Ajuntament de Puçol
/uploads/puçol/2018-04-05_19-46-54_puzol.png

Desde aquí, podéis visualizar todos los plenos del Ayuntamiento de Puçol y consultar sus acuerdos.

Inicio | Sesiones 2019 | 03-07-2019Ubicación
Sala de sesiones plenarias del Ayuntamiento

Descripción de la sesión
Sesión de fecha 03 de julio de 2019

Duración 00:00

 • PARTIDO POLITICO/GRUPOINTERVENCIONESTIEMPO
  Alcaldessa 35 00:11:40
  Pspv-Psoe 3 00:02:09
  Compromís 1 00:00:50
  PP 14 00:24:25
  C's 1 00:02:18
  Ajuntament 15 00:03:56
  Públic 2 00:00:44
  EU - Esquerra Unida 0 00:00:00
  Pavalur 0 00:00:00
  Ara Puçol 0 00:00:00
  VOX 0 00:00:00

  INTERVENCIONES


  Paz Carceller Llaneza (00:00:02)
  Cargo: Alcaldessa | Pertenece a: PP

  Secretari (00:00:17)
  Cargo: Secretari General del Ple | Pertenece a: Ajuntament
  1. Aprovació, si correspon, de l'Acta de la sessió anterior: núm. 9, de data 15 de juny de 2019.

  Paz Carceller Llaneza (00:00:34)
  Cargo: Alcaldessa | Pertenece a: PP
  1. Aprovació, si correspon, de l'Acta de la sessió anterior: núm. 9, de data 15 de juny de 2019.
  2. Reconeixement de compatibilitat del Regidor Delegat de l'Àrea Econòmica, exp. 1261/2019.

  Secretari (00:00:48)
  Cargo: Secretari General del Ple | Pertenece a: Ajuntament
  2. Reconeixement de compatibilitat del Regidor Delegat de l'Àrea Econòmica, exp. 1261/2019.

  Paz Carceller Llaneza (00:00:59)
  Cargo: Alcaldessa | Pertenece a: PP
  2. Reconeixement de compatibilitat del Regidor Delegat de l'Àrea Econòmica, exp. 1261/2019.

  Ángela Santamaria Martínez (00:01:04)
  Cargo: Regidora | Pertenece a: PP
  2. Reconeixement de compatibilitat del Regidor Delegat de l'Àrea Econòmica, exp. 1261/2019.

  Paz Carceller Llaneza (00:02:20)
  Cargo: Alcaldessa | Pertenece a: PP
  2. Reconeixement de compatibilitat del Regidor Delegat de l'Àrea Econòmica, exp. 1261/2019.
  3. Reconeixement de compatibilitat de l’Alcaldessa, exp. 1260/2019.

  Secretari (00:02:57)
  Cargo: Secretari General del Ple | Pertenece a: Ajuntament
  3. Reconeixement de compatibilitat de l’Alcaldessa, exp. 1260/2019.

  Paz Carceller Llaneza (00:03:07)
  Cargo: Alcaldessa | Pertenece a: PP
  3. Reconeixement de compatibilitat de l’Alcaldessa, exp. 1260/2019.

  Ángela Santamaria Martínez (00:03:11)
  Cargo: Regidora | Pertenece a: PP
  3. Reconeixement de compatibilitat de l’Alcaldessa, exp. 1260/2019.

  Paz Carceller Llaneza (00:04:01)
  Cargo: Alcaldessa | Pertenece a: PP
  3. Reconeixement de compatibilitat de l’Alcaldessa, exp. 1260/2019.
  4. Establiment, periodicitat i règim de sessions del Ple, exp. 1215/2019.

  Secretari (00:04:33)
  Cargo: Secretari General del Ple | Pertenece a: Ajuntament
  4. Establiment, periodicitat i règim de sessions del Ple, exp. 1215/2019.

  Paz Carceller Llaneza (00:04:43)
  Cargo: Alcaldessa | Pertenece a: PP
  4. Establiment, periodicitat i règim de sessions del Ple, exp. 1215/2019.

  Ángela Santamaria Martínez (00:04:48)
  Cargo: Regidora | Pertenece a: PP
  4. Establiment, periodicitat i règim de sessions del Ple, exp. 1215/2019.

  Paz Carceller Llaneza (00:05:43)
  Cargo: Alcaldessa | Pertenece a: PP
  4. Establiment, periodicitat i règim de sessions del Ple, exp. 1215/2019.
  5. Donar compte de la resolució de l'Alcaldia núm. 2518/2019 sobre nomenament de Tinents d'Alcalde, exp. 1216/2019.

