Ajuntament de Sumacàrcer
/uploads/Ajuntament_de_Sumacarcer/2017-01-05_09-01-24_logo_per_a_david_1.png Ajuntament de Sumacàrcer

Amb aquesta eina des de l'Ajuntament de Sumacàrcer posem a disposició dels ciutadans, totes les sessions publiques realitzades així com els seus acords.

Inici | Sessions 2018 | 26-01-2018Ubicació
Sala de sessions plenàries de l'Ajuntament

Descripció de la sessió
Sessió de data 26 d'gener de 2018

Duració 00:00

 • PARTIT POLITIC/GRUPINTERVENCIONSTEMPS
  Alcalde 5 00:02:15
  PSPV-PSOE 46 00:25:39
  N.A.P. 2 00:00:50
  Partido Popular 42 00:15:57
  Ajuntament 1 00:03:34

  INTERVENCIONS


  Txema Pelaez Palazon (00:05:38)
  Càrrec: Alcalde | Pertany a: PSPV-PSOE
  1. Aprovació, si procedeix, de l'acta corresponent a la sessió extraordinària anterior, celebrada el 12 de gener de 2018
  2. Retre compte de les resolucions d'Alcaldia

  Àngels Egea Escrivà (00:06:20)
  Càrrec: Secretaria-interventora | Pertany a: Ajuntament
  2. Retre compte de les resolucions d'Alcaldia

  Txema Pelaez Palazon (00:09:54)
  Càrrec: Alcalde | Pertany a: PSPV-PSOE
  2. Retre compte de les resolucions d'Alcaldia
  3. Reconeixement extrajudicial de crèdits

  Joaquín Crespí Garcia (00:11:29)
  Càrrec: Regidor | Pertany a: Partido Popular
  3. Reconeixement extrajudicial de crèdits

  David Pons Garcia (00:11:50)
  Càrrec: 1r. Tinent d'Alcalde. Regidor de Cultura, Festes i Transparència | Pertany a: PSPV-PSOE
  3. Reconeixement extrajudicial de crèdits

  Txema Pelaez Palazon (00:12:43)
  Càrrec: Alcalde | Pertany a: PSPV-PSOE
  3. Reconeixement extrajudicial de crèdits
  4. Adhessió a la plataforma ORVE d'intermediació de dades
  5. Precs i preguntes

  Joaquín Crespí Garcia (00:15:44)
  Càrrec: Regidor | Pertany a: Partido Popular
  5. Precs i preguntes

  Txema Pelaez Palazon (00:15:57)
  Càrrec: Alcalde | Pertany a: PSPV-PSOE
  5. Precs i preguntes

  Joaquín Crespí Garcia (00:16:03)
  Càrrec: Regidor | Pertany a: Partido Popular
  5. Precs i preguntes

  Txema Pelaez Palazon (00:16:06)
  Càrrec: Alcalde | Pertany a: PSPV-PSOE
  5. Precs i preguntes

  Joaquín Crespí Garcia (00:20:54)
  Càrrec: Regidor | Pertany a: Partido Popular
  5. Precs i preguntes

  Txema Pelaez Palazon (00:21:04)
  Càrrec: Alcalde | Pertany a: PSPV-PSOE
  5. Precs i preguntes

  Joaquín Crespí Garcia (00:21:06)
  Càrrec: Regidor | Pertany a: Partido Popular
  5. Precs i preguntes

  Txema Pelaez Palazon (00:21:11)
  Càrrec: Alcalde | Pertany a: PSPV-PSOE
  5. Precs i preguntes

  Óscar Villa Garcia (00:21:47)
  Càrrec: Regidor | Pertany a: Partido Popular
  5. Precs i preguntes

  Txema Pelaez Palazon (00:22:10)
  Càrrec: Alcalde | Pertany a: PSPV-PSOE
  5. Precs i preguntes

  Óscar Villa Garcia (00:22:16)
  Càrrec: Regidor | Pertany a: Partido Popular
  5. Precs i preguntes

  Txema Pelaez Palazon (00:22:21)
  Càrrec: Alcalde | Pertany a: PSPV-PSOE
  5. Precs i preguntes

