Ajuntament de Puçol
/uploads/puçol/2018-04-05_19-46-54_puzol.png

Desde aquí, podéis visualizar todos los plenos del Ayuntamiento de Puçol y consultar sus acuerdos.

Inicio | Sesiones 2020 | 28-09-2020Ubicación
Sala de sesiones plenarias del Ayuntamiento

Descripción de la sesión
Sesión de fecha 28 de septiembre de 2020

Duración 00:00

 • PARTIDO POLITICO/GRUPOINTERVENCIONESTIEMPO
  Alcaldessa 51 00:26:23
  Pspv-Psoe 8 00:06:59
  Compromís 9 00:20:09
  PP 9 00:12:59
  C's 4 00:01:51
  Ajuntament 18 00:08:24
  Públic 0 00:00:00
  EU - Esquerra Unida 0 00:00:00
  Pavalur 1 00:00:25
  Ara Puçol 0 00:00:00
  VOX 5 00:04:43

  INTERVENCIONES


  Paz Carceller Llaneza (00:00:00)
  Cargo: Alcaldessa | Pertenece a: PP
  1. Aprovacio, si és procedent, de les Actes de les sessions anteriors: núms. 4 i 5, de dates 29 de juny i 28 de juliol de 2020, respectivament.

  Secretari (00:00:22)
  Cargo: Secretari General del Ple | Pertenece a: Ajuntament
  1. Aprovacio, si és procedent, de les Actes de les sessions anteriors: núms. 4 i 5, de dates 29 de juny i 28 de juliol de 2020, respectivament.

  Paz Carceller Llaneza (00:00:32)
  Cargo: Alcaldessa | Pertenece a: PP
  1. Aprovacio, si és procedent, de les Actes de les sessions anteriors: núms. 4 i 5, de dates 29 de juny i 28 de juliol de 2020, respectivament.
  2. Assumptes oficials.

  Secretari (00:00:41)
  Cargo: Secretari General del Ple | Pertenece a: Ajuntament
  2. Assumptes oficials.

  Paz Carceller Llaneza (00:00:42)
  Cargo: Alcaldessa | Pertenece a: PP
  2. Assumptes oficials.
  3. Dictamen de la Comissió Informativa d’Hisenda, Contractació, Recursos Humans i Interior relatiu a la proposició dels grups polítics municipals COMPROMÍS i Cs per a un nou acord sobre el finançament dels municipis valencians, exp. 1566/2020.

  Secretari (00:02:33)
  Cargo: Secretari General del Ple | Pertenece a: Ajuntament
  3. Dictamen de la Comissió Informativa d’Hisenda, Contractació, Recursos Humans i Interior relatiu a la proposició dels grups polítics municipals COMPROMÍS i Cs per a un nou acord sobre el finançament dels municipis valencians, exp. 1566/2020.

  Paz Carceller Llaneza (00:02:47)
  Cargo: Alcaldessa | Pertenece a: PP
  3. Dictamen de la Comissió Informativa d’Hisenda, Contractació, Recursos Humans i Interior relatiu a la proposició dels grups polítics municipals COMPROMÍS i Cs per a un nou acord sobre el finançament dels municipis valencians, exp. 1566/2020.

  Enric Esteve Ramón (00:02:51)
  Cargo: Regidor | Pertenece a: Compromís
  3. Dictamen de la Comissió Informativa d’Hisenda, Contractació, Recursos Humans i Interior relatiu a la proposició dels grups polítics municipals COMPROMÍS i Cs per a un nou acord sobre el finançament dels municipis valencians, exp. 1566/2020.

  Paz Carceller Llaneza (00:06:53)
  Cargo: Alcaldessa | Pertenece a: PP
  3. Dictamen de la Comissió Informativa d’Hisenda, Contractació, Recursos Humans i Interior relatiu a la proposició dels grups polítics municipals COMPROMÍS i Cs per a un nou acord sobre el finançament dels municipis valencians, exp. 1566/2020.

  Rubén Vaquero Garcés (00:07:17)
  Cargo: Regidor | Pertenece a: C's
  3. Dictamen de la Comissió Informativa d’Hisenda, Contractació, Recursos Humans i Interior relatiu a la proposició dels grups polítics municipals COMPROMÍS i Cs per a un nou acord sobre el finançament dels municipis valencians, exp. 1566/2020.

