Ajuntament de Sumacàrcer
/uploads/Ajuntament_de_Sumacarcer/2017-01-05_09-01-24_logo_per_a_david_1.png Ajuntament de Sumacàrcer

Amb aquesta eina des de l'Ajuntament de Sumacàrcer posem a disposició dels ciutadans, totes les sessions publiques realitzades així com els seus acords.

Inici | Sessions 2018 | 26-02-2018Ubicació
Sala de sessions plenàries de l'Ajuntament

Descripció de la sessió
Sessió de data 26 d'febrer de 2018

Duració 00:00

 • PARTIT POLITIC/GRUPINTERVENCIONSTEMPS
  Alcalde 4 00:06:56
  PSPV-PSOE 15 00:15:16
  N.A.P. 0 00:00:00
  Partido Popular 10 00:02:10
  Ajuntament 1 00:02:48

  INTERVENCIONS


  Txema Pelaez Palazon (00:01:11)
  Càrrec: Alcalde | Pertany a: PSPV-PSOE
  1. Aprovació, si s'escau, de l'acta de la sessió ordinària del Ple de 26 de gener de 2018.
  2. Retre compte de les resolucions d’alcaldia.

  Àngels Egea Escrivà (00:02:00)
  Càrrec: Secretaria-interventora | Pertany a: Ajuntament
  2. Retre compte de les resolucions d’alcaldia.

  Txema Pelaez Palazon (00:04:48)
  Càrrec: Alcalde | Pertany a: PSPV-PSOE
  2. Retre compte de les resolucions d’alcaldia.
  3. Ratificació del Reglament Mancomunat del Servei d’Ajuda a Domicili, aprovat pel Ple de la Mancomunitat de la ribera Alta, en sessió de 30 d’octubre de 2017, publicat en el Butlletí Oficial de la Província de València, número 148 de 5 de febrer de 2018.

  Joaquín Crespí Garcia (00:07:12)
  Càrrec: Regidor | Pertany a: Partido Popular
  3. Ratificació del Reglament Mancomunat del Servei d’Ajuda a Domicili, aprovat pel Ple de la Mancomunitat de la ribera Alta, en sessió de 30 d’octubre de 2017, publicat en el Butlletí Oficial de la Província de València, número 148 de 5 de febrer de 2018.

  Txema Pelaez Palazon (00:07:15)
  Càrrec: Alcalde | Pertany a: PSPV-PSOE
  3. Ratificació del Reglament Mancomunat del Servei d’Ajuda a Domicili, aprovat pel Ple de la Mancomunitat de la ribera Alta, en sessió de 30 d’octubre de 2017, publicat en el Butlletí Oficial de la Província de València, número 148 de 5 de febrer de 2018.

  Mª José Garcia Martínez (00:07:19)
  Càrrec: Regidora | Pertany a: Partido Popular
  3. Ratificació del Reglament Mancomunat del Servei d’Ajuda a Domicili, aprovat pel Ple de la Mancomunitat de la ribera Alta, en sessió de 30 d’octubre de 2017, publicat en el Butlletí Oficial de la Província de València, número 148 de 5 de febrer de 2018.

  Txema Pelaez Palazon (00:07:21)
  Càrrec: Alcalde | Pertany a: PSPV-PSOE
  3. Ratificació del Reglament Mancomunat del Servei d’Ajuda a Domicili, aprovat pel Ple de la Mancomunitat de la ribera Alta, en sessió de 30 d’octubre de 2017, publicat en el Butlletí Oficial de la Província de València, número 148 de 5 de febrer de 2018.
  4. Mocions d'urgència. Moció sobre la celebració del dia de la dona 8 de març

  David Pons Garcia (00:08:56)
  Càrrec: 1r. Tinent d'Alcalde. Regidor de Cultura, Festes i Transparència | Pertany a: PSPV-PSOE
  4. Mocions d'urgència. Moció sobre la celebració del dia de la dona 8 de març

  Txema Pelaez Palazon (00:13:58)
  Càrrec: Alcalde | Pertany a: PSPV-PSOE
  4. Mocions d'urgència. Moció sobre la celebració del dia de la dona 8 de març
  Informació municipal

  Joaquín Crespí Garcia (00:19:45)
  Càrrec: Regidor | Pertany a: Partido Popular
  Informació municipal

