Ajuntament de Sumacàrcer
/uploads/Ajuntament_de_Sumacarcer/2017-01-05_09-01-24_logo_per_a_david_1.png Ajuntament de Sumacàrcer

Amb aquesta eina des de l'Ajuntament de Sumacàrcer posem a disposició dels ciutadans, totes les sessions publiques realitzades així com els seus acords.

Inici | Sessions 2019 | 29-03-2019Ubicació
Sala de sessions plenàries de l'Ajuntament

Descripció de la sessió
Sessió de data 29 d'març de 2019

Duració 00:00

 • PARTIT POLITIC/GRUPINTERVENCIONSTEMPS
  Alcalde 1 00:02:17
  PSPV-PSOE 11 00:05:05
  N.A.P. 0 00:00:00
  Partido Popular 9 00:02:03
  Ajuntament 6 00:07:06

  INTERVENCIONS


  Txema Pelaez Palazon (00:01:24)
  Càrrec: Alcalde | Pertany a: PSPV-PSOE
  1. APROVACIÓ DE L’ACTA DE LA SESSIÓ EXTRAORDINÀRIA DEL PLE DE 27 DE FEBRER DE 2019.
  2. RETRE COMPTE DE LES RESOLUCIONS D’ALCALDIA

  Secretaria Accidental (00:01:54)
  Càrrec: Secretaria Accidental | Pertany a: Ajuntament
  2. RETRE COMPTE DE LES RESOLUCIONS D’ALCALDIA

  Txema Pelaez Palazon (00:06:58)
  Càrrec: Alcalde | Pertany a: PSPV-PSOE
  3. ADJUDICACIÓ DEFINITIVA OBRA SOM 2018-2019: REURBANITZACIÓ DELS C/LA FLORIDA I C/XÚQUER, EN EL MARC DE LA SUBVENCIÓ
  4. PROPOSTA D’ADHESIÓ AL IV PLA DE SALUT 2016-2019 DE LA COMUNITAT VALENCIANA.

  David Pons Garcia (00:08:08)
  Càrrec: 1r. Tinent d'Alcalde. Regidor de Cultura, Festes i Transparència | Pertany a: PSPV-PSOE
  4. PROPOSTA D’ADHESIÓ AL IV PLA DE SALUT 2016-2019 DE LA COMUNITAT VALENCIANA.

  Txema Pelaez Palazon (00:10:25)
  Càrrec: Alcalde | Pertany a: PSPV-PSOE
  4. PROPOSTA D’ADHESIÓ AL IV PLA DE SALUT 2016-2019 DE LA COMUNITAT VALENCIANA.

  Joaquín Crespí Garcia (00:10:54)
  Càrrec: Regidor | Pertany a: Partido Popular
  4. PROPOSTA D’ADHESIÓ AL IV PLA DE SALUT 2016-2019 DE LA COMUNITAT VALENCIANA.

  Txema Pelaez Palazon (00:11:06)
  Càrrec: Alcalde | Pertany a: PSPV-PSOE
  4. PROPOSTA D’ADHESIÓ AL IV PLA DE SALUT 2016-2019 DE LA COMUNITAT VALENCIANA.

  Joaquín Crespí Garcia (00:11:19)
  Càrrec: Regidor | Pertany a: Partido Popular
  4. PROPOSTA D’ADHESIÓ AL IV PLA DE SALUT 2016-2019 DE LA COMUNITAT VALENCIANA.

