Ajuntament de Xàtiva
/uploads/xativa/2017-02-08_15-35-50_Logo_Xativa_Luis_Mateu_Rojo-3.png

Con esta herramienta desde el Ayuntamiento de Xàtiva ponemos a disposición de los ciudadanos, todas las sesiones públicas así como sus acuerdos.

Inicio | Sesiones 2017 | 09-09-2017Ubicación
Sala de sesiones plenarias del Ayuntamiento

Descripción de la sesión
Sesión de fecha 09 de septiembre de 2017

Duración 00:00

 • PARTIDO POLITICO/GRUPOINTERVENCIONESTIEMPO
  Alcalde 36 00:15:00
  PSOE 5 00:07:10
  EUPV:AC 6 00:12:38
  Compromis 2 00:02:30
  PP 5 00:03:34
  C's 15 00:09:58
  Ajuntament 9 00:12:29
  Públic 1 00:00:15

  INTERVENCIONES


  Roger Cerdà i Boluda (00:00:07)
  Cargo: Alcalde | Pertenece a: PSOE
  1. Aprovació de l'acta de la sessió ordinària celebrada el dia 29 de juliol de 2017.

  Rafael Pérez Alborch (00:00:44)
  Cargo: Secretari | Pertenece a: Ajuntament
  1. Aprovació de l'acta de la sessió ordinària celebrada el dia 29 de juliol de 2017.

  Roger Cerdà i Boluda (00:00:49)
  Cargo: Alcalde | Pertenece a: PSOE
  1. Aprovació de l'acta de la sessió ordinària celebrada el dia 29 de juliol de 2017.
  2. 3721/2017 Aprovació del reconeixement extrajudicial de crèdits competència del Ple.

  Rafael Pérez Alborch (00:01:11)
  Cargo: Secretari | Pertenece a: Ajuntament
  2. 3721/2017 Aprovació del reconeixement extrajudicial de crèdits competència del Ple.

  Roger Cerdà i Boluda (00:02:42)
  Cargo: Alcalde | Pertenece a: PSOE
  2. 3721/2017 Aprovació del reconeixement extrajudicial de crèdits competència del Ple.

  Juan Giner Company (00:02:47)
  Cargo: Portaveu grup municipal Ciudadanos | Pertenece a: C's
  2. 3721/2017 Aprovació del reconeixement extrajudicial de crèdits competència del Ple.

  Roger Cerdà i Boluda (00:02:52)
  Cargo: Alcalde | Pertenece a: PSOE
  2. 3721/2017 Aprovació del reconeixement extrajudicial de crèdits competència del Ple.

  Miquel Lorente López (00:02:59)
  Cargo: 1er. Tinent d’Alcalde. Portaveu grup municipal EUPV:AC | Pertenece a: EUPV:AC
  2. 3721/2017 Aprovació del reconeixement extrajudicial de crèdits competència del Ple.

  Roger Cerdà i Boluda (00:04:45)
  Cargo: Alcalde | Pertenece a: PSOE
  2. 3721/2017 Aprovació del reconeixement extrajudicial de crèdits competència del Ple.

  Ignacio Reig Sanchis (00:04:48)
  Cargo: 3er. Tinent d’Alcalde | Pertenece a: PSOE
  2. 3721/2017 Aprovació del reconeixement extrajudicial de crèdits competència del Ple.

  Roger Cerdà i Boluda (00:05:58)
  Cargo: Alcalde | Pertenece a: PSOE
  2. 3721/2017 Aprovació del reconeixement extrajudicial de crèdits competència del Ple.

  Rafael Pérez Alborch (00:06:03)
  Cargo: Secretari | Pertenece a: Ajuntament
  2. 3721/2017 Aprovació del reconeixement extrajudicial de crèdits competència del Ple.

  Roger Cerdà i Boluda (00:06:09)
  Cargo: Alcalde | Pertenece a: PSOE
  2. 3721/2017 Aprovació del reconeixement extrajudicial de crèdits competència del Ple.
  3. RESOLUCIONS D’ALCALDIA
  4. DACIÓ DE COMPTE MATÈRIES DELEGADES EN LA JUNTA DE GOVERN LOCAL
  5. ASSUMPTES NO DICTAMINATS/MOCIONS 5.1.- Exp. Núm. 3903/2017, Proposta de felicitació per part del Ple de l'Ajuntament de Xàtiva als integrants del Cos de la Policia Local que van prestar servei durant la Fira 2017 i a la Comissària de la Policia Nacional, Policia Autonòmica i Guàrdia Civil.

