Ajuntament de Puçol
/uploads/puçol/2018-04-05_19-46-54_puzol.png

Desde aquí, podéis visualizar todos los plenos del Ayuntamiento de Puçol y consultar sus acuerdos.

Inicio | Sesiones 2020 | 24-02-2020Ubicación
Sala de sesiones plenarias del Ayuntamiento

Descripción de la sesión
Sesión de fecha 24 de febrero de 2020

Duración 00:00

 • PARTIDO POLITICO/GRUPOINTERVENCIONESTIEMPO
  Alcaldessa 75 00:49:48
  Pspv-Psoe 13 00:12:08
  Compromís 17 00:26:37
  PP 14 00:28:24
  C's 4 00:01:51
  Ajuntament 17 00:05:46
  Públic 2 00:06:31
  EU - Esquerra Unida 0 00:00:00
  Pavalur 0 00:00:00
  Ara Puçol 0 00:00:00
  VOX 8 00:12:28

  INTERVENCIONES


  Paz Carceller Llaneza (00:00:01)
  Cargo: Alcaldessa | Pertenece a: PP
  1. Aprovació, si és procedent, de les Actes de les sessions núms. 16 i 17, de dates 25 de novembre i 19 de desembre de 2019, respectivament.

  Secretari (00:00:22)
  Cargo: Secretari General del Ple | Pertenece a: Ajuntament
  1. Aprovació, si és procedent, de les Actes de les sessions núms. 16 i 17, de dates 25 de novembre i 19 de desembre de 2019, respectivament.

  Paz Carceller Llaneza (00:00:35)
  Cargo: Alcaldessa | Pertenece a: PP
  1. Aprovació, si és procedent, de les Actes de les sessions núms. 16 i 17, de dates 25 de novembre i 19 de desembre de 2019, respectivament.
  2. Assumptes oficials.

  Secretari (00:01:40)
  Cargo: Secretari General del Ple | Pertenece a: Ajuntament
  2. Assumptes oficials.

  Paz Carceller Llaneza (00:01:43)
  Cargo: Alcaldessa | Pertenece a: PP
  2. Assumptes oficials.
  3. Resolució del recurs de reposició formulat per dos funcionaris municipals, contra l'acord plenari adoptat en sessió de 19/12/2019, punt 3.1 de l'ordre del dia Modificació de la relació de llocs de treball pel 0,3%, en la part que afecta l'Oficina d'Atenció al Ciutadà”, exp. 2561/2018.

  Secretari (00:03:58)
  Cargo: Secretari General del Ple | Pertenece a: Ajuntament
  3. Resolució del recurs de reposició formulat per dos funcionaris municipals, contra l'acord plenari adoptat en sessió de 19/12/2019, punt 3.1 de l'ordre del dia Modificació de la relació de llocs de treball pel 0,3%, en la part que afecta l'Oficina d'Atenció al Ciutadà”, exp. 2561/2018.

  Paz Carceller Llaneza (00:04:23)
  Cargo: Alcaldessa | Pertenece a: PP
  3. Resolució del recurs de reposició formulat per dos funcionaris municipals, contra l'acord plenari adoptat en sessió de 19/12/2019, punt 3.1 de l'ordre del dia Modificació de la relació de llocs de treball pel 0,3%, en la part que afecta l'Oficina d'Atenció al Ciutadà”, exp. 2561/2018.

  Ángela Santamaria Martínez (00:04:27)
  Cargo: Regidora | Pertenece a: PP
  3. Resolució del recurs de reposició formulat per dos funcionaris municipals, contra l'acord plenari adoptat en sessió de 19/12/2019, punt 3.1 de l'ordre del dia Modificació de la relació de llocs de treball pel 0,3%, en la part que afecta l'Oficina d'Atenció al Ciutadà”, exp. 2561/2018.

