Ajuntament de Puçol
/uploads/puçol/2018-04-05_19-46-54_puzol.png

Desde aquí, podéis visualizar todos los plenos del Ayuntamiento de Puçol y consultar sus acuerdos.

Inicio | Sesiones 2019 | 25-11-2019Ubicación
Sala de sesiones plenarias del Ayuntamiento

Descripción de la sesión
Sesión de fecha 25 de noviembre de 2019

Duración 00:00

 • PARTIDO POLITICO/GRUPOINTERVENCIONESTIEMPO
  Alcaldessa 60 00:49:00
  Pspv-Psoe 7 00:11:55
  Compromís 11 00:33:14
  PP 8 00:15:17
  C's 4 00:03:29
  Ajuntament 10 00:02:48
  Públic 8 00:06:20
  EU - Esquerra Unida 0 00:00:00
  Pavalur 7 00:16:27
  Ara Puçol 0 00:00:00
  VOX 5 00:07:33

  INTERVENCIONES


  Paz Carceller Llaneza (00:00:02)
  Cargo: Alcaldessa | Pertenece a: PP
  1. Aprovació, si és procedent, de les Actes de les sessions anteriors: núms. 12, 13 i 14, de dates 30 de setembre, 15 i 21 d’octubre de 2019, respectivament.

  Secretari (00:00:13)
  Cargo: Secretari General del Ple | Pertenece a: Ajuntament
  1. Aprovació, si és procedent, de les Actes de les sessions anteriors: núms. 12, 13 i 14, de dates 30 de setembre, 15 i 21 d’octubre de 2019, respectivament.

  Paz Carceller Llaneza (00:00:27)
  Cargo: Alcaldessa | Pertenece a: PP
  1. Aprovació, si és procedent, de les Actes de les sessions anteriors: núms. 12, 13 i 14, de dates 30 de setembre, 15 i 21 d’octubre de 2019, respectivament.
  2. Assumptes oficials.
  3. Nomenament de Jutge de Pau substitut, exp. 2907/2019.

  Secretari (00:08:04)
  Cargo: Secretari General del Ple | Pertenece a: Ajuntament
  3. Nomenament de Jutge de Pau substitut, exp. 2907/2019.

  Paz Carceller Llaneza (00:08:19)
  Cargo: Alcaldessa | Pertenece a: PP
  3. Nomenament de Jutge de Pau substitut, exp. 2907/2019.

  Ángela Santamaria Martínez (00:08:23)
  Cargo: Regidora | Pertenece a: PP
  3. Nomenament de Jutge de Pau substitut, exp. 2907/2019.

  Paz Carceller Llaneza (00:10:18)
  Cargo: Alcaldessa | Pertenece a: PP
  3. Nomenament de Jutge de Pau substitut, exp. 2907/2019.
  4. Organització de festejos taurins 2020, exp. 2148/2019.

  Secretari (00:10:37)
  Cargo: Secretari General del Ple | Pertenece a: Ajuntament
  4. Organització de festejos taurins 2020, exp. 2148/2019.

  Paz Carceller Llaneza (00:10:46)
  Cargo: Alcaldessa | Pertenece a: PP
  4. Organització de festejos taurins 2020, exp. 2148/2019.

  Alberto De Jesús Rodríguez (00:10:50)
  Cargo: Regidor | Pertenece a: VOX
  4. Organització de festejos taurins 2020, exp. 2148/2019.

  Paz Carceller Llaneza (00:11:38)
  Cargo: Alcaldessa | Pertenece a: PP
  4. Organització de festejos taurins 2020, exp. 2148/2019.
  5. Donar compte de l’execució pressupostària, informe trimestral de morositat, periode mitjà de pagament (PMP) i endeutament del 3r trimestre de 2019, exp. 1841/2019.

  Secretari (00:11:54)
  Cargo: Secretari General del Ple | Pertenece a: Ajuntament
  5. Donar compte de l’execució pressupostària, informe trimestral de morositat, periode mitjà de pagament (PMP) i endeutament del 3r trimestre de 2019, exp. 1841/2019.