  Rafael Pérez Alborch (00:07:12)
  Cargo: Secretari | Pertenece a: Ajuntament
  5. ASSUMPTES NO DICTAMINATS/MOCIONS 5.1.- Exp. Núm. 3903/2017, Proposta de felicitació per part del Ple de l'Ajuntament de Xàtiva als integrants del Cos de la Policia Local que van prestar servei durant la Fira 2017 i a la Comissària de la Policia Nacional, Policia Autonòmica i Guàrdia Civil.

  Roger Cerdà i Boluda (00:07:19)
  Cargo: Alcalde | Pertenece a: PSOE
  5. ASSUMPTES NO DICTAMINATS/MOCIONS 5.1.- Exp. Núm. 3903/2017, Proposta de felicitació per part del Ple de l'Ajuntament de Xàtiva als integrants del Cos de la Policia Local que van prestar servei durant la Fira 2017 i a la Comissària de la Policia Nacional, Policia Autonòmica i Guàrdia Civil.

  Rafael Pérez Alborch (00:07:22)
  Cargo: Secretari | Pertenece a: Ajuntament
  5. ASSUMPTES NO DICTAMINATS/MOCIONS 5.1.- Exp. Núm. 3903/2017, Proposta de felicitació per part del Ple de l'Ajuntament de Xàtiva als integrants del Cos de la Policia Local que van prestar servei durant la Fira 2017 i a la Comissària de la Policia Nacional, Policia Autonòmica i Guàrdia Civil.

  Roger Cerdà i Boluda (00:12:56)
  Cargo: Alcalde | Pertenece a: PSOE
  5. ASSUMPTES NO DICTAMINATS/MOCIONS 5.1.- Exp. Núm. 3903/2017, Proposta de felicitació per part del Ple de l'Ajuntament de Xàtiva als integrants del Cos de la Policia Local que van prestar servei durant la Fira 2017 i a la Comissària de la Policia Nacional, Policia Autonòmica i Guàrdia Civil.

  Juan Giner Company (00:13:01)
  Cargo: Portaveu grup municipal Ciudadanos | Pertenece a: C's
  5. ASSUMPTES NO DICTAMINATS/MOCIONS 5.1.- Exp. Núm. 3903/2017, Proposta de felicitació per part del Ple de l'Ajuntament de Xàtiva als integrants del Cos de la Policia Local que van prestar servei durant la Fira 2017 i a la Comissària de la Policia Nacional, Policia Autonòmica i Guàrdia Civil.

  Roger Cerdà i Boluda (00:16:54)
  Cargo: Alcalde | Pertenece a: PSOE
  5. ASSUMPTES NO DICTAMINATS/MOCIONS 5.1.- Exp. Núm. 3903/2017, Proposta de felicitació per part del Ple de l'Ajuntament de Xàtiva als integrants del Cos de la Policia Local que van prestar servei durant la Fira 2017 i a la Comissària de la Policia Nacional, Policia Autonòmica i Guàrdia Civil.

  Maria Jose Pla Casanova (00:16:58)
  Cargo: Portaveu grup municipal Popular | Pertenece a: PP
  5. ASSUMPTES NO DICTAMINATS/MOCIONS 5.1.- Exp. Núm. 3903/2017, Proposta de felicitació per part del Ple de l'Ajuntament de Xàtiva als integrants del Cos de la Policia Local que van prestar servei durant la Fira 2017 i a la Comissària de la Policia Nacional, Policia Autonòmica i Guàrdia Civil.

  Roger Cerdà i Boluda (00:18:07)
  Cargo: Alcalde | Pertenece a: PSOE
  5. ASSUMPTES NO DICTAMINATS/MOCIONS 5.1.- Exp. Núm. 3903/2017, Proposta de felicitació per part del Ple de l'Ajuntament de Xàtiva als integrants del Cos de la Policia Local que van prestar servei durant la Fira 2017 i a la Comissària de la Policia Nacional, Policia Autonòmica i Guàrdia Civil.

  Maria Empar Penadés Estrela (00:18:11)
  Cargo: Regidora de Régim Interior, Recursos Humans i Conservatori | Pertenece a: Compromis
  5. ASSUMPTES NO DICTAMINATS/MOCIONS 5.1.- Exp. Núm. 3903/2017, Proposta de felicitació per part del Ple de l'Ajuntament de Xàtiva als integrants del Cos de la Policia Local que van prestar servei durant la Fira 2017 i a la Comissària de la Policia Nacional, Policia Autonòmica i Guàrdia Civil.

