Ajuntament de Puçol
/uploads/puçol/2018-04-05_19-46-54_puzol.png

Desde aquí, podéis visualizar todos los plenos del Ayuntamiento de Puçol y consultar sus acuerdos.

Inicio | Sesiones 2020 | 26-10-2020Ubicación
Sala de sesiones plenarias del Ayuntamiento

Descripción de la sesión
Sesión de fecha 26 de octubre de 2020

Duración 00:00

 • PARTIDO POLITICO/GRUPOINTERVENCIONESTIEMPO
  Alcaldessa 60 00:49:58
  Pspv-Psoe 10 00:13:49
  Compromís 16 00:35:03
  PP 12 00:20:45
  C's 4 00:05:40
  Ajuntament 13 00:04:25
  Públic 0 00:00:00
  EU - Esquerra Unida 0 00:00:00
  Pavalur 1 00:04:14
  Ara Puçol 0 00:00:00
  VOX 4 00:08:44

  INTERVENCIONES


  Paz Carceller Llaneza (00:00:01)
  Cargo: Alcaldessa | Pertenece a: PP
  1. Assumptes oficials.

  Secretari (00:00:14)
  Cargo: Secretari General del Ple | Pertenece a: Ajuntament
  1. Assumptes oficials.

  Paz Carceller Llaneza (00:00:18)
  Cargo: Alcaldessa | Pertenece a: PP
  1. Assumptes oficials.
  2. Dictamen de la Comissió Informativa d’Hisenda, Contractació, Recursos Humans i Interior relatiu a la proposició del grup polític municipal PSOE per a la regulació municipal de la utilització del vehicle de mobilitat personal (patinet elèctric), exp. 1749/2020.

  Secretari (00:03:53)
  Cargo: Secretari General del Ple | Pertenece a: Ajuntament
  2. Dictamen de la Comissió Informativa d’Hisenda, Contractació, Recursos Humans i Interior relatiu a la proposició del grup polític municipal PSOE per a la regulació municipal de la utilització del vehicle de mobilitat personal (patinet elèctric), exp. 1749/2020.

  Paz Carceller Llaneza (00:04:12)
  Cargo: Alcaldessa | Pertenece a: PP
  2. Dictamen de la Comissió Informativa d’Hisenda, Contractació, Recursos Humans i Interior relatiu a la proposició del grup polític municipal PSOE per a la regulació municipal de la utilització del vehicle de mobilitat personal (patinet elèctric), exp. 1749/2020.

  Ana Gómez-Pimpollo Orellana (00:04:17)
  Cargo: Regidora | Pertenece a: Pspv-Psoe
  2. Dictamen de la Comissió Informativa d’Hisenda, Contractació, Recursos Humans i Interior relatiu a la proposició del grup polític municipal PSOE per a la regulació municipal de la utilització del vehicle de mobilitat personal (patinet elèctric), exp. 1749/2020.

  Paz Carceller Llaneza (00:07:51)
  Cargo: Alcaldessa | Pertenece a: PP
  2. Dictamen de la Comissió Informativa d’Hisenda, Contractació, Recursos Humans i Interior relatiu a la proposició del grup polític municipal PSOE per a la regulació municipal de la utilització del vehicle de mobilitat personal (patinet elèctric), exp. 1749/2020.

  Ángela Santamaria Martínez (00:07:56)
  Cargo: Regidora | Pertenece a: PP
  2. Dictamen de la Comissió Informativa d’Hisenda, Contractació, Recursos Humans i Interior relatiu a la proposició del grup polític municipal PSOE per a la regulació municipal de la utilització del vehicle de mobilitat personal (patinet elèctric), exp. 1749/2020.

  Paz Carceller Llaneza (00:08:26)
  Cargo: Alcaldessa | Pertenece a: PP
  2. Dictamen de la Comissió Informativa d’Hisenda, Contractació, Recursos Humans i Interior relatiu a la proposició del grup polític municipal PSOE per a la regulació municipal de la utilització del vehicle de mobilitat personal (patinet elèctric), exp. 1749/2020.
  3. Dictamen de la Comissió Informativa d’Hisenda, Contractació, Recursos Humans i Interior relatiu a l’expedient de modificació núm. 20/2020, crèdits extraordinaris i suplements de crèdit, exp. 1296/2020.

  Secretari (00:08:44)
  Cargo: Secretari General del Ple | Pertenece a: Ajuntament
  3. Dictamen de la Comissió Informativa d’Hisenda, Contractació, Recursos Humans i Interior relatiu a l’expedient de modificació núm. 20/2020, crèdits extraordinaris i suplements de crèdit, exp. 1296/2020.

