AJUNTAMENT DE TORRENT
/uploads/AJUNTAMENT_DE_TORRENT/2016-10-28_02-12-27_torrent.png

Con esta herramienta desde el Ayuntamiento de Torrent ponemos a disposición de los ciudadanos, todas las sesiones públicas así como sus acuerdos.

Inicio | Sesiones 2016 | 03-11-2016Ubicación
Sala de sessions plenaries de l'Ajuntament

Descripción de la sesión
Sesión de fecha 03 de noviembre de 2016

Duración 00:00

 • PARTIDO POLITICO/GRUPOINTERVENCIONESTIEMPO
  Alcalde 56 00:15:49
  Grup Socialista PSPV-PSOE 2 00:02:33
  Grup Popular 20 00:27:02
  Compromís 19 00:21:04
  Ciudadanos 6 00:03:27
  Guanyant Torrent 4 00:05:22
  Ajuntament 8 00:06:06
  Públic 3 00:09:36
  VOX 0 00:00:00

  INTERVENCIONES


  Juan Jesús Ros Piles (00:08:43)
  Cargo: Alcalde | Pertenece a: Grup Socialista PSPV-PSOE
  1. APROVACIÓ ACTES SESSIONS ANTERIORS: * Ordinària 02/Juny/2016
  2. DECLARACIÓ INSTITUCIONAL CONJUNTA DELS GRUP MUNICIPALS: SUPORT AL CLAUSTRE DE PROFESSOR I PROFESSORES DE L’IES VELES I VENTS.

  Fernando Salom Herrero (00:09:39)
  Cargo: Secretari General del Ple | Pertenece a: Ajuntament
  2. DECLARACIÓ INSTITUCIONAL CONJUNTA DELS GRUP MUNICIPALS: SUPORT AL CLAUSTRE DE PROFESSOR I PROFESSORES DE L’IES VELES I VENTS.

  Juan Jesús Ros Piles (00:11:30)
  Cargo: Alcalde | Pertenece a: Grup Socialista PSPV-PSOE
  2. DECLARACIÓ INSTITUCIONAL CONJUNTA DELS GRUP MUNICIPALS: SUPORT AL CLAUSTRE DE PROFESSOR I PROFESSORES DE L’IES VELES I VENTS.

  David Baviera Climent (00:11:36)
  Cargo: Regidor | Pertenece a: Compromís
  2. DECLARACIÓ INSTITUCIONAL CONJUNTA DELS GRUP MUNICIPALS: SUPORT AL CLAUSTRE DE PROFESSOR I PROFESSORES DE L’IES VELES I VENTS.

  Juan Jesús Ros Piles (00:11:53)
  Cargo: Alcalde | Pertenece a: Grup Socialista PSPV-PSOE
  2. DECLARACIÓ INSTITUCIONAL CONJUNTA DELS GRUP MUNICIPALS: SUPORT AL CLAUSTRE DE PROFESSOR I PROFESSORES DE L’IES VELES I VENTS.

  Amparo Folgado Tonda (00:11:58)
  Cargo: Portaveu | Pertenece a: Grup Popular
  2. DECLARACIÓ INSTITUCIONAL CONJUNTA DELS GRUP MUNICIPALS: SUPORT AL CLAUSTRE DE PROFESSOR I PROFESSORES DE L’IES VELES I VENTS.

  Juan Jesús Ros Piles (00:13:10)
  Cargo: Alcalde | Pertenece a: Grup Socialista PSPV-PSOE
  2. DECLARACIÓ INSTITUCIONAL CONJUNTA DELS GRUP MUNICIPALS: SUPORT AL CLAUSTRE DE PROFESSOR I PROFESSORES DE L’IES VELES I VENTS.

  Enrique Campos Fenoll (00:13:18)
  Cargo: Regidor | Pertenece a: Ciudadanos
  2. DECLARACIÓ INSTITUCIONAL CONJUNTA DELS GRUP MUNICIPALS: SUPORT AL CLAUSTRE DE PROFESSOR I PROFESSORES DE L’IES VELES I VENTS.

  Juan Jesús Ros Piles (00:13:35)
  Cargo: Alcalde | Pertenece a: Grup Socialista PSPV-PSOE
  2. DECLARACIÓ INSTITUCIONAL CONJUNTA DELS GRUP MUNICIPALS: SUPORT AL CLAUSTRE DE PROFESSOR I PROFESSORES DE L’IES VELES I VENTS.

