Ajuntament de Puçol
/uploads/puçol/2018-04-05_19-46-54_puzol.png

Desde aquí, podéis visualizar todos los plenos del Ayuntamiento de Puçol y consultar sus acuerdos.

Inicio | Sesiones 2018 | 29-10-2018Ubicación
Sala de sesiones plenarias del Ayuntamiento

Descripción de la sesión
Sesión de fecha 29 de octubre de 2018

Duración 00:00

 • PARTIDO POLITICO/GRUPOINTERVENCIONESTIEMPO
  Alcaldessa 86 01:00:44
  Pspv-Psoe 17 00:31:29
  Compromís 24 00:33:51
  PP 16 00:32:17
  C's 6 00:02:52
  Ajuntament 24 00:06:56
  Públic 3 00:07:32
  EU - Esquerra Unida 0 00:00:00
  Pavalur 3 00:03:43
  Ara Puçol 1 00:02:00

  INTERVENCIONES


  Dolores Sánchez Parra (00:00:00)
  Cargo: Alcaldessa | Pertenece a: Pspv-Psoe
  1. Assumptes oficials

  Secretari (00:00:19)
  Cargo: Secretari General del Ple | Pertenece a: Ajuntament
  1. Assumptes oficials

  Dolores Sánchez Parra (00:00:24)
  Cargo: Alcaldessa | Pertenece a: Pspv-Psoe
  1. Assumptes oficials
  2. Donar compte de la resolució de l'Alcaldia núm. 3223/2018 sobre nou règim de delegacions de competències en els regidors.

  Secretari (00:02:22)
  Cargo: Secretari General del Ple | Pertenece a: Ajuntament
  2. Donar compte de la resolució de l'Alcaldia núm. 3223/2018 sobre nou règim de delegacions de competències en els regidors.

  Dolores Sánchez Parra (00:02:42)
  Cargo: Alcaldessa | Pertenece a: Pspv-Psoe
  2. Donar compte de la resolució de l'Alcaldia núm. 3223/2018 sobre nou règim de delegacions de competències en els regidors.
  3. Donar compte de la resolució de l'Alcaldia núm. 3224/2018 sobre designació de Presidents en determinats òrgans col·legiats.

  Secretari (00:04:59)
  Cargo: Secretari General del Ple | Pertenece a: Ajuntament
  3. Donar compte de la resolució de l'Alcaldia núm. 3224/2018 sobre designació de Presidents en determinats òrgans col·legiats.

  Dolores Sánchez Parra (00:05:18)
  Cargo: Alcaldessa | Pertenece a: Pspv-Psoe
  3. Donar compte de la resolució de l'Alcaldia núm. 3224/2018 sobre designació de Presidents en determinats òrgans col·legiats.
  4. Donar compte de la resolució de l'Alcaldia núm. 3524/2018 sobre avocació del nomenament de Presidents i/o Vicepresidents en les comissions informatives i Comissió Especial de Comptes.

  Secretari (00:05:52)
  Cargo: Secretari General del Ple | Pertenece a: Ajuntament
  4. Donar compte de la resolució de l'Alcaldia núm. 3524/2018 sobre avocació del nomenament de Presidents i/o Vicepresidents en les comissions informatives i Comissió Especial de Comptes.

  Dolores Sánchez Parra (00:06:09)
  Cargo: Alcaldessa | Pertenece a: Pspv-Psoe
  4. Donar compte de la resolució de l'Alcaldia núm. 3524/2018 sobre avocació del nomenament de Presidents i/o Vicepresidents en les comissions informatives i Comissió Especial de Comptes.
  5. Donar compte de la resolució de l'Alcaldia núm. 3718/2018 sobre nomenament de Presidents i/o Vicepresidents en les comissions informatives i Comissió Especial de Comptes.

  Secretari (00:06:49)
  Cargo: Secretari General del Ple | Pertenece a: Ajuntament
  5. Donar compte de la resolució de l'Alcaldia núm. 3718/2018 sobre nomenament de Presidents i/o Vicepresidents en les comissions informatives i Comissió Especial de Comptes.

