Ajuntament de Sumacàrcer
/uploads/Ajuntament_de_Sumacarcer/2017-01-05_09-01-24_logo_per_a_david_1.png Ajuntament de Sumacàrcer

Amb aquesta eina des de l'Ajuntament de Sumacàrcer posem a disposició dels ciutadans, totes les sessions publiques realitzades així com els seus acords.

Inici | Sessions 2018 | 28-03-2018Ubicació
Sala de sessions plenàries de l'Ajuntament

Descripció de la sessió
Sessió de data 28 d'març de 2018

Duració 00:00

 • PARTIT POLITIC/GRUPINTERVENCIONSTEMPS
  Alcalde 2 00:06:29
  PSPV-PSOE 50 00:21:27
  N.A.P. 10 00:06:58
  Partido Popular 54 00:37:10
  Ajuntament 7 00:09:39

  INTERVENCIONS


  Txema Pelaez Palazon (00:00:00)
  Càrrec: Alcalde | Pertany a: PSPV-PSOE
  1. Aprovació, si s'escau, de l'acta de la sessió ordinària del Ple de 26 de febrer de 2018.
  2. Retre compte de les resolucions d’alcaldia

  Àngels Egea Escrivà (00:00:44)
  Càrrec: Secretaria-interventora | Pertany a: Ajuntament
  2. Retre compte de les resolucions d’alcaldia

  Txema Pelaez Palazon (00:04:56)
  Càrrec: Alcalde | Pertany a: PSPV-PSOE
  2. Retre compte de les resolucions d’alcaldia
  3. Retre compte de la Liquidació del pressupost de 2017, d'acord amb el que estableixen els articles 193.4 del Text Refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals aprovat per Reial decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, i 90.2 del Reial decret 500/1990, de 20 d'abril.

  Àngels Egea Escrivà (00:05:26)
  Càrrec: Secretaria-interventora | Pertany a: Ajuntament
  3. Retre compte de la Liquidació del pressupost de 2017, d'acord amb el que estableixen els articles 193.4 del Text Refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals aprovat per Reial decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, i 90.2 del Reial decret 500/1990, de 20 d'abril.

  Joaquín Crespí Garcia (00:09:52)
  Càrrec: Regidor | Pertany a: Partido Popular
  3. Retre compte de la Liquidació del pressupost de 2017, d'acord amb el que estableixen els articles 193.4 del Text Refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals aprovat per Reial decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, i 90.2 del Reial decret 500/1990, de 20 d'abril.

  Àngels Egea Escrivà (00:09:58)
  Càrrec: Secretaria-interventora | Pertany a: Ajuntament
  3. Retre compte de la Liquidació del pressupost de 2017, d'acord amb el que estableixen els articles 193.4 del Text Refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals aprovat per Reial decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, i 90.2 del Reial decret 500/1990, de 20 d'abril.

  Txema Pelaez Palazon (00:10:41)
  Càrrec: Alcalde | Pertany a: PSPV-PSOE
  3. Retre compte de la Liquidació del pressupost de 2017, d'acord amb el que estableixen els articles 193.4 del Text Refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals aprovat per Reial decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, i 90.2 del Reial decret 500/1990, de 20 d'abril.

  Àngels Egea Escrivà (00:11:02)
  Càrrec: Secretaria-interventora | Pertany a: Ajuntament
  3. Retre compte de la Liquidació del pressupost de 2017, d'acord amb el que estableixen els articles 193.4 del Text Refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals aprovat per Reial decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, i 90.2 del Reial decret 500/1990, de 20 d'abril.

  Txema Pelaez Palazon (00:11:08)
  Càrrec: Alcalde | Pertany a: PSPV-PSOE
  3. Retre compte de la Liquidació del pressupost de 2017, d'acord amb el que estableixen els articles 193.4 del Text Refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals aprovat per Reial decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, i 90.2 del Reial decret 500/1990, de 20 d'abril.
  4. Moció del grup municipal socialista sobre les pensions.