  Paz Carceller Llaneza (00:08:03)
  Cargo: Alcaldessa | Pertenece a: PP
  3. Resolució del recurs de reposició formulat per dos funcionaris municipals, contra l'acord plenari adoptat en sessió de 19/12/2019, punt 3.1 de l'ordre del dia Modificació de la relació de llocs de treball pel 0,3%, en la part que afecta l'Oficina d'Atenció al Ciutadà”, exp. 2561/2018.

  Alberto De Jesús Rodríguez (00:08:15)
  Cargo: Regidor | Pertenece a: VOX
  3. Resolució del recurs de reposició formulat per dos funcionaris municipals, contra l'acord plenari adoptat en sessió de 19/12/2019, punt 3.1 de l'ordre del dia Modificació de la relació de llocs de treball pel 0,3%, en la part que afecta l'Oficina d'Atenció al Ciutadà”, exp. 2561/2018.

  Paz Carceller Llaneza (00:08:34)
  Cargo: Alcaldessa | Pertenece a: PP
  3. Resolució del recurs de reposició formulat per dos funcionaris municipals, contra l'acord plenari adoptat en sessió de 19/12/2019, punt 3.1 de l'ordre del dia Modificació de la relació de llocs de treball pel 0,3%, en la part que afecta l'Oficina d'Atenció al Ciutadà”, exp. 2561/2018.

  Rubén Vaquero Garcés (00:08:39)
  Cargo: Regidor | Pertenece a: C's
  3. Resolució del recurs de reposició formulat per dos funcionaris municipals, contra l'acord plenari adoptat en sessió de 19/12/2019, punt 3.1 de l'ordre del dia Modificació de la relació de llocs de treball pel 0,3%, en la part que afecta l'Oficina d'Atenció al Ciutadà”, exp. 2561/2018.

  Paz Carceller Llaneza (00:09:14)
  Cargo: Alcaldessa | Pertenece a: PP
  3. Resolució del recurs de reposició formulat per dos funcionaris municipals, contra l'acord plenari adoptat en sessió de 19/12/2019, punt 3.1 de l'ordre del dia Modificació de la relació de llocs de treball pel 0,3%, en la part que afecta l'Oficina d'Atenció al Ciutadà”, exp. 2561/2018.

  Enric Esteve Ramón (00:09:19)
  Cargo: Regidor | Pertenece a: Compromís
  3. Resolució del recurs de reposició formulat per dos funcionaris municipals, contra l'acord plenari adoptat en sessió de 19/12/2019, punt 3.1 de l'ordre del dia Modificació de la relació de llocs de treball pel 0,3%, en la part que afecta l'Oficina d'Atenció al Ciutadà”, exp. 2561/2018.

  Paz Carceller Llaneza (00:09:46)
  Cargo: Alcaldessa | Pertenece a: PP
  3. Resolució del recurs de reposició formulat per dos funcionaris municipals, contra l'acord plenari adoptat en sessió de 19/12/2019, punt 3.1 de l'ordre del dia Modificació de la relació de llocs de treball pel 0,3%, en la part que afecta l'Oficina d'Atenció al Ciutadà”, exp. 2561/2018.

  Ana Gómez-Pimpollo Orellana (00:09:48)
  Cargo: Regidora | Pertenece a: Pspv-Psoe
  3. Resolució del recurs de reposició formulat per dos funcionaris municipals, contra l'acord plenari adoptat en sessió de 19/12/2019, punt 3.1 de l'ordre del dia Modificació de la relació de llocs de treball pel 0,3%, en la part que afecta l'Oficina d'Atenció al Ciutadà”, exp. 2561/2018.

  Paz Carceller Llaneza (00:10:02)
  Cargo: Alcaldessa | Pertenece a: PP
  3. Resolució del recurs de reposició formulat per dos funcionaris municipals, contra l'acord plenari adoptat en sessió de 19/12/2019, punt 3.1 de l'ordre del dia Modificació de la relació de llocs de treball pel 0,3%, en la part que afecta l'Oficina d'Atenció al Ciutadà”, exp. 2561/2018.
  4. Resolució del recurs de reposició formulat per la Confederació Sindical CCOO del País Valencià, contra l'acord plenari adoptat en sessió de 19/12/2019, punt 3.2 de l'ordre del dia “Modificació de la relació de llocs de treball del complement específic de determinats llocs de treball per la incorporació de nous factors”, exp. 2561/2018.

