Ajuntament de Sumacàrcer
/uploads/Ajuntament_de_Sumacarcer/2017-01-05_09-01-24_logo_per_a_david_1.png Ajuntament de Sumacàrcer

Amb aquesta eina des de l'Ajuntament de Sumacàrcer posem a disposició dels ciutadans, totes les sessions publiques realitzades així com els seus acords.

Inici | Sessions 2018 | 27-12-2018Ubicació
Sala de sessions plenàries de l'Ajuntament

Descripció de la sessió
Sessió de data 27 d'desembre de 2018

Duració 00:00

 • PARTIT POLITIC/GRUPINTERVENCIONSTEMPS
  Alcalde 2 00:02:29
  PSPV-PSOE 16 00:39:32
  N.A.P. 2 00:02:38
  Partido Popular 13 00:12:18
  Ajuntament 2 00:05:10

  INTERVENCIONS


  Txema Pelaez Palazon (00:03:07)
  Càrrec: Alcalde | Pertany a: PSPV-PSOE
  1. Aprovació, si s'escau, de l'acta de la sessió ordinària del Ple de 30 de novembre de 2018.
  2. Retre compte de les resolucions d’alcaldia.

  Àngels Egea Escrivà (00:03:46)
  Càrrec: Secretaria-interventora | Pertany a: Ajuntament
  2. Retre compte de les resolucions d’alcaldia.

  Txema Pelaez Palazon (00:08:47)
  Càrrec: Alcalde | Pertany a: PSPV-PSOE
  2. Retre compte de les resolucions d’alcaldia.
  3. Aprovació inicial del pressupost general municipal per al 2019.

  Joaquín Crespí Garcia (00:23:17)
  Càrrec: Regidor | Pertany a: Partido Popular
  3. Aprovació inicial del pressupost general municipal per al 2019.

  Txema Pelaez Palazon (00:26:50)
  Càrrec: Alcalde | Pertany a: PSPV-PSOE
  3. Aprovació inicial del pressupost general municipal per al 2019.

  Vicent Pons Soriano (00:30:17)
  Càrrec: Regidor | Pertany a: N.A.P.
  3. Aprovació inicial del pressupost general municipal per al 2019.

  Txema Pelaez Palazon (00:31:37)
  Càrrec: Alcalde | Pertany a: PSPV-PSOE
  3. Aprovació inicial del pressupost general municipal per al 2019.

  David Pons Garcia (00:33:05)
  Càrrec: 1r. Tinent d'Alcalde. Regidor de Cultura, Festes i Transparència | Pertany a: PSPV-PSOE
  3. Aprovació inicial del pressupost general municipal per al 2019.

  Txema Pelaez Palazon (00:34:14)
  Càrrec: Alcalde | Pertany a: PSPV-PSOE
  3. Aprovació inicial del pressupost general municipal per al 2019.

  Joaquín Crespí Garcia (00:34:17)
  Càrrec: Regidor | Pertany a: Partido Popular
  3. Aprovació inicial del pressupost general municipal per al 2019.

  David Pons Garcia (00:38:32)
  Càrrec: 1r. Tinent d'Alcalde. Regidor de Cultura, Festes i Transparència | Pertany a: PSPV-PSOE
  3. Aprovació inicial del pressupost general municipal per al 2019.

  Txema Pelaez Palazon (00:39:52)
  Càrrec: Alcalde | Pertany a: PSPV-PSOE
  3. Aprovació inicial del pressupost general municipal per al 2019.

  Vicent Pons Soriano (00:42:58)
  Càrrec: Regidor | Pertany a: N.A.P.
  3. Aprovació inicial del pressupost general municipal per al 2019.

  Joaquín Crespí Garcia (00:44:16)
  Càrrec: Regidor | Pertany a: Partido Popular
  3. Aprovació inicial del pressupost general municipal per al 2019.

  Txema Pelaez Palazon (00:46:28)
  Càrrec: Alcalde | Pertany a: PSPV-PSOE
  3. Aprovació inicial del pressupost general municipal per al 2019.
  4. Aprovació inicial de la Plantilla de personal municipal 2019.

