Ajuntament de Sumacàrcer
/uploads/Ajuntament_de_Sumacarcer/2017-01-05_09-01-24_logo_per_a_david_1.png Ajuntament de Sumacàrcer

Amb aquesta eina des de l'Ajuntament de Sumacàrcer posem a disposició dels ciutadans, totes les sessions publiques realitzades així com els seus acords.

Inici | Sessions 2019 | 27-09-2019Ubicació
Sala de sessions plenàries de l'Ajuntament

Descripció de la sessió
Sessió de data 27 d'setembre de 2019

Duració 00:00

 • PARTIT POLITIC/GRUPINTERVENCIONSTEMPS
  Alcalde 41 00:23:28
  PSPV-PSOE 4 00:08:22
  N.A.P. 0 00:00:00
  Partido Popular 39 00:26:04
  Ajuntament 6 00:09:26

  INTERVENCIONS


  David Pons Garcia (00:00:12)
  Càrrec: Alcalde | Pertany a: PSPV-PSOE
  1. Aprovació, si s'escau, de l'acta de la sessió ordinària del Ple de 26 de juliol de 2019.
  2. Retre compte de les resolucions d’alcaldia

  Àngels Egea Escrivà (00:00:59)
  Càrrec: Secretaria-interventora | Pertany a: Ajuntament
  2. Retre compte de les resolucions d’alcaldia

  David Pons Garcia (00:06:10)
  Càrrec: Alcalde | Pertany a: PSPV-PSOE
  2. Retre compte de les resolucions d’alcaldia

  Vicente Oscar Villa Garcia (00:06:30)
  Càrrec: Regidor | Pertany a: Partido Popular
  2. Retre compte de les resolucions d’alcaldia

  David Pons Garcia (00:06:44)
  Càrrec: Alcalde | Pertany a: PSPV-PSOE
  2. Retre compte de les resolucions d’alcaldia

  Vicente Oscar Villa Garcia (00:07:47)
  Càrrec: Regidor | Pertany a: Partido Popular
  2. Retre compte de les resolucions d’alcaldia

  David Pons Garcia (00:08:14)
  Càrrec: Alcalde | Pertany a: PSPV-PSOE
  2. Retre compte de les resolucions d’alcaldia

  Vicente Oscar Villa Garcia (00:08:19)
  Càrrec: Regidor | Pertany a: Partido Popular
  2. Retre compte de les resolucions d’alcaldia

  David Pons Garcia (00:08:29)
  Càrrec: Alcalde | Pertany a: PSPV-PSOE
  2. Retre compte de les resolucions d’alcaldia

  Vicente Oscar Villa Garcia (00:08:35)
  Càrrec: Regidor | Pertany a: Partido Popular
  2. Retre compte de les resolucions d’alcaldia

  David Pons Garcia (00:08:40)
  Càrrec: Alcalde | Pertany a: PSPV-PSOE
  2. Retre compte de les resolucions d’alcaldia

  Àngels Egea Escrivà (00:08:45)
  Càrrec: Secretaria-interventora | Pertany a: Ajuntament
  2. Retre compte de les resolucions d’alcaldia

  David Pons Garcia (00:08:52)
  Càrrec: Alcalde | Pertany a: PSPV-PSOE
  2. Retre compte de les resolucions d’alcaldia

  Vicente Oscar Villa Garcia (00:08:57)
  Càrrec: Regidor | Pertany a: Partido Popular
  2. Retre compte de les resolucions d’alcaldia

  David Pons Garcia (00:09:04)
  Càrrec: Alcalde | Pertany a: PSPV-PSOE
  2. Retre compte de les resolucions d’alcaldia

  Vicente Oscar Villa Garcia (00:09:44)
  Càrrec: Regidor | Pertany a: Partido Popular
  2. Retre compte de les resolucions d’alcaldia

  Àngels Egea Escrivà (00:10:04)
  Càrrec: Secretaria-interventora | Pertany a: Ajuntament
  2. Retre compte de les resolucions d’alcaldia

