Ajuntament de Meliana
/uploads/meliana/2017-04-04_15-57-14_melianas.jpg Ajuntament de Meliana

Con esta herramienta desde el Ayuntamiento de Meliana ponemos a disposición de los ciudadanos, todas las sesiones públicas así como sus acuerdos.

Inicio | Sesiones 2020 | 27-02-2020Ubicación
Sala de sesiones plenarias del Ayuntamiento

Descripción de la sesión
Sesión de fecha 27 de febrero de 2020

Duración 00:00

 • PARTIDO POLITICO/GRUPOINTERVENCIONESTIEMPO
  Alcalde 53 00:39:50
  Compromís 21 00:20:09
  PSPV-PSOE 4 00:02:11
  Grup Popular 27 00:15:56
  Asamblea Ciutadana Meliana 0 00:00:00
  Ajuntament 3 00:01:56
  Públic 2 00:01:38
  C'S 8 00:03:55
  EUPV 4 00:12:47

  INTERVENCIONES


  Josep Antoni Riera Vicent (00:00:06)
  Cargo: Alcalde | Pertenece a: Compromís
  1. Presa de possessió de la nova regidora d’Unides Podem – Esquerra Unida.

  Joaquin Ribes Valero (00:02:27)
  Cargo: Secretario | Pertenece a: Ajuntament
  1. Presa de possessió de la nova regidora d’Unides Podem – Esquerra Unida.

  Laura Enguidanos Calatayud (00:03:43)
  Cargo: Regidora | Pertenece a: EUPV
  1. Presa de possessió de la nova regidora d’Unides Podem – Esquerra Unida.

  Josep Antoni Riera Vicent (00:04:34)
  Cargo: Alcalde | Pertenece a: Compromís
  1. Presa de possessió de la nova regidora d’Unides Podem – Esquerra Unida.

  José Manuel Zaragoza Segarra (00:04:45)
  Cargo: Regidor | Pertenece a: C'S
  1. Presa de possessió de la nova regidora d’Unides Podem – Esquerra Unida.

  Josep Antoni Riera Vicent (00:05:27)
  Cargo: Alcalde | Pertenece a: Compromís
  1. Presa de possessió de la nova regidora d’Unides Podem – Esquerra Unida.

  Josep Mateu Lahoz (00:05:31)
  Cargo: Regidor | Pertenece a: PSPV-PSOE
  1. Presa de possessió de la nova regidora d’Unides Podem – Esquerra Unida.

  Josep Antoni Riera Vicent (00:05:58)
  Cargo: Alcalde | Pertenece a: Compromís
  1. Presa de possessió de la nova regidora d’Unides Podem – Esquerra Unida.

  Pedro A. Cuesta Tobajas (00:06:02)
  Cargo: Regidor. Portaveu del PP | Pertenece a: Grup Popular
  1. Presa de possessió de la nova regidora d’Unides Podem – Esquerra Unida.

  Josep Antoni Riera Vicent (00:06:31)
  Cargo: Alcalde | Pertenece a: Compromís
  1. Presa de possessió de la nova regidora d’Unides Podem – Esquerra Unida.

  Joan Orts Ruiz (00:06:33)
  Cargo: Regidora | Pertenece a: Compromís
  1. Presa de possessió de la nova regidora d’Unides Podem – Esquerra Unida.

  Josep Antoni Riera Vicent (00:06:57)
  Cargo: Alcalde | Pertenece a: Compromís
  1. Presa de possessió de la nova regidora d’Unides Podem – Esquerra Unida.

  Laura Enguidanos Calatayud (00:08:01)
  Cargo: Regidora | Pertenece a: EUPV
  1. Presa de possessió de la nova regidora d’Unides Podem – Esquerra Unida.

