Ajuntament de Sumacàrcer
/uploads/Ajuntament_de_Sumacarcer/2017-01-05_09-01-24_logo_per_a_david_1.png Ajuntament de Sumacàrcer

Amb aquesta eina des de l'Ajuntament de Sumacàrcer posem a disposició dels ciutadans, totes les sessions publiques realitzades així com els seus acords.

Inici | Sessions 2019 | 30-05-2019Ubicació
Sala de sessions plenàries de l'Ajuntament

Descripció de la sessió
Sessió de data 30 d'maig de 2019

Duració 00:00

 • PARTIT POLITIC/GRUPINTERVENCIONSTEMPS
  Alcalde 0 00:00:00
  PSPV-PSOE 26 00:13:49
  N.A.P. 0 00:00:00
  Partido Popular 23 00:10:57
  Ajuntament 7 00:10:16

  INTERVENCIONS


  Txema Pelaez Palazon (00:02:48)
  Càrrec: Alcalde | Pertany a: PSPV-PSOE
  1. Aprovació, si s'escau, de ll’acta de la sessió anterior: ordinària del dia 27 d’abril de 2019
  2. Retre compte de les Resolucions d’Alcaldia

  Secretaria Accidental (00:03:33)
  Càrrec: Secretaria Accidental | Pertany a: Ajuntament
  2. Retre compte de les Resolucions d’Alcaldia

  Txema Pelaez Palazon (00:10:04)
  Càrrec: Alcalde | Pertany a: PSPV-PSOE
  2. Retre compte de les Resolucions d’Alcaldia
  3. Reconeixement extrajudicial de crèdits

  Secretaria Accidental (00:10:20)
  Càrrec: Secretaria Accidental | Pertany a: Ajuntament
  3. Reconeixement extrajudicial de crèdits

  Txema Pelaez Palazon (00:12:13)
  Càrrec: Alcalde | Pertany a: PSPV-PSOE
  3. Reconeixement extrajudicial de crèdits
  4. Aprovació del Pla Local de Prevenció d’Incendis Forestals

  Óscar Villa Garcia (00:13:49)
  Càrrec: Regidor | Pertany a: Partido Popular
  4. Aprovació del Pla Local de Prevenció d’Incendis Forestals

  Txema Pelaez Palazon (00:16:06)
  Càrrec: Alcalde | Pertany a: PSPV-PSOE
  4. Aprovació del Pla Local de Prevenció d’Incendis Forestals

  Óscar Villa Garcia (00:17:09)
  Càrrec: Regidor | Pertany a: Partido Popular
  4. Aprovació del Pla Local de Prevenció d’Incendis Forestals

  Txema Pelaez Palazon (00:18:16)
  Càrrec: Alcalde | Pertany a: PSPV-PSOE
  4. Aprovació del Pla Local de Prevenció d’Incendis Forestals

  Óscar Villa Garcia (00:19:10)
  Càrrec: Regidor | Pertany a: Partido Popular
  4. Aprovació del Pla Local de Prevenció d’Incendis Forestals

  Txema Pelaez Palazon (00:20:30)
  Càrrec: Alcalde | Pertany a: PSPV-PSOE
  4. Aprovació del Pla Local de Prevenció d’Incendis Forestals

  Óscar Villa Garcia (00:20:34)
  Càrrec: Regidor | Pertany a: Partido Popular
  4. Aprovació del Pla Local de Prevenció d’Incendis Forestals

  Txema Pelaez Palazon (00:20:42)
  Càrrec: Alcalde | Pertany a: PSPV-PSOE
  4. Aprovació del Pla Local de Prevenció d’Incendis Forestals

  Óscar Villa Garcia (00:20:50)
  Càrrec: Regidor | Pertany a: Partido Popular
  4. Aprovació del Pla Local de Prevenció d’Incendis Forestals

  Txema Pelaez Palazon (00:21:37)
  Càrrec: Alcalde | Pertany a: PSPV-PSOE
  4. Aprovació del Pla Local de Prevenció d’Incendis Forestals

  Joaquín Crespí Garcia (00:21:46)
  Càrrec: Regidor | Pertany a: Partido Popular
  4. Aprovació del Pla Local de Prevenció d’Incendis Forestals

  Txema Pelaez Palazon (00:21:55)
  Càrrec: Alcalde | Pertany a: PSPV-PSOE
  4. Aprovació del Pla Local de Prevenció d’Incendis Forestals

  Joaquín Crespí Garcia (00:22:05)
  Càrrec: Regidor | Pertany a: Partido Popular
  4. Aprovació del Pla Local de Prevenció d’Incendis Forestals

  Txema Pelaez Palazon (00:22:21)
  Càrrec: Alcalde | Pertany a: PSPV-PSOE
  4. Aprovació del Pla Local de Prevenció d’Incendis Forestals

