Ajuntament de Meliana
/uploads/meliana/2017-04-04_15-57-14_melianas.jpg Ajuntament de Meliana

Amb aquesta eina des de l'Ajuntament de Meliana posem a disposició dels ciutadans, totes les sessions publiques realitzades així com els seus acords.

Inici | Sessions 2020 | 28-12-2020Ubicació
Sala de sessions plenàries de l'Ajuntament

Descripció de la sessió
Sessió de data 28 d'desembre de 2020

Duració 00:00

 • PARTIT POLITIC/GRUPINTERVENCIONSTEMPS
  Alcalde 40 00:50:32
  Compromís 14 00:42:00
  PSPV-PSOE 4 00:03:29
  Grup Popular 18 00:24:22
  Asamblea Ciutadana Meliana 0 00:00:00
  Ajuntament 1 00:00:34
  Públic 0 00:00:00
  C'S 8 00:02:36
  EUPV 2 00:02:08

  INTERVENCIONS


  Josep Antoni Riera Vicent (00:00:06)
  Càrrec: Alcalde | Pertany a: Compromís
  1. Lectura i aprovació de l'acta anterior corresponent al Ple ordinari de 26 de novembre de 2020 (minuta 10/2020).

  José Manuel Zaragoza Segarra (00:02:18)
  Càrrec: Regidor | Pertany a: C'S
  1. Lectura i aprovació de l'acta anterior corresponent al Ple ordinari de 26 de novembre de 2020 (minuta 10/2020).

  Josep Antoni Riera Vicent (00:02:21)
  Càrrec: Alcalde | Pertany a: Compromís
  1. Lectura i aprovació de l'acta anterior corresponent al Ple ordinari de 26 de novembre de 2020 (minuta 10/2020).

  José Manuel Zaragoza Segarra (00:02:24)
  Càrrec: Regidor | Pertany a: C'S
  1. Lectura i aprovació de l'acta anterior corresponent al Ple ordinari de 26 de novembre de 2020 (minuta 10/2020).

  Josep Antoni Riera Vicent (00:03:10)
  Càrrec: Alcalde | Pertany a: Compromís
  1. Lectura i aprovació de l'acta anterior corresponent al Ple ordinari de 26 de novembre de 2020 (minuta 10/2020).
  2. Donar compte de les resolucions d’Alcaldia dictades des de l’últim Ple.

  Joan Orts Ruiz (00:03:36)
  Càrrec: Regidora | Pertany a: Compromís
  2. Donar compte de les resolucions d’Alcaldia dictades des de l’últim Ple.

  Josep Antoni Riera Vicent (00:08:22)
  Càrrec: Alcalde | Pertany a: Compromís
  2. Donar compte de les resolucions d’Alcaldia dictades des de l’últim Ple.

  Trinidad Montañana Traver (00:08:30)
  Càrrec: Regidora | Pertany a: Grup Popular
  2. Donar compte de les resolucions d’Alcaldia dictades des de l’últim Ple.

  Joan Orts Ruiz (00:10:04)
  Càrrec: Regidora | Pertany a: Compromís
  2. Donar compte de les resolucions d’Alcaldia dictades des de l’últim Ple.

  Josep Antoni Riera Vicent (00:15:24)
  Càrrec: Alcalde | Pertany a: Compromís
  2. Donar compte de les resolucions d’Alcaldia dictades des de l’últim Ple.
  3. Donar compte de les objeccions de la Intervenció Municipal.
  4. Canvi de retribució del regidor de Cultura.

  Josep Mateu Lahoz (00:18:02)
  Càrrec: Regidor | Pertany a: PSPV-PSOE
  4. Canvi de retribució del regidor de Cultura.

  Josep Antoni Riera Vicent (00:18:35)
  Càrrec: Alcalde | Pertany a: Compromís
  4. Canvi de retribució del regidor de Cultura.

  José Manuel Zaragoza Segarra (00:18:41)
  Càrrec: Regidor | Pertany a: C'S
  4. Canvi de retribució del regidor de Cultura.

  Josep Antoni Riera Vicent (00:18:57)
  Càrrec: Alcalde | Pertany a: Compromís
  4. Canvi de retribució del regidor de Cultura.