  Josep Antoni Riera Vicent (00:08:58)
  Cargo: Alcalde | Pertenece a: Compromís
  1. Presa de possessió de la nova regidora d’Unides Podem – Esquerra Unida.
  2. Lectura i aprovació de l’acta de la sessió anterior corresponent al Ple ordinari de 30 de gener de 2020, (minuta 2/2020).
  3. Donar compte de les resolucions d’Alcaldia dictades des de l’últim Ple.

  Joan Orts Ruiz (00:09:35)
  Cargo: Regidora | Pertenece a: Compromís
  3. Donar compte de les resolucions d’Alcaldia dictades des de l’últim Ple.

  Josep Antoni Riera Vicent (00:12:51)
  Cargo: Alcalde | Pertenece a: Compromís
  3. Donar compte de les resolucions d’Alcaldia dictades des de l’últim Ple.
  4. Donar compte de les objeccions de la Intervenció Municipal.
  5. Modificació de l’Ordenança fiscal reguladora de la taxa per expedició de documents administratius.

  Mª. Pilar Asensio Margaix (00:13:44)
  Cargo: Regidora | Pertenece a: Compromís
  5. Modificació de l’Ordenança fiscal reguladora de la taxa per expedició de documents administratius.

  Josep Antoni Riera Vicent (00:16:17)
  Cargo: Alcalde | Pertenece a: Compromís
  5. Modificació de l’Ordenança fiscal reguladora de la taxa per expedició de documents administratius.

  Pedro A. Cuesta Tobajas (00:16:24)
  Cargo: Regidor. Portaveu del PP | Pertenece a: Grup Popular
  5. Modificació de l’Ordenança fiscal reguladora de la taxa per expedició de documents administratius.

  Josep Antoni Riera Vicent (00:17:27)
  Cargo: Alcalde | Pertenece a: Compromís
  5. Modificació de l’Ordenança fiscal reguladora de la taxa per expedició de documents administratius.
  6. Reconeixement extrajudicial de crèdit.

  Mª. Pilar Asensio Margaix (00:18:54)
  Cargo: Regidora | Pertenece a: Compromís
  6. Reconeixement extrajudicial de crèdit.

  Josep Antoni Riera Vicent (00:20:00)
  Cargo: Alcalde | Pertenece a: Compromís
  6. Reconeixement extrajudicial de crèdit.

  José Manuel Zaragoza Segarra (00:20:05)
  Cargo: Regidor | Pertenece a: C'S
  6. Reconeixement extrajudicial de crèdit.

  Josep Antoni Riera Vicent (00:20:25)
  Cargo: Alcalde | Pertenece a: Compromís
  6. Reconeixement extrajudicial de crèdit.
  7. Expedient de modificació de crèdits núm. 1/2020 del Pressupost de l’Ajuntament de Meliana.
  8. Expedient de modificació de crèdits núm. 1/2020 del Pressupost de l’Institut Municipal de Cultura.

  Mª. Pilar Asensio Margaix (00:20:50)
  Cargo: Regidora | Pertenece a: Compromís
  8. Expedient de modificació de crèdits núm. 1/2020 del Pressupost de l’Institut Municipal de Cultura.

  Josep Antoni Riera Vicent (00:22:34)
  Cargo: Alcalde | Pertenece a: Compromís
  8. Expedient de modificació de crèdits núm. 1/2020 del Pressupost de l’Institut Municipal de Cultura.

  José Manuel Zaragoza Segarra (00:24:26)
  Cargo: Regidor | Pertenece a: C'S
  8. Expedient de modificació de crèdits núm. 1/2020 del Pressupost de l’Institut Municipal de Cultura.

  Josep Antoni Riera Vicent (00:24:41)
  Cargo: Alcalde | Pertenece a: Compromís
  8. Expedient de modificació de crèdits núm. 1/2020 del Pressupost de l’Institut Municipal de Cultura.

  Pedro A. Cuesta Tobajas (00:24:44)
  Cargo: Regidor. Portaveu del PP | Pertenece a: Grup Popular
  8. Expedient de modificació de crèdits núm. 1/2020 del Pressupost de l’Institut Municipal de Cultura.

