Ajuntament de Sumacàrcer
/uploads/Ajuntament_de_Sumacarcer/2017-01-05_09-01-24_logo_per_a_david_1.png Ajuntament de Sumacàrcer

Amb aquesta eina des de l'Ajuntament de Sumacàrcer posem a disposició dels ciutadans, totes les sessions publiques realitzades així com els seus acords.

Inici | Sessions 2019 | 29-11-2019Ubicació
Sala de sessions plenàries de l'Ajuntament

Descripció de la sessió
Sessió de data 29 d'novembre de 2019

Duració 00:00

 • PARTIT POLITIC/GRUPINTERVENCIONSTEMPS
  Alcalde 14 00:10:01
  PSPV-PSOE 7 00:12:15
  N.A.P. 0 00:00:00
  Partido Popular 9 00:07:35
  Ajuntament 4 00:09:25

  INTERVENCIONS


  David Pons Garcia (00:16:31)
  Càrrec: Alcalde | Pertany a: PSPV-PSOE
  1. Aprovació, si s'escau, de l'acta de la sessió extraordinària del Ple de 18 d’octubre de 2019.
  2. Lectura de Decrets

  Àngels Egea Escrivà (00:18:03)
  Càrrec: Secretaria-interventora | Pertany a: Ajuntament
  2. Lectura de Decrets

  David Pons Garcia (00:24:34)
  Càrrec: Alcalde | Pertany a: PSPV-PSOE
  2. Lectura de Decrets

  Vicente Oscar Villa Garcia (00:24:44)
  Càrrec: Regidor | Pertany a: Partido Popular
  2. Lectura de Decrets

  David Pons Garcia (00:25:15)
  Càrrec: Alcalde | Pertany a: PSPV-PSOE
  2. Lectura de Decrets

  Vicente Oscar Villa Garcia (00:25:46)
  Càrrec: Regidor | Pertany a: Partido Popular
  2. Lectura de Decrets

  David Pons Garcia (00:25:54)
  Càrrec: Alcalde | Pertany a: PSPV-PSOE
  2. Lectura de Decrets
  3. Resolució canvi de format de garantia definitiva del contracte d’obres de re-urbanització del C/ La Florida i C/ Xúquer.

  Àngels Egea Escrivà (00:27:00)
  Càrrec: Secretaria-interventora | Pertany a: Ajuntament
  3. Resolució canvi de format de garantia definitiva del contracte d’obres de re-urbanització del C/ La Florida i C/ Xúquer.

  David Pons Garcia (00:28:19)
  Càrrec: Alcalde | Pertany a: PSPV-PSOE
  3. Resolució canvi de format de garantia definitiva del contracte d’obres de re-urbanització del C/ La Florida i C/ Xúquer.

  Vicente Oscar Villa Garcia (00:28:24)
  Càrrec: Regidor | Pertany a: Partido Popular
  3. Resolució canvi de format de garantia definitiva del contracte d’obres de re-urbanització del C/ La Florida i C/ Xúquer.

  Àngels Egea Escrivà (00:28:51)
  Càrrec: Secretaria-interventora | Pertany a: Ajuntament
  3. Resolució canvi de format de garantia definitiva del contracte d’obres de re-urbanització del C/ La Florida i C/ Xúquer.

  Txema Pelaez Palazon (00:29:45)
  Càrrec: Regidor | Pertany a: PSPV-PSOE
  3. Resolució canvi de format de garantia definitiva del contracte d’obres de re-urbanització del C/ La Florida i C/ Xúquer.

  David Pons Garcia (00:30:08)
  Càrrec: Alcalde | Pertany a: PSPV-PSOE
  3. Resolució canvi de format de garantia definitiva del contracte d’obres de re-urbanització del C/ La Florida i C/ Xúquer.
  4. Autorització de l’ús de l’escut de Sumacàrcer a la Comunitat de regants de Sumacàrcer
  5. Transferència de crèdits entre aplicacions de diferents àrees de despesa (MC 14/2019)

  Vicente Oscar Villa Garcia (00:34:26)
  Càrrec: Regidor | Pertany a: Partido Popular
  5. Transferència de crèdits entre aplicacions de diferents àrees de despesa (MC 14/2019)

  David Pons Garcia (00:34:46)
  Càrrec: Alcalde | Pertany a: PSPV-PSOE
  5. Transferència de crèdits entre aplicacions de diferents àrees de despesa (MC 14/2019)

  Vicente Oscar Villa Garcia (00:35:02)
  Càrrec: Regidor | Pertany a: Partido Popular
  5. Transferència de crèdits entre aplicacions de diferents àrees de despesa (MC 14/2019)

  David Pons Garcia (00:35:20)
  Càrrec: Alcalde | Pertany a: PSPV-PSOE
  5. Transferència de crèdits entre aplicacions de diferents àrees de despesa (MC 14/2019)

  Àngels Egea Escrivà (00:35:27)
  Càrrec: Secretaria-interventora | Pertany a: Ajuntament
  5. Transferència de crèdits entre aplicacions de diferents àrees de despesa (MC 14/2019)

  Vicente Oscar Villa Garcia (00:36:08)
  Càrrec: Regidor | Pertany a: Partido Popular
  5. Transferència de crèdits entre aplicacions de diferents àrees de despesa (MC 14/2019)

  David Pons Garcia (00:36:12)
  Càrrec: Alcalde | Pertany a: PSPV-PSOE
  5. Transferència de crèdits entre aplicacions de diferents àrees de despesa (MC 14/2019)
  6. Moció del grup municipal socialista (PSOE) sobre el dia internacional per l’eliminació de la violència contra les dones.