  Secretari (00:06:06)
  Cargo: Secretari General del Ple | Pertenece a: Ajuntament
  5. Donar compte de la resolució de l'Alcaldia núm. 2518/2019 sobre nomenament de Tinents d'Alcalde, exp. 1216/2019.

  Paz Carceller Llaneza (00:06:28)
  Cargo: Alcaldessa | Pertenece a: PP
  5. Donar compte de la resolució de l'Alcaldia núm. 2518/2019 sobre nomenament de Tinents d'Alcalde, exp. 1216/2019.

  Ángela Santamaria Martínez (00:06:31)
  Cargo: Regidora | Pertenece a: PP
  5. Donar compte de la resolució de l'Alcaldia núm. 2518/2019 sobre nomenament de Tinents d'Alcalde, exp. 1216/2019.

  Paz Carceller Llaneza (00:07:25)
  Cargo: Alcaldessa | Pertenece a: PP
  5. Donar compte de la resolució de l'Alcaldia núm. 2518/2019 sobre nomenament de Tinents d'Alcalde, exp. 1216/2019.
  6. Donar compte de les resolucions de l'Alcaldia núms. 2519/2015 i 2526/2019 sobre composició de la Junta de Govern Local, competències i règim de sessions, i sobre modificació de determinades competències, exp. 1216/2019.

  Secretari (00:07:37)
  Cargo: Secretari General del Ple | Pertenece a: Ajuntament
  6. Donar compte de les resolucions de l'Alcaldia núms. 2519/2015 i 2526/2019 sobre composició de la Junta de Govern Local, competències i règim de sessions, i sobre modificació de determinades competències, exp. 1216/2019.

  Paz Carceller Llaneza (00:08:03)
  Cargo: Alcaldessa | Pertenece a: PP
  6. Donar compte de les resolucions de l'Alcaldia núms. 2519/2015 i 2526/2019 sobre composició de la Junta de Govern Local, competències i règim de sessions, i sobre modificació de determinades competències, exp. 1216/2019.

  Ángela Santamaria Martínez (00:08:08)
  Cargo: Regidora | Pertenece a: PP
  6. Donar compte de les resolucions de l'Alcaldia núms. 2519/2015 i 2526/2019 sobre composició de la Junta de Govern Local, competències i règim de sessions, i sobre modificació de determinades competències, exp. 1216/2019.

  Paz Carceller Llaneza (00:11:37)
  Cargo: Alcaldessa | Pertenece a: PP
  6. Donar compte de les resolucions de l'Alcaldia núms. 2519/2015 i 2526/2019 sobre composició de la Junta de Govern Local, competències i règim de sessions, i sobre modificació de determinades competències, exp. 1216/2019.

  Secretari (00:11:52)
  Cargo: Secretari General del Ple | Pertenece a: Ajuntament
  6. Donar compte de les resolucions de l'Alcaldia núms. 2519/2015 i 2526/2019 sobre composició de la Junta de Govern Local, competències i règim de sessions, i sobre modificació de determinades competències, exp. 1216/2019.
  7. Donar compte de la resolució de l'Alcaldia núm. 2520/2019 sobre delegació de competències en els regidors, exp. 1217/2019.

  Paz Carceller Llaneza (00:12:07)
  Cargo: Alcaldessa | Pertenece a: PP
  7. Donar compte de la resolució de l'Alcaldia núm. 2520/2019 sobre delegació de competències en els regidors, exp. 1217/2019.

  Ángela Santamaria Martínez (00:12:12)
  Cargo: Regidora | Pertenece a: PP
  7. Donar compte de la resolució de l'Alcaldia núm. 2520/2019 sobre delegació de competències en els regidors, exp. 1217/2019.

  Paz Carceller Llaneza (00:14:21)
  Cargo: Alcaldessa | Pertenece a: PP
  7. Donar compte de la resolució de l'Alcaldia núm. 2520/2019 sobre delegació de competències en els regidors, exp. 1217/2019.

  Juan Miguel Bayarri Moreno (00:14:31)
  Cargo: Regidor | Pertenece a: Pspv-Psoe
  7. Donar compte de la resolució de l'Alcaldia núm. 2520/2019 sobre delegació de competències en els regidors, exp. 1217/2019.