  Paz Carceller Llaneza (00:12:08)
  Cargo: Alcaldessa | Pertenece a: PP
  5. Donar compte de l’execució pressupostària, informe trimestral de morositat, periode mitjà de pagament (PMP) i endeutament del 3r trimestre de 2019, exp. 1841/2019.

  Rubén Vaquero Garcés (00:12:12)
  Cargo: Regidor | Pertenece a: C's
  5. Donar compte de l’execució pressupostària, informe trimestral de morositat, periode mitjà de pagament (PMP) i endeutament del 3r trimestre de 2019, exp. 1841/2019.

  Paz Carceller Llaneza (00:13:24)
  Cargo: Alcaldessa | Pertenece a: PP
  5. Donar compte de l’execució pressupostària, informe trimestral de morositat, periode mitjà de pagament (PMP) i endeutament del 3r trimestre de 2019, exp. 1841/2019.
  6. Omissió de la funció interventora 2/2019 (despeses de la urbanització Alfinach gener 2019), exp. 2106/2019.

  Secretari (00:13:36)
  Cargo: Secretari General del Ple | Pertenece a: Ajuntament
  6. Omissió de la funció interventora 2/2019 (despeses de la urbanització Alfinach gener 2019), exp. 2106/2019.

  Paz Carceller Llaneza (00:13:48)
  Cargo: Alcaldessa | Pertenece a: PP
  6. Omissió de la funció interventora 2/2019 (despeses de la urbanització Alfinach gener 2019), exp. 2106/2019.

  Rubén Vaquero Garcés (00:13:50)
  Cargo: Regidor | Pertenece a: C's
  6. Omissió de la funció interventora 2/2019 (despeses de la urbanització Alfinach gener 2019), exp. 2106/2019.

  Paz Carceller Llaneza (00:14:40)
  Cargo: Alcaldessa | Pertenece a: PP
  6. Omissió de la funció interventora 2/2019 (despeses de la urbanització Alfinach gener 2019), exp. 2106/2019.
  7. Aprovació inicial del Pressupost General de l’Ajuntament de Puçol, exercici 2020, exp. 1302/2019.

  Secretari (00:15:15)
  Cargo: Secretari General del Ple | Pertenece a: Ajuntament
  7. Aprovació inicial del Pressupost General de l’Ajuntament de Puçol, exercici 2020, exp. 1302/2019.

  Paz Carceller Llaneza (00:15:27)
  Cargo: Alcaldessa | Pertenece a: PP
  7. Aprovació inicial del Pressupost General de l’Ajuntament de Puçol, exercici 2020, exp. 1302/2019.

  Enric Esteve Ramón (00:19:58)
  Cargo: Regidor | Pertenece a: Compromís
  7. Aprovació inicial del Pressupost General de l’Ajuntament de Puçol, exercici 2020, exp. 1302/2019.

  Paz Carceller Llaneza (00:21:11)
  Cargo: Alcaldessa | Pertenece a: PP
  7. Aprovació inicial del Pressupost General de l’Ajuntament de Puçol, exercici 2020, exp. 1302/2019.

  José Mª Babe Navarro (00:21:27)
  Cargo: Regidor | Pertenece a: Pavalur
  7. Aprovació inicial del Pressupost General de l’Ajuntament de Puçol, exercici 2020, exp. 1302/2019.

  Paz Carceller Llaneza (00:23:36)
  Cargo: Alcaldessa | Pertenece a: PP
  7. Aprovació inicial del Pressupost General de l’Ajuntament de Puçol, exercici 2020, exp. 1302/2019.

  Enric Esteve Ramón (00:23:45)
  Cargo: Regidor | Pertenece a: Compromís
  7. Aprovació inicial del Pressupost General de l’Ajuntament de Puçol, exercici 2020, exp. 1302/2019.

  Paz Carceller Llaneza (00:24:23)
  Cargo: Alcaldessa | Pertenece a: PP
  7. Aprovació inicial del Pressupost General de l’Ajuntament de Puçol, exercici 2020, exp. 1302/2019.

