Ajuntament de Meliana
/uploads/meliana/2017-04-04_15-57-14_melianas.jpg Ajuntament de Meliana

Amb aquesta eina des de l'Ajuntament de Meliana posem a disposició dels ciutadans, totes les sessions publiques realitzades així com els seus acords.

Inici | Sessions 2018 | 29-11-2018Ubicació
Sala de sessions plenàries de l'Ajuntament

Descripció de la sessió
Sessió de data 29 d'novembre de 2018

Duració 00:00

 • PARTIT POLITIC/GRUPINTERVENCIONSTEMPS
  Alcalde 16 00:16:57
  Compromís 1 00:08:24
  PSPV-PSOE 6 00:13:43
  Grup Popular 9 00:03:11
  Asamblea Ciutadana Meliana 1 00:01:35
  Ajuntament 0 00:00:00
  Públic 2 00:01:28

  INTERVENCIONS


  Josep Antoni Riera Vicent (00:00:10)
  Càrrec: Alcalde | Pertany a: Compromís
  1. Lectura i aprovació de l’acta de les sessions anteriors del Ple de 25 d’octubre de 2018 (minuta 10/ 2018), i 8 de novembre de 2018 (minuta 11/2018), si procedeix.
  2. Donar compte de les resolucions d’Alcaldia dictades des de l’últim Ple.

  Joan Orts Ruiz (00:02:40)
  Càrrec: 4rt. Tinent d'Alcalde. Foment Econòmic i Foment de l'Ocupació. | Pertany a: Compromís
  2. Donar compte de les resolucions d’Alcaldia dictades des de l’últim Ple.

  Josep Antoni Riera Vicent (00:11:04)
  Càrrec: Alcalde | Pertany a: Compromís
  2. Donar compte de les resolucions d’Alcaldia dictades des de l’últim Ple.
  3. Donar compte dels reparos d’Intervenció.
  4. Ratificar la sol·licitud de pròrroga de vigència del Document de Referència del Pla General de Meliana
  5. Ratificar la solicitud de ayuda para la sustitución de ventanas en el Ayuntamiento.

  Pedro A. Cuesta Tobajas (00:14:27)
  Càrrec: Regidor. Portaveu del PP | Pertany a: Grup Popular
  5. Ratificar la solicitud de ayuda para la sustitución de ventanas en el Ayuntamiento.

  Josep Antoni Riera Vicent (00:15:36)
  Càrrec: Alcalde | Pertany a: Compromís
  5. Ratificar la solicitud de ayuda para la sustitución de ventanas en el Ayuntamiento.
  6. Dar cuenta de la cesión del contrato de gestión de los servicios públicos de limpieza viaria y de recogida de residuos sólidos urbanos.
  7. Adhesió al sistema d’adquisició centralitzada de la Diputació Provincial de Valencia, Central de serveis innovadors i Sostenibles.
  8. Adhesió al Conveni Mancomunitat del Carraixet (Turisme)
  9. Declaració Institucional contra la violència de gènere.

  Susana Marín Traura (00:22:42)
  Càrrec: 2a Tinent d'Alcalde. Educació, Igualtat i Joventut. | Pertany a: PSPV-PSOE
  9. Declaració Institucional contra la violència de gènere.

  Josep Antoni Riera Vicent (00:30:14)
  Càrrec: Alcalde | Pertany a: Compromís
  9. Declaració Institucional contra la violència de gènere.
  10. Precs i preguntes.

  Juan J. Carbonell Molina (00:30:26)
  Càrrec: Regidor | Pertany a: Asamblea Ciutadana Meliana
  10. Precs i preguntes.

  Josep Antoni Riera Vicent (00:32:01)
  Càrrec: Alcalde | Pertany a: Compromís
  10. Precs i preguntes.

  Pedro A. Cuesta Tobajas (00:32:06)
  Càrrec: Regidor. Portaveu del PP | Pertany a: Grup Popular
  10. Precs i preguntes.