  David Baviera Climent (00:13:44)
  Cargo: Regidor | Pertenece a: Compromís
  2. DECLARACIÓ INSTITUCIONAL CONJUNTA DELS GRUP MUNICIPALS: SUPORT AL CLAUSTRE DE PROFESSOR I PROFESSORES DE L’IES VELES I VENTS.

  Juan Jesús Ros Piles (00:14:06)
  Cargo: Alcalde | Pertenece a: Grup Socialista PSPV-PSOE
  2. DECLARACIÓ INSTITUCIONAL CONJUNTA DELS GRUP MUNICIPALS: SUPORT AL CLAUSTRE DE PROFESSOR I PROFESSORES DE L’IES VELES I VENTS.

  Amparo Folgado Tonda (00:14:13)
  Cargo: Portaveu | Pertenece a: Grup Popular
  2. DECLARACIÓ INSTITUCIONAL CONJUNTA DELS GRUP MUNICIPALS: SUPORT AL CLAUSTRE DE PROFESSOR I PROFESSORES DE L’IES VELES I VENTS.

  Juan Jesús Ros Piles (00:14:41)
  Cargo: Alcalde | Pertenece a: Grup Socialista PSPV-PSOE
  2. DECLARACIÓ INSTITUCIONAL CONJUNTA DELS GRUP MUNICIPALS: SUPORT AL CLAUSTRE DE PROFESSOR I PROFESSORES DE L’IES VELES I VENTS.
  3. DECLARACIÓ INSTITUCIONAL DEL SRS./SRES. PORTAVEUS DELS GRUPS POLÍTICS MUNICIPALS SOCIALISTA, POPULAR, COMPROMÍS, CIUTADANS I GUANYANT: FELICITACIÓ AL CLUB ESPORTIU HERCA PEL GUARDÓ AL MÈRIT ESPORTIU CONCEDIT PER LA GENERALITAT VALENCIANA EL PASSAT 9 D’OCTUBRE.

  Fernando Salom Herrero (00:15:05)
  Cargo: Secretari General del Ple | Pertenece a: Ajuntament
  3. DECLARACIÓ INSTITUCIONAL DEL SRS./SRES. PORTAVEUS DELS GRUPS POLÍTICS MUNICIPALS SOCIALISTA, POPULAR, COMPROMÍS, CIUTADANS I GUANYANT: FELICITACIÓ AL CLUB ESPORTIU HERCA PEL GUARDÓ AL MÈRIT ESPORTIU CONCEDIT PER LA GENERALITAT VALENCIANA EL PASSAT 9 D’OCTUBRE.

  Juan Jesús Ros Piles (00:16:26)
  Cargo: Alcalde | Pertenece a: Grup Socialista PSPV-PSOE
  3. DECLARACIÓ INSTITUCIONAL DEL SRS./SRES. PORTAVEUS DELS GRUPS POLÍTICS MUNICIPALS SOCIALISTA, POPULAR, COMPROMÍS, CIUTADANS I GUANYANT: FELICITACIÓ AL CLUB ESPORTIU HERCA PEL GUARDÓ AL MÈRIT ESPORTIU CONCEDIT PER LA GENERALITAT VALENCIANA EL PASSAT 9 D’OCTUBRE.

  Ignacio Carratalá Belloch (00:16:29)
  Cargo: Regidor | Pertenece a: Grup Popular
  3. DECLARACIÓ INSTITUCIONAL DEL SRS./SRES. PORTAVEUS DELS GRUPS POLÍTICS MUNICIPALS SOCIALISTA, POPULAR, COMPROMÍS, CIUTADANS I GUANYANT: FELICITACIÓ AL CLUB ESPORTIU HERCA PEL GUARDÓ AL MÈRIT ESPORTIU CONCEDIT PER LA GENERALITAT VALENCIANA EL PASSAT 9 D’OCTUBRE.