  Roger Cerdà i Boluda (00:19:02)
  Cargo: Alcalde | Pertenece a: PSOE
  5. ASSUMPTES NO DICTAMINATS/MOCIONS 5.1.- Exp. Núm. 3903/2017, Proposta de felicitació per part del Ple de l'Ajuntament de Xàtiva als integrants del Cos de la Policia Local que van prestar servei durant la Fira 2017 i a la Comissària de la Policia Nacional, Policia Autonòmica i Guàrdia Civil.

  Miquel Lorente López (00:19:05)
  Cargo: 1er. Tinent d’Alcalde. Portaveu grup municipal EUPV:AC | Pertenece a: EUPV:AC
  5. ASSUMPTES NO DICTAMINATS/MOCIONS 5.1.- Exp. Núm. 3903/2017, Proposta de felicitació per part del Ple de l'Ajuntament de Xàtiva als integrants del Cos de la Policia Local que van prestar servei durant la Fira 2017 i a la Comissària de la Policia Nacional, Policia Autonòmica i Guàrdia Civil.

  Roger Cerdà i Boluda (00:20:40)
  Cargo: Alcalde | Pertenece a: PSOE
  5. ASSUMPTES NO DICTAMINATS/MOCIONS 5.1.- Exp. Núm. 3903/2017, Proposta de felicitació per part del Ple de l'Ajuntament de Xàtiva als integrants del Cos de la Policia Local que van prestar servei durant la Fira 2017 i a la Comissària de la Policia Nacional, Policia Autonòmica i Guàrdia Civil.

  Mariola Sanchis Del Valle (00:20:44)
  Cargo: Regidora de Seguretat i Transports i Turisme | Pertenece a: PSOE
  5. ASSUMPTES NO DICTAMINATS/MOCIONS 5.1.- Exp. Núm. 3903/2017, Proposta de felicitació per part del Ple de l'Ajuntament de Xàtiva als integrants del Cos de la Policia Local que van prestar servei durant la Fira 2017 i a la Comissària de la Policia Nacional, Policia Autonòmica i Guàrdia Civil.

  Roger Cerdà i Boluda (00:22:01)
  Cargo: Alcalde | Pertenece a: PSOE
  5. ASSUMPTES NO DICTAMINATS/MOCIONS 5.1.- Exp. Núm. 3903/2017, Proposta de felicitació per part del Ple de l'Ajuntament de Xàtiva als integrants del Cos de la Policia Local que van prestar servei durant la Fira 2017 i a la Comissària de la Policia Nacional, Policia Autonòmica i Guàrdia Civil.

  Rafael Pérez Alborch (00:25:35)
  Cargo: Secretari | Pertenece a: Ajuntament
  5. ASSUMPTES NO DICTAMINATS/MOCIONS 5.1.- Exp. Núm. 3903/2017, Proposta de felicitació per part del Ple de l'Ajuntament de Xàtiva als integrants del Cos de la Policia Local que van prestar servei durant la Fira 2017 i a la Comissària de la Policia Nacional, Policia Autonòmica i Guàrdia Civil.

  Roger Cerdà i Boluda (00:25:44)
  Cargo: Alcalde | Pertenece a: PSOE
  5. ASSUMPTES NO DICTAMINATS/MOCIONS 5.1.- Exp. Núm. 3903/2017, Proposta de felicitació per part del Ple de l'Ajuntament de Xàtiva als integrants del Cos de la Policia Local que van prestar servei durant la Fira 2017 i a la Comissària de la Policia Nacional, Policia Autonòmica i Guàrdia Civil.
  5.2.- Moció davant les injustes i il•legals condemnes imposades als presos polítics Saharauís de Gdeim Izik.

  Rafael Pérez Alborch (00:26:03)
  Cargo: Secretari | Pertenece a: Ajuntament
  5.2.- Moció davant les injustes i il•legals condemnes imposades als presos polítics Saharauís de Gdeim Izik.

  Roger Cerdà i Boluda (00:26:10)
  Cargo: Alcalde | Pertenece a: PSOE
  5.2.- Moció davant les injustes i il•legals condemnes imposades als presos polítics Saharauís de Gdeim Izik.