  Paz Carceller Llaneza (00:07:35)
  Cargo: Alcaldessa | Pertenece a: PP
  3. Dictamen de la Comissió Informativa d’Hisenda, Contractació, Recursos Humans i Interior relatiu a la proposició dels grups polítics municipals COMPROMÍS i Cs per a un nou acord sobre el finançament dels municipis valencians, exp. 1566/2020.

  José Mª Babe Navarro (00:07:39)
  Cargo: Regidor | Pertenece a: Pavalur
  3. Dictamen de la Comissió Informativa d’Hisenda, Contractació, Recursos Humans i Interior relatiu a la proposició dels grups polítics municipals COMPROMÍS i Cs per a un nou acord sobre el finançament dels municipis valencians, exp. 1566/2020.

  Paz Carceller Llaneza (00:08:04)
  Cargo: Alcaldessa | Pertenece a: PP
  3. Dictamen de la Comissió Informativa d’Hisenda, Contractació, Recursos Humans i Interior relatiu a la proposició dels grups polítics municipals COMPROMÍS i Cs per a un nou acord sobre el finançament dels municipis valencians, exp. 1566/2020.

  Enric Esteve Ramón (00:08:07)
  Cargo: Regidor | Pertenece a: Compromís
  3. Dictamen de la Comissió Informativa d’Hisenda, Contractació, Recursos Humans i Interior relatiu a la proposició dels grups polítics municipals COMPROMÍS i Cs per a un nou acord sobre el finançament dels municipis valencians, exp. 1566/2020.

  Paz Carceller Llaneza (00:10:20)
  Cargo: Alcaldessa | Pertenece a: PP
  3. Dictamen de la Comissió Informativa d’Hisenda, Contractació, Recursos Humans i Interior relatiu a la proposició dels grups polítics municipals COMPROMÍS i Cs per a un nou acord sobre el finançament dels municipis valencians, exp. 1566/2020.

  Ana Gómez-Pimpollo Orellana (00:10:24)
  Cargo: Regidora | Pertenece a: Pspv-Psoe
  3. Dictamen de la Comissió Informativa d’Hisenda, Contractació, Recursos Humans i Interior relatiu a la proposició dels grups polítics municipals COMPROMÍS i Cs per a un nou acord sobre el finançament dels municipis valencians, exp. 1566/2020.

  Paz Carceller Llaneza (00:12:10)
  Cargo: Alcaldessa | Pertenece a: PP
  3. Dictamen de la Comissió Informativa d’Hisenda, Contractació, Recursos Humans i Interior relatiu a la proposició dels grups polítics municipals COMPROMÍS i Cs per a un nou acord sobre el finançament dels municipis valencians, exp. 1566/2020.

  Maria Elena Camarero Benitez (00:12:15)
  Cargo: Regidora | Pertenece a: PP
  3. Dictamen de la Comissió Informativa d’Hisenda, Contractació, Recursos Humans i Interior relatiu a la proposició dels grups polítics municipals COMPROMÍS i Cs per a un nou acord sobre el finançament dels municipis valencians, exp. 1566/2020.

  Paz Carceller Llaneza (00:13:28)
  Cargo: Alcaldessa | Pertenece a: PP
  3. Dictamen de la Comissió Informativa d’Hisenda, Contractació, Recursos Humans i Interior relatiu a la proposició dels grups polítics municipals COMPROMÍS i Cs per a un nou acord sobre el finançament dels municipis valencians, exp. 1566/2020.
  4. Dictamen de la Comissió Informativa d’Hisenda, Contractació, Recursos Humans i Interior relatiu a donar compte de la resolució núm. 4317/2020, de 14 de setembre, relativa a l’acomiadament de personal contractat.

  Secretari (00:13:56)
  Cargo: Secretari General del Ple | Pertenece a: Ajuntament
  4. Dictamen de la Comissió Informativa d’Hisenda, Contractació, Recursos Humans i Interior relatiu a donar compte de la resolució núm. 4317/2020, de 14 de setembre, relativa a l’acomiadament de personal contractat.

  Paz Carceller Llaneza (00:14:11)
  Cargo: Alcaldessa | Pertenece a: PP
  4. Dictamen de la Comissió Informativa d’Hisenda, Contractació, Recursos Humans i Interior relatiu a donar compte de la resolució núm. 4317/2020, de 14 de setembre, relativa a l’acomiadament de personal contractat.