  David Pons Garcia (00:11:34)
  Càrrec: 1r. Tinent d'Alcalde. Regidor de Cultura, Festes i Transparència | Pertany a: PSPV-PSOE
  4. Moció del grup municipal socialista sobre les pensions.

  Txema Pelaez Palazon (00:14:17)
  Càrrec: Alcalde | Pertany a: PSPV-PSOE
  4. Moció del grup municipal socialista sobre les pensions.

  Joaquín Crespí Garcia (00:14:33)
  Càrrec: Regidor | Pertany a: Partido Popular
  4. Moció del grup municipal socialista sobre les pensions.

  Txema Pelaez Palazon (00:17:15)
  Càrrec: Alcalde | Pertany a: PSPV-PSOE
  4. Moció del grup municipal socialista sobre les pensions.

  Joaquín Crespí Garcia (00:17:18)
  Càrrec: Regidor | Pertany a: Partido Popular
  4. Moció del grup municipal socialista sobre les pensions.

  David Pons Garcia (00:18:10)
  Càrrec: 1r. Tinent d'Alcalde. Regidor de Cultura, Festes i Transparència | Pertany a: PSPV-PSOE
  4. Moció del grup municipal socialista sobre les pensions.

  Txema Pelaez Palazon (00:21:56)
  Càrrec: Alcalde | Pertany a: PSPV-PSOE
  4. Moció del grup municipal socialista sobre les pensions.

  Vicent Pons Soriano (00:22:05)
  Càrrec: Regidor | Pertany a: N.A.P.
  4. Moció del grup municipal socialista sobre les pensions.

  Joaquín Crespí Garcia (00:26:19)
  Càrrec: Regidor | Pertany a: Partido Popular
  4. Moció del grup municipal socialista sobre les pensions.

  Txema Pelaez Palazon (00:32:12)
  Càrrec: Alcalde | Pertany a: PSPV-PSOE
  4. Moció del grup municipal socialista sobre les pensions.
  5.02. Mocions d'urgència.

  Joaquín Crespí Garcia (00:37:19)
  Càrrec: Regidor | Pertany a: Partido Popular
  5.02. Mocions d'urgència.

  Txema Pelaez Palazon (00:40:42)
  Càrrec: Alcalde | Pertany a: PSPV-PSOE
  5.02. Mocions d'urgència.

  Joaquín Crespí Garcia (00:42:05)
  Càrrec: Regidor | Pertany a: Partido Popular
  5.02. Mocions d'urgència.

  Txema Pelaez Palazon (00:44:15)
  Càrrec: Alcalde | Pertany a: PSPV-PSOE
  5.02. Mocions d'urgència.

  Joaquín Crespí Garcia (00:44:23)
  Càrrec: Regidor | Pertany a: Partido Popular
  5.02. Mocions d'urgència.

  Txema Pelaez Palazon (00:44:29)
  Càrrec: Alcalde | Pertany a: PSPV-PSOE
  5.02. Mocions d'urgència.

  Joaquín Crespí Garcia (00:44:39)
  Càrrec: Regidor | Pertany a: Partido Popular
  5.02. Mocions d'urgència.

  Vicent Pons Soriano (00:50:49)
  Càrrec: Regidor | Pertany a: N.A.P.
  5.02. Mocions d'urgència.

  Joaquín Crespí Garcia (00:51:30)
  Càrrec: Regidor | Pertany a: Partido Popular
  5.02. Mocions d'urgència.

  Txema Pelaez Palazon (00:51:58)
  Càrrec: Alcalde | Pertany a: PSPV-PSOE
  5.02. Mocions d'urgència.

  Vicent Pons Soriano (00:52:10)
  Càrrec: Regidor | Pertany a: N.A.P.
  5.02. Mocions d'urgència.

  Joaquín Crespí Garcia (00:52:34)
  Càrrec: Regidor | Pertany a: Partido Popular
  5.02. Mocions d'urgència.

  Óscar Villa Garcia (00:52:38)
  Càrrec: Regidor | Pertany a: Partido Popular
  5.02. Mocions d'urgència.

  Joaquín Crespí Garcia (00:53:29)
  Càrrec: Regidor | Pertany a: Partido Popular
  5.02. Mocions d'urgència.