  Joaquín Crespí Garcia (00:22:32)
  Càrrec: Regidor | Pertany a: Partido Popular
  4. Aprovació del Pla Local de Prevenció d’Incendis Forestals

  Txema Pelaez Palazon (00:22:46)
  Càrrec: Alcalde | Pertany a: PSPV-PSOE
  4. Aprovació del Pla Local de Prevenció d’Incendis Forestals

  Joaquín Crespí Garcia (00:23:05)
  Càrrec: Regidor | Pertany a: Partido Popular
  4. Aprovació del Pla Local de Prevenció d’Incendis Forestals

  Txema Pelaez Palazon (00:24:03)
  Càrrec: Alcalde | Pertany a: PSPV-PSOE
  4. Aprovació del Pla Local de Prevenció d’Incendis Forestals

  Óscar Villa Garcia (00:25:16)
  Càrrec: Regidor | Pertany a: Partido Popular
  4. Aprovació del Pla Local de Prevenció d’Incendis Forestals

  Txema Pelaez Palazon (00:25:52)
  Càrrec: Alcalde | Pertany a: PSPV-PSOE
  4. Aprovació del Pla Local de Prevenció d’Incendis Forestals

  Óscar Villa Garcia (00:25:59)
  Càrrec: Regidor | Pertany a: Partido Popular
  4. Aprovació del Pla Local de Prevenció d’Incendis Forestals

  Txema Pelaez Palazon (00:26:11)
  Càrrec: Alcalde | Pertany a: PSPV-PSOE
  4. Aprovació del Pla Local de Prevenció d’Incendis Forestals
  5. Mocions d’urgència
  6. Precs i preguntes

  Silvia Pons Peris (00:28:24)
  Càrrec: Regidora | Pertany a: Partido Popular
  6. Precs i preguntes

  Txema Pelaez Palazon (00:28:29)
  Càrrec: Alcalde | Pertany a: PSPV-PSOE
  6. Precs i preguntes

  Silvia Pons Peris (00:28:38)
  Càrrec: Regidora | Pertany a: Partido Popular
  6. Precs i preguntes

  Txema Pelaez Palazon (00:28:42)
  Càrrec: Alcalde | Pertany a: PSPV-PSOE
  6. Precs i preguntes

  Secretaria Accidental (00:29:02)
  Càrrec: Secretaria Accidental | Pertany a: Ajuntament
  6. Precs i preguntes

  Txema Pelaez Palazon (00:29:18)
  Càrrec: Alcalde | Pertany a: PSPV-PSOE
  6. Precs i preguntes

  Joaquín Crespí Garcia (00:30:55)
  Càrrec: Regidor | Pertany a: Partido Popular
  6. Precs i preguntes

  Txema Pelaez Palazon (00:31:47)
  Càrrec: Alcalde | Pertany a: PSPV-PSOE
  6. Precs i preguntes

  Secretaria Accidental (00:32:32)
  Càrrec: Secretaria Accidental | Pertany a: Ajuntament
  6. Precs i preguntes

  Óscar Villa Garcia (00:32:38)
  Càrrec: Regidor | Pertany a: Partido Popular
  6. Precs i preguntes

  Txema Pelaez Palazon (00:32:49)
  Càrrec: Alcalde | Pertany a: PSPV-PSOE
  6. Precs i preguntes

  Joaquín Crespí Garcia (00:32:55)
  Càrrec: Regidor | Pertany a: Partido Popular
  6. Precs i preguntes

  Txema Pelaez Palazon (00:33:27)
  Càrrec: Alcalde | Pertany a: PSPV-PSOE
  6. Precs i preguntes

  Joaquín Crespí Garcia (00:33:38)
  Càrrec: Regidor | Pertany a: Partido Popular
  6. Precs i preguntes

  Txema Pelaez Palazon (00:33:42)
  Càrrec: Alcalde | Pertany a: PSPV-PSOE
  6. Precs i preguntes

  Secretaria Accidental (00:33:47)
  Càrrec: Secretaria Accidental | Pertany a: Ajuntament
  6. Precs i preguntes

  Txema Pelaez Palazon (00:33:51)
  Càrrec: Alcalde | Pertany a: PSPV-PSOE
  6. Precs i preguntes

  Joaquín Crespí Garcia (00:34:32)
  Càrrec: Regidor | Pertany a: Partido Popular
  6. Precs i preguntes

  Txema Pelaez Palazon (00:34:36)
  Càrrec: Alcalde | Pertany a: PSPV-PSOE
  6. Precs i preguntes

  Silvia Pons Peris (00:34:52)
  Càrrec: Regidora | Pertany a: Partido Popular
  6. Precs i preguntes

