AJUNTAMENT DE TORRENT
/uploads/AJUNTAMENT_DE_TORRENT/2016-10-28_02-12-27_torrent.png

Con esta herramienta desde el Ayuntamiento de Torrent ponemos a disposición de los ciudadanos, todas las sesiones públicas así como sus acuerdos.

Inicio | Sesiones 2016 | 06-10-2016Ubicación
Sala de sessions plenaries de l'Ajuntament de Torrent

Descripción de la sesión
Sesión de fecha 06 de octubre de 2016

Duración 00:00

 • PARTIDO POLITICO/GRUPOINTERVENCIONESTIEMPO
  Alcalde 65 00:16:27
  Grup Socialista PSPV-PSOE 13 00:23:32
  Grup Popular 19 00:34:31
  Compromís 16 00:31:52
  Ciudadanos 16 00:18:09
  Guanyant Torrent 7 00:15:43
  Ajuntament 5 00:03:53
  Públic 3 00:16:20
  VOX 0 00:00:00

  INTERVENCIONES


  Juan Jesús Ros Piles (00:02:05)
  Cargo: Alcalde | Pertenece a: Grup Socialista PSPV-PSOE
  1. APROVACIÓ ACTES SESSIONS ANTERIORS: * Extraordinària 28/Maig/2016 * Extraordinària 31/Maig/2016
  2. PROPOSTA ALCALDIA PRESIDÈNCIA: CESSAMENT I NOMENAMENT VOCAL EN EL CONSELL ESCOLAR MUNICIPAL.

  Fernando Salom Herrero (00:02:43)
  Cargo: Secretari General del Ple | Pertenece a: Ajuntament
  2. PROPOSTA ALCALDIA PRESIDÈNCIA: CESSAMENT I NOMENAMENT VOCAL EN EL CONSELL ESCOLAR MUNICIPAL.

  Juan Jesús Ros Piles (00:03:17)
  Cargo: Alcalde | Pertenece a: Grup Socialista PSPV-PSOE
  2. PROPOSTA ALCALDIA PRESIDÈNCIA: CESSAMENT I NOMENAMENT VOCAL EN EL CONSELL ESCOLAR MUNICIPAL.
  3. PROPOSTA CONJUNTA SRS. PORTAVEUS GRUPS POLÍTICS MUNICIPALS: NOMENAMENT REPRESENTANTS DE LA CORPORACIÓ EN ÒRGANS COL·LEGIATS QUE SIGUEN DE LA COMPETÈNCIA DEL PLE.

  Fernando Salom Herrero (00:03:36)
  Cargo: Secretari General del Ple | Pertenece a: Ajuntament
  3. PROPOSTA CONJUNTA SRS. PORTAVEUS GRUPS POLÍTICS MUNICIPALS: NOMENAMENT REPRESENTANTS DE LA CORPORACIÓ EN ÒRGANS COL·LEGIATS QUE SIGUEN DE LA COMPETÈNCIA DEL PLE.

  Juan Jesús Ros Piles (00:05:03)
  Cargo: Alcalde | Pertenece a: Grup Socialista PSPV-PSOE
  3. PROPOSTA CONJUNTA SRS. PORTAVEUS GRUPS POLÍTICS MUNICIPALS: NOMENAMENT REPRESENTANTS DE LA CORPORACIÓ EN ÒRGANS COL·LEGIATS QUE SIGUEN DE LA COMPETÈNCIA DEL PLE.
  4. DONAR COMPTE DE L'INFORME D’EXECUCIÓ DEL PRESSUPOST 2º TRIMESTRE 2016

  Andrés José Campos Casado (00:05:19)
  Cargo: 4t tinent d'alcalde | Pertenece a: Grup Socialista PSPV-PSOE
  4. DONAR COMPTE DE L'INFORME D’EXECUCIÓ DEL PRESSUPOST 2º TRIMESTRE 2016

  Juan Jesús Ros Piles (00:06:21)
  Cargo: Alcalde | Pertenece a: Grup Socialista PSPV-PSOE
  4. DONAR COMPTE DE L'INFORME D’EXECUCIÓ DEL PRESSUPOST 2º TRIMESTRE 2016
  5. COMISSIÓ INFORMATIVA D’ECONOMIA, HISENDA I SEGURETAT CIUTADANA.
  5.01. RECONEIXEMENT EXTRAJUDICIAL DE CRÈDITS, NÚM. 1/2016 OOAA JUNTA LOCAL FALLERA.