  Pedro A. Cuesta Tobajas (00:19:07)
  Càrrec: Regidor. Portaveu del PP | Pertany a: Grup Popular
  4. Canvi de retribució del regidor de Cultura.

  Josep Mateu Lahoz (00:19:41)
  Càrrec: Regidor | Pertany a: PSPV-PSOE
  4. Canvi de retribució del regidor de Cultura.

  Josep Antoni Riera Vicent (00:20:18)
  Càrrec: Alcalde | Pertany a: Compromís
  4. Canvi de retribució del regidor de Cultura.

  Pedro A. Cuesta Tobajas (00:22:00)
  Càrrec: Regidor. Portaveu del PP | Pertany a: Grup Popular
  4. Canvi de retribució del regidor de Cultura.

  Josep Antoni Riera Vicent (00:24:25)
  Càrrec: Alcalde | Pertany a: Compromís
  4. Canvi de retribució del regidor de Cultura.

  Josep Mateu Lahoz (00:24:32)
  Càrrec: Regidor | Pertany a: PSPV-PSOE
  4. Canvi de retribució del regidor de Cultura.

  Josep Antoni Riera Vicent (00:25:11)
  Càrrec: Alcalde | Pertany a: Compromís
  4. Canvi de retribució del regidor de Cultura.
  5. Adaptació i ampliació de la delegació a la Diputació de València de facultats en matèria de gestió tributària i recaptació de tributs, preus públics i altres ingressos de dret públic.

  Mª. Pilar Asensio Margaix (00:27:15)
  Càrrec: Regidora | Pertany a: Compromís
  5. Adaptació i ampliació de la delegació a la Diputació de València de facultats en matèria de gestió tributària i recaptació de tributs, preus públics i altres ingressos de dret públic.

  Josep Antoni Riera Vicent (00:27:55)
  Càrrec: Alcalde | Pertany a: Compromís
  5. Adaptació i ampliació de la delegació a la Diputació de València de facultats en matèria de gestió tributària i recaptació de tributs, preus públics i altres ingressos de dret públic.
  6. Ratificació de l’acord de la Junta de Govern Local de compromís de mantindré el Pacte d’Alcaldies.

  Rosa Peris Alfonso (00:28:35)
  Càrrec: Regidora | Pertany a: Compromís
  6. Ratificació de l’acord de la Junta de Govern Local de compromís de mantindré el Pacte d’Alcaldies.

  Josep Antoni Riera Vicent (00:36:49)
  Càrrec: Alcalde | Pertany a: Compromís
  6. Ratificació de l’acord de la Junta de Govern Local de compromís de mantindré el Pacte d’Alcaldies.
  7. Sol·licitud d’ajuda a la Direcció General de l’Aigua per al clavegueram de Roca.

  Pedro A. Cuesta Tobajas (00:41:39)
  Càrrec: Regidor. Portaveu del PP | Pertany a: Grup Popular
  7. Sol·licitud d’ajuda a la Direcció General de l’Aigua per al clavegueram de Roca.

  Josep Antoni Riera Vicent (00:42:19)
  Càrrec: Alcalde | Pertany a: Compromís
  7. Sol·licitud d’ajuda a la Direcció General de l’Aigua per al clavegueram de Roca.
  8. Acceptació delegació de competències Edificant El Crist.

  Joan Orts Ruiz (00:42:50)
  Càrrec: Regidora | Pertany a: Compromís
  8. Acceptació delegació de competències Edificant El Crist.

  Josep Antoni Riera Vicent (00:45:08)
  Càrrec: Alcalde | Pertany a: Compromís
  8. Acceptació delegació de competències Edificant El Crist.

  Pedro A. Cuesta Tobajas (00:45:16)
  Càrrec: Regidor. Portaveu del PP | Pertany a: Grup Popular
  8. Acceptació delegació de competències Edificant El Crist.

  Josep Antoni Riera Vicent (00:46:41)
  Càrrec: Alcalde | Pertany a: Compromís
  8. Acceptació delegació de competències Edificant El Crist.

