Ajuntament de Sumacàrcer
/uploads/Ajuntament_de_Sumacarcer/2017-01-05_09-01-24_logo_per_a_david_1.png Ajuntament de Sumacàrcer

Amb aquesta eina des de l'Ajuntament de Sumacàrcer posem a disposició dels ciutadans, totes les sessions publiques realitzades així com els seus acords.

Inici | Sessions 2018 | 25-09-2018Ubicació
Sala de sessions plenàries de l'Ajuntament

Descripció de la sessió
Sessió de data 25 d'setembre de 2018

Duració 00:00

 • PARTIT POLITIC/GRUPINTERVENCIONSTEMPS
  Alcalde 11 00:06:08
  PSPV-PSOE 46 00:51:42
  N.A.P. 3 00:01:18
  Partido Popular 31 00:16:13
  Ajuntament 9 00:09:16

  INTERVENCIONS


  Txema Pelaez Palazon (00:00:05)
  Càrrec: Alcalde | Pertany a: PSPV-PSOE
  1. Aprovació, si s'escau, de l'acta de la sessió ordinària del Ple de 30 de juliol de 2018.
  2. Retre compte de les resolucions d’alcaldia.

  Àngels Egea Escrivà (00:00:42)
  Càrrec: Secretaria-interventora | Pertany a: Ajuntament
  2. Retre compte de les resolucions d’alcaldia.

  Txema Pelaez Palazon (00:07:49)
  Càrrec: Alcalde | Pertany a: PSPV-PSOE
  2. Retre compte de les resolucions d’alcaldia.
  3. Retre compte de les modificacions de crèdit aprovades per Resolució d’Alcaldia

  Àngels Egea Escrivà (00:08:34)
  Càrrec: Secretaria-interventora | Pertany a: Ajuntament
  3. Retre compte de les modificacions de crèdit aprovades per Resolució d’Alcaldia

  Txema Pelaez Palazon (00:08:42)
  Càrrec: Alcalde | Pertany a: PSPV-PSOE
  3. Retre compte de les modificacions de crèdit aprovades per Resolució d’Alcaldia

  Àngels Egea Escrivà (00:08:44)
  Càrrec: Secretaria-interventora | Pertany a: Ajuntament
  3. Retre compte de les modificacions de crèdit aprovades per Resolució d’Alcaldia

  Txema Pelaez Palazon (00:08:55)
  Càrrec: Alcalde | Pertany a: PSPV-PSOE
  3. Retre compte de les modificacions de crèdit aprovades per Resolució d’Alcaldia

  Àngels Egea Escrivà (00:10:56)
  Càrrec: Secretaria-interventora | Pertany a: Ajuntament
  3. Retre compte de les modificacions de crèdit aprovades per Resolució d’Alcaldia

  Txema Pelaez Palazon (00:10:58)
  Càrrec: Alcalde | Pertany a: PSPV-PSOE
  3. Retre compte de les modificacions de crèdit aprovades per Resolució d’Alcaldia

  Àngels Egea Escrivà (00:11:01)
  Càrrec: Secretaria-interventora | Pertany a: Ajuntament
  3. Retre compte de les modificacions de crèdit aprovades per Resolució d’Alcaldia

  Txema Pelaez Palazon (00:11:03)
  Càrrec: Alcalde | Pertany a: PSPV-PSOE
  3. Retre compte de les modificacions de crèdit aprovades per Resolució d’Alcaldia

  Àngels Egea Escrivà (00:12:00)
  Càrrec: Secretaria-interventora | Pertany a: Ajuntament
  3. Retre compte de les modificacions de crèdit aprovades per Resolució d’Alcaldia

  Txema Pelaez Palazon (00:12:02)
  Càrrec: Alcalde | Pertany a: PSPV-PSOE
  3. Retre compte de les modificacions de crèdit aprovades per Resolució d’Alcaldia

  Joaquín Crespí Garcia (00:12:50)
  Càrrec: Regidor | Pertany a: Partido Popular
  3. Retre compte de les modificacions de crèdit aprovades per Resolució d’Alcaldia

  Txema Pelaez Palazon (00:12:55)
  Càrrec: Alcalde | Pertany a: PSPV-PSOE
  3. Retre compte de les modificacions de crèdit aprovades per Resolució d’Alcaldia

  Joaquín Crespí Garcia (00:13:58)
  Càrrec: Regidor | Pertany a: Partido Popular
  3. Retre compte de les modificacions de crèdit aprovades per Resolució d’Alcaldia

  Txema Pelaez Palazon (00:14:12)
  Càrrec: Alcalde | Pertany a: PSPV-PSOE
  3. Retre compte de les modificacions de crèdit aprovades per Resolució d’Alcaldia

