Ajuntament de Puçol
/uploads/puçol/2018-04-05_19-46-54_puzol.png

Desde aquí, podéis visualizar todos los plenos del Ayuntamiento de Puçol y consultar sus acuerdos.

Inicio | Sesiones 2019 | 29-07-2019Ubicación
Sala de sesiones plenarias del Ayuntamiento

Descripción de la sesión
Sesión de fecha 29 de julio de 2019

Duración 00:00

 • PARTIDO POLITICO/GRUPOINTERVENCIONESTIEMPO
  Alcaldessa 31 00:19:40
  Pspv-Psoe 2 00:02:31
  Compromís 4 00:04:20
  PP 3 00:05:24
  C's 7 00:08:57
  Ajuntament 13 00:06:05
  Públic 0 00:00:00
  EU - Esquerra Unida 0 00:00:00
  Pavalur 1 00:00:54
  Ara Puçol 0 00:00:00
  VOX 0 00:00:00

  INTERVENCIONES


  Paz Carceller Llaneza (00:00:01)
  Cargo: Alcaldessa | Pertenece a: PP
  1. Aprovació, si correspon, de l'Acta de la sessió anterior: núm. 10, de data 3 de juliol de 2019.

  Secretari (00:00:08)
  Cargo: Secretari General del Ple | Pertenece a: Ajuntament
  1. Aprovació, si correspon, de l'Acta de la sessió anterior: núm. 10, de data 3 de juliol de 2019.

  Paz Carceller Llaneza (00:00:25)
  Cargo: Alcaldessa | Pertenece a: PP
  1. Aprovació, si correspon, de l'Acta de la sessió anterior: núm. 10, de data 3 de juliol de 2019.

  Secretari (00:00:33)
  Cargo: Secretari General del Ple | Pertenece a: Ajuntament
  2. Assumptes oficials.

  Paz Carceller Llaneza (00:00:40)
  Cargo: Alcaldessa | Pertenece a: PP
  2. Assumptes oficials.
  3. Composició de la Comissió de seguiment dels mitjans de comunicació locals, exp. 1219/2019.

  Secretari (00:06:58)
  Cargo: Secretari General del Ple | Pertenece a: Ajuntament
  3. Composició de la Comissió de seguiment dels mitjans de comunicació locals, exp. 1219/2019.

  Paz Carceller Llaneza (00:07:11)
  Cargo: Alcaldessa | Pertenece a: PP
  3. Composició de la Comissió de seguiment dels mitjans de comunicació locals, exp. 1219/2019.

  Ángela Santamaria Martínez (00:07:15)
  Cargo: Regidora | Pertenece a: PP
  3. Composició de la Comissió de seguiment dels mitjans de comunicació locals, exp. 1219/2019.

  Paz Carceller Llaneza (00:09:24)
  Cargo: Alcaldessa | Pertenece a: PP
  3. Composició de la Comissió de seguiment dels mitjans de comunicació locals, exp. 1219/2019.
  4. Determinació de les festes locals per a l’any 2020, exp. 1399/2019.

  Secretari (00:09:42)
  Cargo: Secretari General del Ple | Pertenece a: Ajuntament
  4. Determinació de les festes locals per a l’any 2020, exp. 1399/2019.

  Paz Carceller Llaneza (00:09:51)
  Cargo: Alcaldessa | Pertenece a: PP
  4. Determinació de les festes locals per a l’any 2020, exp. 1399/2019.

  Ángela Santamaria Martínez (00:09:53)
  Cargo: Regidora | Pertenece a: PP
  4. Determinació de les festes locals per a l’any 2020, exp. 1399/2019.

  Paz Carceller Llaneza (00:11:00)
  Cargo: Alcaldessa | Pertenece a: PP
  4. Determinació de les festes locals per a l’any 2020, exp. 1399/2019.
  5. Expedient sobre omissió de la funció interventora i aprovació de la fase de gasto ADO de diverses factures presentades, exp. 670/2019.

