Ajuntament de Meliana
/uploads/meliana/2017-04-04_15-57-14_melianas.jpg Ajuntament de Meliana

Con esta herramienta desde el Ayuntamiento de Meliana ponemos a disposición de los ciudadanos, todas las sesiones públicas así como sus acuerdos.

Inicio | Sesiones 2017 | 28-09-2017Ubicación
Sala de sesiones plenarias del Ayuntamiento

Descripción de la sesión
Sesión de fecha 28 de septiembre de 2017

Duración 00:00

 • PARTIDO POLITICO/GRUPOINTERVENCIONESTIEMPO
  Alcalde 24 00:20:25
  Compromís 7 00:19:21
  PSPV-PSOE 14 00:16:31
  Grup Popular 4 00:03:51
  Asamblea Ciutadana Meliana 5 00:05:58
  Ajuntament 0 00:00:00
  Públic 13 00:04:07

  INTERVENCIONES


  Josep Antoni Riera Vicent (00:00:05)
  Cargo: Alcalde | Pertenece a: Compromís
  1. Lectura i aprovació de l’acta de la sessió anterior del Ple de 27 de juliol de 2017 (minuta 7/2017), si procedeix.
  2. Donar compte de les resolucions d’Alcaldia dictades des de l’últim Ple.

  Joan Orts Ruiz (00:02:45)
  Cargo: 4rt. Tinent d'Alcalde. Foment Econòmic i Foment de l'Ocupació. | Pertenece a: Compromís
  2. Donar compte de les resolucions d’Alcaldia dictades des de l’últim Ple.

  Josep Antoni Riera Vicent (00:11:52)
  Cargo: Alcalde | Pertenece a: Compromís
  2. Donar compte de les resolucions d’Alcaldia dictades des de l’últim Ple.

  Juan J. Carbonell Molina (00:11:54)
  Cargo: Regidor | Pertenece a: Asamblea Ciutadana Meliana
  2. Donar compte de les resolucions d’Alcaldia dictades des de l’últim Ple.

  Joan Orts Ruiz (00:12:42)
  Cargo: 4rt. Tinent d'Alcalde. Foment Econòmic i Foment de l'Ocupació. | Pertenece a: Compromís
  2. Donar compte de les resolucions d’Alcaldia dictades des de l’últim Ple.

  Josep Antoni Riera Vicent (00:14:47)
  Cargo: Alcalde | Pertenece a: Compromís
  2. Donar compte de les resolucions d’Alcaldia dictades des de l’últim Ple.
  3. Donar compte dels reparos d’Intervenció.

  Mª. Pilar Asensio Margaix (00:15:02)
  Cargo: 1a. Tinent d'Alcalde. Hisenda, Personal i Festes. | Pertenece a: Compromís
  3. Donar compte dels reparos d’Intervenció.

  Josep Antoni Riera Vicent (00:17:07)
  Cargo: Alcalde | Pertenece a: Compromís
  3. Donar compte dels reparos d’Intervenció.
  4. Donar compte de l’informe d’Intervenció del compliment dels objectius d’estabilitat pressupostàri en el segon trimestre de 2017.

  Mª. Pilar Asensio Margaix (00:17:22)
  Cargo: 1a. Tinent d'Alcalde. Hisenda, Personal i Festes. | Pertenece a: Compromís
  4. Donar compte de l’informe d’Intervenció del compliment dels objectius d’estabilitat pressupostàri en el segon trimestre de 2017.

  Josep Antoni Riera Vicent (00:18:57)
  Cargo: Alcalde | Pertenece a: Compromís
  4. Donar compte de l’informe d’Intervenció del compliment dels objectius d’estabilitat pressupostàri en el segon trimestre de 2017.
  5. Adhesió a l’Autoritat de Transport Metropolità de València.

  Juan J. Carbonell Molina (00:21:58)
  Cargo: Regidor | Pertenece a: Asamblea Ciutadana Meliana
  5. Adhesió a l’Autoritat de Transport Metropolità de València.