  Paz Carceller Llaneza (00:08:59)
  Cargo: Alcaldessa | Pertenece a: PP
  3. Dictamen de la Comissió Informativa d’Hisenda, Contractació, Recursos Humans i Interior relatiu a l’expedient de modificació núm. 20/2020, crèdits extraordinaris i suplements de crèdit, exp. 1296/2020.

  Rubén Vaquero Garcés (00:09:02)
  Cargo: Regidor | Pertenece a: C's
  3. Dictamen de la Comissió Informativa d’Hisenda, Contractació, Recursos Humans i Interior relatiu a l’expedient de modificació núm. 20/2020, crèdits extraordinaris i suplements de crèdit, exp. 1296/2020.

  Paz Carceller Llaneza (00:10:27)
  Cargo: Alcaldessa | Pertenece a: PP
  3. Dictamen de la Comissió Informativa d’Hisenda, Contractació, Recursos Humans i Interior relatiu a l’expedient de modificació núm. 20/2020, crèdits extraordinaris i suplements de crèdit, exp. 1296/2020.
  4. Dictamen de la Comissió Informativa d’Hisenda, Contractació, Recursos Humans i Interior relatiu a la modificació de l’Ordenança fiscal de l’impost sobre béns immobles de naturalesa urbana per a l’exercici 2021, exp. 1739/2020.

  Secretari (00:10:53)
  Cargo: Secretari General del Ple | Pertenece a: Ajuntament
  4. Dictamen de la Comissió Informativa d’Hisenda, Contractació, Recursos Humans i Interior relatiu a la modificació de l’Ordenança fiscal de l’impost sobre béns immobles de naturalesa urbana per a l’exercici 2021, exp. 1739/2020.

  Paz Carceller Llaneza (00:11:11)
  Cargo: Alcaldessa | Pertenece a: PP
  4. Dictamen de la Comissió Informativa d’Hisenda, Contractació, Recursos Humans i Interior relatiu a la modificació de l’Ordenança fiscal de l’impost sobre béns immobles de naturalesa urbana per a l’exercici 2021, exp. 1739/2020.

  Rubén Vaquero Garcés (00:11:14)
  Cargo: Regidor | Pertenece a: C's
  4. Dictamen de la Comissió Informativa d’Hisenda, Contractació, Recursos Humans i Interior relatiu a la modificació de l’Ordenança fiscal de l’impost sobre béns immobles de naturalesa urbana per a l’exercici 2021, exp. 1739/2020.

  Paz Carceller Llaneza (00:12:44)
  Cargo: Alcaldessa | Pertenece a: PP
  4. Dictamen de la Comissió Informativa d’Hisenda, Contractació, Recursos Humans i Interior relatiu a la modificació de l’Ordenança fiscal de l’impost sobre béns immobles de naturalesa urbana per a l’exercici 2021, exp. 1739/2020.
  5. Dictamen de la Comissió Informativa d’Hisenda, Contractació, Recursos Humans i Interior relatiu a la modificació de l’Ordenança fiscal de la taxa per la prestació del servei de recollida de fems per a l’exercici 2021, exp. 1742/2020.

  Secretari (00:13:00)
  Cargo: Secretari General del Ple | Pertenece a: Ajuntament
  5. Dictamen de la Comissió Informativa d’Hisenda, Contractació, Recursos Humans i Interior relatiu a la modificació de l’Ordenança fiscal de la taxa per la prestació del servei de recollida de fems per a l’exercici 2021, exp. 1742/2020.

  Paz Carceller Llaneza (00:13:17)
  Cargo: Alcaldessa | Pertenece a: PP
  5. Dictamen de la Comissió Informativa d’Hisenda, Contractació, Recursos Humans i Interior relatiu a la modificació de l’Ordenança fiscal de la taxa per la prestació del servei de recollida de fems per a l’exercici 2021, exp. 1742/2020.

  Rubén Vaquero Garcés (00:13:22)
  Cargo: Regidor | Pertenece a: C's
  5. Dictamen de la Comissió Informativa d’Hisenda, Contractació, Recursos Humans i Interior relatiu a la modificació de l’Ordenança fiscal de la taxa per la prestació del servei de recollida de fems per a l’exercici 2021, exp. 1742/2020.