  Vicente Oscar Villa Garcia (00:10:40)
  Càrrec: Regidor | Pertany a: Partido Popular
  2. Retre compte de les resolucions d’alcaldia

  David Pons Garcia (00:10:53)
  Càrrec: Alcalde | Pertany a: PSPV-PSOE
  2. Retre compte de les resolucions d’alcaldia

  Vicente Oscar Villa Garcia (00:11:52)
  Càrrec: Regidor | Pertany a: Partido Popular
  2. Retre compte de les resolucions d’alcaldia

  David Pons Garcia (00:12:09)
  Càrrec: Alcalde | Pertany a: PSPV-PSOE
  2. Retre compte de les resolucions d’alcaldia

  Vicente Oscar Villa Garcia (00:12:19)
  Càrrec: Regidor | Pertany a: Partido Popular
  2. Retre compte de les resolucions d’alcaldia

  David Pons Garcia (00:12:22)
  Càrrec: Alcalde | Pertany a: PSPV-PSOE
  2. Retre compte de les resolucions d’alcaldia

  Vicente Oscar Villa Garcia (00:12:39)
  Càrrec: Regidor | Pertany a: Partido Popular
  2. Retre compte de les resolucions d’alcaldia

  David Pons Garcia (00:13:08)
  Càrrec: Alcalde | Pertany a: PSPV-PSOE
  2. Retre compte de les resolucions d’alcaldia

  Àngels Egea Escrivà (00:13:15)
  Càrrec: Secretaria-interventora | Pertany a: Ajuntament
  2. Retre compte de les resolucions d’alcaldia

  David Pons Garcia (00:13:51)
  Càrrec: Alcalde | Pertany a: PSPV-PSOE
  2. Retre compte de les resolucions d’alcaldia
  3. Moció del grup municipal popular (PP) sobre ajudes al col·lectiu d’agricultors i ramaders front a l’última campanya 2018/2019.

  Vicente Oscar Villa Garcia (00:14:10)
  Càrrec: Regidor | Pertany a: Partido Popular
  3. Moció del grup municipal popular (PP) sobre ajudes al col·lectiu d’agricultors i ramaders front a l’última campanya 2018/2019.

  David Pons Garcia (00:14:32)
  Càrrec: Alcalde | Pertany a: PSPV-PSOE
  3. Moció del grup municipal popular (PP) sobre ajudes al col·lectiu d’agricultors i ramaders front a l’última campanya 2018/2019.

  Vicente Oscar Villa Garcia (00:14:36)
  Càrrec: Regidor | Pertany a: Partido Popular
  3. Moció del grup municipal popular (PP) sobre ajudes al col·lectiu d’agricultors i ramaders front a l’última campanya 2018/2019.

  David Pons Garcia (00:14:44)
  Càrrec: Alcalde | Pertany a: PSPV-PSOE
  3. Moció del grup municipal popular (PP) sobre ajudes al col·lectiu d’agricultors i ramaders front a l’última campanya 2018/2019.

  Vicente Oscar Villa Garcia (00:14:47)
  Càrrec: Regidor | Pertany a: Partido Popular
  3. Moció del grup municipal popular (PP) sobre ajudes al col·lectiu d’agricultors i ramaders front a l’última campanya 2018/2019.

  David Pons Garcia (00:20:27)
  Càrrec: Alcalde | Pertany a: PSPV-PSOE
  3. Moció del grup municipal popular (PP) sobre ajudes al col·lectiu d’agricultors i ramaders front a l’última campanya 2018/2019.

  Vicente Oscar Villa Garcia (00:24:04)
  Càrrec: Regidor | Pertany a: Partido Popular
  3. Moció del grup municipal popular (PP) sobre ajudes al col·lectiu d’agricultors i ramaders front a l’última campanya 2018/2019.

  David Pons Garcia (00:24:38)
  Càrrec: Alcalde | Pertany a: PSPV-PSOE
  3. Moció del grup municipal popular (PP) sobre ajudes al col·lectiu d’agricultors i ramaders front a l’última campanya 2018/2019.