  David Pons Garcia (00:14:37)
  Càrrec: 1r. Tinent d'Alcalde. Regidor de Cultura, Festes i Transparència | Pertany a: PSPV-PSOE
  3. Retre compte de les modificacions de crèdit aprovades per Resolució d’Alcaldia

  Àngels Egea Escrivà (00:16:16)
  Càrrec: Secretaria-interventora | Pertany a: Ajuntament
  3. Retre compte de les modificacions de crèdit aprovades per Resolució d’Alcaldia

  David Pons Garcia (00:17:49)
  Càrrec: 1r. Tinent d'Alcalde. Regidor de Cultura, Festes i Transparència | Pertany a: PSPV-PSOE
  3. Retre compte de les modificacions de crèdit aprovades per Resolució d’Alcaldia

  Txema Pelaez Palazon (00:17:57)
  Càrrec: Alcalde | Pertany a: PSPV-PSOE
  3. Retre compte de les modificacions de crèdit aprovades per Resolució d’Alcaldia

  Joaquín Crespí Garcia (00:18:03)
  Càrrec: Regidor | Pertany a: Partido Popular
  3. Retre compte de les modificacions de crèdit aprovades per Resolució d’Alcaldia

  David Pons Garcia (00:18:25)
  Càrrec: 1r. Tinent d'Alcalde. Regidor de Cultura, Festes i Transparència | Pertany a: PSPV-PSOE
  3. Retre compte de les modificacions de crèdit aprovades per Resolució d’Alcaldia

  Txema Pelaez Palazon (00:19:01)
  Càrrec: Alcalde | Pertany a: PSPV-PSOE
  3. Retre compte de les modificacions de crèdit aprovades per Resolució d’Alcaldia
  4. Moció sobre la nova concessió projecte línies de transport de passatgers línia CV 112 Xàtiva Nord 07, presentada pel Sr. Alcalde.

  David Pons Garcia (00:27:51)
  Càrrec: 1r. Tinent d'Alcalde. Regidor de Cultura, Festes i Transparència | Pertany a: PSPV-PSOE
  4. Moció sobre la nova concessió projecte línies de transport de passatgers línia CV 112 Xàtiva Nord 07, presentada pel Sr. Alcalde.

  Mª José Garcia Martínez (00:29:05)
  Càrrec: Regidora | Pertany a: Partido Popular
  4. Moció sobre la nova concessió projecte línies de transport de passatgers línia CV 112 Xàtiva Nord 07, presentada pel Sr. Alcalde.

  Txema Pelaez Palazon (00:29:13)
  Càrrec: Alcalde | Pertany a: PSPV-PSOE
  4. Moció sobre la nova concessió projecte línies de transport de passatgers línia CV 112 Xàtiva Nord 07, presentada pel Sr. Alcalde.

  Mª José Garcia Martínez (00:29:20)
  Càrrec: Regidora | Pertany a: Partido Popular
  4. Moció sobre la nova concessió projecte línies de transport de passatgers línia CV 112 Xàtiva Nord 07, presentada pel Sr. Alcalde.

  Txema Pelaez Palazon (00:29:28)
  Càrrec: Alcalde | Pertany a: PSPV-PSOE
  4. Moció sobre la nova concessió projecte línies de transport de passatgers línia CV 112 Xàtiva Nord 07, presentada pel Sr. Alcalde.

  David Pons Garcia (00:29:32)
  Càrrec: 1r. Tinent d'Alcalde. Regidor de Cultura, Festes i Transparència | Pertany a: PSPV-PSOE
  4. Moció sobre la nova concessió projecte línies de transport de passatgers línia CV 112 Xàtiva Nord 07, presentada pel Sr. Alcalde.

  Txema Pelaez Palazon (00:29:42)
  Càrrec: Alcalde | Pertany a: PSPV-PSOE
  4. Moció sobre la nova concessió projecte línies de transport de passatgers línia CV 112 Xàtiva Nord 07, presentada pel Sr. Alcalde.

  Mª José Garcia Martínez (00:29:57)
  Càrrec: Regidora | Pertany a: Partido Popular
  4. Moció sobre la nova concessió projecte línies de transport de passatgers línia CV 112 Xàtiva Nord 07, presentada pel Sr. Alcalde.

  Txema Pelaez Palazon (00:30:04)
  Càrrec: Alcalde | Pertany a: PSPV-PSOE
  4. Moció sobre la nova concessió projecte línies de transport de passatgers línia CV 112 Xàtiva Nord 07, presentada pel Sr. Alcalde.

  Vicent Pons Soriano (00:31:39)
  Càrrec: Regidor | Pertany a: N.A.P.
  4. Moció sobre la nova concessió projecte línies de transport de passatgers línia CV 112 Xàtiva Nord 07, presentada pel Sr. Alcalde.