  Joaquín Crespí Garcia (00:49:36)
  Càrrec: Regidor | Pertany a: Partido Popular
  4. Aprovació inicial de la Plantilla de personal municipal 2019.

  Txema Pelaez Palazon (00:49:38)
  Càrrec: Alcalde | Pertany a: PSPV-PSOE
  4. Aprovació inicial de la Plantilla de personal municipal 2019.

  Joaquín Crespí Garcia (00:49:40)
  Càrrec: Regidor | Pertany a: Partido Popular
  4. Aprovació inicial de la Plantilla de personal municipal 2019.

  Txema Pelaez Palazon (00:49:44)
  Càrrec: Alcalde | Pertany a: PSPV-PSOE
  4. Aprovació inicial de la Plantilla de personal municipal 2019.

  Joaquín Crespí Garcia (00:49:57)
  Càrrec: Regidor | Pertany a: Partido Popular
  4. Aprovació inicial de la Plantilla de personal municipal 2019.

  Àngels Egea Escrivà (00:50:30)
  Càrrec: Secretaria-interventora | Pertany a: Ajuntament
  4. Aprovació inicial de la Plantilla de personal municipal 2019.

  Txema Pelaez Palazon (00:50:39)
  Càrrec: Alcalde | Pertany a: PSPV-PSOE
  4. Aprovació inicial de la Plantilla de personal municipal 2019.
  5. Aprovació del projecte de reurbanització dels C/ la Florida i C/ Xúquer, en el marc de la subvenció SOM 2018-2019 de la Diputació de València.
  6. Adhesió al sistema d'adquisició centralitzada de la Diputació de València, central de serveis innovadors i sostenibles

  Joaquín Crespí Garcia (00:59:05)
  Càrrec: Regidor | Pertany a: Partido Popular
  6. Adhesió al sistema d'adquisició centralitzada de la Diputació de València, central de serveis innovadors i sostenibles

  Txema Pelaez Palazon (00:59:23)
  Càrrec: Alcalde | Pertany a: PSPV-PSOE
  6. Adhesió al sistema d'adquisició centralitzada de la Diputació de València, central de serveis innovadors i sostenibles

  Joaquín Crespí Garcia (00:59:27)
  Càrrec: Regidor | Pertany a: Partido Popular
  6. Adhesió al sistema d'adquisició centralitzada de la Diputació de València, central de serveis innovadors i sostenibles

  Txema Pelaez Palazon (00:59:33)
  Càrrec: Alcalde | Pertany a: PSPV-PSOE
  6. Adhesió al sistema d'adquisició centralitzada de la Diputació de València, central de serveis innovadors i sostenibles

  Joaquín Crespí Garcia (00:59:54)
  Càrrec: Regidor | Pertany a: Partido Popular
  6. Adhesió al sistema d'adquisició centralitzada de la Diputació de València, central de serveis innovadors i sostenibles

  Óscar Villa Garcia (01:00:06)
  Càrrec: Regidor | Pertany a: Partido Popular
  6. Adhesió al sistema d'adquisició centralitzada de la Diputació de València, central de serveis innovadors i sostenibles

  Txema Pelaez Palazon (01:00:31)
  Càrrec: Alcalde | Pertany a: PSPV-PSOE
  6. Adhesió al sistema d'adquisició centralitzada de la Diputació de València, central de serveis innovadors i sostenibles

  Óscar Villa Garcia (01:00:33)
  Càrrec: Regidor | Pertany a: Partido Popular
  6. Adhesió al sistema d'adquisició centralitzada de la Diputació de València, central de serveis innovadors i sostenibles

  Txema Pelaez Palazon (01:00:39)
  Càrrec: Alcalde | Pertany a: PSPV-PSOE
  6. Adhesió al sistema d'adquisició centralitzada de la Diputació de València, central de serveis innovadors i sostenibles

  Óscar Villa Garcia (01:00:54)
  Càrrec: Regidor | Pertany a: Partido Popular
  6. Adhesió al sistema d'adquisició centralitzada de la Diputació de València, central de serveis innovadors i sostenibles

  Txema Pelaez Palazon (01:01:19)
  Càrrec: Alcalde | Pertany a: PSPV-PSOE
  6. Adhesió al sistema d'adquisició centralitzada de la Diputació de València, central de serveis innovadors i sostenibles
  7. Aprovació inicial del I Pla d’Igualtat d’Oportunitats (PIO) de l’Ajuntament de Sumacàrcer.

