Ajuntament de Puçol
/uploads/puçol/2018-04-05_19-46-54_puzol.png

Desde aquí, podéis visualizar todos los plenos del Ayuntamiento de Puçol y consultar sus acuerdos.

Inicio | Sesiones 2019 | 29-04-2019Ubicación
Sala de sesiones plenarias del Ayuntamiento

Descripción de la sesión
Sesión de fecha 29 de abril de 2019

Duración 00:00

 • PARTIDO POLITICO/GRUPOINTERVENCIONESTIEMPO
  Alcaldessa 10 00:26:55
  Pspv-Psoe 93 01:13:33
  Compromís 9 00:22:26
  PP 4 00:04:39
  C's 3 00:04:30
  Ajuntament 15 00:03:51
  Públic 10 00:05:57
  EU - Esquerra Unida 2 00:02:13
  Pavalur 1 00:01:25
  Ara Puçol 4 00:01:29
  VOX 0 00:00:00

  INTERVENCIONES


  Dolores Sánchez Parra (00:00:00)
  Cargo: Alcaldessa | Pertenece a: Pspv-Psoe
  1. Aprovació, si és procedent, de l’Acta de la sessió núm. 7, de data 21 de setembre de 2019.

  Secretari (00:00:22)
  Cargo: Secretari General del Ple | Pertenece a: Ajuntament
  1. Aprovació, si és procedent, de l’Acta de la sessió núm. 7, de data 21 de setembre de 2019.

  Dolores Sánchez Parra (00:00:34)
  Cargo: Alcaldessa | Pertenece a: Pspv-Psoe
  1. Aprovació, si és procedent, de l’Acta de la sessió núm. 7, de data 21 de setembre de 2019.
  2. Assumptes oficials.

  Secretari (00:00:45)
  Cargo: Secretari General del Ple | Pertenece a: Ajuntament
  2. Assumptes oficials.

  Dolores Sánchez Parra (00:00:55)
  Cargo: Alcaldessa | Pertenece a: Pspv-Psoe
  2. Assumptes oficials.
  3. Aprovació del model de declaració d'activitats i béns i del model de declaració de causes de possible incompatibilitat dels membres de la Corporació, exp. 760/2019.

  Secretari (00:05:07)
  Cargo: Secretari General del Ple | Pertenece a: Ajuntament
  3. Aprovació del model de declaració d'activitats i béns i del model de declaració de causes de possible incompatibilitat dels membres de la Corporació, exp. 760/2019.

  Dolores Sánchez Parra (00:05:27)
  Cargo: Alcaldessa | Pertenece a: Pspv-Psoe
  3. Aprovació del model de declaració d'activitats i béns i del model de declaració de causes de possible incompatibilitat dels membres de la Corporació, exp. 760/2019.

  Secretari (00:06:24)
  Cargo: Secretari General del Ple | Pertenece a: Ajuntament
  4. Proposició dels grups polítics municipals PP i PSOE en defensa de les celebracions de bous al carrer, exp. 791/2019.

  Dolores Sánchez Parra (00:06:43)
  Cargo: Alcaldessa | Pertenece a: Pspv-Psoe
  4. Proposició dels grups polítics municipals PP i PSOE en defensa de les celebracions de bous al carrer, exp. 791/2019.

  Paz Carceller Llaneza (00:06:48)
  Cargo: Regidora | Pertenece a: PP
  4. Proposició dels grups polítics municipals PP i PSOE en defensa de les celebracions de bous al carrer, exp. 791/2019.

  Dolores Sánchez Parra (00:11:58)
  Cargo: Alcaldessa | Pertenece a: Pspv-Psoe
  4. Proposició dels grups polítics municipals PP i PSOE en defensa de les celebracions de bous al carrer, exp. 791/2019.

  Rubén Vaquero Garcés (00:12:09)
  Cargo: Regidor | Pertenece a: C's
  4. Proposició dels grups polítics municipals PP i PSOE en defensa de les celebracions de bous al carrer, exp. 791/2019.

  Dolores Sánchez Parra (00:12:17)
  Cargo: Alcaldessa | Pertenece a: Pspv-Psoe
  4. Proposició dels grups polítics municipals PP i PSOE en defensa de les celebracions de bous al carrer, exp. 791/2019.

  Enric Esteve Ramón (00:12:23)
  Cargo: Regidor | Pertenece a: Compromís
  4. Proposició dels grups polítics municipals PP i PSOE en defensa de les celebracions de bous al carrer, exp. 791/2019.

  Dolores Sánchez Parra (00:14:38)
  Cargo: Alcaldessa | Pertenece a: Pspv-Psoe
  4. Proposició dels grups polítics municipals PP i PSOE en defensa de les celebracions de bous al carrer, exp. 791/2019.

