Ajuntament de Sumacàrcer
/uploads/Ajuntament_de_Sumacarcer/2017-01-05_09-01-24_logo_per_a_david_1.png Ajuntament de Sumacàrcer

Amb aquesta eina des de l'Ajuntament de Sumacàrcer posem a disposició dels ciutadans, totes les sessions publiques realitzades així com els seus acords.

Inici | Sessions 2019 | 26-12-2019Ubicació
Sala de sessions plenàries de l'Ajuntament

Descripció de la sessió
Sessió de data 26 d'desembre de 2019

Duració 00:00

 • PARTIT POLITIC/GRUPINTERVENCIONSTEMPS
  Alcalde 11 00:30:03
  PSPV-PSOE 13 00:03:13
  N.A.P. 0 00:00:00
  Partido Popular 19 00:07:29
  Ajuntament 0 00:00:00

  INTERVENCIONS


  David Pons Garcia (00:02:09)
  Càrrec: Alcalde | Pertany a: PSPV-PSOE
  1. Aprovació, si s'escau, de l'acta de la sessió ordinària del Ple de 29 de novembre de 2019.
  2. Proposta d’acord de la mesa de negociació dels empleats públics de l’ajuntament de Sumacàrcer, corresponent al reconeixement de l'antiguitat del personal laboral.

  Vicente Oscar Villa Garcia (00:05:04)
  Càrrec: Regidor | Pertany a: Partido Popular
  2. Proposta d’acord de la mesa de negociació dels empleats públics de l’ajuntament de Sumacàrcer, corresponent al reconeixement de l'antiguitat del personal laboral.

  David Pons Garcia (00:05:07)
  Càrrec: Alcalde | Pertany a: PSPV-PSOE
  2. Proposta d’acord de la mesa de negociació dels empleats públics de l’ajuntament de Sumacàrcer, corresponent al reconeixement de l'antiguitat del personal laboral.

  Vicente Oscar Villa Garcia (00:05:09)
  Càrrec: Regidor | Pertany a: Partido Popular
  2. Proposta d’acord de la mesa de negociació dels empleats públics de l’ajuntament de Sumacàrcer, corresponent al reconeixement de l'antiguitat del personal laboral.

  David Pons Garcia (00:05:13)
  Càrrec: Alcalde | Pertany a: PSPV-PSOE
  2. Proposta d’acord de la mesa de negociació dels empleats públics de l’ajuntament de Sumacàrcer, corresponent al reconeixement de l'antiguitat del personal laboral.

  Vicente Oscar Villa Garcia (00:05:33)
  Càrrec: Regidor | Pertany a: Partido Popular
  2. Proposta d’acord de la mesa de negociació dels empleats públics de l’ajuntament de Sumacàrcer, corresponent al reconeixement de l'antiguitat del personal laboral.

  David Pons Garcia (00:05:50)
  Càrrec: Alcalde | Pertany a: PSPV-PSOE
  2. Proposta d’acord de la mesa de negociació dels empleats públics de l’ajuntament de Sumacàrcer, corresponent al reconeixement de l'antiguitat del personal laboral.
  3. Aprovació inicial del pressupost general de 2020 de l’Ajuntament de Sumacàrcer

  Vicente Oscar Villa Garcia (00:24:13)
  Càrrec: Regidor | Pertany a: Partido Popular
  3. Aprovació inicial del pressupost general de 2020 de l’Ajuntament de Sumacàrcer

  David Pons Garcia (00:24:56)
  Càrrec: Alcalde | Pertany a: PSPV-PSOE
  3. Aprovació inicial del pressupost general de 2020 de l’Ajuntament de Sumacàrcer

  Vicente Oscar Villa Garcia (00:25:39)
  Càrrec: Regidor | Pertany a: Partido Popular
  3. Aprovació inicial del pressupost general de 2020 de l’Ajuntament de Sumacàrcer

  David Pons Garcia (00:25:55)
  Càrrec: Alcalde | Pertany a: PSPV-PSOE
  3. Aprovació inicial del pressupost general de 2020 de l’Ajuntament de Sumacàrcer

  Maria Luisa Alos González (00:27:34)
  Càrrec: Regidora | Pertany a: Partido Popular
  3. Aprovació inicial del pressupost general de 2020 de l’Ajuntament de Sumacàrcer