  Víctor González Medina (00:06:41)
  Cargo: Regidor | Pertenece a: Compromís
  5.01. RECONEIXEMENT EXTRAJUDICIAL DE CRÈDITS, NÚM. 1/2016 OOAA JUNTA LOCAL FALLERA.

  Juan Jesús Ros Piles (00:11:19)
  Cargo: Alcalde | Pertenece a: Grup Socialista PSPV-PSOE
  5.01. RECONEIXEMENT EXTRAJUDICIAL DE CRÈDITS, NÚM. 1/2016 OOAA JUNTA LOCAL FALLERA.

  Francisco José Cubas Monedero (00:11:25)
  Cargo: Regidor | Pertenece a: Ciudadanos
  5.01. RECONEIXEMENT EXTRAJUDICIAL DE CRÈDITS, NÚM. 1/2016 OOAA JUNTA LOCAL FALLERA.

  Juan Jesús Ros Piles (00:12:57)
  Cargo: Alcalde | Pertenece a: Grup Socialista PSPV-PSOE
  5.01. RECONEIXEMENT EXTRAJUDICIAL DE CRÈDITS, NÚM. 1/2016 OOAA JUNTA LOCAL FALLERA.

  Jaume Santonja Ricart (00:13:02)
  Cargo: Regidor | Pertenece a: Guanyant Torrent
  5.01. RECONEIXEMENT EXTRAJUDICIAL DE CRÈDITS, NÚM. 1/2016 OOAA JUNTA LOCAL FALLERA.

  Juan Jesús Ros Piles (00:14:54)
  Cargo: Alcalde | Pertenece a: Grup Socialista PSPV-PSOE
  5.01. RECONEIXEMENT EXTRAJUDICIAL DE CRÈDITS, NÚM. 1/2016 OOAA JUNTA LOCAL FALLERA.

  Amparo Folgado Tonda (00:14:58)
  Cargo: Portaveu | Pertenece a: Grup Popular
  5.01. RECONEIXEMENT EXTRAJUDICIAL DE CRÈDITS, NÚM. 1/2016 OOAA JUNTA LOCAL FALLERA.

  Juan Jesús Ros Piles (00:16:32)
  Cargo: Alcalde | Pertenece a: Grup Socialista PSPV-PSOE
  5.01. RECONEIXEMENT EXTRAJUDICIAL DE CRÈDITS, NÚM. 1/2016 OOAA JUNTA LOCAL FALLERA.

  Andrés José Campos Casado (00:16:35)
  Cargo: 4t tinent d'alcalde | Pertenece a: Grup Socialista PSPV-PSOE
  5.01. RECONEIXEMENT EXTRAJUDICIAL DE CRÈDITS, NÚM. 1/2016 OOAA JUNTA LOCAL FALLERA.

  Juan Jesús Ros Piles (00:18:41)
  Cargo: Alcalde | Pertenece a: Grup Socialista PSPV-PSOE
  5.01. RECONEIXEMENT EXTRAJUDICIAL DE CRÈDITS, NÚM. 1/2016 OOAA JUNTA LOCAL FALLERA.
  5.02. BONIFICACIÓ ICIO SOL·LICITADA PER CELEVANT, S.L.
  6. COMISSIÓ INFORMATIVA D’URBANISME, MEDI AMBIENT, DESENVOLUPAMENT ECONÒMIC I SOCIAL, OCUPACIÓ, MOBILITAT I PARTICIPACIÓ.
  6.01. ÀREA DE DESENVOLUPAMENT SOSTENIBLE: PROPOSTA D’ACCEPTACIÓ DE LES MODIFICACIONS DEL CONVENI MARC SUBSCRIT ENTRE LA GENERALITAT VALENCIANA I ECOEMBALAJES ESPAÑA, S.A., ACORDADES PER LA COMISSIÓ DE SEGUIMENT DEL CONVENI EL 18 DE FEBRER DE 2016.
  6.02. ÀREA DE DESENVOLUPAMENT SOSTENIBLE: PROJECTE DE MODIFICACIÓ DE L’ARTICLE 7.4. DEL PGOU: “REGULACIÓ DE L’ÚS TERCIARI. ÚS APARCAMENT I GARATGES. CATEGORIA PRIMER”. DONAR COMPTE DE L’INFORME AMBIENTAL I TERRITORIAL ESTRATÈGIC FAVORABLE I PROPOSTA DE SOTMETIMENT A INFORMACIÓ PÚBLICA.
  6.03. MOCIÓ GRUP MUNICIPAL POPULAR: CREACIÓ MESA DE L’AGUA I PLA DIRECTOR.

