Ajuntament de Sumacàrcer
/uploads/Ajuntament_de_Sumacarcer/2017-01-05_09-01-24_logo_per_a_david_1.png Ajuntament de Sumacàrcer

Amb aquesta eina des de l'Ajuntament de Sumacàrcer posem a disposició dels ciutadans, totes les sessions publiques realitzades així com els seus acords.

Inici | Sessions 2018 | 30-11-2018Ubicació
Sala de sessions plenàries de l'Ajuntament

Descripció de la sessió
Sessió de data 30 d'novembre de 2018

Duració 00:00

 • PARTIT POLITIC/GRUPINTERVENCIONSTEMPS
  Alcalde 7 00:04:47
  PSPV-PSOE 39 00:43:01
  N.A.P. 13 00:11:15
  Partido Popular 33 00:22:12
  Ajuntament 1 00:07:11

  INTERVENCIONS


  Txema Pelaez Palazon (00:01:48)
  Càrrec: Alcalde | Pertany a: PSPV-PSOE
  1. Aprovació, si s'escau, de l'acta de la sessió ordinària del Ple de 26 d’octubre de 2018.
  2. Retre compte de les Resolucions d'Alcaldia

  Àngels Egea Escrivà (00:02:32)
  Càrrec: Secretaria-interventora | Pertany a: Ajuntament
  2. Retre compte de les Resolucions d'Alcaldia

  Txema Pelaez Palazon (00:09:43)
  Càrrec: Alcalde | Pertany a: PSPV-PSOE
  2. Retre compte de les Resolucions d'Alcaldia
  3. Modificació de Crèdit 20/2018. Exp 1006/2018
  4. Adhesió al sistema d'adquisició centralitzada de la Diputació de València, central de serveis innovadors i sostenibles
  5. Moció sobre el 25 de novembre dia internacional per l'eliminació de la violència contra les dones, presentada pel GM popular

  Joaquín Crespí Garcia (00:13:23)
  Càrrec: Regidor | Pertany a: Partido Popular
  5. Moció sobre el 25 de novembre dia internacional per l'eliminació de la violència contra les dones, presentada pel GM popular

  Silvia Pons Peris (00:13:43)
  Càrrec: Regidora | Pertany a: Partido Popular
  5. Moció sobre el 25 de novembre dia internacional per l'eliminació de la violència contra les dones, presentada pel GM popular

  Txema Pelaez Palazon (00:13:49)
  Càrrec: Alcalde | Pertany a: PSPV-PSOE
  5. Moció sobre el 25 de novembre dia internacional per l'eliminació de la violència contra les dones, presentada pel GM popular

  Silvia Pons Peris (00:13:54)
  Càrrec: Regidora | Pertany a: Partido Popular
  5. Moció sobre el 25 de novembre dia internacional per l'eliminació de la violència contra les dones, presentada pel GM popular

  Txema Pelaez Palazon (00:18:30)
  Càrrec: Alcalde | Pertany a: PSPV-PSOE
  5. Moció sobre el 25 de novembre dia internacional per l'eliminació de la violència contra les dones, presentada pel GM popular

  Vicent Pons Soriano (00:19:51)
  Càrrec: Regidor | Pertany a: N.A.P.
  5. Moció sobre el 25 de novembre dia internacional per l'eliminació de la violència contra les dones, presentada pel GM popular

  Txema Pelaez Palazon (00:20:53)
  Càrrec: Alcalde | Pertany a: PSPV-PSOE
  5. Moció sobre el 25 de novembre dia internacional per l'eliminació de la violència contra les dones, presentada pel GM popular

  Gema Pons Muñoz (00:20:55)
  Càrrec: 2a. Tinent d'Alcalde. Regidora d'Educació, Dona, Igualtat, Serveis Públics i Sanitat | Pertany a: PSPV-PSOE
  5. Moció sobre el 25 de novembre dia internacional per l'eliminació de la violència contra les dones, presentada pel GM popular

  Txema Pelaez Palazon (00:24:08)
  Càrrec: Alcalde | Pertany a: PSPV-PSOE
  5. Moció sobre el 25 de novembre dia internacional per l'eliminació de la violència contra les dones, presentada pel GM popular

