Ajuntament de Puçol
/uploads/puçol/2018-04-05_19-46-54_puzol.png

Des d'ací, podeu visualitzar tots els plens de l'Ajuntament de Puçol i consultar els seus acords.

Inici | Sessions 2019 | 28-01-2019Ubicació
Sala de sessions plenàries de l'Ajuntament

Descripció de la sessió
Sessió de data 28 d'gener de 2019

Duració 00:00

 • PARTIT POLITIC/GRUPINTERVENCIONSTEMPS
  Alcaldessa 12 00:30:48
  Pspv-Psoe 63 00:50:07
  Compromís 7 00:16:18
  PP 5 00:07:13
  C's 1 00:00:47
  Ajuntament 9 00:02:29
  Públic 3 00:08:06
  EU - Esquerra Unida 0 00:00:00
  Pavalur 0 00:00:00
  Ara Puçol 1 00:03:15
  VOX 0 00:00:00

  INTERVENCIONS


  Dolores Sánchez Parra (00:00:02)
  Càrrec: Alcaldessa | Pertany a: Pspv-Psoe
  1. Aprovació, si és procedent, de l’Acta de la sessió núm. 5, de data 28 de maig de 2018.

  Secretari (00:00:55)
  Càrrec: Secretari General del Ple | Pertany a: Ajuntament
  1. Aprovació, si és procedent, de l’Acta de la sessió núm. 5, de data 28 de maig de 2018.

  Dolores Sánchez Parra (00:01:10)
  Càrrec: Alcaldessa | Pertany a: Pspv-Psoe
  1. Aprovació, si és procedent, de l’Acta de la sessió núm. 5, de data 28 de maig de 2018.
  2. Assumptes oficials.

  Secretari (00:01:22)
  Càrrec: Secretari General del Ple | Pertany a: Ajuntament
  2. Assumptes oficials.

  Dolores Sánchez Parra (00:01:26)
  Càrrec: Alcaldessa | Pertany a: Pspv-Psoe
  2. Assumptes oficials.
  3. Donar compte de la resolució núm. 4501/2018, per la qual s'acorda la pròrroga del Pressupost General per a 2019 i adopció de mesures d'ajust per al mencionat exercici.

  Secretari (00:06:12)
  Càrrec: Secretari General del Ple | Pertany a: Ajuntament
  3. Donar compte de la resolució núm. 4501/2018, per la qual s'acorda la pròrroga del Pressupost General per a 2019 i adopció de mesures d'ajust per al mencionat exercici.

  Dolores Sánchez Parra (00:06:29)
  Càrrec: Alcaldessa | Pertany a: Pspv-Psoe
  3. Donar compte de la resolució núm. 4501/2018, per la qual s'acorda la pròrroga del Pressupost General per a 2019 i adopció de mesures d'ajust per al mencionat exercici.

  Juan Miguel Bayarri Moreno (00:06:34)
  Càrrec: Hisenda, Promoció lingüística, Comerç, Esports, Protecció civil i emergències, sanitat, mercats, consum, festes, falles, festejos taurins, ramaderia, seguretat ciutadana en les urbanitzacions i altres. | Pertany a: Pspv-Psoe
  3. Donar compte de la resolució núm. 4501/2018, per la qual s'acorda la pròrroga del Pressupost General per a 2019 i adopció de mesures d'ajust per al mencionat exercici.

  Dolores Sánchez Parra (00:07:22)
  Càrrec: Alcaldessa | Pertany a: Pspv-Psoe
  3. Donar compte de la resolució núm. 4501/2018, per la qual s'acorda la pròrroga del Pressupost General per a 2019 i adopció de mesures d'ajust per al mencionat exercici.

  Paz Carceller Llaneza (00:07:31)
  Càrrec: Regidora | Pertany a: PP
  3. Donar compte de la resolució núm. 4501/2018, per la qual s'acorda la pròrroga del Pressupost General per a 2019 i adopció de mesures d'ajust per al mencionat exercici.