  Interventor (00:25:16)
  Cargo: Interventor | Pertenece a: Ajuntament
  8. Expedient de modificació de crèdits núm. 1/2020 del Pressupost de l’Institut Municipal de Cultura.

  Josep Antoni Riera Vicent (00:25:35)
  Cargo: Alcalde | Pertenece a: Compromís
  8. Expedient de modificació de crèdits núm. 1/2020 del Pressupost de l’Institut Municipal de Cultura.

  Interventor (00:25:42)
  Cargo: Interventor | Pertenece a: Ajuntament
  8. Expedient de modificació de crèdits núm. 1/2020 del Pressupost de l’Institut Municipal de Cultura.

  Josep Antoni Riera Vicent (00:26:03)
  Cargo: Alcalde | Pertenece a: Compromís
  8. Expedient de modificació de crèdits núm. 1/2020 del Pressupost de l’Institut Municipal de Cultura.

  Pedro A. Cuesta Tobajas (00:26:09)
  Cargo: Regidor. Portaveu del PP | Pertenece a: Grup Popular
  8. Expedient de modificació de crèdits núm. 1/2020 del Pressupost de l’Institut Municipal de Cultura.

  Josep Antoni Riera Vicent (00:26:21)
  Cargo: Alcalde | Pertenece a: Compromís
  8. Expedient de modificació de crèdits núm. 1/2020 del Pressupost de l’Institut Municipal de Cultura.
  9. Modificació de la Relació de Llocs de Treball.

  Pedro A. Cuesta Tobajas (00:30:49)
  Cargo: Regidor. Portaveu del PP | Pertenece a: Grup Popular
  9. Modificació de la Relació de Llocs de Treball.

  Josep Antoni Riera Vicent (00:31:45)
  Cargo: Alcalde | Pertenece a: Compromís
  9. Modificació de la Relació de Llocs de Treball.

  Pedro A. Cuesta Tobajas (00:33:12)
  Cargo: Regidor. Portaveu del PP | Pertenece a: Grup Popular
  9. Modificació de la Relació de Llocs de Treball.

  Josep Antoni Riera Vicent (00:34:19)
  Cargo: Alcalde | Pertenece a: Compromís
  9. Modificació de la Relació de Llocs de Treball.
  10. Ratificació del decret de sol·licitud de subvenció a l’IVACE per al polígon.

  Pedro A. Cuesta Tobajas (00:37:25)
  Cargo: Regidor. Portaveu del PP | Pertenece a: Grup Popular
  10. Ratificació del decret de sol·licitud de subvenció a l’IVACE per al polígon.

  Josep Antoni Riera Vicent (00:38:13)
  Cargo: Alcalde | Pertenece a: Compromís
  10. Ratificació del decret de sol·licitud de subvenció a l’IVACE per al polígon.
  11. Moció del Consell Agrari a instància de la Unió de Llauradors i Ramaders davant ls danys provocats per la tempesta Glòria.

  Amparo Martí Alfonso (00:38:37)
  Cargo: Regidora | Pertenece a: Compromís
  11. Moció del Consell Agrari a instància de la Unió de Llauradors i Ramaders davant ls danys provocats per la tempesta Glòria.

  Josep Antoni Riera Vicent (00:42:07)
  Cargo: Alcalde | Pertenece a: Compromís
  11. Moció del Consell Agrari a instància de la Unió de Llauradors i Ramaders davant ls danys provocats per la tempesta Glòria.

  José Manuel Zaragoza Segarra (00:42:26)
  Cargo: Regidor | Pertenece a: C'S
  11. Moció del Consell Agrari a instància de la Unió de Llauradors i Ramaders davant ls danys provocats per la tempesta Glòria.

  Josep Antoni Riera Vicent (00:43:03)
  Cargo: Alcalde | Pertenece a: Compromís
  11. Moció del Consell Agrari a instància de la Unió de Llauradors i Ramaders davant ls danys provocats per la tempesta Glòria.
  12. Moció de l’alcaldia sobre el dia 8 de març com a Dia Internacional de la Dona.