  Joaquín Crespí Garcia (00:24:11)
  Càrrec: Regidor | Pertany a: Partido Popular
  5. Moció sobre el 25 de novembre dia internacional per l'eliminació de la violència contra les dones, presentada pel GM popular

  Vicent Pons Soriano (00:24:26)
  Càrrec: Regidor | Pertany a: N.A.P.
  5. Moció sobre el 25 de novembre dia internacional per l'eliminació de la violència contra les dones, presentada pel GM popular

  Joaquín Crespí Garcia (00:25:00)
  Càrrec: Regidor | Pertany a: Partido Popular
  5. Moció sobre el 25 de novembre dia internacional per l'eliminació de la violència contra les dones, presentada pel GM popular

  Vicent Pons Soriano (00:26:11)
  Càrrec: Regidor | Pertany a: N.A.P.
  5. Moció sobre el 25 de novembre dia internacional per l'eliminació de la violència contra les dones, presentada pel GM popular

  Joaquín Crespí Garcia (00:26:54)
  Càrrec: Regidor | Pertany a: Partido Popular
  5. Moció sobre el 25 de novembre dia internacional per l'eliminació de la violència contra les dones, presentada pel GM popular

  Vicent Pons Soriano (00:27:01)
  Càrrec: Regidor | Pertany a: N.A.P.
  5. Moció sobre el 25 de novembre dia internacional per l'eliminació de la violència contra les dones, presentada pel GM popular

  Joaquín Crespí Garcia (00:28:09)
  Càrrec: Regidor | Pertany a: Partido Popular
  5. Moció sobre el 25 de novembre dia internacional per l'eliminació de la violència contra les dones, presentada pel GM popular

  Vicent Pons Soriano (00:28:15)
  Càrrec: Regidor | Pertany a: N.A.P.
  5. Moció sobre el 25 de novembre dia internacional per l'eliminació de la violència contra les dones, presentada pel GM popular

  Joaquín Crespí Garcia (00:28:18)
  Càrrec: Regidor | Pertany a: Partido Popular
  5. Moció sobre el 25 de novembre dia internacional per l'eliminació de la violència contra les dones, presentada pel GM popular

  Gema Pons Muñoz (00:30:24)
  Càrrec: 2a. Tinent d'Alcalde. Regidora d'Educació, Dona, Igualtat, Serveis Públics i Sanitat | Pertany a: PSPV-PSOE
  5. Moció sobre el 25 de novembre dia internacional per l'eliminació de la violència contra les dones, presentada pel GM popular

  Joaquín Crespí Garcia (00:31:42)
  Càrrec: Regidor | Pertany a: Partido Popular
  5. Moció sobre el 25 de novembre dia internacional per l'eliminació de la violència contra les dones, presentada pel GM popular

  Gema Pons Muñoz (00:32:16)
  Càrrec: 2a. Tinent d'Alcalde. Regidora d'Educació, Dona, Igualtat, Serveis Públics i Sanitat | Pertany a: PSPV-PSOE
  5. Moció sobre el 25 de novembre dia internacional per l'eliminació de la violència contra les dones, presentada pel GM popular

  Joaquín Crespí Garcia (00:33:43)
  Càrrec: Regidor | Pertany a: Partido Popular
  5. Moció sobre el 25 de novembre dia internacional per l'eliminació de la violència contra les dones, presentada pel GM popular

  Gema Pons Muñoz (00:33:47)
  Càrrec: 2a. Tinent d'Alcalde. Regidora d'Educació, Dona, Igualtat, Serveis Públics i Sanitat | Pertany a: PSPV-PSOE
  5. Moció sobre el 25 de novembre dia internacional per l'eliminació de la violència contra les dones, presentada pel GM popular

  Joaquín Crespí Garcia (00:33:54)
  Càrrec: Regidor | Pertany a: Partido Popular
  5. Moció sobre el 25 de novembre dia internacional per l'eliminació de la violència contra les dones, presentada pel GM popular

  Gema Pons Muñoz (00:34:05)
  Càrrec: 2a. Tinent d'Alcalde. Regidora d'Educació, Dona, Igualtat, Serveis Públics i Sanitat | Pertany a: PSPV-PSOE
  5. Moció sobre el 25 de novembre dia internacional per l'eliminació de la violència contra les dones, presentada pel GM popular