  Joan Orts Ruiz (00:46:44)
  Càrrec: Regidora | Pertany a: Compromís
  8. Acceptació delegació de competències Edificant El Crist.

  Pedro A. Cuesta Tobajas (00:47:42)
  Càrrec: Regidor. Portaveu del PP | Pertany a: Grup Popular
  8. Acceptació delegació de competències Edificant El Crist.

  Joan Orts Ruiz (00:48:06)
  Càrrec: Regidora | Pertany a: Compromís
  8. Acceptació delegació de competències Edificant El Crist.

  Pedro A. Cuesta Tobajas (00:48:19)
  Càrrec: Regidor. Portaveu del PP | Pertany a: Grup Popular
  8. Acceptació delegació de competències Edificant El Crist.

  Josep Antoni Riera Vicent (00:48:30)
  Càrrec: Alcalde | Pertany a: Compromís
  8. Acceptació delegació de competències Edificant El Crist.
  9. Resolución de alegaciones a la modificación de la ordenanza fiscal reguladora de la tasa por el servicio de recogida de basuras y aprobación definitiva. 9.1. Ratificación de la inclusión por urgencia de la resolución de alegaciones a la modificación de la ordenanza fiscal reguladora de la tasa por el servicio de recogida de basuras y aprobación definitiva.
  10. Moción del P.P. para la implementación de ayudas al transporte dirigidas a estudiantes residentes en Meliana.

  Felix Manuel Escalona (00:55:30)
  Càrrec: Regidor | Pertany a: Grup Popular
  10. Moción del P.P. para la implementación de ayudas al transporte dirigidas a estudiantes residentes en Meliana.

  Josep Antoni Riera Vicent (00:58:03)
  Càrrec: Alcalde | Pertany a: Compromís
  10. Moción del P.P. para la implementación de ayudas al transporte dirigidas a estudiantes residentes en Meliana.

  Josep Mateu Lahoz (00:58:37)
  Càrrec: Regidor | Pertany a: PSPV-PSOE
  10. Moción del P.P. para la implementación de ayudas al transporte dirigidas a estudiantes residentes en Meliana.

  Josep Antoni Riera Vicent (01:00:17)
  Càrrec: Alcalde | Pertany a: Compromís
  10. Moción del P.P. para la implementación de ayudas al transporte dirigidas a estudiantes residentes en Meliana.

  Laura Enguidanos Calatayud (01:00:37)
  Càrrec: Regidora | Pertany a: EUPV
  10. Moción del P.P. para la implementación de ayudas al transporte dirigidas a estudiantes residentes en Meliana.

  Pedro A. Cuesta Tobajas (01:01:14)
  Càrrec: Regidor. Portaveu del PP | Pertany a: Grup Popular
  10. Moción del P.P. para la implementación de ayudas al transporte dirigidas a estudiantes residentes en Meliana.

  Josep Antoni Riera Vicent (01:01:32)
  Càrrec: Alcalde | Pertany a: Compromís
  10. Moción del P.P. para la implementación de ayudas al transporte dirigidas a estudiantes residentes en Meliana.

  Joan Orts Ruiz (01:01:37)
  Càrrec: Regidora | Pertany a: Compromís
  10. Moción del P.P. para la implementación de ayudas al transporte dirigidas a estudiantes residentes en Meliana.

  Josep Antoni Riera Vicent (01:03:35)
  Càrrec: Alcalde | Pertany a: Compromís
  10. Moción del P.P. para la implementación de ayudas al transporte dirigidas a estudiantes residentes en Meliana.

  Felix Manuel Escalona (01:06:05)
  Càrrec: Regidor | Pertany a: Grup Popular
  10. Moción del P.P. para la implementación de ayudas al transporte dirigidas a estudiantes residentes en Meliana.

  Josep Antoni Riera Vicent (01:08:15)
  Càrrec: Alcalde | Pertany a: Compromís
  10. Moción del P.P. para la implementación de ayudas al transporte dirigidas a estudiantes residentes en Meliana.

  José Manuel Zaragoza Segarra (01:08:27)
  Càrrec: Regidor | Pertany a: C'S
  10. Moción del P.P. para la implementación de ayudas al transporte dirigidas a estudiantes residentes en Meliana.

