Ajuntament de Sumacàrcer
/uploads/Ajuntament_de_Sumacarcer/2017-01-05_09-01-24_logo_per_a_david_1.png Ajuntament de Sumacàrcer

Amb aquesta eina des de l'Ajuntament de Sumacàrcer posem a disposició dels ciutadans, totes les sessions publiques realitzades així com els seus acords.

Inici | Sessions 2019 | 26-07-2019Ubicació
Sala de sessions plenàries de l'Ajuntament

Descripció de la sessió
Sessió de data 26 d'juliol de 2019

Duració 00:00

 • PARTIT POLITIC/GRUPINTERVENCIONSTEMPS
  Alcalde 36 00:30:31
  PSPV-PSOE 16 00:11:24
  N.A.P. 0 00:00:00
  Partido Popular 35 00:18:48
  Ajuntament 12 00:13:08

  INTERVENCIONS


  David Pons Garcia (00:03:00)
  Càrrec: Alcalde | Pertany a: PSPV-PSOE
  1. Aprovació de l'acta de la sessió anterior
  2. Resolucions d’Alcaldia

  Àngels Egea Escrivà (00:03:59)
  Càrrec: Secretaria-interventora | Pertany a: Ajuntament
  2. Resolucions d’Alcaldia

  David Pons Garcia (00:10:48)
  Càrrec: Alcalde | Pertany a: PSPV-PSOE
  2. Resolucions d’Alcaldia

  Vicente Oscar Villa Garcia (00:10:51)
  Càrrec: Regidor | Pertany a: Partido Popular
  2. Resolucions d’Alcaldia

  Àngels Egea Escrivà (00:11:03)
  Càrrec: Secretaria-interventora | Pertany a: Ajuntament
  2. Resolucions d’Alcaldia

  Vicente Oscar Villa Garcia (00:11:12)
  Càrrec: Regidor | Pertany a: Partido Popular
  2. Resolucions d’Alcaldia

  Àngels Egea Escrivà (00:11:38)
  Càrrec: Secretaria-interventora | Pertany a: Ajuntament
  2. Resolucions d’Alcaldia

  Vicente Oscar Villa Garcia (00:12:05)
  Càrrec: Regidor | Pertany a: Partido Popular
  2. Resolucions d’Alcaldia

  Àngels Egea Escrivà (00:12:08)
  Càrrec: Secretaria-interventora | Pertany a: Ajuntament
  2. Resolucions d’Alcaldia

  Àngels Egea Escrivà (00:12:12)
  Càrrec: Secretaria-interventora | Pertany a: Ajuntament
  2. Resolucions d’Alcaldia

  David Pons Garcia (00:12:30)
  Càrrec: Alcalde | Pertany a: PSPV-PSOE
  2. Resolucions d’Alcaldia

  Vicente Oscar Villa Garcia (00:12:52)
  Càrrec: Regidor | Pertany a: Partido Popular
  2. Resolucions d’Alcaldia

  David Pons Garcia (00:12:56)
  Càrrec: Alcalde | Pertany a: PSPV-PSOE
  2. Resolucions d’Alcaldia

  Vicente Oscar Villa Garcia (00:13:02)
  Càrrec: Regidor | Pertany a: Partido Popular
  2. Resolucions d’Alcaldia

  Àngels Egea Escrivà (00:13:09)
  Càrrec: Secretaria-interventora | Pertany a: Ajuntament
  2. Resolucions d’Alcaldia

  Txema Pelaez Palazon (00:13:19)
  Càrrec: Regidor | Pertany a: PSPV-PSOE
  2. Resolucions d’Alcaldia

  David Pons Garcia (00:13:48)
  Càrrec: Alcalde | Pertany a: PSPV-PSOE
  2. Resolucions d’Alcaldia

  Vicente Oscar Villa Garcia (00:15:17)
  Càrrec: Regidor | Pertany a: Partido Popular
  2. Resolucions d’Alcaldia

  David Pons Garcia (00:15:24)
  Càrrec: Alcalde | Pertany a: PSPV-PSOE
  2. Resolucions d’Alcaldia

  Jaime López Muñoz (00:16:26)
  Càrrec: Regidor | Pertany a: Partido Popular
  2. Resolucions d’Alcaldia

  David Pons Garcia (00:16:36)
  Càrrec: Alcalde | Pertany a: PSPV-PSOE
  2. Resolucions d’Alcaldia