  Àngels Egea Escrivà (00:24:40)
  Càrrec: Secretaria-interventora | Pertany a: Ajuntament
  3. Moció del grup municipal popular (PP) sobre ajudes al col·lectiu d’agricultors i ramaders front a l’última campanya 2018/2019.

  David Pons Garcia (00:27:29)
  Càrrec: Alcalde | Pertany a: PSPV-PSOE
  3. Moció del grup municipal popular (PP) sobre ajudes al col·lectiu d’agricultors i ramaders front a l’última campanya 2018/2019.

  Vicente Oscar Villa Garcia (00:27:33)
  Càrrec: Regidor | Pertany a: Partido Popular
  3. Moció del grup municipal popular (PP) sobre ajudes al col·lectiu d’agricultors i ramaders front a l’última campanya 2018/2019.

  David Pons Garcia (00:27:41)
  Càrrec: Alcalde | Pertany a: PSPV-PSOE
  3. Moció del grup municipal popular (PP) sobre ajudes al col·lectiu d’agricultors i ramaders front a l’última campanya 2018/2019.
  4. Moció del grup municipal popular (PP) d’un telèfon únic de policia local.

  Vicente Oscar Villa Garcia (00:28:35)
  Càrrec: Regidor | Pertany a: Partido Popular
  4. Moció del grup municipal popular (PP) d’un telèfon únic de policia local.

  David Pons Garcia (00:31:18)
  Càrrec: Alcalde | Pertany a: PSPV-PSOE
  4. Moció del grup municipal popular (PP) d’un telèfon únic de policia local.

  Vicente Oscar Villa Garcia (00:31:50)
  Càrrec: Regidor | Pertany a: Partido Popular
  4. Moció del grup municipal popular (PP) d’un telèfon únic de policia local.

  David Pons Garcia (00:31:58)
  Càrrec: Alcalde | Pertany a: PSPV-PSOE
  4. Moció del grup municipal popular (PP) d’un telèfon únic de policia local.

  Vicente Oscar Villa Garcia (00:32:02)
  Càrrec: Regidor | Pertany a: Partido Popular
  4. Moció del grup municipal popular (PP) d’un telèfon únic de policia local.

  David Pons Garcia (00:32:26)
  Càrrec: Alcalde | Pertany a: PSPV-PSOE
  4. Moció del grup municipal popular (PP) d’un telèfon únic de policia local.

  Àngels Egea Escrivà (00:33:03)
  Càrrec: Secretaria-interventora | Pertany a: Ajuntament
  4. Moció del grup municipal popular (PP) d’un telèfon únic de policia local.

  Vicente Oscar Villa Garcia (00:33:10)
  Càrrec: Regidor | Pertany a: Partido Popular
  4. Moció del grup municipal popular (PP) d’un telèfon únic de policia local.

  David Pons Garcia (00:33:42)
  Càrrec: Alcalde | Pertany a: PSPV-PSOE
  4. Moció del grup municipal popular (PP) d’un telèfon únic de policia local.
  5. Moció del grup municipal popular (PP) d’estudi d’aigües fluvials de la Florida.

  Vicente Oscar Villa Garcia (00:34:54)
  Càrrec: Regidor | Pertany a: Partido Popular
  5. Moció del grup municipal popular (PP) d’estudi d’aigües fluvials de la Florida.

  David Pons Garcia (00:36:48)
  Càrrec: Alcalde | Pertany a: PSPV-PSOE
  5. Moció del grup municipal popular (PP) d’estudi d’aigües fluvials de la Florida.

  Vicente Oscar Villa Garcia (00:37:02)
  Càrrec: Regidor | Pertany a: Partido Popular
  5. Moció del grup municipal popular (PP) d’estudi d’aigües fluvials de la Florida.

  David Pons Garcia (00:37:45)
  Càrrec: Alcalde | Pertany a: PSPV-PSOE
  5. Moció del grup municipal popular (PP) d’estudi d’aigües fluvials de la Florida.