  Paz Carceller Llaneza (00:15:46)
  Cargo: Alcaldessa | Pertenece a: PP
  7. Donar compte de la resolució de l'Alcaldia núm. 2520/2019 sobre delegació de competències en els regidors, exp. 1217/2019.
  8. Donar compte de la constitució dels grups polítics municipals, exp.760/2019.

  Secretari (00:17:41)
  Cargo: Secretari General del Ple | Pertenece a: Ajuntament
  8. Donar compte de la constitució dels grups polítics municipals, exp.760/2019.

  Paz Carceller Llaneza (00:17:52)
  Cargo: Alcaldessa | Pertenece a: PP
  8. Donar compte de la constitució dels grups polítics municipals, exp.760/2019.

  Maria Elena Camarero Benitez (00:18:16)
  Cargo: Regidora | Pertenece a: PP
  8. Donar compte de la constitució dels grups polítics municipals, exp.760/2019.

  Rubén Vaquero Garcés (00:18:17)
  Cargo: Regidor | Pertenece a: C's
  8. Donar compte de la constitució dels grups polítics municipals, exp.760/2019.
  9. Creació i composició de les Comissions Informatives Permanents, exp. 1218/2019.

  Secretari (00:20:35)
  Cargo: Secretari General del Ple | Pertenece a: Ajuntament
  9. Creació i composició de les Comissions Informatives Permanents, exp. 1218/2019.

  Paz Carceller Llaneza (00:20:47)
  Cargo: Alcaldessa | Pertenece a: PP
  9. Creació i composició de les Comissions Informatives Permanents, exp. 1218/2019.

  Maria Elena Camarero Benitez (00:20:52)
  Cargo: Regidora | Pertenece a: PP
  9. Creació i composició de les Comissions Informatives Permanents, exp. 1218/2019.

  Paz Carceller Llaneza (00:23:45)
  Cargo: Alcaldessa | Pertenece a: PP
  9. Creació i composició de les Comissions Informatives Permanents, exp. 1218/2019.

  Ana Gómez-Pimpollo Orellana (00:24:07)
  Cargo: Regidora | Pertenece a: Pspv-Psoe
  9. Creació i composició de les Comissions Informatives Permanents, exp. 1218/2019.

  Paz Carceller Llaneza (00:24:27)
  Cargo: Alcaldessa | Pertenece a: PP
  9. Creació i composició de les Comissions Informatives Permanents, exp. 1218/2019.
  10. Composició de la Comissió Especial de Comptes, exp. 1218/2019.

  Secretari (00:25:42)
  Cargo: Secretari General del Ple | Pertenece a: Ajuntament
  10. Composició de la Comissió Especial de Comptes, exp. 1218/2019.

  Paz Carceller Llaneza (00:25:57)
  Cargo: Alcaldessa | Pertenece a: PP
  10. Composició de la Comissió Especial de Comptes, exp. 1218/2019.

  Maria Elena Camarero Benitez (00:26:01)
  Cargo: Regidora | Pertenece a: PP
  10. Composició de la Comissió Especial de Comptes, exp. 1218/2019.

  Paz Carceller Llaneza (00:27:43)
  Cargo: Alcaldessa | Pertenece a: PP
  10. Composició de la Comissió Especial de Comptes, exp. 1218/2019.
  11. Designació de representants de la Corporació en òrgans col·legiats dels que forma part, exp. 1219/2019.

  Secretari (00:28:03)
  Cargo: Secretari General del Ple | Pertenece a: Ajuntament
  11. Designació de representants de la Corporació en òrgans col·legiats dels que forma part, exp. 1219/2019.

  Paz Carceller Llaneza (00:28:18)
  Cargo: Alcaldessa | Pertenece a: PP
  11. Designació de representants de la Corporació en òrgans col·legiats dels que forma part, exp. 1219/2019.

  Maria Elena Camarero Benitez (00:28:22)
  Cargo: Regidora | Pertenece a: PP
  11. Designació de representants de la Corporació en òrgans col·legiats dels que forma part, exp. 1219/2019.

  Paz Carceller Llaneza (00:31:33)
  Cargo: Alcaldessa | Pertenece a: PP
  11. Designació de representants de la Corporació en òrgans col·legiats dels que forma part, exp. 1219/2019.
  12. Donar compte de la resolució de l'Alcaldia núm. 2521/2019 sobre designació de Presidents en òrgans col·legiats, exp. 1219/2019.

