Ajuntament de Meliana
/uploads/meliana/2017-04-04_15-57-14_melianas.jpg Ajuntament de Meliana

Con esta herramienta desde el Ayuntamiento de Meliana ponemos a disposición de los ciudadanos, todas las sesiones públicas así como sus acuerdos.

Inicio | Sesiones 2018 | 25-10-2018Ubicación
Sala de sesiones plenarias del Ayuntamiento

Descripción de la sesión
Sesión de fecha 25 de octubre de 2018

Duración 00:00

 • PARTIDO POLITICO/GRUPOINTERVENCIONESTIEMPO
  Alcalde 59 00:26:20
  Compromís 12 00:31:11
  PSPV-PSOE 9 00:23:40
  Grup Popular 24 00:29:22
  Asamblea Ciutadana Meliana 13 00:19:16
  Ajuntament 0 00:00:00
  Públic 14 00:07:26

  INTERVENCIONES


  Josep Antoni Riera Vicent (00:00:07)
  Cargo: Alcalde | Pertenece a: Compromís
  1. Lectura i aprovació de l’acta de la sessió anterior del Ple de 27 de setembre de 2018 (minuta 9/ 2018), si procedeix.
  2. Donar compte de les resolucions d’Alcaldia dictades des de l’últim Ple.

  Joan Orts Ruiz (00:02:18)
  Cargo: 4rt. Tinent d'Alcalde. Foment Econòmic i Foment de l'Ocupació. | Pertenece a: Compromís
  2. Donar compte de les resolucions d’Alcaldia dictades des de l’últim Ple.

  Josep Antoni Riera Vicent (00:08:12)
  Cargo: Alcalde | Pertenece a: Compromís
  2. Donar compte de les resolucions d’Alcaldia dictades des de l’últim Ple.

  Pedro A. Cuesta Tobajas (00:08:16)
  Cargo: Regidor. Portaveu del PP | Pertenece a: Grup Popular
  2. Donar compte de les resolucions d’Alcaldia dictades des de l’últim Ple.

  Joan Orts Ruiz (00:08:45)
  Cargo: 4rt. Tinent d'Alcalde. Foment Econòmic i Foment de l'Ocupació. | Pertenece a: Compromís
  2. Donar compte de les resolucions d’Alcaldia dictades des de l’últim Ple.

  Josep Antoni Riera Vicent (00:09:55)
  Cargo: Alcalde | Pertenece a: Compromís
  2. Donar compte de les resolucions d’Alcaldia dictades des de l’últim Ple.
  3. Donar compte dels reparos d’Intervenció.
  4. Expedient modificació de crèdits i suplements de crèdits 18/2018

  Mª. Pilar Asensio Margaix (00:12:16)
  Cargo: 1a. Tinent d'Alcalde. Hisenda, Personal i Festes. | Pertenece a: Compromís
  4. Expedient modificació de crèdits i suplements de crèdits 18/2018

  Josep Antoni Riera Vicent (00:13:29)
  Cargo: Alcalde | Pertenece a: Compromís
  4. Expedient modificació de crèdits i suplements de crèdits 18/2018

  Pedro A. Cuesta Tobajas (00:13:36)
  Cargo: Regidor. Portaveu del PP | Pertenece a: Grup Popular
  4. Expedient modificació de crèdits i suplements de crèdits 18/2018

  Josep Antoni Riera Vicent (00:14:01)
  Cargo: Alcalde | Pertenece a: Compromís
  4. Expedient modificació de crèdits i suplements de crèdits 18/2018
  5. Proposta d’atorgament de la creu al mèrit policial amb distintiu blanc.

  Susana Marín Traura (00:16:47)
  Cargo: 2a Tinent d'Alcalde. Educació, Igualtat i Joventut. | Pertenece a: PSPV-PSOE
  5. Proposta d’atorgament de la creu al mèrit policial amb distintiu blanc.

  Josep Antoni Riera Vicent (00:17:07)
  Cargo: Alcalde | Pertenece a: Compromís
  5. Proposta d’atorgament de la creu al mèrit policial amb distintiu blanc.

  Pedro A. Cuesta Tobajas (00:17:10)
  Cargo: Regidor. Portaveu del PP | Pertenece a: Grup Popular
  5. Proposta d’atorgament de la creu al mèrit policial amb distintiu blanc.