  Vicente Oscar Villa Garcia (00:37:53)
  Càrrec: Regidor | Pertany a: Partido Popular
  5. Moció del grup municipal popular (PP) d’estudi d’aigües fluvials de la Florida.

  David Pons Garcia (00:38:00)
  Càrrec: Alcalde | Pertany a: PSPV-PSOE
  5. Moció del grup municipal popular (PP) d’estudi d’aigües fluvials de la Florida.

  Vicente Oscar Villa Garcia (00:38:10)
  Càrrec: Regidor | Pertany a: Partido Popular
  5. Moció del grup municipal popular (PP) d’estudi d’aigües fluvials de la Florida.

  David Pons Garcia (00:38:29)
  Càrrec: Alcalde | Pertany a: PSPV-PSOE
  5. Moció del grup municipal popular (PP) d’estudi d’aigües fluvials de la Florida.

  Vicente Oscar Villa Garcia (00:38:36)
  Càrrec: Regidor | Pertany a: Partido Popular
  5. Moció del grup municipal popular (PP) d’estudi d’aigües fluvials de la Florida.

  David Pons Garcia (00:39:22)
  Càrrec: Alcalde | Pertany a: PSPV-PSOE
  5. Moció del grup municipal popular (PP) d’estudi d’aigües fluvials de la Florida.
  6. Moció del grup municipal socialista (PSPV-PSOE) de declaració d’emergència climàtica

  Gema Pons Muñoz (00:40:21)
  Càrrec: Regidora | Pertany a: PSPV-PSOE
  6. Moció del grup municipal socialista (PSPV-PSOE) de declaració d’emergència climàtica

  David Pons Garcia (00:46:08)
  Càrrec: Alcalde | Pertany a: PSPV-PSOE
  6. Moció del grup municipal socialista (PSPV-PSOE) de declaració d’emergència climàtica

  Vicente Oscar Villa Garcia (00:46:16)
  Càrrec: Regidor | Pertany a: Partido Popular
  6. Moció del grup municipal socialista (PSPV-PSOE) de declaració d’emergència climàtica

  David Pons Garcia (00:47:55)
  Càrrec: Alcalde | Pertany a: PSPV-PSOE
  6. Moció del grup municipal socialista (PSPV-PSOE) de declaració d’emergència climàtica

  Vicente Oscar Villa Garcia (00:50:27)
  Càrrec: Regidor | Pertany a: Partido Popular
  6. Moció del grup municipal socialista (PSPV-PSOE) de declaració d’emergència climàtica

  David Pons Garcia (00:51:00)
  Càrrec: Alcalde | Pertany a: PSPV-PSOE
  6. Moció del grup municipal socialista (PSPV-PSOE) de declaració d’emergència climàtica

  Vicente Oscar Villa Garcia (00:51:04)
  Càrrec: Regidor | Pertany a: Partido Popular
  6. Moció del grup municipal socialista (PSPV-PSOE) de declaració d’emergència climàtica

  David Pons Garcia (00:51:09)
  Càrrec: Alcalde | Pertany a: PSPV-PSOE
  6. Moció del grup municipal socialista (PSPV-PSOE) de declaració d’emergència climàtica
  7. Mocions d'urgència.
  8. Precs i preguntes.

  Jaime López Muñoz (00:52:29)
  Càrrec: Regidor | Pertany a: Partido Popular
  8. Precs i preguntes.

  David Pons Garcia (00:52:57)
  Càrrec: Alcalde | Pertany a: PSPV-PSOE
  8. Precs i preguntes.

  Vicente Oscar Villa Garcia (00:53:58)
  Càrrec: Regidor | Pertany a: Partido Popular
  8. Precs i preguntes.

  David Pons Garcia (00:54:56)
  Càrrec: Alcalde | Pertany a: PSPV-PSOE
  8. Precs i preguntes.