  Óscar Villa Garcia (00:54:17)
  Càrrec: Regidor | Pertany a: Partido Popular
  5.02. Mocions d'urgència.

  Joaquín Crespí Garcia (00:54:19)
  Càrrec: Regidor | Pertany a: Partido Popular
  5.02. Mocions d'urgència.

  Óscar Villa Garcia (00:55:10)
  Càrrec: Regidor | Pertany a: Partido Popular
  5.02. Mocions d'urgència.

  Joaquín Crespí Garcia (00:56:03)
  Càrrec: Regidor | Pertany a: Partido Popular
  5.02. Mocions d'urgència.

  Txema Pelaez Palazon (00:56:41)
  Càrrec: Alcalde | Pertany a: PSPV-PSOE
  5.02. Mocions d'urgència.
  6. Precs i preguntes.

  Joaquín Crespí Garcia (00:57:00)
  Càrrec: Regidor | Pertany a: Partido Popular
  6. Precs i preguntes.

  Txema Pelaez Palazon (00:57:11)
  Càrrec: Alcalde | Pertany a: PSPV-PSOE
  6. Precs i preguntes.

  Joaquín Crespí Garcia (00:57:15)
  Càrrec: Regidor | Pertany a: Partido Popular
  6. Precs i preguntes.

  Txema Pelaez Palazon (00:57:22)
  Càrrec: Alcalde | Pertany a: PSPV-PSOE
  6. Precs i preguntes.

  Joaquín Crespí Garcia (00:57:25)
  Càrrec: Regidor | Pertany a: Partido Popular
  6. Precs i preguntes.

  Txema Pelaez Palazon (00:57:40)
  Càrrec: Alcalde | Pertany a: PSPV-PSOE
  6. Precs i preguntes.

  Joaquín Crespí Garcia (00:57:54)
  Càrrec: Regidor | Pertany a: Partido Popular
  6. Precs i preguntes.

  Txema Pelaez Palazon (00:58:53)
  Càrrec: Alcalde | Pertany a: PSPV-PSOE
  6. Precs i preguntes.

  Óscar Villa Garcia (00:59:07)
  Càrrec: Regidor | Pertany a: Partido Popular
  6. Precs i preguntes.

  Txema Pelaez Palazon (00:59:19)
  Càrrec: Alcalde | Pertany a: PSPV-PSOE
  6. Precs i preguntes.

  Joaquín Crespí Garcia (01:00:40)
  Càrrec: Regidor | Pertany a: Partido Popular
  6. Precs i preguntes.

  Txema Pelaez Palazon (01:00:41)
  Càrrec: Alcalde | Pertany a: PSPV-PSOE
  6. Precs i preguntes.

  Joaquín Crespí Garcia (01:00:49)
  Càrrec: Regidor | Pertany a: Partido Popular
  6. Precs i preguntes.

  Txema Pelaez Palazon (01:01:20)
  Càrrec: Alcalde | Pertany a: PSPV-PSOE
  6. Precs i preguntes.

  Óscar Villa Garcia (01:01:27)
  Càrrec: Regidor | Pertany a: Partido Popular
  6. Precs i preguntes.

  Txema Pelaez Palazon (01:01:28)
  Càrrec: Alcalde | Pertany a: PSPV-PSOE
  6. Precs i preguntes.

  Óscar Villa Garcia (01:01:36)
  Càrrec: Regidor | Pertany a: Partido Popular
  6. Precs i preguntes.

  Txema Pelaez Palazon (01:01:39)
  Càrrec: Alcalde | Pertany a: PSPV-PSOE
  6. Precs i preguntes.

  Joaquín Crespí Garcia (01:01:48)
  Càrrec: Regidor | Pertany a: Partido Popular
  6. Precs i preguntes.

  Txema Pelaez Palazon (01:02:02)
  Càrrec: Alcalde | Pertany a: PSPV-PSOE
  6. Precs i preguntes.

  Joaquín Crespí Garcia (01:02:41)
  Càrrec: Regidor | Pertany a: Partido Popular
  6. Precs i preguntes.