  Dolores Sánchez Parra (00:10:22)
  Càrrec: Alcaldessa | Pertany a: Pspv-Psoe
  3. Donar compte de la resolució núm. 4501/2018, per la qual s'acorda la pròrroga del Pressupost General per a 2019 i adopció de mesures d'ajust per al mencionat exercici.

  Paz Carceller Llaneza (00:10:52)
  Càrrec: Regidora | Pertany a: PP
  3. Donar compte de la resolució núm. 4501/2018, per la qual s'acorda la pròrroga del Pressupost General per a 2019 i adopció de mesures d'ajust per al mencionat exercici.

  Dolores Sánchez Parra (00:10:57)
  Càrrec: Alcaldessa | Pertany a: Pspv-Psoe
  3. Donar compte de la resolució núm. 4501/2018, per la qual s'acorda la pròrroga del Pressupost General per a 2019 i adopció de mesures d'ajust per al mencionat exercici.

  Paz Carceller Llaneza (00:11:00)
  Càrrec: Regidora | Pertany a: PP
  3. Donar compte de la resolució núm. 4501/2018, per la qual s'acorda la pròrroga del Pressupost General per a 2019 i adopció de mesures d'ajust per al mencionat exercici.

  Dolores Sánchez Parra (00:11:14)
  Càrrec: Alcaldessa | Pertany a: Pspv-Psoe
  3. Donar compte de la resolució núm. 4501/2018, per la qual s'acorda la pròrroga del Pressupost General per a 2019 i adopció de mesures d'ajust per al mencionat exercici.

  Secretari (00:11:19)
  Càrrec: Secretari General del Ple | Pertany a: Ajuntament
  3. Donar compte de la resolució núm. 4501/2018, per la qual s'acorda la pròrroga del Pressupost General per a 2019 i adopció de mesures d'ajust per al mencionat exercici.
  4. Expedient sobre omissió de la funció interventora i aprovació de la fase de gasto ADO de diverses factures presentades, exp. 1958/2018.

  Dolores Sánchez Parra (00:11:46)
  Càrrec: Alcaldessa | Pertany a: Pspv-Psoe
  4. Expedient sobre omissió de la funció interventora i aprovació de la fase de gasto ADO de diverses factures presentades, exp. 1958/2018.

  Juan Miguel Bayarri Moreno (00:11:49)
  Càrrec: Hisenda, Promoció lingüística, Comerç, Esports, Protecció civil i emergències, sanitat, mercats, consum, festes, falles, festejos taurins, ramaderia, seguretat ciutadana en les urbanitzacions i altres. | Pertany a: Pspv-Psoe
  4. Expedient sobre omissió de la funció interventora i aprovació de la fase de gasto ADO de diverses factures presentades, exp. 1958/2018.

  Dolores Sánchez Parra (00:13:24)
  Càrrec: Alcaldessa | Pertany a: Pspv-Psoe
  4. Expedient sobre omissió de la funció interventora i aprovació de la fase de gasto ADO de diverses factures presentades, exp. 1958/2018.

  Rubén Vaquero Garcés (00:13:37)
  Càrrec: Regidor | Pertany a: C's
  4. Expedient sobre omissió de la funció interventora i aprovació de la fase de gasto ADO de diverses factures presentades, exp. 1958/2018.

  Dolores Sánchez Parra (00:14:24)
  Càrrec: Alcaldessa | Pertany a: Pspv-Psoe
  4. Expedient sobre omissió de la funció interventora i aprovació de la fase de gasto ADO de diverses factures presentades, exp. 1958/2018.

  Paz Carceller Llaneza (00:14:29)
  Càrrec: Regidora | Pertany a: PP
  4. Expedient sobre omissió de la funció interventora i aprovació de la fase de gasto ADO de diverses factures presentades, exp. 1958/2018.

  Dolores Sánchez Parra (00:20:58)
  Càrrec: Alcaldessa | Pertany a: Pspv-Psoe
  4. Expedient sobre omissió de la funció interventora i aprovació de la fase de gasto ADO de diverses factures presentades, exp. 1958/2018.

