Ajuntament de Sumacàrcer
/uploads/Ajuntament_de_Sumacarcer/2017-01-05_09-01-24_logo_per_a_david_1.png Ajuntament de Sumacàrcer

Amb aquesta eina des de l'Ajuntament de Sumacàrcer posem a disposició dels ciutadans, totes les sessions publiques realitzades així com els seus acords.

Inici | Sessions 2018 | 25-04-2018Ubicació
Sala de sessions plenàries de l'Ajuntament

Descripció de la sessió
Sessió de data 25 d'abril de 2018

Duració 00:00

 • PARTIT POLITIC/GRUPINTERVENCIONSTEMPS
  Alcalde 3 00:01:51
  PSPV-PSOE 11 00:18:17
  N.A.P. 0 00:00:00
  Partido Popular 12 00:05:52
  Ajuntament 1 00:02:09

  INTERVENCIONS


  Txema Pelaez Palazon (00:00:13)
  Càrrec: Alcalde | Pertany a: PSPV-PSOE
  1. Aprovació, si s'escau, de l'acta de la sessió ordinària del Ple de 28 de març de 2018.
  2. Retre compte de les resolucions d’alcaldia

  Àngels Egea Escrivà (00:01:07)
  Càrrec: Secretaria-interventora | Pertany a: Ajuntament
  2. Retre compte de les resolucions d’alcaldia

  Txema Pelaez Palazon (00:03:16)
  Càrrec: Alcalde | Pertany a: PSPV-PSOE
  2. Retre compte de les resolucions d’alcaldia
  3. Acord de canvi de nom del camp de futbol El Portitxol a Francisco Fernández Lidueña (François)

  Joaquín Crespí Garcia (00:09:01)
  Càrrec: Regidor | Pertany a: Partido Popular
  3. Acord de canvi de nom del camp de futbol El Portitxol a Francisco Fernández Lidueña (François)

  Txema Pelaez Palazon (00:09:15)
  Càrrec: Alcalde | Pertany a: PSPV-PSOE
  3. Acord de canvi de nom del camp de futbol El Portitxol a Francisco Fernández Lidueña (François)
  4. Mocions d'urgència.
  5. Precs i preguntes.

  Joaquín Crespí Garcia (00:10:11)
  Càrrec: Regidor | Pertany a: Partido Popular
  5. Precs i preguntes.

  Txema Pelaez Palazon (00:10:51)
  Càrrec: Alcalde | Pertany a: PSPV-PSOE
  5. Precs i preguntes.

  Joaquín Crespí Garcia (00:14:22)
  Càrrec: Regidor | Pertany a: Partido Popular
  5. Precs i preguntes.

  Txema Pelaez Palazon (00:15:43)
  Càrrec: Alcalde | Pertany a: PSPV-PSOE
  5. Precs i preguntes.

  Joaquín Crespí Garcia (00:17:07)
  Càrrec: Regidor | Pertany a: Partido Popular
  5. Precs i preguntes.

  Txema Pelaez Palazon (00:18:12)
  Càrrec: Alcalde | Pertany a: PSPV-PSOE
  5. Precs i preguntes.

  Joaquín Crespí Garcia (00:19:00)
  Càrrec: Regidor | Pertany a: Partido Popular
  5. Precs i preguntes.

  David Pons Garcia (00:19:23)
  Càrrec: 1r. Tinent d'Alcalde. Regidor de Cultura, Festes i Transparència | Pertany a: PSPV-PSOE
  5. Precs i preguntes.

  Joaquín Crespí Garcia (00:19:33)
  Càrrec: Regidor | Pertany a: Partido Popular
  5. Precs i preguntes.

  David Pons Garcia (00:19:47)
  Càrrec: 1r. Tinent d'Alcalde. Regidor de Cultura, Festes i Transparència | Pertany a: PSPV-PSOE
  5. Precs i preguntes.

  Joaquín Crespí Garcia (00:21:20)
  Càrrec: Regidor | Pertany a: Partido Popular
  5. Precs i preguntes.

  David Pons Garcia (00:21:42)
  Càrrec: 1r. Tinent d'Alcalde. Regidor de Cultura, Festes i Transparència | Pertany a: PSPV-PSOE
  5. Precs i preguntes.

  Joaquín Crespí Garcia (00:21:50)
  Càrrec: Regidor | Pertany a: Partido Popular
  5. Precs i preguntes.

  Txema Pelaez Palazon (00:21:59)
  Càrrec: Alcalde | Pertany a: PSPV-PSOE
  5. Precs i preguntes.

  Joaquín Crespí Garcia (00:22:17)
  Càrrec: Regidor | Pertany a: Partido Popular
  5. Precs i preguntes.

  Txema Pelaez Palazon (00:22:33)
  Càrrec: Alcalde | Pertany a: PSPV-PSOE
  5. Precs i preguntes.

  Joaquín Crespí Garcia (00:23:54)
  Càrrec: Regidor | Pertany a: Partido Popular
  5. Precs i preguntes.

  Txema Pelaez Palazon (00:24:51)
  Càrrec: Alcalde | Pertany a: PSPV-PSOE
  5. Precs i preguntes.

