Ajuntament de Sumacàrcer
/uploads/Ajuntament_de_Sumacarcer/2017-01-05_09-01-24_logo_per_a_david_1.png Ajuntament de Sumacàrcer

Con esta herramienta desde el Ayuntamiento de Sumacàrcer ponemos a disposición de los ciudadanos, todas las sesiones públicas así como sus acuerdos.

Inicio | Sesiones 2019 | 26-06-2019Ubicación
Sala de sesiones plenarias del ayuntamiento

Descripción de la sesión
Sesión de fecha 26 de junio de 2019

Duración 00:00

 • PARTIDO POLITICO/GRUPOINTERVENCIONESTIEMPO
  Alcalde 12 00:28:42
  PSPV-PSOE 9 00:03:17
  N.A.P. 0 00:00:00
  Partido Popular 10 00:04:36
  Ajuntament 6 00:05:21

  INTERVENCIONES


  David Pons Garcia (00:02:38)
  Cargo: Alcalde | Pertenece a: PSPV-PSOE
  1. Aprovació de l’Acta de la sessió del dia 15 de juny de 2019
  2. Conèixer pel Ple la composició dels grups polítics i els seus portaveus.
  3. Establir la periodicitat de les sessions plenàries.

  Vicente Oscar Villa Garcia (00:06:23)
  Cargo: Regidor | Pertenece a: Partido Popular
  3. Establir la periodicitat de les sessions plenàries.

  David Pons Garcia (00:06:52)
  Cargo: Alcalde | Pertenece a: PSPV-PSOE
  3. Establir la periodicitat de les sessions plenàries.

  Txema Pelaez Palazon (00:07:31)
  Cargo: Regidor | Pertenece a: PSPV-PSOE
  3. Establir la periodicitat de les sessions plenàries.

  Vicente Oscar Villa Garcia (00:07:41)
  Cargo: Regidor | Pertenece a: Partido Popular
  3. Establir la periodicitat de les sessions plenàries.

  Txema Pelaez Palazon (00:07:43)
  Cargo: Regidor | Pertenece a: PSPV-PSOE
  3. Establir la periodicitat de les sessions plenàries.

  Vicente Oscar Villa Garcia (00:07:51)
  Cargo: Regidor | Pertenece a: Partido Popular
  3. Establir la periodicitat de les sessions plenàries.

  Txema Pelaez Palazon (00:08:01)
  Cargo: Regidor | Pertenece a: PSPV-PSOE
  3. Establir la periodicitat de les sessions plenàries.

  Vicente Oscar Villa Garcia (00:08:06)
  Cargo: Regidor | Pertenece a: Partido Popular
  3. Establir la periodicitat de les sessions plenàries.

  Txema Pelaez Palazon (00:08:09)
  Cargo: Regidor | Pertenece a: PSPV-PSOE
  3. Establir la periodicitat de les sessions plenàries.

  David Pons Garcia (00:08:16)
  Cargo: Alcalde | Pertenece a: PSPV-PSOE
  3. Establir la periodicitat de les sessions plenàries.
  4. Creació, composició i constitució de la Comissió Especial de Comptes

  Secretaria Accidental (00:08:37)
  Cargo: Secretaria Accidental | Pertenece a: Ajuntament
  4. Creació, composició i constitució de la Comissió Especial de Comptes

  David Pons Garcia (00:09:06)
  Cargo: Alcalde | Pertenece a: PSPV-PSOE
  4. Creació, composició i constitució de la Comissió Especial de Comptes

  Secretaria Accidental (00:09:55)
  Cargo: Secretaria Accidental | Pertenece a: Ajuntament
  4. Creació, composició i constitució de la Comissió Especial de Comptes

  Vicente Oscar Villa Garcia (00:10:14)
  Cargo: Regidor | Pertenece a: Partido Popular
  4. Creació, composició i constitució de la Comissió Especial de Comptes

  Secretaria Accidental (00:10:17)
  Cargo: Secretaria Accidental | Pertenece a: Ajuntament
  4. Creació, composició i constitució de la Comissió Especial de Comptes

  Txema Pelaez Palazon (00:10:27)
  Cargo: Regidor | Pertenece a: PSPV-PSOE
  4. Creació, composició i constitució de la Comissió Especial de Comptes

  Secretaria Accidental (00:10:30)
  Cargo: Secretaria Accidental | Pertenece a: Ajuntament
  4. Creació, composició i constitució de la Comissió Especial de Comptes

  Txema Pelaez Palazon (00:10:38)
  Cargo: Regidor | Pertenece a: PSPV-PSOE
  4. Creació, composició i constitució de la Comissió Especial de Comptes

  Secretaria Accidental (00:10:45)
  Cargo: Secretaria Accidental | Pertenece a: Ajuntament
  4. Creació, composició i constitució de la Comissió Especial de Comptes

  David Pons Garcia (00:11:00)
  Cargo: Alcalde | Pertenece a: PSPV-PSOE
  4. Creació, composició i constitució de la Comissió Especial de Comptes
  5. Estructuració de l’organització municipal en àrees.