  Josep Antoni Riera Vicent (00:22:44)
  Cargo: Alcalde | Pertenece a: Compromís
  5. Adhesió a l’Autoritat de Transport Metropolità de València.

  Susana Marín Traura (00:22:49)
  Cargo: 2a Tinent d'Alcalde. Educació, Igualtat i Joventut. | Pertenece a: PSPV-PSOE
  5. Adhesió a l’Autoritat de Transport Metropolità de València.

  Josep Antoni Riera Vicent (00:24:17)
  Cargo: Alcalde | Pertenece a: Compromís
  5. Adhesió a l’Autoritat de Transport Metropolità de València.

  Miguel A. Escutia Poveda (00:24:20)
  Cargo: Regidor | Pertenece a: Grup Popular
  5. Adhesió a l’Autoritat de Transport Metropolità de València.

  Josep Antoni Riera Vicent (00:24:51)
  Cargo: Alcalde | Pertenece a: Compromís
  5. Adhesió a l’Autoritat de Transport Metropolità de València.
  6. Adhesió al manifest - Xarxa de ciutats per l’Agroecoligia.

  Amparo Martí Alfonso (00:27:45)
  Cargo: 3a. Tinent d'Alcalde. Agricultura, Roca, Fires i Mercat. | Pertenece a: Compromís
  6. Adhesió al manifest - Xarxa de ciutats per l’Agroecoligia.

  Josep Antoni Riera Vicent (00:30:03)
  Cargo: Alcalde | Pertenece a: Compromís
  6. Adhesió al manifest - Xarxa de ciutats per l’Agroecoligia.

  Juan J. Carbonell Molina (00:30:05)
  Cargo: Regidor | Pertenece a: Asamblea Ciutadana Meliana
  6. Adhesió al manifest - Xarxa de ciutats per l’Agroecoligia.

  Josep Antoni Riera Vicent (00:32:08)
  Cargo: Alcalde | Pertenece a: Compromís
  6. Adhesió al manifest - Xarxa de ciutats per l’Agroecoligia.

  Susana Marín Traura (00:32:09)
  Cargo: 2a Tinent d'Alcalde. Educació, Igualtat i Joventut. | Pertenece a: PSPV-PSOE
  6. Adhesió al manifest - Xarxa de ciutats per l’Agroecoligia.

  Josep Antoni Riera Vicent (00:33:13)
  Cargo: Alcalde | Pertenece a: Compromís
  6. Adhesió al manifest - Xarxa de ciutats per l’Agroecoligia.

  Miguel A. Escutia Poveda (00:33:17)
  Cargo: Regidor | Pertenece a: Grup Popular
  6. Adhesió al manifest - Xarxa de ciutats per l’Agroecoligia.

  Josep Antoni Riera Vicent (00:33:49)
  Cargo: Alcalde | Pertenece a: Compromís
  6. Adhesió al manifest - Xarxa de ciutats per l’Agroecoligia.

  Amparo Martí Alfonso (00:33:52)
  Cargo: 3a. Tinent d'Alcalde. Agricultura, Roca, Fires i Mercat. | Pertenece a: Compromís
  6. Adhesió al manifest - Xarxa de ciutats per l’Agroecoligia.

  Josep Antoni Riera Vicent (00:35:03)
  Cargo: Alcalde | Pertenece a: Compromís
  6. Adhesió al manifest - Xarxa de ciutats per l’Agroecoligia.
  7. Manifest de recolzament al - Pacte valencià per la mobilitat segura i sostenible.
  8. Revisió de preus del contracte amb Vivers Centre Verd SAU dels servicis de jardinería, manteniment i neteja de parcs, zones verdes enjardinades i arbrat urbà de Meliana (expedient de contractació TRLCSP 2013/09).
  9. Declaració Institucional contra la violencia de gènere.