  Joaquín Crespí Garcia (00:34:15)
  Càrrec: Regidor | Pertany a: Partido Popular
  5. Moció sobre el 25 de novembre dia internacional per l'eliminació de la violència contra les dones, presentada pel GM popular

  Gema Pons Muñoz (00:34:16)
  Càrrec: 2a. Tinent d'Alcalde. Regidora d'Educació, Dona, Igualtat, Serveis Públics i Sanitat | Pertany a: PSPV-PSOE
  5. Moció sobre el 25 de novembre dia internacional per l'eliminació de la violència contra les dones, presentada pel GM popular

  Joaquín Crespí Garcia (00:34:18)
  Càrrec: Regidor | Pertany a: Partido Popular
  5. Moció sobre el 25 de novembre dia internacional per l'eliminació de la violència contra les dones, presentada pel GM popular

  Gema Pons Muñoz (00:34:22)
  Càrrec: 2a. Tinent d'Alcalde. Regidora d'Educació, Dona, Igualtat, Serveis Públics i Sanitat | Pertany a: PSPV-PSOE
  5. Moció sobre el 25 de novembre dia internacional per l'eliminació de la violència contra les dones, presentada pel GM popular

  Joaquín Crespí Garcia (00:34:25)
  Càrrec: Regidor | Pertany a: Partido Popular
  5. Moció sobre el 25 de novembre dia internacional per l'eliminació de la violència contra les dones, presentada pel GM popular

  David Pons Garcia (00:34:40)
  Càrrec: 1r. Tinent d'Alcalde. Regidor de Cultura, Festes i Transparència | Pertany a: PSPV-PSOE
  5. Moció sobre el 25 de novembre dia internacional per l'eliminació de la violència contra les dones, presentada pel GM popular

  Joaquín Crespí Garcia (00:34:50)
  Càrrec: Regidor | Pertany a: Partido Popular
  5. Moció sobre el 25 de novembre dia internacional per l'eliminació de la violència contra les dones, presentada pel GM popular

  David Pons Garcia (00:35:00)
  Càrrec: 1r. Tinent d'Alcalde. Regidor de Cultura, Festes i Transparència | Pertany a: PSPV-PSOE
  5. Moció sobre el 25 de novembre dia internacional per l'eliminació de la violència contra les dones, presentada pel GM popular

  Joaquín Crespí Garcia (00:35:30)
  Càrrec: Regidor | Pertany a: Partido Popular
  5. Moció sobre el 25 de novembre dia internacional per l'eliminació de la violència contra les dones, presentada pel GM popular

  David Pons Garcia (00:35:35)
  Càrrec: 1r. Tinent d'Alcalde. Regidor de Cultura, Festes i Transparència | Pertany a: PSPV-PSOE
  5. Moció sobre el 25 de novembre dia internacional per l'eliminació de la violència contra les dones, presentada pel GM popular

  Joaquín Crespí Garcia (00:35:42)
  Càrrec: Regidor | Pertany a: Partido Popular
  5. Moció sobre el 25 de novembre dia internacional per l'eliminació de la violència contra les dones, presentada pel GM popular

  David Pons Garcia (00:35:45)
  Càrrec: 1r. Tinent d'Alcalde. Regidor de Cultura, Festes i Transparència | Pertany a: PSPV-PSOE
  5. Moció sobre el 25 de novembre dia internacional per l'eliminació de la violència contra les dones, presentada pel GM popular

  Txema Pelaez Palazon (00:35:53)
  Càrrec: Alcalde | Pertany a: PSPV-PSOE
  5. Moció sobre el 25 de novembre dia internacional per l'eliminació de la violència contra les dones, presentada pel GM popular
  6. Moció de suport a la Diputació de València en la seua reclamació, revisió i modificació de l'IVA aplicable a la compra d'instruments musicals presentada per l'alcaldia

  Vicent Pons Soriano (00:40:51)
  Càrrec: Regidor | Pertany a: N.A.P.
  6. Moció de suport a la Diputació de València en la seua reclamació, revisió i modificació de l'IVA aplicable a la compra d'instruments musicals presentada per l'alcaldia

  Txema Pelaez Palazon (00:40:56)
  Càrrec: Alcalde | Pertany a: PSPV-PSOE
  6. Moció de suport a la Diputació de València en la seua reclamació, revisió i modificació de l'IVA aplicable a la compra d'instruments musicals presentada per l'alcaldia