  Txema Pelaez Palazon (00:32:20)
  Càrrec: Alcalde | Pertany a: PSPV-PSOE
  4. Moció sobre la nova concessió projecte línies de transport de passatgers línia CV 112 Xàtiva Nord 07, presentada pel Sr. Alcalde.

  David Pons Garcia (00:32:47)
  Càrrec: 1r. Tinent d'Alcalde. Regidor de Cultura, Festes i Transparència | Pertany a: PSPV-PSOE
  4. Moció sobre la nova concessió projecte línies de transport de passatgers línia CV 112 Xàtiva Nord 07, presentada pel Sr. Alcalde.

  Txema Pelaez Palazon (00:32:54)
  Càrrec: Alcalde | Pertany a: PSPV-PSOE
  4. Moció sobre la nova concessió projecte línies de transport de passatgers línia CV 112 Xàtiva Nord 07, presentada pel Sr. Alcalde.

  Joaquín Crespí Garcia (00:33:02)
  Càrrec: Regidor | Pertany a: Partido Popular
  4. Moció sobre la nova concessió projecte línies de transport de passatgers línia CV 112 Xàtiva Nord 07, presentada pel Sr. Alcalde.

  Txema Pelaez Palazon (00:33:07)
  Càrrec: Alcalde | Pertany a: PSPV-PSOE
  4. Moció sobre la nova concessió projecte línies de transport de passatgers línia CV 112 Xàtiva Nord 07, presentada pel Sr. Alcalde.

  Mª José Garcia Martínez (00:33:57)
  Càrrec: Regidora | Pertany a: Partido Popular
  4. Moció sobre la nova concessió projecte línies de transport de passatgers línia CV 112 Xàtiva Nord 07, presentada pel Sr. Alcalde.

  Joaquín Crespí Garcia (00:34:10)
  Càrrec: Regidor | Pertany a: Partido Popular
  4. Moció sobre la nova concessió projecte línies de transport de passatgers línia CV 112 Xàtiva Nord 07, presentada pel Sr. Alcalde.

  Txema Pelaez Palazon (00:34:20)
  Càrrec: Alcalde | Pertany a: PSPV-PSOE
  4. Moció sobre la nova concessió projecte línies de transport de passatgers línia CV 112 Xàtiva Nord 07, presentada pel Sr. Alcalde.

  David Pons Garcia (00:34:29)
  Càrrec: 1r. Tinent d'Alcalde. Regidor de Cultura, Festes i Transparència | Pertany a: PSPV-PSOE
  4. Moció sobre la nova concessió projecte línies de transport de passatgers línia CV 112 Xàtiva Nord 07, presentada pel Sr. Alcalde.

  Txema Pelaez Palazon (00:34:35)
  Càrrec: Alcalde | Pertany a: PSPV-PSOE
  4. Moció sobre la nova concessió projecte línies de transport de passatgers línia CV 112 Xàtiva Nord 07, presentada pel Sr. Alcalde.

  Joaquín Crespí Garcia (00:35:35)
  Càrrec: Regidor | Pertany a: Partido Popular
  4. Moció sobre la nova concessió projecte línies de transport de passatgers línia CV 112 Xàtiva Nord 07, presentada pel Sr. Alcalde.

  Txema Pelaez Palazon (00:35:42)
  Càrrec: Alcalde | Pertany a: PSPV-PSOE
  4. Moció sobre la nova concessió projecte línies de transport de passatgers línia CV 112 Xàtiva Nord 07, presentada pel Sr. Alcalde.

  Joaquín Crespí Garcia (00:36:54)
  Càrrec: Regidor | Pertany a: Partido Popular
  4. Moció sobre la nova concessió projecte línies de transport de passatgers línia CV 112 Xàtiva Nord 07, presentada pel Sr. Alcalde.

  Txema Pelaez Palazon (00:37:11)
  Càrrec: Alcalde | Pertany a: PSPV-PSOE
  4. Moció sobre la nova concessió projecte línies de transport de passatgers línia CV 112 Xàtiva Nord 07, presentada pel Sr. Alcalde.

  Óscar Villa Garcia (00:41:52)
  Càrrec: Regidor | Pertany a: Partido Popular
  4. Moció sobre la nova concessió projecte línies de transport de passatgers línia CV 112 Xàtiva Nord 07, presentada pel Sr. Alcalde.

  Txema Pelaez Palazon (00:42:26)
  Càrrec: Alcalde | Pertany a: PSPV-PSOE
  4. Moció sobre la nova concessió projecte línies de transport de passatgers línia CV 112 Xàtiva Nord 07, presentada pel Sr. Alcalde.

  Óscar Villa Garcia (00:44:05)
  Càrrec: Regidor | Pertany a: Partido Popular
  4. Moció sobre la nova concessió projecte línies de transport de passatgers línia CV 112 Xàtiva Nord 07, presentada pel Sr. Alcalde.

