Ajuntament de Sumacàrcer
/uploads/Ajuntament_de_Sumacarcer/2017-01-05_09-01-24_logo_per_a_david_1.png Ajuntament de Sumacàrcer

Amb aquesta eina des de l'Ajuntament de Sumacàrcer posem a disposició dels ciutadans, totes les sessions publiques realitzades així com els seus acords.

Inici | Sessions 2018 | 30-07-2018Ubicació
Sala de sessions plenàries de l'Ajuntament

Descripció de la sessió
Sessió de data 30 d'juliol de 2018

Duració 00:00

 • PARTIT POLITIC/GRUPINTERVENCIONSTEMPS
  Alcalde 1 00:01:53
  PSPV-PSOE 37 00:34:15
  N.A.P. 9 00:18:01
  Partido Popular 24 00:19:33
  Ajuntament 2 00:08:49

  INTERVENCIONS


  Txema Pelaez Palazon (00:02:05)
  Càrrec: Alcalde | Pertany a: PSPV-PSOE

  Joaquín Crespí Garcia (00:02:15)
  Càrrec: Regidor | Pertany a: Partido Popular

  Txema Pelaez Palazon (00:02:20)
  Càrrec: Alcalde | Pertany a: PSPV-PSOE

  Joaquín Crespí Garcia (00:02:35)
  Càrrec: Regidor | Pertany a: Partido Popular

  Txema Pelaez Palazon (00:05:51)
  Càrrec: Alcalde | Pertany a: PSPV-PSOE

  Mª José Garcia Martínez (00:07:38)
  Càrrec: Regidora | Pertany a: Partido Popular

  Txema Pelaez Palazon (00:07:50)
  Càrrec: Alcalde | Pertany a: PSPV-PSOE
  1. Aprovació, si s'escau, de l'acta de la sessió ordinària del Ple de 27 de juny de 2018.
  2. Retre compte de les resolucions d’alcaldia.

  Àngels Egea Escrivà (00:09:01)
  Càrrec: Secretaria-interventora | Pertany a: Ajuntament
  2. Retre compte de les resolucions d’alcaldia.
  3. Aprovació del Compte General 2017.

  Txema Pelaez Palazon (00:15:23)
  Càrrec: Alcalde | Pertany a: PSPV-PSOE
  3. Aprovació del Compte General 2017.

  Àngels Egea Escrivà (00:15:40)
  Càrrec: Secretaria-interventora | Pertany a: Ajuntament
  3. Aprovació del Compte General 2017.

  Txema Pelaez Palazon (00:18:07)
  Càrrec: Alcalde | Pertany a: PSPV-PSOE
  3. Aprovació del Compte General 2017.
  4. Reconeixement extrajudicial de crèdit

  Joaquín Crespí Garcia (00:20:30)
  Càrrec: Regidor | Pertany a: Partido Popular
  4. Reconeixement extrajudicial de crèdit

  Txema Pelaez Palazon (00:20:45)
  Càrrec: Alcalde | Pertany a: PSPV-PSOE
  4. Reconeixement extrajudicial de crèdit
  5. Moció del grup municipal NAP d’adhesió a la Declaració de la Mesa pel Xúquer en defensa del futur del nostre riu i de l’Albufera.
  6. Moció del grup municipal PSOE d’adhesió a la Declaració de la Mesa pel Xúquer en defensa del futur del nostre riu i de l’Albufera.

  Vicent Pons Soriano (00:22:06)
  Càrrec: Regidor | Pertany a: N.A.P.
  6. Moció del grup municipal PSOE d’adhesió a la Declaració de la Mesa pel Xúquer en defensa del futur del nostre riu i de l’Albufera.

  Txema Pelaez Palazon (00:22:46)
  Càrrec: Alcalde | Pertany a: PSPV-PSOE
  6. Moció del grup municipal PSOE d’adhesió a la Declaració de la Mesa pel Xúquer en defensa del futur del nostre riu i de l’Albufera.

  Vicent Pons Soriano (00:22:52)
  Càrrec: Regidor | Pertany a: N.A.P.
  6. Moció del grup municipal PSOE d’adhesió a la Declaració de la Mesa pel Xúquer en defensa del futur del nostre riu i de l’Albufera.