  Vicent Pons Soriano (00:41:02)
  Càrrec: Regidor | Pertany a: N.A.P.
  6. Moció de suport a la Diputació de València en la seua reclamació, revisió i modificació de l'IVA aplicable a la compra d'instruments musicals presentada per l'alcaldia

  Txema Pelaez Palazon (00:42:56)
  Càrrec: Alcalde | Pertany a: PSPV-PSOE
  6. Moció de suport a la Diputació de València en la seua reclamació, revisió i modificació de l'IVA aplicable a la compra d'instruments musicals presentada per l'alcaldia

  Vicent Pons Soriano (00:43:58)
  Càrrec: Regidor | Pertany a: N.A.P.
  6. Moció de suport a la Diputació de València en la seua reclamació, revisió i modificació de l'IVA aplicable a la compra d'instruments musicals presentada per l'alcaldia

  Txema Pelaez Palazon (00:44:10)
  Càrrec: Alcalde | Pertany a: PSPV-PSOE
  6. Moció de suport a la Diputació de València en la seua reclamació, revisió i modificació de l'IVA aplicable a la compra d'instruments musicals presentada per l'alcaldia

  Joaquín Crespí Garcia (00:44:13)
  Càrrec: Regidor | Pertany a: Partido Popular
  6. Moció de suport a la Diputació de València en la seua reclamació, revisió i modificació de l'IVA aplicable a la compra d'instruments musicals presentada per l'alcaldia

  Txema Pelaez Palazon (00:44:43)
  Càrrec: Alcalde | Pertany a: PSPV-PSOE
  6. Moció de suport a la Diputació de València en la seua reclamació, revisió i modificació de l'IVA aplicable a la compra d'instruments musicals presentada per l'alcaldia

  Joaquín Crespí Garcia (00:45:16)
  Càrrec: Regidor | Pertany a: Partido Popular
  6. Moció de suport a la Diputació de València en la seua reclamació, revisió i modificació de l'IVA aplicable a la compra d'instruments musicals presentada per l'alcaldia

  Txema Pelaez Palazon (00:45:42)
  Càrrec: Alcalde | Pertany a: PSPV-PSOE
  6. Moció de suport a la Diputació de València en la seua reclamació, revisió i modificació de l'IVA aplicable a la compra d'instruments musicals presentada per l'alcaldia

  Joaquín Crespí Garcia (00:45:45)
  Càrrec: Regidor | Pertany a: Partido Popular
  6. Moció de suport a la Diputació de València en la seua reclamació, revisió i modificació de l'IVA aplicable a la compra d'instruments musicals presentada per l'alcaldia

  Txema Pelaez Palazon (00:46:17)
  Càrrec: Alcalde | Pertany a: PSPV-PSOE
  6. Moció de suport a la Diputació de València en la seua reclamació, revisió i modificació de l'IVA aplicable a la compra d'instruments musicals presentada per l'alcaldia

  David Pons Garcia (00:46:21)
  Càrrec: 1r. Tinent d'Alcalde. Regidor de Cultura, Festes i Transparència | Pertany a: PSPV-PSOE
  6. Moció de suport a la Diputació de València en la seua reclamació, revisió i modificació de l'IVA aplicable a la compra d'instruments musicals presentada per l'alcaldia

  Txema Pelaez Palazon (00:47:34)
  Càrrec: Alcalde | Pertany a: PSPV-PSOE
  6. Moció de suport a la Diputació de València en la seua reclamació, revisió i modificació de l'IVA aplicable a la compra d'instruments musicals presentada per l'alcaldia
  7. Moció sobre adopció de mesures de recolzament als cítrics comunitaris, presentada per l'Alcaldia

  Vicent Pons Soriano (00:51:37)
  Càrrec: Regidor | Pertany a: N.A.P.
  7. Moció sobre adopció de mesures de recolzament als cítrics comunitaris, presentada per l'Alcaldia

  Txema Pelaez Palazon (00:53:17)
  Càrrec: Alcalde | Pertany a: PSPV-PSOE
  7. Moció sobre adopció de mesures de recolzament als cítrics comunitaris, presentada per l'Alcaldia