  Óscar Villa Garcia (00:22:24)
  Càrrec: Regidor | Pertany a: Partido Popular
  5. Precs i preguntes

  Txema Pelaez Palazon (00:22:32)
  Càrrec: Alcalde | Pertany a: PSPV-PSOE
  5. Precs i preguntes

  Óscar Villa Garcia (00:22:34)
  Càrrec: Regidor | Pertany a: Partido Popular
  5. Precs i preguntes

  Txema Pelaez Palazon (00:22:40)
  Càrrec: Alcalde | Pertany a: PSPV-PSOE
  5. Precs i preguntes

  Óscar Villa Garcia (00:22:53)
  Càrrec: Regidor | Pertany a: Partido Popular
  5. Precs i preguntes

  Txema Pelaez Palazon (00:23:00)
  Càrrec: Alcalde | Pertany a: PSPV-PSOE
  5. Precs i preguntes

  Óscar Villa Garcia (00:23:04)
  Càrrec: Regidor | Pertany a: Partido Popular
  5. Precs i preguntes

  Txema Pelaez Palazon (00:23:20)
  Càrrec: Alcalde | Pertany a: PSPV-PSOE
  5. Precs i preguntes

  Mª José Garcia Martínez (00:23:37)
  Càrrec: Regidora | Pertany a: Partido Popular
  5. Precs i preguntes

  Txema Pelaez Palazon (00:23:58)
  Càrrec: Alcalde | Pertany a: PSPV-PSOE
  5. Precs i preguntes

  Mª José Garcia Martínez (00:24:41)
  Càrrec: Regidora | Pertany a: Partido Popular
  5. Precs i preguntes

  Txema Pelaez Palazon (00:25:16)
  Càrrec: Alcalde | Pertany a: PSPV-PSOE
  5. Precs i preguntes

  Mª José Garcia Martínez (00:25:20)
  Càrrec: Regidora | Pertany a: Partido Popular
  5. Precs i preguntes

  Txema Pelaez Palazon (00:25:48)
  Càrrec: Alcalde | Pertany a: PSPV-PSOE
  5. Precs i preguntes

  Mª José Garcia Martínez (00:26:31)
  Càrrec: Regidora | Pertany a: Partido Popular
  5. Precs i preguntes

  Txema Pelaez Palazon (00:26:43)
  Càrrec: Alcalde | Pertany a: PSPV-PSOE
  5. Precs i preguntes

  Mª José Garcia Martínez (00:26:59)
  Càrrec: Regidora | Pertany a: Partido Popular
  5. Precs i preguntes

  Txema Pelaez Palazon (00:27:06)
  Càrrec: Alcalde | Pertany a: PSPV-PSOE
  5. Precs i preguntes

  Mª José Garcia Martínez (00:27:39)
  Càrrec: Regidora | Pertany a: Partido Popular
  5. Precs i preguntes

  Txema Pelaez Palazon (00:28:01)
  Càrrec: Alcalde | Pertany a: PSPV-PSOE
  5. Precs i preguntes

  Mª José Garcia Martínez (00:28:07)
  Càrrec: Regidora | Pertany a: Partido Popular
  5. Precs i preguntes

  Txema Pelaez Palazon (00:28:13)
  Càrrec: Alcalde | Pertany a: PSPV-PSOE
  5. Precs i preguntes

  Mª José Garcia Martínez (00:28:52)
  Càrrec: Regidora | Pertany a: Partido Popular
  5. Precs i preguntes

  Txema Pelaez Palazon (00:29:01)
  Càrrec: Alcalde | Pertany a: PSPV-PSOE
  5. Precs i preguntes

  Mª José Garcia Martínez (00:29:18)
  Càrrec: Regidora | Pertany a: Partido Popular
  5. Precs i preguntes

  Txema Pelaez Palazon (00:29:31)
  Càrrec: Alcalde | Pertany a: PSPV-PSOE
  5. Precs i preguntes

  Mª José Garcia Martínez (00:29:33)
  Càrrec: Regidora | Pertany a: Partido Popular
  5. Precs i preguntes

  Txema Pelaez Palazon (00:29:45)
  Càrrec: Alcalde | Pertany a: PSPV-PSOE
  5. Precs i preguntes