  Josep Antoni Riera Vicent (00:17:21)
  Cargo: Alcalde | Pertenece a: Compromís
  5. Proposta d’atorgament de la creu al mèrit policial amb distintiu blanc.
  6. Modificació del Reglament de Cessió i Ús dels horts socials de Meliana.

  Amparo Martí Alfonso (00:19:09)
  Cargo: 3a. Tinent d'Alcalde. Agricultura, Roca, Fires i Mercat. | Pertenece a: Compromís
  6. Modificació del Reglament de Cessió i Ús dels horts socials de Meliana.

  Josep Antoni Riera Vicent (00:21:01)
  Cargo: Alcalde | Pertenece a: Compromís
  6. Modificació del Reglament de Cessió i Ús dels horts socials de Meliana.

  Juan J. Carbonell Molina (00:21:04)
  Cargo: Regidor | Pertenece a: Asamblea Ciutadana Meliana
  6. Modificació del Reglament de Cessió i Ús dels horts socials de Meliana.

  Josep Antoni Riera Vicent (00:22:03)
  Cargo: Alcalde | Pertenece a: Compromís
  6. Modificació del Reglament de Cessió i Ús dels horts socials de Meliana.

  Susana Marín Traura (00:22:08)
  Cargo: 2a Tinent d'Alcalde. Educació, Igualtat i Joventut. | Pertenece a: PSPV-PSOE
  6. Modificació del Reglament de Cessió i Ús dels horts socials de Meliana.

  Josep Antoni Riera Vicent (00:22:36)
  Cargo: Alcalde | Pertenece a: Compromís
  6. Modificació del Reglament de Cessió i Ús dels horts socials de Meliana.

  Pedro A. Cuesta Tobajas (00:22:39)
  Cargo: Regidor. Portaveu del PP | Pertenece a: Grup Popular
  6. Modificació del Reglament de Cessió i Ús dels horts socials de Meliana.

  Josep Antoni Riera Vicent (00:22:54)
  Cargo: Alcalde | Pertenece a: Compromís
  6. Modificació del Reglament de Cessió i Ús dels horts socials de Meliana.
  7. Acceptació de la delegació de la contractació en el Pla Provincial d’Obres i Servicis de la Diputació Provincial de València
  8. Moció del PP per a recuperar l’esperit de concòrdia i reconciliació que va presidir la transició espanyola i la defensa de la unitat d’Espanya.

  César Rodríguez Martínez (00:25:30)
  Cargo: Regidor | Pertenece a: Grup Popular
  8. Moció del PP per a recuperar l’esperit de concòrdia i reconciliació que va presidir la transició espanyola i la defensa de la unitat d’Espanya.

  Josep Antoni Riera Vicent (00:38:22)
  Cargo: Alcalde | Pertenece a: Compromís
  8. Moció del PP per a recuperar l’esperit de concòrdia i reconciliació que va presidir la transició espanyola i la defensa de la unitat d’Espanya.

  Juan J. Carbonell Molina (00:38:34)
  Cargo: Regidor | Pertenece a: Asamblea Ciutadana Meliana
  8. Moció del PP per a recuperar l’esperit de concòrdia i reconciliació que va presidir la transició espanyola i la defensa de la unitat d’Espanya.

  Josep Antoni Riera Vicent (00:43:28)
  Cargo: Alcalde | Pertenece a: Compromís
  8. Moció del PP per a recuperar l’esperit de concòrdia i reconciliació que va presidir la transició espanyola i la defensa de la unitat d’Espanya.

  Juan J. Carbonell Molina (00:43:51)
  Cargo: Regidor | Pertenece a: Asamblea Ciutadana Meliana
  8. Moció del PP per a recuperar l’esperit de concòrdia i reconciliació que va presidir la transició espanyola i la defensa de la unitat d’Espanya.

  Josep Antoni Riera Vicent (00:45:12)
  Cargo: Alcalde | Pertenece a: Compromís
  8. Moció del PP per a recuperar l’esperit de concòrdia i reconciliació que va presidir la transició espanyola i la defensa de la unitat d’Espanya.

  Susana Marín Traura (00:45:14)
  Cargo: 2a Tinent d'Alcalde. Educació, Igualtat i Joventut. | Pertenece a: PSPV-PSOE
  8. Moció del PP per a recuperar l’esperit de concòrdia i reconciliació que va presidir la transició espanyola i la defensa de la unitat d’Espanya.