  Ángela Santamaria Martínez (00:14:15)
  Cargo: Regidora | Pertenece a: PP
  4. Dictamen de la Comissió Informativa d’Hisenda, Contractació, Recursos Humans i Interior relatiu a donar compte de la resolució núm. 4317/2020, de 14 de setembre, relativa a l’acomiadament de personal contractat.

  Paz Carceller Llaneza (00:14:39)
  Cargo: Alcaldessa | Pertenece a: PP
  4. Dictamen de la Comissió Informativa d’Hisenda, Contractació, Recursos Humans i Interior relatiu a donar compte de la resolució núm. 4317/2020, de 14 de setembre, relativa a l’acomiadament de personal contractat.
  5. Dictamen de la Comissió Informativa d’Hisenda, Contractació, Recursos Humans i Interior relatiu a la declaració de compatibilitat del Vicesecretari per a l’exercici de la docència 2020-2021, exp. 941/2020.

  Secretari (00:15:05)
  Cargo: Secretari General del Ple | Pertenece a: Ajuntament
  5. Dictamen de la Comissió Informativa d’Hisenda, Contractació, Recursos Humans i Interior relatiu a la declaració de compatibilitat del Vicesecretari per a l’exercici de la docència 2020-2021, exp. 941/2020.

  Paz Carceller Llaneza (00:15:15)
  Cargo: Alcaldessa | Pertenece a: PP
  5. Dictamen de la Comissió Informativa d’Hisenda, Contractació, Recursos Humans i Interior relatiu a la declaració de compatibilitat del Vicesecretari per a l’exercici de la docència 2020-2021, exp. 941/2020.

  Ángela Santamaria Martínez (00:15:19)
  Cargo: Regidora | Pertenece a: PP
  5. Dictamen de la Comissió Informativa d’Hisenda, Contractació, Recursos Humans i Interior relatiu a la declaració de compatibilitat del Vicesecretari per a l’exercici de la docència 2020-2021, exp. 941/2020.

  Paz Carceller Llaneza (00:15:48)
  Cargo: Alcaldessa | Pertenece a: PP
  5. Dictamen de la Comissió Informativa d’Hisenda, Contractació, Recursos Humans i Interior relatiu a la declaració de compatibilitat del Vicesecretari per a l’exercici de la docència 2020-2021, exp. 941/2020.
  6. Dictamen de la Comissió Informativa d’Hisenda, Contractació, Recursos Humans i Interior relatiu a donar compte de l'execució pressupostària, morositat, PMP i endeutament de l’Ajuntament corresponent al 2n trimestre de 2020, exp. 1106/2020.

  Paz Carceller Llaneza (00:16:20)
  Cargo: Alcaldessa | Pertenece a: PP
  6. Dictamen de la Comissió Informativa d’Hisenda, Contractació, Recursos Humans i Interior relatiu a donar compte de l'execució pressupostària, morositat, PMP i endeutament de l’Ajuntament corresponent al 2n trimestre de 2020, exp. 1106/2020.

  Rubén Vaquero Garcés (00:16:22)
  Cargo: Regidor | Pertenece a: C's
  6. Dictamen de la Comissió Informativa d’Hisenda, Contractació, Recursos Humans i Interior relatiu a donar compte de l'execució pressupostària, morositat, PMP i endeutament de l’Ajuntament corresponent al 2n trimestre de 2020, exp. 1106/2020.

  Paz Carceller Llaneza (00:17:06)
  Cargo: Alcaldessa | Pertenece a: PP
  6. Dictamen de la Comissió Informativa d’Hisenda, Contractació, Recursos Humans i Interior relatiu a donar compte de l'execució pressupostària, morositat, PMP i endeutament de l’Ajuntament corresponent al 2n trimestre de 2020, exp. 1106/2020.
  7. Dictamen de la Comissió Informativa d’Hisenda, Contractació, Recursos Humans i Interior relatiu a l’expedient de modificació núm. 20/2020, crèdit extraordinari i suplements de crèdit, exp. 1296/2020.

  Secretari (00:17:23)
  Cargo: Secretari General del Ple | Pertenece a: Ajuntament
  7. Dictamen de la Comissió Informativa d’Hisenda, Contractació, Recursos Humans i Interior relatiu a l’expedient de modificació núm. 20/2020, crèdit extraordinari i suplements de crèdit, exp. 1296/2020.