  Mª José Garcia Martínez (00:29:47)
  Càrrec: Regidora | Pertany a: Partido Popular
  5. Precs i preguntes

  Txema Pelaez Palazon (00:30:01)
  Càrrec: Alcalde | Pertany a: PSPV-PSOE
  5. Precs i preguntes

  Óscar Villa Garcia (00:30:13)
  Càrrec: Regidor | Pertany a: Partido Popular
  5. Precs i preguntes

  Txema Pelaez Palazon (00:30:29)
  Càrrec: Alcalde | Pertany a: PSPV-PSOE
  5. Precs i preguntes

  Mª José Garcia Martínez (00:30:55)
  Càrrec: Regidora | Pertany a: Partido Popular
  5. Precs i preguntes

  Txema Pelaez Palazon (00:31:39)
  Càrrec: Alcalde | Pertany a: PSPV-PSOE
  5. Precs i preguntes

  Mª José Garcia Martínez (00:31:54)
  Càrrec: Regidora | Pertany a: Partido Popular
  5. Precs i preguntes

  Txema Pelaez Palazon (00:32:04)
  Càrrec: Alcalde | Pertany a: PSPV-PSOE
  5. Precs i preguntes

  Vicent Pons Soriano (00:32:29)
  Càrrec: Regidor | Pertany a: N.A.P.
  5. Precs i preguntes

  Txema Pelaez Palazon (00:33:14)
  Càrrec: Alcalde | Pertany a: PSPV-PSOE
  5. Precs i preguntes

  Vicent Pons Soriano (00:36:00)
  Càrrec: Regidor | Pertany a: N.A.P.
  5. Precs i preguntes

  Txema Pelaez Palazon (00:36:05)
  Càrrec: Alcalde | Pertany a: PSPV-PSOE
  5. Precs i preguntes

  Joaquín Crespí Garcia (00:36:22)
  Càrrec: Regidor | Pertany a: Partido Popular
  5. Precs i preguntes

  Txema Pelaez Palazon (00:38:21)
  Càrrec: Alcalde | Pertany a: PSPV-PSOE
  5. Precs i preguntes

  Óscar Villa Garcia (00:38:52)
  Càrrec: Regidor | Pertany a: Partido Popular
  5. Precs i preguntes

  Txema Pelaez Palazon (00:40:26)
  Càrrec: Alcalde | Pertany a: PSPV-PSOE
  5. Precs i preguntes

  Óscar Villa Garcia (00:40:46)
  Càrrec: Regidor | Pertany a: Partido Popular
  5. Precs i preguntes

  Txema Pelaez Palazon (00:41:44)
  Càrrec: Alcalde | Pertany a: PSPV-PSOE
  5. Precs i preguntes

  Óscar Villa Garcia (00:42:25)
  Càrrec: Regidor | Pertany a: Partido Popular
  5. Precs i preguntes

  Txema Pelaez Palazon (00:42:33)
  Càrrec: Alcalde | Pertany a: PSPV-PSOE
  5. Precs i preguntes

  Óscar Villa Garcia (00:42:45)
  Càrrec: Regidor | Pertany a: Partido Popular
  5. Precs i preguntes

  Txema Pelaez Palazon (00:42:50)
  Càrrec: Alcalde | Pertany a: PSPV-PSOE
  5. Precs i preguntes

  Joaquín Crespí Garcia (00:43:20)
  Càrrec: Regidor | Pertany a: Partido Popular
  5. Precs i preguntes

  Txema Pelaez Palazon (00:44:42)
  Càrrec: Alcalde | Pertany a: PSPV-PSOE
  5. Precs i preguntes

  Joaquín Crespí Garcia (00:44:46)
  Càrrec: Regidor | Pertany a: Partido Popular
  5. Precs i preguntes

  Txema Pelaez Palazon (00:45:21)
  Càrrec: Alcalde | Pertany a: PSPV-PSOE
  5. Precs i preguntes

  Joaquín Crespí Garcia (00:45:38)
  Càrrec: Regidor | Pertany a: Partido Popular
  5. Precs i preguntes

  Txema Pelaez Palazon (00:46:09)
  Càrrec: Alcalde | Pertany a: PSPV-PSOE
  5. Precs i preguntes