  Josep Antoni Riera Vicent (00:49:13)
  Cargo: Alcalde | Pertenece a: Compromís
  8. Moció del PP per a recuperar l’esperit de concòrdia i reconciliació que va presidir la transició espanyola i la defensa de la unitat d’Espanya.

  Joan Orts Ruiz (00:49:16)
  Cargo: 4rt. Tinent d'Alcalde. Foment Econòmic i Foment de l'Ocupació. | Pertenece a: Compromís
  8. Moció del PP per a recuperar l’esperit de concòrdia i reconciliació que va presidir la transició espanyola i la defensa de la unitat d’Espanya.

  Josep Antoni Riera Vicent (00:50:56)
  Cargo: Alcalde | Pertenece a: Compromís
  8. Moció del PP per a recuperar l’esperit de concòrdia i reconciliació que va presidir la transició espanyola i la defensa de la unitat d’Espanya.

  César Rodríguez Martínez (00:50:58)
  Cargo: Regidor | Pertenece a: Grup Popular
  8. Moció del PP per a recuperar l’esperit de concòrdia i reconciliació que va presidir la transició espanyola i la defensa de la unitat d’Espanya.

  Josep Antoni Riera Vicent (00:56:54)
  Cargo: Alcalde | Pertenece a: Compromís
  8. Moció del PP per a recuperar l’esperit de concòrdia i reconciliació que va presidir la transició espanyola i la defensa de la unitat d’Espanya.

  Juan J. Carbonell Molina (00:57:02)
  Cargo: Regidor | Pertenece a: Asamblea Ciutadana Meliana
  8. Moció del PP per a recuperar l’esperit de concòrdia i reconciliació que va presidir la transició espanyola i la defensa de la unitat d’Espanya.

  Josep Antoni Riera Vicent (00:58:03)
  Cargo: Alcalde | Pertenece a: Compromís
  8. Moció del PP per a recuperar l’esperit de concòrdia i reconciliació que va presidir la transició espanyola i la defensa de la unitat d’Espanya.

  Juan J. Carbonell Molina (00:58:13)
  Cargo: Regidor | Pertenece a: Asamblea Ciutadana Meliana
  8. Moció del PP per a recuperar l’esperit de concòrdia i reconciliació que va presidir la transició espanyola i la defensa de la unitat d’Espanya.

  Josep Antoni Riera Vicent (00:59:44)
  Cargo: Alcalde | Pertenece a: Compromís
  8. Moció del PP per a recuperar l’esperit de concòrdia i reconciliació que va presidir la transició espanyola i la defensa de la unitat d’Espanya.

  Susana Marín Traura (00:59:47)
  Cargo: 2a Tinent d'Alcalde. Educació, Igualtat i Joventut. | Pertenece a: PSPV-PSOE
  8. Moció del PP per a recuperar l’esperit de concòrdia i reconciliació que va presidir la transició espanyola i la defensa de la unitat d’Espanya.

  Josep Antoni Riera Vicent (01:00:46)
  Cargo: Alcalde | Pertenece a: Compromís
  8. Moció del PP per a recuperar l’esperit de concòrdia i reconciliació que va presidir la transició espanyola i la defensa de la unitat d’Espanya.

  Joan Orts Ruiz (01:00:51)
  Cargo: 4rt. Tinent d'Alcalde. Foment Econòmic i Foment de l'Ocupació. | Pertenece a: Compromís
  8. Moció del PP per a recuperar l’esperit de concòrdia i reconciliació que va presidir la transició espanyola i la defensa de la unitat d’Espanya.

  Josep Antoni Riera Vicent (01:03:52)
  Cargo: Alcalde | Pertenece a: Compromís
  8. Moció del PP per a recuperar l’esperit de concòrdia i reconciliació que va presidir la transició espanyola i la defensa de la unitat d’Espanya.

  César Rodríguez Martínez (01:03:56)
  Cargo: Regidor | Pertenece a: Grup Popular
  8. Moció del PP per a recuperar l’esperit de concòrdia i reconciliació que va presidir la transició espanyola i la defensa de la unitat d’Espanya.