  Secretari (00:11:17)
  Cargo: Secretari General del Ple | Pertenece a: Ajuntament
  5. Expedient sobre omissió de la funció interventora i aprovació de la fase de gasto ADO de diverses factures presentades, exp. 670/2019.

  Paz Carceller Llaneza (00:11:31)
  Cargo: Alcaldessa | Pertenece a: PP
  5. Expedient sobre omissió de la funció interventora i aprovació de la fase de gasto ADO de diverses factures presentades, exp. 670/2019.

  Rubén Vaquero Garcés (00:11:35)
  Cargo: Regidor | Pertenece a: C's
  5. Expedient sobre omissió de la funció interventora i aprovació de la fase de gasto ADO de diverses factures presentades, exp. 670/2019.

  Paz Carceller Llaneza (00:13:12)
  Cargo: Alcaldessa | Pertenece a: PP
  5. Expedient sobre omissió de la funció interventora i aprovació de la fase de gasto ADO de diverses factures presentades, exp. 670/2019.
  6. Model de control intern de la gestió econòmica-financera de l’Ajuntament de Puçol, exp. 1189/2019.

  Secretari (00:13:41)
  Cargo: Secretari General del Ple | Pertenece a: Ajuntament
  6. Model de control intern de la gestió econòmica-financera de l’Ajuntament de Puçol, exp. 1189/2019.

  Paz Carceller Llaneza (00:13:52)
  Cargo: Alcaldessa | Pertenece a: PP
  6. Model de control intern de la gestió econòmica-financera de l’Ajuntament de Puçol, exp. 1189/2019.

  Rubén Vaquero Garcés (00:13:56)
  Cargo: Regidor | Pertenece a: C's
  6. Model de control intern de la gestió econòmica-financera de l’Ajuntament de Puçol, exp. 1189/2019.

  Paz Carceller Llaneza (00:17:29)
  Cargo: Alcaldessa | Pertenece a: PP
  6. Model de control intern de la gestió econòmica-financera de l’Ajuntament de Puçol, exp. 1189/2019.

  Ana Gómez-Pimpollo Orellana (00:17:48)
  Cargo: Regidora | Pertenece a: Pspv-Psoe
  6. Model de control intern de la gestió econòmica-financera de l’Ajuntament de Puçol, exp. 1189/2019.

  Paz Carceller Llaneza (00:19:32)
  Cargo: Alcaldessa | Pertenece a: PP
  6. Model de control intern de la gestió econòmica-financera de l’Ajuntament de Puçol, exp. 1189/2019.

  Rubén Vaquero Garcés (00:19:49)
  Cargo: Regidor | Pertenece a: C's
  6. Model de control intern de la gestió econòmica-financera de l’Ajuntament de Puçol, exp. 1189/2019.

  Paz Carceller Llaneza (00:20:35)
  Cargo: Alcaldessa | Pertenece a: PP
  6. Model de control intern de la gestió econòmica-financera de l’Ajuntament de Puçol, exp. 1189/2019.

  Interventor (00:22:31)
  Cargo: Interventor municipal | Pertenece a: Ajuntament
  6. Model de control intern de la gestió econòmica-financera de l’Ajuntament de Puçol, exp. 1189/2019.

  Paz Carceller Llaneza (00:25:07)
  Cargo: Alcaldessa | Pertenece a: PP
  6. Model de control intern de la gestió econòmica-financera de l’Ajuntament de Puçol, exp. 1189/2019.
  7. Modificació de la quantia global destinada a l’assignació de gratificacions per a l’exercici 2019, exp. 1192/2019.

  Secretari (00:25:45)
  Cargo: Secretari General del Ple | Pertenece a: Ajuntament
  7. Modificació de la quantia global destinada a l’assignació de gratificacions per a l’exercici 2019, exp. 1192/2019.

  Paz Carceller Llaneza (00:25:59)
  Cargo: Alcaldessa | Pertenece a: PP
  7. Modificació de la quantia global destinada a l’assignació de gratificacions per a l’exercici 2019, exp. 1192/2019.