  José Francisco Gozalvo Llácer (00:20:21)
  Cargo: Regidor | Pertenece a: Grup Popular
  6.03. MOCIÓ GRUP MUNICIPAL POPULAR: CREACIÓ MESA DE L’AGUA I PLA DIRECTOR.

  Juan Jesús Ros Piles (00:22:21)
  Cargo: Alcalde | Pertenece a: Grup Socialista PSPV-PSOE
  6.03. MOCIÓ GRUP MUNICIPAL POPULAR: CREACIÓ MESA DE L’AGUA I PLA DIRECTOR.

  Francisco José Cubas Monedero (00:22:26)
  Cargo: Regidor | Pertenece a: Ciudadanos
  6.03. MOCIÓ GRUP MUNICIPAL POPULAR: CREACIÓ MESA DE L’AGUA I PLA DIRECTOR.

  Juan Jesús Ros Piles (00:23:19)
  Cargo: Alcalde | Pertenece a: Grup Socialista PSPV-PSOE
  6.03. MOCIÓ GRUP MUNICIPAL POPULAR: CREACIÓ MESA DE L’AGUA I PLA DIRECTOR.

  José Francisco Gozalvo Llácer (00:23:24)
  Cargo: Regidor | Pertenece a: Grup Popular
  6.03. MOCIÓ GRUP MUNICIPAL POPULAR: CREACIÓ MESA DE L’AGUA I PLA DIRECTOR.

  Francisco José Cubas Monedero (00:24:13)
  Cargo: Regidor | Pertenece a: Ciudadanos
  6.03. MOCIÓ GRUP MUNICIPAL POPULAR: CREACIÓ MESA DE L’AGUA I PLA DIRECTOR.

  Juan Jesús Ros Piles (00:24:29)
  Cargo: Alcalde | Pertenece a: Grup Socialista PSPV-PSOE
  6.03. MOCIÓ GRUP MUNICIPAL POPULAR: CREACIÓ MESA DE L’AGUA I PLA DIRECTOR.
  6.04. MOCIÓ GRUP MUNICIPAL COMPROMÍS PER TORRENT: SEGUIMENT I ESTUDI DEL MODEL DE GESTIÓ D’AIGÜES DE L’HORTA.

  Víctor González Medina (00:27:13)
  Cargo: Regidor | Pertenece a: Compromís
  6.04. MOCIÓ GRUP MUNICIPAL COMPROMÍS PER TORRENT: SEGUIMENT I ESTUDI DEL MODEL DE GESTIÓ D’AIGÜES DE L’HORTA.

  Juan Jesús Ros Piles (00:30:31)
  Cargo: Alcalde | Pertenece a: Grup Socialista PSPV-PSOE
  6.04. MOCIÓ GRUP MUNICIPAL COMPROMÍS PER TORRENT: SEGUIMENT I ESTUDI DEL MODEL DE GESTIÓ D’AIGÜES DE L’HORTA.

  Jaume Santonja Ricart (00:30:36)
  Cargo: Regidor | Pertenece a: Guanyant Torrent
  6.04. MOCIÓ GRUP MUNICIPAL COMPROMÍS PER TORRENT: SEGUIMENT I ESTUDI DEL MODEL DE GESTIÓ D’AIGÜES DE L’HORTA.

  Juan Jesús Ros Piles (00:32:08)
  Cargo: Alcalde | Pertenece a: Grup Socialista PSPV-PSOE
  6.04. MOCIÓ GRUP MUNICIPAL COMPROMÍS PER TORRENT: SEGUIMENT I ESTUDI DEL MODEL DE GESTIÓ D’AIGÜES DE L’HORTA.

  Víctor González Medina (00:32:13)
  Cargo: Regidor | Pertenece a: Compromís
  6.04. MOCIÓ GRUP MUNICIPAL COMPROMÍS PER TORRENT: SEGUIMENT I ESTUDI DEL MODEL DE GESTIÓ D’AIGÜES DE L’HORTA.