  Txema Pelaez Palazon (01:02:47)
  Càrrec: Alcalde | Pertany a: PSPV-PSOE
  6. Precs i preguntes.

  Joaquín Crespí Garcia (01:03:04)
  Càrrec: Regidor | Pertany a: Partido Popular
  6. Precs i preguntes.

  Txema Pelaez Palazon (01:03:10)
  Càrrec: Alcalde | Pertany a: PSPV-PSOE
  6. Precs i preguntes.

  Óscar Villa Garcia (01:03:28)
  Càrrec: Regidor | Pertany a: Partido Popular
  6. Precs i preguntes.

  Txema Pelaez Palazon (01:03:34)
  Càrrec: Alcalde | Pertany a: PSPV-PSOE
  6. Precs i preguntes.

  Joaquín Crespí Garcia (01:04:14)
  Càrrec: Regidor | Pertany a: Partido Popular
  6. Precs i preguntes.

  Txema Pelaez Palazon (01:04:29)
  Càrrec: Alcalde | Pertany a: PSPV-PSOE
  6. Precs i preguntes.

  Joaquín Crespí Garcia (01:04:35)
  Càrrec: Regidor | Pertany a: Partido Popular
  6. Precs i preguntes.

  Txema Pelaez Palazon (01:04:40)
  Càrrec: Alcalde | Pertany a: PSPV-PSOE
  6. Precs i preguntes.

  Joaquín Crespí Garcia (01:04:43)
  Càrrec: Regidor | Pertany a: Partido Popular
  6. Precs i preguntes.

  Txema Pelaez Palazon (01:04:54)
  Càrrec: Alcalde | Pertany a: PSPV-PSOE
  6. Precs i preguntes.

  Joaquín Crespí Garcia (01:04:57)
  Càrrec: Regidor | Pertany a: Partido Popular
  6. Precs i preguntes.

  Txema Pelaez Palazon (01:05:01)
  Càrrec: Alcalde | Pertany a: PSPV-PSOE
  6. Precs i preguntes.

  Joaquín Crespí Garcia (01:05:04)
  Càrrec: Regidor | Pertany a: Partido Popular
  6. Precs i preguntes.

  Txema Pelaez Palazon (01:05:15)
  Càrrec: Alcalde | Pertany a: PSPV-PSOE
  6. Precs i preguntes.

  Joaquín Crespí Garcia (01:05:25)
  Càrrec: Regidor | Pertany a: Partido Popular
  6. Precs i preguntes.

  Txema Pelaez Palazon (01:05:37)
  Càrrec: Alcalde | Pertany a: PSPV-PSOE
  6. Precs i preguntes.

  Joaquín Crespí Garcia (01:05:39)
  Càrrec: Regidor | Pertany a: Partido Popular
  6. Precs i preguntes.

  Txema Pelaez Palazon (01:05:41)
  Càrrec: Alcalde | Pertany a: PSPV-PSOE
  6. Precs i preguntes.

  Joaquín Crespí Garcia (01:06:13)
  Càrrec: Regidor | Pertany a: Partido Popular
  6. Precs i preguntes.

  Txema Pelaez Palazon (01:06:19)
  Càrrec: Alcalde | Pertany a: PSPV-PSOE
  6. Precs i preguntes.

  Joaquín Crespí Garcia (01:06:33)
  Càrrec: Regidor | Pertany a: Partido Popular
  6. Precs i preguntes.

  Txema Pelaez Palazon (01:06:38)
  Càrrec: Alcalde | Pertany a: PSPV-PSOE
  6. Precs i preguntes.

  Vicent Pons Soriano (01:06:43)
  Càrrec: Regidor | Pertany a: N.A.P.
  6. Precs i preguntes.

  Joaquín Crespí Garcia (01:06:58)
  Càrrec: Regidor | Pertany a: Partido Popular
  6. Precs i preguntes.

  Vicent Pons Soriano (01:07:04)
  Càrrec: Regidor | Pertany a: N.A.P.
  6. Precs i preguntes.

  Txema Pelaez Palazon (01:07:14)
  Càrrec: Alcalde | Pertany a: PSPV-PSOE
  6. Precs i preguntes.