  Rubén Vaquero Garcés (00:26:02)
  Cargo: Regidor | Pertenece a: C's
  7. Modificació de la quantia global destinada a l’assignació de gratificacions per a l’exercici 2019, exp. 1192/2019.

  Paz Carceller Llaneza (00:27:31)
  Cargo: Alcaldessa | Pertenece a: PP
  7. Modificació de la quantia global destinada a l’assignació de gratificacions per a l’exercici 2019, exp. 1192/2019.

  Enric Esteve Ramón (00:27:44)
  Cargo: Regidor | Pertenece a: Compromís
  7. Modificació de la quantia global destinada a l’assignació de gratificacions per a l’exercici 2019, exp. 1192/2019.

  Paz Carceller Llaneza (00:28:15)
  Cargo: Alcaldessa | Pertenece a: PP
  7. Modificació de la quantia global destinada a l’assignació de gratificacions per a l’exercici 2019, exp. 1192/2019.

  José Mª Babe Navarro (00:28:32)
  Cargo: Regidor | Pertenece a: Pavalur
  7. Modificació de la quantia global destinada a l’assignació de gratificacions per a l’exercici 2019, exp. 1192/2019.

  Paz Carceller Llaneza (00:29:26)
  Cargo: Alcaldessa | Pertenece a: PP
  7. Modificació de la quantia global destinada a l’assignació de gratificacions per a l’exercici 2019, exp. 1192/2019.

  Enric Esteve Ramón (00:29:30)
  Cargo: Regidor | Pertenece a: Compromís
  7. Modificació de la quantia global destinada a l’assignació de gratificacions per a l’exercici 2019, exp. 1192/2019.

  Paz Carceller Llaneza (00:30:31)
  Cargo: Alcaldessa | Pertenece a: PP
  7. Modificació de la quantia global destinada a l’assignació de gratificacions per a l’exercici 2019, exp. 1192/2019.

  Juan Miguel Bayarri Moreno (00:30:40)
  Cargo: Regidor | Pertenece a: Pspv-Psoe
  7. Modificació de la quantia global destinada a l’assignació de gratificacions per a l’exercici 2019, exp. 1192/2019.

  Paz Carceller Llaneza (00:31:27)
  Cargo: Alcaldessa | Pertenece a: PP
  7. Modificació de la quantia global destinada a l’assignació de gratificacions per a l’exercici 2019, exp. 1192/2019.
  8. Donar compte de l’informe resum dels resultats del control intern de l’exercici 2018, exp. 1344/2019.

  Secretari (00:35:27)
  Cargo: Secretari General del Ple | Pertenece a: Ajuntament
  8. Donar compte de l’informe resum dels resultats del control intern de l’exercici 2018, exp. 1344/2019.

  Paz Carceller Llaneza (00:35:42)
  Cargo: Alcaldessa | Pertenece a: PP
  8. Donar compte de l’informe resum dels resultats del control intern de l’exercici 2018, exp. 1344/2019.

  Rubén Vaquero Garcés (00:35:43)
  Cargo: Regidor | Pertenece a: C's
  8. Donar compte de l’informe resum dels resultats del control intern de l’exercici 2018, exp. 1344/2019.

  Paz Carceller Llaneza (00:36:10)
  Cargo: Alcaldessa | Pertenece a: PP
  8. Donar compte de l’informe resum dels resultats del control intern de l’exercici 2018, exp. 1344/2019.
  9. Donar compte de la resolució 2616/2019, aprovant la segona pròrroga del conveni de col·laboració de data 23 de gener de 2018 entre la Diputació Provincial de València i aquest Ajuntament destinant al manteniment del Centre Municipal de Formació de Persones Adultes (EPA).

  Secretari (00:36:23)
  Cargo: Secretari General del Ple | Pertenece a: Ajuntament
  9. Donar compte de la resolució 2616/2019, aprovant la segona pròrroga del conveni de col·laboració de data 23 de gener de 2018 entre la Diputació Provincial de València i aquest Ajuntament destinant al manteniment del Centre Municipal de Formació de Persones Adultes (EPA).