  Paz Carceller Llaneza (00:17:35)
  Cargo: Alcaldessa | Pertenece a: PP
  7. Dictamen de la Comissió Informativa d’Hisenda, Contractació, Recursos Humans i Interior relatiu a l’expedient de modificació núm. 20/2020, crèdit extraordinari i suplements de crèdit, exp. 1296/2020.
  8. Dictamen de la Comissió Informativa d’Hisenda, Contractació, Recursos Humans i Interior relatiu a l’aprovació del Compte General de l’Ajuntament, exercici 2019, exp. 1055/2020.

  Secretari (00:19:18)
  Cargo: Secretari General del Ple | Pertenece a: Ajuntament
  8. Dictamen de la Comissió Informativa d’Hisenda, Contractació, Recursos Humans i Interior relatiu a l’aprovació del Compte General de l’Ajuntament, exercici 2019, exp. 1055/2020.

  Paz Carceller Llaneza (00:19:42)
  Cargo: Alcaldessa | Pertenece a: PP
  8. Dictamen de la Comissió Informativa d’Hisenda, Contractació, Recursos Humans i Interior relatiu a l’aprovació del Compte General de l’Ajuntament, exercici 2019, exp. 1055/2020.

  Secretari (00:19:54)
  Cargo: Secretari General del Ple | Pertenece a: Ajuntament
  8. Dictamen de la Comissió Informativa d’Hisenda, Contractació, Recursos Humans i Interior relatiu a l’aprovació del Compte General de l’Ajuntament, exercici 2019, exp. 1055/2020.

  Paz Carceller Llaneza (00:20:26)
  Cargo: Alcaldessa | Pertenece a: PP
  8. Dictamen de la Comissió Informativa d’Hisenda, Contractació, Recursos Humans i Interior relatiu a l’aprovació del Compte General de l’Ajuntament, exercici 2019, exp. 1055/2020.

  Rubén Vaquero Garcés (00:20:28)
  Cargo: Regidor | Pertenece a: C's
  8. Dictamen de la Comissió Informativa d’Hisenda, Contractació, Recursos Humans i Interior relatiu a l’aprovació del Compte General de l’Ajuntament, exercici 2019, exp. 1055/2020.

  Paz Carceller Llaneza (00:21:08)
  Cargo: Alcaldessa | Pertenece a: PP
  8. Dictamen de la Comissió Informativa d’Hisenda, Contractació, Recursos Humans i Interior relatiu a l’aprovació del Compte General de l’Ajuntament, exercici 2019, exp. 1055/2020.
  9. Dictamen de la Comissió Informativa d’Urbanisme, Patrimoni, Agricultura, Medi Ambient i Infraestructures Agràries relatiu a donar compte de la resolució núm. 4210/2020, de 4 de setembre, sobre aprovació del Pla Estratègic municipal del cicle integral de l’aigua elaborat per l’ Enginyera Tècnica d’Obres Públiques, exp. 1478/2020.

  Secretari (00:21:31)
  Cargo: Secretari General del Ple | Pertenece a: Ajuntament
  9. Dictamen de la Comissió Informativa d’Urbanisme, Patrimoni, Agricultura, Medi Ambient i Infraestructures Agràries relatiu a donar compte de la resolució núm. 4210/2020, de 4 de setembre, sobre aprovació del Pla Estratègic municipal del cicle integral de l’aigua elaborat per l’ Enginyera Tècnica d’Obres Públiques, exp. 1478/2020.

  Paz Carceller Llaneza (00:21:50)
  Cargo: Alcaldessa | Pertenece a: PP
  9. Dictamen de la Comissió Informativa d’Urbanisme, Patrimoni, Agricultura, Medi Ambient i Infraestructures Agràries relatiu a donar compte de la resolució núm. 4210/2020, de 4 de setembre, sobre aprovació del Pla Estratègic municipal del cicle integral de l’aigua elaborat per l’ Enginyera Tècnica d’Obres Públiques, exp. 1478/2020.

  Maria Elena Camarero Benitez (00:21:52)
  Cargo: Regidora | Pertenece a: PP
  9. Dictamen de la Comissió Informativa d’Urbanisme, Patrimoni, Agricultura, Medi Ambient i Infraestructures Agràries relatiu a donar compte de la resolució núm. 4210/2020, de 4 de setembre, sobre aprovació del Pla Estratègic municipal del cicle integral de l’aigua elaborat per l’ Enginyera Tècnica d’Obres Públiques, exp. 1478/2020.