  Rafael Pérez Alborch (00:26:14)
  Cargo: Secretari | Pertenece a: Ajuntament
  5.2.- Moció davant les injustes i il•legals condemnes imposades als presos polítics Saharauís de Gdeim Izik.

  Roger Cerdà i Boluda (00:30:59)
  Cargo: Alcalde | Pertenece a: PSOE
  5.2.- Moció davant les injustes i il•legals condemnes imposades als presos polítics Saharauís de Gdeim Izik.

  Juan Giner Company (00:31:05)
  Cargo: Portaveu grup municipal Ciudadanos | Pertenece a: C's
  5.2.- Moció davant les injustes i il•legals condemnes imposades als presos polítics Saharauís de Gdeim Izik.

  Roger Cerdà i Boluda (00:31:07)
  Cargo: Alcalde | Pertenece a: PSOE
  5.2.- Moció davant les injustes i il•legals condemnes imposades als presos polítics Saharauís de Gdeim Izik.

  Maria Jose Pla Casanova (00:31:10)
  Cargo: Portaveu grup municipal Popular | Pertenece a: PP
  5.2.- Moció davant les injustes i il•legals condemnes imposades als presos polítics Saharauís de Gdeim Izik.

  Roger Cerdà i Boluda (00:31:58)
  Cargo: Alcalde | Pertenece a: PSOE
  5.2.- Moció davant les injustes i il•legals condemnes imposades als presos polítics Saharauís de Gdeim Izik.

  Maria Pilar Gimeno Calabuig (00:32:01)
  Cargo: Regidora de Parcs i Jardins, Edificis Públics, Gestió de Residus i Medi Ambient | Pertenece a: Compromis
  5.2.- Moció davant les injustes i il•legals condemnes imposades als presos polítics Saharauís de Gdeim Izik.

  Roger Cerdà i Boluda (00:33:40)
  Cargo: Alcalde | Pertenece a: PSOE
  5.2.- Moció davant les injustes i il•legals condemnes imposades als presos polítics Saharauís de Gdeim Izik.

  Alfred Boluda Perucho (00:33:43)
  Cargo: Regidor de Biblioteca, Promoció Lingüística i Gran Teatre | Pertenece a: EUPV:AC
  5.2.- Moció davant les injustes i il•legals condemnes imposades als presos polítics Saharauís de Gdeim Izik.

  Roger Cerdà i Boluda (00:40:55)
  Cargo: Alcalde | Pertenece a: PSOE
  5.2.- Moció davant les injustes i il•legals condemnes imposades als presos polítics Saharauís de Gdeim Izik.

  Xelo Angulo Luna (00:40:59)
  Cargo: 5ª Tinent d’Alcalde | Pertenece a: PSOE
  5.2.- Moció davant les injustes i il•legals condemnes imposades als presos polítics Saharauís de Gdeim Izik.

  Roger Cerdà i Boluda (00:43:57)
  Cargo: Alcalde | Pertenece a: PSOE
  5.2.- Moció davant les injustes i il•legals condemnes imposades als presos polítics Saharauís de Gdeim Izik.

  Rafael Pérez Alborch (00:44:03)
  Cargo: Secretari | Pertenece a: Ajuntament
  5.2.- Moció davant les injustes i il•legals condemnes imposades als presos polítics Saharauís de Gdeim Izik.

  Roger Cerdà i Boluda (00:44:08)
  Cargo: Alcalde | Pertenece a: PSOE
  5.2.- Moció davant les injustes i il•legals condemnes imposades als presos polítics Saharauís de Gdeim Izik.
  6. DESPATX EXTRAORDINARI
  7. PRECS I PREGUNTES

  Juan Giner Company (00:44:31)
  Cargo: Portaveu grup municipal Ciudadanos | Pertenece a: C's
  7. PRECS I PREGUNTES

  Roger Cerdà i Boluda (00:44:36)
  Cargo: Alcalde | Pertenece a: PSOE
  7. PRECS I PREGUNTES

  Juan Giner Company (00:44:40)
  Cargo: Portaveu grup municipal Ciudadanos | Pertenece a: C's
  7. PRECS I PREGUNTES

  Roger Cerdà i Boluda (00:45:01)
  Cargo: Alcalde | Pertenece a: PSOE
  7. PRECS I PREGUNTES