  Paz Carceller Llaneza (00:14:44)
  Cargo: Regidora | Pertenece a: PP
  4. Proposició dels grups polítics municipals PP i PSOE en defensa de les celebracions de bous al carrer, exp. 791/2019.

  Dolores Sánchez Parra (00:16:37)
  Cargo: Alcaldessa | Pertenece a: Pspv-Psoe
  4. Proposició dels grups polítics municipals PP i PSOE en defensa de les celebracions de bous al carrer, exp. 791/2019.
  5. Expedient de modificació núm. 13/2019, crèdits extraordinaris i suplements de crèdit (anul·lable), exp. 521/2019.

  Secretari (00:17:49)
  Cargo: Secretari General del Ple | Pertenece a: Ajuntament
  5. Expedient de modificació núm. 13/2019, crèdits extraordinaris i suplements de crèdit (anul·lable), exp. 521/2019.

  Dolores Sánchez Parra (00:18:11)
  Cargo: Alcaldessa | Pertenece a: Pspv-Psoe
  5. Expedient de modificació núm. 13/2019, crèdits extraordinaris i suplements de crèdit (anul·lable), exp. 521/2019.

  Juan Miguel Bayarri Moreno (00:18:13)
  Cargo: Hisenda, Promoció lingüística, Comerç, Esports, Protecció civil i emergències, sanitat, mercats, consum, festes, falles, festejos taurins, ramaderia, seguretat ciutadana en les urbanitzacions i altres. | Pertenece a: Pspv-Psoe
  5. Expedient de modificació núm. 13/2019, crèdits extraordinaris i suplements de crèdit (anul·lable), exp. 521/2019.

  Dolores Sánchez Parra (00:19:42)
  Cargo: Alcaldessa | Pertenece a: Pspv-Psoe
  5. Expedient de modificació núm. 13/2019, crèdits extraordinaris i suplements de crèdit (anul·lable), exp. 521/2019.
  6. Expedient de modificació núm. 14/2019 crèdits extraordinaris i suplements de crèdit, exp. 522/2019.

  Secretari (00:20:01)
  Cargo: Secretari General del Ple | Pertenece a: Ajuntament
  6. Expedient de modificació núm. 14/2019 crèdits extraordinaris i suplements de crèdit, exp. 522/2019.

  Dolores Sánchez Parra (00:20:14)
  Cargo: Alcaldessa | Pertenece a: Pspv-Psoe
  6. Expedient de modificació núm. 14/2019 crèdits extraordinaris i suplements de crèdit, exp. 522/2019.

  Juan Miguel Bayarri Moreno (00:20:18)
  Cargo: Hisenda, Promoció lingüística, Comerç, Esports, Protecció civil i emergències, sanitat, mercats, consum, festes, falles, festejos taurins, ramaderia, seguretat ciutadana en les urbanitzacions i altres. | Pertenece a: Pspv-Psoe
  6. Expedient de modificació núm. 14/2019 crèdits extraordinaris i suplements de crèdit, exp. 522/2019.

  Dolores Sánchez Parra (00:22:15)
  Cargo: Alcaldessa | Pertenece a: Pspv-Psoe
  6. Expedient de modificació núm. 14/2019 crèdits extraordinaris i suplements de crèdit, exp. 522/2019.

  Paz Carceller Llaneza (00:22:24)
  Cargo: Regidora | Pertenece a: PP
  6. Expedient de modificació núm. 14/2019 crèdits extraordinaris i suplements de crèdit, exp. 522/2019.

  Dolores Sánchez Parra (00:25:17)
  Cargo: Alcaldessa | Pertenece a: Pspv-Psoe
  6. Expedient de modificació núm. 14/2019 crèdits extraordinaris i suplements de crèdit, exp. 522/2019.

  Juan Miguel Bayarri Moreno (00:25:29)
  Cargo: Hisenda, Promoció lingüística, Comerç, Esports, Protecció civil i emergències, sanitat, mercats, consum, festes, falles, festejos taurins, ramaderia, seguretat ciutadana en les urbanitzacions i altres. | Pertenece a: Pspv-Psoe
  6. Expedient de modificació núm. 14/2019 crèdits extraordinaris i suplements de crèdit, exp. 522/2019.

  Dolores Sánchez Parra (00:28:46)
  Cargo: Alcaldessa | Pertenece a: Pspv-Psoe
  6. Expedient de modificació núm. 14/2019 crèdits extraordinaris i suplements de crèdit, exp. 522/2019.

  Paz Carceller Llaneza (00:28:52)
  Cargo: Regidora | Pertenece a: PP
  6. Expedient de modificació núm. 14/2019 crèdits extraordinaris i suplements de crèdit, exp. 522/2019.