  Secretari (00:31:52)
  Cargo: Secretari General del Ple | Pertenece a: Ajuntament
  12. Donar compte de la resolució de l'Alcaldia núm. 2521/2019 sobre designació de Presidents en òrgans col·legiats, exp. 1219/2019.

  Paz Carceller Llaneza (00:32:10)
  Cargo: Alcaldessa | Pertenece a: PP
  12. Donar compte de la resolució de l'Alcaldia núm. 2521/2019 sobre designació de Presidents en òrgans col·legiats, exp. 1219/2019.

  Maria Elena Camarero Benitez (00:32:13)
  Cargo: Regidora | Pertenece a: PP
  12. Donar compte de la resolució de l'Alcaldia núm. 2521/2019 sobre designació de Presidents en òrgans col·legiats, exp. 1219/2019.

  Paz Carceller Llaneza (00:33:11)
  Cargo: Alcaldessa | Pertenece a: PP
  12. Donar compte de la resolució de l'Alcaldia núm. 2521/2019 sobre designació de Presidents en òrgans col·legiats, exp. 1219/2019.
  13. Delegació de competències del Ple en la Junta de Govern Local, exp. 1220/2019.

  Secretari (00:33:25)
  Cargo: Secretari General del Ple | Pertenece a: Ajuntament
  13. Delegació de competències del Ple en la Junta de Govern Local, exp. 1220/2019.

  Paz Carceller Llaneza (00:33:39)
  Cargo: Alcaldessa | Pertenece a: PP
  13. Delegació de competències del Ple en la Junta de Govern Local, exp. 1220/2019.

  Maria Elena Camarero Benitez (00:33:40)
  Cargo: Regidora | Pertenece a: PP
  13. Delegació de competències del Ple en la Junta de Govern Local, exp. 1220/2019.

  Paz Carceller Llaneza (00:34:58)
  Cargo: Alcaldessa | Pertenece a: PP
  13. Delegació de competències del Ple en la Junta de Govern Local, exp. 1220/2019.
  14. Aprovació de les retribucions, dietes i indemnitzacions dels càrrecs de la Corporació, exp. 1214/2019.

  Secretari (00:35:17)
  Cargo: Secretari General del Ple | Pertenece a: Ajuntament
  14. Aprovació de les retribucions, dietes i indemnitzacions dels càrrecs de la Corporació, exp. 1214/2019.

  Paz Carceller Llaneza (00:35:32)
  Cargo: Alcaldessa | Pertenece a: PP
  14. Aprovació de les retribucions, dietes i indemnitzacions dels càrrecs de la Corporació, exp. 1214/2019.

  Maria Elena Camarero Benitez (00:35:34)
  Cargo: Regidora | Pertenece a: PP
  14. Aprovació de les retribucions, dietes i indemnitzacions dels càrrecs de la Corporació, exp. 1214/2019.

  Paz Carceller Llaneza (00:39:18)
  Cargo: Alcaldessa | Pertenece a: PP
  14. Aprovació de les retribucions, dietes i indemnitzacions dels càrrecs de la Corporació, exp. 1214/2019.

  Enric Esteve Ramón (00:39:28)
  Cargo: Regidor | Pertenece a: Compromís
  14. Aprovació de les retribucions, dietes i indemnitzacions dels càrrecs de la Corporació, exp. 1214/2019.

  Paz Carceller Llaneza (00:40:18)
  Cargo: Alcaldessa | Pertenece a: PP
  14. Aprovació de les retribucions, dietes i indemnitzacions dels càrrecs de la Corporació, exp. 1214/2019.

  Ana Gómez-Pimpollo Orellana (00:40:22)
  Cargo: Regidora | Pertenece a: Pspv-Psoe
  14. Aprovació de les retribucions, dietes i indemnitzacions dels càrrecs de la Corporació, exp. 1214/2019.

  Paz Carceller Llaneza (00:40:56)
  Cargo: Alcaldessa | Pertenece a: PP
  14. Aprovació de les retribucions, dietes i indemnitzacions dels càrrecs de la Corporació, exp. 1214/2019.
  15. Determinació del número, característiques i funcions del personal eventual, exp. 1223/2019.

  Secretari (00:41:26)
  Cargo: Secretari General del Ple | Pertenece a: Ajuntament
  15. Determinació del número, característiques i funcions del personal eventual, exp. 1223/2019.

  Paz Carceller Llaneza (00:41:51)
  Cargo: Alcaldessa | Pertenece a: PP
  15. Determinació del número, característiques i funcions del personal eventual, exp. 1223/2019.