  Txema Pelaez Palazon (00:29:11)
  Càrrec: Alcalde | Pertany a: PSPV-PSOE
  6. Moció del grup municipal PSOE d’adhesió a la Declaració de la Mesa pel Xúquer en defensa del futur del nostre riu i de l’Albufera.

  Joaquín Crespí Garcia (00:30:48)
  Càrrec: Regidor | Pertany a: Partido Popular
  6. Moció del grup municipal PSOE d’adhesió a la Declaració de la Mesa pel Xúquer en defensa del futur del nostre riu i de l’Albufera.

  Txema Pelaez Palazon (00:32:33)
  Càrrec: Alcalde | Pertany a: PSPV-PSOE
  6. Moció del grup municipal PSOE d’adhesió a la Declaració de la Mesa pel Xúquer en defensa del futur del nostre riu i de l’Albufera.

  Vicent Pons Soriano (00:32:38)
  Càrrec: Regidor | Pertany a: N.A.P.
  6. Moció del grup municipal PSOE d’adhesió a la Declaració de la Mesa pel Xúquer en defensa del futur del nostre riu i de l’Albufera.

  Txema Pelaez Palazon (00:40:32)
  Càrrec: Alcalde | Pertany a: PSPV-PSOE
  6. Moció del grup municipal PSOE d’adhesió a la Declaració de la Mesa pel Xúquer en defensa del futur del nostre riu i de l’Albufera.
  7. Moció del grup municipal PSOE sobre la Llei de contractes del sector públic.

  Vicent Pons Soriano (00:49:21)
  Càrrec: Regidor | Pertany a: N.A.P.
  7. Moció del grup municipal PSOE sobre la Llei de contractes del sector públic.

  Txema Pelaez Palazon (00:49:57)
  Càrrec: Alcalde | Pertany a: PSPV-PSOE
  7. Moció del grup municipal PSOE sobre la Llei de contractes del sector públic.

  Joaquín Crespí Garcia (00:50:01)
  Càrrec: Regidor | Pertany a: Partido Popular
  7. Moció del grup municipal PSOE sobre la Llei de contractes del sector públic.

  Txema Pelaez Palazon (00:50:51)
  Càrrec: Alcalde | Pertany a: PSPV-PSOE
  7. Moció del grup municipal PSOE sobre la Llei de contractes del sector públic.

  Vicent Pons Soriano (00:50:53)
  Càrrec: Regidor | Pertany a: N.A.P.
  7. Moció del grup municipal PSOE sobre la Llei de contractes del sector públic.

  Txema Pelaez Palazon (00:51:44)
  Càrrec: Alcalde | Pertany a: PSPV-PSOE
  7. Moció del grup municipal PSOE sobre la Llei de contractes del sector públic.
  8. Mocions d'urgència.
  9. Precs i preguntes.

  Silvia Pons Peris (00:53:16)
  Càrrec: Regidora | Pertany a: Partido Popular
  9. Precs i preguntes.

  Txema Pelaez Palazon (00:53:29)
  Càrrec: Alcalde | Pertany a: PSPV-PSOE
  9. Precs i preguntes.

  Silvia Pons Peris (00:53:36)
  Càrrec: Regidora | Pertany a: Partido Popular
  9. Precs i preguntes.

  Txema Pelaez Palazon (00:53:42)
  Càrrec: Alcalde | Pertany a: PSPV-PSOE
  9. Precs i preguntes.

  Silvia Pons Peris (00:53:46)
  Càrrec: Regidora | Pertany a: Partido Popular
  9. Precs i preguntes.

  Txema Pelaez Palazon (00:53:56)
  Càrrec: Alcalde | Pertany a: PSPV-PSOE
  9. Precs i preguntes.

  Silvia Pons Peris (00:54:00)
  Càrrec: Regidora | Pertany a: Partido Popular
  9. Precs i preguntes.

  Txema Pelaez Palazon (00:56:47)
  Càrrec: Alcalde | Pertany a: PSPV-PSOE
  9. Precs i preguntes.

  Silvia Pons Peris (00:57:29)
  Càrrec: Regidora | Pertany a: Partido Popular
  9. Precs i preguntes.