  Juan Miguel Bayarri Moreno (00:21:24)
  Càrrec: Hisenda, Promoció lingüística, Comerç, Esports, Protecció civil i emergències, sanitat, mercats, consum, festes, falles, festejos taurins, ramaderia, seguretat ciutadana en les urbanitzacions i altres. | Pertany a: Pspv-Psoe
  4. Expedient sobre omissió de la funció interventora i aprovació de la fase de gasto ADO de diverses factures presentades, exp. 1958/2018.

  Dolores Sánchez Parra (00:22:06)
  Càrrec: Alcaldessa | Pertany a: Pspv-Psoe
  4. Expedient sobre omissió de la funció interventora i aprovació de la fase de gasto ADO de diverses factures presentades, exp. 1958/2018.

  Paz Carceller Llaneza (00:22:12)
  Càrrec: Regidora | Pertany a: PP
  4. Expedient sobre omissió de la funció interventora i aprovació de la fase de gasto ADO de diverses factures presentades, exp. 1958/2018.

  Dolores Sánchez Parra (00:25:11)
  Càrrec: Alcaldessa | Pertany a: Pspv-Psoe
  4. Expedient sobre omissió de la funció interventora i aprovació de la fase de gasto ADO de diverses factures presentades, exp. 1958/2018.
  5. Proposició del grup polític municipal COMPROMÍS per demanar la retirada de la cartelleria informativa institucional innecessària, exp. 114/2019.

  Secretari (00:29:38)
  Càrrec: Secretari General del Ple | Pertany a: Ajuntament
  5. Proposició del grup polític municipal COMPROMÍS per demanar la retirada de la cartelleria informativa institucional innecessària, exp. 114/2019.

  Dolores Sánchez Parra (00:29:55)
  Càrrec: Alcaldessa | Pertany a: Pspv-Psoe
  5. Proposició del grup polític municipal COMPROMÍS per demanar la retirada de la cartelleria informativa institucional innecessària, exp. 114/2019.

  Xavier Alcácer Sanchis (00:30:01)
  Càrrec: Regidor | Pertany a: Compromís
  5. Proposició del grup polític municipal COMPROMÍS per demanar la retirada de la cartelleria informativa institucional innecessària, exp. 114/2019.

  Dolores Sánchez Parra (00:31:58)
  Càrrec: Alcaldessa | Pertany a: Pspv-Psoe
  5. Proposició del grup polític municipal COMPROMÍS per demanar la retirada de la cartelleria informativa institucional innecessària, exp. 114/2019.
  6. Proposició del grup polític municipal COMPROMÍS per salvaguardar la taronja valenciana, exp. 94/2019.

  Secretari (00:32:11)
  Càrrec: Secretari General del Ple | Pertany a: Ajuntament
  6. Proposició del grup polític municipal COMPROMÍS per salvaguardar la taronja valenciana, exp. 94/2019.

  Dolores Sánchez Parra (00:32:29)
  Càrrec: Alcaldessa | Pertany a: Pspv-Psoe
  6. Proposició del grup polític municipal COMPROMÍS per salvaguardar la taronja valenciana, exp. 94/2019.

  Enric Esteve Ramón (00:32:33)
  Càrrec: Regidor | Pertany a: Compromís
  6. Proposició del grup polític municipal COMPROMÍS per salvaguardar la taronja valenciana, exp. 94/2019.

  Dolores Sánchez Parra (00:38:44)
  Càrrec: Alcaldessa | Pertany a: Pspv-Psoe
  6. Proposició del grup polític municipal COMPROMÍS per salvaguardar la taronja valenciana, exp. 94/2019.

  Paz Carceller Llaneza (00:38:49)
  Càrrec: Regidora | Pertany a: PP
  6. Proposició del grup polític municipal COMPROMÍS per salvaguardar la taronja valenciana, exp. 94/2019.

  Dolores Sánchez Parra (00:42:12)
  Càrrec: Alcaldessa | Pertany a: Pspv-Psoe
  6. Proposició del grup polític municipal COMPROMÍS per salvaguardar la taronja valenciana, exp. 94/2019.