  Paz Carceller Llaneza (00:22:47)
  Cargo: Alcaldessa | Pertenece a: PP
  9. Dictamen de la Comissió Informativa d’Urbanisme, Patrimoni, Agricultura, Medi Ambient i Infraestructures Agràries relatiu a donar compte de la resolució núm. 4210/2020, de 4 de setembre, sobre aprovació del Pla Estratègic municipal del cicle integral de l’aigua elaborat per l’ Enginyera Tècnica d’Obres Públiques, exp. 1478/2020.
  10. Dictamen de la Comissió Informativa de Cultura, Esports i Benestar Social relatiu a la proposició del grup polític municipal COMPROMÍS en la qual s’insta al Govern municipal a que prenga mesures extraordinàries als centres escolars públics i concertats amb fons públics mentre dure la pandèmia, exp. 1473/2020.

  Secretari (00:23:04)
  Cargo: Secretari General del Ple | Pertenece a: Ajuntament
  10. Dictamen de la Comissió Informativa de Cultura, Esports i Benestar Social relatiu a la proposició del grup polític municipal COMPROMÍS en la qual s’insta al Govern municipal a que prenga mesures extraordinàries als centres escolars públics i concertats amb fons públics mentre dure la pandèmia, exp. 1473/2020.

  Paz Carceller Llaneza (00:23:24)
  Cargo: Alcaldessa | Pertenece a: PP
  10. Dictamen de la Comissió Informativa de Cultura, Esports i Benestar Social relatiu a la proposició del grup polític municipal COMPROMÍS en la qual s’insta al Govern municipal a que prenga mesures extraordinàries als centres escolars públics i concertats amb fons públics mentre dure la pandèmia, exp. 1473/2020.

  Secretari (00:23:48)
  Cargo: Secretari General del Ple | Pertenece a: Ajuntament
  10. Dictamen de la Comissió Informativa de Cultura, Esports i Benestar Social relatiu a la proposició del grup polític municipal COMPROMÍS en la qual s’insta al Govern municipal a que prenga mesures extraordinàries als centres escolars públics i concertats amb fons públics mentre dure la pandèmia, exp. 1473/2020.

  Paz Carceller Llaneza (00:24:05)
  Cargo: Alcaldessa | Pertenece a: PP
  10. Dictamen de la Comissió Informativa de Cultura, Esports i Benestar Social relatiu a la proposició del grup polític municipal COMPROMÍS en la qual s’insta al Govern municipal a que prenga mesures extraordinàries als centres escolars públics i concertats amb fons públics mentre dure la pandèmia, exp. 1473/2020.

  Mar Mazo Jiménez (00:24:08)
  Cargo: Regidora | Pertenece a: Compromís
  10. Dictamen de la Comissió Informativa de Cultura, Esports i Benestar Social relatiu a la proposició del grup polític municipal COMPROMÍS en la qual s’insta al Govern municipal a que prenga mesures extraordinàries als centres escolars públics i concertats amb fons públics mentre dure la pandèmia, exp. 1473/2020.

  Paz Carceller Llaneza (00:26:32)
  Cargo: Alcaldessa | Pertenece a: PP
  10. Dictamen de la Comissió Informativa de Cultura, Esports i Benestar Social relatiu a la proposició del grup polític municipal COMPROMÍS en la qual s’insta al Govern municipal a que prenga mesures extraordinàries als centres escolars públics i concertats amb fons públics mentre dure la pandèmia, exp. 1473/2020.

  Mar Mazo Jiménez (00:26:42)
  Cargo: Regidora | Pertenece a: Compromís
  10. Dictamen de la Comissió Informativa de Cultura, Esports i Benestar Social relatiu a la proposició del grup polític municipal COMPROMÍS en la qual s’insta al Govern municipal a que prenga mesures extraordinàries als centres escolars públics i concertats amb fons públics mentre dure la pandèmia, exp. 1473/2020.

  Paz Carceller Llaneza (00:30:30)
  Cargo: Alcaldessa | Pertenece a: PP
  10. Dictamen de la Comissió Informativa de Cultura, Esports i Benestar Social relatiu a la proposició del grup polític municipal COMPROMÍS en la qual s’insta al Govern municipal a que prenga mesures extraordinàries als centres escolars públics i concertats amb fons públics mentre dure la pandèmia, exp. 1473/2020.