  Txema Pelaez Palazon (00:11:41)
  Càrrec: Alcalde | Pertany a: PSPV-PSOE
  4. PROPOSTA D’ADHESIÓ AL IV PLA DE SALUT 2016-2019 DE LA COMUNITAT VALENCIANA.
  5. MOCIONS D’URGÈNCIA, A L’EMPAR DELS ARTS. 93, 91.4 I 97.3 DEL ROF.
  6. PRECS I PREGUNTES

  Joaquín Crespí Garcia (00:13:30)
  Càrrec: Regidor | Pertany a: Partido Popular
  6. PRECS I PREGUNTES

  Secretaria Accidental (00:13:45)
  Càrrec: Secretaria Accidental | Pertany a: Ajuntament
  6. PRECS I PREGUNTES

  Joaquín Crespí Garcia (00:14:20)
  Càrrec: Regidor | Pertany a: Partido Popular
  6. PRECS I PREGUNTES

  Secretaria Accidental (00:14:30)
  Càrrec: Secretaria Accidental | Pertany a: Ajuntament
  6. PRECS I PREGUNTES

  Óscar Villa Garcia (00:15:37)
  Càrrec: Regidor | Pertany a: Partido Popular
  6. PRECS I PREGUNTES

  Secretaria Accidental (00:16:10)
  Càrrec: Secretaria Accidental | Pertany a: Ajuntament
  6. PRECS I PREGUNTES

  Óscar Villa Garcia (00:16:17)
  Càrrec: Regidor | Pertany a: Partido Popular
  6. PRECS I PREGUNTES

  Txema Pelaez Palazon (00:16:27)
  Càrrec: Alcalde | Pertany a: PSPV-PSOE
  6. PRECS I PREGUNTES

  Óscar Villa Garcia (00:16:46)
  Càrrec: Regidor | Pertany a: Partido Popular
  6. PRECS I PREGUNTES

  Joaquín Crespí Garcia (00:16:48)
  Càrrec: Regidor | Pertany a: Partido Popular
  6. PRECS I PREGUNTES

  Txema Pelaez Palazon (00:16:53)
  Càrrec: Alcalde | Pertany a: PSPV-PSOE
  6. PRECS I PREGUNTES

  Tomàs Rubio Pons (00:16:57)
  Càrrec: 3r. Tinent d'Alcalde. Regidor d'Esports, Joventut i Noves Tecnologies | Pertany a: PSPV-PSOE
  6. PRECS I PREGUNTES

  Txema Pelaez Palazon (00:17:05)
  Càrrec: Alcalde | Pertany a: PSPV-PSOE
  6. PRECS I PREGUNTES

  Secretaria Accidental (00:17:18)
  Càrrec: Secretaria Accidental | Pertany a: Ajuntament
  6. PRECS I PREGUNTES

  Txema Pelaez Palazon (00:17:28)
  Càrrec: Alcalde | Pertany a: PSPV-PSOE
  6. PRECS I PREGUNTES

  Óscar Villa Garcia (00:17:38)
  Càrrec: Regidor | Pertany a: Partido Popular
  6. PRECS I PREGUNTES

  Secretaria Accidental (00:17:52)
  Càrrec: Secretaria Accidental | Pertany a: Ajuntament
  6. PRECS I PREGUNTES

  Txema Pelaez Palazon (00:17:55)
  Càrrec: Alcalde | Pertany a: PSPV-PSOE
  6. PRECS I PREGUNTES

  ORDRE DEL DIA


  1. APROVACIÓ DE L’ACTA DE LA SESSIÓ EXTRAORDINÀRIA DEL PLE DE 27 DE FEBRER DE 2019. (00:01:28)

  Aprovat

  Txema Pelaez Palazon (00:01:24)
  Càrrec: Alcalde | Pertany a: PSPV-PSOE

  2. RETRE COMPTE DE LES RESOLUCIONS D’ALCALDIA (00:01:48)

  Donar compte

  Txema Pelaez Palazon (00:01:24)
  Càrrec: Alcalde | Pertany a: PSPV-PSOE

  Secretaria Accidental (00:01:54)
  Càrrec: Secretaria Accidental | Pertany a: Ajuntament

  3. ADJUDICACIÓ DEFINITIVA OBRA SOM 2018-2019: REURBANITZACIÓ DELS C/LA FLORIDA I C/XÚQUER, EN EL MARC DE LA SUBVENCIÓ (00:06:58)