  José Mª Babe Navarro (00:24:25)
  Cargo: Regidor | Pertenece a: Pavalur
  7. Aprovació inicial del Pressupost General de l’Ajuntament de Puçol, exercici 2020, exp. 1302/2019.

  Paz Carceller Llaneza (00:25:19)
  Cargo: Alcaldessa | Pertenece a: PP
  7. Aprovació inicial del Pressupost General de l’Ajuntament de Puçol, exercici 2020, exp. 1302/2019.

  Ana Gómez-Pimpollo Orellana (00:26:00)
  Cargo: Regidora | Pertenece a: Pspv-Psoe
  7. Aprovació inicial del Pressupost General de l’Ajuntament de Puçol, exercici 2020, exp. 1302/2019.

  Paz Carceller Llaneza (00:26:53)
  Cargo: Alcaldessa | Pertenece a: PP
  7. Aprovació inicial del Pressupost General de l’Ajuntament de Puçol, exercici 2020, exp. 1302/2019.

  Ana Gómez-Pimpollo Orellana (00:27:31)
  Cargo: Regidora | Pertenece a: Pspv-Psoe
  7. Aprovació inicial del Pressupost General de l’Ajuntament de Puçol, exercici 2020, exp. 1302/2019.

  Paz Carceller Llaneza (00:28:11)
  Cargo: Alcaldessa | Pertenece a: PP
  7. Aprovació inicial del Pressupost General de l’Ajuntament de Puçol, exercici 2020, exp. 1302/2019.

  José Mª Babe Navarro (00:28:33)
  Cargo: Regidor | Pertenece a: Pavalur
  7. Aprovació inicial del Pressupost General de l’Ajuntament de Puçol, exercici 2020, exp. 1302/2019.

  Paz Carceller Llaneza (00:28:39)
  Cargo: Alcaldessa | Pertenece a: PP
  7. Aprovació inicial del Pressupost General de l’Ajuntament de Puçol, exercici 2020, exp. 1302/2019.

  José Mª Babe Navarro (00:28:50)
  Cargo: Regidor | Pertenece a: Pavalur
  7. Aprovació inicial del Pressupost General de l’Ajuntament de Puçol, exercici 2020, exp. 1302/2019.

  Paz Carceller Llaneza (00:28:55)
  Cargo: Alcaldessa | Pertenece a: PP
  7. Aprovació inicial del Pressupost General de l’Ajuntament de Puçol, exercici 2020, exp. 1302/2019.

  Rubén Vaquero Garcés (00:31:13)
  Cargo: Regidor | Pertenece a: C's
  7. Aprovació inicial del Pressupost General de l’Ajuntament de Puçol, exercici 2020, exp. 1302/2019.

  Paz Carceller Llaneza (00:33:15)
  Cargo: Alcaldessa | Pertenece a: PP
  7. Aprovació inicial del Pressupost General de l’Ajuntament de Puçol, exercici 2020, exp. 1302/2019.

  José Mª Babe Navarro (00:33:43)
  Cargo: Regidor | Pertenece a: Pavalur
  7. Aprovació inicial del Pressupost General de l’Ajuntament de Puçol, exercici 2020, exp. 1302/2019.

  Paz Carceller Llaneza (00:39:58)
  Cargo: Alcaldessa | Pertenece a: PP
  7. Aprovació inicial del Pressupost General de l’Ajuntament de Puçol, exercici 2020, exp. 1302/2019.

  Enric Esteve Ramón (00:40:15)
  Cargo: Regidor | Pertenece a: Compromís
  7. Aprovació inicial del Pressupost General de l’Ajuntament de Puçol, exercici 2020, exp. 1302/2019.

  Paz Carceller Llaneza (00:47:49)
  Cargo: Alcaldessa | Pertenece a: PP
  7. Aprovació inicial del Pressupost General de l’Ajuntament de Puçol, exercici 2020, exp. 1302/2019.

  Ana Gómez-Pimpollo Orellana (00:47:58)
  Cargo: Regidora | Pertenece a: Pspv-Psoe
  7. Aprovació inicial del Pressupost General de l’Ajuntament de Puçol, exercici 2020, exp. 1302/2019.