  José Mª Esteve Moreno (00:30:39)
  Cargo: Regidor | Pertenece a: PP
  10. Dictamen de la Comissió Informativa de Cultura, Esports i Benestar Social relatiu a la proposició del grup polític municipal COMPROMÍS en la qual s’insta al Govern municipal a que prenga mesures extraordinàries als centres escolars públics i concertats amb fons públics mentre dure la pandèmia, exp. 1473/2020.

  Paz Carceller Llaneza (00:37:16)
  Cargo: Alcaldessa | Pertenece a: PP
  10. Dictamen de la Comissió Informativa de Cultura, Esports i Benestar Social relatiu a la proposició del grup polític municipal COMPROMÍS en la qual s’insta al Govern municipal a que prenga mesures extraordinàries als centres escolars públics i concertats amb fons públics mentre dure la pandèmia, exp. 1473/2020.

  Mar Mazo Jiménez (00:37:28)
  Cargo: Regidora | Pertenece a: Compromís
  10. Dictamen de la Comissió Informativa de Cultura, Esports i Benestar Social relatiu a la proposició del grup polític municipal COMPROMÍS en la qual s’insta al Govern municipal a que prenga mesures extraordinàries als centres escolars públics i concertats amb fons públics mentre dure la pandèmia, exp. 1473/2020.

  Paz Carceller Llaneza (00:40:25)
  Cargo: Alcaldessa | Pertenece a: PP
  10. Dictamen de la Comissió Informativa de Cultura, Esports i Benestar Social relatiu a la proposició del grup polític municipal COMPROMÍS en la qual s’insta al Govern municipal a que prenga mesures extraordinàries als centres escolars públics i concertats amb fons públics mentre dure la pandèmia, exp. 1473/2020.

  Juan Miguel Bayarri Moreno (00:40:40)
  Cargo: Regidor | Pertenece a: Pspv-Psoe
  10. Dictamen de la Comissió Informativa de Cultura, Esports i Benestar Social relatiu a la proposició del grup polític municipal COMPROMÍS en la qual s’insta al Govern municipal a que prenga mesures extraordinàries als centres escolars públics i concertats amb fons públics mentre dure la pandèmia, exp. 1473/2020.

  Secretari (00:40:49)
  Cargo: Secretari General del Ple | Pertenece a: Ajuntament
  10. Dictamen de la Comissió Informativa de Cultura, Esports i Benestar Social relatiu a la proposició del grup polític municipal COMPROMÍS en la qual s’insta al Govern municipal a que prenga mesures extraordinàries als centres escolars públics i concertats amb fons públics mentre dure la pandèmia, exp. 1473/2020.

  Paz Carceller Llaneza (00:41:21)
  Cargo: Alcaldessa | Pertenece a: PP
  10. Dictamen de la Comissió Informativa de Cultura, Esports i Benestar Social relatiu a la proposició del grup polític municipal COMPROMÍS en la qual s’insta al Govern municipal a que prenga mesures extraordinàries als centres escolars públics i concertats amb fons públics mentre dure la pandèmia, exp. 1473/2020.

  Secretari (00:41:30)
  Cargo: Secretari General del Ple | Pertenece a: Ajuntament
  10. Dictamen de la Comissió Informativa de Cultura, Esports i Benestar Social relatiu a la proposició del grup polític municipal COMPROMÍS en la qual s’insta al Govern municipal a que prenga mesures extraordinàries als centres escolars públics i concertats amb fons públics mentre dure la pandèmia, exp. 1473/2020.

  Paz Carceller Llaneza (00:41:38)
  Cargo: Alcaldessa | Pertenece a: PP
  10. Dictamen de la Comissió Informativa de Cultura, Esports i Benestar Social relatiu a la proposició del grup polític municipal COMPROMÍS en la qual s’insta al Govern municipal a que prenga mesures extraordinàries als centres escolars públics i concertats amb fons públics mentre dure la pandèmia, exp. 1473/2020.
  11. Dictamen de la Comissió Informativa de Cultura, Esports i Benestar Social relatiu a la proposició del grup polític municipal VOX per a controlar la immigració il·legal a Espanya, exp. 1571/2020.

  Secretari (00:44:46)
  Cargo: Secretari General del Ple | Pertenece a: Ajuntament
  11. Dictamen de la Comissió Informativa de Cultura, Esports i Benestar Social relatiu a la proposició del grup polític municipal VOX per a controlar la immigració il·legal a Espanya, exp. 1571/2020.