  Juan Jesús Ros Piles (00:16:53)
  Cargo: Alcalde | Pertenece a: Grup Socialista PSPV-PSOE
  3. DECLARACIÓ INSTITUCIONAL DEL SRS./SRES. PORTAVEUS DELS GRUPS POLÍTICS MUNICIPALS SOCIALISTA, POPULAR, COMPROMÍS, CIUTADANS I GUANYANT: FELICITACIÓ AL CLUB ESPORTIU HERCA PEL GUARDÓ AL MÈRIT ESPORTIU CONCEDIT PER LA GENERALITAT VALENCIANA EL PASSAT 9 D’OCTUBRE.
  4. COMISSIÓ INFORMATIVA D’ECONOMIA, HISENDA I SEGURETAT CIUTADANA. 4.01. MODIFICACIÓ PRESSUPOSTÀRIA NÚM. 48/2016/CE/03.
  5 COMISSIÓ INFORMATIVA D'ADMINISTRACIÓ, BENESTAR SOCIAL I EDUCACIÓ. 5.01. MOCIÓ GRUP MUNICIPAL COMPROMÍS PER TORRENT “MODIFICACIÓ ORDENANÇA QUE REGULA LA VENDA NO SEDENTÀRIA AL TERME DE TORRENT”

  Mari Carmen Silla Mora (00:17:46)
  Cargo: Regidora | Pertenece a: Compromís
  5 COMISSIÓ INFORMATIVA D'ADMINISTRACIÓ, BENESTAR SOCIAL I EDUCACIÓ. 5.01. MOCIÓ GRUP MUNICIPAL COMPROMÍS PER TORRENT “MODIFICACIÓ ORDENANÇA QUE REGULA LA VENDA NO SEDENTÀRIA AL TERME DE TORRENT”

  Juan Jesús Ros Piles (00:18:05)
  Cargo: Alcalde | Pertenece a: Grup Socialista PSPV-PSOE
  5 COMISSIÓ INFORMATIVA D'ADMINISTRACIÓ, BENESTAR SOCIAL I EDUCACIÓ. 5.01. MOCIÓ GRUP MUNICIPAL COMPROMÍS PER TORRENT “MODIFICACIÓ ORDENANÇA QUE REGULA LA VENDA NO SEDENTÀRIA AL TERME DE TORRENT”
  6. MOCIONS DELS GRUPS POLÍTICS MUNICIPALS.
  6.01. MOCIÓ GRUP MUNICIPAL POPULAR “EN DEFENSA DEL SECTOR CITRICOLA DAVANT L’ACORD UE-AFRICA DEL SUD.

  José Francisco Gozalvo Llácer (00:18:23)
  Cargo: Regidor | Pertenece a: Grup Popular
  6.01. MOCIÓ GRUP MUNICIPAL POPULAR “EN DEFENSA DEL SECTOR CITRICOLA DAVANT L’ACORD UE-AFRICA DEL SUD.

  Juan Jesús Ros Piles (00:20:48)
  Cargo: Alcalde | Pertenece a: Grup Socialista PSPV-PSOE
  6.01. MOCIÓ GRUP MUNICIPAL POPULAR “EN DEFENSA DEL SECTOR CITRICOLA DAVANT L’ACORD UE-AFRICA DEL SUD.

  Enrique Campos Fenoll (00:20:53)
  Cargo: Regidor | Pertenece a: Ciudadanos
  6.01. MOCIÓ GRUP MUNICIPAL POPULAR “EN DEFENSA DEL SECTOR CITRICOLA DAVANT L’ACORD UE-AFRICA DEL SUD.

  Juan Jesús Ros Piles (00:21:31)
  Cargo: Alcalde | Pertenece a: Grup Socialista PSPV-PSOE
  6.01. MOCIÓ GRUP MUNICIPAL POPULAR “EN DEFENSA DEL SECTOR CITRICOLA DAVANT L’ACORD UE-AFRICA DEL SUD.

  David Baviera Climent (00:21:38)
  Cargo: Regidor | Pertenece a: Compromís
  6.01. MOCIÓ GRUP MUNICIPAL POPULAR “EN DEFENSA DEL SECTOR CITRICOLA DAVANT L’ACORD UE-AFRICA DEL SUD.

  Juan Jesús Ros Piles (00:26:52)
  Cargo: Alcalde | Pertenece a: Grup Socialista PSPV-PSOE
  6.01. MOCIÓ GRUP MUNICIPAL POPULAR “EN DEFENSA DEL SECTOR CITRICOLA DAVANT L’ACORD UE-AFRICA DEL SUD.