  Paz Carceller Llaneza (00:15:16)
  Cargo: Alcaldessa | Pertenece a: PP
  5. Dictamen de la Comissió Informativa d’Hisenda, Contractació, Recursos Humans i Interior relatiu a la modificació de l’Ordenança fiscal de la taxa per la prestació del servei de recollida de fems per a l’exercici 2021, exp. 1742/2020.

  Enric Esteve Ramón (00:15:35)
  Cargo: Regidor | Pertenece a: Compromís
  5. Dictamen de la Comissió Informativa d’Hisenda, Contractació, Recursos Humans i Interior relatiu a la modificació de l’Ordenança fiscal de la taxa per la prestació del servei de recollida de fems per a l’exercici 2021, exp. 1742/2020.

  Paz Carceller Llaneza (00:18:32)
  Cargo: Alcaldessa | Pertenece a: PP
  5. Dictamen de la Comissió Informativa d’Hisenda, Contractació, Recursos Humans i Interior relatiu a la modificació de l’Ordenança fiscal de la taxa per la prestació del servei de recollida de fems per a l’exercici 2021, exp. 1742/2020.

  Ana Gómez-Pimpollo Orellana (00:18:39)
  Cargo: Regidora | Pertenece a: Pspv-Psoe
  5. Dictamen de la Comissió Informativa d’Hisenda, Contractació, Recursos Humans i Interior relatiu a la modificació de l’Ordenança fiscal de la taxa per la prestació del servei de recollida de fems per a l’exercici 2021, exp. 1742/2020.

  Paz Carceller Llaneza (00:19:57)
  Cargo: Alcaldessa | Pertenece a: PP
  5. Dictamen de la Comissió Informativa d’Hisenda, Contractació, Recursos Humans i Interior relatiu a la modificació de l’Ordenança fiscal de la taxa per la prestació del servei de recollida de fems per a l’exercici 2021, exp. 1742/2020.

  Maria Elena Camarero Benitez (00:20:08)
  Cargo: Regidora | Pertenece a: PP
  5. Dictamen de la Comissió Informativa d’Hisenda, Contractació, Recursos Humans i Interior relatiu a la modificació de l’Ordenança fiscal de la taxa per la prestació del servei de recollida de fems per a l’exercici 2021, exp. 1742/2020.

  Paz Carceller Llaneza (00:21:31)
  Cargo: Alcaldessa | Pertenece a: PP
  5. Dictamen de la Comissió Informativa d’Hisenda, Contractació, Recursos Humans i Interior relatiu a la modificació de l’Ordenança fiscal de la taxa per la prestació del servei de recollida de fems per a l’exercici 2021, exp. 1742/2020.

  Rubén Vaquero Garcés (00:22:05)
  Cargo: Regidor | Pertenece a: C's
  5. Dictamen de la Comissió Informativa d’Hisenda, Contractació, Recursos Humans i Interior relatiu a la modificació de l’Ordenança fiscal de la taxa per la prestació del servei de recollida de fems per a l’exercici 2021, exp. 1742/2020.

  Paz Carceller Llaneza (00:22:56)
  Cargo: Alcaldessa | Pertenece a: PP
  5. Dictamen de la Comissió Informativa d’Hisenda, Contractació, Recursos Humans i Interior relatiu a la modificació de l’Ordenança fiscal de la taxa per la prestació del servei de recollida de fems per a l’exercici 2021, exp. 1742/2020.

  José Mª Babe Navarro (00:22:58)
  Cargo: Regidor | Pertenece a: Pavalur
  5. Dictamen de la Comissió Informativa d’Hisenda, Contractació, Recursos Humans i Interior relatiu a la modificació de l’Ordenança fiscal de la taxa per la prestació del servei de recollida de fems per a l’exercici 2021, exp. 1742/2020.

  Paz Carceller Llaneza (00:27:12)
  Cargo: Alcaldessa | Pertenece a: PP
  5. Dictamen de la Comissió Informativa d’Hisenda, Contractació, Recursos Humans i Interior relatiu a la modificació de l’Ordenança fiscal de la taxa per la prestació del servei de recollida de fems per a l’exercici 2021, exp. 1742/2020.

  Enric Esteve Ramón (00:27:15)
  Cargo: Regidor | Pertenece a: Compromís
  5. Dictamen de la Comissió Informativa d’Hisenda, Contractació, Recursos Humans i Interior relatiu a la modificació de l’Ordenança fiscal de la taxa per la prestació del servei de recollida de fems per a l’exercici 2021, exp. 1742/2020.