  Txema Pelaez Palazon (00:44:12)
  Càrrec: Alcalde | Pertany a: PSPV-PSOE
  4. Moció sobre la nova concessió projecte línies de transport de passatgers línia CV 112 Xàtiva Nord 07, presentada pel Sr. Alcalde.
  5. Acord per a l’adhesió al servei mancomunat d’assistència en arquitectura.

  Óscar Villa Garcia (00:52:23)
  Càrrec: Regidor | Pertany a: Partido Popular
  5. Acord per a l’adhesió al servei mancomunat d’assistència en arquitectura.

  Txema Pelaez Palazon (00:54:44)
  Càrrec: Alcalde | Pertany a: PSPV-PSOE
  5. Acord per a l’adhesió al servei mancomunat d’assistència en arquitectura.

  Óscar Villa Garcia (00:55:37)
  Càrrec: Regidor | Pertany a: Partido Popular
  5. Acord per a l’adhesió al servei mancomunat d’assistència en arquitectura.

  Txema Pelaez Palazon (00:56:26)
  Càrrec: Alcalde | Pertany a: PSPV-PSOE
  5. Acord per a l’adhesió al servei mancomunat d’assistència en arquitectura.

  Joaquín Crespí Garcia (00:57:59)
  Càrrec: Regidor | Pertany a: Partido Popular
  5. Acord per a l’adhesió al servei mancomunat d’assistència en arquitectura.

  Txema Pelaez Palazon (00:58:18)
  Càrrec: Alcalde | Pertany a: PSPV-PSOE
  5. Acord per a l’adhesió al servei mancomunat d’assistència en arquitectura.

  Joaquín Crespí Garcia (00:58:22)
  Càrrec: Regidor | Pertany a: Partido Popular
  5. Acord per a l’adhesió al servei mancomunat d’assistència en arquitectura.

  Txema Pelaez Palazon (00:58:59)
  Càrrec: Alcalde | Pertany a: PSPV-PSOE
  5. Acord per a l’adhesió al servei mancomunat d’assistència en arquitectura.

  Joaquín Crespí Garcia (00:59:05)
  Càrrec: Regidor | Pertany a: Partido Popular
  5. Acord per a l’adhesió al servei mancomunat d’assistència en arquitectura.

  Txema Pelaez Palazon (00:59:08)
  Càrrec: Alcalde | Pertany a: PSPV-PSOE
  5. Acord per a l’adhesió al servei mancomunat d’assistència en arquitectura.

  Joaquín Crespí Garcia (00:59:12)
  Càrrec: Regidor | Pertany a: Partido Popular
  5. Acord per a l’adhesió al servei mancomunat d’assistència en arquitectura.

  David Pons Garcia (00:59:21)
  Càrrec: 1r. Tinent d'Alcalde. Regidor de Cultura, Festes i Transparència | Pertany a: PSPV-PSOE
  5. Acord per a l’adhesió al servei mancomunat d’assistència en arquitectura.

  Óscar Villa Garcia (01:00:08)
  Càrrec: Regidor | Pertany a: Partido Popular
  5. Acord per a l’adhesió al servei mancomunat d’assistència en arquitectura.

  Txema Pelaez Palazon (01:00:40)
  Càrrec: Alcalde | Pertany a: PSPV-PSOE
  5. Acord per a l’adhesió al servei mancomunat d’assistència en arquitectura.

  Joaquín Crespí Garcia (01:03:28)
  Càrrec: Regidor | Pertany a: Partido Popular
  5. Acord per a l’adhesió al servei mancomunat d’assistència en arquitectura.

  Txema Pelaez Palazon (01:03:49)
  Càrrec: Alcalde | Pertany a: PSPV-PSOE
  5. Acord per a l’adhesió al servei mancomunat d’assistència en arquitectura.
  6. Mocions d'urgència.
  7. Precs i preguntes.

  Joaquín Crespí Garcia (01:05:28)
  Càrrec: Regidor | Pertany a: Partido Popular
  7. Precs i preguntes.

  Txema Pelaez Palazon (01:08:44)
  Càrrec: Alcalde | Pertany a: PSPV-PSOE
  7. Precs i preguntes.

  Vicent Pons Soriano (01:08:48)
  Càrrec: Regidor | Pertany a: N.A.P.
  7. Precs i preguntes.

  Joaquín Crespí Garcia (01:09:18)
  Càrrec: Regidor | Pertany a: Partido Popular
  7. Precs i preguntes.

  Vicent Pons Soriano (01:09:21)
  Càrrec: Regidor | Pertany a: N.A.P.
  7. Precs i preguntes.

  Txema Pelaez Palazon (01:09:28)
  Càrrec: Alcalde | Pertany a: PSPV-PSOE
  7. Precs i preguntes.