  Josep Antoni Riera Vicent (01:05:28)
  Cargo: Alcalde | Pertenece a: Compromís
  8. Moció del PP per a recuperar l’esperit de concòrdia i reconciliació que va presidir la transició espanyola i la defensa de la unitat d’Espanya.

  César Rodríguez Martínez (01:05:39)
  Cargo: Regidor | Pertenece a: Grup Popular
  8. Moció del PP per a recuperar l’esperit de concòrdia i reconciliació que va presidir la transició espanyola i la defensa de la unitat d’Espanya.

  Josep Antoni Riera Vicent (01:06:22)
  Cargo: Alcalde | Pertenece a: Compromís
  8. Moció del PP per a recuperar l’esperit de concòrdia i reconciliació que va presidir la transició espanyola i la defensa de la unitat d’Espanya.
  9. Moció de Compromís per la gratuïtat de la AP – 7 i l’adopció de mesures compensatòries mentre finalitza la pròrroga de la concessió.

  Joan Orts Ruiz (01:07:04)
  Cargo: 4rt. Tinent d'Alcalde. Foment Econòmic i Foment de l'Ocupació. | Pertenece a: Compromís
  9. Moció de Compromís per la gratuïtat de la AP – 7 i l’adopció de mesures compensatòries mentre finalitza la pròrroga de la concessió.

  Josep Antoni Riera Vicent (01:13:04)
  Cargo: Alcalde | Pertenece a: Compromís
  9. Moció de Compromís per la gratuïtat de la AP – 7 i l’adopció de mesures compensatòries mentre finalitza la pròrroga de la concessió.

  Juan J. Carbonell Molina (01:13:07)
  Cargo: Regidor | Pertenece a: Asamblea Ciutadana Meliana
  9. Moció de Compromís per la gratuïtat de la AP – 7 i l’adopció de mesures compensatòries mentre finalitza la pròrroga de la concessió.

  Josep Antoni Riera Vicent (01:19:44)
  Cargo: Alcalde | Pertenece a: Compromís
  9. Moció de Compromís per la gratuïtat de la AP – 7 i l’adopció de mesures compensatòries mentre finalitza la pròrroga de la concessió.

  Susana Marín Traura (01:19:47)
  Cargo: 2a Tinent d'Alcalde. Educació, Igualtat i Joventut. | Pertenece a: PSPV-PSOE
  9. Moció de Compromís per la gratuïtat de la AP – 7 i l’adopció de mesures compensatòries mentre finalitza la pròrroga de la concessió.

  Josep Antoni Riera Vicent (01:21:02)
  Cargo: Alcalde | Pertenece a: Compromís
  9. Moció de Compromís per la gratuïtat de la AP – 7 i l’adopció de mesures compensatòries mentre finalitza la pròrroga de la concessió.

  Pedro A. Cuesta Tobajas (01:21:05)
  Cargo: Regidor. Portaveu del PP | Pertenece a: Grup Popular
  9. Moció de Compromís per la gratuïtat de la AP – 7 i l’adopció de mesures compensatòries mentre finalitza la pròrroga de la concessió.

  Josep Antoni Riera Vicent (01:21:57)
  Cargo: Alcalde | Pertenece a: Compromís
  9. Moció de Compromís per la gratuïtat de la AP – 7 i l’adopció de mesures compensatòries mentre finalitza la pròrroga de la concessió.

  Pedro A. Cuesta Tobajas (01:22:18)
  Cargo: Regidor. Portaveu del PP | Pertenece a: Grup Popular
  9. Moció de Compromís per la gratuïtat de la AP – 7 i l’adopció de mesures compensatòries mentre finalitza la pròrroga de la concessió.

  Josep Antoni Riera Vicent (01:22:22)
  Cargo: Alcalde | Pertenece a: Compromís
  9. Moció de Compromís per la gratuïtat de la AP – 7 i l’adopció de mesures compensatòries mentre finalitza la pròrroga de la concessió.

  Pedro A. Cuesta Tobajas (01:22:23)
  Cargo: Regidor. Portaveu del PP | Pertenece a: Grup Popular
  9. Moció de Compromís per la gratuïtat de la AP – 7 i l’adopció de mesures compensatòries mentre finalitza la pròrroga de la concessió.