  Txema Pelaez Palazon (00:57:42)
  Càrrec: Alcalde | Pertany a: PSPV-PSOE
  9. Precs i preguntes.

  Silvia Pons Peris (00:57:46)
  Càrrec: Regidora | Pertany a: Partido Popular
  9. Precs i preguntes.

  Txema Pelaez Palazon (00:58:05)
  Càrrec: Alcalde | Pertany a: PSPV-PSOE
  9. Precs i preguntes.

  Silvia Pons Peris (00:59:06)
  Càrrec: Regidora | Pertany a: Partido Popular
  9. Precs i preguntes.

  Txema Pelaez Palazon (00:59:09)
  Càrrec: Alcalde | Pertany a: PSPV-PSOE
  9. Precs i preguntes.

  Silvia Pons Peris (00:59:18)
  Càrrec: Regidora | Pertany a: Partido Popular
  9. Precs i preguntes.

  Txema Pelaez Palazon (01:00:19)
  Càrrec: Alcalde | Pertany a: PSPV-PSOE
  9. Precs i preguntes.

  Silvia Pons Peris (01:00:25)
  Càrrec: Regidora | Pertany a: Partido Popular
  9. Precs i preguntes.

  Txema Pelaez Palazon (01:00:43)
  Càrrec: Alcalde | Pertany a: PSPV-PSOE
  9. Precs i preguntes.

  Silvia Pons Peris (01:01:22)
  Càrrec: Regidora | Pertany a: Partido Popular
  9. Precs i preguntes.

  Txema Pelaez Palazon (01:01:46)
  Càrrec: Alcalde | Pertany a: PSPV-PSOE
  9. Precs i preguntes.

  Silvia Pons Peris (01:01:50)
  Càrrec: Regidora | Pertany a: Partido Popular
  9. Precs i preguntes.

  Txema Pelaez Palazon (01:02:02)
  Càrrec: Alcalde | Pertany a: PSPV-PSOE
  9. Precs i preguntes.

  Silvia Pons Peris (01:02:10)
  Càrrec: Regidora | Pertany a: Partido Popular
  9. Precs i preguntes.

  Txema Pelaez Palazon (01:02:34)
  Càrrec: Alcalde | Pertany a: PSPV-PSOE
  9. Precs i preguntes.

  Joaquín Crespí Garcia (01:02:55)
  Càrrec: Regidor | Pertany a: Partido Popular
  9. Precs i preguntes.

  Txema Pelaez Palazon (01:04:32)
  Càrrec: Alcalde | Pertany a: PSPV-PSOE
  9. Precs i preguntes.

  Joaquín Crespí Garcia (01:06:50)
  Càrrec: Regidor | Pertany a: Partido Popular
  9. Precs i preguntes.

  Txema Pelaez Palazon (01:10:53)
  Càrrec: Alcalde | Pertany a: PSPV-PSOE
  9. Precs i preguntes.

  Joaquín Crespí Garcia (01:12:22)
  Càrrec: Regidor | Pertany a: Partido Popular
  9. Precs i preguntes.

  Txema Pelaez Palazon (01:12:52)
  Càrrec: Alcalde | Pertany a: PSPV-PSOE
  9. Precs i preguntes.

  Óscar Villa Garcia (01:12:54)
  Càrrec: Regidor | Pertany a: Partido Popular
  9. Precs i preguntes.

  Txema Pelaez Palazon (01:13:19)
  Càrrec: Alcalde | Pertany a: PSPV-PSOE
  9. Precs i preguntes.

  Joaquín Crespí Garcia (01:13:39)
  Càrrec: Regidor | Pertany a: Partido Popular
  9. Precs i preguntes.

  Txema Pelaez Palazon (01:13:45)
  Càrrec: Alcalde | Pertany a: PSPV-PSOE
  9. Precs i preguntes.

  Vicent Pons Soriano (01:13:56)
  Càrrec: Regidor | Pertany a: N.A.P.
  9. Precs i preguntes.

  Txema Pelaez Palazon (01:14:50)
  Càrrec: Alcalde | Pertany a: PSPV-PSOE
  9. Precs i preguntes.

  Vicent Pons Soriano (01:14:54)
  Càrrec: Regidor | Pertany a: N.A.P.
  9. Precs i preguntes.