  Secretari (00:10:34)
  Cargo: Secretari General del Ple | Pertenece a: Ajuntament
  4. Resolució del recurs de reposició formulat per la Confederació Sindical CCOO del País Valencià, contra l'acord plenari adoptat en sessió de 19/12/2019, punt 3.2 de l'ordre del dia “Modificació de la relació de llocs de treball del complement específic de determinats llocs de treball per la incorporació de nous factors”, exp. 2561/2018.

  Paz Carceller Llaneza (00:11:03)
  Cargo: Alcaldessa | Pertenece a: PP
  4. Resolució del recurs de reposició formulat per la Confederació Sindical CCOO del País Valencià, contra l'acord plenari adoptat en sessió de 19/12/2019, punt 3.2 de l'ordre del dia “Modificació de la relació de llocs de treball del complement específic de determinats llocs de treball per la incorporació de nous factors”, exp. 2561/2018.

  Ángela Santamaria Martínez (00:11:08)
  Cargo: Regidora | Pertenece a: PP
  4. Resolució del recurs de reposició formulat per la Confederació Sindical CCOO del País Valencià, contra l'acord plenari adoptat en sessió de 19/12/2019, punt 3.2 de l'ordre del dia “Modificació de la relació de llocs de treball del complement específic de determinats llocs de treball per la incorporació de nous factors”, exp. 2561/2018.

  Paz Carceller Llaneza (00:13:39)
  Cargo: Alcaldessa | Pertenece a: PP
  4. Resolució del recurs de reposició formulat per la Confederació Sindical CCOO del País Valencià, contra l'acord plenari adoptat en sessió de 19/12/2019, punt 3.2 de l'ordre del dia “Modificació de la relació de llocs de treball del complement específic de determinats llocs de treball per la incorporació de nous factors”, exp. 2561/2018.

  Alberto De Jesús Rodríguez (00:13:50)
  Cargo: Regidor | Pertenece a: VOX
  4. Resolució del recurs de reposició formulat per la Confederació Sindical CCOO del País Valencià, contra l'acord plenari adoptat en sessió de 19/12/2019, punt 3.2 de l'ordre del dia “Modificació de la relació de llocs de treball del complement específic de determinats llocs de treball per la incorporació de nous factors”, exp. 2561/2018.

  Paz Carceller Llaneza (00:14:17)
  Cargo: Alcaldessa | Pertenece a: PP
  4. Resolució del recurs de reposició formulat per la Confederació Sindical CCOO del País Valencià, contra l'acord plenari adoptat en sessió de 19/12/2019, punt 3.2 de l'ordre del dia “Modificació de la relació de llocs de treball del complement específic de determinats llocs de treball per la incorporació de nous factors”, exp. 2561/2018.

  Enric Esteve Ramón (00:14:21)
  Cargo: Regidor | Pertenece a: Compromís
  4. Resolució del recurs de reposició formulat per la Confederació Sindical CCOO del País Valencià, contra l'acord plenari adoptat en sessió de 19/12/2019, punt 3.2 de l'ordre del dia “Modificació de la relació de llocs de treball del complement específic de determinats llocs de treball per la incorporació de nous factors”, exp. 2561/2018.

  Paz Carceller Llaneza (00:15:42)
  Cargo: Alcaldessa | Pertenece a: PP
  4. Resolució del recurs de reposició formulat per la Confederació Sindical CCOO del País Valencià, contra l'acord plenari adoptat en sessió de 19/12/2019, punt 3.2 de l'ordre del dia “Modificació de la relació de llocs de treball del complement específic de determinats llocs de treball per la incorporació de nous factors”, exp. 2561/2018.