  Txema Pelaez Palazon (00:20:01)
  Càrrec: Alcalde | Pertany a: PSPV-PSOE
  Informació municipal

  Joaquín Crespí Garcia (00:20:45)
  Càrrec: Regidor | Pertany a: Partido Popular
  Informació municipal

  Txema Pelaez Palazon (00:20:53)
  Càrrec: Alcalde | Pertany a: PSPV-PSOE
  Informació municipal

  Joaquín Crespí Garcia (00:20:57)
  Càrrec: Regidor | Pertany a: Partido Popular
  Informació municipal

  Txema Pelaez Palazon (00:20:59)
  Càrrec: Alcalde | Pertany a: PSPV-PSOE
  Informació municipal

  Joaquín Crespí Garcia (00:21:04)
  Càrrec: Regidor | Pertany a: Partido Popular
  Informació municipal

  Txema Pelaez Palazon (00:21:22)
  Càrrec: Alcalde | Pertany a: PSPV-PSOE
  Informació municipal
  5. Precs i preguntes.

  Joaquín Crespí Garcia (00:22:03)
  Càrrec: Regidor | Pertany a: Partido Popular
  5. Precs i preguntes.

  Txema Pelaez Palazon (00:22:28)
  Càrrec: Alcalde | Pertany a: PSPV-PSOE
  5. Precs i preguntes.

  Joaquín Crespí Garcia (00:23:41)
  Càrrec: Regidor | Pertany a: Partido Popular
  5. Precs i preguntes.

  Txema Pelaez Palazon (00:24:07)
  Càrrec: Alcalde | Pertany a: PSPV-PSOE
  5. Precs i preguntes.

  Joaquín Crespí Garcia (00:24:09)
  Càrrec: Regidor | Pertany a: Partido Popular
  5. Precs i preguntes.

  David Pons Garcia (00:24:27)
  Càrrec: 1r. Tinent d'Alcalde. Regidor de Cultura, Festes i Transparència | Pertany a: PSPV-PSOE
  5. Precs i preguntes.

  Txema Pelaez Palazon (00:25:15)
  Càrrec: Alcalde | Pertany a: PSPV-PSOE
  5. Precs i preguntes.

  David Pons Garcia (00:25:21)
  Càrrec: 1r. Tinent d'Alcalde. Regidor de Cultura, Festes i Transparència | Pertany a: PSPV-PSOE
  5. Precs i preguntes.

  Txema Pelaez Palazon (00:26:16)
  Càrrec: Alcalde | Pertany a: PSPV-PSOE
  5. Precs i preguntes.

  David Pons Garcia (00:26:19)
  Càrrec: 1r. Tinent d'Alcalde. Regidor de Cultura, Festes i Transparència | Pertany a: PSPV-PSOE
  5. Precs i preguntes.

  Txema Pelaez Palazon (00:26:30)
  Càrrec: Alcalde | Pertany a: PSPV-PSOE
  5. Precs i preguntes.

  Joaquín Crespí Garcia (00:28:09)
  Càrrec: Regidor | Pertany a: Partido Popular
  5. Precs i preguntes.

  Txema Pelaez Palazon (00:28:21)
  Càrrec: Alcalde | Pertany a: PSPV-PSOE
  5. Precs i preguntes.

  ORDRE DEL DIA


  1. Aprovació, si s'escau, de l'acta de la sessió ordinària del Ple de 26 de gener de 2018. (00:01:11)

  Aprovat

  Txema Pelaez Palazon (00:01:11)
  Càrrec: Alcalde | Pertany a: PSPV-PSOE

  2. Retre compte de les resolucions d’alcaldia. (00:01:54)

  Donar compte

  Àngels Egea Escrivà (00:02:00)
  Càrrec: Secretaria-interventora | Pertany a: Ajuntament

  Txema Pelaez Palazon (00:04:48)
  Càrrec: Alcalde | Pertany a: PSPV-PSOE

  3. Ratificació del Reglament Mancomunat del Servei d’Ajuda a Domicili, aprovat pel Ple de la Mancomunitat de la ribera Alta, en sessió de 30 d’octubre de 2017, publicat en el Butlletí Oficial de la Província de València, número 148 de 5 de febrer de 2018. (00:04:52)