  Dolores Sánchez Parra (00:07:07)
  Cargo: Alcaldessa | Pertenece a: Pspv-Psoe
  5. Donar compte de la resolució de l'Alcaldia núm. 3718/2018 sobre nomenament de Presidents i/o Vicepresidents en les comissions informatives i Comissió Especial de Comptes.

  Secretari (00:07:11)
  Cargo: Secretari General del Ple | Pertenece a: Ajuntament
  5. Donar compte de la resolució de l'Alcaldia núm. 3718/2018 sobre nomenament de Presidents i/o Vicepresidents en les comissions informatives i Comissió Especial de Comptes.

  Dolores Sánchez Parra (00:07:23)
  Cargo: Alcaldessa | Pertenece a: Pspv-Psoe
  5. Donar compte de la resolució de l'Alcaldia núm. 3718/2018 sobre nomenament de Presidents i/o Vicepresidents en les comissions informatives i Comissió Especial de Comptes.
  6. Donar compte de l'escrit del grup polític municipal COMPROMÍS sobre designació de membres en les comissions informatives i Comissió Especial de Comptes.

  Secretari (00:08:05)
  Cargo: Secretari General del Ple | Pertenece a: Ajuntament
  6. Donar compte de l'escrit del grup polític municipal COMPROMÍS sobre designació de membres en les comissions informatives i Comissió Especial de Comptes.

  Dolores Sánchez Parra (00:08:16)
  Cargo: Alcaldessa | Pertenece a: Pspv-Psoe
  6. Donar compte de l'escrit del grup polític municipal COMPROMÍS sobre designació de membres en les comissions informatives i Comissió Especial de Comptes.
  7. Donar compte dels escrits del grup polític municipal PSOE sobre designació de membres en les comissions informatives i Comissió Especial de Comptes.

  Secretari (00:08:47)
  Cargo: Secretari General del Ple | Pertenece a: Ajuntament
  7. Donar compte dels escrits del grup polític municipal PSOE sobre designació de membres en les comissions informatives i Comissió Especial de Comptes.

  Dolores Sánchez Parra (00:08:58)
  Cargo: Alcaldessa | Pertenece a: Pspv-Psoe
  7. Donar compte dels escrits del grup polític municipal PSOE sobre designació de membres en les comissions informatives i Comissió Especial de Comptes.
  8. Proposta de canvi de designació de representants d'esta Corporació en diferents òrgans col·legiats, exp. 1714/2015.

  Secretari (00:09:25)
  Cargo: Secretari General del Ple | Pertenece a: Ajuntament
  8. Proposta de canvi de designació de representants d'esta Corporació en diferents òrgans col·legiats, exp. 1714/2015.

  Dolores Sánchez Parra (00:09:37)
  Cargo: Alcaldessa | Pertenece a: Pspv-Psoe
  8. Proposta de canvi de designació de representants d'esta Corporació en diferents òrgans col·legiats, exp. 1714/2015.
  9. Proposta del grup polític municipal COMPROMÍS sobre les obres al col·legi Bisbe Hervás per a l’estalvi energètic subvencionades per la Diputació de València, exp. 1828/2018.

  Secretari (00:11:14)
  Cargo: Secretari General del Ple | Pertenece a: Ajuntament
  9. Proposta del grup polític municipal COMPROMÍS sobre les obres al col·legi Bisbe Hervás per a l’estalvi energètic subvencionades per la Diputació de València, exp. 1828/2018.

  Dolores Sánchez Parra (00:11:33)
  Cargo: Alcaldessa | Pertenece a: Pspv-Psoe
  9. Proposta del grup polític municipal COMPROMÍS sobre les obres al col·legi Bisbe Hervás per a l’estalvi energètic subvencionades per la Diputació de València, exp. 1828/2018.

  Enric Esteve Ramón (00:11:37)
  Cargo: Regidor | Pertenece a: Compromís
  9. Proposta del grup polític municipal COMPROMÍS sobre les obres al col·legi Bisbe Hervás per a l’estalvi energètic subvencionades per la Diputació de València, exp. 1828/2018.

