Ajuntament de Sumacàrcer
/uploads/Ajuntament_de_Sumacarcer/2017-01-05_09-01-24_logo_per_a_david_1.png Ajuntament de Sumacàrcer

Con esta herramienta desde el Ayuntamiento de Sumacàrcer ponemos a disposición de los ciudadanos, todas las sesiones públicas así como sus acuerdos.

Inicio | Sesiones 2019 | 25-01-2019Ubicación
Sala de sesiones plenarias del ayuntamiento

Descripción de la sesión
Sesión de fecha 25 de enero de 2019

Duración 00:00

 • PARTIDO POLITICO/GRUPOINTERVENCIONESTIEMPO
  Alcalde 0 00:00:00
  PSPV-PSOE 9 00:14:06
  N.A.P. 0 00:00:00
  Partido Popular 7 00:01:19
  Ajuntament 1 00:05:14

  INTERVENCIONES


  Txema Pelaez Palazon (00:04:10)
  Cargo: Alcalde | Pertenece a: PSPV-PSOE
  1. Aprovació, si s'escau, de l'acta de la sessió extraordinària del Ple de 27 de desembre de 2018.
  2. Retre compte de les resolucions d’alcaldia.

  Secretaria Accidental (00:05:00)
  Cargo: Secretaria Accidental | Pertenece a: Ajuntament
  2. Retre compte de les resolucions d’alcaldia.

  Txema Pelaez Palazon (00:10:14)
  Cargo: Alcalde | Pertenece a: PSPV-PSOE
  2. Retre compte de les resolucions d’alcaldia.
  3. Aprovació, si s’escau, de l’inici i de l'expedient de contractació d’obres de re-urbanització del C/ La Florida i C/ Xúquer, en el marc de la subvenció de la Diputació de València SOM 2018-2019, mitjançant procediment obert ordinari, del plec de prescripcions tècniques i clàusules administratives particulars.
  4. Mocions d'urgència.
  5. Precs i preguntes.

  Silvia Pons Peris (00:16:14)
  Cargo: Regidora | Pertenece a: Partido Popular
  5. Precs i preguntes.

  Txema Pelaez Palazon (00:16:35)
  Cargo: Alcalde | Pertenece a: PSPV-PSOE
  5. Precs i preguntes.

  Joaquín Crespí Garcia (00:22:35)
  Cargo: Regidor | Pertenece a: Partido Popular
  5. Precs i preguntes.

  Txema Pelaez Palazon (00:22:51)
  Cargo: Alcalde | Pertenece a: PSPV-PSOE
  5. Precs i preguntes.

  Joaquín Crespí Garcia (00:22:54)
  Cargo: Regidor | Pertenece a: Partido Popular
  5. Precs i preguntes.

  Txema Pelaez Palazon (00:23:04)
  Cargo: Alcalde | Pertenece a: PSPV-PSOE
  5. Precs i preguntes.

  Silvia Pons Peris (00:23:42)
  Cargo: Regidora | Pertenece a: Partido Popular
  5. Precs i preguntes.

  Txema Pelaez Palazon (00:23:46)
  Cargo: Alcalde | Pertenece a: PSPV-PSOE
  5. Precs i preguntes.

  Joaquín Crespí Garcia (00:24:00)
  Cargo: Regidor | Pertenece a: Partido Popular
  5. Precs i preguntes.

  Txema Pelaez Palazon (00:24:03)
  Cargo: Alcalde | Pertenece a: PSPV-PSOE
  5. Precs i preguntes.

  Joaquín Crespí Garcia (00:24:19)
  Cargo: Regidor | Pertenece a: Partido Popular
  5. Precs i preguntes.

  Txema Pelaez Palazon (00:24:33)
  Cargo: Alcalde | Pertenece a: PSPV-PSOE
  5. Precs i preguntes.

  Joaquín Crespí Garcia (00:24:38)
  Cargo: Regidor | Pertenece a: Partido Popular
  5. Precs i preguntes.

  Txema Pelaez Palazon (00:24:49)
  Cargo: Alcalde | Pertenece a: PSPV-PSOE
  5. Precs i preguntes.
  LA VOZ DEL PUEBLO

  ORDEN DEL DÍA


  1. Aprovació, si s'escau, de l'acta de la sessió extraordinària del Ple de 27 de desembre de 2018. (00:04:31)

  Aprobada

  Txema Pelaez Palazon (00:04:10)
  Cargo: Alcalde | Pertenece a: PSPV-PSOE

  2. Retre compte de les resolucions d’alcaldia. (00:04:53)

  Dar cuenta

  Txema Pelaez Palazon (00:04:10)
  Cargo: Alcalde | Pertenece a: PSPV-PSOE

  Secretaria Accidental (00:05:00)
  Cargo: Secretaria Accidental | Pertenece a: Ajuntament

  Txema Pelaez Palazon (00:10:14)
  Cargo: Alcalde | Pertenece a: PSPV-PSOE

  3. Aprovació, si s’escau, de l’inici i de l'expedient de contractació d’obres de re-urbanització del C/ La Florida i C/ Xúquer, en el marc de la subvenció de la Diputació de València SOM 2018-2019, mitjançant procediment obert ordinari, del plec de prescripcions tècniques i clàusules administratives particulars. (00:10:20)

  Aprobada

  Txema Pelaez Palazon (00:10:14)
  Cargo: Alcalde | Pertenece a: PSPV-PSOE

  4. Mocions d'urgència. (00:15:46)


  Txema Pelaez Palazon (00:10:14)
  Cargo: Alcalde | Pertenece a: PSPV-PSOE

  5. Precs i preguntes. (00:15:55)


  Txema Pelaez Palazon (00:10:14)
  Cargo: Alcalde | Pertenece a: PSPV-PSOE

  Silvia Pons Peris (00:16:14)
  Cargo: Regidora | Pertenece a: Partido Popular

  Txema Pelaez Palazon (00:16:35)
  Cargo: Alcalde | Pertenece a: PSPV-PSOE

  Joaquín Crespí Garcia (00:22:35)
  Cargo: Regidor | Pertenece a: Partido Popular

  Txema Pelaez Palazon (00:22:51)
  Cargo: Alcalde | Pertenece a: PSPV-PSOE

  Joaquín Crespí Garcia (00:22:54)
  Cargo: Regidor | Pertenece a: Partido Popular

  Txema Pelaez Palazon (00:23:04)
  Cargo: Alcalde | Pertenece a: PSPV-PSOE

  Silvia Pons Peris (00:23:42)
  Cargo: Regidora | Pertenece a: Partido Popular

  Txema Pelaez Palazon (00:23:46)
  Cargo: Alcalde | Pertenece a: PSPV-PSOE

  Joaquín Crespí Garcia (00:24:00)
  Cargo: Regidor | Pertenece a: Partido Popular

  Txema Pelaez Palazon (00:24:03)
  Cargo: Alcalde | Pertenece a: PSPV-PSOE

  Joaquín Crespí Garcia (00:24:19)
  Cargo: Regidor | Pertenece a: Partido Popular

  Txema Pelaez Palazon (00:24:33)
  Cargo: Alcalde | Pertenece a: PSPV-PSOE

  Joaquín Crespí Garcia (00:24:38)
  Cargo: Regidor | Pertenece a: Partido Popular

  Txema Pelaez Palazon (00:24:49)
  Cargo: Alcalde | Pertenece a: PSPV-PSOE

  ************** LA VOZ DEL PUEBLO ************** (00:28:16)

  Ajuntament de Sumacàrcer