  Josep Antoni Riera Vicent (01:08:53)
  Càrrec: Alcalde | Pertany a: Compromís
  10. Moción del P.P. para la implementación de ayudas al transporte dirigidas a estudiantes residentes en Meliana.

  Laura Enguidanos Calatayud (01:09:01)
  Càrrec: Regidora | Pertany a: EUPV
  10. Moción del P.P. para la implementación de ayudas al transporte dirigidas a estudiantes residentes en Meliana.

  Josep Antoni Riera Vicent (01:10:32)
  Càrrec: Alcalde | Pertany a: Compromís
  10. Moción del P.P. para la implementación de ayudas al transporte dirigidas a estudiantes residentes en Meliana.

  Joan Orts Ruiz (01:10:37)
  Càrrec: Regidora | Pertany a: Compromís
  10. Moción del P.P. para la implementación de ayudas al transporte dirigidas a estudiantes residentes en Meliana.

  Josep Antoni Riera Vicent (01:11:24)
  Càrrec: Alcalde | Pertany a: Compromís
  10. Moción del P.P. para la implementación de ayudas al transporte dirigidas a estudiantes residentes en Meliana.

  Felix Manuel Escalona (01:14:50)
  Càrrec: Regidor | Pertany a: Grup Popular
  10. Moción del P.P. para la implementación de ayudas al transporte dirigidas a estudiantes residentes en Meliana.

  Josep Antoni Riera Vicent (01:17:10)
  Càrrec: Alcalde | Pertany a: Compromís
  10. Moción del P.P. para la implementación de ayudas al transporte dirigidas a estudiantes residentes en Meliana.
  11. Moció de la FVMP sobre reforma de la de la Constitució espanyola per a la reintegració efectiva del Dret Civil valencià.

  Joan Orts Ruiz (01:18:37)
  Càrrec: Regidora | Pertany a: Compromís
  11. Moció de la FVMP sobre reforma de la de la Constitució espanyola per a la reintegració efectiva del Dret Civil valencià.

  Josep Antoni Riera Vicent (01:24:04)
  Càrrec: Alcalde | Pertany a: Compromís
  11. Moció de la FVMP sobre reforma de la de la Constitució espanyola per a la reintegració efectiva del Dret Civil valencià.

  José Manuel Zaragoza Segarra (01:24:19)
  Càrrec: Regidor | Pertany a: C'S
  11. Moció de la FVMP sobre reforma de la de la Constitució espanyola per a la reintegració efectiva del Dret Civil valencià.

  Josep Antoni Riera Vicent (01:24:38)
  Càrrec: Alcalde | Pertany a: Compromís
  11. Moció de la FVMP sobre reforma de la de la Constitució espanyola per a la reintegració efectiva del Dret Civil valencià.
  12. Moció de la FVMP sobre el pacte per la industria

  Joan Orts Ruiz (01:25:26)
  Càrrec: Regidora | Pertany a: Compromís
  12. Moció de la FVMP sobre el pacte per la industria

  Josep Antoni Riera Vicent (01:33:02)
  Càrrec: Alcalde | Pertany a: Compromís
  12. Moció de la FVMP sobre el pacte per la industria
  13. Declaració institucional contra la violència de gènere.

  Pedro A. Cuesta Tobajas (01:33:40)
  Càrrec: Regidor. Portaveu del PP | Pertany a: Grup Popular
  13. Declaració institucional contra la violència de gènere.

  Josep Antoni Riera Vicent (01:37:21)
  Càrrec: Alcalde | Pertany a: Compromís
  13. Declaració institucional contra la violència de gènere.
  14. Precs i preguntes

  José Manuel Zaragoza Segarra (01:37:47)
  Càrrec: Regidor | Pertany a: C'S
  14. Precs i preguntes

  Trinidad Montañana Traver (01:38:13)
  Càrrec: Regidora | Pertany a: Grup Popular
  14. Precs i preguntes

  Josep Antoni Riera Vicent (01:39:28)
  Càrrec: Alcalde | Pertany a: Compromís
  14. Precs i preguntes