  Susana Marín Traura (00:38:17)
  Cargo: 2a Tinent d'Alcalde. Educació, Igualtat i Joventut. | Pertenece a: PSPV-PSOE
  9. Declaració Institucional contra la violencia de gènere.

  Trinidad Montañana Traver (00:42:25)
  Cargo: Regidora | Pertenece a: Grup Popular
  9. Declaració Institucional contra la violencia de gènere.

  Susana Marín Traura (00:44:40)
  Cargo: 2a Tinent d'Alcalde. Educació, Igualtat i Joventut. | Pertenece a: PSPV-PSOE
  9. Declaració Institucional contra la violencia de gènere.

  Josep Antoni Riera Vicent (00:45:49)
  Cargo: Alcalde | Pertenece a: Compromís
  9. Declaració Institucional contra la violencia de gènere.
  10. Precs i preguntes.

  Juan J. Carbonell Molina (00:45:58)
  Cargo: Regidor | Pertenece a: Asamblea Ciutadana Meliana
  10. Precs i preguntes.

  César Rodríguez Martínez (00:47:34)
  Cargo: Regidor | Pertenece a: Grup Popular
  10. Precs i preguntes.

  Josep Antoni Riera Vicent (00:48:07)
  Cargo: Alcalde | Pertenece a: Compromís
  10. Precs i preguntes.

  Assistent a la sessió (00:50:22)
  Cargo: Públic | Pertenece a: Públic
  10. Precs i preguntes.

  Josep Antoni Riera Vicent (00:52:27)
  Cargo: Alcalde | Pertenece a: Compromís
  10. Precs i preguntes.

  Pere A. Cano Ferri (00:54:55)
  Cargo: Cultura, Medi Ambient i Energia | Pertenece a: Compromís
  10. Precs i preguntes.

  Josep Antoni Riera Vicent (00:55:57)
  Cargo: Alcalde | Pertenece a: Compromís
  10. Precs i preguntes.

  Juan J. Carbonell Molina (00:56:02)
  Cargo: Regidor | Pertenece a: Asamblea Ciutadana Meliana
  10. Precs i preguntes.

  Josep Antoni Riera Vicent (00:56:47)
  Cargo: Alcalde | Pertenece a: Compromís
  10. Precs i preguntes.

  Susana Marín Traura (00:56:54)
  Cargo: 2a Tinent d'Alcalde. Educació, Igualtat i Joventut. | Pertenece a: PSPV-PSOE
  10. Precs i preguntes.

  Josep Antoni Riera Vicent (01:01:47)
  Cargo: Alcalde | Pertenece a: Compromís
  10. Precs i preguntes.
  LA VOZ DEL PUEBLO

  Assistent a la sessió (01:02:31)
  Cargo: Públic | Pertenece a: Públic
  LA VOZ DEL PUEBLO

  Josep Antoni Riera Vicent (01:02:56)
  Cargo: Alcalde | Pertenece a: Compromís
  LA VOZ DEL PUEBLO

  Assistent a la sessió (01:02:57)
  Cargo: Públic | Pertenece a: Públic
  LA VOZ DEL PUEBLO

  Josep Antoni Riera Vicent (01:03:03)
  Cargo: Alcalde | Pertenece a: Compromís
  LA VOZ DEL PUEBLO

  Assistent a la sessió (01:03:10)
  Cargo: Públic | Pertenece a: Públic
  LA VOZ DEL PUEBLO

  Josep Antoni Riera Vicent (01:03:31)
  Cargo: Alcalde | Pertenece a: Compromís
  LA VOZ DEL PUEBLO

  Assistent a la sessió (01:03:34)
  Cargo: Públic | Pertenece a: Públic
  LA VOZ DEL PUEBLO

  Josep Antoni Riera Vicent (01:03:39)
  Cargo: Alcalde | Pertenece a: Compromís
  LA VOZ DEL PUEBLO