  Vicente Oscar Villa Garcia (00:15:36)
  Cargo: Regidor | Pertenece a: Partido Popular
  5. Estructuració de l’organització municipal en àrees.

  David Pons Garcia (00:16:09)
  Cargo: Alcalde | Pertenece a: PSPV-PSOE
  5. Estructuració de l’organització municipal en àrees.

  Vicente Oscar Villa Garcia (00:16:33)
  Cargo: Regidor | Pertenece a: Partido Popular
  5. Estructuració de l’organització municipal en àrees.

  David Pons Garcia (00:17:04)
  Cargo: Alcalde | Pertenece a: PSPV-PSOE
  5. Estructuració de l’organització municipal en àrees.
  6. Donar compte dels tinents d’alcalde i de les delegacions específiques als Regidors de la Corporació.
  7. Representants de l’Ajuntament en els Òrgans Col.legiats.
  8. Drets econòmics de la Corporació i de la dedicació de l’Alcalde

  Secretaria Accidental (00:27:56)
  Cargo: Secretaria Accidental | Pertenece a: Ajuntament
  8. Drets econòmics de la Corporació i de la dedicació de l’Alcalde

  David Pons Garcia (00:31:56)
  Cargo: Alcalde | Pertenece a: PSPV-PSOE
  8. Drets econòmics de la Corporació i de la dedicació de l’Alcalde

  Vicente Oscar Villa Garcia (00:32:40)
  Cargo: Regidor | Pertenece a: Partido Popular
  8. Drets econòmics de la Corporació i de la dedicació de l’Alcalde

  David Pons Garcia (00:34:02)
  Cargo: Alcalde | Pertenece a: PSPV-PSOE
  8. Drets econòmics de la Corporació i de la dedicació de l’Alcalde

  Txema Pelaez Palazon (00:36:44)
  Cargo: Regidor | Pertenece a: PSPV-PSOE
  8. Drets econòmics de la Corporació i de la dedicació de l’Alcalde

  Vicente Oscar Villa Garcia (00:38:10)
  Cargo: Regidor | Pertenece a: Partido Popular
  8. Drets econòmics de la Corporació i de la dedicació de l’Alcalde

  Txema Pelaez Palazon (00:39:18)
  Cargo: Regidor | Pertenece a: PSPV-PSOE
  8. Drets econòmics de la Corporació i de la dedicació de l’Alcalde

  David Pons Garcia (00:40:10)
  Cargo: Alcalde | Pertenece a: PSPV-PSOE
  8. Drets econòmics de la Corporació i de la dedicació de l’Alcalde

  Vicente Oscar Villa Garcia (00:43:21)
  Cargo: Regidor | Pertenece a: Partido Popular
  8. Drets econòmics de la Corporació i de la dedicació de l’Alcalde

  David Pons Garcia (00:43:36)
  Cargo: Alcalde | Pertenece a: PSPV-PSOE
  8. Drets econòmics de la Corporació i de la dedicació de l’Alcalde
  9. Declaració com a dies No lectius per a l’any 2020, a proposta del C.R.A. Escoles del Xúquer.

  Gema Pons Muñoz (00:44:15)
  Cargo: Regidora | Pertenece a: PSPV-PSOE
  9. Declaració com a dies No lectius per a l’any 2020, a proposta del C.R.A. Escoles del Xúquer.

  David Pons Garcia (00:44:34)
  Cargo: Alcalde | Pertenece a: PSPV-PSOE
  9. Declaració com a dies No lectius per a l’any 2020, a proposta del C.R.A. Escoles del Xúquer.
  10. Proposta de declaració de dies NO laborals per a l’any 2020.

  ORDEN DEL DÍA


  1. Aprovació de l’Acta de la sessió del dia 15 de juny de 2019 (00:02:58)

  Aprobada

  David Pons Garcia (00:02:38)
  Cargo: Alcalde | Pertenece a: PSPV-PSOE

  2. Conèixer pel Ple la composició dels grups polítics i els seus portaveus. (00:03:30)


  David Pons Garcia (00:02:38)
  Cargo: Alcalde | Pertenece a: PSPV-PSOE

  3. Establir la periodicitat de les sessions plenàries. (00:04:16)

  Aprobada

  David Pons Garcia (00:02:38)
  Cargo: Alcalde | Pertenece a: PSPV-PSOE

  Vicente Oscar Villa Garcia (00:06:23)
  Cargo: Regidor | Pertenece a: Partido Popular

  David Pons Garcia (00:06:52)
  Cargo: Alcalde | Pertenece a: PSPV-PSOE

  Txema Pelaez Palazon (00:07:31)
  Cargo: Regidor | Pertenece a: PSPV-PSOE

  Vicente Oscar Villa Garcia (00:07:41)
  Cargo: Regidor | Pertenece a: Partido Popular

  Txema Pelaez Palazon (00:07:43)
  Cargo: Regidor | Pertenece a: PSPV-PSOE

  Vicente Oscar Villa Garcia (00:07:51)
  Cargo: Regidor | Pertenece a: Partido Popular

