Ajuntament de Puçol
/uploads/puçol/2018-04-05_19-46-54_puzol.png

Desde aquí, podéis visualizar todos los plenos del Ayuntamiento de Puçol y consultar sus acuerdos.

Inicio | Sesiones 2019 | 30-09-2019Ubicación
Sala de sesiones plenarias del Ayuntamiento

Descripción de la sesión
Sesión de fecha 30 de septiembre de 2019

Duración 00:00

 • PARTIDO POLITICO/GRUPOINTERVENCIONESTIEMPO
  Alcaldessa 55 00:35:35
  Pspv-Psoe 9 00:08:26
  Compromís 11 00:22:03
  PP 4 00:03:38
  C's 3 00:03:30
  Ajuntament 13 00:03:28
  Públic 12 00:18:12
  EU - Esquerra Unida 0 00:00:00
  Pavalur 0 00:00:00
  Ara Puçol 0 00:00:00
  VOX 7 00:10:53

  INTERVENCIONES


  Paz Carceller Llaneza (00:00:01)
  Cargo: Alcaldessa | Pertenece a: PP
  1. Aprovació, si correspon, de l'Acta de la sessió anterior: núm. 11, de data 29 de juliol de 2019.

  Secretari (00:00:21)
  Cargo: Secretari General del Ple | Pertenece a: Ajuntament
  1. Aprovació, si correspon, de l'Acta de la sessió anterior: núm. 11, de data 29 de juliol de 2019.

  Paz Carceller Llaneza (00:00:33)
  Cargo: Alcaldessa | Pertenece a: PP
  1. Aprovació, si correspon, de l'Acta de la sessió anterior: núm. 11, de data 29 de juliol de 2019.
  2. Assumptes oficials.
  3. Donar compte de l'escrit presentat pel grup polític municipal PARTIT POPULAR (PP) sobre modificació de l'adscripció de regidors del seu grup en diferents Comissions Informatives.

  Secretari (00:04:33)
  Cargo: Secretari General del Ple | Pertenece a: Ajuntament
  3. Donar compte de l'escrit presentat pel grup polític municipal PARTIT POPULAR (PP) sobre modificació de l'adscripció de regidors del seu grup en diferents Comissions Informatives.

  Paz Carceller Llaneza (00:04:48)
  Cargo: Alcaldessa | Pertenece a: PP
  3. Donar compte de l'escrit presentat pel grup polític municipal PARTIT POPULAR (PP) sobre modificació de l'adscripció de regidors del seu grup en diferents Comissions Informatives.
  4. Designació de membres en el Consell Taurí Municipal.

  Secretari (00:05:14)
  Cargo: Secretari General del Ple | Pertenece a: Ajuntament
  4. Designació de membres en el Consell Taurí Municipal.

  Paz Carceller Llaneza (00:05:20)
  Cargo: Alcaldessa | Pertenece a: PP
  4. Designació de membres en el Consell Taurí Municipal.

  Alberto De Jesús Rodríguez (00:05:28)
  Cargo: Regidor | Pertenece a: VOX
  4. Designació de membres en el Consell Taurí Municipal.

  Paz Carceller Llaneza (00:06:02)
  Cargo: Alcaldessa | Pertenece a: PP
  4. Designació de membres en el Consell Taurí Municipal.
  5. Proposició del grup polític municipal VOX sobre la utilització del bilingüisme en el contestador automàtic, exp. 1739/2019.

  Secretari (00:06:28)
  Cargo: Secretari General del Ple | Pertenece a: Ajuntament
  5. Proposició del grup polític municipal VOX sobre la utilització del bilingüisme en el contestador automàtic, exp. 1739/2019.

  Paz Carceller Llaneza (00:06:42)
  Cargo: Alcaldessa | Pertenece a: PP
  5. Proposició del grup polític municipal VOX sobre la utilització del bilingüisme en el contestador automàtic, exp. 1739/2019.