  Jaime López Muñoz (00:16:38)
  Càrrec: Regidor | Pertany a: Partido Popular
  2. Resolucions d’Alcaldia

  David Pons Garcia (00:16:41)
  Càrrec: Alcalde | Pertany a: PSPV-PSOE
  2. Resolucions d’Alcaldia

  Jaime López Muñoz (00:18:38)
  Càrrec: Regidor | Pertany a: Partido Popular
  2. Resolucions d’Alcaldia

  David Pons Garcia (00:18:46)
  Càrrec: Alcalde | Pertany a: PSPV-PSOE
  2. Resolucions d’Alcaldia

  Jaime López Muñoz (00:19:30)
  Càrrec: Regidor | Pertany a: Partido Popular
  2. Resolucions d’Alcaldia

  David Pons Garcia (00:20:02)
  Càrrec: Alcalde | Pertany a: PSPV-PSOE
  2. Resolucions d’Alcaldia

  Txema Pelaez Palazon (00:20:48)
  Càrrec: Regidor | Pertany a: PSPV-PSOE
  2. Resolucions d’Alcaldia

  Jaime López Muñoz (00:21:08)
  Càrrec: Regidor | Pertany a: Partido Popular
  2. Resolucions d’Alcaldia

  Txema Pelaez Palazon (00:21:22)
  Càrrec: Regidor | Pertany a: PSPV-PSOE
  2. Resolucions d’Alcaldia

  Jaime López Muñoz (00:21:25)
  Càrrec: Regidor | Pertany a: Partido Popular
  2. Resolucions d’Alcaldia

  David Pons Garcia (00:21:27)
  Càrrec: Alcalde | Pertany a: PSPV-PSOE
  2. Resolucions d’Alcaldia

  Jaime López Muñoz (00:21:30)
  Càrrec: Regidor | Pertany a: Partido Popular
  2. Resolucions d’Alcaldia

  David Pons Garcia (00:21:34)
  Càrrec: Alcalde | Pertany a: PSPV-PSOE
  2. Resolucions d’Alcaldia

  Àngels Egea Escrivà (00:21:39)
  Càrrec: Secretaria-interventora | Pertany a: Ajuntament
  2. Resolucions d’Alcaldia

  Vicente Oscar Villa Garcia (00:22:04)
  Càrrec: Regidor | Pertany a: Partido Popular
  2. Resolucions d’Alcaldia

  David Pons Garcia (00:22:57)
  Càrrec: Alcalde | Pertany a: PSPV-PSOE
  2. Resolucions d’Alcaldia

  Jaime López Muñoz (00:23:13)
  Càrrec: Regidor | Pertany a: Partido Popular
  2. Resolucions d’Alcaldia

  David Pons Garcia (00:23:20)
  Càrrec: Alcalde | Pertany a: PSPV-PSOE
  2. Resolucions d’Alcaldia
  3. Aprovació Compte General 2018

  Àngels Egea Escrivà (00:24:54)
  Càrrec: Secretaria-interventora | Pertany a: Ajuntament
  3. Aprovació Compte General 2018

  David Pons Garcia (00:25:38)
  Càrrec: Alcalde | Pertany a: PSPV-PSOE
  3. Aprovació Compte General 2018

  Vicente Oscar Villa Garcia (00:25:42)
  Càrrec: Regidor | Pertany a: Partido Popular
  3. Aprovació Compte General 2018

  David Pons Garcia (00:26:01)
  Càrrec: Alcalde | Pertany a: PSPV-PSOE
  3. Aprovació Compte General 2018

  Vicente Oscar Villa Garcia (00:26:07)
  Càrrec: Regidor | Pertany a: Partido Popular
  3. Aprovació Compte General 2018

  David Pons Garcia (00:26:18)
  Càrrec: Alcalde | Pertany a: PSPV-PSOE
  3. Aprovació Compte General 2018

  Vicente Oscar Villa Garcia (00:26:26)
  Càrrec: Regidor | Pertany a: Partido Popular
  3. Aprovació Compte General 2018

  David Pons Garcia (00:26:28)
  Càrrec: Alcalde | Pertany a: PSPV-PSOE
  3. Aprovació Compte General 2018
  4. Aprovació inicial expte. Modificació de crèdits núm. 10/2019