  Juan Giner Company (00:45:05)
  Cargo: Portaveu grup municipal Ciudadanos | Pertenece a: C's
  7. PRECS I PREGUNTES

  Roger Cerdà i Boluda (00:45:41)
  Cargo: Alcalde | Pertenece a: PSOE
  7. PRECS I PREGUNTES

  Juan Giner Company (00:47:41)
  Cargo: Portaveu grup municipal Ciudadanos | Pertenece a: C's
  7. PRECS I PREGUNTES

  Roger Cerdà i Boluda (00:47:43)
  Cargo: Alcalde | Pertenece a: PSOE
  7. PRECS I PREGUNTES

  Juan Giner Company (00:47:46)
  Cargo: Portaveu grup municipal Ciudadanos | Pertenece a: C's
  7. PRECS I PREGUNTES

  Roger Cerdà i Boluda (00:47:52)
  Cargo: Alcalde | Pertenece a: PSOE
  7. PRECS I PREGUNTES

  Juan Giner Company (00:48:01)
  Cargo: Portaveu grup municipal Ciudadanos | Pertenece a: C's
  7. PRECS I PREGUNTES

  Roger Cerdà i Boluda (00:49:53)
  Cargo: Alcalde | Pertenece a: PSOE
  7. PRECS I PREGUNTES

  Juan Giner Company (00:50:05)
  Cargo: Portaveu grup municipal Ciudadanos | Pertenece a: C's
  7. PRECS I PREGUNTES

  Francesca Chapí Albero (00:50:13)
  Cargo: 4ª Tinent d’Alcalde | Pertenece a: EUPV:AC
  7. PRECS I PREGUNTES

  Juan Giner Company (00:51:48)
  Cargo: Portaveu grup municipal Ciudadanos | Pertenece a: C's
  7. PRECS I PREGUNTES

  Francesca Chapí Albero (00:51:51)
  Cargo: 4ª Tinent d’Alcalde | Pertenece a: EUPV:AC
  7. PRECS I PREGUNTES

  Roger Cerdà i Boluda (00:52:03)
  Cargo: Alcalde | Pertenece a: PSOE
  7. PRECS I PREGUNTES

  Juan Giner Company (00:52:06)
  Cargo: Portaveu grup municipal Ciudadanos | Pertenece a: C's
  7. PRECS I PREGUNTES

  Francesca Chapí Albero (00:52:20)
  Cargo: 4ª Tinent d’Alcalde | Pertenece a: EUPV:AC
  7. PRECS I PREGUNTES

  Roger Cerdà i Boluda (00:52:38)
  Cargo: Alcalde | Pertenece a: PSOE
  7. PRECS I PREGUNTES

  Juan Giner Company (00:52:39)
  Cargo: Portaveu grup municipal Ciudadanos | Pertenece a: C's
  7. PRECS I PREGUNTES

  Roger Cerdà i Boluda (00:52:42)
  Cargo: Alcalde | Pertenece a: PSOE
  7. PRECS I PREGUNTES

  Juan Giner Company (00:52:44)
  Cargo: Portaveu grup municipal Ciudadanos | Pertenece a: C's
  7. PRECS I PREGUNTES

  Roger Cerdà i Boluda (00:54:47)
  Cargo: Alcalde | Pertenece a: PSOE
  7. PRECS I PREGUNTES

  Juan Giner Company (00:57:57)
  Cargo: Portaveu grup municipal Ciudadanos | Pertenece a: C's
  7. PRECS I PREGUNTES

  Roger Cerdà i Boluda (00:58:22)
  Cargo: Alcalde | Pertenece a: PSOE
  7. PRECS I PREGUNTES

  Maria Jose Pla Casanova (00:58:47)
  Cargo: Portaveu grup municipal Popular | Pertenece a: PP
  7. PRECS I PREGUNTES

  Jordi Estellés Carrasco (00:59:10)
  Cargo: 6e Tinent d’Alcalde | Pertenece a: PSOE
  7. PRECS I PREGUNTES

  Maria Jose Pla Casanova (00:59:58)
  Cargo: Portaveu grup municipal Popular | Pertenece a: PP
  7. PRECS I PREGUNTES

  Jordi Estellés Carrasco (01:00:40)
  Cargo: 6e Tinent d’Alcalde | Pertenece a: PSOE
  7. PRECS I PREGUNTES

  Maria Jose Pla Casanova (01:01:37)
  Cargo: Portaveu grup municipal Popular | Pertenece a: PP
  7. PRECS I PREGUNTES