  Pedro A. Cuesta Tobajas (01:39:31)
  Càrrec: Regidor. Portaveu del PP | Pertany a: Grup Popular
  14. Precs i preguntes

  Josep Antoni Riera Vicent (01:39:53)
  Càrrec: Alcalde | Pertany a: Compromís
  14. Precs i preguntes

  Alfonso Pérez Hernández (01:40:02)
  Càrrec: Regidor | Pertany a: Grup Popular
  14. Precs i preguntes

  Josep Antoni Riera Vicent (01:40:27)
  Càrrec: Alcalde | Pertany a: Compromís
  14. Precs i preguntes

  Felix Manuel Escalona (01:40:33)
  Càrrec: Regidor | Pertany a: Grup Popular
  14. Precs i preguntes

  Josep Antoni Riera Vicent (01:41:14)
  Càrrec: Alcalde | Pertany a: Compromís
  14. Precs i preguntes

  Amparo Martí Alfonso (01:48:59)
  Càrrec: Regidora | Pertany a: Compromís
  14. Precs i preguntes

  Josep Antoni Riera Vicent (01:49:29)
  Càrrec: Alcalde | Pertany a: Compromís
  14. Precs i preguntes

  José Manuel Zaragoza Segarra (01:52:07)
  Càrrec: Regidor | Pertany a: C'S
  14. Precs i preguntes

  Josep Antoni Riera Vicent (01:52:21)
  Càrrec: Alcalde | Pertany a: Compromís
  14. Precs i preguntes

  José Manuel Zaragoza Segarra (01:52:42)
  Càrrec: Regidor | Pertany a: C'S
  14. Precs i preguntes

  Josep Antoni Riera Vicent (01:52:48)
  Càrrec: Alcalde | Pertany a: Compromís
  14. Precs i preguntes

  Trinidad Montañana Traver (01:52:53)
  Càrrec: Regidora | Pertany a: Grup Popular
  14. Precs i preguntes

  Josep Antoni Riera Vicent (01:54:40)
  Càrrec: Alcalde | Pertany a: Compromís
  14. Precs i preguntes

  Interventor (01:54:52)
  Càrrec: Interventor | Pertany a: Ajuntament
  14. Precs i preguntes

  Trinidad Montañana Traver (01:55:26)
  Càrrec: Regidora | Pertany a: Grup Popular
  14. Precs i preguntes

  Josep Antoni Riera Vicent (01:57:03)
  Càrrec: Alcalde | Pertany a: Compromís
  14. Precs i preguntes

  Amparo Martí Alfonso (02:00:35)
  Càrrec: Regidora | Pertany a: Compromís
  14. Precs i preguntes

  Josep Antoni Riera Vicent (02:00:56)
  Càrrec: Alcalde | Pertany a: Compromís
  14. Precs i preguntes

  Rosa Peris Alfonso (02:01:53)
  Càrrec: Regidora | Pertany a: Compromís
  14. Precs i preguntes

  Josep Antoni Riera Vicent (02:04:45)
  Càrrec: Alcalde | Pertany a: Compromís
  14. Precs i preguntes

  ORDRE DEL DIA


  1. Lectura i aprovació de l'acta anterior corresponent al Ple ordinari de 26 de novembre de 2020 (minuta 10/2020). (00:02:03)

  Aprovat

  Josep Antoni Riera Vicent (00:00:06)
  Càrrec: Alcalde | Pertany a: Compromís

  José Manuel Zaragoza Segarra (00:02:18)
  Càrrec: Regidor | Pertany a: C'S

  Josep Antoni Riera Vicent (00:02:21)
  Càrrec: Alcalde | Pertany a: Compromís

  José Manuel Zaragoza Segarra (00:02:24)
  Càrrec: Regidor | Pertany a: C'S

  Josep Antoni Riera Vicent (00:03:10)
  Càrrec: Alcalde | Pertany a: Compromís

  2. Donar compte de les resolucions d’Alcaldia dictades des de l’últim Ple. (00:03:24)

  Donar compte

  Josep Antoni Riera Vicent (00:03:10)
  Càrrec: Alcalde | Pertany a: Compromís

  Joan Orts Ruiz (00:03:36)
  Càrrec: Regidora | Pertany a: Compromís

  Josep Antoni Riera Vicent (00:08:22)
  Càrrec: Alcalde | Pertany a: Compromís

  Trinidad Montañana Traver (00:08:30)
  Càrrec: Regidora | Pertany a: Grup Popular