  Paz Carceller Llaneza (00:44:59)
  Cargo: Alcaldessa | Pertenece a: PP
  11. Dictamen de la Comissió Informativa de Cultura, Esports i Benestar Social relatiu a la proposició del grup polític municipal VOX per a controlar la immigració il·legal a Espanya, exp. 1571/2020.

  Alberto De Jesús Rodríguez (00:45:02)
  Cargo: Regidor | Pertenece a: VOX
  11. Dictamen de la Comissió Informativa de Cultura, Esports i Benestar Social relatiu a la proposició del grup polític municipal VOX per a controlar la immigració il·legal a Espanya, exp. 1571/2020.

  Paz Carceller Llaneza (00:47:18)
  Cargo: Alcaldessa | Pertenece a: PP
  11. Dictamen de la Comissió Informativa de Cultura, Esports i Benestar Social relatiu a la proposició del grup polític municipal VOX per a controlar la immigració il·legal a Espanya, exp. 1571/2020.

  Secretari (00:47:23)
  Cargo: Secretari General del Ple | Pertenece a: Ajuntament
  11. Dictamen de la Comissió Informativa de Cultura, Esports i Benestar Social relatiu a la proposició del grup polític municipal VOX per a controlar la immigració il·legal a Espanya, exp. 1571/2020.

  Alberto De Jesús Rodríguez (00:48:00)
  Cargo: Regidor | Pertenece a: VOX
  11. Dictamen de la Comissió Informativa de Cultura, Esports i Benestar Social relatiu a la proposició del grup polític municipal VOX per a controlar la immigració il·legal a Espanya, exp. 1571/2020.

  Secretari (00:48:17)
  Cargo: Secretari General del Ple | Pertenece a: Ajuntament
  11. Dictamen de la Comissió Informativa de Cultura, Esports i Benestar Social relatiu a la proposició del grup polític municipal VOX per a controlar la immigració il·legal a Espanya, exp. 1571/2020.

  Paz Carceller Llaneza (00:48:43)
  Cargo: Alcaldessa | Pertenece a: PP
  11. Dictamen de la Comissió Informativa de Cultura, Esports i Benestar Social relatiu a la proposició del grup polític municipal VOX per a controlar la immigració il·legal a Espanya, exp. 1571/2020.

  Alberto De Jesús Rodríguez (00:49:06)
  Cargo: Regidor | Pertenece a: VOX
  11. Dictamen de la Comissió Informativa de Cultura, Esports i Benestar Social relatiu a la proposició del grup polític municipal VOX per a controlar la immigració il·legal a Espanya, exp. 1571/2020.

  Paz Carceller Llaneza (00:49:23)
  Cargo: Alcaldessa | Pertenece a: PP
  11. Dictamen de la Comissió Informativa de Cultura, Esports i Benestar Social relatiu a la proposició del grup polític municipal VOX per a controlar la immigració il·legal a Espanya, exp. 1571/2020.

  Juan Miguel Bayarri Moreno (00:49:32)
  Cargo: Regidor | Pertenece a: Pspv-Psoe
  11. Dictamen de la Comissió Informativa de Cultura, Esports i Benestar Social relatiu a la proposició del grup polític municipal VOX per a controlar la immigració il·legal a Espanya, exp. 1571/2020.

  Paz Carceller Llaneza (00:49:34)
  Cargo: Alcaldessa | Pertenece a: PP
  11. Dictamen de la Comissió Informativa de Cultura, Esports i Benestar Social relatiu a la proposició del grup polític municipal VOX per a controlar la immigració il·legal a Espanya, exp. 1571/2020.

  Enric Esteve Ramón (00:50:27)
  Cargo: Regidor | Pertenece a: Compromís
  11. Dictamen de la Comissió Informativa de Cultura, Esports i Benestar Social relatiu a la proposició del grup polític municipal VOX per a controlar la immigració il·legal a Espanya, exp. 1571/2020.

  Paz Carceller Llaneza (00:51:43)
  Cargo: Alcaldessa | Pertenece a: PP
  11. Dictamen de la Comissió Informativa de Cultura, Esports i Benestar Social relatiu a la proposició del grup polític municipal VOX per a controlar la immigració il·legal a Espanya, exp. 1571/2020.

  Ana Gómez-Pimpollo Orellana (00:51:48)
  Cargo: Regidora | Pertenece a: Pspv-Psoe
  11. Dictamen de la Comissió Informativa de Cultura, Esports i Benestar Social relatiu a la proposició del grup polític municipal VOX per a controlar la immigració il·legal a Espanya, exp. 1571/2020.