  Aprovat

  Txema Pelaez Palazon (00:04:48)
  Càrrec: Alcalde | Pertany a: PSPV-PSOE

  Joaquín Crespí Garcia (00:07:12)
  Càrrec: Regidor | Pertany a: Partido Popular

  Txema Pelaez Palazon (00:07:15)
  Càrrec: Alcalde | Pertany a: PSPV-PSOE

  Mª José Garcia Martínez (00:07:19)
  Càrrec: Regidora | Pertany a: Partido Popular

  Txema Pelaez Palazon (00:07:21)
  Càrrec: Alcalde | Pertany a: PSPV-PSOE

  4. Mocions d'urgència.
  Moció sobre la celebració del dia de la dona 8 de març (00:07:52)

  Aprovat

  Txema Pelaez Palazon (00:07:21)
  Càrrec: Alcalde | Pertany a: PSPV-PSOE

  David Pons Garcia (00:08:56)
  Càrrec: 1r. Tinent d'Alcalde. Regidor de Cultura, Festes i Transparència | Pertany a: PSPV-PSOE

  Txema Pelaez Palazon (00:13:58)
  Càrrec: Alcalde | Pertany a: PSPV-PSOE

  Informació municipal (00:14:35)

  Donar compte

  Txema Pelaez Palazon (00:13:58)
  Càrrec: Alcalde | Pertany a: PSPV-PSOE

  Joaquín Crespí Garcia (00:19:45)
  Càrrec: Regidor | Pertany a: Partido Popular

  Txema Pelaez Palazon (00:20:01)
  Càrrec: Alcalde | Pertany a: PSPV-PSOE

  Joaquín Crespí Garcia (00:20:45)
  Càrrec: Regidor | Pertany a: Partido Popular

  Txema Pelaez Palazon (00:20:53)
  Càrrec: Alcalde | Pertany a: PSPV-PSOE

  Joaquín Crespí Garcia (00:20:57)
  Càrrec: Regidor | Pertany a: Partido Popular

  Txema Pelaez Palazon (00:20:59)
  Càrrec: Alcalde | Pertany a: PSPV-PSOE

  Joaquín Crespí Garcia (00:21:04)
  Càrrec: Regidor | Pertany a: Partido Popular

  Txema Pelaez Palazon (00:21:22)
  Càrrec: Alcalde | Pertany a: PSPV-PSOE

  5. Precs i preguntes. (00:21:51)


  Txema Pelaez Palazon (00:21:22)
  Càrrec: Alcalde | Pertany a: PSPV-PSOE

  Joaquín Crespí Garcia (00:22:03)
  Càrrec: Regidor | Pertany a: Partido Popular

  Txema Pelaez Palazon (00:22:28)
  Càrrec: Alcalde | Pertany a: PSPV-PSOE

  Joaquín Crespí Garcia (00:23:41)
  Càrrec: Regidor | Pertany a: Partido Popular

  Txema Pelaez Palazon (00:24:07)
  Càrrec: Alcalde | Pertany a: PSPV-PSOE

  Joaquín Crespí Garcia (00:24:09)
  Càrrec: Regidor | Pertany a: Partido Popular

  David Pons Garcia (00:24:27)
  Càrrec: 1r. Tinent d'Alcalde. Regidor de Cultura, Festes i Transparència | Pertany a: PSPV-PSOE

  Txema Pelaez Palazon (00:25:15)
  Càrrec: Alcalde | Pertany a: PSPV-PSOE

  David Pons Garcia (00:25:21)
  Càrrec: 1r. Tinent d'Alcalde. Regidor de Cultura, Festes i Transparència | Pertany a: PSPV-PSOE

  Txema Pelaez Palazon (00:26:16)
  Càrrec: Alcalde | Pertany a: PSPV-PSOE

  David Pons Garcia (00:26:19)
  Càrrec: 1r. Tinent d'Alcalde. Regidor de Cultura, Festes i Transparència | Pertany a: PSPV-PSOE

  Txema Pelaez Palazon (00:26:30)
  Càrrec: Alcalde | Pertany a: PSPV-PSOE

  Joaquín Crespí Garcia (00:28:09)
  Càrrec: Regidor | Pertany a: Partido Popular

  Txema Pelaez Palazon (00:28:21)
  Càrrec: Alcalde | Pertany a: PSPV-PSOE

  Ajuntament de Sumacàrcer