  Joaquín Crespí Garcia (00:55:48)
  Càrrec: Regidor | Pertany a: Partido Popular
  7. Moció sobre adopció de mesures de recolzament als cítrics comunitaris, presentada per l'Alcaldia

  Txema Pelaez Palazon (00:59:18)
  Càrrec: Alcalde | Pertany a: PSPV-PSOE
  7. Moció sobre adopció de mesures de recolzament als cítrics comunitaris, presentada per l'Alcaldia
  8. Moció sobre mesures de recolzament al sector agrari

  Vicent Pons Soriano (01:04:18)
  Càrrec: Regidor | Pertany a: N.A.P.
  8. Moció sobre mesures de recolzament al sector agrari

  Joaquín Crespí Garcia (01:07:46)
  Càrrec: Regidor | Pertany a: Partido Popular
  8. Moció sobre mesures de recolzament al sector agrari

  Txema Pelaez Palazon (01:11:39)
  Càrrec: Alcalde | Pertany a: PSPV-PSOE
  8. Moció sobre mesures de recolzament al sector agrari
  9. Mocions d'urgència
  10. Precs i preguntes

  Silvia Pons Peris (01:12:26)
  Càrrec: Regidora | Pertany a: Partido Popular
  10. Precs i preguntes

  Txema Pelaez Palazon (01:12:43)
  Càrrec: Alcalde | Pertany a: PSPV-PSOE
  10. Precs i preguntes

  Silvia Pons Peris (01:13:17)
  Càrrec: Regidora | Pertany a: Partido Popular
  10. Precs i preguntes

  Txema Pelaez Palazon (01:13:30)
  Càrrec: Alcalde | Pertany a: PSPV-PSOE
  10. Precs i preguntes

  Silvia Pons Peris (01:13:47)
  Càrrec: Regidora | Pertany a: Partido Popular
  10. Precs i preguntes

  Txema Pelaez Palazon (01:13:51)
  Càrrec: Alcalde | Pertany a: PSPV-PSOE
  10. Precs i preguntes

  Silvia Pons Peris (01:14:03)
  Càrrec: Regidora | Pertany a: Partido Popular
  10. Precs i preguntes

  Txema Pelaez Palazon (01:14:07)
  Càrrec: Alcalde | Pertany a: PSPV-PSOE
  10. Precs i preguntes

  Joaquín Crespí Garcia (01:14:18)
  Càrrec: Regidor | Pertany a: Partido Popular
  10. Precs i preguntes

  Txema Pelaez Palazon (01:14:27)
  Càrrec: Alcalde | Pertany a: PSPV-PSOE
  10. Precs i preguntes

  Joaquín Crespí Garcia (01:15:30)
  Càrrec: Regidor | Pertany a: Partido Popular
  10. Precs i preguntes

  Txema Pelaez Palazon (01:15:35)
  Càrrec: Alcalde | Pertany a: PSPV-PSOE
  10. Precs i preguntes

  Joaquín Crespí Garcia (01:15:47)
  Càrrec: Regidor | Pertany a: Partido Popular
  10. Precs i preguntes

  Txema Pelaez Palazon (01:16:45)
  Càrrec: Alcalde | Pertany a: PSPV-PSOE
  10. Precs i preguntes

  Joaquín Crespí Garcia (01:16:59)
  Càrrec: Regidor | Pertany a: Partido Popular
  10. Precs i preguntes

  Txema Pelaez Palazon (01:17:22)
  Càrrec: Alcalde | Pertany a: PSPV-PSOE
  10. Precs i preguntes

  Joaquín Crespí Garcia (01:18:20)
  Càrrec: Regidor | Pertany a: Partido Popular
  10. Precs i preguntes

  Txema Pelaez Palazon (01:18:55)
  Càrrec: Alcalde | Pertany a: PSPV-PSOE
  10. Precs i preguntes

  Vicent Pons Soriano (01:20:12)
  Càrrec: Regidor | Pertany a: N.A.P.
  10. Precs i preguntes

  David Pons Garcia (01:20:30)
  Càrrec: 1r. Tinent d'Alcalde. Regidor de Cultura, Festes i Transparència | Pertany a: PSPV-PSOE
  10. Precs i preguntes

  Txema Pelaez Palazon (01:22:53)
  Càrrec: Alcalde | Pertany a: PSPV-PSOE
  10. Precs i preguntes
  Informa