  Óscar Villa Garcia (01:07:17)
  Càrrec: Regidor | Pertany a: Partido Popular
  6. Precs i preguntes.

  Txema Pelaez Palazon (01:07:38)
  Càrrec: Alcalde | Pertany a: PSPV-PSOE
  6. Precs i preguntes.

  Óscar Villa Garcia (01:07:44)
  Càrrec: Regidor | Pertany a: Partido Popular
  6. Precs i preguntes.

  Txema Pelaez Palazon (01:07:50)
  Càrrec: Alcalde | Pertany a: PSPV-PSOE
  6. Precs i preguntes.

  Óscar Villa Garcia (01:07:52)
  Càrrec: Regidor | Pertany a: Partido Popular
  6. Precs i preguntes.

  Vicent Pons Soriano (01:09:12)
  Càrrec: Regidor | Pertany a: N.A.P.
  6. Precs i preguntes.

  Óscar Villa Garcia (01:09:54)
  Càrrec: Regidor | Pertany a: Partido Popular
  6. Precs i preguntes.

  Vicent Pons Soriano (01:10:11)
  Càrrec: Regidor | Pertany a: N.A.P.
  6. Precs i preguntes.

  Óscar Villa Garcia (01:10:14)
  Càrrec: Regidor | Pertany a: Partido Popular
  6. Precs i preguntes.

  Txema Pelaez Palazon (01:10:39)
  Càrrec: Alcalde | Pertany a: PSPV-PSOE
  6. Precs i preguntes.

  Óscar Villa Garcia (01:10:42)
  Càrrec: Regidor | Pertany a: Partido Popular
  6. Precs i preguntes.

  Àngels Egea Escrivà (01:10:49)
  Càrrec: Secretaria-interventora | Pertany a: Ajuntament
  6. Precs i preguntes.

  Txema Pelaez Palazon (01:10:56)
  Càrrec: Alcalde | Pertany a: PSPV-PSOE
  6. Precs i preguntes.

  Óscar Villa Garcia (01:10:58)
  Càrrec: Regidor | Pertany a: Partido Popular
  6. Precs i preguntes.

  Vicent Pons Soriano (01:11:22)
  Càrrec: Regidor | Pertany a: N.A.P.
  6. Precs i preguntes.

  Óscar Villa Garcia (01:11:24)
  Càrrec: Regidor | Pertany a: Partido Popular
  6. Precs i preguntes.

  Vicent Pons Soriano (01:12:10)
  Càrrec: Regidor | Pertany a: N.A.P.
  6. Precs i preguntes.

  Txema Pelaez Palazon (01:12:28)
  Càrrec: Alcalde | Pertany a: PSPV-PSOE
  6. Precs i preguntes.

  Óscar Villa Garcia (01:12:32)
  Càrrec: Regidor | Pertany a: Partido Popular
  6. Precs i preguntes.

  Txema Pelaez Palazon (01:12:48)
  Càrrec: Alcalde | Pertany a: PSPV-PSOE
  6. Precs i preguntes.

  Vicent Pons Soriano (01:13:22)
  Càrrec: Regidor | Pertany a: N.A.P.
  6. Precs i preguntes.

  Txema Pelaez Palazon (01:13:31)
  Càrrec: Alcalde | Pertany a: PSPV-PSOE
  6. Precs i preguntes.

  Àngels Egea Escrivà (01:13:35)
  Càrrec: Secretaria-interventora | Pertany a: Ajuntament
  6. Precs i preguntes.

  Txema Pelaez Palazon (01:13:38)
  Càrrec: Alcalde | Pertany a: PSPV-PSOE
  6. Precs i preguntes.

  Joaquín Crespí Garcia (01:13:44)
  Càrrec: Regidor | Pertany a: Partido Popular
  6. Precs i preguntes.

  Óscar Villa Garcia (01:14:09)
  Càrrec: Regidor | Pertany a: Partido Popular
  6. Precs i preguntes.

  Txema Pelaez Palazon (01:16:15)
  Càrrec: Alcalde | Pertany a: PSPV-PSOE
  6. Precs i preguntes.