  Paz Carceller Llaneza (00:36:51)
  Cargo: Alcaldessa | Pertenece a: PP
  9. Donar compte de la resolució 2616/2019, aprovant la segona pròrroga del conveni de col·laboració de data 23 de gener de 2018 entre la Diputació Provincial de València i aquest Ajuntament destinant al manteniment del Centre Municipal de Formació de Persones Adultes (EPA).

  José Mª Esteve Moreno (00:36:53)
  Cargo: Regidor | Pertenece a: PP
  9. Donar compte de la resolució 2616/2019, aprovant la segona pròrroga del conveni de col·laboració de data 23 de gener de 2018 entre la Diputació Provincial de València i aquest Ajuntament destinant al manteniment del Centre Municipal de Formació de Persones Adultes (EPA).

  Paz Carceller Llaneza (00:39:01)
  Cargo: Alcaldessa | Pertenece a: PP
  9. Donar compte de la resolució 2616/2019, aprovant la segona pròrroga del conveni de col·laboració de data 23 de gener de 2018 entre la Diputació Provincial de València i aquest Ajuntament destinant al manteniment del Centre Municipal de Formació de Persones Adultes (EPA).
  10. Donar compte de les resolucions numerades de la 1600 a la 2499 de l'exercici 2019.

  Secretari (00:39:14)
  Cargo: Secretari General del Ple | Pertenece a: Ajuntament
  10. Donar compte de les resolucions numerades de la 1600 a la 2499 de l'exercici 2019.

  Paz Carceller Llaneza (00:39:32)
  Cargo: Alcaldessa | Pertenece a: PP
  10. Donar compte de les resolucions numerades de la 1600 a la 2499 de l'exercici 2019.
  11. Preguntes formulades pel Portaveu del grup polític municipal COMPROMÍS PER PUÇOLsobre deute pendent de cobrament de la taxa per ocupació de llocs de venda en els mercats municipals següents: - Quin és el deute total pendent de cobrament pel concepte abans esmentat al dia de hui? - Quina és l’antiguitat dels rebuts impagats que conformen l’import total del deute pendent? - Quin és l’import reclamat per este concepte que hi ha actualment en via executiva?

  Secretari (00:39:40)
  Cargo: Secretari General del Ple | Pertenece a: Ajuntament
  11. Preguntes formulades pel Portaveu del grup polític municipal COMPROMÍS PER PUÇOLsobre deute pendent de cobrament de la taxa per ocupació de llocs de venda en els mercats municipals següents: - Quin és el deute total pendent de cobrament pel concepte abans esmentat al dia de hui? - Quina és l’antiguitat dels rebuts impagats que conformen l’import total del deute pendent? - Quin és l’import reclamat per este concepte que hi ha actualment en via executiva?

  Paz Carceller Llaneza (00:40:27)
  Cargo: Alcaldessa | Pertenece a: PP
  11. Preguntes formulades pel Portaveu del grup polític municipal COMPROMÍS PER PUÇOLsobre deute pendent de cobrament de la taxa per ocupació de llocs de venda en els mercats municipals següents: - Quin és el deute total pendent de cobrament pel concepte abans esmentat al dia de hui? - Quina és l’antiguitat dels rebuts impagats que conformen l’import total del deute pendent? - Quin és l’import reclamat per este concepte que hi ha actualment en via executiva?

  Rubén Vaquero Garcés (00:40:31)
  Cargo: Regidor | Pertenece a: C's
  11. Preguntes formulades pel Portaveu del grup polític municipal COMPROMÍS PER PUÇOLsobre deute pendent de cobrament de la taxa per ocupació de llocs de venda en els mercats municipals següents: - Quin és el deute total pendent de cobrament pel concepte abans esmentat al dia de hui? - Quina és l’antiguitat dels rebuts impagats que conformen l’import total del deute pendent? - Quin és l’import reclamat per este concepte que hi ha actualment en via executiva?

