Ajuntament de Puçol
/uploads/puçol/2018-04-05_19-46-54_puzol.png

Desde aquí, podéis visualizar todos los plenos del Ayuntamiento de Puçol y consultar sus acuerdos.

Inicio | Sesiones 2021 | 29-03-2021Ubicación
Sala de sesiones plenarias del ayuntamiento

Descripción de la sesión
Sesión de fecha 29 de marzo de 2021

Duración 00:00

 • PARTIDO POLITICO/GRUPOINTERVENCIONESTIEMPO
  Alcaldessa 72 00:40:27
  Pspv-Psoe 13 00:15:30
  Compromís 15 00:27:03
  PP 8 00:13:31
  C's 7 00:07:02
  Ajuntament 19 00:05:01
  Públic 0 00:00:00
  EU - Esquerra Unida 0 00:00:00
  Pavalur 1 00:00:13
  Ara Puçol 0 00:00:00
  VOX 12 00:25:46

  INTERVENCIONES


  Paz Carceller Llaneza (00:00:00)
  Cargo: Alcaldessa | Pertenece a: PP
  1. Aprovació, si és procedent, de les Actes de les sessions núms. 8, 9 i 1, de dates 30 de novembre i 23 de desembre de 2020 i 25 de gener de 2021, respectivament.

  Secretari (00:00:21)
  Cargo: Secretari General del Ple | Pertenece a: Ajuntament
  1. Aprovació, si és procedent, de les Actes de les sessions núms. 8, 9 i 1, de dates 30 de novembre i 23 de desembre de 2020 i 25 de gener de 2021, respectivament.

  Paz Carceller Llaneza (00:00:39)
  Cargo: Alcaldessa | Pertenece a: PP
  1. Aprovació, si és procedent, de les Actes de les sessions núms. 8, 9 i 1, de dates 30 de novembre i 23 de desembre de 2020 i 25 de gener de 2021, respectivament.
  2. Assumptes oficials.

  Secretari (00:00:51)
  Cargo: Secretari General del Ple | Pertenece a: Ajuntament
  2. Assumptes oficials.

  Paz Carceller Llaneza (00:00:55)
  Cargo: Alcaldessa | Pertenece a: PP
  2. Assumptes oficials.

  Secretari (00:01:00)
  Cargo: Secretari General del Ple | Pertenece a: Ajuntament
  2. Assumptes oficials.

  Paz Carceller Llaneza (00:01:11)
  Cargo: Alcaldessa | Pertenece a: PP
  2. Assumptes oficials.

  Enric Esteve Ramón (00:03:20)
  Cargo: Regidor | Pertenece a: Compromís
  2. Assumptes oficials.

  Paz Carceller Llaneza (00:03:29)
  Cargo: Alcaldessa | Pertenece a: PP
  2. Assumptes oficials.

  Enric Esteve Ramón (00:03:33)
  Cargo: Regidor | Pertenece a: Compromís
  2. Assumptes oficials.

  Paz Carceller Llaneza (00:03:35)
  Cargo: Alcaldessa | Pertenece a: PP
  2. Assumptes oficials.
  3. Dictamen de la Comissió Informativa d'Hisenda, Contractació, RRHH i Interior relatiu a la proposició del grup polític municipal VOX per a activar un protocol per a autoritzar de nou els festejos populars als carrers dels pobles de la Comunitat Valenciana, expedient751621T.

  Secretari (00:04:06)
  Cargo: Secretari General del Ple | Pertenece a: Ajuntament
  3. Dictamen de la Comissió Informativa d'Hisenda, Contractació, RRHH i Interior relatiu a la proposició del grup polític municipal VOX per a activar un protocol per a autoritzar de nou els festejos populars als carrers dels pobles de la Comunitat Valenciana, expedient751621T.

  Paz Carceller Llaneza (00:04:27)
  Cargo: Alcaldessa | Pertenece a: PP
  3. Dictamen de la Comissió Informativa d'Hisenda, Contractació, RRHH i Interior relatiu a la proposició del grup polític municipal VOX per a activar un protocol per a autoritzar de nou els festejos populars als carrers dels pobles de la Comunitat Valenciana, expedient751621T.

  Alberto De Jesús Rodríguez (00:04:31)
  Cargo: Regidor | Pertenece a: VOX
  3. Dictamen de la Comissió Informativa d'Hisenda, Contractació, RRHH i Interior relatiu a la proposició del grup polític municipal VOX per a activar un protocol per a autoritzar de nou els festejos populars als carrers dels pobles de la Comunitat Valenciana, expedient751621T.