  Paz Carceller Llaneza (00:54:42)
  Cargo: Alcaldessa | Pertenece a: PP
  11. Dictamen de la Comissió Informativa de Cultura, Esports i Benestar Social relatiu a la proposició del grup polític municipal VOX per a controlar la immigració il·legal a Espanya, exp. 1571/2020.

  Maria Elena Camarero Benitez (00:54:46)
  Cargo: Regidora | Pertenece a: PP
  11. Dictamen de la Comissió Informativa de Cultura, Esports i Benestar Social relatiu a la proposició del grup polític municipal VOX per a controlar la immigració il·legal a Espanya, exp. 1571/2020.

  Paz Carceller Llaneza (00:55:57)
  Cargo: Alcaldessa | Pertenece a: PP
  11. Dictamen de la Comissió Informativa de Cultura, Esports i Benestar Social relatiu a la proposició del grup polític municipal VOX per a controlar la immigració il·legal a Espanya, exp. 1571/2020.

  Alberto De Jesús Rodríguez (00:56:04)
  Cargo: Regidor | Pertenece a: VOX
  11. Dictamen de la Comissió Informativa de Cultura, Esports i Benestar Social relatiu a la proposició del grup polític municipal VOX per a controlar la immigració il·legal a Espanya, exp. 1571/2020.

  Paz Carceller Llaneza (00:57:46)
  Cargo: Alcaldessa | Pertenece a: PP
  11. Dictamen de la Comissió Informativa de Cultura, Esports i Benestar Social relatiu a la proposició del grup polític municipal VOX per a controlar la immigració il·legal a Espanya, exp. 1571/2020.

  Alberto De Jesús Rodríguez (00:58:23)
  Cargo: Regidor | Pertenece a: VOX
  11. Dictamen de la Comissió Informativa de Cultura, Esports i Benestar Social relatiu a la proposició del grup polític municipal VOX per a controlar la immigració il·legal a Espanya, exp. 1571/2020.

  Paz Carceller Llaneza (00:58:34)
  Cargo: Alcaldessa | Pertenece a: PP
  11. Dictamen de la Comissió Informativa de Cultura, Esports i Benestar Social relatiu a la proposició del grup polític municipal VOX per a controlar la immigració il·legal a Espanya, exp. 1571/2020.

  Enric Esteve Ramón (00:59:01)
  Cargo: Regidor | Pertenece a: Compromís
  11. Dictamen de la Comissió Informativa de Cultura, Esports i Benestar Social relatiu a la proposició del grup polític municipal VOX per a controlar la immigració il·legal a Espanya, exp. 1571/2020.

  Paz Carceller Llaneza (01:01:02)
  Cargo: Alcaldessa | Pertenece a: PP
  11. Dictamen de la Comissió Informativa de Cultura, Esports i Benestar Social relatiu a la proposició del grup polític municipal VOX per a controlar la immigració il·legal a Espanya, exp. 1571/2020.

  Juan Miguel Bayarri Moreno (01:01:09)
  Cargo: Regidor | Pertenece a: Pspv-Psoe
  11. Dictamen de la Comissió Informativa de Cultura, Esports i Benestar Social relatiu a la proposició del grup polític municipal VOX per a controlar la immigració il·legal a Espanya, exp. 1571/2020.

  Paz Carceller Llaneza (01:01:57)
  Cargo: Alcaldessa | Pertenece a: PP
  11. Dictamen de la Comissió Informativa de Cultura, Esports i Benestar Social relatiu a la proposició del grup polític municipal VOX per a controlar la immigració il·legal a Espanya, exp. 1571/2020.
  12. Dictamen de la Comissió Informativa d’Hisenda, Contractació, Recursos Humans i Interior relatiu a donar compte de les resolucions numerades de la 3200 a la 4299 de l'exercici 2020.

  Secretari (01:04:41)
  Cargo: Secretari General del Ple | Pertenece a: Ajuntament
  12. Dictamen de la Comissió Informativa d’Hisenda, Contractació, Recursos Humans i Interior relatiu a donar compte de les resolucions numerades de la 3200 a la 4299 de l'exercici 2020.

  Paz Carceller Llaneza (01:04:56)
  Cargo: Alcaldessa | Pertenece a: PP