Ajuntament de Puçol
/uploads/puçol/2018-04-05_19-46-54_puzol.png

Desde aquí, podéis visualizar todos los plenos del Ayuntamiento de Puçol y consultar sus acuerdos.

Inicio | Sesiones 2019 | 23-05-2019Ubicación
Sala de sesiones plenarias del Ayuntamiento

Descripción de la sesión
Sesión de fecha 23 de mayo de 2019

Duración 00:00

 • PARTIDO POLITICO/GRUPOINTERVENCIONESTIEMPO
  Alcaldessa 0 00:00:00
  Pspv-Psoe 9 00:02:39
  Compromís 0 00:00:00
  PP 0 00:00:00
  C's 0 00:00:00
  Ajuntament 4 00:00:44
  Públic 0 00:00:00
  EU - Esquerra Unida 0 00:00:00
  Pavalur 0 00:00:00
  Ara Puçol 0 00:00:00
  VOX 0 00:00:00

  INTERVENCIONES


  Dolores Sánchez Parra (00:00:02)
  Cargo: Alcaldessa | Pertenece a: Pspv-Psoe
  1. Donar compte de l'execució pressupostària trimestral, informe de morositat, període mitjà de pagament (P.M.P.) i endeutament del 1er. trimestre 2019, exp. 669/2019.

  Secretari (00:00:13)
  Cargo: Secretari General del Ple | Pertenece a: Ajuntament
  1. Donar compte de l'execució pressupostària trimestral, informe de morositat, període mitjà de pagament (P.M.P.) i endeutament del 1er. trimestre 2019, exp. 669/2019.

  Dolores Sánchez Parra (00:00:27)
  Cargo: Alcaldessa | Pertenece a: Pspv-Psoe
  1. Donar compte de l'execució pressupostària trimestral, informe de morositat, període mitjà de pagament (P.M.P.) i endeutament del 1er. trimestre 2019, exp. 669/2019.
  2. Expedient de modificació de crèdit núm. 23/2019, suplement de crèdit, exp. 900/2019.

  Secretari (00:00:40)
  Cargo: Secretari General del Ple | Pertenece a: Ajuntament
  2. Expedient de modificació de crèdit núm. 23/2019, suplement de crèdit, exp. 900/2019.

  Dolores Sánchez Parra (00:00:50)
  Cargo: Alcaldessa | Pertenece a: Pspv-Psoe
  2. Expedient de modificació de crèdit núm. 23/2019, suplement de crèdit, exp. 900/2019.

  Juan Miguel Bayarri Moreno (00:00:54)
  Cargo: Hisenda, Promoció lingüística, Comerç, Esports, Protecció civil i emergències, sanitat, mercats, consum, festes, falles, festejos taurins, ramaderia, seguretat ciutadana en les urbanitzacions i altres. | Pertenece a: Pspv-Psoe
  2. Expedient de modificació de crèdit núm. 23/2019, suplement de crèdit, exp. 900/2019.

  Dolores Sánchez Parra (00:01:42)
  Cargo: Alcaldessa | Pertenece a: Pspv-Psoe
  2. Expedient de modificació de crèdit núm. 23/2019, suplement de crèdit, exp. 900/2019.
  3. Aprovació d’ajudes a projectes de cooperació internacional al desenrotllament 2019, exp. 312/2019.

  Secretari (00:01:55)
  Cargo: Secretari General del Ple | Pertenece a: Ajuntament
  3. Aprovació d’ajudes a projectes de cooperació internacional al desenrotllament 2019, exp. 312/2019.

  Dolores Sánchez Parra (00:02:03)
  Cargo: Alcaldessa | Pertenece a: Pspv-Psoe
  3. Aprovació d’ajudes a projectes de cooperació internacional al desenrotllament 2019, exp. 312/2019.

  Maria del Carmen Cortell Albert (00:02:11)
  Cargo: Joventut, Cultura, Serveis Socials, Administració Electrònica, Transparència, Noves Tecnologies, Participació Ciutadana, Protecció de Dades, Educació i altres. | Pertenece a: Pspv-Psoe
  3. Aprovació d’ajudes a projectes de cooperació internacional al desenrotllament 2019, exp. 312/2019.