  Joaquín Crespí Garcia (01:09:36)
  Càrrec: Regidor | Pertany a: Partido Popular
  7. Precs i preguntes.

  Txema Pelaez Palazon (01:11:05)
  Càrrec: Alcalde | Pertany a: PSPV-PSOE
  7. Precs i preguntes.

  Joaquín Crespí Garcia (01:11:10)
  Càrrec: Regidor | Pertany a: Partido Popular
  7. Precs i preguntes.

  Txema Pelaez Palazon (01:13:03)
  Càrrec: Alcalde | Pertany a: PSPV-PSOE
  7. Precs i preguntes.

  David Pons Garcia (01:13:27)
  Càrrec: 1r. Tinent d'Alcalde. Regidor de Cultura, Festes i Transparència | Pertany a: PSPV-PSOE
  7. Precs i preguntes.

  Txema Pelaez Palazon (01:13:31)
  Càrrec: Alcalde | Pertany a: PSPV-PSOE
  7. Precs i preguntes.

  Àngels Egea Escrivà (01:14:07)
  Càrrec: Secretaria-interventora | Pertany a: Ajuntament
  7. Precs i preguntes.

  Txema Pelaez Palazon (01:14:12)
  Càrrec: Alcalde | Pertany a: PSPV-PSOE
  7. Precs i preguntes.

  Joaquín Crespí Garcia (01:16:10)
  Càrrec: Regidor | Pertany a: Partido Popular
  7. Precs i preguntes.

  Txema Pelaez Palazon (01:16:40)
  Càrrec: Alcalde | Pertany a: PSPV-PSOE
  7. Precs i preguntes.

  Joaquín Crespí Garcia (01:16:53)
  Càrrec: Regidor | Pertany a: Partido Popular
  7. Precs i preguntes.

  Txema Pelaez Palazon (01:16:59)
  Càrrec: Alcalde | Pertany a: PSPV-PSOE
  7. Precs i preguntes.

  Joaquín Crespí Garcia (01:17:24)
  Càrrec: Regidor | Pertany a: Partido Popular
  7. Precs i preguntes.

  Txema Pelaez Palazon (01:17:49)
  Càrrec: Alcalde | Pertany a: PSPV-PSOE
  7. Precs i preguntes.

  Joaquín Crespí Garcia (01:18:55)
  Càrrec: Regidor | Pertany a: Partido Popular
  7. Precs i preguntes.

  Txema Pelaez Palazon (01:19:00)
  Càrrec: Alcalde | Pertany a: PSPV-PSOE
  7. Precs i preguntes.

  Joaquín Crespí Garcia (01:21:24)
  Càrrec: Regidor | Pertany a: Partido Popular
  7. Precs i preguntes.

  Txema Pelaez Palazon (01:21:56)
  Càrrec: Alcalde | Pertany a: PSPV-PSOE
  7. Precs i preguntes.

  Joaquín Crespí Garcia (01:22:20)
  Càrrec: Regidor | Pertany a: Partido Popular
  7. Precs i preguntes.

  Txema Pelaez Palazon (01:22:26)
  Càrrec: Alcalde | Pertany a: PSPV-PSOE
  7. Precs i preguntes.

  Àngels Egea Escrivà (01:22:39)
  Càrrec: Secretaria-interventora | Pertany a: Ajuntament
  7. Precs i preguntes.

  Txema Pelaez Palazon (01:22:45)
  Càrrec: Alcalde | Pertany a: PSPV-PSOE
  7. Precs i preguntes.

  David Pons Garcia (01:23:07)
  Càrrec: 1r. Tinent d'Alcalde. Regidor de Cultura, Festes i Transparència | Pertany a: PSPV-PSOE
  7. Precs i preguntes.

  Txema Pelaez Palazon (01:24:12)
  Càrrec: Alcalde | Pertany a: PSPV-PSOE
  7. Precs i preguntes.

  David Pons Garcia (01:24:30)
  Càrrec: 1r. Tinent d'Alcalde. Regidor de Cultura, Festes i Transparència | Pertany a: PSPV-PSOE
  7. Precs i preguntes.

  Txema Pelaez Palazon (01:24:42)
  Càrrec: Alcalde | Pertany a: PSPV-PSOE
  7. Precs i preguntes.