  Paz Carceller Llaneza (00:41:19)
  Cargo: Alcaldessa | Pertenece a: PP
  11. Preguntes formulades pel Portaveu del grup polític municipal COMPROMÍS PER PUÇOLsobre deute pendent de cobrament de la taxa per ocupació de llocs de venda en els mercats municipals següents: - Quin és el deute total pendent de cobrament pel concepte abans esmentat al dia de hui? - Quina és l’antiguitat dels rebuts impagats que conformen l’import total del deute pendent? - Quin és l’import reclamat per este concepte que hi ha actualment en via executiva?
  12. Precs i preguntes.

  Secretari (00:41:30)
  Cargo: Secretari General del Ple | Pertenece a: Ajuntament
  12. Precs i preguntes.

  Paz Carceller Llaneza (00:41:46)
  Cargo: Alcaldessa | Pertenece a: PP
  12. Precs i preguntes.

  Enric Esteve Ramón (00:42:07)
  Cargo: Regidor | Pertenece a: Compromís
  12. Precs i preguntes.

  Paz Carceller Llaneza (00:44:15)
  Cargo: Alcaldessa | Pertenece a: PP
  12. Precs i preguntes.

  Mar Mazo Jiménez (00:44:17)
  Cargo: Regidora | Pertenece a: Compromís
  12. Precs i preguntes.

  Paz Carceller Llaneza (00:44:57)
  Cargo: Alcaldessa | Pertenece a: PP
  12. Precs i preguntes.

  Rubén Vaquero Garcés (00:45:10)
  Cargo: Regidor | Pertenece a: C's
  12. Precs i preguntes.

  Paz Carceller Llaneza (00:45:27)
  Cargo: Alcaldessa | Pertenece a: PP
  12. Precs i preguntes.

  ORDEN DEL DÍA


  1. Aprovació, si correspon, de l'Acta de la sessió anterior: núm. 10, de data 3 de juliol de 2019. (00:00:07)

  Aprobada

  Paz Carceller Llaneza (00:00:01)
  Cargo: Alcaldessa | Pertenece a: PP

  Secretari (00:00:08)
  Cargo: Secretari General del Ple | Pertenece a: Ajuntament

  Paz Carceller Llaneza (00:00:25)
  Cargo: Alcaldessa | Pertenece a: PP

  2. Assumptes oficials. (00:00:33)


  Secretari (00:00:33)
  Cargo: Secretari General del Ple | Pertenece a: Ajuntament

  Paz Carceller Llaneza (00:00:40)
  Cargo: Alcaldessa | Pertenece a: PP

  3. Composició de la Comissió de seguiment dels mitjans de comunicació locals, exp. 1219/2019. (00:06:54)

  Aprobada

  Paz Carceller Llaneza (00:00:40)
  Cargo: Alcaldessa | Pertenece a: PP

  Secretari (00:06:58)
  Cargo: Secretari General del Ple | Pertenece a: Ajuntament

  Paz Carceller Llaneza (00:07:11)
  Cargo: Alcaldessa | Pertenece a: PP

  Ángela Santamaria Martínez (00:07:15)
  Cargo: Regidora | Pertenece a: PP

  Paz Carceller Llaneza (00:09:24)
  Cargo: Alcaldessa | Pertenece a: PP

  4. Determinació de les festes locals per a l’any 2020, exp. 1399/2019. (00:09:40)

  Aprobada

  Paz Carceller Llaneza (00:09:24)
  Cargo: Alcaldessa | Pertenece a: PP

  Secretari (00:09:42)
  Cargo: Secretari General del Ple | Pertenece a: Ajuntament

  Paz Carceller Llaneza (00:09:51)
  Cargo: Alcaldessa | Pertenece a: PP

  Ángela Santamaria Martínez (00:09:53)
  Cargo: Regidora | Pertenece a: PP

  Paz Carceller Llaneza (00:11:00)
  Cargo: Alcaldessa | Pertenece a: PP

  5. Expedient sobre omissió de la funció interventora i aprovació de la fase de gasto ADO de diverses factures presentades, exp. 670/2019. (00:11:15)