  Roger Cerdà i Boluda (01:02:09)
  Cargo: Alcalde | Pertenece a: PSOE
  7. PRECS I PREGUNTES
  LA VOZ DEL PUEBLO

  Assistent a la sessió (01:03:07)
  Cargo: Públic | Pertenece a: Públic
  LA VOZ DEL PUEBLO

  Roger Cerdà i Boluda (01:03:22)
  Cargo: Alcalde | Pertenece a: PSOE
  LA VOZ DEL PUEBLO

  ORDEN DEL DÍA


  1. Aprovació de l'acta de la sessió ordinària celebrada el dia 29 de juliol de 2017. (00:00:27)

  Aprobada

  Roger Cerdà i Boluda (00:00:07)
  Cargo: Alcalde | Pertenece a: PSOE

  Rafael Pérez Alborch (00:00:44)
  Cargo: Secretari | Pertenece a: Ajuntament

  Roger Cerdà i Boluda (00:00:49)
  Cargo: Alcalde | Pertenece a: PSOE

  2. 3721/2017 Aprovació del reconeixement extrajudicial de crèdits competència del Ple. (00:00:52)

  Aprobada

  Roger Cerdà i Boluda (00:00:49)
  Cargo: Alcalde | Pertenece a: PSOE

  Rafael Pérez Alborch (00:01:11)
  Cargo: Secretari | Pertenece a: Ajuntament

  Roger Cerdà i Boluda (00:02:42)
  Cargo: Alcalde | Pertenece a: PSOE

  Debate (00:02:45)

  Roger Cerdà i Boluda (00:02:42)
  Cargo: Alcalde | Pertenece a: PSOE

  Juan Giner Company (00:02:47)
  Cargo: Portaveu grup municipal Ciudadanos | Pertenece a: C's

  Roger Cerdà i Boluda (00:02:52)
  Cargo: Alcalde | Pertenece a: PSOE

  Miquel Lorente López (00:02:59)
  Cargo: 1er. Tinent d’Alcalde. Portaveu grup municipal EUPV:AC | Pertenece a: EUPV:AC

  Roger Cerdà i Boluda (00:04:45)
  Cargo: Alcalde | Pertenece a: PSOE

  Ignacio Reig Sanchis (00:04:48)
  Cargo: 3er. Tinent d’Alcalde | Pertenece a: PSOE

  Roger Cerdà i Boluda (00:05:58)
  Cargo: Alcalde | Pertenece a: PSOE

  Rafael Pérez Alborch (00:06:03)
  Cargo: Secretari | Pertenece a: Ajuntament

  Roger Cerdà i Boluda (00:06:09)
  Cargo: Alcalde | Pertenece a: PSOE

  3. RESOLUCIONS D’ALCALDIA (00:06:11)

  Dar cuenta

  Roger Cerdà i Boluda (00:06:09)
  Cargo: Alcalde | Pertenece a: PSOE

  4. DACIÓ DE COMPTE MATÈRIES DELEGADES EN LA JUNTA DE GOVERN LOCAL (00:06:31)

  Dar cuenta

  Roger Cerdà i Boluda (00:06:09)
  Cargo: Alcalde | Pertenece a: PSOE

  5. ASSUMPTES NO DICTAMINATS/MOCIONS

  5.1.- Exp. Núm. 3903/2017, Proposta de felicitació per part del Ple de l'Ajuntament de Xàtiva als integrants del Cos de la Policia Local que van prestar servei durant la Fira 2017 i a la Comissària de la Policia Nacional, Policia Autonòmica i Guàrdia Civil. (00:06:40)

  Aprobada

  Roger Cerdà i Boluda (00:06:09)
  Cargo: Alcalde | Pertenece a: PSOE

  Rafael Pérez Alborch (00:07:12)
  Cargo: Secretari | Pertenece a: Ajuntament

  Roger Cerdà i Boluda (00:07:19)
  Cargo: Alcalde | Pertenece a: PSOE

  Rafael Pérez Alborch (00:07:22)
  Cargo: Secretari | Pertenece a: Ajuntament

  Roger Cerdà i Boluda (00:12:56)
  Cargo: Alcalde | Pertenece a: PSOE

  Debate (00:12:58)

  Roger Cerdà i Boluda (00:12:56)
  Cargo: Alcalde | Pertenece a: PSOE

  Juan Giner Company (00:13:01)
  Cargo: Portaveu grup municipal Ciudadanos | Pertenece a: C's