  ORDRE DEL DIA


  1. Aprovació, si s'escau, de l'acta de la sessió ordinària del Ple de 30 de juliol de 2018. (00:00:13)

  Aprovat

  Txema Pelaez Palazon (00:00:05)
  Càrrec: Alcalde | Pertany a: PSPV-PSOE

  2. Retre compte de les resolucions d’alcaldia. (00:00:36)

  Donar compte

  Txema Pelaez Palazon (00:00:05)
  Càrrec: Alcalde | Pertany a: PSPV-PSOE

  Àngels Egea Escrivà (00:00:42)
  Càrrec: Secretaria-interventora | Pertany a: Ajuntament

  Txema Pelaez Palazon (00:07:49)
  Càrrec: Alcalde | Pertany a: PSPV-PSOE

  3. Retre compte de les modificacions de crèdit aprovades per Resolució d’Alcaldia (00:07:55)

  Donar compte

  Txema Pelaez Palazon (00:07:49)
  Càrrec: Alcalde | Pertany a: PSPV-PSOE

  Àngels Egea Escrivà (00:08:34)
  Càrrec: Secretaria-interventora | Pertany a: Ajuntament

  Txema Pelaez Palazon (00:08:42)
  Càrrec: Alcalde | Pertany a: PSPV-PSOE

  Àngels Egea Escrivà (00:08:44)
  Càrrec: Secretaria-interventora | Pertany a: Ajuntament

  Txema Pelaez Palazon (00:08:55)
  Càrrec: Alcalde | Pertany a: PSPV-PSOE

  Àngels Egea Escrivà (00:10:56)
  Càrrec: Secretaria-interventora | Pertany a: Ajuntament

  Txema Pelaez Palazon (00:10:58)
  Càrrec: Alcalde | Pertany a: PSPV-PSOE

  Àngels Egea Escrivà (00:11:01)
  Càrrec: Secretaria-interventora | Pertany a: Ajuntament

  Txema Pelaez Palazon (00:11:03)
  Càrrec: Alcalde | Pertany a: PSPV-PSOE

  Àngels Egea Escrivà (00:12:00)
  Càrrec: Secretaria-interventora | Pertany a: Ajuntament

  Txema Pelaez Palazon (00:12:02)
  Càrrec: Alcalde | Pertany a: PSPV-PSOE

  Joaquín Crespí Garcia (00:12:50)
  Càrrec: Regidor | Pertany a: Partido Popular

  Debate (00:12:52)

  Joaquín Crespí Garcia (00:12:50)
  Càrrec: Regidor | Pertany a: Partido Popular

  Txema Pelaez Palazon (00:12:55)
  Càrrec: Alcalde | Pertany a: PSPV-PSOE

  Joaquín Crespí Garcia (00:13:58)
  Càrrec: Regidor | Pertany a: Partido Popular

  Txema Pelaez Palazon (00:14:12)
  Càrrec: Alcalde | Pertany a: PSPV-PSOE

  David Pons Garcia (00:14:37)
  Càrrec: 1r. Tinent d'Alcalde. Regidor de Cultura, Festes i Transparència | Pertany a: PSPV-PSOE

  Àngels Egea Escrivà (00:16:16)
  Càrrec: Secretaria-interventora | Pertany a: Ajuntament

  David Pons Garcia (00:17:49)
  Càrrec: 1r. Tinent d'Alcalde. Regidor de Cultura, Festes i Transparència | Pertany a: PSPV-PSOE

  Txema Pelaez Palazon (00:17:57)
  Càrrec: Alcalde | Pertany a: PSPV-PSOE

  Joaquín Crespí Garcia (00:18:03)
  Càrrec: Regidor | Pertany a: Partido Popular

  David Pons Garcia (00:18:25)
  Càrrec: 1r. Tinent d'Alcalde. Regidor de Cultura, Festes i Transparència | Pertany a: PSPV-PSOE

  Txema Pelaez Palazon (00:19:01)
  Càrrec: Alcalde | Pertany a: PSPV-PSOE

  4. Moció sobre la nova concessió projecte línies de transport de passatgers línia CV 112 Xàtiva Nord 07, presentada pel Sr. Alcalde. (00:19:04)

  Aprovat

  Txema Pelaez Palazon (00:19:01)
  Càrrec: Alcalde | Pertany a: PSPV-PSOE

  Debate (00:24:05)

  Txema Pelaez Palazon (00:19:01)
  Càrrec: Alcalde | Pertany a: PSPV-PSOE

  David Pons Garcia (00:27:51)
  Càrrec: 1r. Tinent d'Alcalde. Regidor de Cultura, Festes i Transparència | Pertany a: PSPV-PSOE

  Mª José Garcia Martínez (00:29:05)
  Càrrec: Regidora | Pertany a: Partido Popular

  Txema Pelaez Palazon (00:29:13)
  Càrrec: Alcalde | Pertany a: PSPV-PSOE

  Mª José Garcia Martínez (00:29:20)
  Càrrec: Regidora | Pertany a: Partido Popular

  Txema Pelaez Palazon (00:29:28)
  Càrrec: Alcalde | Pertany a: PSPV-PSOE

  David Pons Garcia (00:29:32)
  Càrrec: 1r. Tinent d'Alcalde. Regidor de Cultura, Festes i Transparència | Pertany a: PSPV-PSOE

  Txema Pelaez Palazon (00:29:42)
  Càrrec: Alcalde | Pertany a: PSPV-PSOE

  Mª José Garcia Martínez (00:29:57)
  Càrrec: Regidora | Pertany a: Partido Popular

  Txema Pelaez Palazon (00:30:04)
  Càrrec: Alcalde | Pertany a: PSPV-PSOE

  Vicent Pons Soriano (00:31:39)
  Càrrec: Regidor | Pertany a: N.A.P.