  Enric Esteve Ramón (00:42:23)
  Càrrec: Regidor | Pertany a: Compromís
  6. Proposició del grup polític municipal COMPROMÍS per salvaguardar la taronja valenciana, exp. 94/2019.

  Dolores Sánchez Parra (00:43:09)
  Càrrec: Alcaldessa | Pertany a: Pspv-Psoe
  6. Proposició del grup polític municipal COMPROMÍS per salvaguardar la taronja valenciana, exp. 94/2019.

  Ana Gómez-Pimpollo Orellana (00:43:12)
  Càrrec: Urbanisme, ordenació del territori i paisatge, patrimoni, residus sòlids, cicle integral de l'aigua, serveis municipals, brigada municipal d'obres, serveis, neteja viària i altres | Pertany a: Pspv-Psoe
  6. Proposició del grup polític municipal COMPROMÍS per salvaguardar la taronja valenciana, exp. 94/2019.

  Dolores Sánchez Parra (00:43:35)
  Càrrec: Alcaldessa | Pertany a: Pspv-Psoe
  6. Proposició del grup polític municipal COMPROMÍS per salvaguardar la taronja valenciana, exp. 94/2019.

  Paz Carceller Llaneza (00:43:37)
  Càrrec: Regidora | Pertany a: PP
  6. Proposició del grup polític municipal COMPROMÍS per salvaguardar la taronja valenciana, exp. 94/2019.

  Dolores Sánchez Parra (00:44:32)
  Càrrec: Alcaldessa | Pertany a: Pspv-Psoe
  6. Proposició del grup polític municipal COMPROMÍS per salvaguardar la taronja valenciana, exp. 94/2019.
  7. Proposició dels grups polítics municipals PSOE i EUPV:AC pel reforç i la posada en valor de les mesures previstes en el pacte d'estat en matèria de violència de gènere, exp. 122/2019.

  Secretari (00:44:45)
  Càrrec: Secretari General del Ple | Pertany a: Ajuntament
  7. Proposició dels grups polítics municipals PSOE i EUPV:AC pel reforç i la posada en valor de les mesures previstes en el pacte d'estat en matèria de violència de gènere, exp. 122/2019.

  Dolores Sánchez Parra (00:45:11)
  Càrrec: Alcaldessa | Pertany a: Pspv-Psoe
  7. Proposició dels grups polítics municipals PSOE i EUPV:AC pel reforç i la posada en valor de les mesures previstes en el pacte d'estat en matèria de violència de gènere, exp. 122/2019.

  Maria del Carmen Cortell Albert (00:45:31)
  Càrrec: Joventut, Cultura, Serveis Socials, Administració Electrònica, Transparència, Noves Tecnologies, Participació Ciutadana, Protecció de Dades, Educació i altres. | Pertany a: Pspv-Psoe
  7. Proposició dels grups polítics municipals PSOE i EUPV:AC pel reforç i la posada en valor de les mesures previstes en el pacte d'estat en matèria de violència de gènere, exp. 122/2019.

  Dolores Sánchez Parra (00:50:59)
  Càrrec: Alcaldessa | Pertany a: Pspv-Psoe
  7. Proposició dels grups polítics municipals PSOE i EUPV:AC pel reforç i la posada en valor de les mesures previstes en el pacte d'estat en matèria de violència de gènere, exp. 122/2019.

  Mar Mazo Jiménez (00:51:10)
  Càrrec: Regidora | Pertany a: Compromís
  7. Proposició dels grups polítics municipals PSOE i EUPV:AC pel reforç i la posada en valor de les mesures previstes en el pacte d'estat en matèria de violència de gènere, exp. 122/2019.

  Dolores Sánchez Parra (00:52:20)
  Càrrec: Alcaldessa | Pertany a: Pspv-Psoe
  7. Proposició dels grups polítics municipals PSOE i EUPV:AC pel reforç i la posada en valor de les mesures previstes en el pacte d'estat en matèria de violència de gènere, exp. 122/2019.