  Ana Gómez-Pimpollo Orellana (00:15:45)
  Cargo: Regidora | Pertenece a: Pspv-Psoe
  4. Resolució del recurs de reposició formulat per la Confederació Sindical CCOO del País Valencià, contra l'acord plenari adoptat en sessió de 19/12/2019, punt 3.2 de l'ordre del dia “Modificació de la relació de llocs de treball del complement específic de determinats llocs de treball per la incorporació de nous factors”, exp. 2561/2018.

  Paz Carceller Llaneza (00:16:18)
  Cargo: Alcaldessa | Pertenece a: PP
  4. Resolució del recurs de reposició formulat per la Confederació Sindical CCOO del País Valencià, contra l'acord plenari adoptat en sessió de 19/12/2019, punt 3.2 de l'ordre del dia “Modificació de la relació de llocs de treball del complement específic de determinats llocs de treball per la incorporació de nous factors”, exp. 2561/2018.
  5. Donar compte de l'execució pressupostària, informe trimestral de morositat, període mitjà de pagament (PMP) i endeutament del 4t trimestre de 2019, exp. 12/2020.

  Secretari (00:17:34)
  Cargo: Secretari General del Ple | Pertenece a: Ajuntament
  5. Donar compte de l'execució pressupostària, informe trimestral de morositat, període mitjà de pagament (PMP) i endeutament del 4t trimestre de 2019, exp. 12/2020.

  Paz Carceller Llaneza (00:17:50)
  Cargo: Alcaldessa | Pertenece a: PP
  5. Donar compte de l'execució pressupostària, informe trimestral de morositat, període mitjà de pagament (PMP) i endeutament del 4t trimestre de 2019, exp. 12/2020.

  Rubén Vaquero Garcés (00:17:53)
  Cargo: Regidor | Pertenece a: C's
  5. Donar compte de l'execució pressupostària, informe trimestral de morositat, període mitjà de pagament (PMP) i endeutament del 4t trimestre de 2019, exp. 12/2020.

  Paz Carceller Llaneza (00:18:48)
  Cargo: Alcaldessa | Pertenece a: PP
  5. Donar compte de l'execució pressupostària, informe trimestral de morositat, període mitjà de pagament (PMP) i endeutament del 4t trimestre de 2019, exp. 12/2020.

  Enric Esteve Ramón (00:18:58)
  Cargo: Regidor | Pertenece a: Compromís
  5. Donar compte de l'execució pressupostària, informe trimestral de morositat, període mitjà de pagament (PMP) i endeutament del 4t trimestre de 2019, exp. 12/2020.

  Paz Carceller Llaneza (00:19:49)
  Cargo: Alcaldessa | Pertenece a: PP
  5. Donar compte de l'execució pressupostària, informe trimestral de morositat, període mitjà de pagament (PMP) i endeutament del 4t trimestre de 2019, exp. 12/2020.

  Rubén Vaquero Garcés (00:19:58)
  Cargo: Regidor | Pertenece a: C's
  5. Donar compte de l'execució pressupostària, informe trimestral de morositat, període mitjà de pagament (PMP) i endeutament del 4t trimestre de 2019, exp. 12/2020.

  Paz Carceller Llaneza (00:20:18)
  Cargo: Alcaldessa | Pertenece a: PP
  5. Donar compte de l'execució pressupostària, informe trimestral de morositat, període mitjà de pagament (PMP) i endeutament del 4t trimestre de 2019, exp. 12/2020.

  Enric Esteve Ramón (00:20:26)
  Cargo: Regidor | Pertenece a: Compromís
  5. Donar compte de l'execució pressupostària, informe trimestral de morositat, període mitjà de pagament (PMP) i endeutament del 4t trimestre de 2019, exp. 12/2020.

  Paz Carceller Llaneza (00:20:57)
  Cargo: Alcaldessa | Pertenece a: PP
  5. Donar compte de l'execució pressupostària, informe trimestral de morositat, període mitjà de pagament (PMP) i endeutament del 4t trimestre de 2019, exp. 12/2020.
  6. Proposició dels grups polítics municipals VOX i Cs per a que s'inicie un expedient de modificació de l'Ordenança Reguladora de l'IBI per a bonificacions fiscals per inversions en energies renovables, exp. 388/2020.