  Txema Pelaez Palazon (00:35:11)
  Càrrec: Alcalde | Pertany a: PSPV-PSOE
  6. Precs i preguntes

  Joaquín Crespí Garcia (00:35:17)
  Càrrec: Regidor | Pertany a: Partido Popular
  6. Precs i preguntes

  Silvia Pons Peris (00:35:26)
  Càrrec: Regidora | Pertany a: Partido Popular
  6. Precs i preguntes

  Secretaria Accidental (00:35:33)
  Càrrec: Secretaria Accidental | Pertany a: Ajuntament
  6. Precs i preguntes

  Silvia Pons Peris (00:36:09)
  Càrrec: Regidora | Pertany a: Partido Popular
  6. Precs i preguntes

  Secretaria Accidental (00:36:26)
  Càrrec: Secretaria Accidental | Pertany a: Ajuntament
  6. Precs i preguntes

  Txema Pelaez Palazon (00:37:16)
  Càrrec: Alcalde | Pertany a: PSPV-PSOE
  6. Precs i preguntes

  Silvia Pons Peris (00:37:41)
  Càrrec: Regidora | Pertany a: Partido Popular
  6. Precs i preguntes

  Txema Pelaez Palazon (00:37:50)
  Càrrec: Alcalde | Pertany a: PSPV-PSOE
  6. Precs i preguntes

  ORDRE DEL DIA


  1. Aprovació, si s'escau, de ll’acta de la sessió anterior: ordinària del dia 27 d’abril de 2019 (00:03:03)

  Aprovat

  Txema Pelaez Palazon (00:02:48)
  Càrrec: Alcalde | Pertany a: PSPV-PSOE

  2. Retre compte de les Resolucions d’Alcaldia (00:03:22)

  Donar compte

  Txema Pelaez Palazon (00:02:48)
  Càrrec: Alcalde | Pertany a: PSPV-PSOE

  Secretaria Accidental (00:03:33)
  Càrrec: Secretaria Accidental | Pertany a: Ajuntament

  Txema Pelaez Palazon (00:10:04)
  Càrrec: Alcalde | Pertany a: PSPV-PSOE

  3. Reconeixement extrajudicial de crèdits (00:10:13)

  Aprovat

  Txema Pelaez Palazon (00:10:04)
  Càrrec: Alcalde | Pertany a: PSPV-PSOE

  Secretaria Accidental (00:10:20)
  Càrrec: Secretaria Accidental | Pertany a: Ajuntament

  Txema Pelaez Palazon (00:12:13)
  Càrrec: Alcalde | Pertany a: PSPV-PSOE

  4. Aprovació del Pla Local de Prevenció d’Incendis Forestals (00:12:23)

  Aprovat

  Txema Pelaez Palazon (00:12:13)
  Càrrec: Alcalde | Pertany a: PSPV-PSOE

  Óscar Villa Garcia (00:13:49)
  Càrrec: Regidor | Pertany a: Partido Popular

  Debate (00:13:50)