  Alberto De Jesús Rodríguez (00:06:46)
  Cargo: Regidor | Pertenece a: VOX
  5. Proposició del grup polític municipal VOX sobre la utilització del bilingüisme en el contestador automàtic, exp. 1739/2019.

  Paz Carceller Llaneza (00:07:39)
  Cargo: Alcaldessa | Pertenece a: PP
  5. Proposició del grup polític municipal VOX sobre la utilització del bilingüisme en el contestador automàtic, exp. 1739/2019.

  Enric Esteve Ramón (00:07:51)
  Cargo: Regidor | Pertenece a: Compromís
  5. Proposició del grup polític municipal VOX sobre la utilització del bilingüisme en el contestador automàtic, exp. 1739/2019.

  Paz Carceller Llaneza (00:11:32)
  Cargo: Alcaldessa | Pertenece a: PP
  5. Proposició del grup polític municipal VOX sobre la utilització del bilingüisme en el contestador automàtic, exp. 1739/2019.

  Ana Gómez-Pimpollo Orellana (00:11:36)
  Cargo: Regidora | Pertenece a: Pspv-Psoe
  5. Proposició del grup polític municipal VOX sobre la utilització del bilingüisme en el contestador automàtic, exp. 1739/2019.

  Paz Carceller Llaneza (00:13:37)
  Cargo: Alcaldessa | Pertenece a: PP
  5. Proposició del grup polític municipal VOX sobre la utilització del bilingüisme en el contestador automàtic, exp. 1739/2019.

  Alberto De Jesús Rodríguez (00:13:41)
  Cargo: Regidor | Pertenece a: VOX
  5. Proposició del grup polític municipal VOX sobre la utilització del bilingüisme en el contestador automàtic, exp. 1739/2019.

  Paz Carceller Llaneza (00:15:17)
  Cargo: Alcaldessa | Pertenece a: PP
  5. Proposició del grup polític municipal VOX sobre la utilització del bilingüisme en el contestador automàtic, exp. 1739/2019.

  Enric Esteve Ramón (00:15:21)
  Cargo: Regidor | Pertenece a: Compromís
  5. Proposició del grup polític municipal VOX sobre la utilització del bilingüisme en el contestador automàtic, exp. 1739/2019.

  Paz Carceller Llaneza (00:16:57)
  Cargo: Alcaldessa | Pertenece a: PP
  5. Proposició del grup polític municipal VOX sobre la utilització del bilingüisme en el contestador automàtic, exp. 1739/2019.

  Enric Esteve Ramón (00:17:05)
  Cargo: Regidor | Pertenece a: Compromís
  5. Proposició del grup polític municipal VOX sobre la utilització del bilingüisme en el contestador automàtic, exp. 1739/2019.

  Paz Carceller Llaneza (00:17:12)
  Cargo: Alcaldessa | Pertenece a: PP
  5. Proposició del grup polític municipal VOX sobre la utilització del bilingüisme en el contestador automàtic, exp. 1739/2019.

  Enric Esteve Ramón (00:17:17)
  Cargo: Regidor | Pertenece a: Compromís
  5. Proposició del grup polític municipal VOX sobre la utilització del bilingüisme en el contestador automàtic, exp. 1739/2019.

  Paz Carceller Llaneza (00:18:08)
  Cargo: Alcaldessa | Pertenece a: PP
  5. Proposició del grup polític municipal VOX sobre la utilització del bilingüisme en el contestador automàtic, exp. 1739/2019.

  Secretari (00:21:22)
  Cargo: Secretari General del Ple | Pertenece a: Ajuntament
  5. Proposició del grup polític municipal VOX sobre la utilització del bilingüisme en el contestador automàtic, exp. 1739/2019.

  Paz Carceller Llaneza (00:21:25)
  Cargo: Alcaldessa | Pertenece a: PP
  5. Proposició del grup polític municipal VOX sobre la utilització del bilingüisme en el contestador automàtic, exp. 1739/2019.