  Txema Pelaez Palazon (00:32:20)
  Càrrec: Alcalde | Pertany a: PSPV-PSOE

  David Pons Garcia (00:32:47)
  Càrrec: 1r. Tinent d'Alcalde. Regidor de Cultura, Festes i Transparència | Pertany a: PSPV-PSOE

  Txema Pelaez Palazon (00:32:54)
  Càrrec: Alcalde | Pertany a: PSPV-PSOE

  Joaquín Crespí Garcia (00:33:02)
  Càrrec: Regidor | Pertany a: Partido Popular

  Txema Pelaez Palazon (00:33:07)
  Càrrec: Alcalde | Pertany a: PSPV-PSOE

  Mª José Garcia Martínez (00:33:57)
  Càrrec: Regidora | Pertany a: Partido Popular

  Joaquín Crespí Garcia (00:34:10)
  Càrrec: Regidor | Pertany a: Partido Popular

  Txema Pelaez Palazon (00:34:20)
  Càrrec: Alcalde | Pertany a: PSPV-PSOE

  David Pons Garcia (00:34:29)
  Càrrec: 1r. Tinent d'Alcalde. Regidor de Cultura, Festes i Transparència | Pertany a: PSPV-PSOE

  Txema Pelaez Palazon (00:34:35)
  Càrrec: Alcalde | Pertany a: PSPV-PSOE

  Joaquín Crespí Garcia (00:35:35)
  Càrrec: Regidor | Pertany a: Partido Popular

  Txema Pelaez Palazon (00:35:42)
  Càrrec: Alcalde | Pertany a: PSPV-PSOE

  Joaquín Crespí Garcia (00:36:54)
  Càrrec: Regidor | Pertany a: Partido Popular

  Txema Pelaez Palazon (00:37:11)
  Càrrec: Alcalde | Pertany a: PSPV-PSOE

  Óscar Villa Garcia (00:41:52)
  Càrrec: Regidor | Pertany a: Partido Popular

  Txema Pelaez Palazon (00:42:26)
  Càrrec: Alcalde | Pertany a: PSPV-PSOE

  Óscar Villa Garcia (00:44:05)
  Càrrec: Regidor | Pertany a: Partido Popular

  Txema Pelaez Palazon (00:44:12)
  Càrrec: Alcalde | Pertany a: PSPV-PSOE

  5. Acord per a l’adhesió al servei mancomunat d’assistència en arquitectura. (00:45:28)

  Aprovat

  Txema Pelaez Palazon (00:44:12)
  Càrrec: Alcalde | Pertany a: PSPV-PSOE

  Debate (00:47:53)

  Txema Pelaez Palazon (00:44:12)
  Càrrec: Alcalde | Pertany a: PSPV-PSOE

  Óscar Villa Garcia (00:52:23)
  Càrrec: Regidor | Pertany a: Partido Popular

  Txema Pelaez Palazon (00:54:44)
  Càrrec: Alcalde | Pertany a: PSPV-PSOE

  Óscar Villa Garcia (00:55:37)
  Càrrec: Regidor | Pertany a: Partido Popular

  Txema Pelaez Palazon (00:56:26)
  Càrrec: Alcalde | Pertany a: PSPV-PSOE

  Joaquín Crespí Garcia (00:57:59)
  Càrrec: Regidor | Pertany a: Partido Popular

  Txema Pelaez Palazon (00:58:18)
  Càrrec: Alcalde | Pertany a: PSPV-PSOE

  Joaquín Crespí Garcia (00:58:22)
  Càrrec: Regidor | Pertany a: Partido Popular

  Txema Pelaez Palazon (00:58:59)
  Càrrec: Alcalde | Pertany a: PSPV-PSOE

  Joaquín Crespí Garcia (00:59:05)
  Càrrec: Regidor | Pertany a: Partido Popular

  Txema Pelaez Palazon (00:59:08)
  Càrrec: Alcalde | Pertany a: PSPV-PSOE

  Joaquín Crespí Garcia (00:59:12)
  Càrrec: Regidor | Pertany a: Partido Popular

  David Pons Garcia (00:59:21)
  Càrrec: 1r. Tinent d'Alcalde. Regidor de Cultura, Festes i Transparència | Pertany a: PSPV-PSOE