  Josep Antoni Riera Vicent (01:22:25)
  Cargo: Alcalde | Pertenece a: Compromís
  9. Moció de Compromís per la gratuïtat de la AP – 7 i l’adopció de mesures compensatòries mentre finalitza la pròrroga de la concessió.

  Juan J. Carbonell Molina (01:22:56)
  Cargo: Regidor | Pertenece a: Asamblea Ciutadana Meliana
  9. Moció de Compromís per la gratuïtat de la AP – 7 i l’adopció de mesures compensatòries mentre finalitza la pròrroga de la concessió.

  Susana Marín Traura (01:23:30)
  Cargo: 2a Tinent d'Alcalde. Educació, Igualtat i Joventut. | Pertenece a: PSPV-PSOE
  9. Moció de Compromís per la gratuïtat de la AP – 7 i l’adopció de mesures compensatòries mentre finalitza la pròrroga de la concessió.

  Josep Antoni Riera Vicent (01:24:07)
  Cargo: Alcalde | Pertenece a: Compromís
  9. Moció de Compromís per la gratuïtat de la AP – 7 i l’adopció de mesures compensatòries mentre finalitza la pròrroga de la concessió.

  Pedro A. Cuesta Tobajas (01:24:09)
  Cargo: Regidor. Portaveu del PP | Pertenece a: Grup Popular
  9. Moció de Compromís per la gratuïtat de la AP – 7 i l’adopció de mesures compensatòries mentre finalitza la pròrroga de la concessió.

  Josep Antoni Riera Vicent (01:27:11)
  Cargo: Alcalde | Pertenece a: Compromís
  9. Moció de Compromís per la gratuïtat de la AP – 7 i l’adopció de mesures compensatòries mentre finalitza la pròrroga de la concessió.

  Juan J. Carbonell Molina (01:27:30)
  Cargo: Regidor | Pertenece a: Asamblea Ciutadana Meliana
  9. Moció de Compromís per la gratuïtat de la AP – 7 i l’adopció de mesures compensatòries mentre finalitza la pròrroga de la concessió.

  Josep Antoni Riera Vicent (01:27:41)
  Cargo: Alcalde | Pertenece a: Compromís
  9. Moció de Compromís per la gratuïtat de la AP – 7 i l’adopció de mesures compensatòries mentre finalitza la pròrroga de la concessió.

  Pedro A. Cuesta Tobajas (01:27:48)
  Cargo: Regidor. Portaveu del PP | Pertenece a: Grup Popular
  9. Moció de Compromís per la gratuïtat de la AP – 7 i l’adopció de mesures compensatòries mentre finalitza la pròrroga de la concessió.

  Josep Antoni Riera Vicent (01:27:51)
  Cargo: Alcalde | Pertenece a: Compromís
  9. Moció de Compromís per la gratuïtat de la AP – 7 i l’adopció de mesures compensatòries mentre finalitza la pròrroga de la concessió.

  Joan Orts Ruiz (01:27:58)
  Cargo: 4rt. Tinent d'Alcalde. Foment Econòmic i Foment de l'Ocupació. | Pertenece a: Compromís
  9. Moció de Compromís per la gratuïtat de la AP – 7 i l’adopció de mesures compensatòries mentre finalitza la pròrroga de la concessió.

  Pedro A. Cuesta Tobajas (01:28:40)
  Cargo: Regidor. Portaveu del PP | Pertenece a: Grup Popular
  9. Moció de Compromís per la gratuïtat de la AP – 7 i l’adopció de mesures compensatòries mentre finalitza la pròrroga de la concessió.

  Joan Orts Ruiz (01:28:42)
  Cargo: 4rt. Tinent d'Alcalde. Foment Econòmic i Foment de l'Ocupació. | Pertenece a: Compromís
  9. Moció de Compromís per la gratuïtat de la AP – 7 i l’adopció de mesures compensatòries mentre finalitza la pròrroga de la concessió.

  Josep Antoni Riera Vicent (01:28:57)
  Cargo: Alcalde | Pertenece a: Compromís
  9. Moció de Compromís per la gratuïtat de la AP – 7 i l’adopció de mesures compensatòries mentre finalitza la pròrroga de la concessió.

  Pedro A. Cuesta Tobajas (01:29:04)
  Cargo: Regidor. Portaveu del PP | Pertenece a: Grup Popular
  9. Moció de Compromís per la gratuïtat de la AP – 7 i l’adopció de mesures compensatòries mentre finalitza la pròrroga de la concessió.