  Ana Gómez-Pimpollo Orellana (00:22:26)
  Cargo: Regidora | Pertenece a: Pspv-Psoe
  5. Proposició del grup polític municipal VOX sobre la utilització del bilingüisme en el contestador automàtic, exp. 1739/2019.

  Paz Carceller Llaneza (00:22:33)
  Cargo: Alcaldessa | Pertenece a: PP
  5. Proposició del grup polític municipal VOX sobre la utilització del bilingüisme en el contestador automàtic, exp. 1739/2019.

  Secretari (00:23:13)
  Cargo: Secretari General del Ple | Pertenece a: Ajuntament
  5. Proposició del grup polític municipal VOX sobre la utilització del bilingüisme en el contestador automàtic, exp. 1739/2019.

  Paz Carceller Llaneza (00:24:11)
  Cargo: Alcaldessa | Pertenece a: PP
  5. Proposició del grup polític municipal VOX sobre la utilització del bilingüisme en el contestador automàtic, exp. 1739/2019.
  6. Donar compte de l'execució pressupostària, morositat, període mitjà de pagament (P.M.P.) i endeutament del 2n trimestre 2019, exp. 1508/2019.

  Secretari (00:25:15)
  Cargo: Secretari General del Ple | Pertenece a: Ajuntament
  6. Donar compte de l'execució pressupostària, morositat, període mitjà de pagament (P.M.P.) i endeutament del 2n trimestre 2019, exp. 1508/2019.

  Paz Carceller Llaneza (00:25:29)
  Cargo: Alcaldessa | Pertenece a: PP
  6. Donar compte de l'execució pressupostària, morositat, període mitjà de pagament (P.M.P.) i endeutament del 2n trimestre 2019, exp. 1508/2019.

  Rubén Vaquero Garcés (00:25:31)
  Cargo: Regidor | Pertenece a: C's
  6. Donar compte de l'execució pressupostària, morositat, període mitjà de pagament (P.M.P.) i endeutament del 2n trimestre 2019, exp. 1508/2019.

  Paz Carceller Llaneza (00:27:22)
  Cargo: Alcaldessa | Pertenece a: PP
  6. Donar compte de l'execució pressupostària, morositat, període mitjà de pagament (P.M.P.) i endeutament del 2n trimestre 2019, exp. 1508/2019.
  7. Aprovació del Compte General de l'Ajuntament exercici 2018, exp. 711/2019.

  Secretari (00:27:35)
  Cargo: Secretari General del Ple | Pertenece a: Ajuntament
  7. Aprovació del Compte General de l'Ajuntament exercici 2018, exp. 711/2019.

  Rubén Vaquero Garcés (00:27:46)
  Cargo: Regidor | Pertenece a: C's
  7. Aprovació del Compte General de l'Ajuntament exercici 2018, exp. 711/2019.

  Paz Carceller Llaneza (00:28:38)
  Cargo: Alcaldessa | Pertenece a: PP
  7. Aprovació del Compte General de l'Ajuntament exercici 2018, exp. 711/2019.
  8. Proposició del grup polític municipal VOX sobre derogació de la Llei 4/2018, de 21 de febrer, per la qual es regula i promou el plurilingüisme en el sistema educatiu valencià, exp. 1681/2019.

  Secretari (00:29:03)
  Cargo: Secretari General del Ple | Pertenece a: Ajuntament
  8. Proposició del grup polític municipal VOX sobre derogació de la Llei 4/2018, de 21 de febrer, per la qual es regula i promou el plurilingüisme en el sistema educatiu valencià, exp. 1681/2019.

  Paz Carceller Llaneza (00:29:23)
  Cargo: Alcaldessa | Pertenece a: PP
  8. Proposició del grup polític municipal VOX sobre derogació de la Llei 4/2018, de 21 de febrer, per la qual es regula i promou el plurilingüisme en el sistema educatiu valencià, exp. 1681/2019.