  Josep Antoni Riera Vicent (00:32:44)
  Càrrec: Alcalde | Pertany a: Compromís
  10. Precs i preguntes.

  Susana Marín Traura (00:32:51)
  Càrrec: 2a Tinent d'Alcalde. Educació, Igualtat i Joventut. | Pertany a: PSPV-PSOE
  10. Precs i preguntes.

  Pedro A. Cuesta Tobajas (00:33:11)
  Càrrec: Regidor. Portaveu del PP | Pertany a: Grup Popular
  10. Precs i preguntes.

  Susana Marín Traura (00:33:24)
  Càrrec: 2a Tinent d'Alcalde. Educació, Igualtat i Joventut. | Pertany a: PSPV-PSOE
  10. Precs i preguntes.

  Pedro A. Cuesta Tobajas (00:36:03)
  Càrrec: Regidor. Portaveu del PP | Pertany a: Grup Popular
  10. Precs i preguntes.

  Susana Marín Traura (00:36:10)
  Càrrec: 2a Tinent d'Alcalde. Educació, Igualtat i Joventut. | Pertany a: PSPV-PSOE
  10. Precs i preguntes.

  Josep Antoni Riera Vicent (00:36:15)
  Càrrec: Alcalde | Pertany a: Compromís
  10. Precs i preguntes.

  Pedro A. Cuesta Tobajas (00:37:03)
  Càrrec: Regidor. Portaveu del PP | Pertany a: Grup Popular
  10. Precs i preguntes.

  Josep Antoni Riera Vicent (00:37:15)
  Càrrec: Alcalde | Pertany a: Compromís
  10. Precs i preguntes.

  Pedro A. Cuesta Tobajas (00:37:19)
  Càrrec: Regidor. Portaveu del PP | Pertany a: Grup Popular
  10. Precs i preguntes.

  Josep Antoni Riera Vicent (00:37:28)
  Càrrec: Alcalde | Pertany a: Compromís
  10. Precs i preguntes.

  Pedro A. Cuesta Tobajas (00:37:37)
  Càrrec: Regidor. Portaveu del PP | Pertany a: Grup Popular
  10. Precs i preguntes.

  Josep Antoni Riera Vicent (00:37:59)
  Càrrec: Alcalde | Pertany a: Compromís
  10. Precs i preguntes.

  Pedro A. Cuesta Tobajas (00:38:08)
  Càrrec: Regidor. Portaveu del PP | Pertany a: Grup Popular
  10. Precs i preguntes.

  Josep Antoni Riera Vicent (00:38:15)
  Càrrec: Alcalde | Pertany a: Compromís
  10. Precs i preguntes.

  Pedro A. Cuesta Tobajas (00:38:28)
  Càrrec: Regidor. Portaveu del PP | Pertany a: Grup Popular
  10. Precs i preguntes.

  Josep Antoni Riera Vicent (00:38:42)
  Càrrec: Alcalde | Pertany a: Compromís
  10. Precs i preguntes.

  Susana Marín Traura (00:39:07)
  Càrrec: 2a Tinent d'Alcalde. Educació, Igualtat i Joventut. | Pertany a: PSPV-PSOE
  10. Precs i preguntes.

  Josep Antoni Riera Vicent (00:39:31)
  Càrrec: Alcalde | Pertany a: Compromís
  10. Precs i preguntes.
  LA VOZ DEL PUEBLO

  Assistent a la sessió (00:40:02)
  Càrrec: Públic | Pertany a: Públic
  LA VOZ DEL PUEBLO

  Josep Antoni Riera Vicent (00:41:21)
  Càrrec: Alcalde | Pertany a: Compromís
  LA VOZ DEL PUEBLO

  Susana Marín Traura (00:42:24)
  Càrrec: 2a Tinent d'Alcalde. Educació, Igualtat i Joventut. | Pertany a: PSPV-PSOE
  LA VOZ DEL PUEBLO

  Josep Antoni Riera Vicent (00:45:07)
  Càrrec: Alcalde | Pertany a: Compromís
  LA VOZ DEL PUEBLO