  Susana Marín Traura (01:05:20)
  Cargo: 2a Tinent d'Alcalde. Educació, Igualtat i Joventut. | Pertenece a: PSPV-PSOE
  LA VOZ DEL PUEBLO

  Assistent a la sessió (01:06:13)
  Cargo: Públic | Pertenece a: Públic
  LA VOZ DEL PUEBLO

  Susana Marín Traura (01:06:40)
  Cargo: 2a Tinent d'Alcalde. Educació, Igualtat i Joventut. | Pertenece a: PSPV-PSOE
  LA VOZ DEL PUEBLO

  Assistent a la sessió (01:07:25)
  Cargo: Públic | Pertenece a: Públic
  LA VOZ DEL PUEBLO

  Susana Marín Traura (01:07:30)
  Cargo: 2a Tinent d'Alcalde. Educació, Igualtat i Joventut. | Pertenece a: PSPV-PSOE
  LA VOZ DEL PUEBLO

  Assistent a la sessió (01:07:41)
  Cargo: Públic | Pertenece a: Públic
  LA VOZ DEL PUEBLO

  Susana Marín Traura (01:07:55)
  Cargo: 2a Tinent d'Alcalde. Educació, Igualtat i Joventut. | Pertenece a: PSPV-PSOE
  LA VOZ DEL PUEBLO

  Assistent a la sessió (01:07:57)
  Cargo: Públic | Pertenece a: Públic
  LA VOZ DEL PUEBLO

  Susana Marín Traura (01:08:00)
  Cargo: 2a Tinent d'Alcalde. Educació, Igualtat i Joventut. | Pertenece a: PSPV-PSOE
  LA VOZ DEL PUEBLO

  Assistent a la sessió (01:08:08)
  Cargo: Públic | Pertenece a: Públic
  LA VOZ DEL PUEBLO

  Susana Marín Traura (01:08:11)
  Cargo: 2a Tinent d'Alcalde. Educació, Igualtat i Joventut. | Pertenece a: PSPV-PSOE
  LA VOZ DEL PUEBLO

  Assistent a la sessió (01:08:15)
  Cargo: Públic | Pertenece a: Públic
  LA VOZ DEL PUEBLO

  Susana Marín Traura (01:08:19)
  Cargo: 2a Tinent d'Alcalde. Educació, Igualtat i Joventut. | Pertenece a: PSPV-PSOE
  LA VOZ DEL PUEBLO

  Assistent a la sessió (01:08:52)
  Cargo: Públic | Pertenece a: Públic
  LA VOZ DEL PUEBLO

  Susana Marín Traura (01:08:56)
  Cargo: 2a Tinent d'Alcalde. Educació, Igualtat i Joventut. | Pertenece a: PSPV-PSOE
  LA VOZ DEL PUEBLO

  Assistent a la sessió (01:09:22)
  Cargo: Públic | Pertenece a: Públic
  LA VOZ DEL PUEBLO

  Susana Marín Traura (01:09:27)
  Cargo: 2a Tinent d'Alcalde. Educació, Igualtat i Joventut. | Pertenece a: PSPV-PSOE
  LA VOZ DEL PUEBLO

  Josep Antoni Riera Vicent (01:10:14)
  Cargo: Alcalde | Pertenece a: Compromís
  LA VOZ DEL PUEBLO

  ORDEN DEL DÍA


  1. Lectura i aprovació de l’acta de la sessió anterior del Ple de 27 de juliol de 2017 (minuta 7/2017), si procedeix. (00:02:05)

  Aprobada

  Josep Antoni Riera Vicent (00:00:05)
  Cargo: Alcalde | Pertenece a: Compromís

  2. Donar compte de les resolucions d’Alcaldia dictades des de l’últim Ple. (00:02:36)

  Dar cuenta

  Josep Antoni Riera Vicent (00:00:05)
  Cargo: Alcalde | Pertenece a: Compromís

  Joan Orts Ruiz (00:02:45)
  Cargo: 4rt. Tinent d'Alcalde. Foment Econòmic i Foment de l'Ocupació. | Pertenece a: Compromís