  Gema Pons Muñoz (01:29:11)
  Càrrec: 2a. Tinent d'Alcalde. Regidora d'Educació, Dona, Igualtat, Serveis Públics i Sanitat | Pertany a: PSPV-PSOE
  Informa

  Joaquín Crespí Garcia (01:29:13)
  Càrrec: Regidor | Pertany a: Partido Popular
  Informa

  Txema Pelaez Palazon (01:29:28)
  Càrrec: Alcalde | Pertany a: PSPV-PSOE
  Informa

  Vicent Pons Soriano (01:29:38)
  Càrrec: Regidor | Pertany a: N.A.P.
  Informa

  Txema Pelaez Palazon (01:29:42)
  Càrrec: Alcalde | Pertany a: PSPV-PSOE
  Informa

  Vicent Pons Soriano (01:29:44)
  Càrrec: Regidor | Pertany a: N.A.P.
  Informa

  Silvia Pons Peris (01:29:48)
  Càrrec: Regidora | Pertany a: Partido Popular
  Informa

  Txema Pelaez Palazon (01:29:52)
  Càrrec: Alcalde | Pertany a: PSPV-PSOE
  Informa

  David Pons Garcia (01:29:58)
  Càrrec: 1r. Tinent d'Alcalde. Regidor de Cultura, Festes i Transparència | Pertany a: PSPV-PSOE
  Informa

  Txema Pelaez Palazon (01:30:14)
  Càrrec: Alcalde | Pertany a: PSPV-PSOE
  Informa

  ORDRE DEL DIA


  1. Aprovació, si s'escau, de l'acta de la sessió ordinària del Ple de 26 d’octubre de 2018. (00:02:00)

  Aprovat

  Txema Pelaez Palazon (00:01:48)
  Càrrec: Alcalde | Pertany a: PSPV-PSOE

  2. Retre compte de les Resolucions d'Alcaldia (00:02:26)

  Donar compte

  Txema Pelaez Palazon (00:01:48)
  Càrrec: Alcalde | Pertany a: PSPV-PSOE

  Àngels Egea Escrivà (00:02:32)
  Càrrec: Secretaria-interventora | Pertany a: Ajuntament

  Txema Pelaez Palazon (00:09:43)
  Càrrec: Alcalde | Pertany a: PSPV-PSOE

  3. Modificació de Crèdit 20/2018. Exp 1006/2018 (00:09:47)

  Aprovat

  Txema Pelaez Palazon (00:09:43)
  Càrrec: Alcalde | Pertany a: PSPV-PSOE

  4. Adhesió al sistema d'adquisició centralitzada de la Diputació de València, central de serveis innovadors i sostenibles (00:12:00)


  Txema Pelaez Palazon (00:09:43)
  Càrrec: Alcalde | Pertany a: PSPV-PSOE

  5. Moció sobre el 25 de novembre dia internacional per l'eliminació de la violència contra les dones, presentada pel GM popular (00:13:02)

  Aprovat

  Txema Pelaez Palazon (00:09:43)
  Càrrec: Alcalde | Pertany a: PSPV-PSOE

  Joaquín Crespí Garcia (00:13:23)
  Càrrec: Regidor | Pertany a: Partido Popular

  Silvia Pons Peris (00:13:43)
  Càrrec: Regidora | Pertany a: Partido Popular

  Txema Pelaez Palazon (00:13:49)
  Càrrec: Alcalde | Pertany a: PSPV-PSOE

  Silvia Pons Peris (00:13:54)
  Càrrec: Regidora | Pertany a: Partido Popular

  Txema Pelaez Palazon (00:18:30)
  Càrrec: Alcalde | Pertany a: PSPV-PSOE

  Debate (00:18:35)

  Txema Pelaez Palazon (00:18:30)
  Càrrec: Alcalde | Pertany a: PSPV-PSOE

  Vicent Pons Soriano (00:19:51)
  Càrrec: Regidor | Pertany a: N.A.P.