  Josep Antoni Riera Vicent (01:29:12)
  Cargo: Alcalde | Pertenece a: Compromís
  9. Moció de Compromís per la gratuïtat de la AP – 7 i l’adopció de mesures compensatòries mentre finalitza la pròrroga de la concessió.

  Pedro A. Cuesta Tobajas (01:29:14)
  Cargo: Regidor. Portaveu del PP | Pertenece a: Grup Popular
  9. Moció de Compromís per la gratuïtat de la AP – 7 i l’adopció de mesures compensatòries mentre finalitza la pròrroga de la concessió.

  Josep Antoni Riera Vicent (01:29:16)
  Cargo: Alcalde | Pertenece a: Compromís
  9. Moció de Compromís per la gratuïtat de la AP – 7 i l’adopció de mesures compensatòries mentre finalitza la pròrroga de la concessió.

  Pedro A. Cuesta Tobajas (01:29:21)
  Cargo: Regidor. Portaveu del PP | Pertenece a: Grup Popular
  9. Moció de Compromís per la gratuïtat de la AP – 7 i l’adopció de mesures compensatòries mentre finalitza la pròrroga de la concessió.

  Josep Antoni Riera Vicent (01:29:28)
  Cargo: Alcalde | Pertenece a: Compromís
  9. Moció de Compromís per la gratuïtat de la AP – 7 i l’adopció de mesures compensatòries mentre finalitza la pròrroga de la concessió.

  Pedro A. Cuesta Tobajas (01:29:46)
  Cargo: Regidor. Portaveu del PP | Pertenece a: Grup Popular
  9. Moció de Compromís per la gratuïtat de la AP – 7 i l’adopció de mesures compensatòries mentre finalitza la pròrroga de la concessió.

  Josep Antoni Riera Vicent (01:29:50)
  Cargo: Alcalde | Pertenece a: Compromís
  9. Moció de Compromís per la gratuïtat de la AP – 7 i l’adopció de mesures compensatòries mentre finalitza la pròrroga de la concessió.
  10. Declaració Institucional contra la violència de gènere.

  Susana Marín Traura (01:30:44)
  Cargo: 2a Tinent d'Alcalde. Educació, Igualtat i Joventut. | Pertenece a: PSPV-PSOE
  10. Declaració Institucional contra la violència de gènere.

  Josep Antoni Riera Vicent (01:39:05)
  Cargo: Alcalde | Pertenece a: Compromís
  10. Declaració Institucional contra la violència de gènere.
  11. Precs i preguntes.

  Juan J. Carbonell Molina (01:39:14)
  Cargo: Regidor | Pertenece a: Asamblea Ciutadana Meliana
  11. Precs i preguntes.

  Josep Antoni Riera Vicent (01:40:40)
  Cargo: Alcalde | Pertenece a: Compromís
  11. Precs i preguntes.

  Pedro A. Cuesta Tobajas (01:40:54)
  Cargo: Regidor. Portaveu del PP | Pertenece a: Grup Popular
  11. Precs i preguntes.

  Josep Antoni Riera Vicent (01:41:52)
  Cargo: Alcalde | Pertenece a: Compromís
  11. Precs i preguntes.

  Joan Orts Ruiz (01:42:05)
  Cargo: 4rt. Tinent d'Alcalde. Foment Econòmic i Foment de l'Ocupació. | Pertenece a: Compromís
  11. Precs i preguntes.

  Josep Antoni Riera Vicent (01:47:51)
  Cargo: Alcalde | Pertenece a: Compromís
  11. Precs i preguntes.

  Susana Marín Traura (01:47:58)
  Cargo: 2a Tinent d'Alcalde. Educació, Igualtat i Joventut. | Pertenece a: PSPV-PSOE
  11. Precs i preguntes.