  Paz Carceller Llaneza (00:16:01)
  Cargo: Alcaldessa | Pertenece a: PP
  3. Dictamen de la Comissió Informativa d'Hisenda, Contractació, RRHH i Interior relatiu a la proposició del grup polític municipal VOX per a activar un protocol per a autoritzar de nou els festejos populars als carrers dels pobles de la Comunitat Valenciana, expedient751621T.

  Enric Esteve Ramón (00:16:19)
  Cargo: Regidor | Pertenece a: Compromís
  3. Dictamen de la Comissió Informativa d'Hisenda, Contractació, RRHH i Interior relatiu a la proposició del grup polític municipal VOX per a activar un protocol per a autoritzar de nou els festejos populars als carrers dels pobles de la Comunitat Valenciana, expedient751621T.

  Paz Carceller Llaneza (00:17:38)
  Cargo: Alcaldessa | Pertenece a: PP
  3. Dictamen de la Comissió Informativa d'Hisenda, Contractació, RRHH i Interior relatiu a la proposició del grup polític municipal VOX per a activar un protocol per a autoritzar de nou els festejos populars als carrers dels pobles de la Comunitat Valenciana, expedient751621T.

  Juan Miguel Bayarri Moreno (00:17:43)
  Cargo: Regidor | Pertenece a: Pspv-Psoe
  3. Dictamen de la Comissió Informativa d'Hisenda, Contractació, RRHH i Interior relatiu a la proposició del grup polític municipal VOX per a activar un protocol per a autoritzar de nou els festejos populars als carrers dels pobles de la Comunitat Valenciana, expedient751621T.

  Paz Carceller Llaneza (00:19:03)
  Cargo: Alcaldessa | Pertenece a: PP
  3. Dictamen de la Comissió Informativa d'Hisenda, Contractació, RRHH i Interior relatiu a la proposició del grup polític municipal VOX per a activar un protocol per a autoritzar de nou els festejos populars als carrers dels pobles de la Comunitat Valenciana, expedient751621T.

  Maria Elena Camarero Benitez (00:19:07)
  Cargo: Regidora | Pertenece a: PP
  3. Dictamen de la Comissió Informativa d'Hisenda, Contractació, RRHH i Interior relatiu a la proposició del grup polític municipal VOX per a activar un protocol per a autoritzar de nou els festejos populars als carrers dels pobles de la Comunitat Valenciana, expedient751621T.

  Paz Carceller Llaneza (00:20:20)
  Cargo: Alcaldessa | Pertenece a: PP
  3. Dictamen de la Comissió Informativa d'Hisenda, Contractació, RRHH i Interior relatiu a la proposició del grup polític municipal VOX per a activar un protocol per a autoritzar de nou els festejos populars als carrers dels pobles de la Comunitat Valenciana, expedient751621T.

  Alberto De Jesús Rodríguez (00:20:35)
  Cargo: Regidor | Pertenece a: VOX
  3. Dictamen de la Comissió Informativa d'Hisenda, Contractació, RRHH i Interior relatiu a la proposició del grup polític municipal VOX per a activar un protocol per a autoritzar de nou els festejos populars als carrers dels pobles de la Comunitat Valenciana, expedient751621T.

  Paz Carceller Llaneza (00:23:55)
  Cargo: Alcaldessa | Pertenece a: PP
  3. Dictamen de la Comissió Informativa d'Hisenda, Contractació, RRHH i Interior relatiu a la proposició del grup polític municipal VOX per a activar un protocol per a autoritzar de nou els festejos populars als carrers dels pobles de la Comunitat Valenciana, expedient751621T.

  Enric Esteve Ramón (00:24:04)
  Cargo: Regidor | Pertenece a: Compromís
  3. Dictamen de la Comissió Informativa d'Hisenda, Contractació, RRHH i Interior relatiu a la proposició del grup polític municipal VOX per a activar un protocol per a autoritzar de nou els festejos populars als carrers dels pobles de la Comunitat Valenciana, expedient751621T.

  Paz Carceller Llaneza (00:25:34)
  Cargo: Alcaldessa | Pertenece a: PP
  3. Dictamen de la Comissió Informativa d'Hisenda, Contractació, RRHH i Interior relatiu a la proposició del grup polític municipal VOX per a activar un protocol per a autoritzar de nou els festejos populars als carrers dels pobles de la Comunitat Valenciana, expedient751621T.