  Silvia Pons Peris (01:16:22)
  Càrrec: Regidora | Pertany a: Partido Popular
  6. Precs i preguntes.

  Txema Pelaez Palazon (01:16:29)
  Càrrec: Alcalde | Pertany a: PSPV-PSOE
  6. Precs i preguntes.

  Silvia Pons Peris (01:17:00)
  Càrrec: Regidora | Pertany a: Partido Popular
  6. Precs i preguntes.

  Txema Pelaez Palazon (01:17:08)
  Càrrec: Alcalde | Pertany a: PSPV-PSOE
  6. Precs i preguntes.

  Silvia Pons Peris (01:17:53)
  Càrrec: Regidora | Pertany a: Partido Popular
  6. Precs i preguntes.

  Txema Pelaez Palazon (01:18:00)
  Càrrec: Alcalde | Pertany a: PSPV-PSOE
  6. Precs i preguntes.

  Silvia Pons Peris (01:18:02)
  Càrrec: Regidora | Pertany a: Partido Popular
  6. Precs i preguntes.

  Txema Pelaez Palazon (01:18:11)
  Càrrec: Alcalde | Pertany a: PSPV-PSOE
  6. Precs i preguntes.

  Àngels Egea Escrivà (01:21:41)
  Càrrec: Secretaria-interventora | Pertany a: Ajuntament
  6. Precs i preguntes.

  Txema Pelaez Palazon (01:21:43)
  Càrrec: Alcalde | Pertany a: PSPV-PSOE
  6. Precs i preguntes.

  ORDRE DEL DIA


  1. Aprovació, si s'escau, de l'acta de la sessió ordinària del Ple de 26 de febrer de 2018. (00:00:19)

  Aprovat

  Txema Pelaez Palazon (00:00:00)
  Càrrec: Alcalde | Pertany a: PSPV-PSOE

  2. Retre compte de les resolucions d’alcaldia (00:00:35)

  Donar compte

  Txema Pelaez Palazon (00:00:00)
  Càrrec: Alcalde | Pertany a: PSPV-PSOE

  Àngels Egea Escrivà (00:00:44)
  Càrrec: Secretaria-interventora | Pertany a: Ajuntament

  Txema Pelaez Palazon (00:04:56)
  Càrrec: Alcalde | Pertany a: PSPV-PSOE

  3. Retre compte de la Liquidació del pressupost de 2017, d'acord amb el que estableixen els articles 193.4 del Text Refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals aprovat per Reial decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, i 90.2 del Reial decret 500/1990, de 20 d'abril. (00:04:57)

  Donar compte

  Txema Pelaez Palazon (00:04:56)
  Càrrec: Alcalde | Pertany a: PSPV-PSOE

  Àngels Egea Escrivà (00:05:26)
  Càrrec: Secretaria-interventora | Pertany a: Ajuntament

  Joaquín Crespí Garcia (00:09:52)
  Càrrec: Regidor | Pertany a: Partido Popular

  Àngels Egea Escrivà (00:09:58)
  Càrrec: Secretaria-interventora | Pertany a: Ajuntament

  Txema Pelaez Palazon (00:10:41)
  Càrrec: Alcalde | Pertany a: PSPV-PSOE

  Àngels Egea Escrivà (00:11:02)
  Càrrec: Secretaria-interventora | Pertany a: Ajuntament

  Txema Pelaez Palazon (00:11:08)
  Càrrec: Alcalde | Pertany a: PSPV-PSOE

  4. Moció del grup municipal socialista sobre les pensions. (00:11:25)

  Aprovat

  Txema Pelaez Palazon (00:11:08)
  Càrrec: Alcalde | Pertany a: PSPV-PSOE

  David Pons Garcia (00:11:34)
  Càrrec: 1r. Tinent d'Alcalde. Regidor de Cultura, Festes i Transparència | Pertany a: PSPV-PSOE