  Jaume Santonja Ricart (00:26:55)
  Cargo: Regidor | Pertenece a: Guanyant Torrent
  6.01. MOCIÓ GRUP MUNICIPAL POPULAR “EN DEFENSA DEL SECTOR CITRICOLA DAVANT L’ACORD UE-AFRICA DEL SUD.

  Juan Jesús Ros Piles (00:30:17)
  Cargo: Alcalde | Pertenece a: Grup Socialista PSPV-PSOE
  6.01. MOCIÓ GRUP MUNICIPAL POPULAR “EN DEFENSA DEL SECTOR CITRICOLA DAVANT L’ACORD UE-AFRICA DEL SUD.

  Andrés José Campos Casado (00:30:20)
  Cargo: 4t tinent d'alcalde | Pertenece a: Grup Socialista PSPV-PSOE
  6.01. MOCIÓ GRUP MUNICIPAL POPULAR “EN DEFENSA DEL SECTOR CITRICOLA DAVANT L’ACORD UE-AFRICA DEL SUD.

  Juan Jesús Ros Piles (00:32:42)
  Cargo: Alcalde | Pertenece a: Grup Socialista PSPV-PSOE
  6.01. MOCIÓ GRUP MUNICIPAL POPULAR “EN DEFENSA DEL SECTOR CITRICOLA DAVANT L’ACORD UE-AFRICA DEL SUD.

  José Francisco Gozalvo Llácer (00:32:44)
  Cargo: Regidor | Pertenece a: Grup Popular
  6.01. MOCIÓ GRUP MUNICIPAL POPULAR “EN DEFENSA DEL SECTOR CITRICOLA DAVANT L’ACORD UE-AFRICA DEL SUD.

  Juan Jesús Ros Piles (00:34:44)
  Cargo: Alcalde | Pertenece a: Grup Socialista PSPV-PSOE
  6.01. MOCIÓ GRUP MUNICIPAL POPULAR “EN DEFENSA DEL SECTOR CITRICOLA DAVANT L’ACORD UE-AFRICA DEL SUD.

  Francisco José Cubas Monedero (00:34:46)
  Cargo: Regidor | Pertenece a: Ciudadanos
  6.01. MOCIÓ GRUP MUNICIPAL POPULAR “EN DEFENSA DEL SECTOR CITRICOLA DAVANT L’ACORD UE-AFRICA DEL SUD.

  Juan Jesús Ros Piles (00:35:18)
  Cargo: Alcalde | Pertenece a: Grup Socialista PSPV-PSOE
  6.01. MOCIÓ GRUP MUNICIPAL POPULAR “EN DEFENSA DEL SECTOR CITRICOLA DAVANT L’ACORD UE-AFRICA DEL SUD.

  David Baviera Climent (00:35:30)
  Cargo: Regidor | Pertenece a: Compromís
  6.01. MOCIÓ GRUP MUNICIPAL POPULAR “EN DEFENSA DEL SECTOR CITRICOLA DAVANT L’ACORD UE-AFRICA DEL SUD.

  Juan Jesús Ros Piles (00:35:52)
  Cargo: Alcalde | Pertenece a: Grup Socialista PSPV-PSOE
  6.01. MOCIÓ GRUP MUNICIPAL POPULAR “EN DEFENSA DEL SECTOR CITRICOLA DAVANT L’ACORD UE-AFRICA DEL SUD.

  José Francisco Gozalvo Llácer (00:35:55)
  Cargo: Regidor | Pertenece a: Grup Popular
  6.01. MOCIÓ GRUP MUNICIPAL POPULAR “EN DEFENSA DEL SECTOR CITRICOLA DAVANT L’ACORD UE-AFRICA DEL SUD.

  Juan Jesús Ros Piles (00:36:12)
  Cargo: Alcalde | Pertenece a: Grup Socialista PSPV-PSOE
  6.01. MOCIÓ GRUP MUNICIPAL POPULAR “EN DEFENSA DEL SECTOR CITRICOLA DAVANT L’ACORD UE-AFRICA DEL SUD.

  Francisco José Cubas Monedero (00:36:14)
  Cargo: Regidor | Pertenece a: Ciudadanos
  6.01. MOCIÓ GRUP MUNICIPAL POPULAR “EN DEFENSA DEL SECTOR CITRICOLA DAVANT L’ACORD UE-AFRICA DEL SUD.