  Gema Pons Muñoz (00:36:57)
  Càrrec: Regidora | Pertany a: PSPV-PSOE
  6. Moció del grup municipal socialista (PSOE) sobre el dia internacional per l’eliminació de la violència contra les dones.

  David Pons Garcia (00:44:40)
  Càrrec: Alcalde | Pertany a: PSPV-PSOE
  6. Moció del grup municipal socialista (PSOE) sobre el dia internacional per l’eliminació de la violència contra les dones.

  Vicente Oscar Villa Garcia (00:44:48)
  Càrrec: Regidor | Pertany a: Partido Popular
  6. Moció del grup municipal socialista (PSOE) sobre el dia internacional per l’eliminació de la violència contra les dones.

  David Pons Garcia (00:48:31)
  Càrrec: Alcalde | Pertany a: PSPV-PSOE
  6. Moció del grup municipal socialista (PSOE) sobre el dia internacional per l’eliminació de la violència contra les dones.

  Vicente Oscar Villa Garcia (00:48:54)
  Càrrec: Regidor | Pertany a: Partido Popular
  6. Moció del grup municipal socialista (PSOE) sobre el dia internacional per l’eliminació de la violència contra les dones.

  Gema Pons Muñoz (00:49:29)
  Càrrec: Regidora | Pertany a: PSPV-PSOE
  6. Moció del grup municipal socialista (PSOE) sobre el dia internacional per l’eliminació de la violència contra les dones.

  Txema Pelaez Palazon (00:50:38)
  Càrrec: Regidor | Pertany a: PSPV-PSOE
  6. Moció del grup municipal socialista (PSOE) sobre el dia internacional per l’eliminació de la violència contra les dones.

  David Pons Garcia (00:51:58)
  Càrrec: Alcalde | Pertany a: PSPV-PSOE
  6. Moció del grup municipal socialista (PSOE) sobre el dia internacional per l’eliminació de la violència contra les dones.

  Vicente Oscar Villa Garcia (00:52:05)
  Càrrec: Regidor | Pertany a: Partido Popular
  6. Moció del grup municipal socialista (PSOE) sobre el dia internacional per l’eliminació de la violència contra les dones.

  Txema Pelaez Palazon (00:53:34)
  Càrrec: Regidor | Pertany a: PSPV-PSOE
  6. Moció del grup municipal socialista (PSOE) sobre el dia internacional per l’eliminació de la violència contra les dones.

  Gema Pons Muñoz (00:53:43)
  Càrrec: Regidora | Pertany a: PSPV-PSOE
  6. Moció del grup municipal socialista (PSOE) sobre el dia internacional per l’eliminació de la violència contra les dones.

  David Pons Garcia (00:54:52)
  Càrrec: Alcalde | Pertany a: PSPV-PSOE
  6. Moció del grup municipal socialista (PSOE) sobre el dia internacional per l’eliminació de la violència contra les dones.

  Gema Pons Muñoz (00:55:25)
  Càrrec: Regidora | Pertany a: PSPV-PSOE
  6. Moció del grup municipal socialista (PSOE) sobre el dia internacional per l’eliminació de la violència contra les dones.

  David Pons Garcia (00:55:47)
  Càrrec: Alcalde | Pertany a: PSPV-PSOE
  6. Moció del grup municipal socialista (PSOE) sobre el dia internacional per l’eliminació de la violència contra les dones.
  7. Precs i preguntes

  ORDRE DEL DIA


  1. Aprovació, si s'escau, de l'acta de la sessió extraordinària del Ple de 18 d’octubre de 2019. (00:16:42)

  Aprovat

  David Pons Garcia (00:16:31)
  Càrrec: Alcalde | Pertany a: PSPV-PSOE

  2. Lectura de Decrets (00:17:35)

  Donar compte

  David Pons Garcia (00:16:31)
  Càrrec: Alcalde | Pertany a: PSPV-PSOE

  Àngels Egea Escrivà (00:18:03)
  Càrrec: Secretaria-interventora | Pertany a: Ajuntament

  David Pons Garcia (00:24:34)
  Càrrec: Alcalde | Pertany a: PSPV-PSOE

  Vicente Oscar Villa Garcia (00:24:44)
  Càrrec: Regidor | Pertany a: Partido Popular

  David Pons Garcia (00:25:15)
  Càrrec: Alcalde | Pertany a: PSPV-PSOE

  Vicente Oscar Villa Garcia (00:25:46)
  Càrrec: Regidor | Pertany a: Partido Popular