  Assistent a la sessió (00:45:09)
  Càrrec: Públic | Pertany a: Públic
  LA VOZ DEL PUEBLO

  Josep Antoni Riera Vicent (00:45:18)
  Càrrec: Alcalde | Pertany a: Compromís
  LA VOZ DEL PUEBLO

  ORDRE DEL DIA


  1. Lectura i aprovació de l’acta de les sessions anteriors del Ple de 25 d’octubre de 2018 (minuta 10/ 2018), i 8 de novembre de 2018 (minuta 11/2018), si procedeix. (00:01:35)

  Aprovat

  Josep Antoni Riera Vicent (00:00:10)
  Càrrec: Alcalde | Pertany a: Compromís

  2. Donar compte de les resolucions d’Alcaldia dictades des de l’últim Ple. (00:02:30)

  Donar compte

  Josep Antoni Riera Vicent (00:00:10)
  Càrrec: Alcalde | Pertany a: Compromís

  Joan Orts Ruiz (00:02:40)
  Càrrec: 4rt. Tinent d'Alcalde. Foment Econòmic i Foment de l'Ocupació. | Pertany a: Compromís

  Josep Antoni Riera Vicent (00:11:04)
  Càrrec: Alcalde | Pertany a: Compromís

  3. Donar compte dels reparos d’Intervenció. (00:11:16)

  Donar compte

  Josep Antoni Riera Vicent (00:11:04)
  Càrrec: Alcalde | Pertany a: Compromís

  4. Ratificar la sol·licitud de pròrroga de vigència del Document de Referència del Pla General de Meliana (00:11:45)

  Aprovat

  Josep Antoni Riera Vicent (00:11:04)
  Càrrec: Alcalde | Pertany a: Compromís

  5. Ratificar la solicitud de ayuda para la sustitución de ventanas en el Ayuntamiento. (00:13:08)

  Aprovat

  Josep Antoni Riera Vicent (00:11:04)
  Càrrec: Alcalde | Pertany a: Compromís

  Debate (00:14:25)

  Josep Antoni Riera Vicent (00:11:04)
  Càrrec: Alcalde | Pertany a: Compromís

  Pedro A. Cuesta Tobajas (00:14:27)
  Càrrec: Regidor. Portaveu del PP | Pertany a: Grup Popular

  Josep Antoni Riera Vicent (00:15:36)
  Càrrec: Alcalde | Pertany a: Compromís

  6. Dar cuenta de la cesión del contrato de gestión de los servicios públicos de limpieza viaria y de recogida de residuos sólidos urbanos. (00:18:11)

  Donar compte

  Josep Antoni Riera Vicent (00:15:36)
  Càrrec: Alcalde | Pertany a: Compromís

  7. Adhesió al sistema d’adquisició centralitzada de la Diputació Provincial de Valencia, Central de serveis innovadors i Sostenibles. (00:19:52)

  Aprovat

  Josep Antoni Riera Vicent (00:15:36)
  Càrrec: Alcalde | Pertany a: Compromís

  8. Adhesió al Conveni Mancomunitat del Carraixet (Turisme) (00:20:59)

  Aprovat

  Josep Antoni Riera Vicent (00:15:36)
  Càrrec: Alcalde | Pertany a: Compromís

  9. Declaració Institucional contra la violència de gènere. (00:22:29)


  Josep Antoni Riera Vicent (00:15:36)
  Càrrec: Alcalde | Pertany a: Compromís

  Susana Marín Traura (00:22:42)
  Càrrec: 2a Tinent d'Alcalde. Educació, Igualtat i Joventut. | Pertany a: PSPV-PSOE

  Josep Antoni Riera Vicent (00:30:14)
  Càrrec: Alcalde | Pertany a: Compromís

  10. Precs i preguntes. (00:30:19)


  Josep Antoni Riera Vicent (00:30:14)
  Càrrec: Alcalde | Pertany a: Compromís

  Juan J. Carbonell Molina (00:30:26)
  Càrrec: Regidor | Pertany a: Asamblea Ciutadana Meliana