  Maria Elena Camarero Benitez (00:41:55)
  Cargo: Regidora | Pertenece a: PP
  15. Determinació del número, característiques i funcions del personal eventual, exp. 1223/2019.

  Paz Carceller Llaneza (00:43:00)
  Cargo: Alcaldessa | Pertenece a: PP
  15. Determinació del número, característiques i funcions del personal eventual, exp. 1223/2019.
  LA VOZ DEL PUEBLO

  Públic (00:44:03)
  Cargo: Assistent a la sessió | Pertenece a: Públic
  LA VOZ DEL PUEBLO

  Paz Carceller Llaneza (00:44:05)
  Cargo: Alcaldessa | Pertenece a: PP
  LA VOZ DEL PUEBLO

  Públic (00:44:08)
  Cargo: Assistent a la sessió | Pertenece a: Públic
  LA VOZ DEL PUEBLO

  Paz Carceller Llaneza (00:44:50)
  Cargo: Alcaldessa | Pertenece a: PP
  LA VOZ DEL PUEBLO

  ORDEN DEL DÍA


  1. Aprovació, si correspon, de l'Acta de la sessió anterior: núm. 9, de data 15 de juny de 2019. (00:00:25)

  Aprobada

  Paz Carceller Llaneza (00:00:02)
  Cargo: Alcaldessa | Pertenece a: PP

  Secretari (00:00:17)
  Cargo: Secretari General del Ple | Pertenece a: Ajuntament

  Paz Carceller Llaneza (00:00:34)
  Cargo: Alcaldessa | Pertenece a: PP

  2. Reconeixement de compatibilitat del Regidor Delegat de l'Àrea Econòmica, exp. 1261/2019. (00:00:46)

  Aprobada

  Paz Carceller Llaneza (00:00:34)
  Cargo: Alcaldessa | Pertenece a: PP

  Secretari (00:00:48)
  Cargo: Secretari General del Ple | Pertenece a: Ajuntament

  Paz Carceller Llaneza (00:00:59)
  Cargo: Alcaldessa | Pertenece a: PP

  Ángela Santamaria Martínez (00:01:04)
  Cargo: Regidora | Pertenece a: PP

  Paz Carceller Llaneza (00:02:20)
  Cargo: Alcaldessa | Pertenece a: PP

  3. Reconeixement de compatibilitat de l’Alcaldessa, exp. 1260/2019. (00:02:54)

  Aprobada

  Paz Carceller Llaneza (00:02:20)
  Cargo: Alcaldessa | Pertenece a: PP

  Secretari (00:02:57)
  Cargo: Secretari General del Ple | Pertenece a: Ajuntament

  Paz Carceller Llaneza (00:03:07)
  Cargo: Alcaldessa | Pertenece a: PP

  Ángela Santamaria Martínez (00:03:11)
  Cargo: Regidora | Pertenece a: PP

  Paz Carceller Llaneza (00:04:01)
  Cargo: Alcaldessa | Pertenece a: PP

  4. Establiment, periodicitat i règim de sessions del Ple, exp. 1215/2019. (00:04:29)

  Aprobada

  Paz Carceller Llaneza (00:04:01)
  Cargo: Alcaldessa | Pertenece a: PP

  Secretari (00:04:33)
  Cargo: Secretari General del Ple | Pertenece a: Ajuntament

  Paz Carceller Llaneza (00:04:43)
  Cargo: Alcaldessa | Pertenece a: PP

  Ángela Santamaria Martínez (00:04:48)
  Cargo: Regidora | Pertenece a: PP

  Paz Carceller Llaneza (00:05:43)
  Cargo: Alcaldessa | Pertenece a: PP

  5. Donar compte de la resolució de l'Alcaldia núm. 2518/2019 sobre nomenament de Tinents d'Alcalde, exp. 1216/2019. (00:06:05)

  Dar cuenta

  Paz Carceller Llaneza (00:05:43)
  Cargo: Alcaldessa | Pertenece a: PP

  Secretari (00:06:06)
  Cargo: Secretari General del Ple | Pertenece a: Ajuntament