  Laura Enguidanos Calatayud (00:43:38)
  Cargo: Regidora | Pertenece a: EUPV
  12. Moció de l’alcaldia sobre el dia 8 de març com a Dia Internacional de la Dona.

  Josep Antoni Riera Vicent (00:52:10)
  Cargo: Alcalde | Pertenece a: Compromís
  12. Moció de l’alcaldia sobre el dia 8 de març com a Dia Internacional de la Dona.

  José Manuel Zaragoza Segarra (00:52:13)
  Cargo: Regidor | Pertenece a: C'S
  12. Moció de l’alcaldia sobre el dia 8 de març com a Dia Internacional de la Dona.

  Josep Antoni Riera Vicent (00:52:47)
  Cargo: Alcalde | Pertenece a: Compromís
  12. Moció de l’alcaldia sobre el dia 8 de març com a Dia Internacional de la Dona.
  13. Declaració institucional contra la violència de gènere.

  Laura Enguidanos Calatayud (00:56:15)
  Cargo: Regidora | Pertenece a: EUPV
  13. Declaració institucional contra la violència de gènere.

  Josep Antoni Riera Vicent (00:58:42)
  Cargo: Alcalde | Pertenece a: Compromís
  13. Declaració institucional contra la violència de gènere.
  14. Precs i preguntes

  José Manuel Zaragoza Segarra (01:00:08)
  Cargo: Regidor | Pertenece a: C'S
  14. Precs i preguntes

  Josep Antoni Riera Vicent (01:00:39)
  Cargo: Alcalde | Pertenece a: Compromís
  14. Precs i preguntes

  Felix Manuel Escalona (01:00:42)
  Cargo: Regidor | Pertenece a: Grup Popular
  14. Precs i preguntes

  Josep Antoni Riera Vicent (01:01:28)
  Cargo: Alcalde | Pertenece a: Compromís
  14. Precs i preguntes

  Miguel Ángel Macias Amador (01:01:31)
  Cargo: Regidor | Pertenece a: Grup Popular
  14. Precs i preguntes

  Josep Antoni Riera Vicent (01:03:05)
  Cargo: Alcalde | Pertenece a: Compromís
  14. Precs i preguntes

  Alfonso Pérez Hernández (01:03:10)
  Cargo: Regidor | Pertenece a: Grup Popular
  14. Precs i preguntes

  Josep Antoni Riera Vicent (01:03:41)
  Cargo: Alcalde | Pertenece a: Compromís
  14. Precs i preguntes

  Trinidad Montañana Traver (01:03:42)
  Cargo: Regidora | Pertenece a: Grup Popular
  14. Precs i preguntes

  Josep Antoni Riera Vicent (01:03:58)
  Cargo: Alcalde | Pertenece a: Compromís
  14. Precs i preguntes

  Pedro A. Cuesta Tobajas (01:03:59)
  Cargo: Regidor. Portaveu del PP | Pertenece a: Grup Popular
  14. Precs i preguntes

  Josep Antoni Riera Vicent (01:04:50)
  Cargo: Alcalde | Pertenece a: Compromís
  14. Precs i preguntes

  Joan Orts Ruiz (01:05:05)
  Cargo: Regidora | Pertenece a: Compromís
  14. Precs i preguntes

  Josep Antoni Riera Vicent (01:05:58)
  Cargo: Alcalde | Pertenece a: Compromís
  14. Precs i preguntes

  Rosa Peris Alfonso (01:06:11)
  Cargo: Regidora | Pertenece a: Compromís
  14. Precs i preguntes

  Josep Antoni Riera Vicent (01:08:23)
  Cargo: Alcalde | Pertenece a: Compromís
  14. Precs i preguntes