  Josep Antoni Riera Vicent (00:11:52)
  Cargo: Alcalde | Pertenece a: Compromís

  Debate (00:11:53)

  Josep Antoni Riera Vicent (00:11:52)
  Cargo: Alcalde | Pertenece a: Compromís

  Juan J. Carbonell Molina (00:11:54)
  Cargo: Regidor | Pertenece a: Asamblea Ciutadana Meliana

  Joan Orts Ruiz (00:12:42)
  Cargo: 4rt. Tinent d'Alcalde. Foment Econòmic i Foment de l'Ocupació. | Pertenece a: Compromís

  Josep Antoni Riera Vicent (00:14:47)
  Cargo: Alcalde | Pertenece a: Compromís

  3. Donar compte dels reparos d’Intervenció. (00:14:54)

  Dar cuenta

  Josep Antoni Riera Vicent (00:14:47)
  Cargo: Alcalde | Pertenece a: Compromís

  Mª. Pilar Asensio Margaix (00:15:02)
  Cargo: 1a. Tinent d'Alcalde. Hisenda, Personal i Festes. | Pertenece a: Compromís

  Josep Antoni Riera Vicent (00:17:07)
  Cargo: Alcalde | Pertenece a: Compromís

  4. Donar compte de l’informe d’Intervenció del compliment dels objectius d’estabilitat pressupostàri en el segon trimestre de 2017. (00:17:13)

  Dar cuenta

  Josep Antoni Riera Vicent (00:17:07)
  Cargo: Alcalde | Pertenece a: Compromís

  Mª. Pilar Asensio Margaix (00:17:22)
  Cargo: 1a. Tinent d'Alcalde. Hisenda, Personal i Festes. | Pertenece a: Compromís

  Josep Antoni Riera Vicent (00:18:57)
  Cargo: Alcalde | Pertenece a: Compromís

  5. Adhesió a l’Autoritat de Transport Metropolità de València. (00:19:01)

  Aprobada

  Josep Antoni Riera Vicent (00:18:57)
  Cargo: Alcalde | Pertenece a: Compromís

  Debate (00:21:52)

  Josep Antoni Riera Vicent (00:18:57)
  Cargo: Alcalde | Pertenece a: Compromís

  Juan J. Carbonell Molina (00:21:58)
  Cargo: Regidor | Pertenece a: Asamblea Ciutadana Meliana

  Josep Antoni Riera Vicent (00:22:44)
  Cargo: Alcalde | Pertenece a: Compromís

  Susana Marín Traura (00:22:49)
  Cargo: 2a Tinent d'Alcalde. Educació, Igualtat i Joventut. | Pertenece a: PSPV-PSOE

  Josep Antoni Riera Vicent (00:24:17)
  Cargo: Alcalde | Pertenece a: Compromís

  Miguel A. Escutia Poveda (00:24:20)
  Cargo: Regidor | Pertenece a: Grup Popular

  Josep Antoni Riera Vicent (00:24:51)
  Cargo: Alcalde | Pertenece a: Compromís

  6. Adhesió al manifest - Xarxa de ciutats per l’Agroecoligia. (00:27:38)

  Aprobada

  Josep Antoni Riera Vicent (00:24:51)
  Cargo: Alcalde | Pertenece a: Compromís

  Amparo Martí Alfonso (00:27:45)
  Cargo: 3a. Tinent d'Alcalde. Agricultura, Roca, Fires i Mercat. | Pertenece a: Compromís

  Debate (00:30:01)

  Amparo Martí Alfonso (00:27:45)
  Cargo: 3a. Tinent d'Alcalde. Agricultura, Roca, Fires i Mercat. | Pertenece a: Compromís