  Juan Jesús Ros Piles (00:36:40)
  Cargo: Alcalde | Pertenece a: Grup Socialista PSPV-PSOE
  6.01. MOCIÓ GRUP MUNICIPAL POPULAR “EN DEFENSA DEL SECTOR CITRICOLA DAVANT L’ACORD UE-AFRICA DEL SUD.

  David Baviera Climent (00:36:46)
  Cargo: Regidor | Pertenece a: Compromís
  6.01. MOCIÓ GRUP MUNICIPAL POPULAR “EN DEFENSA DEL SECTOR CITRICOLA DAVANT L’ACORD UE-AFRICA DEL SUD.

  Juan Jesús Ros Piles (00:36:56)
  Cargo: Alcalde | Pertenece a: Grup Socialista PSPV-PSOE
  6.01. MOCIÓ GRUP MUNICIPAL POPULAR “EN DEFENSA DEL SECTOR CITRICOLA DAVANT L’ACORD UE-AFRICA DEL SUD.

  Jaume Santonja Ricart (00:40:18)
  Cargo: Regidor | Pertenece a: Guanyant Torrent
  6.01. MOCIÓ GRUP MUNICIPAL POPULAR “EN DEFENSA DEL SECTOR CITRICOLA DAVANT L’ACORD UE-AFRICA DEL SUD.

  Juan Jesús Ros Piles (00:40:45)
  Cargo: Alcalde | Pertenece a: Grup Socialista PSPV-PSOE
  6.01. MOCIÓ GRUP MUNICIPAL POPULAR “EN DEFENSA DEL SECTOR CITRICOLA DAVANT L’ACORD UE-AFRICA DEL SUD.
  6.02. MOCIÓ GRUP MUNICIPAL POPULAR “EN SUPORT A LA GUÀRDIA CIVIL”

  Amparo Folgado Tonda (00:42:16)
  Cargo: Portaveu | Pertenece a: Grup Popular
  6.02. MOCIÓ GRUP MUNICIPAL POPULAR “EN SUPORT A LA GUÀRDIA CIVIL”

  Juan Jesús Ros Piles (00:44:02)
  Cargo: Alcalde | Pertenece a: Grup Socialista PSPV-PSOE
  6.02. MOCIÓ GRUP MUNICIPAL POPULAR “EN SUPORT A LA GUÀRDIA CIVIL”

  Víctor González Medina (00:44:11)
  Cargo: Regidor | Pertenece a: Compromís
  6.02. MOCIÓ GRUP MUNICIPAL POPULAR “EN SUPORT A LA GUÀRDIA CIVIL”

  Fernando Salom Herrero (00:44:26)
  Cargo: Secretari General del Ple | Pertenece a: Ajuntament
  6.02. MOCIÓ GRUP MUNICIPAL POPULAR “EN SUPORT A LA GUÀRDIA CIVIL”

  Pau Alabajos Ferrer (00:45:17)
  Cargo: Regidor | Pertenece a: Compromís
  6.02. MOCIÓ GRUP MUNICIPAL POPULAR “EN SUPORT A LA GUÀRDIA CIVIL”

  Fernando Salom Herrero (00:45:29)
  Cargo: Secretari General del Ple | Pertenece a: Ajuntament
  6.02. MOCIÓ GRUP MUNICIPAL POPULAR “EN SUPORT A LA GUÀRDIA CIVIL”

  Juan Jesús Ros Piles (00:46:02)
  Cargo: Alcalde | Pertenece a: Grup Socialista PSPV-PSOE
  6.02. MOCIÓ GRUP MUNICIPAL POPULAR “EN SUPORT A LA GUÀRDIA CIVIL”

  Víctor González Medina (00:46:06)
  Cargo: Regidor | Pertenece a: Compromís
  6.02. MOCIÓ GRUP MUNICIPAL POPULAR “EN SUPORT A LA GUÀRDIA CIVIL”

  Juan Jesús Ros Piles (00:48:05)
  Cargo: Alcalde | Pertenece a: Grup Socialista PSPV-PSOE
  6.02. MOCIÓ GRUP MUNICIPAL POPULAR “EN SUPORT A LA GUÀRDIA CIVIL”

  Fernando Salom Herrero (00:48:12)
  Cargo: Secretari General del Ple | Pertenece a: Ajuntament
  6.02. MOCIÓ GRUP MUNICIPAL POPULAR “EN SUPORT A LA GUÀRDIA CIVIL”