  Àngels Egea Escrivà (00:27:02)
  Càrrec: Secretaria-interventora | Pertany a: Ajuntament
  4. Aprovació inicial expte. Modificació de crèdits núm. 10/2019

  Vicente Oscar Villa Garcia (00:27:52)
  Càrrec: Regidor | Pertany a: Partido Popular
  4. Aprovació inicial expte. Modificació de crèdits núm. 10/2019

  Àngels Egea Escrivà (00:27:56)
  Càrrec: Secretaria-interventora | Pertany a: Ajuntament
  4. Aprovació inicial expte. Modificació de crèdits núm. 10/2019

  David Pons Garcia (00:29:43)
  Càrrec: Alcalde | Pertany a: PSPV-PSOE
  4. Aprovació inicial expte. Modificació de crèdits núm. 10/2019
  5. Aprovació inicial expte. Modificació de crèdits núm. 11/2019

  Àngels Egea Escrivà (00:30:29)
  Càrrec: Secretaria-interventora | Pertany a: Ajuntament
  5. Aprovació inicial expte. Modificació de crèdits núm. 11/2019

  Txema Pelaez Palazon (00:31:36)
  Càrrec: Regidor | Pertany a: PSPV-PSOE
  5. Aprovació inicial expte. Modificació de crèdits núm. 11/2019

  David Pons Garcia (00:32:23)
  Càrrec: Alcalde | Pertany a: PSPV-PSOE
  5. Aprovació inicial expte. Modificació de crèdits núm. 11/2019

  Àngels Egea Escrivà (00:33:21)
  Càrrec: Secretaria-interventora | Pertany a: Ajuntament
  5. Aprovació inicial expte. Modificació de crèdits núm. 11/2019

  David Pons Garcia (00:33:39)
  Càrrec: Alcalde | Pertany a: PSPV-PSOE
  5. Aprovació inicial expte. Modificació de crèdits núm. 11/2019

  Vicente Oscar Villa Garcia (00:33:42)
  Càrrec: Regidor | Pertany a: Partido Popular
  5. Aprovació inicial expte. Modificació de crèdits núm. 11/2019

  Txema Pelaez Palazon (00:34:32)
  Càrrec: Regidor | Pertany a: PSPV-PSOE
  5. Aprovació inicial expte. Modificació de crèdits núm. 11/2019

  Vicente Oscar Villa Garcia (00:34:35)
  Càrrec: Regidor | Pertany a: Partido Popular
  5. Aprovació inicial expte. Modificació de crèdits núm. 11/2019

  David Pons Garcia (00:34:42)
  Càrrec: Alcalde | Pertany a: PSPV-PSOE
  5. Aprovació inicial expte. Modificació de crèdits núm. 11/2019
  6. Mocions d’urgència
  7. Precs i preguntes

  Vicenta Maria Sancho Galdón (00:41:22)
  Càrrec: Regidora | Pertany a: Partido Popular
  7. Precs i preguntes

  David Pons Garcia (00:41:37)
  Càrrec: Alcalde | Pertany a: PSPV-PSOE
  7. Precs i preguntes

  Vicenta Maria Sancho Galdón (00:41:40)
  Càrrec: Regidora | Pertany a: Partido Popular
  7. Precs i preguntes

  David Pons Garcia (00:41:43)
  Càrrec: Alcalde | Pertany a: PSPV-PSOE
  7. Precs i preguntes

  Vicenta Maria Sancho Galdón (00:42:07)
  Càrrec: Regidora | Pertany a: Partido Popular
  7. Precs i preguntes

  David Pons Garcia (00:42:16)
  Càrrec: Alcalde | Pertany a: PSPV-PSOE
  7. Precs i preguntes

  Pilar Mena López (00:44:17)
  Càrrec: Regidora | Pertany a: PSPV-PSOE
  7. Precs i preguntes

  Vicenta Maria Sancho Galdón (00:44:32)
  Càrrec: Regidora | Pertany a: Partido Popular
  7. Precs i preguntes

  Pilar Mena López (00:44:47)
  Càrrec: Regidora | Pertany a: PSPV-PSOE
  7. Precs i preguntes

  Txema Pelaez Palazon (00:45:17)
  Càrrec: Regidor | Pertany a: PSPV-PSOE
  7. Precs i preguntes

  David Pons Garcia (00:47:19)
  Càrrec: Alcalde | Pertany a: PSPV-PSOE
  7. Precs i preguntes