  Txema Pelaez Palazon (01:15:26)
  Càrrec: Alcalde | Pertany a: PSPV-PSOE
  9. Precs i preguntes.

  Vicent Pons Soriano (01:15:29)
  Càrrec: Regidor | Pertany a: N.A.P.
  9. Precs i preguntes.

  Txema Pelaez Palazon (01:15:35)
  Càrrec: Alcalde | Pertany a: PSPV-PSOE
  9. Precs i preguntes.

  David Pons Garcia (01:15:41)
  Càrrec: 1r. Tinent d'Alcalde. Regidor de Cultura, Festes i Transparència | Pertany a: PSPV-PSOE
  9. Precs i preguntes.

  Txema Pelaez Palazon (01:17:34)
  Càrrec: Alcalde | Pertany a: PSPV-PSOE
  9. Precs i preguntes.

  Silvia Pons Peris (01:21:29)
  Càrrec: Regidora | Pertany a: Partido Popular
  9. Precs i preguntes.

  Txema Pelaez Palazon (01:21:48)
  Càrrec: Alcalde | Pertany a: PSPV-PSOE
  9. Precs i preguntes.

  Vicent Pons Soriano (01:24:27)
  Càrrec: Regidor | Pertany a: N.A.P.
  9. Precs i preguntes.

  Txema Pelaez Palazon (01:24:36)
  Càrrec: Alcalde | Pertany a: PSPV-PSOE
  9. Precs i preguntes.

  ORDRE DEL DIA


  1. Aprovació, si s'escau, de l'acta de la sessió ordinària del Ple de 27 de juny de 2018. (00:08:23)

  Aprovat

  Txema Pelaez Palazon (00:02:05)
  Càrrec: Alcalde | Pertany a: PSPV-PSOE

  Joaquín Crespí Garcia (00:02:15)
  Càrrec: Regidor | Pertany a: Partido Popular

  Txema Pelaez Palazon (00:02:20)
  Càrrec: Alcalde | Pertany a: PSPV-PSOE

  Joaquín Crespí Garcia (00:02:35)
  Càrrec: Regidor | Pertany a: Partido Popular

  Txema Pelaez Palazon (00:05:51)
  Càrrec: Alcalde | Pertany a: PSPV-PSOE

  Mª José Garcia Martínez (00:07:38)
  Càrrec: Regidora | Pertany a: Partido Popular

  Txema Pelaez Palazon (00:07:50)
  Càrrec: Alcalde | Pertany a: PSPV-PSOE

  2. Retre compte de les resolucions d’alcaldia. (00:08:41)

  Donar compte

  Txema Pelaez Palazon (00:07:50)
  Càrrec: Alcalde | Pertany a: PSPV-PSOE

  Àngels Egea Escrivà (00:09:01)
  Càrrec: Secretaria-interventora | Pertany a: Ajuntament

  3. Aprovació del Compte General 2017. (00:15:20)

  Aprovat

  Àngels Egea Escrivà (00:09:01)
  Càrrec: Secretaria-interventora | Pertany a: Ajuntament

  Txema Pelaez Palazon (00:15:23)
  Càrrec: Alcalde | Pertany a: PSPV-PSOE

  Àngels Egea Escrivà (00:15:40)
  Càrrec: Secretaria-interventora | Pertany a: Ajuntament

  Txema Pelaez Palazon (00:18:07)
  Càrrec: Alcalde | Pertany a: PSPV-PSOE

  4. Reconeixement extrajudicial de crèdit (00:18:22)

  Aprovat

  Txema Pelaez Palazon (00:18:07)
  Càrrec: Alcalde | Pertany a: PSPV-PSOE

  Debate (00:20:30)

  Joaquín Crespí Garcia (00:20:30)
  Càrrec: Regidor | Pertany a: Partido Popular

  Txema Pelaez Palazon (00:20:45)
  Càrrec: Alcalde | Pertany a: PSPV-PSOE

  5. Moció del grup municipal NAP d’adhesió a la Declaració de la Mesa pel Xúquer en defensa del futur del nostre riu i de l’Albufera. (00:21:32)

  Aprovat

  Txema Pelaez Palazon (00:20:45)
  Càrrec: Alcalde | Pertany a: PSPV-PSOE

  6. Moció del grup municipal PSOE d’adhesió a la Declaració de la Mesa pel Xúquer en defensa del futur del nostre riu i de l’Albufera. (00:21:51)

  Retirat de l´ordre del dia

  Txema Pelaez Palazon (00:20:45)
  Càrrec: Alcalde | Pertany a: PSPV-PSOE

  Vicent Pons Soriano (00:22:06)
  Càrrec: Regidor | Pertany a: N.A.P.