  Juan Jesús Ros Piles (00:48:48)
  Cargo: Alcalde | Pertenece a: Grup Socialista PSPV-PSOE
  6.02. MOCIÓ GRUP MUNICIPAL POPULAR “EN SUPORT A LA GUÀRDIA CIVIL”

  Amparo Folgado Tonda (00:48:52)
  Cargo: Portaveu | Pertenece a: Grup Popular
  6.02. MOCIÓ GRUP MUNICIPAL POPULAR “EN SUPORT A LA GUÀRDIA CIVIL”

  Juan Jesús Ros Piles (00:51:42)
  Cargo: Alcalde | Pertenece a: Grup Socialista PSPV-PSOE
  6.02. MOCIÓ GRUP MUNICIPAL POPULAR “EN SUPORT A LA GUÀRDIA CIVIL”

  Pau Alabajos Ferrer (00:51:45)
  Cargo: Regidor | Pertenece a: Compromís
  6.02. MOCIÓ GRUP MUNICIPAL POPULAR “EN SUPORT A LA GUÀRDIA CIVIL”

  Fernando Salom Herrero (00:52:24)
  Cargo: Secretari General del Ple | Pertenece a: Ajuntament
  6.02. MOCIÓ GRUP MUNICIPAL POPULAR “EN SUPORT A LA GUÀRDIA CIVIL”

  Pau Alabajos Ferrer (00:52:48)
  Cargo: Regidor | Pertenece a: Compromís
  6.02. MOCIÓ GRUP MUNICIPAL POPULAR “EN SUPORT A LA GUÀRDIA CIVIL”

  Juan Jesús Ros Piles (00:55:54)
  Cargo: Alcalde | Pertenece a: Grup Socialista PSPV-PSOE
  6.02. MOCIÓ GRUP MUNICIPAL POPULAR “EN SUPORT A LA GUÀRDIA CIVIL”

  Amparo Folgado Tonda (00:55:57)
  Cargo: Portaveu | Pertenece a: Grup Popular
  6.02. MOCIÓ GRUP MUNICIPAL POPULAR “EN SUPORT A LA GUÀRDIA CIVIL”

  Juan Jesús Ros Piles (01:01:05)
  Cargo: Alcalde | Pertenece a: Grup Socialista PSPV-PSOE
  6.02. MOCIÓ GRUP MUNICIPAL POPULAR “EN SUPORT A LA GUÀRDIA CIVIL”

  Pau Alabajos Ferrer (01:01:08)
  Cargo: Regidor | Pertenece a: Compromís
  6.02. MOCIÓ GRUP MUNICIPAL POPULAR “EN SUPORT A LA GUÀRDIA CIVIL”

  Juan Jesús Ros Piles (01:01:27)
  Cargo: Alcalde | Pertenece a: Grup Socialista PSPV-PSOE
  6.02. MOCIÓ GRUP MUNICIPAL POPULAR “EN SUPORT A LA GUÀRDIA CIVIL”

  Amparo Folgado Tonda (01:01:32)
  Cargo: Portaveu | Pertenece a: Grup Popular
  6.02. MOCIÓ GRUP MUNICIPAL POPULAR “EN SUPORT A LA GUÀRDIA CIVIL”

  Pau Alabajos Ferrer (01:02:06)
  Cargo: Regidor | Pertenece a: Compromís
  6.02. MOCIÓ GRUP MUNICIPAL POPULAR “EN SUPORT A LA GUÀRDIA CIVIL”

  Juan Jesús Ros Piles (01:03:32)
  Cargo: Alcalde | Pertenece a: Grup Socialista PSPV-PSOE
  6.02. MOCIÓ GRUP MUNICIPAL POPULAR “EN SUPORT A LA GUÀRDIA CIVIL”

  Víctor González Medina (01:03:35)
  Cargo: Regidor | Pertenece a: Compromís
  6.02. MOCIÓ GRUP MUNICIPAL POPULAR “EN SUPORT A LA GUÀRDIA CIVIL”

  Juan Jesús Ros Piles (01:04:47)
  Cargo: Alcalde | Pertenece a: Grup Socialista PSPV-PSOE
  6.02. MOCIÓ GRUP MUNICIPAL POPULAR “EN SUPORT A LA GUÀRDIA CIVIL”