  Maria del Carmen Cortell Albert (00:52:31)
  Càrrec: Joventut, Cultura, Serveis Socials, Administració Electrònica, Transparència, Noves Tecnologies, Participació Ciutadana, Protecció de Dades, Educació i altres. | Pertany a: Pspv-Psoe
  7. Proposició dels grups polítics municipals PSOE i EUPV:AC pel reforç i la posada en valor de les mesures previstes en el pacte d'estat en matèria de violència de gènere, exp. 122/2019.

  Dolores Sánchez Parra (00:53:52)
  Càrrec: Alcaldessa | Pertany a: Pspv-Psoe
  7. Proposició dels grups polítics municipals PSOE i EUPV:AC pel reforç i la posada en valor de les mesures previstes en el pacte d'estat en matèria de violència de gènere, exp. 122/2019.

  Paz Carceller Llaneza (00:53:58)
  Càrrec: Regidora | Pertany a: PP
  7. Proposició dels grups polítics municipals PSOE i EUPV:AC pel reforç i la posada en valor de les mesures previstes en el pacte d'estat en matèria de violència de gènere, exp. 122/2019.

  Dolores Sánchez Parra (00:59:27)
  Càrrec: Alcaldessa | Pertany a: Pspv-Psoe
  7. Proposició dels grups polítics municipals PSOE i EUPV:AC pel reforç i la posada en valor de les mesures previstes en el pacte d'estat en matèria de violència de gènere, exp. 122/2019.

  Ana Gómez-Pimpollo Orellana (00:59:45)
  Càrrec: Urbanisme, ordenació del territori i paisatge, patrimoni, residus sòlids, cicle integral de l'aigua, serveis municipals, brigada municipal d'obres, serveis, neteja viària i altres | Pertany a: Pspv-Psoe
  7. Proposició dels grups polítics municipals PSOE i EUPV:AC pel reforç i la posada en valor de les mesures previstes en el pacte d'estat en matèria de violència de gènere, exp. 122/2019.

  Dolores Sánchez Parra (01:01:39)
  Càrrec: Alcaldessa | Pertany a: Pspv-Psoe
  7. Proposició dels grups polítics municipals PSOE i EUPV:AC pel reforç i la posada en valor de les mesures previstes en el pacte d'estat en matèria de violència de gènere, exp. 122/2019.

  Paz Carceller Llaneza (01:01:43)
  Càrrec: Regidora | Pertany a: PP
  7. Proposició dels grups polítics municipals PSOE i EUPV:AC pel reforç i la posada en valor de les mesures previstes en el pacte d'estat en matèria de violència de gènere, exp. 122/2019.

  Dolores Sánchez Parra (01:04:46)
  Càrrec: Alcaldessa | Pertany a: Pspv-Psoe
  7. Proposició dels grups polítics municipals PSOE i EUPV:AC pel reforç i la posada en valor de les mesures previstes en el pacte d'estat en matèria de violència de gènere, exp. 122/2019.
  8. Donar compte de les resolucions numerades de la 4100 a la 4644 de l'exercici 2018.

  Secretari (01:09:56)
  Càrrec: Secretari General del Ple | Pertany a: Ajuntament
  8. Donar compte de les resolucions numerades de la 4100 a la 4644 de l'exercici 2018.

  Dolores Sánchez Parra (01:10:10)
  Càrrec: Alcaldessa | Pertany a: Pspv-Psoe
  8. Donar compte de les resolucions numerades de la 4100 a la 4644 de l'exercici 2018.

  Paz Carceller Llaneza (01:10:24)
  Càrrec: Regidora | Pertany a: PP
  8. Donar compte de les resolucions numerades de la 4100 a la 4644 de l'exercici 2018.

  Dolores Sánchez Parra (01:10:48)
  Càrrec: Alcaldessa | Pertany a: Pspv-Psoe
  8. Donar compte de les resolucions numerades de la 4100 a la 4644 de l'exercici 2018.

  Paz Carceller Llaneza (01:10:59)
  Càrrec: Regidora | Pertany a: PP
  8. Donar compte de les resolucions numerades de la 4100 a la 4644 de l'exercici 2018.