  Txema Pelaez Palazon (00:22:46)
  Càrrec: Alcalde | Pertany a: PSPV-PSOE

  Vicent Pons Soriano (00:22:52)
  Càrrec: Regidor | Pertany a: N.A.P.

  Txema Pelaez Palazon (00:29:11)
  Càrrec: Alcalde | Pertany a: PSPV-PSOE

  Debate (00:29:15)

  Txema Pelaez Palazon (00:29:11)
  Càrrec: Alcalde | Pertany a: PSPV-PSOE

  Joaquín Crespí Garcia (00:30:48)
  Càrrec: Regidor | Pertany a: Partido Popular

  Txema Pelaez Palazon (00:32:33)
  Càrrec: Alcalde | Pertany a: PSPV-PSOE

  Vicent Pons Soriano (00:32:38)
  Càrrec: Regidor | Pertany a: N.A.P.

  Txema Pelaez Palazon (00:40:32)
  Càrrec: Alcalde | Pertany a: PSPV-PSOE

  7. Moció del grup municipal PSOE sobre la Llei de contractes del sector públic. (00:40:46)

  Aprovat

  Txema Pelaez Palazon (00:40:32)
  Càrrec: Alcalde | Pertany a: PSPV-PSOE

  Debate (00:49:21)

  Vicent Pons Soriano (00:49:21)
  Càrrec: Regidor | Pertany a: N.A.P.

  Txema Pelaez Palazon (00:49:57)
  Càrrec: Alcalde | Pertany a: PSPV-PSOE

  Joaquín Crespí Garcia (00:50:01)
  Càrrec: Regidor | Pertany a: Partido Popular

  Txema Pelaez Palazon (00:50:51)
  Càrrec: Alcalde | Pertany a: PSPV-PSOE

  Vicent Pons Soriano (00:50:53)
  Càrrec: Regidor | Pertany a: N.A.P.