  Joaquín Crespí Garcia (01:05:07)
  Càrrec: Regidor | Pertany a: Partido Popular
  7. Aprovació inicial del I Pla d’Igualtat d’Oportunitats (PIO) de l’Ajuntament de Sumacàrcer.

  Txema Pelaez Palazon (01:05:14)
  Càrrec: Alcalde | Pertany a: PSPV-PSOE
  7. Aprovació inicial del I Pla d’Igualtat d’Oportunitats (PIO) de l’Ajuntament de Sumacàrcer.
  8. Mocions d'urgència.
  9. Precs i preguntes.

  ORDRE DEL DIA


  1. Aprovació, si s'escau, de l'acta de la sessió ordinària del Ple de 30 de novembre de 2018. (00:03:19)

  Aprovat

  Txema Pelaez Palazon (00:03:07)
  Càrrec: Alcalde | Pertany a: PSPV-PSOE

  2. Retre compte de les resolucions d’alcaldia. (00:03:38)

  Donar compte

  Txema Pelaez Palazon (00:03:07)
  Càrrec: Alcalde | Pertany a: PSPV-PSOE

  Àngels Egea Escrivà (00:03:46)
  Càrrec: Secretaria-interventora | Pertany a: Ajuntament

  Txema Pelaez Palazon (00:08:47)
  Càrrec: Alcalde | Pertany a: PSPV-PSOE

  3. Aprovació inicial del pressupost general municipal per al 2019. (00:08:50)

  Aprovat

  Txema Pelaez Palazon (00:08:47)
  Càrrec: Alcalde | Pertany a: PSPV-PSOE

  Debate (00:23:05)

  Txema Pelaez Palazon (00:08:47)
  Càrrec: Alcalde | Pertany a: PSPV-PSOE

  Joaquín Crespí Garcia (00:23:17)
  Càrrec: Regidor | Pertany a: Partido Popular

  Txema Pelaez Palazon (00:26:50)
  Càrrec: Alcalde | Pertany a: PSPV-PSOE

  Vicent Pons Soriano (00:30:17)
  Càrrec: Regidor | Pertany a: N.A.P.

  Txema Pelaez Palazon (00:31:37)
  Càrrec: Alcalde | Pertany a: PSPV-PSOE

  David Pons Garcia (00:33:05)
  Càrrec: 1r. Tinent d'Alcalde. Regidor de Cultura, Festes i Transparència | Pertany a: PSPV-PSOE

  Txema Pelaez Palazon (00:34:14)
  Càrrec: Alcalde | Pertany a: PSPV-PSOE

  Joaquín Crespí Garcia (00:34:17)
  Càrrec: Regidor | Pertany a: Partido Popular

  David Pons Garcia (00:38:32)
  Càrrec: 1r. Tinent d'Alcalde. Regidor de Cultura, Festes i Transparència | Pertany a: PSPV-PSOE

  Txema Pelaez Palazon (00:39:52)
  Càrrec: Alcalde | Pertany a: PSPV-PSOE

  Vicent Pons Soriano (00:42:58)
  Càrrec: Regidor | Pertany a: N.A.P.