  Vicente Oscar Villa Garcia (00:55:19)
  Càrrec: Regidor | Pertany a: Partido Popular
  8. Precs i preguntes.

  David Pons Garcia (00:55:39)
  Càrrec: Alcalde | Pertany a: PSPV-PSOE
  8. Precs i preguntes.

  Vicente Oscar Villa Garcia (00:56:28)
  Càrrec: Regidor | Pertany a: Partido Popular
  8. Precs i preguntes.

  David Pons Garcia (00:56:59)
  Càrrec: Alcalde | Pertany a: PSPV-PSOE
  8. Precs i preguntes.

  Vicente Oscar Villa Garcia (00:57:17)
  Càrrec: Regidor | Pertany a: Partido Popular
  8. Precs i preguntes.

  David Pons Garcia (00:57:55)
  Càrrec: Alcalde | Pertany a: PSPV-PSOE
  8. Precs i preguntes.

  Vicente Oscar Villa Garcia (00:58:23)
  Càrrec: Regidor | Pertany a: Partido Popular
  8. Precs i preguntes.

  Gema Pons Muñoz (00:59:15)
  Càrrec: Regidora | Pertany a: PSPV-PSOE
  8. Precs i preguntes.

  Vicente Oscar Villa Garcia (01:00:49)
  Càrrec: Regidor | Pertany a: Partido Popular
  8. Precs i preguntes.

  Gema Pons Muñoz (01:01:02)
  Càrrec: Regidora | Pertany a: PSPV-PSOE
  8. Precs i preguntes.

  Vicente Oscar Villa Garcia (01:01:07)
  Càrrec: Regidor | Pertany a: Partido Popular
  8. Precs i preguntes.

  Gema Pons Muñoz (01:01:10)
  Càrrec: Regidora | Pertany a: PSPV-PSOE
  8. Precs i preguntes.

  Vicente Oscar Villa Garcia (01:02:06)
  Càrrec: Regidor | Pertany a: Partido Popular
  8. Precs i preguntes.

  David Pons Garcia (01:02:42)
  Càrrec: Alcalde | Pertany a: PSPV-PSOE
  8. Precs i preguntes.

  Vicente Oscar Villa Garcia (01:04:24)
  Càrrec: Regidor | Pertany a: Partido Popular
  8. Precs i preguntes.

  David Pons Garcia (01:05:05)
  Càrrec: Alcalde | Pertany a: PSPV-PSOE
  8. Precs i preguntes.

  Vicente Oscar Villa Garcia (01:05:48)
  Càrrec: Regidor | Pertany a: Partido Popular
  8. Precs i preguntes.

  David Pons Garcia (01:07:11)
  Càrrec: Alcalde | Pertany a: PSPV-PSOE
  8. Precs i preguntes.

  Vicente Oscar Villa Garcia (01:07:21)
  Càrrec: Regidor | Pertany a: Partido Popular
  8. Precs i preguntes.

  David Pons Garcia (01:07:32)
  Càrrec: Alcalde | Pertany a: PSPV-PSOE
  8. Precs i preguntes.

  ORDRE DEL DIA


  1. Aprovació, si s'escau, de l'acta de la sessió ordinària del Ple de 26 de juliol de 2019. (00:00:24)

  Aprovat

  David Pons Garcia (00:00:12)
  Càrrec: Alcalde | Pertany a: PSPV-PSOE

  2. Retre compte de les resolucions d’alcaldia (00:00:44)

  Donar compte

  David Pons Garcia (00:00:12)
  Càrrec: Alcalde | Pertany a: PSPV-PSOE

  Àngels Egea Escrivà (00:00:59)
  Càrrec: Secretaria-interventora | Pertany a: Ajuntament

  David Pons Garcia (00:06:10)
  Càrrec: Alcalde | Pertany a: PSPV-PSOE

  Vicente Oscar Villa Garcia (00:06:30)
  Càrrec: Regidor | Pertany a: Partido Popular