  Paz Carceller Llaneza (00:53:41)
  Cargo: Alcaldessa | Pertenece a: PP
  7. Aprovació inicial del Pressupost General de l’Ajuntament de Puçol, exercici 2020, exp. 1302/2019.

  Ángela Santamaria Martínez (00:53:45)
  Cargo: Regidora | Pertenece a: PP
  7. Aprovació inicial del Pressupost General de l’Ajuntament de Puçol, exercici 2020, exp. 1302/2019.

  Paz Carceller Llaneza (00:56:57)
  Cargo: Alcaldessa | Pertenece a: PP
  7. Aprovació inicial del Pressupost General de l’Ajuntament de Puçol, exercici 2020, exp. 1302/2019.

  Ángela Santamaria Martínez (00:57:16)
  Cargo: Regidora | Pertenece a: PP
  7. Aprovació inicial del Pressupost General de l’Ajuntament de Puçol, exercici 2020, exp. 1302/2019.

  Paz Carceller Llaneza (00:58:57)
  Cargo: Alcaldessa | Pertenece a: PP
  7. Aprovació inicial del Pressupost General de l’Ajuntament de Puçol, exercici 2020, exp. 1302/2019.

  José Mª Babe Navarro (00:59:14)
  Cargo: Regidor | Pertenece a: Pavalur
  7. Aprovació inicial del Pressupost General de l’Ajuntament de Puçol, exercici 2020, exp. 1302/2019.

  Paz Carceller Llaneza (01:05:00)
  Cargo: Alcaldessa | Pertenece a: PP
  7. Aprovació inicial del Pressupost General de l’Ajuntament de Puçol, exercici 2020, exp. 1302/2019.

  Enric Esteve Ramón (01:05:07)
  Cargo: Regidor | Pertenece a: Compromís
  7. Aprovació inicial del Pressupost General de l’Ajuntament de Puçol, exercici 2020, exp. 1302/2019.

  Paz Carceller Llaneza (01:08:29)
  Cargo: Alcaldessa | Pertenece a: PP
  7. Aprovació inicial del Pressupost General de l’Ajuntament de Puçol, exercici 2020, exp. 1302/2019.

  Juan Miguel Bayarri Moreno (01:08:34)
  Cargo: Regidor | Pertenece a: Pspv-Psoe
  7. Aprovació inicial del Pressupost General de l’Ajuntament de Puçol, exercici 2020, exp. 1302/2019.

  Paz Carceller Llaneza (01:10:27)
  Cargo: Alcaldessa | Pertenece a: PP
  7. Aprovació inicial del Pressupost General de l’Ajuntament de Puçol, exercici 2020, exp. 1302/2019.

  Maria Elena Camarero Benitez (01:10:32)
  Cargo: Regidora | Pertenece a: PP
  7. Aprovació inicial del Pressupost General de l’Ajuntament de Puçol, exercici 2020, exp. 1302/2019.

  Paz Carceller Llaneza (01:14:50)
  Cargo: Alcaldessa | Pertenece a: PP
  7. Aprovació inicial del Pressupost General de l’Ajuntament de Puçol, exercici 2020, exp. 1302/2019.

  Rubén Vaquero Garcés (01:15:05)
  Cargo: Regidor | Pertenece a: C's
  7. Aprovació inicial del Pressupost General de l’Ajuntament de Puçol, exercici 2020, exp. 1302/2019.

  Paz Carceller Llaneza (01:16:32)
  Cargo: Alcaldessa | Pertenece a: PP
  7. Aprovació inicial del Pressupost General de l’Ajuntament de Puçol, exercici 2020, exp. 1302/2019.

  José Mª Babe Navarro (01:16:35)
  Cargo: Regidor | Pertenece a: Pavalur
  7. Aprovació inicial del Pressupost General de l’Ajuntament de Puçol, exercici 2020, exp. 1302/2019.

  Paz Carceller Llaneza (01:17:47)
  Cargo: Alcaldessa | Pertenece a: PP
  7. Aprovació inicial del Pressupost General de l’Ajuntament de Puçol, exercici 2020, exp. 1302/2019.