  Alberto De Jesús Rodríguez (00:29:26)
  Cargo: Regidor | Pertenece a: VOX
  8. Proposició del grup polític municipal VOX sobre derogació de la Llei 4/2018, de 21 de febrer, per la qual es regula i promou el plurilingüisme en el sistema educatiu valencià, exp. 1681/2019.

  Paz Carceller Llaneza (00:32:52)
  Cargo: Alcaldessa | Pertenece a: PP
  8. Proposició del grup polític municipal VOX sobre derogació de la Llei 4/2018, de 21 de febrer, per la qual es regula i promou el plurilingüisme en el sistema educatiu valencià, exp. 1681/2019.

  Rubén Vaquero Garcés (00:33:02)
  Cargo: Regidor | Pertenece a: C's
  8. Proposició del grup polític municipal VOX sobre derogació de la Llei 4/2018, de 21 de febrer, per la qual es regula i promou el plurilingüisme en el sistema educatiu valencià, exp. 1681/2019.

  Paz Carceller Llaneza (00:33:49)
  Cargo: Alcaldessa | Pertenece a: PP
  8. Proposició del grup polític municipal VOX sobre derogació de la Llei 4/2018, de 21 de febrer, per la qual es regula i promou el plurilingüisme en el sistema educatiu valencià, exp. 1681/2019.

  Enric Esteve Ramón (00:33:53)
  Cargo: Regidor | Pertenece a: Compromís
  8. Proposició del grup polític municipal VOX sobre derogació de la Llei 4/2018, de 21 de febrer, per la qual es regula i promou el plurilingüisme en el sistema educatiu valencià, exp. 1681/2019.

  Paz Carceller Llaneza (00:35:58)
  Cargo: Alcaldessa | Pertenece a: PP
  8. Proposició del grup polític municipal VOX sobre derogació de la Llei 4/2018, de 21 de febrer, per la qual es regula i promou el plurilingüisme en el sistema educatiu valencià, exp. 1681/2019.

  Juan Miguel Bayarri Moreno (00:36:02)
  Cargo: Regidor | Pertenece a: Pspv-Psoe
  8. Proposició del grup polític municipal VOX sobre derogació de la Llei 4/2018, de 21 de febrer, per la qual es regula i promou el plurilingüisme en el sistema educatiu valencià, exp. 1681/2019.

  Paz Carceller Llaneza (00:39:03)
  Cargo: Alcaldessa | Pertenece a: PP
  8. Proposició del grup polític municipal VOX sobre derogació de la Llei 4/2018, de 21 de febrer, per la qual es regula i promou el plurilingüisme en el sistema educatiu valencià, exp. 1681/2019.

  Alberto De Jesús Rodríguez (00:39:18)
  Cargo: Regidor | Pertenece a: VOX
  8. Proposició del grup polític municipal VOX sobre derogació de la Llei 4/2018, de 21 de febrer, per la qual es regula i promou el plurilingüisme en el sistema educatiu valencià, exp. 1681/2019.

  Paz Carceller Llaneza (00:40:30)
  Cargo: Alcaldessa | Pertenece a: PP
  8. Proposició del grup polític municipal VOX sobre derogació de la Llei 4/2018, de 21 de febrer, per la qual es regula i promou el plurilingüisme en el sistema educatiu valencià, exp. 1681/2019.

  Enric Esteve Ramón (00:40:34)
  Cargo: Regidor | Pertenece a: Compromís
  8. Proposició del grup polític municipal VOX sobre derogació de la Llei 4/2018, de 21 de febrer, per la qual es regula i promou el plurilingüisme en el sistema educatiu valencià, exp. 1681/2019.

