Ajuntament de Sumacàrcer
/uploads/Ajuntament_de_Sumacarcer/2017-01-05_09-01-24_logo_per_a_david_1.png Ajuntament de Sumacàrcer

Amb aquesta eina des de l'Ajuntament de Sumacàrcer posem a disposició dels ciutadans, totes les sessions publiques realitzades així com els seus acords.

Inici | Sessions 2019 | 27-04-2019Ubicació
Sala de sessions plenàries de l'Ajuntament

Descripció de la sessió
Sessió de data 27 d'abril de 2019

Duració 00:00

 • PARTIT POLITIC/GRUPINTERVENCIONSTEMPS
  Alcalde 0 00:00:00
  PSPV-PSOE 13 00:28:50
  N.A.P. 0 00:00:00
  Partido Popular 8 00:09:59
  Ajuntament 4 00:04:59

  INTERVENCIONS


  Txema Pelaez Palazon (00:00:26)
  Càrrec: Alcalde | Pertany a: PSPV-PSOE
  1. Aprovació, si s'escau, de les actes de les sessions anteriors: ordinària del dia 29 de març 2019 i extraordinària del dia 30 de març de 2019
  2. Retre compte de les Resolucions d’Alcaldia

  Secretaria Accidental (00:01:28)
  Càrrec: Secretaria Accidental | Pertany a: Ajuntament
  2. Retre compte de les Resolucions d’Alcaldia

  Txema Pelaez Palazon (00:05:37)
  Càrrec: Alcalde | Pertany a: PSPV-PSOE
  2. Retre compte de les Resolucions d’Alcaldia
  3. Sorteig components Meses electorals eleccions al Parlament Europeu i eleccions Locals 26 de maig de 2019
  4. Retre compte de la liquidació del pressupost 2018
  5. Aprovació del Pla Local de Prevenció d’Incendis Forestals

  Óscar Villa Garcia (00:27:41)
  Càrrec: Regidor | Pertany a: Partido Popular
  5. Aprovació del Pla Local de Prevenció d’Incendis Forestals

  Txema Pelaez Palazon (00:33:25)
  Càrrec: Alcalde | Pertany a: PSPV-PSOE
  5. Aprovació del Pla Local de Prevenció d’Incendis Forestals

  Óscar Villa Garcia (00:34:09)
  Càrrec: Regidor | Pertany a: Partido Popular
  5. Aprovació del Pla Local de Prevenció d’Incendis Forestals

  Txema Pelaez Palazon (00:34:22)
  Càrrec: Alcalde | Pertany a: PSPV-PSOE
  5. Aprovació del Pla Local de Prevenció d’Incendis Forestals

  Joaquín Crespí Garcia (00:35:05)
  Càrrec: Regidor | Pertany a: Partido Popular
  5. Aprovació del Pla Local de Prevenció d’Incendis Forestals

  Txema Pelaez Palazon (00:35:56)
  Càrrec: Alcalde | Pertany a: PSPV-PSOE
  5. Aprovació del Pla Local de Prevenció d’Incendis Forestals

  Óscar Villa Garcia (00:36:30)
  Càrrec: Regidor | Pertany a: Partido Popular
  5. Aprovació del Pla Local de Prevenció d’Incendis Forestals

  Txema Pelaez Palazon (00:38:00)
  Càrrec: Alcalde | Pertany a: PSPV-PSOE
  5. Aprovació del Pla Local de Prevenció d’Incendis Forestals
  6. Precs i preguntes

  Joaquín Crespí Garcia (00:38:47)
  Càrrec: Regidor | Pertany a: Partido Popular
  6. Precs i preguntes

  Txema Pelaez Palazon (00:39:16)
  Càrrec: Alcalde | Pertany a: PSPV-PSOE
  6. Precs i preguntes

  Secretaria Accidental (00:40:36)
  Càrrec: Secretaria Accidental | Pertany a: Ajuntament
  6. Precs i preguntes

  Txema Pelaez Palazon (00:41:04)
  Càrrec: Alcalde | Pertany a: PSPV-PSOE
  6. Precs i preguntes

  Secretaria Accidental (00:41:23)
  Càrrec: Secretaria Accidental | Pertany a: Ajuntament
  6. Precs i preguntes

  Txema Pelaez Palazon (00:41:29)
  Càrrec: Alcalde | Pertany a: PSPV-PSOE
  6. Precs i preguntes

  Óscar Villa Garcia (00:42:11)
  Càrrec: Regidor | Pertany a: Partido Popular
  6. Precs i preguntes

  Txema Pelaez Palazon (00:42:38)
  Càrrec: Alcalde | Pertany a: PSPV-PSOE
  6. Precs i preguntes

  Secretaria Accidental (00:42:45)
  Càrrec: Secretaria Accidental | Pertany a: Ajuntament
  6. Precs i preguntes

  Txema Pelaez Palazon (00:43:01)
  Càrrec: Alcalde | Pertany a: PSPV-PSOE
  6. Precs i preguntes