  Txema Pelaez Palazon (00:14:17)
  Càrrec: Alcalde | Pertany a: PSPV-PSOE

  Joaquín Crespí Garcia (00:14:33)
  Càrrec: Regidor | Pertany a: Partido Popular

  Txema Pelaez Palazon (00:17:15)
  Càrrec: Alcalde | Pertany a: PSPV-PSOE

  Joaquín Crespí Garcia (00:17:18)
  Càrrec: Regidor | Pertany a: Partido Popular

  David Pons Garcia (00:18:10)
  Càrrec: 1r. Tinent d'Alcalde. Regidor de Cultura, Festes i Transparència | Pertany a: PSPV-PSOE

  Txema Pelaez Palazon (00:21:56)
  Càrrec: Alcalde | Pertany a: PSPV-PSOE

  Vicent Pons Soriano (00:22:05)
  Càrrec: Regidor | Pertany a: N.A.P.

  Joaquín Crespí Garcia (00:26:19)
  Càrrec: Regidor | Pertany a: Partido Popular

  Txema Pelaez Palazon (00:32:12)
  Càrrec: Alcalde | Pertany a: PSPV-PSOE

  5.02. Mocions d'urgència. (00:37:08)

  Aprovat

  Txema Pelaez Palazon (00:32:12)
  Càrrec: Alcalde | Pertany a: PSPV-PSOE

  Joaquín Crespí Garcia (00:37:19)
  Càrrec: Regidor | Pertany a: Partido Popular

  Debate (00:40:42)

  Txema Pelaez Palazon (00:40:42)
  Càrrec: Alcalde | Pertany a: PSPV-PSOE

  Joaquín Crespí Garcia (00:42:05)
  Càrrec: Regidor | Pertany a: Partido Popular

  Txema Pelaez Palazon (00:44:15)
  Càrrec: Alcalde | Pertany a: PSPV-PSOE

  Joaquín Crespí Garcia (00:44:23)
  Càrrec: Regidor | Pertany a: Partido Popular

  Txema Pelaez Palazon (00:44:29)
  Càrrec: Alcalde | Pertany a: PSPV-PSOE

  Joaquín Crespí Garcia (00:44:39)
  Càrrec: Regidor | Pertany a: Partido Popular

  Vicent Pons Soriano (00:50:49)
  Càrrec: Regidor | Pertany a: N.A.P.

  Joaquín Crespí Garcia (00:51:30)
  Càrrec: Regidor | Pertany a: Partido Popular

  Txema Pelaez Palazon (00:51:58)
  Càrrec: Alcalde | Pertany a: PSPV-PSOE

  Vicent Pons Soriano (00:52:10)
  Càrrec: Regidor | Pertany a: N.A.P.