  David Pons Garcia (00:27:42)
  Càrrec: Alcalde | Pertany a: PSPV-PSOE
  3. Aprovació inicial del pressupost general de 2020 de l’Ajuntament de Sumacàrcer

  Txema Pelaez Palazon (00:28:10)
  Càrrec: Regidor | Pertany a: PSPV-PSOE
  3. Aprovació inicial del pressupost general de 2020 de l’Ajuntament de Sumacàrcer

  David Pons Garcia (00:28:32)
  Càrrec: Alcalde | Pertany a: PSPV-PSOE
  3. Aprovació inicial del pressupost general de 2020 de l’Ajuntament de Sumacàrcer

  Vicente Oscar Villa Garcia (00:30:00)
  Càrrec: Regidor | Pertany a: Partido Popular
  3. Aprovació inicial del pressupost general de 2020 de l’Ajuntament de Sumacàrcer

  David Pons Garcia (00:32:38)
  Càrrec: Alcalde | Pertany a: PSPV-PSOE
  3. Aprovació inicial del pressupost general de 2020 de l’Ajuntament de Sumacàrcer

  Txema Pelaez Palazon (00:36:39)
  Càrrec: Regidor | Pertany a: PSPV-PSOE
  3. Aprovació inicial del pressupost general de 2020 de l’Ajuntament de Sumacàrcer

  David Pons Garcia (00:38:07)
  Càrrec: Alcalde | Pertany a: PSPV-PSOE
  3. Aprovació inicial del pressupost general de 2020 de l’Ajuntament de Sumacàrcer

  Vicente Oscar Villa Garcia (00:38:11)
  Càrrec: Regidor | Pertany a: Partido Popular
  3. Aprovació inicial del pressupost general de 2020 de l’Ajuntament de Sumacàrcer

  Txema Pelaez Palazon (00:39:49)
  Càrrec: Regidor | Pertany a: PSPV-PSOE
  3. Aprovació inicial del pressupost general de 2020 de l’Ajuntament de Sumacàrcer

  Vicente Oscar Villa Garcia (00:39:52)
  Càrrec: Regidor | Pertany a: Partido Popular
  3. Aprovació inicial del pressupost general de 2020 de l’Ajuntament de Sumacàrcer

  Txema Pelaez Palazon (00:39:57)
  Càrrec: Regidor | Pertany a: PSPV-PSOE
  3. Aprovació inicial del pressupost general de 2020 de l’Ajuntament de Sumacàrcer

  Vicente Oscar Villa Garcia (00:39:59)
  Càrrec: Regidor | Pertany a: Partido Popular
  3. Aprovació inicial del pressupost general de 2020 de l’Ajuntament de Sumacàrcer

  Txema Pelaez Palazon (00:40:03)
  Càrrec: Regidor | Pertany a: PSPV-PSOE
  3. Aprovació inicial del pressupost general de 2020 de l’Ajuntament de Sumacàrcer

  Vicente Oscar Villa Garcia (00:40:19)
  Càrrec: Regidor | Pertany a: Partido Popular
  3. Aprovació inicial del pressupost general de 2020 de l’Ajuntament de Sumacàrcer

  Txema Pelaez Palazon (00:40:36)
  Càrrec: Regidor | Pertany a: PSPV-PSOE
  3. Aprovació inicial del pressupost general de 2020 de l’Ajuntament de Sumacàrcer

  Vicente Oscar Villa Garcia (00:40:48)
  Càrrec: Regidor | Pertany a: Partido Popular
  3. Aprovació inicial del pressupost general de 2020 de l’Ajuntament de Sumacàrcer

  Txema Pelaez Palazon (00:40:49)
  Càrrec: Regidor | Pertany a: PSPV-PSOE
  3. Aprovació inicial del pressupost general de 2020 de l’Ajuntament de Sumacàrcer

  Vicente Oscar Villa Garcia (00:40:57)
  Càrrec: Regidor | Pertany a: Partido Popular
  3. Aprovació inicial del pressupost general de 2020 de l’Ajuntament de Sumacàrcer

  Txema Pelaez Palazon (00:41:04)
  Càrrec: Regidor | Pertany a: PSPV-PSOE
  3. Aprovació inicial del pressupost general de 2020 de l’Ajuntament de Sumacàrcer

  Vicente Oscar Villa Garcia (00:41:09)
  Càrrec: Regidor | Pertany a: Partido Popular
  3. Aprovació inicial del pressupost general de 2020 de l’Ajuntament de Sumacàrcer