  Txema Pelaez Palazon (00:20:53)
  Càrrec: Alcalde | Pertany a: PSPV-PSOE

  Gema Pons Muñoz (00:20:55)
  Càrrec: 2a. Tinent d'Alcalde. Regidora d'Educació, Dona, Igualtat, Serveis Públics i Sanitat | Pertany a: PSPV-PSOE

  Txema Pelaez Palazon (00:24:08)
  Càrrec: Alcalde | Pertany a: PSPV-PSOE

  Joaquín Crespí Garcia (00:24:11)
  Càrrec: Regidor | Pertany a: Partido Popular

  Vicent Pons Soriano (00:24:26)
  Càrrec: Regidor | Pertany a: N.A.P.

  Joaquín Crespí Garcia (00:25:00)
  Càrrec: Regidor | Pertany a: Partido Popular

  Vicent Pons Soriano (00:26:11)
  Càrrec: Regidor | Pertany a: N.A.P.

  Joaquín Crespí Garcia (00:26:54)
  Càrrec: Regidor | Pertany a: Partido Popular

  Vicent Pons Soriano (00:27:01)
  Càrrec: Regidor | Pertany a: N.A.P.

  Joaquín Crespí Garcia (00:28:09)
  Càrrec: Regidor | Pertany a: Partido Popular

  Vicent Pons Soriano (00:28:15)
  Càrrec: Regidor | Pertany a: N.A.P.

  Joaquín Crespí Garcia (00:28:18)
  Càrrec: Regidor | Pertany a: Partido Popular

  Gema Pons Muñoz (00:30:24)
  Càrrec: 2a. Tinent d'Alcalde. Regidora d'Educació, Dona, Igualtat, Serveis Públics i Sanitat | Pertany a: PSPV-PSOE

  Joaquín Crespí Garcia (00:31:42)
  Càrrec: Regidor | Pertany a: Partido Popular

  Gema Pons Muñoz (00:32:16)
  Càrrec: 2a. Tinent d'Alcalde. Regidora d'Educació, Dona, Igualtat, Serveis Públics i Sanitat | Pertany a: PSPV-PSOE

  Joaquín Crespí Garcia (00:33:43)
  Càrrec: Regidor | Pertany a: Partido Popular

  Gema Pons Muñoz (00:33:47)
  Càrrec: 2a. Tinent d'Alcalde. Regidora d'Educació, Dona, Igualtat, Serveis Públics i Sanitat | Pertany a: PSPV-PSOE

  Joaquín Crespí Garcia (00:33:54)
  Càrrec: Regidor | Pertany a: Partido Popular

  Gema Pons Muñoz (00:34:05)
  Càrrec: 2a. Tinent d'Alcalde. Regidora d'Educació, Dona, Igualtat, Serveis Públics i Sanitat | Pertany a: PSPV-PSOE

  Joaquín Crespí Garcia (00:34:15)
  Càrrec: Regidor | Pertany a: Partido Popular

  Gema Pons Muñoz (00:34:16)
  Càrrec: 2a. Tinent d'Alcalde. Regidora d'Educació, Dona, Igualtat, Serveis Públics i Sanitat | Pertany a: PSPV-PSOE

  Joaquín Crespí Garcia (00:34:18)
  Càrrec: Regidor | Pertany a: Partido Popular

  Gema Pons Muñoz (00:34:22)
  Càrrec: 2a. Tinent d'Alcalde. Regidora d'Educació, Dona, Igualtat, Serveis Públics i Sanitat | Pertany a: PSPV-PSOE

  Joaquín Crespí Garcia (00:34:25)
  Càrrec: Regidor | Pertany a: Partido Popular

  David Pons Garcia (00:34:40)
  Càrrec: 1r. Tinent d'Alcalde. Regidor de Cultura, Festes i Transparència | Pertany a: PSPV-PSOE

  Joaquín Crespí Garcia (00:34:50)
  Càrrec: Regidor | Pertany a: Partido Popular

  David Pons Garcia (00:35:00)
  Càrrec: 1r. Tinent d'Alcalde. Regidor de Cultura, Festes i Transparència | Pertany a: PSPV-PSOE

  Joaquín Crespí Garcia (00:35:30)
  Càrrec: Regidor | Pertany a: Partido Popular

  David Pons Garcia (00:35:35)
  Càrrec: 1r. Tinent d'Alcalde. Regidor de Cultura, Festes i Transparència | Pertany a: PSPV-PSOE