  Paz Carceller Llaneza (00:29:36)
  Cargo: Alcaldessa | Pertenece a: PP
  5. Dictamen de la Comissió Informativa d’Hisenda, Contractació, Recursos Humans i Interior relatiu a la modificació de l’Ordenança fiscal de la taxa per la prestació del servei de recollida de fems per a l’exercici 2021, exp. 1742/2020.

  Ana Gómez-Pimpollo Orellana (00:29:39)
  Cargo: Regidora | Pertenece a: Pspv-Psoe
  5. Dictamen de la Comissió Informativa d’Hisenda, Contractació, Recursos Humans i Interior relatiu a la modificació de l’Ordenança fiscal de la taxa per la prestació del servei de recollida de fems per a l’exercici 2021, exp. 1742/2020.

  Paz Carceller Llaneza (00:30:04)
  Cargo: Alcaldessa | Pertenece a: PP
  5. Dictamen de la Comissió Informativa d’Hisenda, Contractació, Recursos Humans i Interior relatiu a la modificació de l’Ordenança fiscal de la taxa per la prestació del servei de recollida de fems per a l’exercici 2021, exp. 1742/2020.

  Maria Elena Camarero Benitez (00:30:09)
  Cargo: Regidora | Pertenece a: PP
  5. Dictamen de la Comissió Informativa d’Hisenda, Contractació, Recursos Humans i Interior relatiu a la modificació de l’Ordenança fiscal de la taxa per la prestació del servei de recollida de fems per a l’exercici 2021, exp. 1742/2020.

  Paz Carceller Llaneza (00:32:06)
  Cargo: Alcaldessa | Pertenece a: PP
  5. Dictamen de la Comissió Informativa d’Hisenda, Contractació, Recursos Humans i Interior relatiu a la modificació de l’Ordenança fiscal de la taxa per la prestació del servei de recollida de fems per a l’exercici 2021, exp. 1742/2020.

  Secretari (00:36:40)
  Cargo: Secretari General del Ple | Pertenece a: Ajuntament
  5. Dictamen de la Comissió Informativa d’Hisenda, Contractació, Recursos Humans i Interior relatiu a la modificació de l’Ordenança fiscal de la taxa per la prestació del servei de recollida de fems per a l’exercici 2021, exp. 1742/2020.

  Paz Carceller Llaneza (00:36:47)
  Cargo: Alcaldessa | Pertenece a: PP
  5. Dictamen de la Comissió Informativa d’Hisenda, Contractació, Recursos Humans i Interior relatiu a la modificació de l’Ordenança fiscal de la taxa per la prestació del servei de recollida de fems per a l’exercici 2021, exp. 1742/2020.
  6. Dictamen de la Comissió Informativa d’Hisenda, Contractació, Recursos Humans i Interior relatiu a la modificació de la plantilla y RPT del personal de l'extingida empresa pública VIP en execució de sentència judicial.

  Secretari (00:37:01)
  Cargo: Secretari General del Ple | Pertenece a: Ajuntament
  6. Dictamen de la Comissió Informativa d’Hisenda, Contractació, Recursos Humans i Interior relatiu a la modificació de la plantilla y RPT del personal de l'extingida empresa pública VIP en execució de sentència judicial.

  Paz Carceller Llaneza (00:37:20)
  Cargo: Alcaldessa | Pertenece a: PP
  6. Dictamen de la Comissió Informativa d’Hisenda, Contractació, Recursos Humans i Interior relatiu a la modificació de la plantilla y RPT del personal de l'extingida empresa pública VIP en execució de sentència judicial.

  Ángela Santamaria Martínez (00:37:36)
  Cargo: Regidora | Pertenece a: PP
  6. Dictamen de la Comissió Informativa d’Hisenda, Contractació, Recursos Humans i Interior relatiu a la modificació de la plantilla y RPT del personal de l'extingida empresa pública VIP en execució de sentència judicial.

  Paz Carceller Llaneza (00:40:45)
  Cargo: Alcaldessa | Pertenece a: PP
  6. Dictamen de la Comissió Informativa d’Hisenda, Contractació, Recursos Humans i Interior relatiu a la modificació de la plantilla y RPT del personal de l'extingida empresa pública VIP en execució de sentència judicial.

  Enric Esteve Ramón (00:40:59)
  Cargo: Regidor | Pertenece a: Compromís
  6. Dictamen de la Comissió Informativa d’Hisenda, Contractació, Recursos Humans i Interior relatiu a la modificació de la plantilla y RPT del personal de l'extingida empresa pública VIP en execució de sentència judicial.