  Dolores Sánchez Parra (01:11:19)
  Càrrec: Alcaldessa | Pertany a: Pspv-Psoe
  8. Donar compte de les resolucions numerades de la 4100 a la 4644 de l'exercici 2018.
  9. Precs i preguntes.

  Secretari (01:11:47)
  Càrrec: Secretari General del Ple | Pertany a: Ajuntament
  9. Precs i preguntes.

  Dolores Sánchez Parra (01:11:58)
  Càrrec: Alcaldessa | Pertany a: Pspv-Psoe
  9. Precs i preguntes.

  José Vicente Agustí Monzonís (01:12:16)
  Càrrec: Regidor | Pertany a: Ara Puçol
  9. Precs i preguntes.

  Dolores Sánchez Parra (01:15:31)
  Càrrec: Alcaldessa | Pertany a: Pspv-Psoe
  9. Precs i preguntes.

  Mar Mazo Jiménez (01:15:38)
  Càrrec: Regidora | Pertany a: Compromís
  9. Precs i preguntes.

  Dolores Sánchez Parra (01:17:19)
  Càrrec: Alcaldessa | Pertany a: Pspv-Psoe
  9. Precs i preguntes.

  Enric Esteve Ramón (01:17:22)
  Càrrec: Regidor | Pertany a: Compromís
  9. Precs i preguntes.

  Dolores Sánchez Parra (01:19:43)
  Càrrec: Alcaldessa | Pertany a: Pspv-Psoe
  9. Precs i preguntes.

  Xavier Alcácer Sanchis (01:19:49)
  Càrrec: Regidor | Pertany a: Compromís
  9. Precs i preguntes.

  Dolores Sánchez Parra (01:22:01)
  Càrrec: Alcaldessa | Pertany a: Pspv-Psoe
  9. Precs i preguntes.

  Eloísa Rosa Martínez (01:22:07)
  Càrrec: Regidora | Pertany a: PP
  9. Precs i preguntes.

  Dolores Sánchez Parra (01:22:26)
  Càrrec: Alcaldessa | Pertany a: Pspv-Psoe
  9. Precs i preguntes.

  Salvador Almenara Dura (01:22:35)
  Càrrec: Regidor | Pertany a: PP
  9. Precs i preguntes.

  Dolores Sánchez Parra (01:24:16)
  Càrrec: Alcaldessa | Pertany a: Pspv-Psoe
  9. Precs i preguntes.

  José Mª Esteve Moreno (01:24:22)
  Càrrec: Regidor | Pertany a: PP
  9. Precs i preguntes.

  Dolores Sánchez Parra (01:27:05)
  Càrrec: Alcaldessa | Pertany a: Pspv-Psoe
  9. Precs i preguntes.

  Salvador Ávila Puchol (01:27:12)
  Càrrec: Regidor | Pertany a: PP
  9. Precs i preguntes.

  Dolores Sánchez Parra (01:27:50)
  Càrrec: Alcaldessa | Pertany a: Pspv-Psoe
  9. Precs i preguntes.

  Paz Carceller Llaneza (01:27:55)
  Càrrec: Regidora | Pertany a: PP
  9. Precs i preguntes.

  Dolores Sánchez Parra (01:32:31)
  Càrrec: Alcaldessa | Pertany a: Pspv-Psoe
  9. Precs i preguntes.

  Merche Sanchis Montañana (01:32:34)
  Càrrec: Regidora | Pertany a: PP
  9. Precs i preguntes.

  Dolores Sánchez Parra (01:34:26)
  Càrrec: Alcaldessa | Pertany a: Pspv-Psoe
  9. Precs i preguntes.

  Ana Gómez-Pimpollo Orellana (01:38:04)
  Càrrec: Urbanisme, ordenació del territori i paisatge, patrimoni, residus sòlids, cicle integral de l'aigua, serveis municipals, brigada municipal d'obres, serveis, neteja viària i altres | Pertany a: Pspv-Psoe
  9. Precs i preguntes.

  Dolores Sánchez Parra (01:38:13)
  Càrrec: Alcaldessa | Pertany a: Pspv-Psoe
  9. Precs i preguntes.