  Enric Esteve Ramón (01:17:50)
  Cargo: Regidor | Pertenece a: Compromís
  7. Aprovació inicial del Pressupost General de l’Ajuntament de Puçol, exercici 2020, exp. 1302/2019.

  Paz Carceller Llaneza (01:19:47)
  Cargo: Alcaldessa | Pertenece a: PP
  7. Aprovació inicial del Pressupost General de l’Ajuntament de Puçol, exercici 2020, exp. 1302/2019.

  Ana Gómez-Pimpollo Orellana (01:19:55)
  Cargo: Regidora | Pertenece a: Pspv-Psoe
  7. Aprovació inicial del Pressupost General de l’Ajuntament de Puçol, exercici 2020, exp. 1302/2019.

  Paz Carceller Llaneza (01:20:38)
  Cargo: Alcaldessa | Pertenece a: PP
  7. Aprovació inicial del Pressupost General de l’Ajuntament de Puçol, exercici 2020, exp. 1302/2019.
  8. Proposició dels grups polítics municipals COMPROMÍS, PSOE, PP, PURP, i Cs sobre el 25 de novembre, Dia Internacional per a l’eliminació de la violència contra la dona, exp. 2145/2019.

  Secretari (01:28:52)
  Cargo: Secretari General del Ple | Pertenece a: Ajuntament
  8. Proposició dels grups polítics municipals COMPROMÍS, PSOE, PP, PURP, i Cs sobre el 25 de novembre, Dia Internacional per a l’eliminació de la violència contra la dona, exp. 2145/2019.

  Paz Carceller Llaneza (01:29:15)
  Cargo: Alcaldessa | Pertenece a: PP
  8. Proposició dels grups polítics municipals COMPROMÍS, PSOE, PP, PURP, i Cs sobre el 25 de novembre, Dia Internacional per a l’eliminació de la violència contra la dona, exp. 2145/2019.

  Mar Mazo Jiménez (01:29:33)
  Cargo: Regidora | Pertenece a: Compromís
  8. Proposició dels grups polítics municipals COMPROMÍS, PSOE, PP, PURP, i Cs sobre el 25 de novembre, Dia Internacional per a l’eliminació de la violència contra la dona, exp. 2145/2019.

  Paz Carceller Llaneza (01:35:44)
  Cargo: Alcaldessa | Pertenece a: PP
  8. Proposició dels grups polítics municipals COMPROMÍS, PSOE, PP, PURP, i Cs sobre el 25 de novembre, Dia Internacional per a l’eliminació de la violència contra la dona, exp. 2145/2019.

  Alberto De Jesús Rodríguez (01:35:56)
  Cargo: Regidor | Pertenece a: VOX
  8. Proposició dels grups polítics municipals COMPROMÍS, PSOE, PP, PURP, i Cs sobre el 25 de novembre, Dia Internacional per a l’eliminació de la violència contra la dona, exp. 2145/2019.

  Paz Carceller Llaneza (01:39:49)
  Cargo: Alcaldessa | Pertenece a: PP
  8. Proposició dels grups polítics municipals COMPROMÍS, PSOE, PP, PURP, i Cs sobre el 25 de novembre, Dia Internacional per a l’eliminació de la violència contra la dona, exp. 2145/2019.

  Mar Mazo Jiménez (01:39:55)
  Cargo: Regidora | Pertenece a: Compromís
  8. Proposició dels grups polítics municipals COMPROMÍS, PSOE, PP, PURP, i Cs sobre el 25 de novembre, Dia Internacional per a l’eliminació de la violència contra la dona, exp. 2145/2019.

  Paz Carceller Llaneza (01:44:00)
  Cargo: Alcaldessa | Pertenece a: PP
  8. Proposició dels grups polítics municipals COMPROMÍS, PSOE, PP, PURP, i Cs sobre el 25 de novembre, Dia Internacional per a l’eliminació de la violència contra la dona, exp. 2145/2019.