  Paz Carceller Llaneza (00:42:24)
  Cargo: Alcaldessa | Pertenece a: PP
  6. Dictamen de la Comissió Informativa d’Hisenda, Contractació, Recursos Humans i Interior relatiu a la modificació de la plantilla y RPT del personal de l'extingida empresa pública VIP en execució de sentència judicial.
  7. Dictamen de la Comissió Informativa d’Urbanisme, Patrimoni, Agricultura, Medi Ambient i Infraestructures Agràries relatiu a la proposició dels grups polítics municipals COMPROMÍS i Cs de reconeixement i suport a tot el sector agroalimentari valencià, exp. 1763/2020.

  Secretari (00:47:02)
  Cargo: Secretari General del Ple | Pertenece a: Ajuntament
  7. Dictamen de la Comissió Informativa d’Urbanisme, Patrimoni, Agricultura, Medi Ambient i Infraestructures Agràries relatiu a la proposició dels grups polítics municipals COMPROMÍS i Cs de reconeixement i suport a tot el sector agroalimentari valencià, exp. 1763/2020.

  Paz Carceller Llaneza (00:47:25)
  Cargo: Alcaldessa | Pertenece a: PP
  7. Dictamen de la Comissió Informativa d’Urbanisme, Patrimoni, Agricultura, Medi Ambient i Infraestructures Agràries relatiu a la proposició dels grups polítics municipals COMPROMÍS i Cs de reconeixement i suport a tot el sector agroalimentari valencià, exp. 1763/2020.

  Enric Esteve Ramón (00:47:54)
  Cargo: Regidor | Pertenece a: Compromís
  7. Dictamen de la Comissió Informativa d’Urbanisme, Patrimoni, Agricultura, Medi Ambient i Infraestructures Agràries relatiu a la proposició dels grups polítics municipals COMPROMÍS i Cs de reconeixement i suport a tot el sector agroalimentari valencià, exp. 1763/2020.

  Paz Carceller Llaneza (00:54:06)
  Cargo: Alcaldessa | Pertenece a: PP
  7. Dictamen de la Comissió Informativa d’Urbanisme, Patrimoni, Agricultura, Medi Ambient i Infraestructures Agràries relatiu a la proposició dels grups polítics municipals COMPROMÍS i Cs de reconeixement i suport a tot el sector agroalimentari valencià, exp. 1763/2020.

  Enric Esteve Ramón (00:57:19)
  Cargo: Regidor | Pertenece a: Compromís
  7. Dictamen de la Comissió Informativa d’Urbanisme, Patrimoni, Agricultura, Medi Ambient i Infraestructures Agràries relatiu a la proposició dels grups polítics municipals COMPROMÍS i Cs de reconeixement i suport a tot el sector agroalimentari valencià, exp. 1763/2020.

  Paz Carceller Llaneza (00:59:15)
  Cargo: Alcaldessa | Pertenece a: PP
  7. Dictamen de la Comissió Informativa d’Urbanisme, Patrimoni, Agricultura, Medi Ambient i Infraestructures Agràries relatiu a la proposició dels grups polítics municipals COMPROMÍS i Cs de reconeixement i suport a tot el sector agroalimentari valencià, exp. 1763/2020.

  Ana Gómez-Pimpollo Orellana (00:59:17)
  Cargo: Regidora | Pertenece a: Pspv-Psoe
  7. Dictamen de la Comissió Informativa d’Urbanisme, Patrimoni, Agricultura, Medi Ambient i Infraestructures Agràries relatiu a la proposició dels grups polítics municipals COMPROMÍS i Cs de reconeixement i suport a tot el sector agroalimentari valencià, exp. 1763/2020.

  Paz Carceller Llaneza (00:59:56)
  Cargo: Alcaldessa | Pertenece a: PP
  7. Dictamen de la Comissió Informativa d’Urbanisme, Patrimoni, Agricultura, Medi Ambient i Infraestructures Agràries relatiu a la proposició dels grups polítics municipals COMPROMÍS i Cs de reconeixement i suport a tot el sector agroalimentari valencià, exp. 1763/2020.

  Maria Elena Camarero Benitez (00:59:59)
  Cargo: Regidora | Pertenece a: PP
  7. Dictamen de la Comissió Informativa d’Urbanisme, Patrimoni, Agricultura, Medi Ambient i Infraestructures Agràries relatiu a la proposició dels grups polítics municipals COMPROMÍS i Cs de reconeixement i suport a tot el sector agroalimentari valencià, exp. 1763/2020.