  Vicente Oscar Villa Garcia (00:48:14)
  Càrrec: Regidor | Pertany a: Partido Popular
  7. Precs i preguntes

  David Pons Garcia (00:56:40)
  Càrrec: Alcalde | Pertany a: PSPV-PSOE
  7. Precs i preguntes

  Txema Pelaez Palazon (00:59:36)
  Càrrec: Regidor | Pertany a: PSPV-PSOE
  7. Precs i preguntes

  David Pons Garcia (01:02:04)
  Càrrec: Alcalde | Pertany a: PSPV-PSOE
  7. Precs i preguntes

  Txema Pelaez Palazon (01:02:49)
  Càrrec: Regidor | Pertany a: PSPV-PSOE
  7. Precs i preguntes

  Vicente Oscar Villa Garcia (01:03:49)
  Càrrec: Regidor | Pertany a: Partido Popular
  7. Precs i preguntes

  Txema Pelaez Palazon (01:03:56)
  Càrrec: Regidor | Pertany a: PSPV-PSOE
  7. Precs i preguntes

  Vicente Oscar Villa Garcia (01:04:01)
  Càrrec: Regidor | Pertany a: Partido Popular
  7. Precs i preguntes

  Pilar Mena López (01:05:42)
  Càrrec: Regidora | Pertany a: PSPV-PSOE
  7. Precs i preguntes

  David Pons Garcia (01:07:00)
  Càrrec: Alcalde | Pertany a: PSPV-PSOE
  7. Precs i preguntes

  Txema Pelaez Palazon (01:08:28)
  Càrrec: Regidor | Pertany a: PSPV-PSOE
  7. Precs i preguntes

  Vicenta Maria Sancho Galdón (01:10:15)
  Càrrec: Regidora | Pertany a: Partido Popular
  7. Precs i preguntes

  Txema Pelaez Palazon (01:10:22)
  Càrrec: Regidor | Pertany a: PSPV-PSOE
  7. Precs i preguntes

  Vicenta Maria Sancho Galdón (01:10:27)
  Càrrec: Regidora | Pertany a: Partido Popular
  7. Precs i preguntes

  Txema Pelaez Palazon (01:10:33)
  Càrrec: Regidor | Pertany a: PSPV-PSOE
  7. Precs i preguntes

  David Pons Garcia (01:10:38)
  Càrrec: Alcalde | Pertany a: PSPV-PSOE
  7. Precs i preguntes

  Vicente Oscar Villa Garcia (01:10:52)
  Càrrec: Regidor | Pertany a: Partido Popular
  7. Precs i preguntes

  David Pons Garcia (01:11:09)
  Càrrec: Alcalde | Pertany a: PSPV-PSOE
  7. Precs i preguntes

  Vicente Oscar Villa Garcia (01:11:17)
  Càrrec: Regidor | Pertany a: Partido Popular
  7. Precs i preguntes

  David Pons Garcia (01:11:35)
  Càrrec: Alcalde | Pertany a: PSPV-PSOE
  7. Precs i preguntes

  Pilar Mena López (01:11:49)
  Càrrec: Regidora | Pertany a: PSPV-PSOE
  7. Precs i preguntes

  David Pons Garcia (01:11:56)
  Càrrec: Alcalde | Pertany a: PSPV-PSOE
  7. Precs i preguntes

  Vicente Oscar Villa Garcia (01:12:00)
  Càrrec: Regidor | Pertany a: Partido Popular
  7. Precs i preguntes

  David Pons Garcia (01:12:20)
  Càrrec: Alcalde | Pertany a: PSPV-PSOE
  7. Precs i preguntes

  Vicente Oscar Villa Garcia (01:14:32)
  Càrrec: Regidor | Pertany a: Partido Popular
  7. Precs i preguntes

  David Pons Garcia (01:14:47)
  Càrrec: Alcalde | Pertany a: PSPV-PSOE
  7. Precs i preguntes

  Vicente Oscar Villa Garcia (01:15:07)
  Càrrec: Regidor | Pertany a: Partido Popular
  7. Precs i preguntes

  David Pons Garcia (01:16:51)
  Càrrec: Alcalde | Pertany a: PSPV-PSOE
  7. Precs i preguntes