  Joaquín Crespí Garcia (00:46:32)
  Càrrec: Regidor | Pertany a: Partido Popular
  5. Precs i preguntes

  Txema Pelaez Palazon (00:46:34)
  Càrrec: Alcalde | Pertany a: PSPV-PSOE
  5. Precs i preguntes

  David Pons Garcia (00:46:37)
  Càrrec: 1r. Tinent d'Alcalde. Regidor de Cultura, Festes i Transparència | Pertany a: PSPV-PSOE
  5. Precs i preguntes

  Joaquín Crespí Garcia (00:46:40)
  Càrrec: Regidor | Pertany a: Partido Popular
  5. Precs i preguntes

  Txema Pelaez Palazon (00:46:43)
  Càrrec: Alcalde | Pertany a: PSPV-PSOE
  5. Precs i preguntes

  Joaquín Crespí Garcia (00:46:54)
  Càrrec: Regidor | Pertany a: Partido Popular
  5. Precs i preguntes

  Txema Pelaez Palazon (00:46:58)
  Càrrec: Alcalde | Pertany a: PSPV-PSOE
  5. Precs i preguntes

  Joaquín Crespí Garcia (00:47:00)
  Càrrec: Regidor | Pertany a: Partido Popular
  5. Precs i preguntes

  Txema Pelaez Palazon (00:47:02)
  Càrrec: Alcalde | Pertany a: PSPV-PSOE
  5. Precs i preguntes

  Joaquín Crespí Garcia (00:47:39)
  Càrrec: Regidor | Pertany a: Partido Popular
  5. Precs i preguntes

  Txema Pelaez Palazon (00:48:17)
  Càrrec: Alcalde | Pertany a: PSPV-PSOE
  5. Precs i preguntes

  Joaquín Crespí Garcia (00:48:46)
  Càrrec: Regidor | Pertany a: Partido Popular
  5. Precs i preguntes

  Txema Pelaez Palazon (00:48:52)
  Càrrec: Alcalde | Pertany a: PSPV-PSOE
  5. Precs i preguntes

  Joaquín Crespí Garcia (00:49:19)
  Càrrec: Regidor | Pertany a: Partido Popular
  5. Precs i preguntes

  Txema Pelaez Palazon (00:49:25)
  Càrrec: Alcalde | Pertany a: PSPV-PSOE
  5. Precs i preguntes

  Joaquín Crespí Garcia (00:49:59)
  Càrrec: Regidor | Pertany a: Partido Popular
  5. Precs i preguntes

  David Pons Garcia (00:51:16)
  Càrrec: 1r. Tinent d'Alcalde. Regidor de Cultura, Festes i Transparència | Pertany a: PSPV-PSOE
  5. Precs i preguntes

  Joaquín Crespí Garcia (00:52:01)
  Càrrec: Regidor | Pertany a: Partido Popular
  5. Precs i preguntes

  David Pons Garcia (00:52:22)
  Càrrec: 1r. Tinent d'Alcalde. Regidor de Cultura, Festes i Transparència | Pertany a: PSPV-PSOE
  5. Precs i preguntes

  Txema Pelaez Palazon (00:52:32)
  Càrrec: Alcalde | Pertany a: PSPV-PSOE
  5. Precs i preguntes

  David Pons Garcia (00:53:29)
  Càrrec: 1r. Tinent d'Alcalde. Regidor de Cultura, Festes i Transparència | Pertany a: PSPV-PSOE
  5. Precs i preguntes

  Txema Pelaez Palazon (00:53:53)
  Càrrec: Alcalde | Pertany a: PSPV-PSOE
  5. Precs i preguntes

  ORDRE DEL DIA


  1. Aprovació, si procedeix, de l'acta corresponent a la sessió extraordinària anterior, celebrada el 12 de gener de 2018 (00:05:44)

  Aprovat

  Txema Pelaez Palazon (00:05:38)
  Càrrec: Alcalde | Pertany a: PSPV-PSOE

  2. Retre compte de les resolucions d'Alcaldia (00:06:11)

  Donar compte

  Txema Pelaez Palazon (00:05:38)
  Càrrec: Alcalde | Pertany a: PSPV-PSOE

  Àngels Egea Escrivà (00:06:20)
  Càrrec: Secretaria-interventora | Pertany a: Ajuntament