  Óscar Villa Garcia (00:43:20)
  Càrrec: Regidor | Pertany a: Partido Popular
  6. Precs i preguntes

  Txema Pelaez Palazon (00:43:45)
  Càrrec: Alcalde | Pertany a: PSPV-PSOE
  6. Precs i preguntes

  Óscar Villa Garcia (00:43:54)
  Càrrec: Regidor | Pertany a: Partido Popular
  6. Precs i preguntes

  Txema Pelaez Palazon (00:44:14)
  Càrrec: Alcalde | Pertany a: PSPV-PSOE
  6. Precs i preguntes

  ORDRE DEL DIA


  1. Aprovació, si s'escau, de les actes de les sessions anteriors: ordinària del dia 29 de març 2019 i extraordinària del dia 30 de març de 2019 (00:00:51)

  Aprovat

  Txema Pelaez Palazon (00:00:26)
  Càrrec: Alcalde | Pertany a: PSPV-PSOE

  2. Retre compte de les Resolucions d’Alcaldia (00:01:21)

  Donar compte

  Txema Pelaez Palazon (00:00:26)
  Càrrec: Alcalde | Pertany a: PSPV-PSOE

  Secretaria Accidental (00:01:28)
  Càrrec: Secretaria Accidental | Pertany a: Ajuntament

  Txema Pelaez Palazon (00:05:37)
  Càrrec: Alcalde | Pertany a: PSPV-PSOE

  3. Sorteig components Meses electorals eleccions al Parlament Europeu i eleccions Locals 26 de maig de 2019 (00:25:42)


  Txema Pelaez Palazon (00:05:37)
  Càrrec: Alcalde | Pertany a: PSPV-PSOE

  4. Retre compte de la liquidació del pressupost 2018 (00:25:46)

  Donar compte

  Txema Pelaez Palazon (00:05:37)
  Càrrec: Alcalde | Pertany a: PSPV-PSOE

  5. Aprovació del Pla Local de Prevenció d’Incendis Forestals (00:26:53)

  Damunt la taula

  Txema Pelaez Palazon (00:05:37)
  Càrrec: Alcalde | Pertany a: PSPV-PSOE

  Óscar Villa Garcia (00:27:41)
  Càrrec: Regidor | Pertany a: Partido Popular

  Txema Pelaez Palazon (00:33:25)
  Càrrec: Alcalde | Pertany a: PSPV-PSOE

  Óscar Villa Garcia (00:34:09)
  Càrrec: Regidor | Pertany a: Partido Popular

  Txema Pelaez Palazon (00:34:22)
  Càrrec: Alcalde | Pertany a: PSPV-PSOE

  Joaquín Crespí Garcia (00:35:05)
  Càrrec: Regidor | Pertany a: Partido Popular

  Txema Pelaez Palazon (00:35:56)
  Càrrec: Alcalde | Pertany a: PSPV-PSOE

  Óscar Villa Garcia (00:36:30)
  Càrrec: Regidor | Pertany a: Partido Popular

  Txema Pelaez Palazon (00:38:00)
  Càrrec: Alcalde | Pertany a: PSPV-PSOE

  6. Precs i preguntes (00:38:36)


  Txema Pelaez Palazon (00:38:00)
  Càrrec: Alcalde | Pertany a: PSPV-PSOE

  Joaquín Crespí Garcia (00:38:47)
  Càrrec: Regidor | Pertany a: Partido Popular

  Txema Pelaez Palazon (00:39:16)
  Càrrec: Alcalde | Pertany a: PSPV-PSOE

  Secretaria Accidental (00:40:36)
  Càrrec: Secretaria Accidental | Pertany a: Ajuntament

  Txema Pelaez Palazon (00:41:04)
  Càrrec: Alcalde | Pertany a: PSPV-PSOE

  Secretaria Accidental (00:41:23)
  Càrrec: Secretaria Accidental | Pertany a: Ajuntament

  Txema Pelaez Palazon (00:41:29)
  Càrrec: Alcalde | Pertany a: PSPV-PSOE

  Óscar Villa Garcia (00:42:11)
  Càrrec: Regidor | Pertany a: Partido Popular

  Txema Pelaez Palazon (00:42:38)
  Càrrec: Alcalde | Pertany a: PSPV-PSOE

  Secretaria Accidental (00:42:45)
  Càrrec: Secretaria Accidental | Pertany a: Ajuntament

  Txema Pelaez Palazon (00:43:01)
  Càrrec: Alcalde | Pertany a: PSPV-PSOE

  Óscar Villa Garcia (00:43:20)
  Càrrec: Regidor | Pertany a: Partido Popular

  Txema Pelaez Palazon (00:43:45)
  Càrrec: Alcalde | Pertany a: PSPV-PSOE

  Óscar Villa Garcia (00:43:54)
  Càrrec: Regidor | Pertany a: Partido Popular

  Txema Pelaez Palazon (00:44:14)
  Càrrec: Alcalde | Pertany a: PSPV-PSOE

  Ajuntament de Sumacàrcer