  Txema Pelaez Palazon (00:51:44)
  Càrrec: Alcalde | Pertany a: PSPV-PSOE

  8. Mocions d'urgència. (00:52:57)


  Txema Pelaez Palazon (00:51:44)
  Càrrec: Alcalde | Pertany a: PSPV-PSOE

  9. Precs i preguntes. (00:53:01)


  Txema Pelaez Palazon (00:51:44)
  Càrrec: Alcalde | Pertany a: PSPV-PSOE

  Silvia Pons Peris (00:53:16)
  Càrrec: Regidora | Pertany a: Partido Popular

  Txema Pelaez Palazon (00:53:29)
  Càrrec: Alcalde | Pertany a: PSPV-PSOE

  Silvia Pons Peris (00:53:36)
  Càrrec: Regidora | Pertany a: Partido Popular

  Txema Pelaez Palazon (00:53:42)
  Càrrec: Alcalde | Pertany a: PSPV-PSOE

  Silvia Pons Peris (00:53:46)
  Càrrec: Regidora | Pertany a: Partido Popular

  Txema Pelaez Palazon (00:53:56)
  Càrrec: Alcalde | Pertany a: PSPV-PSOE

  Silvia Pons Peris (00:54:00)
  Càrrec: Regidora | Pertany a: Partido Popular

  Txema Pelaez Palazon (00:56:47)
  Càrrec: Alcalde | Pertany a: PSPV-PSOE

  Silvia Pons Peris (00:57:29)
  Càrrec: Regidora | Pertany a: Partido Popular

  Txema Pelaez Palazon (00:57:42)
  Càrrec: Alcalde | Pertany a: PSPV-PSOE

  Silvia Pons Peris (00:57:46)
  Càrrec: Regidora | Pertany a: Partido Popular

  Txema Pelaez Palazon (00:58:05)
  Càrrec: Alcalde | Pertany a: PSPV-PSOE

  Silvia Pons Peris (00:59:06)
  Càrrec: Regidora | Pertany a: Partido Popular

  Txema Pelaez Palazon (00:59:09)
  Càrrec: Alcalde | Pertany a: PSPV-PSOE

  Silvia Pons Peris (00:59:18)
  Càrrec: Regidora | Pertany a: Partido Popular

  Txema Pelaez Palazon (01:00:19)
  Càrrec: Alcalde | Pertany a: PSPV-PSOE

  Silvia Pons Peris (01:00:25)
  Càrrec: Regidora | Pertany a: Partido Popular

  Txema Pelaez Palazon (01:00:43)
  Càrrec: Alcalde | Pertany a: PSPV-PSOE

  Silvia Pons Peris (01:01:22)
  Càrrec: Regidora | Pertany a: Partido Popular

  Txema Pelaez Palazon (01:01:46)
  Càrrec: Alcalde | Pertany a: PSPV-PSOE

  Silvia Pons Peris (01:01:50)
  Càrrec: Regidora | Pertany a: Partido Popular

  Txema Pelaez Palazon (01:02:02)
  Càrrec: Alcalde | Pertany a: PSPV-PSOE

  Silvia Pons Peris (01:02:10)
  Càrrec: Regidora | Pertany a: Partido Popular

  Txema Pelaez Palazon (01:02:34)
  Càrrec: Alcalde | Pertany a: PSPV-PSOE

  Joaquín Crespí Garcia (01:02:55)
  Càrrec: Regidor | Pertany a: Partido Popular

  Txema Pelaez Palazon (01:04:32)
  Càrrec: Alcalde | Pertany a: PSPV-PSOE

  Joaquín Crespí Garcia (01:06:50)
  Càrrec: Regidor | Pertany a: Partido Popular

  Txema Pelaez Palazon (01:10:53)
  Càrrec: Alcalde | Pertany a: PSPV-PSOE

  Joaquín Crespí Garcia (01:12:22)
  Càrrec: Regidor | Pertany a: Partido Popular

  Txema Pelaez Palazon (01:12:52)
  Càrrec: Alcalde | Pertany a: PSPV-PSOE

  Óscar Villa Garcia (01:12:54)
  Càrrec: Regidor | Pertany a: Partido Popular

  Txema Pelaez Palazon (01:13:19)
  Càrrec: Alcalde | Pertany a: PSPV-PSOE

  Joaquín Crespí Garcia (01:13:39)
  Càrrec: Regidor | Pertany a: Partido Popular

  Txema Pelaez Palazon (01:13:45)
  Càrrec: Alcalde | Pertany a: PSPV-PSOE

  Vicent Pons Soriano (01:13:56)
  Càrrec: Regidor | Pertany a: N.A.P.

  Txema Pelaez Palazon (01:14:50)
  Càrrec: Alcalde | Pertany a: PSPV-PSOE

  Vicent Pons Soriano (01:14:54)
  Càrrec: Regidor | Pertany a: N.A.P.

  Txema Pelaez Palazon (01:15:26)
  Càrrec: Alcalde | Pertany a: PSPV-PSOE

  Vicent Pons Soriano (01:15:29)
  Càrrec: Regidor | Pertany a: N.A.P.

  Txema Pelaez Palazon (01:15:35)
  Càrrec: Alcalde | Pertany a: PSPV-PSOE

  David Pons Garcia (01:15:41)
  Càrrec: 1r. Tinent d'Alcalde. Regidor de Cultura, Festes i Transparència | Pertany a: PSPV-PSOE

  Txema Pelaez Palazon (01:17:34)
  Càrrec: Alcalde | Pertany a: PSPV-PSOE

  Silvia Pons Peris (01:21:29)
  Càrrec: Regidora | Pertany a: Partido Popular

  Txema Pelaez Palazon (01:21:48)
  Càrrec: Alcalde | Pertany a: PSPV-PSOE

  Vicent Pons Soriano (01:24:27)
  Càrrec: Regidor | Pertany a: N.A.P.

  Txema Pelaez Palazon (01:24:36)
  Càrrec: Alcalde | Pertany a: PSPV-PSOE