  Txema Pelaez Palazon (00:41:15)
  Càrrec: Regidor | Pertany a: PSPV-PSOE
  3. Aprovació inicial del pressupost general de 2020 de l’Ajuntament de Sumacàrcer

  Vicente Oscar Villa Garcia (00:41:34)
  Càrrec: Regidor | Pertany a: Partido Popular
  3. Aprovació inicial del pressupost general de 2020 de l’Ajuntament de Sumacàrcer

  Txema Pelaez Palazon (00:42:00)
  Càrrec: Regidor | Pertany a: PSPV-PSOE
  3. Aprovació inicial del pressupost general de 2020 de l’Ajuntament de Sumacàrcer

  Vicente Oscar Villa Garcia (00:42:02)
  Càrrec: Regidor | Pertany a: Partido Popular
  3. Aprovació inicial del pressupost general de 2020 de l’Ajuntament de Sumacàrcer

  Txema Pelaez Palazon (00:42:04)
  Càrrec: Regidor | Pertany a: PSPV-PSOE
  3. Aprovació inicial del pressupost general de 2020 de l’Ajuntament de Sumacàrcer

  Vicente Oscar Villa Garcia (00:42:08)
  Càrrec: Regidor | Pertany a: Partido Popular
  3. Aprovació inicial del pressupost general de 2020 de l’Ajuntament de Sumacàrcer

  Txema Pelaez Palazon (00:42:17)
  Càrrec: Regidor | Pertany a: PSPV-PSOE
  3. Aprovació inicial del pressupost general de 2020 de l’Ajuntament de Sumacàrcer

  Vicente Oscar Villa Garcia (00:42:23)
  Càrrec: Regidor | Pertany a: Partido Popular
  3. Aprovació inicial del pressupost general de 2020 de l’Ajuntament de Sumacàrcer

  Txema Pelaez Palazon (00:42:41)
  Càrrec: Regidor | Pertany a: PSPV-PSOE
  3. Aprovació inicial del pressupost general de 2020 de l’Ajuntament de Sumacàrcer

  Vicente Oscar Villa Garcia (00:42:47)
  Càrrec: Regidor | Pertany a: Partido Popular
  3. Aprovació inicial del pressupost general de 2020 de l’Ajuntament de Sumacàrcer

  David Pons Garcia (00:42:54)
  Càrrec: Alcalde | Pertany a: PSPV-PSOE
  3. Aprovació inicial del pressupost general de 2020 de l’Ajuntament de Sumacàrcer

  ORDRE DEL DIA


  1. Aprovació, si s'escau, de l'acta de la sessió ordinària del Ple de 29 de novembre de 2019. (00:02:26)

  Retirat de l´ordre del dia

  David Pons Garcia (00:02:09)
  Càrrec: Alcalde | Pertany a: PSPV-PSOE

  2. Proposta d’acord de la mesa de negociació dels empleats públics de l’ajuntament de Sumacàrcer, corresponent al reconeixement de l'antiguitat del personal laboral. (00:02:45)

  Aprovat

  David Pons Garcia (00:02:09)
  Càrrec: Alcalde | Pertany a: PSPV-PSOE

  Debate (00:04:54)

  David Pons Garcia (00:02:09)
  Càrrec: Alcalde | Pertany a: PSPV-PSOE

  Vicente Oscar Villa Garcia (00:05:04)
  Càrrec: Regidor | Pertany a: Partido Popular

  David Pons Garcia (00:05:07)
  Càrrec: Alcalde | Pertany a: PSPV-PSOE

  Vicente Oscar Villa Garcia (00:05:09)
  Càrrec: Regidor | Pertany a: Partido Popular

  David Pons Garcia (00:05:13)
  Càrrec: Alcalde | Pertany a: PSPV-PSOE

  Vicente Oscar Villa Garcia (00:05:33)
  Càrrec: Regidor | Pertany a: Partido Popular

  David Pons Garcia (00:05:50)
  Càrrec: Alcalde | Pertany a: PSPV-PSOE

  3. Aprovació inicial del pressupost general de 2020 de l’Ajuntament de Sumacàrcer (00:07:20)

  Aprovat

  David Pons Garcia (00:05:50)
  Càrrec: Alcalde | Pertany a: PSPV-PSOE

  Vicente Oscar Villa Garcia (00:24:13)
  Càrrec: Regidor | Pertany a: Partido Popular