  Paz Carceller Llaneza (01:01:43)
  Cargo: Alcaldessa | Pertenece a: PP
  7. Dictamen de la Comissió Informativa d’Urbanisme, Patrimoni, Agricultura, Medi Ambient i Infraestructures Agràries relatiu a la proposició dels grups polítics municipals COMPROMÍS i Cs de reconeixement i suport a tot el sector agroalimentari valencià, exp. 1763/2020.

  Enric Esteve Ramón (01:02:03)
  Cargo: Regidor | Pertenece a: Compromís
  7. Dictamen de la Comissió Informativa d’Urbanisme, Patrimoni, Agricultura, Medi Ambient i Infraestructures Agràries relatiu a la proposició dels grups polítics municipals COMPROMÍS i Cs de reconeixement i suport a tot el sector agroalimentari valencià, exp. 1763/2020.

  Paz Carceller Llaneza (01:02:04)
  Cargo: Alcaldessa | Pertenece a: PP
  7. Dictamen de la Comissió Informativa d’Urbanisme, Patrimoni, Agricultura, Medi Ambient i Infraestructures Agràries relatiu a la proposició dels grups polítics municipals COMPROMÍS i Cs de reconeixement i suport a tot el sector agroalimentari valencià, exp. 1763/2020.

  Alberto De Jesús Rodríguez (01:03:20)
  Cargo: Regidor | Pertenece a: VOX
  7. Dictamen de la Comissió Informativa d’Urbanisme, Patrimoni, Agricultura, Medi Ambient i Infraestructures Agràries relatiu a la proposició dels grups polítics municipals COMPROMÍS i Cs de reconeixement i suport a tot el sector agroalimentari valencià, exp. 1763/2020.

  Paz Carceller Llaneza (01:03:49)
  Cargo: Alcaldessa | Pertenece a: PP
  7. Dictamen de la Comissió Informativa d’Urbanisme, Patrimoni, Agricultura, Medi Ambient i Infraestructures Agràries relatiu a la proposició dels grups polítics municipals COMPROMÍS i Cs de reconeixement i suport a tot el sector agroalimentari valencià, exp. 1763/2020.

  Enric Esteve Ramón (01:03:53)
  Cargo: Regidor | Pertenece a: Compromís
  7. Dictamen de la Comissió Informativa d’Urbanisme, Patrimoni, Agricultura, Medi Ambient i Infraestructures Agràries relatiu a la proposició dels grups polítics municipals COMPROMÍS i Cs de reconeixement i suport a tot el sector agroalimentari valencià, exp. 1763/2020.

  Paz Carceller Llaneza (01:06:15)
  Cargo: Alcaldessa | Pertenece a: PP
  7. Dictamen de la Comissió Informativa d’Urbanisme, Patrimoni, Agricultura, Medi Ambient i Infraestructures Agràries relatiu a la proposició dels grups polítics municipals COMPROMÍS i Cs de reconeixement i suport a tot el sector agroalimentari valencià, exp. 1763/2020.

  Enric Esteve Ramón (01:06:31)
  Cargo: Regidor | Pertenece a: Compromís
  7. Dictamen de la Comissió Informativa d’Urbanisme, Patrimoni, Agricultura, Medi Ambient i Infraestructures Agràries relatiu a la proposició dels grups polítics municipals COMPROMÍS i Cs de reconeixement i suport a tot el sector agroalimentari valencià, exp. 1763/2020.

  Paz Carceller Llaneza (01:06:51)
  Cargo: Alcaldessa | Pertenece a: PP
  7. Dictamen de la Comissió Informativa d’Urbanisme, Patrimoni, Agricultura, Medi Ambient i Infraestructures Agràries relatiu a la proposició dels grups polítics municipals COMPROMÍS i Cs de reconeixement i suport a tot el sector agroalimentari valencià, exp. 1763/2020.

  Enric Esteve Ramón (01:06:55)
  Cargo: Regidor | Pertenece a: Compromís
  7. Dictamen de la Comissió Informativa d’Urbanisme, Patrimoni, Agricultura, Medi Ambient i Infraestructures Agràries relatiu a la proposició dels grups polítics municipals COMPROMÍS i Cs de reconeixement i suport a tot el sector agroalimentari valencià, exp. 1763/2020.