  Dolores Sánchez Parra (00:32:24)
  Cargo: Alcaldessa | Pertenece a: Pspv-Psoe
  6. Expedient de modificació núm. 14/2019 crèdits extraordinaris i suplements de crèdit, exp. 522/2019.
  7. Rectificació de l'Inventari Municipal de Béns i Drets a data 31/12/2018, exp. 622/2019.

  Secretari (00:36:12)
  Cargo: Secretari General del Ple | Pertenece a: Ajuntament
  7. Rectificació de l'Inventari Municipal de Béns i Drets a data 31/12/2018, exp. 622/2019.

  Dolores Sánchez Parra (00:36:26)
  Cargo: Alcaldessa | Pertenece a: Pspv-Psoe
  7. Rectificació de l'Inventari Municipal de Béns i Drets a data 31/12/2018, exp. 622/2019.

  Ana Gómez-Pimpollo Orellana (00:36:31)
  Cargo: Urbanisme, ordenació del territori i paisatge, patrimoni, residus sòlids, cicle integral de l'aigua, serveis municipals, brigada municipal d'obres, serveis, neteja viària i altres | Pertenece a: Pspv-Psoe
  7. Rectificació de l'Inventari Municipal de Béns i Drets a data 31/12/2018, exp. 622/2019.

  Dolores Sánchez Parra (00:37:38)
  Cargo: Alcaldessa | Pertenece a: Pspv-Psoe
  7. Rectificació de l'Inventari Municipal de Béns i Drets a data 31/12/2018, exp. 622/2019.
  8. Proposició del grup municipal PP sobre fiança per pintura de rastells en guals, exp. 767/2019

  Secretari (00:38:00)
  Cargo: Secretari General del Ple | Pertenece a: Ajuntament
  8. Proposició del grup municipal PP sobre fiança per pintura de rastells en guals, exp. 767/2019

  Dolores Sánchez Parra (00:38:13)
  Cargo: Alcaldessa | Pertenece a: Pspv-Psoe
  8. Proposició del grup municipal PP sobre fiança per pintura de rastells en guals, exp. 767/2019

  Paz Carceller Llaneza (00:38:54)
  Cargo: Regidora | Pertenece a: PP
  8. Proposició del grup municipal PP sobre fiança per pintura de rastells en guals, exp. 767/2019

  Dolores Sánchez Parra (00:46:46)
  Cargo: Alcaldessa | Pertenece a: Pspv-Psoe
  8. Proposició del grup municipal PP sobre fiança per pintura de rastells en guals, exp. 767/2019

  Juan José Manzaneque Gómez (00:47:04)
  Cargo: Mobilitat, medi ambient, memòria històrica, turisme i altres. | Pertenece a: EU - Esquerra Unida
  8. Proposició del grup municipal PP sobre fiança per pintura de rastells en guals, exp. 767/2019

  Dolores Sánchez Parra (00:48:00)
  Cargo: Alcaldessa | Pertenece a: Pspv-Psoe
  8. Proposició del grup municipal PP sobre fiança per pintura de rastells en guals, exp. 767/2019

  Xavier Alcácer Sanchis (00:48:05)
  Cargo: Regidor | Pertenece a: Compromís
  8. Proposició del grup municipal PP sobre fiança per pintura de rastells en guals, exp. 767/2019

  Dolores Sánchez Parra (00:50:51)
  Cargo: Alcaldessa | Pertenece a: Pspv-Psoe
  8. Proposició del grup municipal PP sobre fiança per pintura de rastells en guals, exp. 767/2019

  Paz Carceller Llaneza (00:50:55)
  Cargo: Regidora | Pertenece a: PP
  8. Proposició del grup municipal PP sobre fiança per pintura de rastells en guals, exp. 767/2019

  Dolores Sánchez Parra (00:52:26)
  Cargo: Alcaldessa | Pertenece a: Pspv-Psoe
  8. Proposició del grup municipal PP sobre fiança per pintura de rastells en guals, exp. 767/2019
  9. Aprovació del II Pla Municipal extern de ciutadania, exp. 1700/2018.

  Secretari (00:56:49)
  Cargo: Secretari General del Ple | Pertenece a: Ajuntament
  9. Aprovació del II Pla Municipal extern de ciutadania, exp. 1700/2018.

  Dolores Sánchez Parra (00:57:02)
  Cargo: Alcaldessa | Pertenece a: Pspv-Psoe
  9. Aprovació del II Pla Municipal extern de ciutadania, exp. 1700/2018.

  Maria del Carmen Cortell Albert (00:57:08)
  Cargo: Joventut, Cultura, Serveis Socials, Administració Electrònica, Transparència, Noves Tecnologies, Participació Ciutadana, Protecció de Dades, Educació i altres. | Pertenece a: Pspv-Psoe
  9. Aprovació del II Pla Municipal extern de ciutadania, exp. 1700/2018.

  Dolores Sánchez Parra (01:01:57)
  Cargo: Alcaldessa | Pertenece a: Pspv-Psoe