  Joaquín Crespí Garcia (00:44:16)
  Càrrec: Regidor | Pertany a: Partido Popular

  Txema Pelaez Palazon (00:46:28)
  Càrrec: Alcalde | Pertany a: PSPV-PSOE

  4. Aprovació inicial de la Plantilla de personal municipal 2019. (00:46:50)

  Aprovat

  Txema Pelaez Palazon (00:46:28)
  Càrrec: Alcalde | Pertany a: PSPV-PSOE

  Debate (00:49:34)

  Txema Pelaez Palazon (00:46:28)
  Càrrec: Alcalde | Pertany a: PSPV-PSOE

  Joaquín Crespí Garcia (00:49:36)
  Càrrec: Regidor | Pertany a: Partido Popular

  Txema Pelaez Palazon (00:49:38)
  Càrrec: Alcalde | Pertany a: PSPV-PSOE

  Joaquín Crespí Garcia (00:49:40)
  Càrrec: Regidor | Pertany a: Partido Popular

  Txema Pelaez Palazon (00:49:44)
  Càrrec: Alcalde | Pertany a: PSPV-PSOE

  Joaquín Crespí Garcia (00:49:57)
  Càrrec: Regidor | Pertany a: Partido Popular

  Àngels Egea Escrivà (00:50:30)
  Càrrec: Secretaria-interventora | Pertany a: Ajuntament

  Txema Pelaez Palazon (00:50:39)
  Càrrec: Alcalde | Pertany a: PSPV-PSOE

  5. Aprovació del projecte de reurbanització dels C/ la Florida i C/ Xúquer, en el marc de la subvenció SOM 2018-2019 de la Diputació de València. (00:50:48)

  Aprovat

  Txema Pelaez Palazon (00:50:39)
  Càrrec: Alcalde | Pertany a: PSPV-PSOE

  6. Adhesió al sistema d'adquisició centralitzada de la Diputació de València, central de serveis innovadors i sostenibles (00:56:26)

  Aprovat

  Txema Pelaez Palazon (00:50:39)
  Càrrec: Alcalde | Pertany a: PSPV-PSOE

  Debate (00:59:04)

  Txema Pelaez Palazon (00:50:39)
  Càrrec: Alcalde | Pertany a: PSPV-PSOE

  Joaquín Crespí Garcia (00:59:05)
  Càrrec: Regidor | Pertany a: Partido Popular

  Txema Pelaez Palazon (00:59:23)
  Càrrec: Alcalde | Pertany a: PSPV-PSOE

  Joaquín Crespí Garcia (00:59:27)
  Càrrec: Regidor | Pertany a: Partido Popular

  Txema Pelaez Palazon (00:59:33)
  Càrrec: Alcalde | Pertany a: PSPV-PSOE

  Joaquín Crespí Garcia (00:59:54)
  Càrrec: Regidor | Pertany a: Partido Popular

  Óscar Villa Garcia (01:00:06)
  Càrrec: Regidor | Pertany a: Partido Popular

  Txema Pelaez Palazon (01:00:31)
  Càrrec: Alcalde | Pertany a: PSPV-PSOE

  Óscar Villa Garcia (01:00:33)
  Càrrec: Regidor | Pertany a: Partido Popular

  Txema Pelaez Palazon (01:00:39)
  Càrrec: Alcalde | Pertany a: PSPV-PSOE

  Óscar Villa Garcia (01:00:54)
  Càrrec: Regidor | Pertany a: Partido Popular

  Txema Pelaez Palazon (01:01:19)
  Càrrec: Alcalde | Pertany a: PSPV-PSOE

  7. Aprovació inicial del I Pla d’Igualtat d’Oportunitats (PIO) de l’Ajuntament de Sumacàrcer. (01:01:35)

  Aprovat

  Txema Pelaez Palazon (01:01:19)
  Càrrec: Alcalde | Pertany a: PSPV-PSOE

  Debate (01:05:06)

  Txema Pelaez Palazon (01:01:19)
  Càrrec: Alcalde | Pertany a: PSPV-PSOE

  Joaquín Crespí Garcia (01:05:07)
  Càrrec: Regidor | Pertany a: Partido Popular

  Txema Pelaez Palazon (01:05:14)
  Càrrec: Alcalde | Pertany a: PSPV-PSOE

  8. Mocions d'urgència. (01:06:09)


  9. Precs i preguntes. (01:06:12)


  Ajuntament de Sumacàrcer