  Josep Antoni Riera Vicent (00:30:03)
  Cargo: Alcalde | Pertenece a: Compromís

  Juan J. Carbonell Molina (00:30:05)
  Cargo: Regidor | Pertenece a: Asamblea Ciutadana Meliana

  Josep Antoni Riera Vicent (00:32:08)
  Cargo: Alcalde | Pertenece a: Compromís

  Susana Marín Traura (00:32:09)
  Cargo: 2a Tinent d'Alcalde. Educació, Igualtat i Joventut. | Pertenece a: PSPV-PSOE

  Josep Antoni Riera Vicent (00:33:13)
  Cargo: Alcalde | Pertenece a: Compromís

  Miguel A. Escutia Poveda (00:33:17)
  Cargo: Regidor | Pertenece a: Grup Popular

  Josep Antoni Riera Vicent (00:33:49)
  Cargo: Alcalde | Pertenece a: Compromís

  Amparo Martí Alfonso (00:33:52)
  Cargo: 3a. Tinent d'Alcalde. Agricultura, Roca, Fires i Mercat. | Pertenece a: Compromís

  Josep Antoni Riera Vicent (00:35:03)
  Cargo: Alcalde | Pertenece a: Compromís

  7. Manifest de recolzament al - Pacte valencià per la mobilitat segura i sostenible. (00:35:25)

  Retirada del orden del día

  Josep Antoni Riera Vicent (00:35:03)
  Cargo: Alcalde | Pertenece a: Compromís

  8. Revisió de preus del contracte amb Vivers Centre Verd SAU dels servicis de jardinería, manteniment i neteja de parcs, zones verdes enjardinades i arbrat urbà de Meliana (expedient de contractació TRLCSP 2013/09). (00:36:11)

  Aprobada

  Josep Antoni Riera Vicent (00:35:03)
  Cargo: Alcalde | Pertenece a: Compromís

  9. Declaració Institucional contra la violencia de gènere. (00:37:52)


  Josep Antoni Riera Vicent (00:35:03)
  Cargo: Alcalde | Pertenece a: Compromís

  Susana Marín Traura (00:38:17)
  Cargo: 2a Tinent d'Alcalde. Educació, Igualtat i Joventut. | Pertenece a: PSPV-PSOE

  Trinidad Montañana Traver (00:42:25)
  Cargo: Regidora | Pertenece a: Grup Popular

  Susana Marín Traura (00:44:40)
  Cargo: 2a Tinent d'Alcalde. Educació, Igualtat i Joventut. | Pertenece a: PSPV-PSOE

  Josep Antoni Riera Vicent (00:45:49)
  Cargo: Alcalde | Pertenece a: Compromís

  10. Precs i preguntes. (00:45:53)


  Josep Antoni Riera Vicent (00:45:49)
  Cargo: Alcalde | Pertenece a: Compromís

  Juan J. Carbonell Molina (00:45:58)
  Cargo: Regidor | Pertenece a: Asamblea Ciutadana Meliana

  César Rodríguez Martínez (00:47:34)
  Cargo: Regidor | Pertenece a: Grup Popular

  Josep Antoni Riera Vicent (00:48:07)
  Cargo: Alcalde | Pertenece a: Compromís

  Assistent a la sessió (00:50:22)
  Cargo: Públic | Pertenece a: Públic

  Josep Antoni Riera Vicent (00:52:27)
  Cargo: Alcalde | Pertenece a: Compromís

  Pere A. Cano Ferri (00:54:55)
  Cargo: Cultura, Medi Ambient i Energia | Pertenece a: Compromís

  Josep Antoni Riera Vicent (00:55:57)
  Cargo: Alcalde | Pertenece a: Compromís

  Juan J. Carbonell Molina (00:56:02)
  Cargo: Regidor | Pertenece a: Asamblea Ciutadana Meliana