  Aprobada

  Paz Carceller Llaneza (00:11:00)
  Cargo: Alcaldessa | Pertenece a: PP

  Secretari (00:11:17)
  Cargo: Secretari General del Ple | Pertenece a: Ajuntament

  Paz Carceller Llaneza (00:11:31)
  Cargo: Alcaldessa | Pertenece a: PP

  Rubén Vaquero Garcés (00:11:35)
  Cargo: Regidor | Pertenece a: C's

  Paz Carceller Llaneza (00:13:12)
  Cargo: Alcaldessa | Pertenece a: PP

  6. Model de control intern de la gestió econòmica-financera de l’Ajuntament de Puçol, exp. 1189/2019. (00:13:38)

  Aprobada

  Paz Carceller Llaneza (00:13:12)
  Cargo: Alcaldessa | Pertenece a: PP

  Secretari (00:13:41)
  Cargo: Secretari General del Ple | Pertenece a: Ajuntament

  Paz Carceller Llaneza (00:13:52)
  Cargo: Alcaldessa | Pertenece a: PP

  Rubén Vaquero Garcés (00:13:56)
  Cargo: Regidor | Pertenece a: C's

  Paz Carceller Llaneza (00:17:29)
  Cargo: Alcaldessa | Pertenece a: PP

  Debate (00:17:40)

  Paz Carceller Llaneza (00:17:29)
  Cargo: Alcaldessa | Pertenece a: PP

  Ana Gómez-Pimpollo Orellana (00:17:48)
  Cargo: Regidora | Pertenece a: Pspv-Psoe

  Paz Carceller Llaneza (00:19:32)
  Cargo: Alcaldessa | Pertenece a: PP

  Rubén Vaquero Garcés (00:19:49)
  Cargo: Regidor | Pertenece a: C's

  Paz Carceller Llaneza (00:20:35)
  Cargo: Alcaldessa | Pertenece a: PP

  Interventor (00:22:31)
  Cargo: Interventor municipal | Pertenece a: Ajuntament

  Paz Carceller Llaneza (00:25:07)
  Cargo: Alcaldessa | Pertenece a: PP

  7. Modificació de la quantia global destinada a l’assignació de gratificacions per a l’exercici 2019, exp. 1192/2019. (00:25:43)

  Aprobada

  Paz Carceller Llaneza (00:25:07)
  Cargo: Alcaldessa | Pertenece a: PP

  Secretari (00:25:45)
  Cargo: Secretari General del Ple | Pertenece a: Ajuntament

  Paz Carceller Llaneza (00:25:59)
  Cargo: Alcaldessa | Pertenece a: PP

  Rubén Vaquero Garcés (00:26:02)
  Cargo: Regidor | Pertenece a: C's

  Paz Carceller Llaneza (00:27:31)
  Cargo: Alcaldessa | Pertenece a: PP

  Debate (00:27:36)

  Paz Carceller Llaneza (00:27:31)
  Cargo: Alcaldessa | Pertenece a: PP

  Enric Esteve Ramón (00:27:44)
  Cargo: Regidor | Pertenece a: Compromís

  Paz Carceller Llaneza (00:28:15)
  Cargo: Alcaldessa | Pertenece a: PP

  José Mª Babe Navarro (00:28:32)
  Cargo: Regidor | Pertenece a: Pavalur

  Paz Carceller Llaneza (00:29:26)
  Cargo: Alcaldessa | Pertenece a: PP

  Enric Esteve Ramón (00:29:30)
  Cargo: Regidor | Pertenece a: Compromís

  Paz Carceller Llaneza (00:30:31)
  Cargo: Alcaldessa | Pertenece a: PP

  Juan Miguel Bayarri Moreno (00:30:40)
  Cargo: Regidor | Pertenece a: Pspv-Psoe

  Paz Carceller Llaneza (00:31:27)
  Cargo: Alcaldessa | Pertenece a: PP

  8. Donar compte de l’informe resum dels resultats del control intern de l’exercici 2018, exp. 1344/2019. (00:35:23)

  Dar cuenta

  Paz Carceller Llaneza (00:31:27)
  Cargo: Alcaldessa | Pertenece a: PP

  Secretari (00:35:27)
  Cargo: Secretari General del Ple | Pertenece a: Ajuntament