  Óscar Villa Garcia (01:00:08)
  Càrrec: Regidor | Pertany a: Partido Popular

  Txema Pelaez Palazon (01:00:40)
  Càrrec: Alcalde | Pertany a: PSPV-PSOE

  Joaquín Crespí Garcia (01:03:28)
  Càrrec: Regidor | Pertany a: Partido Popular

  Txema Pelaez Palazon (01:03:49)
  Càrrec: Alcalde | Pertany a: PSPV-PSOE

  6. Mocions d'urgència. (01:04:47)


  Txema Pelaez Palazon (01:03:49)
  Càrrec: Alcalde | Pertany a: PSPV-PSOE

  7. Precs i preguntes. (01:05:04)


  Txema Pelaez Palazon (01:03:49)
  Càrrec: Alcalde | Pertany a: PSPV-PSOE

  Joaquín Crespí Garcia (01:05:28)
  Càrrec: Regidor | Pertany a: Partido Popular

  Txema Pelaez Palazon (01:08:44)
  Càrrec: Alcalde | Pertany a: PSPV-PSOE

  Vicent Pons Soriano (01:08:48)
  Càrrec: Regidor | Pertany a: N.A.P.

  Joaquín Crespí Garcia (01:09:18)
  Càrrec: Regidor | Pertany a: Partido Popular

  Vicent Pons Soriano (01:09:21)
  Càrrec: Regidor | Pertany a: N.A.P.

  Txema Pelaez Palazon (01:09:28)
  Càrrec: Alcalde | Pertany a: PSPV-PSOE

  Joaquín Crespí Garcia (01:09:36)
  Càrrec: Regidor | Pertany a: Partido Popular

  Txema Pelaez Palazon (01:11:05)
  Càrrec: Alcalde | Pertany a: PSPV-PSOE

  Joaquín Crespí Garcia (01:11:10)
  Càrrec: Regidor | Pertany a: Partido Popular

  Txema Pelaez Palazon (01:13:03)
  Càrrec: Alcalde | Pertany a: PSPV-PSOE

  David Pons Garcia (01:13:27)
  Càrrec: 1r. Tinent d'Alcalde. Regidor de Cultura, Festes i Transparència | Pertany a: PSPV-PSOE

  Txema Pelaez Palazon (01:13:31)
  Càrrec: Alcalde | Pertany a: PSPV-PSOE

  Àngels Egea Escrivà (01:14:07)
  Càrrec: Secretaria-interventora | Pertany a: Ajuntament

  Txema Pelaez Palazon (01:14:12)
  Càrrec: Alcalde | Pertany a: PSPV-PSOE

  Joaquín Crespí Garcia (01:16:10)
  Càrrec: Regidor | Pertany a: Partido Popular

  Txema Pelaez Palazon (01:16:40)
  Càrrec: Alcalde | Pertany a: PSPV-PSOE

  Joaquín Crespí Garcia (01:16:53)
  Càrrec: Regidor | Pertany a: Partido Popular

  Txema Pelaez Palazon (01:16:59)
  Càrrec: Alcalde | Pertany a: PSPV-PSOE

  Joaquín Crespí Garcia (01:17:24)
  Càrrec: Regidor | Pertany a: Partido Popular

  Txema Pelaez Palazon (01:17:49)
  Càrrec: Alcalde | Pertany a: PSPV-PSOE

  Joaquín Crespí Garcia (01:18:55)
  Càrrec: Regidor | Pertany a: Partido Popular

  Txema Pelaez Palazon (01:19:00)
  Càrrec: Alcalde | Pertany a: PSPV-PSOE

  Joaquín Crespí Garcia (01:21:24)
  Càrrec: Regidor | Pertany a: Partido Popular

  Txema Pelaez Palazon (01:21:56)
  Càrrec: Alcalde | Pertany a: PSPV-PSOE

  Joaquín Crespí Garcia (01:22:20)
  Càrrec: Regidor | Pertany a: Partido Popular

  Txema Pelaez Palazon (01:22:26)
  Càrrec: Alcalde | Pertany a: PSPV-PSOE

  Àngels Egea Escrivà (01:22:39)
  Càrrec: Secretaria-interventora | Pertany a: Ajuntament

  Txema Pelaez Palazon (01:22:45)
  Càrrec: Alcalde | Pertany a: PSPV-PSOE

  David Pons Garcia (01:23:07)
  Càrrec: 1r. Tinent d'Alcalde. Regidor de Cultura, Festes i Transparència | Pertany a: PSPV-PSOE

  Txema Pelaez Palazon (01:24:12)
  Càrrec: Alcalde | Pertany a: PSPV-PSOE

  David Pons Garcia (01:24:30)
  Càrrec: 1r. Tinent d'Alcalde. Regidor de Cultura, Festes i Transparència | Pertany a: PSPV-PSOE

  Txema Pelaez Palazon (01:24:42)
  Càrrec: Alcalde | Pertany a: PSPV-PSOE