  Amparo Folgado Tonda (01:05:03)
  Cargo: Portaveu | Pertenece a: Grup Popular
  6.02. MOCIÓ GRUP MUNICIPAL POPULAR “EN SUPORT A LA GUÀRDIA CIVIL”

  Juan Jesús Ros Piles (01:05:18)
  Cargo: Alcalde | Pertenece a: Grup Socialista PSPV-PSOE
  6.02. MOCIÓ GRUP MUNICIPAL POPULAR “EN SUPORT A LA GUÀRDIA CIVIL”

  Amparo Folgado Tonda (01:05:32)
  Cargo: Portaveu | Pertenece a: Grup Popular
  6.02. MOCIÓ GRUP MUNICIPAL POPULAR “EN SUPORT A LA GUÀRDIA CIVIL”

  Juan Jesús Ros Piles (01:08:45)
  Cargo: Alcalde | Pertenece a: Grup Socialista PSPV-PSOE
  6.02. MOCIÓ GRUP MUNICIPAL POPULAR “EN SUPORT A LA GUÀRDIA CIVIL”

  David Baviera Climent (01:08:48)
  Cargo: Regidor | Pertenece a: Compromís
  6.02. MOCIÓ GRUP MUNICIPAL POPULAR “EN SUPORT A LA GUÀRDIA CIVIL”

  Juan Jesús Ros Piles (01:09:22)
  Cargo: Alcalde | Pertenece a: Grup Socialista PSPV-PSOE
  6.02. MOCIÓ GRUP MUNICIPAL POPULAR “EN SUPORT A LA GUÀRDIA CIVIL”

  Amparo Folgado Tonda (01:09:55)
  Cargo: Portaveu | Pertenece a: Grup Popular
  6.02. MOCIÓ GRUP MUNICIPAL POPULAR “EN SUPORT A LA GUÀRDIA CIVIL”

  Juan Jesús Ros Piles (01:10:03)
  Cargo: Alcalde | Pertenece a: Grup Socialista PSPV-PSOE
  6.02. MOCIÓ GRUP MUNICIPAL POPULAR “EN SUPORT A LA GUÀRDIA CIVIL”

  Amparo Folgado Tonda (01:10:20)
  Cargo: Portaveu | Pertenece a: Grup Popular
  6.02. MOCIÓ GRUP MUNICIPAL POPULAR “EN SUPORT A LA GUÀRDIA CIVIL”

  Juan Jesús Ros Piles (01:10:30)
  Cargo: Alcalde | Pertenece a: Grup Socialista PSPV-PSOE
  6.02. MOCIÓ GRUP MUNICIPAL POPULAR “EN SUPORT A LA GUÀRDIA CIVIL”

  Andrés José Campos Casado (01:10:50)
  Cargo: 4t tinent d'alcalde | Pertenece a: Grup Socialista PSPV-PSOE
  6.02. MOCIÓ GRUP MUNICIPAL POPULAR “EN SUPORT A LA GUÀRDIA CIVIL”

  Juan Jesús Ros Piles (01:11:01)
  Cargo: Alcalde | Pertenece a: Grup Socialista PSPV-PSOE
  6.02. MOCIÓ GRUP MUNICIPAL POPULAR “EN SUPORT A LA GUÀRDIA CIVIL”

  Fernando Salom Herrero (01:12:21)
  Cargo: Secretari General del Ple | Pertenece a: Ajuntament
  6.02. MOCIÓ GRUP MUNICIPAL POPULAR “EN SUPORT A LA GUÀRDIA CIVIL”

  Juan Jesús Ros Piles (01:12:34)
  Cargo: Alcalde | Pertenece a: Grup Socialista PSPV-PSOE
  6.02. MOCIÓ GRUP MUNICIPAL POPULAR “EN SUPORT A LA GUÀRDIA CIVIL”

  Fernando Salom Herrero (01:12:58)
  Cargo: Secretari General del Ple | Pertenece a: Ajuntament
  6.02. MOCIÓ GRUP MUNICIPAL POPULAR “EN SUPORT A LA GUÀRDIA CIVIL”

  Juan Jesús Ros Piles (01:13:15)
  Cargo: Alcalde | Pertenece a: Grup Socialista PSPV-PSOE
  6.02. MOCIÓ GRUP MUNICIPAL POPULAR “EN SUPORT A LA GUÀRDIA CIVIL”