  Maria del Carmen Cortell Albert (01:41:12)
  Càrrec: Joventut, Cultura, Serveis Socials, Administració Electrònica, Transparència, Noves Tecnologies, Participació Ciutadana, Protecció de Dades, Educació i altres. | Pertany a: Pspv-Psoe
  9. Precs i preguntes.

  Dolores Sánchez Parra (01:41:49)
  Càrrec: Alcaldessa | Pertany a: Pspv-Psoe
  9. Precs i preguntes.

  Ana Gómez-Pimpollo Orellana (01:43:40)
  Càrrec: Urbanisme, ordenació del territori i paisatge, patrimoni, residus sòlids, cicle integral de l'aigua, serveis municipals, brigada municipal d'obres, serveis, neteja viària i altres | Pertany a: Pspv-Psoe
  9. Precs i preguntes.

  Dolores Sánchez Parra (01:44:15)
  Càrrec: Alcaldessa | Pertany a: Pspv-Psoe
  9. Precs i preguntes.

  Ana Gómez-Pimpollo Orellana (01:44:36)
  Càrrec: Urbanisme, ordenació del territori i paisatge, patrimoni, residus sòlids, cicle integral de l'aigua, serveis municipals, brigada municipal d'obres, serveis, neteja viària i altres | Pertany a: Pspv-Psoe
  9. Precs i preguntes.

  Dolores Sánchez Parra (01:44:57)
  Càrrec: Alcaldessa | Pertany a: Pspv-Psoe
  9. Precs i preguntes.
  LA VOZ DEL PUEBLO

  Públic (01:45:23)
  Càrrec: Assistent a la sessió | Pertany a: Públic
  LA VOZ DEL PUEBLO

  Dolores Sánchez Parra (01:48:16)
  Càrrec: Alcaldessa | Pertany a: Pspv-Psoe
  LA VOZ DEL PUEBLO

  Públic (01:48:20)
  Càrrec: Assistent a la sessió | Pertany a: Públic
  LA VOZ DEL PUEBLO

  Dolores Sánchez Parra (01:53:17)
  Càrrec: Alcaldessa | Pertany a: Pspv-Psoe
  LA VOZ DEL PUEBLO

  Ana Gómez-Pimpollo Orellana (01:53:57)
  Càrrec: Urbanisme, ordenació del territori i paisatge, patrimoni, residus sòlids, cicle integral de l'aigua, serveis municipals, brigada municipal d'obres, serveis, neteja viària i altres | Pertany a: Pspv-Psoe
  LA VOZ DEL PUEBLO

  Dolores Sánchez Parra (01:54:45)
  Càrrec: Alcaldessa | Pertany a: Pspv-Psoe
  LA VOZ DEL PUEBLO

  Públic (01:58:24)
  Càrrec: Assistent a la sessió | Pertany a: Públic
  LA VOZ DEL PUEBLO

  Dolores Sánchez Parra (01:58:40)
  Càrrec: Alcaldessa | Pertany a: Pspv-Psoe
  LA VOZ DEL PUEBLO

  ORDRE DEL DIA


  1. Aprovació, si és procedent, de l’Acta de la sessió núm. 5, de data 28 de maig de 2018. (00:00:26)

  Aprovat

  Dolores Sánchez Parra (00:00:02)
  Càrrec: Alcaldessa | Pertany a: Pspv-Psoe

  Secretari (00:00:55)
  Càrrec: Secretari General del Ple | Pertany a: Ajuntament

  Dolores Sánchez Parra (00:01:10)
  Càrrec: Alcaldessa | Pertany a: Pspv-Psoe

  2. Assumptes oficials. (00:01:19)


  Dolores Sánchez Parra (00:01:10)
  Càrrec: Alcaldessa | Pertany a: Pspv-Psoe

  Secretari (00:01:22)
  Càrrec: Secretari General del Ple | Pertany a: Ajuntament

  Dolores Sánchez Parra (00:01:26)
  Càrrec: Alcaldessa | Pertany a: Pspv-Psoe