  Juan Jesús Ros Piles (00:34:05)
  Cargo: Alcalde | Pertenece a: Grup Socialista PSPV-PSOE
  6.04. MOCIÓ GRUP MUNICIPAL COMPROMÍS PER TORRENT: SEGUIMENT I ESTUDI DEL MODEL DE GESTIÓ D’AIGÜES DE L’HORTA.

  Andrés José Campos Casado (00:34:12)
  Cargo: 4t tinent d'alcalde | Pertenece a: Grup Socialista PSPV-PSOE
  6.04. MOCIÓ GRUP MUNICIPAL COMPROMÍS PER TORRENT: SEGUIMENT I ESTUDI DEL MODEL DE GESTIÓ D’AIGÜES DE L’HORTA.

  Juan Jesús Ros Piles (00:35:46)
  Cargo: Alcalde | Pertenece a: Grup Socialista PSPV-PSOE
  6.04. MOCIÓ GRUP MUNICIPAL COMPROMÍS PER TORRENT: SEGUIMENT I ESTUDI DEL MODEL DE GESTIÓ D’AIGÜES DE L’HORTA.

  Jaume Santonja Ricart (00:35:50)
  Cargo: Regidor | Pertenece a: Guanyant Torrent
  6.04. MOCIÓ GRUP MUNICIPAL COMPROMÍS PER TORRENT: SEGUIMENT I ESTUDI DEL MODEL DE GESTIÓ D’AIGÜES DE L’HORTA.

  Juan Jesús Ros Piles (00:39:55)
  Cargo: Alcalde | Pertenece a: Grup Socialista PSPV-PSOE
  6.04. MOCIÓ GRUP MUNICIPAL COMPROMÍS PER TORRENT: SEGUIMENT I ESTUDI DEL MODEL DE GESTIÓ D’AIGÜES DE L’HORTA.

  Víctor González Medina (00:39:59)
  Cargo: Regidor | Pertenece a: Compromís
  6.04. MOCIÓ GRUP MUNICIPAL COMPROMÍS PER TORRENT: SEGUIMENT I ESTUDI DEL MODEL DE GESTIÓ D’AIGÜES DE L’HORTA.

  Juan Jesús Ros Piles (00:43:40)
  Cargo: Alcalde | Pertenece a: Grup Socialista PSPV-PSOE
  6.04. MOCIÓ GRUP MUNICIPAL COMPROMÍS PER TORRENT: SEGUIMENT I ESTUDI DEL MODEL DE GESTIÓ D’AIGÜES DE L’HORTA.

  Andrés José Campos Casado (00:43:43)
  Cargo: 4t tinent d'alcalde | Pertenece a: Grup Socialista PSPV-PSOE
  6.04. MOCIÓ GRUP MUNICIPAL COMPROMÍS PER TORRENT: SEGUIMENT I ESTUDI DEL MODEL DE GESTIÓ D’AIGÜES DE L’HORTA.

  Juan Jesús Ros Piles (00:46:07)
  Cargo: Alcalde | Pertenece a: Grup Socialista PSPV-PSOE
  6.04. MOCIÓ GRUP MUNICIPAL COMPROMÍS PER TORRENT: SEGUIMENT I ESTUDI DEL MODEL DE GESTIÓ D’AIGÜES DE L’HORTA.

  Amparo Folgado Tonda (00:46:08)
  Cargo: Portaveu | Pertenece a: Grup Popular
  6.04. MOCIÓ GRUP MUNICIPAL COMPROMÍS PER TORRENT: SEGUIMENT I ESTUDI DEL MODEL DE GESTIÓ D’AIGÜES DE L’HORTA.

  Juan Jesús Ros Piles (00:48:45)
  Cargo: Alcalde | Pertenece a: Grup Socialista PSPV-PSOE
  6.04. MOCIÓ GRUP MUNICIPAL COMPROMÍS PER TORRENT: SEGUIMENT I ESTUDI DEL MODEL DE GESTIÓ D’AIGÜES DE L’HORTA.

  Jaume Santonja Ricart (00:48:51)
  Cargo: Regidor | Pertenece a: Guanyant Torrent
  6.04. MOCIÓ GRUP MUNICIPAL COMPROMÍS PER TORRENT: SEGUIMENT I ESTUDI DEL MODEL DE GESTIÓ D’AIGÜES DE L’HORTA.