  Txema Pelaez Palazon (00:09:54)
  Càrrec: Alcalde | Pertany a: PSPV-PSOE

  3. Reconeixement extrajudicial de crèdits (00:09:55)

  Aprovat

  Txema Pelaez Palazon (00:09:54)
  Càrrec: Alcalde | Pertany a: PSPV-PSOE

  Joaquín Crespí Garcia (00:11:29)
  Càrrec: Regidor | Pertany a: Partido Popular

  David Pons Garcia (00:11:50)
  Càrrec: 1r. Tinent d'Alcalde. Regidor de Cultura, Festes i Transparència | Pertany a: PSPV-PSOE

  Txema Pelaez Palazon (00:12:43)
  Càrrec: Alcalde | Pertany a: PSPV-PSOE

  4. Adhessió a la plataforma ORVE d'intermediació de dades (00:13:04)

  Aprovat

  Txema Pelaez Palazon (00:12:43)
  Càrrec: Alcalde | Pertany a: PSPV-PSOE

  5. Precs i preguntes (00:15:29)


  Txema Pelaez Palazon (00:12:43)
  Càrrec: Alcalde | Pertany a: PSPV-PSOE

  Joaquín Crespí Garcia (00:15:44)
  Càrrec: Regidor | Pertany a: Partido Popular

  Txema Pelaez Palazon (00:15:57)
  Càrrec: Alcalde | Pertany a: PSPV-PSOE

  Joaquín Crespí Garcia (00:16:03)
  Càrrec: Regidor | Pertany a: Partido Popular

  Txema Pelaez Palazon (00:16:06)
  Càrrec: Alcalde | Pertany a: PSPV-PSOE

  Joaquín Crespí Garcia (00:20:54)
  Càrrec: Regidor | Pertany a: Partido Popular

  Txema Pelaez Palazon (00:21:04)
  Càrrec: Alcalde | Pertany a: PSPV-PSOE

  Joaquín Crespí Garcia (00:21:06)
  Càrrec: Regidor | Pertany a: Partido Popular

  Txema Pelaez Palazon (00:21:11)
  Càrrec: Alcalde | Pertany a: PSPV-PSOE

  Óscar Villa Garcia (00:21:47)
  Càrrec: Regidor | Pertany a: Partido Popular

  Txema Pelaez Palazon (00:22:10)
  Càrrec: Alcalde | Pertany a: PSPV-PSOE

  Óscar Villa Garcia (00:22:16)
  Càrrec: Regidor | Pertany a: Partido Popular

  Txema Pelaez Palazon (00:22:21)
  Càrrec: Alcalde | Pertany a: PSPV-PSOE

  Óscar Villa Garcia (00:22:24)
  Càrrec: Regidor | Pertany a: Partido Popular

  Txema Pelaez Palazon (00:22:32)
  Càrrec: Alcalde | Pertany a: PSPV-PSOE

  Óscar Villa Garcia (00:22:34)
  Càrrec: Regidor | Pertany a: Partido Popular

  Txema Pelaez Palazon (00:22:40)
  Càrrec: Alcalde | Pertany a: PSPV-PSOE

  Óscar Villa Garcia (00:22:53)
  Càrrec: Regidor | Pertany a: Partido Popular

  Txema Pelaez Palazon (00:23:00)
  Càrrec: Alcalde | Pertany a: PSPV-PSOE

  Óscar Villa Garcia (00:23:04)
  Càrrec: Regidor | Pertany a: Partido Popular

  Txema Pelaez Palazon (00:23:20)
  Càrrec: Alcalde | Pertany a: PSPV-PSOE

  Mª José Garcia Martínez (00:23:37)
  Càrrec: Regidora | Pertany a: Partido Popular

  Txema Pelaez Palazon (00:23:58)
  Càrrec: Alcalde | Pertany a: PSPV-PSOE

  Mª José Garcia Martínez (00:24:41)
  Càrrec: Regidora | Pertany a: Partido Popular