  Rosa Peris Alfonso (01:10:06)
  Cargo: Regidora | Pertenece a: Compromís
  14. Precs i preguntes

  Josep Antoni Riera Vicent (01:10:28)
  Cargo: Alcalde | Pertenece a: Compromís
  14. Precs i preguntes

  Amparo Martí Alfonso (01:10:41)
  Cargo: Regidora | Pertenece a: Compromís
  14. Precs i preguntes

  Josep Antoni Riera Vicent (01:11:30)
  Cargo: Alcalde | Pertenece a: Compromís
  14. Precs i preguntes

  José Manuel Zaragoza Segarra (01:14:34)
  Cargo: Regidor | Pertenece a: C'S
  14. Precs i preguntes

  Josep Antoni Riera Vicent (01:14:45)
  Cargo: Alcalde | Pertenece a: Compromís
  14. Precs i preguntes

  Alba Pilar Juanes Lorente (01:14:48)
  Cargo: Regidora | Pertenece a: PSPV-PSOE
  14. Precs i preguntes

  Josep Antoni Riera Vicent (01:15:50)
  Cargo: Alcalde | Pertenece a: Compromís
  14. Precs i preguntes

  José Manuel Zaragoza Segarra (01:15:53)
  Cargo: Regidor | Pertenece a: C'S
  14. Precs i preguntes

  Josep Antoni Riera Vicent (01:16:38)
  Cargo: Alcalde | Pertenece a: Compromís
  14. Precs i preguntes

  Felix Manuel Escalona (01:16:39)
  Cargo: Regidor | Pertenece a: Grup Popular
  14. Precs i preguntes

  Josep Antoni Riera Vicent (01:18:15)
  Cargo: Alcalde | Pertenece a: Compromís
  14. Precs i preguntes

  Felix Manuel Escalona (01:18:23)
  Cargo: Regidor | Pertenece a: Grup Popular
  14. Precs i preguntes

  Josep Antoni Riera Vicent (01:18:29)
  Cargo: Alcalde | Pertenece a: Compromís
  14. Precs i preguntes

  Felix Manuel Escalona (01:18:42)
  Cargo: Regidor | Pertenece a: Grup Popular
  14. Precs i preguntes

  Josep Antoni Riera Vicent (01:18:53)
  Cargo: Alcalde | Pertenece a: Compromís
  14. Precs i preguntes

  Felix Manuel Escalona (01:19:54)
  Cargo: Regidor | Pertenece a: Grup Popular
  14. Precs i preguntes

  Josep Antoni Riera Vicent (01:20:19)
  Cargo: Alcalde | Pertenece a: Compromís
  14. Precs i preguntes

  Miguel Ángel Macias Amador (01:20:27)
  Cargo: Regidor | Pertenece a: Grup Popular
  14. Precs i preguntes

  Trinidad Montañana Traver (01:21:18)
  Cargo: Regidora | Pertenece a: Grup Popular
  14. Precs i preguntes

  Pedro A. Cuesta Tobajas (01:21:42)
  Cargo: Regidor. Portaveu del PP | Pertenece a: Grup Popular
  14. Precs i preguntes

  Josep Antoni Riera Vicent (01:24:05)
  Cargo: Alcalde | Pertenece a: Compromís
  14. Precs i preguntes

  Rosa Peris Alfonso (01:25:39)
  Cargo: Regidora | Pertenece a: Compromís
  14. Precs i preguntes

  Josep Antoni Riera Vicent (01:26:09)
  Cargo: Alcalde | Pertenece a: Compromís
  14. Precs i preguntes

  Marta Valero Gimeno (01:26:14)
  Cargo: Regidora | Pertenece a: Compromís
  14. Precs i preguntes

  Josep Antoni Riera Vicent (01:26:44)
  Cargo: Alcalde | Pertenece a: Compromís
  14. Precs i preguntes

  Trinidad Montañana Traver (01:28:43)
  Cargo: Regidora | Pertenece a: Grup Popular
  14. Precs i preguntes