  Joaquín Crespí Garcia (00:52:34)
  Càrrec: Regidor | Pertany a: Partido Popular

  Óscar Villa Garcia (00:52:38)
  Càrrec: Regidor | Pertany a: Partido Popular

  Joaquín Crespí Garcia (00:53:29)
  Càrrec: Regidor | Pertany a: Partido Popular

  Óscar Villa Garcia (00:54:17)
  Càrrec: Regidor | Pertany a: Partido Popular

  Joaquín Crespí Garcia (00:54:19)
  Càrrec: Regidor | Pertany a: Partido Popular

  Óscar Villa Garcia (00:55:10)
  Càrrec: Regidor | Pertany a: Partido Popular

  Joaquín Crespí Garcia (00:56:03)
  Càrrec: Regidor | Pertany a: Partido Popular

  Txema Pelaez Palazon (00:56:41)
  Càrrec: Alcalde | Pertany a: PSPV-PSOE

  6. Precs i preguntes. (00:56:49)


  Txema Pelaez Palazon (00:56:41)
  Càrrec: Alcalde | Pertany a: PSPV-PSOE

  Joaquín Crespí Garcia (00:57:00)
  Càrrec: Regidor | Pertany a: Partido Popular

  Txema Pelaez Palazon (00:57:11)
  Càrrec: Alcalde | Pertany a: PSPV-PSOE

  Joaquín Crespí Garcia (00:57:15)
  Càrrec: Regidor | Pertany a: Partido Popular

  Txema Pelaez Palazon (00:57:22)
  Càrrec: Alcalde | Pertany a: PSPV-PSOE

  Joaquín Crespí Garcia (00:57:25)
  Càrrec: Regidor | Pertany a: Partido Popular

  Txema Pelaez Palazon (00:57:40)
  Càrrec: Alcalde | Pertany a: PSPV-PSOE

  Joaquín Crespí Garcia (00:57:54)
  Càrrec: Regidor | Pertany a: Partido Popular

  Txema Pelaez Palazon (00:58:53)
  Càrrec: Alcalde | Pertany a: PSPV-PSOE

  Óscar Villa Garcia (00:59:07)
  Càrrec: Regidor | Pertany a: Partido Popular

  Txema Pelaez Palazon (00:59:19)
  Càrrec: Alcalde | Pertany a: PSPV-PSOE

  Joaquín Crespí Garcia (01:00:40)
  Càrrec: Regidor | Pertany a: Partido Popular

  Txema Pelaez Palazon (01:00:41)
  Càrrec: Alcalde | Pertany a: PSPV-PSOE

  Joaquín Crespí Garcia (01:00:49)
  Càrrec: Regidor | Pertany a: Partido Popular

  Txema Pelaez Palazon (01:01:20)
  Càrrec: Alcalde | Pertany a: PSPV-PSOE

  Óscar Villa Garcia (01:01:27)
  Càrrec: Regidor | Pertany a: Partido Popular

  Txema Pelaez Palazon (01:01:28)
  Càrrec: Alcalde | Pertany a: PSPV-PSOE

  Óscar Villa Garcia (01:01:36)
  Càrrec: Regidor | Pertany a: Partido Popular

  Txema Pelaez Palazon (01:01:39)
  Càrrec: Alcalde | Pertany a: PSPV-PSOE

  Joaquín Crespí Garcia (01:01:48)
  Càrrec: Regidor | Pertany a: Partido Popular

  Txema Pelaez Palazon (01:02:02)
  Càrrec: Alcalde | Pertany a: PSPV-PSOE

  Joaquín Crespí Garcia (01:02:41)
  Càrrec: Regidor | Pertany a: Partido Popular

  Txema Pelaez Palazon (01:02:47)
  Càrrec: Alcalde | Pertany a: PSPV-PSOE

  Joaquín Crespí Garcia (01:03:04)
  Càrrec: Regidor | Pertany a: Partido Popular

  Txema Pelaez Palazon (01:03:10)
  Càrrec: Alcalde | Pertany a: PSPV-PSOE

  Óscar Villa Garcia (01:03:28)
  Càrrec: Regidor | Pertany a: Partido Popular

  Txema Pelaez Palazon (01:03:34)
  Càrrec: Alcalde | Pertany a: PSPV-PSOE

  Joaquín Crespí Garcia (01:04:14)
  Càrrec: Regidor | Pertany a: Partido Popular

  Txema Pelaez Palazon (01:04:29)
  Càrrec: Alcalde | Pertany a: PSPV-PSOE

  Joaquín Crespí Garcia (01:04:35)
  Càrrec: Regidor | Pertany a: Partido Popular

  Txema Pelaez Palazon (01:04:40)
  Càrrec: Alcalde | Pertany a: PSPV-PSOE

  Joaquín Crespí Garcia (01:04:43)
  Càrrec: Regidor | Pertany a: Partido Popular

  Txema Pelaez Palazon (01:04:54)
  Càrrec: Alcalde | Pertany a: PSPV-PSOE

  Joaquín Crespí Garcia (01:04:57)
  Càrrec: Regidor | Pertany a: Partido Popular

  Txema Pelaez Palazon (01:05:01)
  Càrrec: Alcalde | Pertany a: PSPV-PSOE

  Joaquín Crespí Garcia (01:05:04)
  Càrrec: Regidor | Pertany a: Partido Popular

  Txema Pelaez Palazon (01:05:15)
  Càrrec: Alcalde | Pertany a: PSPV-PSOE

  Joaquín Crespí Garcia (01:05:25)
  Càrrec: Regidor | Pertany a: Partido Popular

  Txema Pelaez Palazon (01:05:37)