  Txema Pelaez Palazon (00:25:16)
  Càrrec: Alcalde | Pertany a: PSPV-PSOE

  Mª José Garcia Martínez (00:25:20)
  Càrrec: Regidora | Pertany a: Partido Popular

  Txema Pelaez Palazon (00:25:48)
  Càrrec: Alcalde | Pertany a: PSPV-PSOE

  Mª José Garcia Martínez (00:26:31)
  Càrrec: Regidora | Pertany a: Partido Popular

  Txema Pelaez Palazon (00:26:43)
  Càrrec: Alcalde | Pertany a: PSPV-PSOE

  Mª José Garcia Martínez (00:26:59)
  Càrrec: Regidora | Pertany a: Partido Popular

  Txema Pelaez Palazon (00:27:06)
  Càrrec: Alcalde | Pertany a: PSPV-PSOE

  Mª José Garcia Martínez (00:27:39)
  Càrrec: Regidora | Pertany a: Partido Popular

  Txema Pelaez Palazon (00:28:01)
  Càrrec: Alcalde | Pertany a: PSPV-PSOE

  Mª José Garcia Martínez (00:28:07)
  Càrrec: Regidora | Pertany a: Partido Popular

  Txema Pelaez Palazon (00:28:13)
  Càrrec: Alcalde | Pertany a: PSPV-PSOE

  Mª José Garcia Martínez (00:28:52)
  Càrrec: Regidora | Pertany a: Partido Popular

  Txema Pelaez Palazon (00:29:01)
  Càrrec: Alcalde | Pertany a: PSPV-PSOE

  Mª José Garcia Martínez (00:29:18)
  Càrrec: Regidora | Pertany a: Partido Popular

  Txema Pelaez Palazon (00:29:31)
  Càrrec: Alcalde | Pertany a: PSPV-PSOE

  Mª José Garcia Martínez (00:29:33)
  Càrrec: Regidora | Pertany a: Partido Popular

  Txema Pelaez Palazon (00:29:45)
  Càrrec: Alcalde | Pertany a: PSPV-PSOE

  Mª José Garcia Martínez (00:29:47)
  Càrrec: Regidora | Pertany a: Partido Popular

  Txema Pelaez Palazon (00:30:01)
  Càrrec: Alcalde | Pertany a: PSPV-PSOE

  Óscar Villa Garcia (00:30:13)
  Càrrec: Regidor | Pertany a: Partido Popular

  Txema Pelaez Palazon (00:30:29)
  Càrrec: Alcalde | Pertany a: PSPV-PSOE

  Mª José Garcia Martínez (00:30:55)
  Càrrec: Regidora | Pertany a: Partido Popular

  Txema Pelaez Palazon (00:31:39)
  Càrrec: Alcalde | Pertany a: PSPV-PSOE

  Mª José Garcia Martínez (00:31:54)
  Càrrec: Regidora | Pertany a: Partido Popular

  Txema Pelaez Palazon (00:32:04)
  Càrrec: Alcalde | Pertany a: PSPV-PSOE

  Vicent Pons Soriano (00:32:29)
  Càrrec: Regidor | Pertany a: N.A.P.

  Txema Pelaez Palazon (00:33:14)
  Càrrec: Alcalde | Pertany a: PSPV-PSOE

  Vicent Pons Soriano (00:36:00)
  Càrrec: Regidor | Pertany a: N.A.P.