  ORDRE DEL DIA


  1. Aprovació de l'acta de la sessió anterior (00:03:31)

  Aprovat

  David Pons Garcia (00:03:00)
  Càrrec: Alcalde | Pertany a: PSPV-PSOE

  2. Resolucions d’Alcaldia (00:03:53)


  David Pons Garcia (00:03:00)
  Càrrec: Alcalde | Pertany a: PSPV-PSOE

  Àngels Egea Escrivà (00:03:59)
  Càrrec: Secretaria-interventora | Pertany a: Ajuntament

  David Pons Garcia (00:10:48)
  Càrrec: Alcalde | Pertany a: PSPV-PSOE

  Vicente Oscar Villa Garcia (00:10:51)
  Càrrec: Regidor | Pertany a: Partido Popular

  Àngels Egea Escrivà (00:11:03)
  Càrrec: Secretaria-interventora | Pertany a: Ajuntament

  Vicente Oscar Villa Garcia (00:11:12)
  Càrrec: Regidor | Pertany a: Partido Popular

  Àngels Egea Escrivà (00:11:38)
  Càrrec: Secretaria-interventora | Pertany a: Ajuntament

  Vicente Oscar Villa Garcia (00:12:05)
  Càrrec: Regidor | Pertany a: Partido Popular

  Àngels Egea Escrivà (00:12:08)
  Càrrec: Secretaria-interventora | Pertany a: Ajuntament

  Àngels Egea Escrivà (00:12:12)
  Càrrec: Secretaria-interventora | Pertany a: Ajuntament

  David Pons Garcia (00:12:30)
  Càrrec: Alcalde | Pertany a: PSPV-PSOE

  Vicente Oscar Villa Garcia (00:12:52)
  Càrrec: Regidor | Pertany a: Partido Popular

  David Pons Garcia (00:12:56)
  Càrrec: Alcalde | Pertany a: PSPV-PSOE

  Vicente Oscar Villa Garcia (00:13:02)
  Càrrec: Regidor | Pertany a: Partido Popular

  Àngels Egea Escrivà (00:13:09)
  Càrrec: Secretaria-interventora | Pertany a: Ajuntament

  Txema Pelaez Palazon (00:13:19)
  Càrrec: Regidor | Pertany a: PSPV-PSOE

  David Pons Garcia (00:13:48)
  Càrrec: Alcalde | Pertany a: PSPV-PSOE

  Vicente Oscar Villa Garcia (00:15:17)
  Càrrec: Regidor | Pertany a: Partido Popular

  David Pons Garcia (00:15:24)
  Càrrec: Alcalde | Pertany a: PSPV-PSOE

  Jaime López Muñoz (00:16:26)
  Càrrec: Regidor | Pertany a: Partido Popular

  David Pons Garcia (00:16:36)
  Càrrec: Alcalde | Pertany a: PSPV-PSOE

  Jaime López Muñoz (00:16:38)
  Càrrec: Regidor | Pertany a: Partido Popular

  David Pons Garcia (00:16:41)
  Càrrec: Alcalde | Pertany a: PSPV-PSOE

  Jaime López Muñoz (00:18:38)
  Càrrec: Regidor | Pertany a: Partido Popular

  David Pons Garcia (00:18:46)
  Càrrec: Alcalde | Pertany a: PSPV-PSOE

  Jaime López Muñoz (00:19:30)
  Càrrec: Regidor | Pertany a: Partido Popular

  David Pons Garcia (00:20:02)
  Càrrec: Alcalde | Pertany a: PSPV-PSOE

  Txema Pelaez Palazon (00:20:48)
  Càrrec: Regidor | Pertany a: PSPV-PSOE

  Jaime López Muñoz (00:21:08)
  Càrrec: Regidor | Pertany a: Partido Popular

  Txema Pelaez Palazon (00:21:22)
  Càrrec: Regidor | Pertany a: PSPV-PSOE

  Jaime López Muñoz (00:21:25)
  Càrrec: Regidor | Pertany a: Partido Popular

  David Pons Garcia (00:21:27)
  Càrrec: Alcalde | Pertany a: PSPV-PSOE

  Jaime López Muñoz (00:21:30)
  Càrrec: Regidor | Pertany a: Partido Popular

  David Pons Garcia (00:21:34)
  Càrrec: Alcalde | Pertany a: PSPV-PSOE

  Àngels Egea Escrivà (00:21:39)
  Càrrec: Secretaria-interventora | Pertany a: Ajuntament