  Josep Antoni Riera Vicent (00:32:01)
  Càrrec: Alcalde | Pertany a: Compromís

  Pedro A. Cuesta Tobajas (00:32:06)
  Càrrec: Regidor. Portaveu del PP | Pertany a: Grup Popular

  Josep Antoni Riera Vicent (00:32:44)
  Càrrec: Alcalde | Pertany a: Compromís

  Susana Marín Traura (00:32:51)
  Càrrec: 2a Tinent d'Alcalde. Educació, Igualtat i Joventut. | Pertany a: PSPV-PSOE

  Pedro A. Cuesta Tobajas (00:33:11)
  Càrrec: Regidor. Portaveu del PP | Pertany a: Grup Popular

  Susana Marín Traura (00:33:24)
  Càrrec: 2a Tinent d'Alcalde. Educació, Igualtat i Joventut. | Pertany a: PSPV-PSOE

  Pedro A. Cuesta Tobajas (00:36:03)
  Càrrec: Regidor. Portaveu del PP | Pertany a: Grup Popular

  Susana Marín Traura (00:36:10)
  Càrrec: 2a Tinent d'Alcalde. Educació, Igualtat i Joventut. | Pertany a: PSPV-PSOE

  Josep Antoni Riera Vicent (00:36:15)
  Càrrec: Alcalde | Pertany a: Compromís

  Pedro A. Cuesta Tobajas (00:37:03)
  Càrrec: Regidor. Portaveu del PP | Pertany a: Grup Popular

  Josep Antoni Riera Vicent (00:37:15)
  Càrrec: Alcalde | Pertany a: Compromís

  Pedro A. Cuesta Tobajas (00:37:19)
  Càrrec: Regidor. Portaveu del PP | Pertany a: Grup Popular

  Josep Antoni Riera Vicent (00:37:28)
  Càrrec: Alcalde | Pertany a: Compromís

  Pedro A. Cuesta Tobajas (00:37:37)
  Càrrec: Regidor. Portaveu del PP | Pertany a: Grup Popular

  Josep Antoni Riera Vicent (00:37:59)
  Càrrec: Alcalde | Pertany a: Compromís

  Pedro A. Cuesta Tobajas (00:38:08)
  Càrrec: Regidor. Portaveu del PP | Pertany a: Grup Popular

  Josep Antoni Riera Vicent (00:38:15)
  Càrrec: Alcalde | Pertany a: Compromís

  Pedro A. Cuesta Tobajas (00:38:28)
  Càrrec: Regidor. Portaveu del PP | Pertany a: Grup Popular

  Josep Antoni Riera Vicent (00:38:42)
  Càrrec: Alcalde | Pertany a: Compromís

  Susana Marín Traura (00:39:07)
  Càrrec: 2a Tinent d'Alcalde. Educació, Igualtat i Joventut. | Pertany a: PSPV-PSOE

  Josep Antoni Riera Vicent (00:39:31)
  Càrrec: Alcalde | Pertany a: Compromís

  ************** LA VEU DELS VEÏNS ************** (00:39:40)

  Josep Antoni Riera Vicent (00:39:31)
  Càrrec: Alcalde | Pertany a: Compromís

  Assistent a la sessió (00:40:02)
  Càrrec: Públic | Pertany a: Públic

  Josep Antoni Riera Vicent (00:41:21)
  Càrrec: Alcalde | Pertany a: Compromís

  Susana Marín Traura (00:42:24)
  Càrrec: 2a Tinent d'Alcalde. Educació, Igualtat i Joventut. | Pertany a: PSPV-PSOE

  Josep Antoni Riera Vicent (00:45:07)
  Càrrec: Alcalde | Pertany a: Compromís

  Assistent a la sessió (00:45:09)
  Càrrec: Públic | Pertany a: Públic

  Josep Antoni Riera Vicent (00:45:18)
  Càrrec: Alcalde | Pertany a: Compromís

  Ajuntament de Meliana