  Paz Carceller Llaneza (01:07:21)
  Cargo: Alcaldessa | Pertenece a: PP
  7. Dictamen de la Comissió Informativa d’Urbanisme, Patrimoni, Agricultura, Medi Ambient i Infraestructures Agràries relatiu a la proposició dels grups polítics municipals COMPROMÍS i Cs de reconeixement i suport a tot el sector agroalimentari valencià, exp. 1763/2020.
  8. Dictamen de la Comissió Informativa de Cultura, Esports i Benestar Social relatiu a la proposició dels grups polítics municipals PP, PURP, Cs I VOX per a instar al Govern d’Espanya a aprovar de manera urgent una llei que garantisca el dret constitucional a la propietat privada i combata eficaçment l'ocupació il·legal d'habitatges, exp. 1700/2020.

  Secretari (01:10:29)
  Cargo: Secretari General del Ple | Pertenece a: Ajuntament
  8. Dictamen de la Comissió Informativa de Cultura, Esports i Benestar Social relatiu a la proposició dels grups polítics municipals PP, PURP, Cs I VOX per a instar al Govern d’Espanya a aprovar de manera urgent una llei que garantisca el dret constitucional a la propietat privada i combata eficaçment l'ocupació il·legal d'habitatges, exp. 1700/2020.

  Paz Carceller Llaneza (01:10:53)
  Cargo: Alcaldessa | Pertenece a: PP
  8. Dictamen de la Comissió Informativa de Cultura, Esports i Benestar Social relatiu a la proposició dels grups polítics municipals PP, PURP, Cs I VOX per a instar al Govern d’Espanya a aprovar de manera urgent una llei que garantisca el dret constitucional a la propietat privada i combata eficaçment l'ocupació il·legal d'habitatges, exp. 1700/2020.

  Maria Elena Camarero Benitez (01:10:56)
  Cargo: Regidora | Pertenece a: PP
  8. Dictamen de la Comissió Informativa de Cultura, Esports i Benestar Social relatiu a la proposició dels grups polítics municipals PP, PURP, Cs I VOX per a instar al Govern d’Espanya a aprovar de manera urgent una llei que garantisca el dret constitucional a la propietat privada i combata eficaçment l'ocupació il·legal d'habitatges, exp. 1700/2020.

  Paz Carceller Llaneza (01:14:33)
  Cargo: Alcaldessa | Pertenece a: PP
  8. Dictamen de la Comissió Informativa de Cultura, Esports i Benestar Social relatiu a la proposició dels grups polítics municipals PP, PURP, Cs I VOX per a instar al Govern d’Espanya a aprovar de manera urgent una llei que garantisca el dret constitucional a la propietat privada i combata eficaçment l'ocupació il·legal d'habitatges, exp. 1700/2020.

  Mar Mazo Jiménez (01:14:41)
  Cargo: Regidora | Pertenece a: Compromís
  8. Dictamen de la Comissió Informativa de Cultura, Esports i Benestar Social relatiu a la proposició dels grups polítics municipals PP, PURP, Cs I VOX per a instar al Govern d’Espanya a aprovar de manera urgent una llei que garantisca el dret constitucional a la propietat privada i combata eficaçment l'ocupació il·legal d'habitatges, exp. 1700/2020.

  Paz Carceller Llaneza (01:17:24)
  Cargo: Alcaldessa | Pertenece a: PP
  8. Dictamen de la Comissió Informativa de Cultura, Esports i Benestar Social relatiu a la proposició dels grups polítics municipals PP, PURP, Cs I VOX per a instar al Govern d’Espanya a aprovar de manera urgent una llei que garantisca el dret constitucional a la propietat privada i combata eficaçment l'ocupació il·legal d'habitatges, exp. 1700/2020.

  Ana Gómez-Pimpollo Orellana (01:17:30)
  Cargo: Regidora | Pertenece a: Pspv-Psoe
  8. Dictamen de la Comissió Informativa de Cultura, Esports i Benestar Social relatiu a la proposició dels grups polítics municipals PP, PURP, Cs I VOX per a instar al Govern d’Espanya a aprovar de manera urgent una llei que garantisca el dret constitucional a la propietat privada i combata eficaçment l'ocupació il·legal d'habitatges, exp. 1700/2020.

  Paz Carceller Llaneza (01:21:47)
  Cargo: Alcaldessa | Pertenece a: PP
  8. Dictamen de la Comissió Informativa de Cultura, Esports i Benestar Social relatiu a la proposició dels grups polítics municipals PP, PURP, Cs I VOX per a instar al Govern d’Espanya a aprovar de manera urgent una llei que garantisca el dret constitucional a la propietat privada i combata eficaçment l'ocupació il·legal d'habitatges, exp. 1700/2020.