  Aprovat

  Txema Pelaez Palazon (00:06:58)
  Càrrec: Alcalde | Pertany a: PSPV-PSOE

  4. PROPOSTA D’ADHESIÓ AL IV PLA DE SALUT 2016-2019 DE LA COMUNITAT VALENCIANA. (00:07:57)

  Aprovat

  David Pons Garcia (00:08:08)
  Càrrec: 1r. Tinent d'Alcalde. Regidor de Cultura, Festes i Transparència | Pertany a: PSPV-PSOE

  Txema Pelaez Palazon (00:10:25)
  Càrrec: Alcalde | Pertany a: PSPV-PSOE

  Joaquín Crespí Garcia (00:10:54)
  Càrrec: Regidor | Pertany a: Partido Popular

  Txema Pelaez Palazon (00:11:06)
  Càrrec: Alcalde | Pertany a: PSPV-PSOE

  Joaquín Crespí Garcia (00:11:19)
  Càrrec: Regidor | Pertany a: Partido Popular

  Txema Pelaez Palazon (00:11:41)
  Càrrec: Alcalde | Pertany a: PSPV-PSOE

  5. MOCIONS D’URGÈNCIA, A L’EMPAR DELS ARTS. 93, 91.4 I 97.3 DEL ROF. (00:13:00)


  Txema Pelaez Palazon (00:11:41)
  Càrrec: Alcalde | Pertany a: PSPV-PSOE

  6. PRECS I PREGUNTES (00:13:09)


  Txema Pelaez Palazon (00:11:41)
  Càrrec: Alcalde | Pertany a: PSPV-PSOE

  Joaquín Crespí Garcia (00:13:30)
  Càrrec: Regidor | Pertany a: Partido Popular

  Secretaria Accidental (00:13:45)
  Càrrec: Secretaria Accidental | Pertany a: Ajuntament

  Joaquín Crespí Garcia (00:14:20)
  Càrrec: Regidor | Pertany a: Partido Popular

  Secretaria Accidental (00:14:30)
  Càrrec: Secretaria Accidental | Pertany a: Ajuntament

  Óscar Villa Garcia (00:15:37)
  Càrrec: Regidor | Pertany a: Partido Popular

  Secretaria Accidental (00:16:10)
  Càrrec: Secretaria Accidental | Pertany a: Ajuntament

  Óscar Villa Garcia (00:16:17)
  Càrrec: Regidor | Pertany a: Partido Popular

  Txema Pelaez Palazon (00:16:27)
  Càrrec: Alcalde | Pertany a: PSPV-PSOE

  Óscar Villa Garcia (00:16:46)
  Càrrec: Regidor | Pertany a: Partido Popular

  Joaquín Crespí Garcia (00:16:48)
  Càrrec: Regidor | Pertany a: Partido Popular

  Txema Pelaez Palazon (00:16:53)
  Càrrec: Alcalde | Pertany a: PSPV-PSOE

  Tomàs Rubio Pons (00:16:57)
  Càrrec: 3r. Tinent d'Alcalde. Regidor d'Esports, Joventut i Noves Tecnologies | Pertany a: PSPV-PSOE

  Txema Pelaez Palazon (00:17:05)
  Càrrec: Alcalde | Pertany a: PSPV-PSOE

  Secretaria Accidental (00:17:18)
  Càrrec: Secretaria Accidental | Pertany a: Ajuntament

  Txema Pelaez Palazon (00:17:28)
  Càrrec: Alcalde | Pertany a: PSPV-PSOE

  Óscar Villa Garcia (00:17:38)
  Càrrec: Regidor | Pertany a: Partido Popular

  Secretaria Accidental (00:17:52)
  Càrrec: Secretaria Accidental | Pertany a: Ajuntament

  Txema Pelaez Palazon (00:17:55)
  Càrrec: Alcalde | Pertany a: PSPV-PSOE

  Ajuntament de Sumacàrcer