  Juan Jesús Ros Piles (00:54:24)
  Cargo: Alcalde | Pertenece a: Grup Socialista PSPV-PSOE
  6.04. MOCIÓ GRUP MUNICIPAL COMPROMÍS PER TORRENT: SEGUIMENT I ESTUDI DEL MODEL DE GESTIÓ D’AIGÜES DE L’HORTA.

  Víctor González Medina (00:54:30)
  Cargo: Regidor | Pertenece a: Compromís
  6.04. MOCIÓ GRUP MUNICIPAL COMPROMÍS PER TORRENT: SEGUIMENT I ESTUDI DEL MODEL DE GESTIÓ D’AIGÜES DE L’HORTA.

  Juan Jesús Ros Piles (00:56:27)
  Cargo: Alcalde | Pertenece a: Grup Socialista PSPV-PSOE
  6.04. MOCIÓ GRUP MUNICIPAL COMPROMÍS PER TORRENT: SEGUIMENT I ESTUDI DEL MODEL DE GESTIÓ D’AIGÜES DE L’HORTA.

  Jaume Santonja Ricart (00:56:31)
  Cargo: Regidor | Pertenece a: Guanyant Torrent
  6.04. MOCIÓ GRUP MUNICIPAL COMPROMÍS PER TORRENT: SEGUIMENT I ESTUDI DEL MODEL DE GESTIÓ D’AIGÜES DE L’HORTA.

  Juan Jesús Ros Piles (00:56:45)
  Cargo: Alcalde | Pertenece a: Grup Socialista PSPV-PSOE
  6.04. MOCIÓ GRUP MUNICIPAL COMPROMÍS PER TORRENT: SEGUIMENT I ESTUDI DEL MODEL DE GESTIÓ D’AIGÜES DE L’HORTA.

  Pau Alabajos Ferrer (00:56:47)
  Cargo: Regidor | Pertenece a: Compromís
  6.04. MOCIÓ GRUP MUNICIPAL COMPROMÍS PER TORRENT: SEGUIMENT I ESTUDI DEL MODEL DE GESTIÓ D’AIGÜES DE L’HORTA.

  Juan Jesús Ros Piles (00:57:23)
  Cargo: Alcalde | Pertenece a: Grup Socialista PSPV-PSOE
  6.04. MOCIÓ GRUP MUNICIPAL COMPROMÍS PER TORRENT: SEGUIMENT I ESTUDI DEL MODEL DE GESTIÓ D’AIGÜES DE L’HORTA.
  7. COMISSIÓ INFORMATIVA D'ADMINISTRACIÓ, BENESTAR SOCIAL I EDUCACIÓ.
  7.01. . MOCIÓ GRUP MUNICIPAL COMPROMÍS PER TORRENT “PER A LA POSADA EN MARXA DEL CONSELL LOCAL DEL MAJOR, PER UNA CIUTAT MÉS PARTICIPATIVA”.

  Mari Carmen Silla Mora (00:58:21)
  Cargo: Regidora | Pertenece a: Compromís
  7.01. . MOCIÓ GRUP MUNICIPAL COMPROMÍS PER TORRENT “PER A LA POSADA EN MARXA DEL CONSELL LOCAL DEL MAJOR, PER UNA CIUTAT MÉS PARTICIPATIVA”.

  Juan Jesús Ros Piles (01:01:39)
  Cargo: Alcalde | Pertenece a: Grup Socialista PSPV-PSOE
  7.01. . MOCIÓ GRUP MUNICIPAL COMPROMÍS PER TORRENT “PER A LA POSADA EN MARXA DEL CONSELL LOCAL DEL MAJOR, PER UNA CIUTAT MÉS PARTICIPATIVA”.

  Enrique Campos Fenoll (01:01:42)
  Cargo: Regidor | Pertenece a: Ciudadanos
  7.01. . MOCIÓ GRUP MUNICIPAL COMPROMÍS PER TORRENT “PER A LA POSADA EN MARXA DEL CONSELL LOCAL DEL MAJOR, PER UNA CIUTAT MÉS PARTICIPATIVA”.

  Juan Jesús Ros Piles (01:02:06)
  Cargo: Alcalde | Pertenece a: Grup Socialista PSPV-PSOE
  7.01. . MOCIÓ GRUP MUNICIPAL COMPROMÍS PER TORRENT “PER A LA POSADA EN MARXA DEL CONSELL LOCAL DEL MAJOR, PER UNA CIUTAT MÉS PARTICIPATIVA”.