  Jaume Santonja Ricart (01:13:27)
  Cargo: Regidor | Pertenece a: Guanyant Torrent
  6.02. MOCIÓ GRUP MUNICIPAL POPULAR “EN SUPORT A LA GUÀRDIA CIVIL”

  Juan Jesús Ros Piles (01:13:58)
  Cargo: Alcalde | Pertenece a: Grup Socialista PSPV-PSOE
  6.02. MOCIÓ GRUP MUNICIPAL POPULAR “EN SUPORT A LA GUÀRDIA CIVIL”
  8. CONTROL I FISCALITZACIÓ DELS ÒRGANS DE GOVERN.
  8.01 DONAR COMPTE DELS DECRETS D'ALCALDIA DES DEL 3 FINS AL 27 D’OCTUBRE DE 2016, DEL NÚM. 2.992 AL NÚM. 3.290 INCLUSIVAMENT.
  8.02. PRECS I PREGUNTES.

  Jorge Planells Andreu (01:14:42)
  Cargo: Regidor | Pertenece a: Grup Popular
  8.02. PRECS I PREGUNTES.

  Amparo Folgado Tonda (01:16:29)
  Cargo: Portaveu | Pertenece a: Grup Popular
  8.02. PRECS I PREGUNTES.

  Juan Jesús Ros Piles (01:18:18)
  Cargo: Alcalde | Pertenece a: Grup Socialista PSPV-PSOE
  8.02. PRECS I PREGUNTES.

  Amparo Folgado Tonda (01:18:50)
  Cargo: Portaveu | Pertenece a: Grup Popular
  8.02. PRECS I PREGUNTES.

  Juan Jesús Ros Piles (01:20:15)
  Cargo: Alcalde | Pertenece a: Grup Socialista PSPV-PSOE
  8.02. PRECS I PREGUNTES.

  Pau Alabajos Ferrer (01:20:18)
  Cargo: Regidor | Pertenece a: Compromís
  8.02. PRECS I PREGUNTES.

  Juan Jesús Ros Piles (01:20:48)
  Cargo: Alcalde | Pertenece a: Grup Socialista PSPV-PSOE
  8.02. PRECS I PREGUNTES.

  Mari Carmen Silla Mora (01:20:51)
  Cargo: Regidora | Pertenece a: Compromís
  8.02. PRECS I PREGUNTES.

  Juan Jesús Ros Piles (01:22:47)
  Cargo: Alcalde | Pertenece a: Grup Socialista PSPV-PSOE
  8.02. PRECS I PREGUNTES.

  Ignacio Carratalá Belloch (01:22:50)
  Cargo: Regidor | Pertenece a: Grup Popular
  8.02. PRECS I PREGUNTES.

  Juan Jesús Ros Piles (01:23:12)
  Cargo: Alcalde | Pertenece a: Grup Socialista PSPV-PSOE
  8.02. PRECS I PREGUNTES.

  Ignacio Carratalá Belloch (01:23:25)
  Cargo: Regidor | Pertenece a: Grup Popular
  8.02. PRECS I PREGUNTES.

  Juan Jesús Ros Piles (01:23:49)
  Cargo: Alcalde | Pertenece a: Grup Socialista PSPV-PSOE
  8.02. PRECS I PREGUNTES.

  Jaume Santonja Ricart (01:23:52)
  Cargo: Regidor | Pertenece a: Guanyant Torrent
  8.02. PRECS I PREGUNTES.

  Juan Jesús Ros Piles (01:24:54)
  Cargo: Alcalde | Pertenece a: Grup Socialista PSPV-PSOE
  8.02. PRECS I PREGUNTES.

  Enrique Campos Fenoll (01:25:01)
  Cargo: Regidor | Pertenece a: Ciudadanos
  8.02. PRECS I PREGUNTES.

  Juan Jesús Ros Piles (01:26:05)
  Cargo: Alcalde | Pertenece a: Grup Socialista PSPV-PSOE
  8.02. PRECS I PREGUNTES.

  Francisco José Cubas Monedero (01:26:08)
  Cargo: Regidor | Pertenece a: Ciudadanos
  8.02. PRECS I PREGUNTES.

  Juan Jesús Ros Piles (01:26:38)
  Cargo: Alcalde | Pertenece a: Grup Socialista PSPV-PSOE