  Paz Carceller Llaneza (00:35:42)
  Cargo: Alcaldessa | Pertenece a: PP

  Rubén Vaquero Garcés (00:35:43)
  Cargo: Regidor | Pertenece a: C's

  Paz Carceller Llaneza (00:36:10)
  Cargo: Alcaldessa | Pertenece a: PP

  9. Donar compte de la resolució 2616/2019, aprovant la segona pròrroga del conveni de col·laboració de data 23 de gener de 2018 entre la Diputació Provincial de València i aquest Ajuntament destinant al manteniment del Centre Municipal de Formació de Persones Adultes (EPA). (00:36:20)

  Dar cuenta

  Paz Carceller Llaneza (00:36:10)
  Cargo: Alcaldessa | Pertenece a: PP

  Secretari (00:36:23)
  Cargo: Secretari General del Ple | Pertenece a: Ajuntament

  Paz Carceller Llaneza (00:36:51)
  Cargo: Alcaldessa | Pertenece a: PP

  José Mª Esteve Moreno (00:36:53)
  Cargo: Regidor | Pertenece a: PP

  Paz Carceller Llaneza (00:39:01)
  Cargo: Alcaldessa | Pertenece a: PP

  10. Donar compte de les resolucions numerades de la 1600 a la 2499 de l'exercici 2019. (00:39:08)

  Dar cuenta

  Paz Carceller Llaneza (00:39:01)
  Cargo: Alcaldessa | Pertenece a: PP

  Secretari (00:39:14)
  Cargo: Secretari General del Ple | Pertenece a: Ajuntament

  Paz Carceller Llaneza (00:39:32)
  Cargo: Alcaldessa | Pertenece a: PP

  11. Preguntes formulades pel Portaveu del grup polític municipal COMPROMÍS PER PUÇOLsobre deute pendent de cobrament de la taxa per ocupació de llocs de venda en els mercats municipals següents:

  - Quin és el deute total pendent de cobrament pel concepte abans esmentat al dia de hui?
  - Quina és l’antiguitat dels rebuts impagats que conformen l’import total del deute pendent?
  - Quin és l’import reclamat per este concepte que hi ha actualment en via executiva? (00:39:36)


  Paz Carceller Llaneza (00:39:32)
  Cargo: Alcaldessa | Pertenece a: PP

  Secretari (00:39:40)
  Cargo: Secretari General del Ple | Pertenece a: Ajuntament

  Paz Carceller Llaneza (00:40:27)
  Cargo: Alcaldessa | Pertenece a: PP

  Rubén Vaquero Garcés (00:40:31)
  Cargo: Regidor | Pertenece a: C's

  Paz Carceller Llaneza (00:41:19)
  Cargo: Alcaldessa | Pertenece a: PP

  12. Precs i preguntes. (00:41:26)


  Paz Carceller Llaneza (00:41:19)
  Cargo: Alcaldessa | Pertenece a: PP

  Secretari (00:41:30)
  Cargo: Secretari General del Ple | Pertenece a: Ajuntament

  Paz Carceller Llaneza (00:41:46)
  Cargo: Alcaldessa | Pertenece a: PP

  Enric Esteve Ramón (00:42:07)
  Cargo: Regidor | Pertenece a: Compromís

  Paz Carceller Llaneza (00:44:15)
  Cargo: Alcaldessa | Pertenece a: PP

  Mar Mazo Jiménez (00:44:17)
  Cargo: Regidora | Pertenece a: Compromís

  Paz Carceller Llaneza (00:44:57)
  Cargo: Alcaldessa | Pertenece a: PP

  Rubén Vaquero Garcés (00:45:10)
  Cargo: Regidor | Pertenece a: C's

  Paz Carceller Llaneza (00:45:27)
  Cargo: Alcaldessa | Pertenece a: PP