  Txema Pelaez Palazon (00:08:01)
  Cargo: Regidor | Pertenece a: PSPV-PSOE

  Vicente Oscar Villa Garcia (00:08:06)
  Cargo: Regidor | Pertenece a: Partido Popular

  Txema Pelaez Palazon (00:08:09)
  Cargo: Regidor | Pertenece a: PSPV-PSOE

  David Pons Garcia (00:08:16)
  Cargo: Alcalde | Pertenece a: PSPV-PSOE

  4. Creació, composició i constitució de la Comissió Especial de Comptes (00:08:29)

  Dar cuenta

  David Pons Garcia (00:08:16)
  Cargo: Alcalde | Pertenece a: PSPV-PSOE

  Secretaria Accidental (00:08:37)
  Cargo: Secretaria Accidental | Pertenece a: Ajuntament

  David Pons Garcia (00:09:06)
  Cargo: Alcalde | Pertenece a: PSPV-PSOE

  Secretaria Accidental (00:09:55)
  Cargo: Secretaria Accidental | Pertenece a: Ajuntament

  Vicente Oscar Villa Garcia (00:10:14)
  Cargo: Regidor | Pertenece a: Partido Popular

  Secretaria Accidental (00:10:17)
  Cargo: Secretaria Accidental | Pertenece a: Ajuntament

  Txema Pelaez Palazon (00:10:27)
  Cargo: Regidor | Pertenece a: PSPV-PSOE

  Secretaria Accidental (00:10:30)
  Cargo: Secretaria Accidental | Pertenece a: Ajuntament

  Txema Pelaez Palazon (00:10:38)
  Cargo: Regidor | Pertenece a: PSPV-PSOE

  Secretaria Accidental (00:10:45)
  Cargo: Secretaria Accidental | Pertenece a: Ajuntament

  David Pons Garcia (00:11:00)
  Cargo: Alcalde | Pertenece a: PSPV-PSOE

  5. Estructuració de l’organització municipal en àrees. (00:11:04)

  Aprobada

  David Pons Garcia (00:11:00)
  Cargo: Alcalde | Pertenece a: PSPV-PSOE

  Vicente Oscar Villa Garcia (00:15:36)
  Cargo: Regidor | Pertenece a: Partido Popular

  David Pons Garcia (00:16:09)
  Cargo: Alcalde | Pertenece a: PSPV-PSOE

  Vicente Oscar Villa Garcia (00:16:33)
  Cargo: Regidor | Pertenece a: Partido Popular

  David Pons Garcia (00:17:04)
  Cargo: Alcalde | Pertenece a: PSPV-PSOE

  6. Donar compte dels tinents d’alcalde i de les delegacions específiques als Regidors de la Corporació. (00:19:39)

  Dar cuenta

  David Pons Garcia (00:17:04)
  Cargo: Alcalde | Pertenece a: PSPV-PSOE

  7. Representants de l’Ajuntament en els Òrgans Col.legiats. (00:21:54)


  David Pons Garcia (00:17:04)
  Cargo: Alcalde | Pertenece a: PSPV-PSOE

  8. Drets econòmics de la Corporació i de la dedicació de l’Alcalde (00:27:49)

  Aprobada

  David Pons Garcia (00:17:04)
  Cargo: Alcalde | Pertenece a: PSPV-PSOE

  Secretaria Accidental (00:27:56)
  Cargo: Secretaria Accidental | Pertenece a: Ajuntament

  David Pons Garcia (00:31:56)
  Cargo: Alcalde | Pertenece a: PSPV-PSOE

  Vicente Oscar Villa Garcia (00:32:40)
  Cargo: Regidor | Pertenece a: Partido Popular

  David Pons Garcia (00:34:02)
  Cargo: Alcalde | Pertenece a: PSPV-PSOE

  Txema Pelaez Palazon (00:36:44)
  Cargo: Regidor | Pertenece a: PSPV-PSOE

  Vicente Oscar Villa Garcia (00:38:10)
  Cargo: Regidor | Pertenece a: Partido Popular

  Txema Pelaez Palazon (00:39:18)
  Cargo: Regidor | Pertenece a: PSPV-PSOE

  David Pons Garcia (00:40:10)
  Cargo: Alcalde | Pertenece a: PSPV-PSOE

  Vicente Oscar Villa Garcia (00:43:21)
  Cargo: Regidor | Pertenece a: Partido Popular

  David Pons Garcia (00:43:36)
  Cargo: Alcalde | Pertenece a: PSPV-PSOE

  9. Declaració com a dies No lectius per a l’any 2020, a proposta del C.R.A. Escoles del Xúquer. (00:43:52)

  Aprobada

  David Pons Garcia (00:43:36)
  Cargo: Alcalde | Pertenece a: PSPV-PSOE

  Gema Pons Muñoz (00:44:15)
  Cargo: Regidora | Pertenece a: PSPV-PSOE

  David Pons Garcia (00:44:34)
  Cargo: Alcalde | Pertenece a: PSPV-PSOE

  10. Proposta de declaració de dies NO laborals per a l’any 2020. (00:44:50)

  Aprobada

  Ajuntament de Sumacàrcer