  Óscar Villa Garcia (00:13:49)
  Càrrec: Regidor | Pertany a: Partido Popular

  Txema Pelaez Palazon (00:16:06)
  Càrrec: Alcalde | Pertany a: PSPV-PSOE

  Óscar Villa Garcia (00:17:09)
  Càrrec: Regidor | Pertany a: Partido Popular

  Txema Pelaez Palazon (00:18:16)
  Càrrec: Alcalde | Pertany a: PSPV-PSOE

  Óscar Villa Garcia (00:19:10)
  Càrrec: Regidor | Pertany a: Partido Popular

  Txema Pelaez Palazon (00:20:30)
  Càrrec: Alcalde | Pertany a: PSPV-PSOE

  Óscar Villa Garcia (00:20:34)
  Càrrec: Regidor | Pertany a: Partido Popular

  Txema Pelaez Palazon (00:20:42)
  Càrrec: Alcalde | Pertany a: PSPV-PSOE

  Óscar Villa Garcia (00:20:50)
  Càrrec: Regidor | Pertany a: Partido Popular

  Txema Pelaez Palazon (00:21:37)
  Càrrec: Alcalde | Pertany a: PSPV-PSOE

  Joaquín Crespí Garcia (00:21:46)
  Càrrec: Regidor | Pertany a: Partido Popular

  Txema Pelaez Palazon (00:21:55)
  Càrrec: Alcalde | Pertany a: PSPV-PSOE

  Joaquín Crespí Garcia (00:22:05)
  Càrrec: Regidor | Pertany a: Partido Popular

  Txema Pelaez Palazon (00:22:21)
  Càrrec: Alcalde | Pertany a: PSPV-PSOE

  Joaquín Crespí Garcia (00:22:32)
  Càrrec: Regidor | Pertany a: Partido Popular

  Txema Pelaez Palazon (00:22:46)
  Càrrec: Alcalde | Pertany a: PSPV-PSOE

  Joaquín Crespí Garcia (00:23:05)
  Càrrec: Regidor | Pertany a: Partido Popular

  Txema Pelaez Palazon (00:24:03)
  Càrrec: Alcalde | Pertany a: PSPV-PSOE

  Óscar Villa Garcia (00:25:16)
  Càrrec: Regidor | Pertany a: Partido Popular

  Txema Pelaez Palazon (00:25:52)
  Càrrec: Alcalde | Pertany a: PSPV-PSOE

  Óscar Villa Garcia (00:25:59)
  Càrrec: Regidor | Pertany a: Partido Popular

  Txema Pelaez Palazon (00:26:11)
  Càrrec: Alcalde | Pertany a: PSPV-PSOE

  5. Mocions d’urgència (00:27:45)


  Txema Pelaez Palazon (00:26:11)
  Càrrec: Alcalde | Pertany a: PSPV-PSOE

  6. Precs i preguntes (00:27:53)


  Txema Pelaez Palazon (00:26:11)
  Càrrec: Alcalde | Pertany a: PSPV-PSOE

  Silvia Pons Peris (00:28:24)
  Càrrec: Regidora | Pertany a: Partido Popular

  Txema Pelaez Palazon (00:28:29)
  Càrrec: Alcalde | Pertany a: PSPV-PSOE

  Silvia Pons Peris (00:28:38)
  Càrrec: Regidora | Pertany a: Partido Popular

  Txema Pelaez Palazon (00:28:42)
  Càrrec: Alcalde | Pertany a: PSPV-PSOE

  Secretaria Accidental (00:29:02)
  Càrrec: Secretaria Accidental | Pertany a: Ajuntament

  Txema Pelaez Palazon (00:29:18)
  Càrrec: Alcalde | Pertany a: PSPV-PSOE

  Joaquín Crespí Garcia (00:30:55)
  Càrrec: Regidor | Pertany a: Partido Popular

  Txema Pelaez Palazon (00:31:47)
  Càrrec: Alcalde | Pertany a: PSPV-PSOE

  Secretaria Accidental (00:32:32)
  Càrrec: Secretaria Accidental | Pertany a: Ajuntament

  Óscar Villa Garcia (00:32:38)
  Càrrec: Regidor | Pertany a: Partido Popular

  Txema Pelaez Palazon (00:32:49)
  Càrrec: Alcalde | Pertany a: PSPV-PSOE

  Joaquín Crespí Garcia (00:32:55)
  Càrrec: Regidor | Pertany a: Partido Popular

  Txema Pelaez Palazon (00:33:27)
  Càrrec: Alcalde | Pertany a: PSPV-PSOE

  Joaquín Crespí Garcia (00:33:38)
  Càrrec: Regidor | Pertany a: Partido Popular

  Txema Pelaez Palazon (00:33:42)
  Càrrec: Alcalde | Pertany a: PSPV-PSOE

  Secretaria Accidental (00:33:47)
  Càrrec: Secretaria Accidental | Pertany a: Ajuntament

  Txema Pelaez Palazon (00:33:51)
  Càrrec: Alcalde | Pertany a: PSPV-PSOE

  Joaquín Crespí Garcia (00:34:32)
  Càrrec: Regidor | Pertany a: Partido Popular

  Txema Pelaez Palazon (00:34:36)
  Càrrec: Alcalde | Pertany a: PSPV-PSOE

  Silvia Pons Peris (00:34:52)
  Càrrec: Regidora | Pertany a: Partido Popular

  Txema Pelaez Palazon (00:35:11)
  Càrrec: Alcalde | Pertany a: PSPV-PSOE

  Joaquín Crespí Garcia (00:35:17)
  Càrrec: Regidor | Pertany a: Partido Popular

  Silvia Pons Peris (00:35:26)
  Càrrec: Regidora | Pertany a: Partido Popular

  Secretaria Accidental (00:35:33)
  Càrrec: Secretaria Accidental | Pertany a: Ajuntament

  Silvia Pons Peris (00:36:09)
  Càrrec: Regidora | Pertany a: Partido Popular

  Secretaria Accidental (00:36:26)
  Càrrec: Secretaria Accidental | Pertany a: Ajuntament

  Txema Pelaez Palazon (00:37:16)
  Càrrec: Alcalde | Pertany a: PSPV-PSOE

  Silvia Pons Peris (00:37:41)
  Càrrec: Regidora | Pertany a: Partido Popular

  Txema Pelaez Palazon (00:37:50)
  Càrrec: Alcalde | Pertany a: PSPV-PSOE

  Ajuntament de Sumacàrcer