  Vicente Oscar Villa Garcia (00:22:04)
  Càrrec: Regidor | Pertany a: Partido Popular

  David Pons Garcia (00:22:57)
  Càrrec: Alcalde | Pertany a: PSPV-PSOE

  Jaime López Muñoz (00:23:13)
  Càrrec: Regidor | Pertany a: Partido Popular

  David Pons Garcia (00:23:20)
  Càrrec: Alcalde | Pertany a: PSPV-PSOE

  3. Aprovació Compte General 2018 (00:24:44)

  Aprovat

  David Pons Garcia (00:23:20)
  Càrrec: Alcalde | Pertany a: PSPV-PSOE

  Àngels Egea Escrivà (00:24:54)
  Càrrec: Secretaria-interventora | Pertany a: Ajuntament

  David Pons Garcia (00:25:38)
  Càrrec: Alcalde | Pertany a: PSPV-PSOE

  Debate (00:25:42)

  Vicente Oscar Villa Garcia (00:25:42)
  Càrrec: Regidor | Pertany a: Partido Popular

  David Pons Garcia (00:26:01)
  Càrrec: Alcalde | Pertany a: PSPV-PSOE

  Vicente Oscar Villa Garcia (00:26:07)
  Càrrec: Regidor | Pertany a: Partido Popular

  David Pons Garcia (00:26:18)
  Càrrec: Alcalde | Pertany a: PSPV-PSOE

  Vicente Oscar Villa Garcia (00:26:26)
  Càrrec: Regidor | Pertany a: Partido Popular

  David Pons Garcia (00:26:28)
  Càrrec: Alcalde | Pertany a: PSPV-PSOE

  4. Aprovació inicial expte. Modificació de crèdits núm. 10/2019 (00:26:46)

  Aprovat

  David Pons Garcia (00:26:28)
  Càrrec: Alcalde | Pertany a: PSPV-PSOE

  Àngels Egea Escrivà (00:27:02)
  Càrrec: Secretaria-interventora | Pertany a: Ajuntament

  Vicente Oscar Villa Garcia (00:27:52)
  Càrrec: Regidor | Pertany a: Partido Popular

  Àngels Egea Escrivà (00:27:56)
  Càrrec: Secretaria-interventora | Pertany a: Ajuntament

  David Pons Garcia (00:29:43)
  Càrrec: Alcalde | Pertany a: PSPV-PSOE

  5. Aprovació inicial expte. Modificació de crèdits núm. 11/2019 (00:30:17)

  Aprovat

  David Pons Garcia (00:29:43)
  Càrrec: Alcalde | Pertany a: PSPV-PSOE

  Àngels Egea Escrivà (00:30:29)
  Càrrec: Secretaria-interventora | Pertany a: Ajuntament

  Txema Pelaez Palazon (00:31:36)
  Càrrec: Regidor | Pertany a: PSPV-PSOE

  David Pons Garcia (00:32:23)
  Càrrec: Alcalde | Pertany a: PSPV-PSOE

  Àngels Egea Escrivà (00:33:21)
  Càrrec: Secretaria-interventora | Pertany a: Ajuntament

  David Pons Garcia (00:33:39)
  Càrrec: Alcalde | Pertany a: PSPV-PSOE

  Vicente Oscar Villa Garcia (00:33:42)
  Càrrec: Regidor | Pertany a: Partido Popular

  Txema Pelaez Palazon (00:34:32)
  Càrrec: Regidor | Pertany a: PSPV-PSOE

  Vicente Oscar Villa Garcia (00:34:35)
  Càrrec: Regidor | Pertany a: Partido Popular

  David Pons Garcia (00:34:42)
  Càrrec: Alcalde | Pertany a: PSPV-PSOE

  6. Mocions d’urgència (00:35:03)


  David Pons Garcia (00:34:42)
  Càrrec: Alcalde | Pertany a: PSPV-PSOE

  7. Precs i preguntes (00:35:34)


  David Pons Garcia (00:34:42)
  Càrrec: Alcalde | Pertany a: PSPV-PSOE

  Vicenta Maria Sancho Galdón (00:41:22)
  Càrrec: Regidora | Pertany a: Partido Popular

  David Pons Garcia (00:41:37)
  Càrrec: Alcalde | Pertany a: PSPV-PSOE

  Vicenta Maria Sancho Galdón (00:41:40)
  Càrrec: Regidora | Pertany a: Partido Popular