  Paz Carceller Llaneza (00:42:51)
  Cargo: Alcaldessa | Pertenece a: PP
  8. Proposició del grup polític municipal VOX sobre derogació de la Llei 4/2018, de 21 de febrer, per la qual es regula i promou el plurilingüisme en el sistema educatiu valencià, exp. 1681/2019.

  Juan Miguel Bayarri Moreno (00:42:54)
  Cargo: Regidor | Pertenece a: Pspv-Psoe
  8. Proposició del grup polític municipal VOX sobre derogació de la Llei 4/2018, de 21 de febrer, per la qual es regula i promou el plurilingüisme en el sistema educatiu valencià, exp. 1681/2019.

  Paz Carceller Llaneza (00:44:44)
  Cargo: Alcaldessa | Pertenece a: PP
  8. Proposició del grup polític municipal VOX sobre derogació de la Llei 4/2018, de 21 de febrer, per la qual es regula i promou el plurilingüisme en el sistema educatiu valencià, exp. 1681/2019.

  Secretari (00:46:05)
  Cargo: Secretari General del Ple | Pertenece a: Ajuntament
  8. Proposició del grup polític municipal VOX sobre derogació de la Llei 4/2018, de 21 de febrer, per la qual es regula i promou el plurilingüisme en el sistema educatiu valencià, exp. 1681/2019.

  Paz Carceller Llaneza (00:46:19)
  Cargo: Alcaldessa | Pertenece a: PP
  8. Proposició del grup polític municipal VOX sobre derogació de la Llei 4/2018, de 21 de febrer, per la qual es regula i promou el plurilingüisme en el sistema educatiu valencià, exp. 1681/2019.
  9. Proposició del grup polític municipal VOX sobre implantació d’un districte únic escolar, exp. 1685/2019.

  Secretari (00:46:29)
  Cargo: Secretari General del Ple | Pertenece a: Ajuntament
  9. Proposició del grup polític municipal VOX sobre implantació d’un districte únic escolar, exp. 1685/2019.

  Paz Carceller Llaneza (00:46:43)
  Cargo: Alcaldessa | Pertenece a: PP
  9. Proposició del grup polític municipal VOX sobre implantació d’un districte únic escolar, exp. 1685/2019.

  Alberto De Jesús Rodríguez (00:46:45)
  Cargo: Regidor | Pertenece a: VOX
  9. Proposició del grup polític municipal VOX sobre implantació d’un districte únic escolar, exp. 1685/2019.

  Paz Carceller Llaneza (00:49:15)
  Cargo: Alcaldessa | Pertenece a: PP
  9. Proposició del grup polític municipal VOX sobre implantació d’un districte únic escolar, exp. 1685/2019.

  Mar Mazo Jiménez (00:49:24)
  Cargo: Regidora | Pertenece a: Compromís
  9. Proposició del grup polític municipal VOX sobre implantació d’un districte únic escolar, exp. 1685/2019.

  Paz Carceller Llaneza (00:51:23)
  Cargo: Alcaldessa | Pertenece a: PP
  9. Proposició del grup polític municipal VOX sobre implantació d’un districte únic escolar, exp. 1685/2019.

  Alberto De Jesús Rodríguez (00:51:28)
  Cargo: Regidor | Pertenece a: VOX
  9. Proposició del grup polític municipal VOX sobre implantació d’un districte únic escolar, exp. 1685/2019.

  Paz Carceller Llaneza (00:52:10)
  Cargo: Alcaldessa | Pertenece a: PP
  9. Proposició del grup polític municipal VOX sobre implantació d’un districte únic escolar, exp. 1685/2019.

  Mar Mazo Jiménez (00:52:13)
  Cargo: Regidora | Pertenece a: Compromís
  9. Proposició del grup polític municipal VOX sobre implantació d’un districte únic escolar, exp. 1685/2019.

  Paz Carceller Llaneza (00:53:20)
  Cargo: Alcaldessa | Pertenece a: PP
  9. Proposició del grup polític municipal VOX sobre implantació d’un districte únic escolar, exp. 1685/2019.
  10. Donar compte de les resolucions numerades de la 2500 a la 3799 de l'exercici 2019.