  Francisco José Carbonell Pons (01:02:09)
  Cargo: 6è tinent d'alcalde | Pertenece a: Grup Socialista PSPV-PSOE
  7.01. . MOCIÓ GRUP MUNICIPAL COMPROMÍS PER TORRENT “PER A LA POSADA EN MARXA DEL CONSELL LOCAL DEL MAJOR, PER UNA CIUTAT MÉS PARTICIPATIVA”.

  Juan Jesús Ros Piles (01:03:07)
  Cargo: Alcalde | Pertenece a: Grup Socialista PSPV-PSOE
  7.01. . MOCIÓ GRUP MUNICIPAL COMPROMÍS PER TORRENT “PER A LA POSADA EN MARXA DEL CONSELL LOCAL DEL MAJOR, PER UNA CIUTAT MÉS PARTICIPATIVA”.

  Mari Carmen Silla Mora (01:03:13)
  Cargo: Regidora | Pertenece a: Compromís
  7.01. . MOCIÓ GRUP MUNICIPAL COMPROMÍS PER TORRENT “PER A LA POSADA EN MARXA DEL CONSELL LOCAL DEL MAJOR, PER UNA CIUTAT MÉS PARTICIPATIVA”.

  Juan Jesús Ros Piles (01:03:49)
  Cargo: Alcalde | Pertenece a: Grup Socialista PSPV-PSOE
  7.01. . MOCIÓ GRUP MUNICIPAL COMPROMÍS PER TORRENT “PER A LA POSADA EN MARXA DEL CONSELL LOCAL DEL MAJOR, PER UNA CIUTAT MÉS PARTICIPATIVA”.

  Enrique Campos Fenoll (01:03:51)
  Cargo: Regidor | Pertenece a: Ciudadanos
  7.01. . MOCIÓ GRUP MUNICIPAL COMPROMÍS PER TORRENT “PER A LA POSADA EN MARXA DEL CONSELL LOCAL DEL MAJOR, PER UNA CIUTAT MÉS PARTICIPATIVA”.

  Juan Jesús Ros Piles (01:04:20)
  Cargo: Alcalde | Pertenece a: Grup Socialista PSPV-PSOE
  7.01. . MOCIÓ GRUP MUNICIPAL COMPROMÍS PER TORRENT “PER A LA POSADA EN MARXA DEL CONSELL LOCAL DEL MAJOR, PER UNA CIUTAT MÉS PARTICIPATIVA”.
  7.02. MOCIÓ GRUP MUNICIPAL POPULAR “INSTAR A LA DIRECCIÓ GRAL. DE POLÍTICA EDUCATIVA PER A QUE RECONSIDERE LA PETICIÓ DEL CEIP SAN JUAN BAUTISTA DE REALITZAR EL PROCÉS DE VOTACIÓ I POSTERIOR IMPLANTACIÓ DE LA JORNADA CONTINUA”.

  Mari Carmen Benavent Roig (01:04:57)
  Cargo: Regidora | Pertenece a: Grup Popular
  7.02. MOCIÓ GRUP MUNICIPAL POPULAR “INSTAR A LA DIRECCIÓ GRAL. DE POLÍTICA EDUCATIVA PER A QUE RECONSIDERE LA PETICIÓ DEL CEIP SAN JUAN BAUTISTA DE REALITZAR EL PROCÉS DE VOTACIÓ I POSTERIOR IMPLANTACIÓ DE LA JORNADA CONTINUA”.

  Juan Jesús Ros Piles (01:11:41)
  Cargo: Alcalde | Pertenece a: Grup Socialista PSPV-PSOE
  7.02. MOCIÓ GRUP MUNICIPAL POPULAR “INSTAR A LA DIRECCIÓ GRAL. DE POLÍTICA EDUCATIVA PER A QUE RECONSIDERE LA PETICIÓ DEL CEIP SAN JUAN BAUTISTA DE REALITZAR EL PROCÉS DE VOTACIÓ I POSTERIOR IMPLANTACIÓ DE LA JORNADA CONTINUA”.

  Mari Carmen Silla Mora (01:11:44)
  Cargo: Regidora | Pertenece a: Compromís