  Dolores Sánchez Parra (00:14:00)
  Cargo: Alcaldessa | Pertenece a: Pspv-Psoe
  9. Proposta del grup polític municipal COMPROMÍS sobre les obres al col·legi Bisbe Hervás per a l’estalvi energètic subvencionades per la Diputació de València, exp. 1828/2018.

  Rubén Vaquero Garcés (00:14:16)
  Cargo: Regidor | Pertenece a: C's
  9. Proposta del grup polític municipal COMPROMÍS sobre les obres al col·legi Bisbe Hervás per a l’estalvi energètic subvencionades per la Diputació de València, exp. 1828/2018.

  Dolores Sánchez Parra (00:15:39)
  Cargo: Alcaldessa | Pertenece a: Pspv-Psoe
  9. Proposta del grup polític municipal COMPROMÍS sobre les obres al col·legi Bisbe Hervás per a l’estalvi energètic subvencionades per la Diputació de València, exp. 1828/2018.

  Enric Esteve Ramón (00:15:46)
  Cargo: Regidor | Pertenece a: Compromís
  9. Proposta del grup polític municipal COMPROMÍS sobre les obres al col·legi Bisbe Hervás per a l’estalvi energètic subvencionades per la Diputació de València, exp. 1828/2018.

  Dolores Sánchez Parra (00:17:58)
  Cargo: Alcaldessa | Pertenece a: Pspv-Psoe
  9. Proposta del grup polític municipal COMPROMÍS sobre les obres al col·legi Bisbe Hervás per a l’estalvi energètic subvencionades per la Diputació de València, exp. 1828/2018.

  Ana Gómez-Pimpollo Orellana (00:18:06)
  Cargo: Urbanisme, ordenació del territori i paisatge, patrimoni, residus sòlids, cicle integral de l'aigua, serveis municipals, brigada municipal d'obres, serveis, neteja viària i altres | Pertenece a: Pspv-Psoe
  9. Proposta del grup polític municipal COMPROMÍS sobre les obres al col·legi Bisbe Hervás per a l’estalvi energètic subvencionades per la Diputació de València, exp. 1828/2018.

  Dolores Sánchez Parra (00:21:56)
  Cargo: Alcaldessa | Pertenece a: Pspv-Psoe
  9. Proposta del grup polític municipal COMPROMÍS sobre les obres al col·legi Bisbe Hervás per a l’estalvi energètic subvencionades per la Diputació de València, exp. 1828/2018.

  Paz Carceller Llaneza (00:22:21)
  Cargo: Regidora | Pertenece a: PP
  9. Proposta del grup polític municipal COMPROMÍS sobre les obres al col·legi Bisbe Hervás per a l’estalvi energètic subvencionades per la Diputació de València, exp. 1828/2018.

  Dolores Sánchez Parra (00:24:27)
  Cargo: Alcaldessa | Pertenece a: Pspv-Psoe
  9. Proposta del grup polític municipal COMPROMÍS sobre les obres al col·legi Bisbe Hervás per a l’estalvi energètic subvencionades per la Diputació de València, exp. 1828/2018.

  Paz Carceller Llaneza (00:24:43)
  Cargo: Regidora | Pertenece a: PP
  9. Proposta del grup polític municipal COMPROMÍS sobre les obres al col·legi Bisbe Hervás per a l’estalvi energètic subvencionades per la Diputació de València, exp. 1828/2018.

  Dolores Sánchez Parra (00:27:27)
  Cargo: Alcaldessa | Pertenece a: Pspv-Psoe
  9. Proposta del grup polític municipal COMPROMÍS sobre les obres al col·legi Bisbe Hervás per a l’estalvi energètic subvencionades per la Diputació de València, exp. 1828/2018.

  Paz Carceller Llaneza (00:27:31)
  Cargo: Regidora | Pertenece a: PP
  9. Proposta del grup polític municipal COMPROMÍS sobre les obres al col·legi Bisbe Hervás per a l’estalvi energètic subvencionades per la Diputació de València, exp. 1828/2018.

  Dolores Sánchez Parra (00:27:34)
  Cargo: Alcaldessa | Pertenece a: Pspv-Psoe