  Maria Elena Camarero Benitez (01:21:51)
  Cargo: Regidora | Pertenece a: PP
  8. Dictamen de la Comissió Informativa de Cultura, Esports i Benestar Social relatiu a la proposició dels grups polítics municipals PP, PURP, Cs I VOX per a instar al Govern d’Espanya a aprovar de manera urgent una llei que garantisca el dret constitucional a la propietat privada i combata eficaçment l'ocupació il·legal d'habitatges, exp. 1700/2020.

  Paz Carceller Llaneza (01:25:31)
  Cargo: Alcaldessa | Pertenece a: PP
  8. Dictamen de la Comissió Informativa de Cultura, Esports i Benestar Social relatiu a la proposició dels grups polítics municipals PP, PURP, Cs I VOX per a instar al Govern d’Espanya a aprovar de manera urgent una llei que garantisca el dret constitucional a la propietat privada i combata eficaçment l'ocupació il·legal d'habitatges, exp. 1700/2020.

  Mar Mazo Jiménez (01:25:38)
  Cargo: Regidora | Pertenece a: Compromís
  8. Dictamen de la Comissió Informativa de Cultura, Esports i Benestar Social relatiu a la proposició dels grups polítics municipals PP, PURP, Cs I VOX per a instar al Govern d’Espanya a aprovar de manera urgent una llei que garantisca el dret constitucional a la propietat privada i combata eficaçment l'ocupació il·legal d'habitatges, exp. 1700/2020.

  Paz Carceller Llaneza (01:27:56)
  Cargo: Alcaldessa | Pertenece a: PP
  8. Dictamen de la Comissió Informativa de Cultura, Esports i Benestar Social relatiu a la proposició dels grups polítics municipals PP, PURP, Cs I VOX per a instar al Govern d’Espanya a aprovar de manera urgent una llei que garantisca el dret constitucional a la propietat privada i combata eficaçment l'ocupació il·legal d'habitatges, exp. 1700/2020.

  Ana Gómez-Pimpollo Orellana (01:27:59)
  Cargo: Regidora | Pertenece a: Pspv-Psoe
  8. Dictamen de la Comissió Informativa de Cultura, Esports i Benestar Social relatiu a la proposició dels grups polítics municipals PP, PURP, Cs I VOX per a instar al Govern d’Espanya a aprovar de manera urgent una llei que garantisca el dret constitucional a la propietat privada i combata eficaçment l'ocupació il·legal d'habitatges, exp. 1700/2020.

  Paz Carceller Llaneza (01:29:01)
  Cargo: Alcaldessa | Pertenece a: PP
  8. Dictamen de la Comissió Informativa de Cultura, Esports i Benestar Social relatiu a la proposició dels grups polítics municipals PP, PURP, Cs I VOX per a instar al Govern d’Espanya a aprovar de manera urgent una llei que garantisca el dret constitucional a la propietat privada i combata eficaçment l'ocupació il·legal d'habitatges, exp. 1700/2020.

  Maria Elena Camarero Benitez (01:29:05)
  Cargo: Regidora | Pertenece a: PP
  8. Dictamen de la Comissió Informativa de Cultura, Esports i Benestar Social relatiu a la proposició dels grups polítics municipals PP, PURP, Cs I VOX per a instar al Govern d’Espanya a aprovar de manera urgent una llei que garantisca el dret constitucional a la propietat privada i combata eficaçment l'ocupació il·legal d'habitatges, exp. 1700/2020.

  Paz Carceller Llaneza (01:30:09)
  Cargo: Alcaldessa | Pertenece a: PP
  8. Dictamen de la Comissió Informativa de Cultura, Esports i Benestar Social relatiu a la proposició dels grups polítics municipals PP, PURP, Cs I VOX per a instar al Govern d’Espanya a aprovar de manera urgent una llei que garantisca el dret constitucional a la propietat privada i combata eficaçment l'ocupació il·legal d'habitatges, exp. 1700/2020.
  9. Dictamen de la Comissió Informativa de Cultura, Esports i Benestar Social relatiu a la proposició del grup polític municipal COMPROMÍS sobre el 25 de novembre, Dia Internacional per a l’eliminació de la violència contra la dona, exp. 1760/2020.

  Secretari (01:37:35)
  Cargo: Secretari General del Ple | Pertenece a: Ajuntament
  9. Dictamen de la Comissió Informativa de Cultura, Esports i Benestar Social relatiu a la proposició del grup polític municipal COMPROMÍS sobre el 25 de novembre, Dia Internacional per a l’eliminació de la violència contra la dona, exp. 1760/2020.

  Paz Carceller Llaneza (01:37:51)
  Cargo: Alcaldessa | Pertenece a: PP