Ajuntament de Puçol
/uploads/puçol/2018-04-05_19-46-54_puzol.png

Des d'ací, podeu visualitzar tots els plens de l'Ajuntament de Puçol i consultar els seus acords.

Inici | Sessions 2018 | 26-11-2018Ubicació
Sala de sessions plenàries de l'Ajuntament

Descripció de la sessió
Sessió de data 26 d'novembre de 2018

Duració 00:00

 • PARTIT POLITIC/GRUPINTERVENCIONSTEMPS
  Alcaldessa 108 00:57:52
  Pspv-Psoe 17 00:19:48
  Compromís 18 00:24:01
  PP 47 00:56:08
  C's 5 00:01:14
  Ajuntament 17 00:06:32
  Públic 5 00:09:15
  EU - Esquerra Unida 9 00:10:30
  Pavalur 3 00:01:42
  Ara Puçol 3 00:01:24

  INTERVENCIONS


  Dolores Sánchez Parra (00:00:01)
  Càrrec: Alcaldessa | Pertany a: Pspv-Psoe
  1. Aprovació, si és procedent, de l’Acta de la sessió núm. 4, de data 25 d’abril de 2018.

  Secretari (00:00:15)
  Càrrec: Secretari General del Ple | Pertany a: Ajuntament
  1. Aprovació, si és procedent, de l’Acta de la sessió núm. 4, de data 25 d’abril de 2018.

  Dolores Sánchez Parra (00:00:33)
  Càrrec: Alcaldessa | Pertany a: Pspv-Psoe
  1. Aprovació, si és procedent, de l’Acta de la sessió núm. 4, de data 25 d’abril de 2018.
  2. Assumptes oficials.

  Secretari (00:00:41)
  Càrrec: Secretari General del Ple | Pertany a: Ajuntament
  2. Assumptes oficials.

  Dolores Sánchez Parra (00:00:47)
  Càrrec: Alcaldessa | Pertany a: Pspv-Psoe
  2. Assumptes oficials.
  3. Donar compte de l'execució pressupostària, informe trimestral de morositat, període mitjàde pagament (P.M.P.) i endeutament del 3er trimestre 2018, exp. 1738/2018.

  Secretari (00:05:13)
  Càrrec: Secretari General del Ple | Pertany a: Ajuntament
  3. Donar compte de