  Roger Cerdà i Boluda (00:16:54)
  Cargo: Alcalde | Pertenece a: PSOE

  Maria Jose Pla Casanova (00:16:58)
  Cargo: Portaveu grup municipal Popular | Pertenece a: PP

  Roger Cerdà i Boluda (00:18:07)
  Cargo: Alcalde | Pertenece a: PSOE

  Maria Empar Penadés Estrela (00:18:11)
  Cargo: Regidora de Régim Interior, Recursos Humans i Conservatori | Pertenece a: Compromis

  Roger Cerdà i Boluda (00:19:02)
  Cargo: Alcalde | Pertenece a: PSOE

  Miquel Lorente López (00:19:05)
  Cargo: 1er. Tinent d’Alcalde. Portaveu grup municipal EUPV:AC | Pertenece a: EUPV:AC

  Roger Cerdà i Boluda (00:20:40)
  Cargo: Alcalde | Pertenece a: PSOE

  Mariola Sanchis Del Valle (00:20:44)
  Cargo: Regidora de Seguretat i Transports i Turisme | Pertenece a: PSOE

  Roger Cerdà i Boluda (00:22:01)
  Cargo: Alcalde | Pertenece a: PSOE

  Rafael Pérez Alborch (00:25:35)
  Cargo: Secretari | Pertenece a: Ajuntament

  Roger Cerdà i Boluda (00:25:44)
  Cargo: Alcalde | Pertenece a: PSOE

  5.2.- Moció davant les injustes i il•legals condemnes imposades als presos polítics Saharauís de Gdeim Izik. (00:25:45)

  Aprobada

  Roger Cerdà i Boluda (00:25:44)
  Cargo: Alcalde | Pertenece a: PSOE

  Rafael Pérez Alborch (00:26:03)
  Cargo: Secretari | Pertenece a: Ajuntament

  Roger Cerdà i Boluda (00:26:10)
  Cargo: Alcalde | Pertenece a: PSOE

  Rafael Pérez Alborch (00:26:14)
  Cargo: Secretari | Pertenece a: Ajuntament

  Roger Cerdà i Boluda (00:30:59)
  Cargo: Alcalde | Pertenece a: PSOE

  Debate (00:31:02)

  Roger Cerdà i Boluda (00:30:59)
  Cargo: Alcalde | Pertenece a: PSOE

  Juan Giner Company (00:31:05)
  Cargo: Portaveu grup municipal Ciudadanos | Pertenece a: C's

  Roger Cerdà i Boluda (00:31:07)
  Cargo: Alcalde | Pertenece a: PSOE

  Maria Jose Pla Casanova (00:31:10)
  Cargo: Portaveu grup municipal Popular | Pertenece a: PP

  Roger Cerdà i Boluda (00:31:58)
  Cargo: Alcalde | Pertenece a: PSOE

  Maria Pilar Gimeno Calabuig (00:32:01)
  Cargo: Regidora de Parcs i Jardins, Edificis Públics, Gestió de Residus i Medi Ambient | Pertenece a: Compromis

  Roger Cerdà i Boluda (00:33:40)
  Cargo: Alcalde | Pertenece a: PSOE

  Alfred Boluda Perucho (00:33:43)
  Cargo: Regidor de Biblioteca, Promoció Lingüística i Gran Teatre | Pertenece a: EUPV:AC

  Roger Cerdà i Boluda (00:40:55)
  Cargo: Alcalde | Pertenece a: PSOE

  Xelo Angulo Luna (00:40:59)
  Cargo: 5ª Tinent d’Alcalde | Pertenece a: PSOE

  Roger Cerdà i Boluda (00:43:57)
  Cargo: Alcalde | Pertenece a: PSOE

  Rafael Pérez Alborch (00:44:03)
  Cargo: Secretari | Pertenece a: Ajuntament

  Roger Cerdà i Boluda (00:44:08)
  Cargo: Alcalde | Pertenece a: PSOE

  6. DESPATX EXTRAORDINARI (00:44:10)


  Roger Cerdà i Boluda (00:44:08)
  Cargo: Alcalde | Pertenece a: PSOE

  7. PRECS I PREGUNTES (00:44:17)


  Roger Cerdà i Boluda (00:44:08)
  Cargo: Alcalde | Pertenece a: PSOE

  Juan Giner Company (00:44:31)
  Cargo: Portaveu grup municipal Ciudadanos | Pertenece a: C's