  David Pons Garcia (00:25:54)
  Càrrec: Alcalde | Pertany a: PSPV-PSOE

  3. Resolució canvi de format de garantia definitiva del contracte d’obres de re-urbanització del C/ La Florida i C/ Xúquer. (00:26:45)

  Aprovat

  David Pons Garcia (00:25:54)
  Càrrec: Alcalde | Pertany a: PSPV-PSOE

  Àngels Egea Escrivà (00:27:00)
  Càrrec: Secretaria-interventora | Pertany a: Ajuntament

  David Pons Garcia (00:28:19)
  Càrrec: Alcalde | Pertany a: PSPV-PSOE

  Debate (00:28:22)

  David Pons Garcia (00:28:19)
  Càrrec: Alcalde | Pertany a: PSPV-PSOE

  Vicente Oscar Villa Garcia (00:28:24)
  Càrrec: Regidor | Pertany a: Partido Popular

  Àngels Egea Escrivà (00:28:51)
  Càrrec: Secretaria-interventora | Pertany a: Ajuntament

  Txema Pelaez Palazon (00:29:45)
  Càrrec: Regidor | Pertany a: PSPV-PSOE

  David Pons Garcia (00:30:08)
  Càrrec: Alcalde | Pertany a: PSPV-PSOE

  4. Autorització de l’ús de l’escut de Sumacàrcer a la Comunitat de regants de Sumacàrcer (00:30:28)

  Aprovat

  David Pons Garcia (00:30:08)
  Càrrec: Alcalde | Pertany a: PSPV-PSOE

  5. Transferència de crèdits entre aplicacions de diferents àrees de despesa (MC 14/2019) (00:32:10)

  Aprovat

  David Pons Garcia (00:30:08)
  Càrrec: Alcalde | Pertany a: PSPV-PSOE

  Debate (00:34:25)

  David Pons Garcia (00:30:08)
  Càrrec: Alcalde | Pertany a: PSPV-PSOE

  Vicente Oscar Villa Garcia (00:34:26)
  Càrrec: Regidor | Pertany a: Partido Popular

  David Pons Garcia (00:34:46)
  Càrrec: Alcalde | Pertany a: PSPV-PSOE

  Vicente Oscar Villa Garcia (00:35:02)
  Càrrec: Regidor | Pertany a: Partido Popular

  David Pons Garcia (00:35:20)
  Càrrec: Alcalde | Pertany a: PSPV-PSOE

  Àngels Egea Escrivà (00:35:27)
  Càrrec: Secretaria-interventora | Pertany a: Ajuntament

  Vicente Oscar Villa Garcia (00:36:08)
  Càrrec: Regidor | Pertany a: Partido Popular

  David Pons Garcia (00:36:12)
  Càrrec: Alcalde | Pertany a: PSPV-PSOE

  6. Moció del grup municipal socialista (PSOE) sobre el dia internacional per l’eliminació de la violència contra les dones. (00:36:45)

  Aprovat

  David Pons Garcia (00:36:12)
  Càrrec: Alcalde | Pertany a: PSPV-PSOE

  Gema Pons Muñoz (00:36:57)
  Càrrec: Regidora | Pertany a: PSPV-PSOE

  David Pons Garcia (00:44:40)
  Càrrec: Alcalde | Pertany a: PSPV-PSOE

  Debate (00:44:47)

  David Pons Garcia (00:44:40)
  Càrrec: Alcalde | Pertany a: PSPV-PSOE

  Vicente Oscar Villa Garcia (00:44:48)
  Càrrec: Regidor | Pertany a: Partido Popular

  David Pons Garcia (00:48:31)
  Càrrec: Alcalde | Pertany a: PSPV-PSOE

  Vicente Oscar Villa Garcia (00:48:54)
  Càrrec: Regidor | Pertany a: Partido Popular

  Gema Pons Muñoz (00:49:29)
  Càrrec: Regidora | Pertany a: PSPV-PSOE

  Txema Pelaez Palazon (00:50:38)
  Càrrec: Regidor | Pertany a: PSPV-PSOE

  David Pons Garcia (00:51:58)
  Càrrec: Alcalde | Pertany a: PSPV-PSOE

  Vicente Oscar Villa Garcia (00:52:05)
  Càrrec: Regidor | Pertany a: Partido Popular

  Txema Pelaez Palazon (00:53:34)
  Càrrec: Regidor | Pertany a: PSPV-PSOE

  Gema Pons Muñoz (00:53:43)
  Càrrec: Regidora | Pertany a: PSPV-PSOE

  David Pons Garcia (00:54:52)
  Càrrec: Alcalde | Pertany a: PSPV-PSOE

  Gema Pons Muñoz (00:55:25)
  Càrrec: Regidora | Pertany a: PSPV-PSOE

  David Pons Garcia (00:55:47)
  Càrrec: Alcalde | Pertany a: PSPV-PSOE

  7. Precs i preguntes (00:56:12)


  Ajuntament de Sumacàrcer