  David Pons Garcia (00:06:44)
  Càrrec: Alcalde | Pertany a: PSPV-PSOE

  Vicente Oscar Villa Garcia (00:07:47)
  Càrrec: Regidor | Pertany a: Partido Popular

  David Pons Garcia (00:08:14)
  Càrrec: Alcalde | Pertany a: PSPV-PSOE

  Vicente Oscar Villa Garcia (00:08:19)
  Càrrec: Regidor | Pertany a: Partido Popular

  David Pons Garcia (00:08:29)
  Càrrec: Alcalde | Pertany a: PSPV-PSOE

  Vicente Oscar Villa Garcia (00:08:35)
  Càrrec: Regidor | Pertany a: Partido Popular

  David Pons Garcia (00:08:40)
  Càrrec: Alcalde | Pertany a: PSPV-PSOE

  Àngels Egea Escrivà (00:08:45)
  Càrrec: Secretaria-interventora | Pertany a: Ajuntament

  David Pons Garcia (00:08:52)
  Càrrec: Alcalde | Pertany a: PSPV-PSOE

  Vicente Oscar Villa Garcia (00:08:57)
  Càrrec: Regidor | Pertany a: Partido Popular

  David Pons Garcia (00:09:04)
  Càrrec: Alcalde | Pertany a: PSPV-PSOE

  Vicente Oscar Villa Garcia (00:09:44)
  Càrrec: Regidor | Pertany a: Partido Popular

  Àngels Egea Escrivà (00:10:04)
  Càrrec: Secretaria-interventora | Pertany a: Ajuntament

  Vicente Oscar Villa Garcia (00:10:40)
  Càrrec: Regidor | Pertany a: Partido Popular

  David Pons Garcia (00:10:53)
  Càrrec: Alcalde | Pertany a: PSPV-PSOE

  Vicente Oscar Villa Garcia (00:11:52)
  Càrrec: Regidor | Pertany a: Partido Popular

  David Pons Garcia (00:12:09)
  Càrrec: Alcalde | Pertany a: PSPV-PSOE

  Vicente Oscar Villa Garcia (00:12:19)
  Càrrec: Regidor | Pertany a: Partido Popular

  David Pons Garcia (00:12:22)
  Càrrec: Alcalde | Pertany a: PSPV-PSOE

  Vicente Oscar Villa Garcia (00:12:39)
  Càrrec: Regidor | Pertany a: Partido Popular

  David Pons Garcia (00:13:08)
  Càrrec: Alcalde | Pertany a: PSPV-PSOE

  Àngels Egea Escrivà (00:13:15)
  Càrrec: Secretaria-interventora | Pertany a: Ajuntament

  David Pons Garcia (00:13:51)
  Càrrec: Alcalde | Pertany a: PSPV-PSOE

  3. Moció del grup municipal popular (PP) sobre ajudes al col·lectiu d’agricultors i ramaders front a l’última campanya 2018/2019. (00:13:57)

  Aprovat

  David Pons Garcia (00:13:51)
  Càrrec: Alcalde | Pertany a: PSPV-PSOE

  Vicente Oscar Villa Garcia (00:14:10)
  Càrrec: Regidor | Pertany a: Partido Popular

  David Pons Garcia (00:14:32)
  Càrrec: Alcalde | Pertany a: PSPV-PSOE

  Vicente Oscar Villa Garcia (00:14:36)
  Càrrec: Regidor | Pertany a: Partido Popular

  David Pons Garcia (00:14:44)
  Càrrec: Alcalde | Pertany a: PSPV-PSOE

  Vicente Oscar Villa Garcia (00:14:47)
  Càrrec: Regidor | Pertany a: Partido Popular

  David Pons Garcia (00:20:27)
  Càrrec: Alcalde | Pertany a: PSPV-PSOE

  Vicente Oscar Villa Garcia (00:24:04)
  Càrrec: Regidor | Pertany a: Partido Popular

  David Pons Garcia (00:24:38)
  Càrrec: Alcalde | Pertany a: PSPV-PSOE

  Debate (00:24:39)