  Joaquín Crespí Garcia (00:35:42)
  Càrrec: Regidor | Pertany a: Partido Popular

  David Pons Garcia (00:35:45)
  Càrrec: 1r. Tinent d'Alcalde. Regidor de Cultura, Festes i Transparència | Pertany a: PSPV-PSOE

  Txema Pelaez Palazon (00:35:53)
  Càrrec: Alcalde | Pertany a: PSPV-PSOE

  6. Moció de suport a la Diputació de València en la seua reclamació, revisió i modificació de l'IVA aplicable a la compra d'instruments musicals presentada per l'alcaldia (00:36:20)

  Aprovat

  Txema Pelaez Palazon (00:35:53)
  Càrrec: Alcalde | Pertany a: PSPV-PSOE

  Debate (00:40:51)

  Vicent Pons Soriano (00:40:51)
  Càrrec: Regidor | Pertany a: N.A.P.

  Txema Pelaez Palazon (00:40:56)
  Càrrec: Alcalde | Pertany a: PSPV-PSOE

  Vicent Pons Soriano (00:41:02)
  Càrrec: Regidor | Pertany a: N.A.P.

  Txema Pelaez Palazon (00:42:56)
  Càrrec: Alcalde | Pertany a: PSPV-PSOE

  Vicent Pons Soriano (00:43:58)
  Càrrec: Regidor | Pertany a: N.A.P.

  Txema Pelaez Palazon (00:44:10)
  Càrrec: Alcalde | Pertany a: PSPV-PSOE

  Joaquín Crespí Garcia (00:44:13)
  Càrrec: Regidor | Pertany a: Partido Popular

  Txema Pelaez Palazon (00:44:43)
  Càrrec: Alcalde | Pertany a: PSPV-PSOE

  Joaquín Crespí Garcia (00:45:16)
  Càrrec: Regidor | Pertany a: Partido Popular

  Txema Pelaez Palazon (00:45:42)
  Càrrec: Alcalde | Pertany a: PSPV-PSOE

  Joaquín Crespí Garcia (00:45:45)
  Càrrec: Regidor | Pertany a: Partido Popular

  Txema Pelaez Palazon (00:46:17)
  Càrrec: Alcalde | Pertany a: PSPV-PSOE

  David Pons Garcia (00:46:21)
  Càrrec: 1r. Tinent d'Alcalde. Regidor de Cultura, Festes i Transparència | Pertany a: PSPV-PSOE

  Txema Pelaez Palazon (00:47:34)
  Càrrec: Alcalde | Pertany a: PSPV-PSOE

  7. Moció sobre adopció de mesures de recolzament als cítrics comunitaris, presentada per l'Alcaldia (00:48:22)

  Aprovat

  Txema Pelaez Palazon (00:47:34)
  Càrrec: Alcalde | Pertany a: PSPV-PSOE

  Debate (00:51:35)

  Txema Pelaez Palazon (00:47:34)
  Càrrec: Alcalde | Pertany a: PSPV-PSOE

  Vicent Pons Soriano (00:51:37)
  Càrrec: Regidor | Pertany a: N.A.P.

  Txema Pelaez Palazon (00:53:17)
  Càrrec: Alcalde | Pertany a: PSPV-PSOE

  Joaquín Crespí Garcia (00:55:48)
  Càrrec: Regidor | Pertany a: Partido Popular

  Txema Pelaez Palazon (00:59:18)
  Càrrec: Alcalde | Pertany a: PSPV-PSOE

  8. Moció sobre mesures de recolzament al sector agrari (01:00:24)

  Aprovat

  Txema Pelaez Palazon (00:59:18)
  Càrrec: Alcalde | Pertany a: PSPV-PSOE

  Debate (01:04:17)

  Txema Pelaez Palazon (00:59:18)
  Càrrec: Alcalde | Pertany a: PSPV-PSOE

  Vicent Pons Soriano (01:04:18)
  Càrrec: Regidor | Pertany a: N.A.P.

  Joaquín Crespí Garcia (01:07:46)
  Càrrec: Regidor | Pertany a: Partido Popular

  Txema Pelaez Palazon (01:11:39)
  Càrrec: Alcalde | Pertany a: PSPV-PSOE

  9. Mocions d'urgència (01:12:00)


  Txema Pelaez Palazon (01:11:39)
  Càrrec: Alcalde | Pertany a: PSPV-PSOE

  10. Precs i preguntes (01:12:06)