  Paz Carceller Llaneza (00:06:28)
  Cargo: Alcaldessa | Pertenece a: PP

  Ángela Santamaria Martínez (00:06:31)
  Cargo: Regidora | Pertenece a: PP

  Paz Carceller Llaneza (00:07:25)
  Cargo: Alcaldessa | Pertenece a: PP

  6. Donar compte de les resolucions de l'Alcaldia núms. 2519/2015 i 2526/2019 sobre composició de la Junta de Govern Local, competències i règim de sessions, i sobre modificació de determinades competències, exp. 1216/2019. (00:07:36)

  Dar cuenta

  Paz Carceller Llaneza (00:07:25)
  Cargo: Alcaldessa | Pertenece a: PP

  Secretari (00:07:37)
  Cargo: Secretari General del Ple | Pertenece a: Ajuntament

  Paz Carceller Llaneza (00:08:03)
  Cargo: Alcaldessa | Pertenece a: PP

  Ángela Santamaria Martínez (00:08:08)
  Cargo: Regidora | Pertenece a: PP

  Paz Carceller Llaneza (00:11:37)
  Cargo: Alcaldessa | Pertenece a: PP

  Secretari (00:11:52)
  Cargo: Secretari General del Ple | Pertenece a: Ajuntament

  7. Donar compte de la resolució de l'Alcaldia núm. 2520/2019 sobre delegació de competències en els regidors, exp. 1217/2019. (00:11:53)

  Dar cuenta

  Secretari (00:11:52)
  Cargo: Secretari General del Ple | Pertenece a: Ajuntament

  Paz Carceller Llaneza (00:12:07)
  Cargo: Alcaldessa | Pertenece a: PP

  Ángela Santamaria Martínez (00:12:12)
  Cargo: Regidora | Pertenece a: PP

  Paz Carceller Llaneza (00:14:21)
  Cargo: Alcaldessa | Pertenece a: PP

  Juan Miguel Bayarri Moreno (00:14:31)
  Cargo: Regidor | Pertenece a: Pspv-Psoe

  Paz Carceller Llaneza (00:15:46)
  Cargo: Alcaldessa | Pertenece a: PP

  8. Donar compte de la constitució dels grups polítics municipals, exp.760/2019. (00:17:34)

  Dar cuenta

  Paz Carceller Llaneza (00:15:46)
  Cargo: Alcaldessa | Pertenece a: PP

  Secretari (00:17:41)
  Cargo: Secretari General del Ple | Pertenece a: Ajuntament

  Paz Carceller Llaneza (00:17:52)
  Cargo: Alcaldessa | Pertenece a: PP

  Maria Elena Camarero Benitez (00:18:16)
  Cargo: Regidora | Pertenece a: PP

  Rubén Vaquero Garcés (00:18:17)
  Cargo: Regidor | Pertenece a: C's

  9. Creació i composició de les Comissions Informatives Permanents, exp. 1218/2019. (00:20:33)

  Aprobada

  Rubén Vaquero Garcés (00:18:17)
  Cargo: Regidor | Pertenece a: C's

  Secretari (00:20:35)
  Cargo: Secretari General del Ple | Pertenece a: Ajuntament

  Paz Carceller Llaneza (00:20:47)
  Cargo: Alcaldessa | Pertenece a: PP

  Maria Elena Camarero Benitez (00:20:52)
  Cargo: Regidora | Pertenece a: PP

  Paz Carceller Llaneza (00:23:45)
  Cargo: Alcaldessa | Pertenece a: PP

  Debate (00:24:00)

  Paz Carceller Llaneza (00:23:45)
  Cargo: Alcaldessa | Pertenece a: PP

  Ana Gómez-Pimpollo Orellana (00:24:07)
  Cargo: Regidora | Pertenece a: Pspv-Psoe

  Paz Carceller Llaneza (00:24:27)
  Cargo: Alcaldessa | Pertenece a: PP

  10. Composició de la Comissió Especial de Comptes, exp. 1218/2019. (00:25:40)

  Aprobada

  Paz Carceller Llaneza (00:24:27)
  Cargo: Alcaldessa | Pertenece a: PP

  Secretari (00:25:42)
  Cargo: Secretari General del Ple | Pertenece a: Ajuntament

  Paz Carceller Llaneza (00:25:57)
  Cargo: Alcaldessa | Pertenece a: PP

  Maria Elena Camarero Benitez (00:26:01)
  Cargo: Regidora | Pertenece a: PP

  Paz Carceller Llaneza (00:27:43)
  Cargo: Alcaldessa | Pertenece a: PP

  11. Designació de representants de la Corporació en òrgans col·legiats dels que forma part, exp. 1219/2019. (00:28:02)

  Aprobada