  David Pons Garcia (00:24:38)
  Càrrec: Alcalde | Pertany a: PSPV-PSOE

  Àngels Egea Escrivà (00:24:40)
  Càrrec: Secretaria-interventora | Pertany a: Ajuntament

  David Pons Garcia (00:27:29)
  Càrrec: Alcalde | Pertany a: PSPV-PSOE

  Vicente Oscar Villa Garcia (00:27:33)
  Càrrec: Regidor | Pertany a: Partido Popular

  David Pons Garcia (00:27:41)
  Càrrec: Alcalde | Pertany a: PSPV-PSOE

  4. Moció del grup municipal popular (PP) d’un telèfon únic de policia local. (00:28:28)

  Aprovat

  David Pons Garcia (00:27:41)
  Càrrec: Alcalde | Pertany a: PSPV-PSOE

  Vicente Oscar Villa Garcia (00:28:35)
  Càrrec: Regidor | Pertany a: Partido Popular

  David Pons Garcia (00:31:18)
  Càrrec: Alcalde | Pertany a: PSPV-PSOE

  Vicente Oscar Villa Garcia (00:31:50)
  Càrrec: Regidor | Pertany a: Partido Popular

  David Pons Garcia (00:31:58)
  Càrrec: Alcalde | Pertany a: PSPV-PSOE

  Vicente Oscar Villa Garcia (00:32:02)
  Càrrec: Regidor | Pertany a: Partido Popular

  David Pons Garcia (00:32:26)
  Càrrec: Alcalde | Pertany a: PSPV-PSOE

  Àngels Egea Escrivà (00:33:03)
  Càrrec: Secretaria-interventora | Pertany a: Ajuntament

  Vicente Oscar Villa Garcia (00:33:10)
  Càrrec: Regidor | Pertany a: Partido Popular

  David Pons Garcia (00:33:42)
  Càrrec: Alcalde | Pertany a: PSPV-PSOE

  5. Moció del grup municipal popular (PP) d’estudi d’aigües fluvials de la Florida. (00:34:45)

  Aprovat

  David Pons Garcia (00:33:42)
  Càrrec: Alcalde | Pertany a: PSPV-PSOE

  Vicente Oscar Villa Garcia (00:34:54)
  Càrrec: Regidor | Pertany a: Partido Popular

  David Pons Garcia (00:36:48)
  Càrrec: Alcalde | Pertany a: PSPV-PSOE

  Vicente Oscar Villa Garcia (00:37:02)
  Càrrec: Regidor | Pertany a: Partido Popular

  David Pons Garcia (00:37:45)
  Càrrec: Alcalde | Pertany a: PSPV-PSOE

  Vicente Oscar Villa Garcia (00:37:53)
  Càrrec: Regidor | Pertany a: Partido Popular

  David Pons Garcia (00:38:00)
  Càrrec: Alcalde | Pertany a: PSPV-PSOE

  Vicente Oscar Villa Garcia (00:38:10)
  Càrrec: Regidor | Pertany a: Partido Popular

  David Pons Garcia (00:38:29)
  Càrrec: Alcalde | Pertany a: PSPV-PSOE

  Vicente Oscar Villa Garcia (00:38:36)
  Càrrec: Regidor | Pertany a: Partido Popular

  David Pons Garcia (00:39:22)
  Càrrec: Alcalde | Pertany a: PSPV-PSOE

  6. Moció del grup municipal socialista (PSPV-PSOE) de declaració d’emergència climàtica (00:40:09)

  Aprovat

  David Pons Garcia (00:39:22)
  Càrrec: Alcalde | Pertany a: PSPV-PSOE

  Gema Pons Muñoz (00:40:21)
  Càrrec: Regidora | Pertany a: PSPV-PSOE

  David Pons Garcia (00:46:08)
  Càrrec: Alcalde | Pertany a: PSPV-PSOE

  Debate (00:46:13)