  Juan Miguel Bayarri Moreno (01:44:07)
  Cargo: Regidor | Pertenece a: Pspv-Psoe
  8. Proposició dels grups polítics municipals COMPROMÍS, PSOE, PP, PURP, i Cs sobre el 25 de novembre, Dia Internacional per a l’eliminació de la violència contra la dona, exp. 2145/2019.

  Paz Carceller Llaneza (01:44:50)
  Cargo: Alcaldessa | Pertenece a: PP
  8. Proposició dels grups polítics municipals COMPROMÍS, PSOE, PP, PURP, i Cs sobre el 25 de novembre, Dia Internacional per a l’eliminació de la violència contra la dona, exp. 2145/2019.

  Maria Elena Camarero Benitez (01:44:55)
  Cargo: Regidora | Pertenece a: PP
  8. Proposició dels grups polítics municipals COMPROMÍS, PSOE, PP, PURP, i Cs sobre el 25 de novembre, Dia Internacional per a l’eliminació de la violència contra la dona, exp. 2145/2019.

  Paz Carceller Llaneza (01:45:48)
  Cargo: Alcaldessa | Pertenece a: PP
  8. Proposició dels grups polítics municipals COMPROMÍS, PSOE, PP, PURP, i Cs sobre el 25 de novembre, Dia Internacional per a l’eliminació de la violència contra la dona, exp. 2145/2019.

  Alberto De Jesús Rodríguez (01:45:57)
  Cargo: Regidor | Pertenece a: VOX
  8. Proposició dels grups polítics municipals COMPROMÍS, PSOE, PP, PURP, i Cs sobre el 25 de novembre, Dia Internacional per a l’eliminació de la violència contra la dona, exp. 2145/2019.

  Paz Carceller Llaneza (01:48:34)
  Cargo: Alcaldessa | Pertenece a: PP
  8. Proposició dels grups polítics municipals COMPROMÍS, PSOE, PP, PURP, i Cs sobre el 25 de novembre, Dia Internacional per a l’eliminació de la violència contra la dona, exp. 2145/2019.

  Alberto De Jesús Rodríguez (01:48:38)
  Cargo: Regidor | Pertenece a: VOX
  8. Proposició dels grups polítics municipals COMPROMÍS, PSOE, PP, PURP, i Cs sobre el 25 de novembre, Dia Internacional per a l’eliminació de la violència contra la dona, exp. 2145/2019.

  Paz Carceller Llaneza (01:48:44)
  Cargo: Alcaldessa | Pertenece a: PP
  8. Proposició dels grups polítics municipals COMPROMÍS, PSOE, PP, PURP, i Cs sobre el 25 de novembre, Dia Internacional per a l’eliminació de la violència contra la dona, exp. 2145/2019.

  Mar Mazo Jiménez (01:49:05)
  Cargo: Regidora | Pertenece a: Compromís
  8. Proposició dels grups polítics municipals COMPROMÍS, PSOE, PP, PURP, i Cs sobre el 25 de novembre, Dia Internacional per a l’eliminació de la violència contra la dona, exp. 2145/2019.

  Paz Carceller Llaneza (01:51:42)
  Cargo: Alcaldessa | Pertenece a: PP
  8. Proposició dels grups polítics municipals COMPROMÍS, PSOE, PP, PURP, i Cs sobre el 25 de novembre, Dia Internacional per a l’eliminació de la violència contra la dona, exp. 2145/2019.

  Juan Miguel Bayarri Moreno (01:52:00)
  Cargo: Regidor | Pertenece a: Pspv-Psoe
  8. Proposició dels grups polítics municipals COMPROMÍS, PSOE, PP, PURP, i Cs sobre el 25 de novembre, Dia Internacional per a l’eliminació de la violència contra la dona, exp. 2145/2019.

  Paz Carceller Llaneza (01:53:20)
  Cargo: Alcaldessa | Pertenece a: PP
  8. Proposició dels grups polítics municipals COMPROMÍS, PSOE, PP, PURP, i Cs sobre el 25 de novembre, Dia Internacional per a l’eliminació de la violència contra la dona, exp. 2145/2019.