  Juan Miguel Bayarri Moreno (00:25:38)
  Cargo: Regidor | Pertenece a: Pspv-Psoe
  3. Dictamen de la Comissió Informativa d'Hisenda, Contractació, RRHH i Interior relatiu a la proposició del grup polític municipal VOX per a activar un protocol per a autoritzar de nou els festejos populars als carrers dels pobles de la Comunitat Valenciana, expedient751621T.

  Paz Carceller Llaneza (00:27:39)
  Cargo: Alcaldessa | Pertenece a: PP
  3. Dictamen de la Comissió Informativa d'Hisenda, Contractació, RRHH i Interior relatiu a la proposició del grup polític municipal VOX per a activar un protocol per a autoritzar de nou els festejos populars als carrers dels pobles de la Comunitat Valenciana, expedient751621T.
  4. Dictamen de la Comissió Informativa d'Hisenda, Contractació, RRHH i Interior sobre la proposició del grup polític municipal PSOE relativa al transfuguisme, expedient751635N.

  Secretari (00:31:18)
  Cargo: Secretari General del Ple | Pertenece a: Ajuntament
  4. Dictamen de la Comissió Informativa d'Hisenda, Contractació, RRHH i Interior sobre la proposició del grup polític municipal PSOE relativa al transfuguisme, expedient751635N.

  Paz Carceller Llaneza (00:31:35)
  Cargo: Alcaldessa | Pertenece a: PP
  4. Dictamen de la Comissió Informativa d'Hisenda, Contractació, RRHH i Interior sobre la proposició del grup polític municipal PSOE relativa al transfuguisme, expedient751635N.

  Ana Gómez-Pimpollo Orellana (00:31:42)
  Cargo: Regidora | Pertenece a: Pspv-Psoe
  4. Dictamen de la Comissió Informativa d'Hisenda, Contractació, RRHH i Interior sobre la proposició del grup polític municipal PSOE relativa al transfuguisme, expedient751635N.

  Paz Carceller Llaneza (00:35:54)
  Cargo: Alcaldessa | Pertenece a: PP
  4. Dictamen de la Comissió Informativa d'Hisenda, Contractació, RRHH i Interior sobre la proposició del grup polític municipal PSOE relativa al transfuguisme, expedient751635N.

  Alberto De Jesús Rodríguez (00:36:19)
  Cargo: Regidor | Pertenece a: VOX
  4. Dictamen de la Comissió Informativa d'Hisenda, Contractació, RRHH i Interior sobre la proposició del grup polític municipal PSOE relativa al transfuguisme, expedient751635N.

  Paz Carceller Llaneza (00:38:22)
  Cargo: Alcaldessa | Pertenece a: PP
  4. Dictamen de la Comissió Informativa d'Hisenda, Contractació, RRHH i Interior sobre la proposició del grup polític municipal PSOE relativa al transfuguisme, expedient751635N.

  Enric Esteve Ramón (00:38:27)
  Cargo: Regidor | Pertenece a: Compromís
  4. Dictamen de la Comissió Informativa d'Hisenda, Contractació, RRHH i Interior sobre la proposició del grup polític municipal PSOE relativa al transfuguisme, expedient751635N.

  Paz Carceller Llaneza (00:40:04)
  Cargo: Alcaldessa | Pertenece a: PP
  4. Dictamen de la Comissió Informativa d'Hisenda, Contractació, RRHH i Interior sobre la proposició del grup polític municipal PSOE relativa al transfuguisme, expedient751635N.

  Ana Gómez-Pimpollo Orellana (00:40:08)
  Cargo: Regidora | Pertenece a: Pspv-Psoe
  4. Dictamen de la Comissió Informativa d'Hisenda, Contractació, RRHH i Interior sobre la proposició del grup polític municipal PSOE relativa al transfuguisme, expedient751635N.

  Paz Carceller Llaneza (00:41:42)
  Cargo: Alcaldessa | Pertenece a: PP
  4. Dictamen de la Comissió Informativa d'Hisenda, Contractació, RRHH i Interior sobre la proposició del grup polític municipal PSOE relativa al transfuguisme, expedient751635N.

  Maria Elena Camarero Benitez (00:41:46)
  Cargo: Regidora | Pertenece a: PP
  4. Dictamen de la Comissió Informativa d'Hisenda, Contractació, RRHH i Interior sobre la proposició del grup polític municipal PSOE relativa al transfuguisme, expedient751635N.