  David Pons Garcia (00:41:43)
  Càrrec: Alcalde | Pertany a: PSPV-PSOE

  Vicenta Maria Sancho Galdón (00:42:07)
  Càrrec: Regidora | Pertany a: Partido Popular

  David Pons Garcia (00:42:16)
  Càrrec: Alcalde | Pertany a: PSPV-PSOE

  Pilar Mena López (00:44:17)
  Càrrec: Regidora | Pertany a: PSPV-PSOE

  Vicenta Maria Sancho Galdón (00:44:32)
  Càrrec: Regidora | Pertany a: Partido Popular

  Pilar Mena López (00:44:47)
  Càrrec: Regidora | Pertany a: PSPV-PSOE

  Txema Pelaez Palazon (00:45:17)
  Càrrec: Regidor | Pertany a: PSPV-PSOE

  David Pons Garcia (00:47:19)
  Càrrec: Alcalde | Pertany a: PSPV-PSOE

  Vicente Oscar Villa Garcia (00:48:14)
  Càrrec: Regidor | Pertany a: Partido Popular

  David Pons Garcia (00:56:40)
  Càrrec: Alcalde | Pertany a: PSPV-PSOE

  Txema Pelaez Palazon (00:59:36)
  Càrrec: Regidor | Pertany a: PSPV-PSOE

  David Pons Garcia (01:02:04)
  Càrrec: Alcalde | Pertany a: PSPV-PSOE

  Txema Pelaez Palazon (01:02:49)
  Càrrec: Regidor | Pertany a: PSPV-PSOE

  Vicente Oscar Villa Garcia (01:03:49)
  Càrrec: Regidor | Pertany a: Partido Popular

  Txema Pelaez Palazon (01:03:56)
  Càrrec: Regidor | Pertany a: PSPV-PSOE

  Vicente Oscar Villa Garcia (01:04:01)
  Càrrec: Regidor | Pertany a: Partido Popular

  Pilar Mena López (01:05:42)
  Càrrec: Regidora | Pertany a: PSPV-PSOE

  David Pons Garcia (01:07:00)
  Càrrec: Alcalde | Pertany a: PSPV-PSOE

  Txema Pelaez Palazon (01:08:28)
  Càrrec: Regidor | Pertany a: PSPV-PSOE

  Vicenta Maria Sancho Galdón (01:10:15)
  Càrrec: Regidora | Pertany a: Partido Popular

  Txema Pelaez Palazon (01:10:22)
  Càrrec: Regidor | Pertany a: PSPV-PSOE

  Vicenta Maria Sancho Galdón (01:10:27)
  Càrrec: Regidora | Pertany a: Partido Popular

  Txema Pelaez Palazon (01:10:33)
  Càrrec: Regidor | Pertany a: PSPV-PSOE

  David Pons Garcia (01:10:38)
  Càrrec: Alcalde | Pertany a: PSPV-PSOE

  Vicente Oscar Villa Garcia (01:10:52)
  Càrrec: Regidor | Pertany a: Partido Popular

  David Pons Garcia (01:11:09)
  Càrrec: Alcalde | Pertany a: PSPV-PSOE

  Vicente Oscar Villa Garcia (01:11:17)
  Càrrec: Regidor | Pertany a: Partido Popular

  David Pons Garcia (01:11:35)
  Càrrec: Alcalde | Pertany a: PSPV-PSOE

  Pilar Mena López (01:11:49)
  Càrrec: Regidora | Pertany a: PSPV-PSOE

  David Pons Garcia (01:11:56)
  Càrrec: Alcalde | Pertany a: PSPV-PSOE

  Vicente Oscar Villa Garcia (01:12:00)
  Càrrec: Regidor | Pertany a: Partido Popular

  David Pons Garcia (01:12:20)
  Càrrec: Alcalde | Pertany a: PSPV-PSOE

  Vicente Oscar Villa Garcia (01:14:32)
  Càrrec: Regidor | Pertany a: Partido Popular

  David Pons Garcia (01:14:47)
  Càrrec: Alcalde | Pertany a: PSPV-PSOE

  Vicente Oscar Villa Garcia (01:15:07)
  Càrrec: Regidor | Pertany a: Partido Popular

  David Pons Garcia (01:16:51)
  Càrrec: Alcalde | Pertany a: PSPV-PSOE