  Joan Orts Ruiz (00:10:04)
  Càrrec: Regidora | Pertany a: Compromís

  Josep Antoni Riera Vicent (00:15:24)
  Càrrec: Alcalde | Pertany a: Compromís

  3. Donar compte de les objeccions de la Intervenció Municipal. (00:15:34)

  Donar compte

  Josep Antoni Riera Vicent (00:15:24)
  Càrrec: Alcalde | Pertany a: Compromís

  4. Canvi de retribució del regidor de Cultura. (00:17:44)

  Aprovat

  Josep Antoni Riera Vicent (00:15:24)
  Càrrec: Alcalde | Pertany a: Compromís

  Josep Mateu Lahoz (00:18:02)
  Càrrec: Regidor | Pertany a: PSPV-PSOE

  Josep Antoni Riera Vicent (00:18:35)
  Càrrec: Alcalde | Pertany a: Compromís

  Debate (00:18:41)

  José Manuel Zaragoza Segarra (00:18:41)
  Càrrec: Regidor | Pertany a: C'S

  Josep Antoni Riera Vicent (00:18:57)
  Càrrec: Alcalde | Pertany a: Compromís

  Pedro A. Cuesta Tobajas (00:19:07)
  Càrrec: Regidor. Portaveu del PP | Pertany a: Grup Popular

  Josep Mateu Lahoz (00:19:41)
  Càrrec: Regidor | Pertany a: PSPV-PSOE

  Josep Antoni Riera Vicent (00:20:18)
  Càrrec: Alcalde | Pertany a: Compromís

  Pedro A. Cuesta Tobajas (00:22:00)
  Càrrec: Regidor. Portaveu del PP | Pertany a: Grup Popular

  Josep Antoni Riera Vicent (00:24:25)
  Càrrec: Alcalde | Pertany a: Compromís

  Josep Mateu Lahoz (00:24:32)
  Càrrec: Regidor | Pertany a: PSPV-PSOE

  Josep Antoni Riera Vicent (00:25:11)
  Càrrec: Alcalde | Pertany a: Compromís

  5. Adaptació i ampliació de la delegació a la Diputació de València de facultats en matèria de gestió tributària i recaptació de tributs, preus públics i altres ingressos de dret públic. (00:26:57)

  Aprovat

  Josep Antoni Riera Vicent (00:25:11)
  Càrrec: Alcalde | Pertany a: Compromís

  Mª. Pilar Asensio Margaix (00:27:15)
  Càrrec: Regidora | Pertany a: Compromís

  Josep Antoni Riera Vicent (00:27:55)
  Càrrec: Alcalde | Pertany a: Compromís

  6. Ratificació de l’acord de la Junta de Govern Local de compromís de mantindré el Pacte d’Alcaldies. (00:28:14)

  Aprovat

  Josep Antoni Riera Vicent (00:27:55)
  Càrrec: Alcalde | Pertany a: Compromís

  Rosa Peris Alfonso (00:28:35)
  Càrrec: Regidora | Pertany a: Compromís

  Josep Antoni Riera Vicent (00:36:49)
  Càrrec: Alcalde | Pertany a: Compromís

  7. Sol·licitud d’ajuda a la Direcció General de l’Aigua per al clavegueram de Roca. (00:37:21)

  Aprovat

  Josep Antoni Riera Vicent (00:36:49)
  Càrrec: Alcalde | Pertany a: Compromís

  Pedro A. Cuesta Tobajas (00:41:39)
  Càrrec: Regidor. Portaveu del PP | Pertany a: Grup Popular

  Josep Antoni Riera Vicent (00:42:19)
  Càrrec: Alcalde | Pertany a: Compromís

  8. Acceptació delegació de competències Edificant El Crist. (00:42:38)

  Aprovat