  Paz Carceller Llaneza (00:42:07)
  Cargo: Alcaldessa | Pertenece a: PP
  4. Dictamen de la Comissió Informativa d'Hisenda, Contractació, RRHH i Interior sobre la proposició del grup polític municipal PSOE relativa al transfuguisme, expedient751635N.

  Enric Esteve Ramón (00:42:21)
  Cargo: Regidor | Pertenece a: Compromís
  4. Dictamen de la Comissió Informativa d'Hisenda, Contractació, RRHH i Interior sobre la proposició del grup polític municipal PSOE relativa al transfuguisme, expedient751635N.

  Paz Carceller Llaneza (00:43:55)
  Cargo: Alcaldessa | Pertenece a: PP
  4. Dictamen de la Comissió Informativa d'Hisenda, Contractació, RRHH i Interior sobre la proposició del grup polític municipal PSOE relativa al transfuguisme, expedient751635N.
  5. Dictamen de la Comissió Informativa d'Hisenda, Contractació, RRHH i Interior relatiu a la modificació de l'Ordenança reguladora de la venda no sedentària en el terme municipal de Puçol, expedient743789Q.

  Secretari (00:45:39)
  Cargo: Secretari General del Ple | Pertenece a: Ajuntament
  5. Dictamen de la Comissió Informativa d'Hisenda, Contractació, RRHH i Interior relatiu a la modificació de l'Ordenança reguladora de la venda no sedentària en el terme municipal de Puçol, expedient743789Q.

  Rubén Vaquero Garcés (00:45:55)
  Cargo: Regidor | Pertenece a: C's
  5. Dictamen de la Comissió Informativa d'Hisenda, Contractació, RRHH i Interior relatiu a la modificació de l'Ordenança reguladora de la venda no sedentària en el terme municipal de Puçol, expedient743789Q.

  Paz Carceller Llaneza (00:47:03)
  Cargo: Alcaldessa | Pertenece a: PP
  5. Dictamen de la Comissió Informativa d'Hisenda, Contractació, RRHH i Interior relatiu a la modificació de l'Ordenança reguladora de la venda no sedentària en el terme municipal de Puçol, expedient743789Q.
  6. Dictamen de la Comissió Informativa d'Hisenda, Contractació, RRHH i Interior relatiu a donar compte de la liquidació del Pressupost 2020, expedient732882R.

  Secretari (00:47:53)
  Cargo: Secretari General del Ple | Pertenece a: Ajuntament
  6. Dictamen de la Comissió Informativa d'Hisenda, Contractació, RRHH i Interior relatiu a donar compte de la liquidació del Pressupost 2020, expedient732882R.

  Paz Carceller Llaneza (00:48:13)
  Cargo: Alcaldessa | Pertenece a: PP
  6. Dictamen de la Comissió Informativa d'Hisenda, Contractació, RRHH i Interior relatiu a donar compte de la liquidació del Pressupost 2020, expedient732882R.

  Rubén Vaquero Garcés (00:48:16)
  Cargo: Regidor | Pertenece a: C's
  6. Dictamen de la Comissió Informativa d'Hisenda, Contractació, RRHH i Interior relatiu a donar compte de la liquidació del Pressupost 2020, expedient732882R.

  Paz Carceller Llaneza (00:49:12)
  Cargo: Alcaldessa | Pertenece a: PP
  6. Dictamen de la Comissió Informativa d'Hisenda, Contractació, RRHH i Interior relatiu a donar compte de la liquidació del Pressupost 2020, expedient732882R.
  7. Dictamen de la Comissió Informativa d'Hisenda, Contractació, RRHH i Interior relatiu a donar compte del Pla Pressupostari a mitjà termini 2022-2024, expedient740331N.

  Secretari (00:49:29)
  Cargo: Secretari General del Ple | Pertenece a: Ajuntament
  7. Dictamen de la Comissió Informativa d'Hisenda, Contractació, RRHH i Interior relatiu a donar compte del Pla Pressupostari a mitjà termini 2022-2024, expedient740331N.

  Rubén Vaquero Garcés (00:49:49)
  Cargo: Regidor | Pertenece a: C's
  7. Dictamen de la Comissió Informativa d'Hisenda, Contractació, RRHH i Interior relatiu a donar compte del Pla Pressupostari a mitjà termini 2022-2024, expedient740331N.