  Roger Cerdà i Boluda (00:44:36)
  Cargo: Alcalde | Pertenece a: PSOE

  Juan Giner Company (00:44:40)
  Cargo: Portaveu grup municipal Ciudadanos | Pertenece a: C's

  Roger Cerdà i Boluda (00:45:01)
  Cargo: Alcalde | Pertenece a: PSOE

  Juan Giner Company (00:45:05)
  Cargo: Portaveu grup municipal Ciudadanos | Pertenece a: C's

  Roger Cerdà i Boluda (00:45:41)
  Cargo: Alcalde | Pertenece a: PSOE

  Juan Giner Company (00:47:41)
  Cargo: Portaveu grup municipal Ciudadanos | Pertenece a: C's

  Roger Cerdà i Boluda (00:47:43)
  Cargo: Alcalde | Pertenece a: PSOE

  Juan Giner Company (00:47:46)
  Cargo: Portaveu grup municipal Ciudadanos | Pertenece a: C's

  Roger Cerdà i Boluda (00:47:52)
  Cargo: Alcalde | Pertenece a: PSOE

  Juan Giner Company (00:48:01)
  Cargo: Portaveu grup municipal Ciudadanos | Pertenece a: C's

  Roger Cerdà i Boluda (00:49:53)
  Cargo: Alcalde | Pertenece a: PSOE

  Juan Giner Company (00:50:05)
  Cargo: Portaveu grup municipal Ciudadanos | Pertenece a: C's

  Francesca Chapí Albero (00:50:13)
  Cargo: 4ª Tinent d’Alcalde | Pertenece a: EUPV:AC

  Juan Giner Company (00:51:48)
  Cargo: Portaveu grup municipal Ciudadanos | Pertenece a: C's

  Francesca Chapí Albero (00:51:51)
  Cargo: 4ª Tinent d’Alcalde | Pertenece a: EUPV:AC

  Roger Cerdà i Boluda (00:52:03)
  Cargo: Alcalde | Pertenece a: PSOE

  Juan Giner Company (00:52:06)
  Cargo: Portaveu grup municipal Ciudadanos | Pertenece a: C's

  Francesca Chapí Albero (00:52:20)
  Cargo: 4ª Tinent d’Alcalde | Pertenece a: EUPV:AC

  Roger Cerdà i Boluda (00:52:38)
  Cargo: Alcalde | Pertenece a: PSOE

  Juan Giner Company (00:52:39)
  Cargo: Portaveu grup municipal Ciudadanos | Pertenece a: C's

  Roger Cerdà i Boluda (00:52:42)
  Cargo: Alcalde | Pertenece a: PSOE

  Juan Giner Company (00:52:44)
  Cargo: Portaveu grup municipal Ciudadanos | Pertenece a: C's

  Roger Cerdà i Boluda (00:54:47)
  Cargo: Alcalde | Pertenece a: PSOE

  Juan Giner Company (00:57:57)
  Cargo: Portaveu grup municipal Ciudadanos | Pertenece a: C's

  Roger Cerdà i Boluda (00:58:22)
  Cargo: Alcalde | Pertenece a: PSOE

  Maria Jose Pla Casanova (00:58:47)
  Cargo: Portaveu grup municipal Popular | Pertenece a: PP

  Jordi Estellés Carrasco (00:59:10)
  Cargo: 6e Tinent d’Alcalde | Pertenece a: PSOE

  Maria Jose Pla Casanova (00:59:58)
  Cargo: Portaveu grup municipal Popular | Pertenece a: PP

  Jordi Estellés Carrasco (01:00:40)
  Cargo: 6e Tinent d’Alcalde | Pertenece a: PSOE

  Maria Jose Pla Casanova (01:01:37)
  Cargo: Portaveu grup municipal Popular | Pertenece a: PP

  Roger Cerdà i Boluda (01:02:09)
  Cargo: Alcalde | Pertenece a: PSOE

  ************** LA VOZ DEL PUEBLO ************** (01:02:56)

  Roger Cerdà i Boluda (01:02:09)
  Cargo: Alcalde | Pertenece a: PSOE

  Assistent a la sessió (01:03:07)
  Cargo: Públic | Pertenece a: Públic

  Roger Cerdà i Boluda (01:03:22)
  Cargo: Alcalde | Pertenece a: PSOE