  Secretari (00:21:47)
  Cargo: Secretari General del Ple | Pertenece a: Ajuntament
  6. Proposició dels grups polítics municipals VOX i Cs per a que s'inicie un expedient de modificació de l'Ordenança Reguladora de l'IBI per a bonificacions fiscals per inversions en energies renovables, exp. 388/2020.

  Paz Carceller Llaneza (00:22:08)
  Cargo: Alcaldessa | Pertenece a: PP
  6. Proposició dels grups polítics municipals VOX i Cs per a que s'inicie un expedient de modificació de l'Ordenança Reguladora de l'IBI per a bonificacions fiscals per inversions en energies renovables, exp. 388/2020.

  Alberto De Jesús Rodríguez (00:22:17)
  Cargo: Regidor | Pertenece a: VOX
  6. Proposició dels grups polítics municipals VOX i Cs per a que s'inicie un expedient de modificació de l'Ordenança Reguladora de l'IBI per a bonificacions fiscals per inversions en energies renovables, exp. 388/2020.

  Paz Carceller Llaneza (00:26:16)
  Cargo: Alcaldessa | Pertenece a: PP
  6. Proposició dels grups polítics municipals VOX i Cs per a que s'inicie un expedient de modificació de l'Ordenança Reguladora de l'IBI per a bonificacions fiscals per inversions en energies renovables, exp. 388/2020.

  Rubén Vaquero Garcés (00:26:36)
  Cargo: Regidor | Pertenece a: C's
  6. Proposició dels grups polítics municipals VOX i Cs per a que s'inicie un expedient de modificació de l'Ordenança Reguladora de l'IBI per a bonificacions fiscals per inversions en energies renovables, exp. 388/2020.

  Paz Carceller Llaneza (00:27:13)
  Cargo: Alcaldessa | Pertenece a: PP
  6. Proposició dels grups polítics municipals VOX i Cs per a que s'inicie un expedient de modificació de l'Ordenança Reguladora de l'IBI per a bonificacions fiscals per inversions en energies renovables, exp. 388/2020.

  Enric Esteve Ramón (00:27:17)
  Cargo: Regidor | Pertenece a: Compromís
  6. Proposició dels grups polítics municipals VOX i Cs per a que s'inicie un expedient de modificació de l'Ordenança Reguladora de l'IBI per a bonificacions fiscals per inversions en energies renovables, exp. 388/2020.

  Paz Carceller Llaneza (00:29:23)
  Cargo: Alcaldessa | Pertenece a: PP
  6. Proposició dels grups polítics municipals VOX i Cs per a que s'inicie un expedient de modificació de l'Ordenança Reguladora de l'IBI per a bonificacions fiscals per inversions en energies renovables, exp. 388/2020.

  Juan Miguel Bayarri Moreno (00:29:27)
  Cargo: Regidor | Pertenece a: Pspv-Psoe
  6. Proposició dels grups polítics municipals VOX i Cs per a que s'inicie un expedient de modificació de l'Ordenança Reguladora de l'IBI per a bonificacions fiscals per inversions en energies renovables, exp. 388/2020.

  Paz Carceller Llaneza (00:30:54)
  Cargo: Alcaldessa | Pertenece a: PP
  6. Proposició dels grups polítics municipals VOX i Cs per a que s'inicie un expedient de modificació de l'Ordenança Reguladora de l'IBI per a bonificacions fiscals per inversions en energies renovables, exp. 388/2020.

  Maria Elena Camarero Benitez (00:30:57)
  Cargo: Regidora | Pertenece a: PP
  6. Proposició dels grups polítics municipals VOX i Cs per a que s'inicie un expedient de modificació de l'Ordenança Reguladora de l'IBI per a bonificacions fiscals per inversions en energies renovables, exp. 388/2020.