  David Pons Garcia (00:24:56)
  Càrrec: Alcalde | Pertany a: PSPV-PSOE

  Vicente Oscar Villa Garcia (00:25:39)
  Càrrec: Regidor | Pertany a: Partido Popular

  David Pons Garcia (00:25:55)
  Càrrec: Alcalde | Pertany a: PSPV-PSOE

  Maria Luisa Alos González (00:27:34)
  Càrrec: Regidora | Pertany a: Partido Popular

  David Pons Garcia (00:27:42)
  Càrrec: Alcalde | Pertany a: PSPV-PSOE

  Txema Pelaez Palazon (00:28:10)
  Càrrec: Regidor | Pertany a: PSPV-PSOE

  David Pons Garcia (00:28:32)
  Càrrec: Alcalde | Pertany a: PSPV-PSOE

  Vicente Oscar Villa Garcia (00:30:00)
  Càrrec: Regidor | Pertany a: Partido Popular

  David Pons Garcia (00:32:38)
  Càrrec: Alcalde | Pertany a: PSPV-PSOE

  Txema Pelaez Palazon (00:36:39)
  Càrrec: Regidor | Pertany a: PSPV-PSOE

  David Pons Garcia (00:38:07)
  Càrrec: Alcalde | Pertany a: PSPV-PSOE

  Vicente Oscar Villa Garcia (00:38:11)
  Càrrec: Regidor | Pertany a: Partido Popular

  Txema Pelaez Palazon (00:39:49)
  Càrrec: Regidor | Pertany a: PSPV-PSOE

  Vicente Oscar Villa Garcia (00:39:52)
  Càrrec: Regidor | Pertany a: Partido Popular

  Txema Pelaez Palazon (00:39:57)
  Càrrec: Regidor | Pertany a: PSPV-PSOE

  Vicente Oscar Villa Garcia (00:39:59)
  Càrrec: Regidor | Pertany a: Partido Popular

  Txema Pelaez Palazon (00:40:03)
  Càrrec: Regidor | Pertany a: PSPV-PSOE

  Vicente Oscar Villa Garcia (00:40:19)
  Càrrec: Regidor | Pertany a: Partido Popular

  Txema Pelaez Palazon (00:40:36)
  Càrrec: Regidor | Pertany a: PSPV-PSOE

  Vicente Oscar Villa Garcia (00:40:48)
  Càrrec: Regidor | Pertany a: Partido Popular

  Txema Pelaez Palazon (00:40:49)
  Càrrec: Regidor | Pertany a: PSPV-PSOE

  Vicente Oscar Villa Garcia (00:40:57)
  Càrrec: Regidor | Pertany a: Partido Popular

  Txema Pelaez Palazon (00:41:04)
  Càrrec: Regidor | Pertany a: PSPV-PSOE

  Vicente Oscar Villa Garcia (00:41:09)
  Càrrec: Regidor | Pertany a: Partido Popular

  Txema Pelaez Palazon (00:41:15)
  Càrrec: Regidor | Pertany a: PSPV-PSOE

  Vicente Oscar Villa Garcia (00:41:34)
  Càrrec: Regidor | Pertany a: Partido Popular

  Txema Pelaez Palazon (00:42:00)
  Càrrec: Regidor | Pertany a: PSPV-PSOE

  Vicente Oscar Villa Garcia (00:42:02)
  Càrrec: Regidor | Pertany a: Partido Popular

  Txema Pelaez Palazon (00:42:04)
  Càrrec: Regidor | Pertany a: PSPV-PSOE

  Vicente Oscar Villa Garcia (00:42:08)
  Càrrec: Regidor | Pertany a: Partido Popular

  Txema Pelaez Palazon (00:42:17)
  Càrrec: Regidor | Pertany a: PSPV-PSOE

  Vicente Oscar Villa Garcia (00:42:23)
  Càrrec: Regidor | Pertany a: Partido Popular

  Txema Pelaez Palazon (00:42:41)
  Càrrec: Regidor | Pertany a: PSPV-PSOE

  Vicente Oscar Villa Garcia (00:42:47)
  Càrrec: Regidor | Pertany a: Partido Popular

  David Pons Garcia (00:42:54)
  Càrrec: Alcalde | Pertany a: PSPV-PSOE

  Ajuntament de Sumacàrcer