  David Pons Garcia (00:46:08)
  Càrrec: Alcalde | Pertany a: PSPV-PSOE

  Vicente Oscar Villa Garcia (00:46:16)
  Càrrec: Regidor | Pertany a: Partido Popular

  David Pons Garcia (00:47:55)
  Càrrec: Alcalde | Pertany a: PSPV-PSOE

  Vicente Oscar Villa Garcia (00:50:27)
  Càrrec: Regidor | Pertany a: Partido Popular

  David Pons Garcia (00:51:00)
  Càrrec: Alcalde | Pertany a: PSPV-PSOE

  Vicente Oscar Villa Garcia (00:51:04)
  Càrrec: Regidor | Pertany a: Partido Popular

  David Pons Garcia (00:51:09)
  Càrrec: Alcalde | Pertany a: PSPV-PSOE

  7. Mocions d'urgència. (00:51:43)


  David Pons Garcia (00:51:09)
  Càrrec: Alcalde | Pertany a: PSPV-PSOE

  8. Precs i preguntes. (00:51:54)


  David Pons Garcia (00:51:09)
  Càrrec: Alcalde | Pertany a: PSPV-PSOE

  Jaime López Muñoz (00:52:29)
  Càrrec: Regidor | Pertany a: Partido Popular

  David Pons Garcia (00:52:57)
  Càrrec: Alcalde | Pertany a: PSPV-PSOE

  Vicente Oscar Villa Garcia (00:53:58)
  Càrrec: Regidor | Pertany a: Partido Popular

  David Pons Garcia (00:54:56)
  Càrrec: Alcalde | Pertany a: PSPV-PSOE

  Vicente Oscar Villa Garcia (00:55:19)
  Càrrec: Regidor | Pertany a: Partido Popular

  David Pons Garcia (00:55:39)
  Càrrec: Alcalde | Pertany a: PSPV-PSOE

  Vicente Oscar Villa Garcia (00:56:28)
  Càrrec: Regidor | Pertany a: Partido Popular

  David Pons Garcia (00:56:59)
  Càrrec: Alcalde | Pertany a: PSPV-PSOE

  Vicente Oscar Villa Garcia (00:57:17)
  Càrrec: Regidor | Pertany a: Partido Popular

  David Pons Garcia (00:57:55)
  Càrrec: Alcalde | Pertany a: PSPV-PSOE

  Vicente Oscar Villa Garcia (00:58:23)
  Càrrec: Regidor | Pertany a: Partido Popular

  Gema Pons Muñoz (00:59:15)
  Càrrec: Regidora | Pertany a: PSPV-PSOE

  Vicente Oscar Villa Garcia (01:00:49)
  Càrrec: Regidor | Pertany a: Partido Popular

  Gema Pons Muñoz (01:01:02)
  Càrrec: Regidora | Pertany a: PSPV-PSOE

  Vicente Oscar Villa Garcia (01:01:07)
  Càrrec: Regidor | Pertany a: Partido Popular

  Gema Pons Muñoz (01:01:10)
  Càrrec: Regidora | Pertany a: PSPV-PSOE

  Vicente Oscar Villa Garcia (01:02:06)
  Càrrec: Regidor | Pertany a: Partido Popular

  David Pons Garcia (01:02:42)
  Càrrec: Alcalde | Pertany a: PSPV-PSOE

  Vicente Oscar Villa Garcia (01:04:24)
  Càrrec: Regidor | Pertany a: Partido Popular

  David Pons Garcia (01:05:05)
  Càrrec: Alcalde | Pertany a: PSPV-PSOE

  Vicente Oscar Villa Garcia (01:05:48)
  Càrrec: Regidor | Pertany a: Partido Popular

  David Pons Garcia (01:07:11)
  Càrrec: Alcalde | Pertany a: PSPV-PSOE

  Vicente Oscar Villa Garcia (01:07:21)
  Càrrec: Regidor | Pertany a: Partido Popular

  David Pons Garcia (01:07:32)
  Càrrec: Alcalde | Pertany a: PSPV-PSOE