  Txema Pelaez Palazon (00:36:05)
  Càrrec: Alcalde | Pertany a: PSPV-PSOE

  Joaquín Crespí Garcia (00:36:22)
  Càrrec: Regidor | Pertany a: Partido Popular

  Txema Pelaez Palazon (00:38:21)
  Càrrec: Alcalde | Pertany a: PSPV-PSOE

  Óscar Villa Garcia (00:38:52)
  Càrrec: Regidor | Pertany a: Partido Popular

  Txema Pelaez Palazon (00:40:26)
  Càrrec: Alcalde | Pertany a: PSPV-PSOE

  Óscar Villa Garcia (00:40:46)
  Càrrec: Regidor | Pertany a: Partido Popular

  Txema Pelaez Palazon (00:41:44)
  Càrrec: Alcalde | Pertany a: PSPV-PSOE

  Óscar Villa Garcia (00:42:25)
  Càrrec: Regidor | Pertany a: Partido Popular

  Txema Pelaez Palazon (00:42:33)
  Càrrec: Alcalde | Pertany a: PSPV-PSOE

  Óscar Villa Garcia (00:42:45)
  Càrrec: Regidor | Pertany a: Partido Popular

  Txema Pelaez Palazon (00:42:50)
  Càrrec: Alcalde | Pertany a: PSPV-PSOE

  Joaquín Crespí Garcia (00:43:20)
  Càrrec: Regidor | Pertany a: Partido Popular

  Txema Pelaez Palazon (00:44:42)
  Càrrec: Alcalde | Pertany a: PSPV-PSOE

  Joaquín Crespí Garcia (00:44:46)
  Càrrec: Regidor | Pertany a: Partido Popular

  Txema Pelaez Palazon (00:45:21)
  Càrrec: Alcalde | Pertany a: PSPV-PSOE

  Joaquín Crespí Garcia (00:45:38)
  Càrrec: Regidor | Pertany a: Partido Popular

  Txema Pelaez Palazon (00:46:09)
  Càrrec: Alcalde | Pertany a: PSPV-PSOE

  Joaquín Crespí Garcia (00:46:32)
  Càrrec: Regidor | Pertany a: Partido Popular

  Txema Pelaez Palazon (00:46:34)
  Càrrec: Alcalde | Pertany a: PSPV-PSOE

  David Pons Garcia (00:46:37)
  Càrrec: 1r. Tinent d'Alcalde. Regidor de Cultura, Festes i Transparència | Pertany a: PSPV-PSOE

  Joaquín Crespí Garcia (00:46:40)
  Càrrec: Regidor | Pertany a: Partido Popular

  Txema Pelaez Palazon (00:46:43)
  Càrrec: Alcalde | Pertany a: PSPV-PSOE

  Joaquín Crespí Garcia (00:46:54)
  Càrrec: Regidor | Pertany a: Partido Popular

  Txema Pelaez Palazon (00:46:58)
  Càrrec: Alcalde | Pertany a: PSPV-PSOE

  Joaquín Crespí Garcia (00:47:00)
  Càrrec: Regidor | Pertany a: Partido Popular

  Txema Pelaez Palazon (00:47:02)
  Càrrec: Alcalde | Pertany a: PSPV-PSOE

  Joaquín Crespí Garcia (00:47:39)
  Càrrec: Regidor | Pertany a: Partido Popular

  Txema Pelaez Palazon (00:48:17)
  Càrrec: Alcalde | Pertany a: PSPV-PSOE

  Joaquín Crespí Garcia (00:48:46)
  Càrrec: Regidor | Pertany a: Partido Popular

  Txema Pelaez Palazon (00:48:52)
  Càrrec: Alcalde | Pertany a: PSPV-PSOE

  Joaquín Crespí Garcia (00:49:19)
  Càrrec: Regidor | Pertany a: Partido Popular

  Txema Pelaez Palazon (00:49:25)
  Càrrec: Alcalde | Pertany a: PSPV-PSOE

  Joaquín Crespí Garcia (00:49:59)
  Càrrec: Regidor | Pertany a: Partido Popular

  David Pons Garcia (00:51:16)
  Càrrec: 1r. Tinent d'Alcalde. Regidor de Cultura, Festes i Transparència | Pertany a: PSPV-PSOE

  Joaquín Crespí Garcia (00:52:01)
  Càrrec: Regidor | Pertany a: Partido Popular

  David Pons Garcia (00:52:22)
  Càrrec: 1r. Tinent d'Alcalde. Regidor de Cultura, Festes i Transparència | Pertany a: PSPV-PSOE

  Txema Pelaez Palazon (00:52:32)
  Càrrec: Alcalde | Pertany a: PSPV-PSOE

  David Pons Garcia (00:53:29)
  Càrrec: 1r. Tinent d'Alcalde. Regidor de Cultura, Festes i Transparència | Pertany a: PSPV-PSOE

  Txema Pelaez Palazon (00:53:53)
  Càrrec: Alcalde | Pertany a: PSPV-PSOE