  Joaquín Crespí Garcia (00:25:52)
  Càrrec: Regidor | Pertany a: Partido Popular
  5. Precs i preguntes.

  Txema Pelaez Palazon (00:25:54)
  Càrrec: Alcalde | Pertany a: PSPV-PSOE
  5. Precs i preguntes.

  Joaquín Crespí Garcia (00:28:13)
  Càrrec: Regidor | Pertany a: Partido Popular
  5. Precs i preguntes.

  Txema Pelaez Palazon (00:28:22)
  Càrrec: Alcalde | Pertany a: PSPV-PSOE
  5. Precs i preguntes.

  ORDRE DEL DIA


  1. Aprovació, si s'escau, de l'acta de la sessió ordinària del Ple de 28 de març de 2018. (00:00:29)

  Aprovat

  Txema Pelaez Palazon (00:00:13)
  Càrrec: Alcalde | Pertany a: PSPV-PSOE

  2. Retre compte de les resolucions d’alcaldia (00:00:58)

  Donar compte

  Txema Pelaez Palazon (00:00:13)
  Càrrec: Alcalde | Pertany a: PSPV-PSOE

  Àngels Egea Escrivà (00:01:07)
  Càrrec: Secretaria-interventora | Pertany a: Ajuntament

  Txema Pelaez Palazon (00:03:16)
  Càrrec: Alcalde | Pertany a: PSPV-PSOE

  3. Acord de canvi de nom del camp de futbol El Portitxol a Francisco Fernández Lidueña (François) (00:03:22)

  Aprovat

  Txema Pelaez Palazon (00:03:16)
  Càrrec: Alcalde | Pertany a: PSPV-PSOE

  Joaquín Crespí Garcia (00:09:01)
  Càrrec: Regidor | Pertany a: Partido Popular

  Txema Pelaez Palazon (00:09:15)
  Càrrec: Alcalde | Pertany a: PSPV-PSOE

  4. Mocions d'urgència. (00:09:23)


  Txema Pelaez Palazon (00:09:15)
  Càrrec: Alcalde | Pertany a: PSPV-PSOE

  5. Precs i preguntes. (00:09:45)


  Txema Pelaez Palazon (00:09:15)
  Càrrec: Alcalde | Pertany a: PSPV-PSOE

  Joaquín Crespí Garcia (00:10:11)
  Càrrec: Regidor | Pertany a: Partido Popular

  Txema Pelaez Palazon (00:10:51)
  Càrrec: Alcalde | Pertany a: PSPV-PSOE

  Joaquín Crespí Garcia (00:14:22)
  Càrrec: Regidor | Pertany a: Partido Popular

  Txema Pelaez Palazon (00:15:43)
  Càrrec: Alcalde | Pertany a: PSPV-PSOE

  Joaquín Crespí Garcia (00:17:07)
  Càrrec: Regidor | Pertany a: Partido Popular

  Txema Pelaez Palazon (00:18:12)
  Càrrec: Alcalde | Pertany a: PSPV-PSOE

  Joaquín Crespí Garcia (00:19:00)
  Càrrec: Regidor | Pertany a: Partido Popular

  David Pons Garcia (00:19:23)
  Càrrec: 1r. Tinent d'Alcalde. Regidor de Cultura, Festes i Transparència | Pertany a: PSPV-PSOE

  Joaquín Crespí Garcia (00:19:33)
  Càrrec: Regidor | Pertany a: Partido Popular

  David Pons Garcia (00:19:47)
  Càrrec: 1r. Tinent d'Alcalde. Regidor de Cultura, Festes i Transparència | Pertany a: PSPV-PSOE

  Joaquín Crespí Garcia (00:21:20)
  Càrrec: Regidor | Pertany a: Partido Popular

  David Pons Garcia (00:21:42)
  Càrrec: 1r. Tinent d'Alcalde. Regidor de Cultura, Festes i Transparència | Pertany a: PSPV-PSOE

  Joaquín Crespí Garcia (00:21:50)
  Càrrec: Regidor | Pertany a: Partido Popular

  Txema Pelaez Palazon (00:21:59)
  Càrrec: Alcalde | Pertany a: PSPV-PSOE

  Joaquín Crespí Garcia (00:22:17)
  Càrrec: Regidor | Pertany a: Partido Popular

  Txema Pelaez Palazon (00:22:33)
  Càrrec: Alcalde | Pertany a: PSPV-PSOE

  Joaquín Crespí Garcia (00:23:54)
  Càrrec: Regidor | Pertany a: Partido Popular

  Txema Pelaez Palazon (00:24:51)
  Càrrec: Alcalde | Pertany a: PSPV-PSOE

  Joaquín Crespí Garcia (00:25:52)
  Càrrec: Regidor | Pertany a: Partido Popular

  Txema Pelaez Palazon (00:25:54)
  Càrrec: Alcalde | Pertany a: PSPV-PSOE

  Joaquín Crespí Garcia (00:28:13)
  Càrrec: Regidor | Pertany a: Partido Popular

  Txema Pelaez Palazon (00:28:22)
  Càrrec: Alcalde | Pertany a: PSPV-PSOE

  Ajuntament de Sumacàrcer