  Josep Antoni Riera Vicent (00:56:47)
  Cargo: Alcalde | Pertenece a: Compromís

  Susana Marín Traura (00:56:54)
  Cargo: 2a Tinent d'Alcalde. Educació, Igualtat i Joventut. | Pertenece a: PSPV-PSOE

  Josep Antoni Riera Vicent (01:01:47)
  Cargo: Alcalde | Pertenece a: Compromís

  ************** LA VOZ DEL PUEBLO ************** (01:02:09)

  Josep Antoni Riera Vicent (01:01:47)
  Cargo: Alcalde | Pertenece a: Compromís

  Assistent a la sessió (01:02:31)
  Cargo: Públic | Pertenece a: Públic

  Josep Antoni Riera Vicent (01:02:56)
  Cargo: Alcalde | Pertenece a: Compromís

  Assistent a la sessió (01:02:57)
  Cargo: Públic | Pertenece a: Públic

  Josep Antoni Riera Vicent (01:03:03)
  Cargo: Alcalde | Pertenece a: Compromís

  Assistent a la sessió (01:03:10)
  Cargo: Públic | Pertenece a: Públic

  Josep Antoni Riera Vicent (01:03:31)
  Cargo: Alcalde | Pertenece a: Compromís

  Assistent a la sessió (01:03:34)
  Cargo: Públic | Pertenece a: Públic

  Josep Antoni Riera Vicent (01:03:39)
  Cargo: Alcalde | Pertenece a: Compromís

  Susana Marín Traura (01:05:20)
  Cargo: 2a Tinent d'Alcalde. Educació, Igualtat i Joventut. | Pertenece a: PSPV-PSOE

  Assistent a la sessió (01:06:13)
  Cargo: Públic | Pertenece a: Públic

  Susana Marín Traura (01:06:40)
  Cargo: 2a Tinent d'Alcalde. Educació, Igualtat i Joventut. | Pertenece a: PSPV-PSOE

  Assistent a la sessió (01:07:25)
  Cargo: Públic | Pertenece a: Públic

  Susana Marín Traura (01:07:30)
  Cargo: 2a Tinent d'Alcalde. Educació, Igualtat i Joventut. | Pertenece a: PSPV-PSOE

  Assistent a la sessió (01:07:41)
  Cargo: Públic | Pertenece a: Públic

  Susana Marín Traura (01:07:55)
  Cargo: 2a Tinent d'Alcalde. Educació, Igualtat i Joventut. | Pertenece a: PSPV-PSOE

  Assistent a la sessió (01:07:57)
  Cargo: Públic | Pertenece a: Públic

  Susana Marín Traura (01:08:00)
  Cargo: 2a Tinent d'Alcalde. Educació, Igualtat i Joventut. | Pertenece a: PSPV-PSOE

  Assistent a la sessió (01:08:08)
  Cargo: Públic | Pertenece a: Públic

  Susana Marín Traura (01:08:11)
  Cargo: 2a Tinent d'Alcalde. Educació, Igualtat i Joventut. | Pertenece a: PSPV-PSOE

  Assistent a la sessió (01:08:15)
  Cargo: Públic | Pertenece a: Públic

  Susana Marín Traura (01:08:19)
  Cargo: 2a Tinent d'Alcalde. Educació, Igualtat i Joventut. | Pertenece a: PSPV-PSOE

  Assistent a la sessió (01:08:52)
  Cargo: Públic | Pertenece a: Públic

  Susana Marín Traura (01:08:56)
  Cargo: 2a Tinent d'Alcalde. Educació, Igualtat i Joventut. | Pertenece a: PSPV-PSOE

  Assistent a la sessió (01:09:22)
  Cargo: Públic | Pertenece a: Públic

  Susana Marín Traura (01:09:27)
  Cargo: 2a Tinent d'Alcalde. Educació, Igualtat i Joventut. | Pertenece a: PSPV-PSOE

  Josep Antoni Riera Vicent (01:10:14)
  Cargo: Alcalde | Pertenece a: Compromís