  Dolores Sánchez Parra (00:02:48)
  Cargo: Alcaldessa | Pertenece a: Pspv-Psoe
  3. Aprovació d’ajudes a projectes de cooperació internacional al desenrotllament 2019, exp. 312/2019.
  4. Donar compte dels resolucions numerades de la 1100 a la 1599 de l'exercici 2019.

  Secretari (00:03:01)
  Cargo: Secretari General del Ple | Pertenece a: Ajuntament
  4. Donar compte dels resolucions numerades de la 1100 a la 1599 de l'exercici 2019.

  Dolores Sánchez Parra (00:03:13)
  Cargo: Alcaldessa | Pertenece a: Pspv-Psoe
  4. Donar compte dels resolucions numerades de la 1100 a la 1599 de l'exercici 2019.

  ORDEN DEL DÍA


  1. Donar compte de l'execució pressupostària trimestral, informe de morositat, període mitjà de pagament (P.M.P.) i endeutament del 1er. trimestre 2019, exp. 669/2019. (00:00:10)

  Dar cuenta

  Dolores Sánchez Parra (00:00:02)
  Cargo: Alcaldessa | Pertenece a: Pspv-Psoe

  Secretari (00:00:13)
  Cargo: Secretari General del Ple | Pertenece a: Ajuntament

  Dolores Sánchez Parra (00:00:27)
  Cargo: Alcaldessa | Pertenece a: Pspv-Psoe

  2. Expedient de modificació de crèdit núm. 23/2019, suplement de crèdit, exp. 900/2019. (00:00:34)

  Aprobada

  Dolores Sánchez Parra (00:00:27)
  Cargo: Alcaldessa | Pertenece a: Pspv-Psoe

  Secretari (00:00:40)
  Cargo: Secretari General del Ple | Pertenece a: Ajuntament

  Dolores Sánchez Parra (00:00:50)
  Cargo: Alcaldessa | Pertenece a: Pspv-Psoe

  Juan Miguel Bayarri Moreno (00:00:54)
  Cargo: Hisenda, Promoció lingüística, Comerç, Esports, Protecció civil i emergències, sanitat, mercats, consum, festes, falles, festejos taurins, ramaderia, seguretat ciutadana en les urbanitzacions i altres. | Pertenece a: Pspv-Psoe

  Dolores Sánchez Parra (00:01:42)
  Cargo: Alcaldessa | Pertenece a: Pspv-Psoe

  3. Aprovació d’ajudes a projectes de cooperació internacional al desenrotllament 2019, exp. 312/2019. (00:01:51)

  Aprobada

  Dolores Sánchez Parra (00:01:42)
  Cargo: Alcaldessa | Pertenece a: Pspv-Psoe

  Secretari (00:01:55)
  Cargo: Secretari General del Ple | Pertenece a: Ajuntament

  Dolores Sánchez Parra (00:02:03)
  Cargo: Alcaldessa | Pertenece a: Pspv-Psoe

  Maria del Carmen Cortell Albert (00:02:11)
  Cargo: Joventut, Cultura, Serveis Socials, Administració Electrònica, Transparència, Noves Tecnologies, Participació Ciutadana, Protecció de Dades, Educació i altres. | Pertenece a: Pspv-Psoe

  Dolores Sánchez Parra (00:02:48)
  Cargo: Alcaldessa | Pertenece a: Pspv-Psoe

  4. Donar compte dels resolucions numerades de la 1100 a la 1599 de l'exercici 2019. (00:02:56)

  Dar cuenta

  Dolores Sánchez Parra (00:02:48)
  Cargo: Alcaldessa | Pertenece a: Pspv-Psoe

  Secretari (00:03:01)
  Cargo: Secretari General del Ple | Pertenece a: Ajuntament

  Dolores Sánchez Parra (00:03:13)
  Cargo: Alcaldessa | Pertenece a: Pspv-Psoe

  Ajuntament de Puçol