  Secretari (00:54:19)
  Cargo: Secretari General del Ple | Pertenece a: Ajuntament
  10. Donar compte de les resolucions numerades de la 2500 a la 3799 de l'exercici 2019.

  Paz Carceller Llaneza (00:54:39)
  Cargo: Alcaldessa | Pertenece a: PP
  10. Donar compte de les resolucions numerades de la 2500 a la 3799 de l'exercici 2019.
  11. Precs i preguntes.

  Secretari (00:54:55)
  Cargo: Secretari General del Ple | Pertenece a: Ajuntament
  11. Precs i preguntes.

  Paz Carceller Llaneza (00:55:02)
  Cargo: Alcaldessa | Pertenece a: PP
  11. Precs i preguntes.

  Ester Teodosio Montero (00:55:39)
  Cargo: Regidora | Pertenece a: Compromís
  11. Precs i preguntes.

  Paz Carceller Llaneza (00:57:19)
  Cargo: Alcaldessa | Pertenece a: PP
  11. Precs i preguntes.

  Enric Esteve Ramón (00:57:22)
  Cargo: Regidor | Pertenece a: Compromís
  11. Precs i preguntes.

  Paz Carceller Llaneza (01:00:43)
  Cargo: Alcaldessa | Pertenece a: PP
  11. Precs i preguntes.

  Maria Elena Camarero Benitez (01:04:56)
  Cargo: Regidora | Pertenece a: PP
  11. Precs i preguntes.

  Paz Carceller Llaneza (01:06:58)
  Cargo: Alcaldessa | Pertenece a: PP
  11. Precs i preguntes.

  Mar Mazo Jiménez (01:07:02)
  Cargo: Regidora | Pertenece a: Compromís
  11. Precs i preguntes.

  Paz Carceller Llaneza (01:10:21)
  Cargo: Alcaldessa | Pertenece a: PP
  11. Precs i preguntes.

  Susana Maria Gomez (01:10:34)
  Cargo: Regidora | Pertenece a: Pspv-Psoe
  11. Precs i preguntes.

  Paz Carceller Llaneza (01:10:48)
  Cargo: Alcaldessa | Pertenece a: PP
  11. Precs i preguntes.

  Carlos Bayarri Diaz (01:10:52)
  Cargo: Regidor | Pertenece a: Pspv-Psoe
  11. Precs i preguntes.

  Paz Carceller Llaneza (01:11:17)
  Cargo: Alcaldessa | Pertenece a: PP
  11. Precs i preguntes.

  Raquel Consuegra Recuero (01:11:25)
  Cargo: Regidora | Pertenece a: Pspv-Psoe
  11. Precs i preguntes.

  Paz Carceller Llaneza (01:11:50)
  Cargo: Alcaldessa | Pertenece a: PP
  11. Precs i preguntes.

  Ana Gómez-Pimpollo Orellana (01:11:59)
  Cargo: Regidora | Pertenece a: Pspv-Psoe
  11. Precs i preguntes.

  Paz Carceller Llaneza (01:12:14)
  Cargo: Alcaldessa | Pertenece a: PP
  11. Precs i preguntes.
  LA VOZ DEL PUEBLO

  Públic (01:13:21)
  Cargo: Assistent a la sessió | Pertenece a: Públic
  LA VOZ DEL PUEBLO

  Paz Carceller Llaneza (01:14:35)
  Cargo: Alcaldessa | Pertenece a: PP
  LA VOZ DEL PUEBLO

  Públic (01:14:44)
  Cargo: Assistent a la sessió | Pertenece a: Públic
  LA VOZ DEL PUEBLO

  Paz Carceller Llaneza (01:17:27)
  Cargo: Alcaldessa | Pertenece a: PP
  LA VOZ DEL PUEBLO