  Josep Antoni Riera Vicent (01:52:18)
  Cargo: Alcalde | Pertenece a: Compromís
  11. Precs i preguntes.
  LA VOZ DEL PUEBLO

  Assistent a la sessió (01:54:12)
  Cargo: Públic | Pertenece a: Públic
  LA VOZ DEL PUEBLO

  Josep Antoni Riera Vicent (01:55:23)
  Cargo: Alcalde | Pertenece a: Compromís
  LA VOZ DEL PUEBLO

  Assistent a la sessió (01:55:26)
  Cargo: Públic | Pertenece a: Públic
  LA VOZ DEL PUEBLO

  Josep Antoni Riera Vicent (01:56:52)
  Cargo: Alcalde | Pertenece a: Compromís
  LA VOZ DEL PUEBLO

  Assistent a la sessió (01:56:53)
  Cargo: Públic | Pertenece a: Públic
  LA VOZ DEL PUEBLO

  Josep Antoni Riera Vicent (01:58:23)
  Cargo: Alcalde | Pertenece a: Compromís
  LA VOZ DEL PUEBLO

  Assistent a la sessió (01:58:26)
  Cargo: Públic | Pertenece a: Públic
  LA VOZ DEL PUEBLO

  Josep Antoni Riera Vicent (01:58:30)
  Cargo: Alcalde | Pertenece a: Compromís
  LA VOZ DEL PUEBLO

  Assistent a la sessió (01:58:34)
  Cargo: Públic | Pertenece a: Públic
  LA VOZ DEL PUEBLO

  Juan J. Carbonell Molina (01:58:56)
  Cargo: Regidor | Pertenece a: Asamblea Ciutadana Meliana
  LA VOZ DEL PUEBLO

  Assistent a la sessió (01:59:05)
  Cargo: Públic | Pertenece a: Públic
  LA VOZ DEL PUEBLO

  Juan J. Carbonell Molina (01:59:09)
  Cargo: Regidor | Pertenece a: Asamblea Ciutadana Meliana
  LA VOZ DEL PUEBLO

  Assistent a la sessió (01:59:32)
  Cargo: Públic | Pertenece a: Públic
  LA VOZ DEL PUEBLO

  Josep Antoni Riera Vicent (01:59:34)
  Cargo: Alcalde | Pertenece a: Compromís
  LA VOZ DEL PUEBLO

  César Rodríguez Martínez (01:59:49)
  Cargo: Regidor | Pertenece a: Grup Popular
  LA VOZ DEL PUEBLO

  Josep Antoni Riera Vicent (01:59:52)
  Cargo: Alcalde | Pertenece a: Compromís
  LA VOZ DEL PUEBLO

  Pedro A. Cuesta Tobajas (01:59:56)
  Cargo: Regidor. Portaveu del PP | Pertenece a: Grup Popular
  LA VOZ DEL PUEBLO

  Assistent a la sessió (02:00:00)
  Cargo: Públic | Pertenece a: Públic
  LA VOZ DEL PUEBLO

  Josep Antoni Riera Vicent (02:00:03)
  Cargo: Alcalde | Pertenece a: Compromís
  LA VOZ DEL PUEBLO

  Assistent a la sessió (02:00:12)
  Cargo: Públic | Pertenece a: Públic
  LA VOZ DEL PUEBLO

  Josep Antoni Riera Vicent (02:00:15)
  Cargo: Alcalde | Pertenece a: Compromís
  LA VOZ DEL PUEBLO

  Pedro A. Cuesta Tobajas (02:00:20)
  Cargo: Regidor. Portaveu del PP | Pertenece a: Grup Popular
  LA VOZ DEL PUEBLO

  Juan J. Carbonell Molina (02:00:44)
  Cargo: Regidor | Pertenece a: Asamblea Ciutadana Meliana
  LA VOZ DEL PUEBLO

  Pedro A. Cuesta Tobajas (02:00:52)
  Cargo: Regidor. Portaveu del PP | Pertenece a: Grup Popular
  LA VOZ DEL PUEBLO

  Juan J. Carbonell Molina (02:01:08)
  Cargo: Regidor | Pertenece a: Asamblea Ciutadana Meliana
  LA VOZ DEL PUEBLO

  Pedro A. Cuesta Tobajas (02:01:10)
  Cargo: Regidor. Portaveu del PP | Pertenece a: Grup Popular
  LA VOZ DEL PUEBLO

  Josep Antoni Riera Vicent (02:01:58)
  Cargo: Alcalde | Pertenece a: Compromís
  LA VOZ DEL PUEBLO

  Pere A. Cano Ferri (02:02:22)
  Cargo: Cultura, Medi Ambient i Energia | Pertenece a: Compromís