Ajuntament de Meliana
/uploads/meliana/2017-04-04_15-57-14_melianas.jpg Ajuntament de Meliana

Amb aquesta eina des de l'Ajuntament de Meliana posem a disposició dels ciutadans, totes les sessions publiques realitzades així com els seus acords.

Inici | Sessions 2018 | 27-12-2018Ubicació
Sala de sessions plenàries de l'Ajuntament

Descripció de la sessió
Sessió de data 27 d'desembre de 2018

Duració 00:00

 • PARTIT POLITIC/GRUPINTERVENCIONSTEMPS
  Alcalde 37 00:28:35
  Compromís 13 00:21:46
  PSPV-PSOE 6 00:15:27
  Grup Popular 11 00:08:18
  Asamblea Ciutadana Meliana 4 00:07:44
  Ajuntament 0 00:00:00
  Públic 6 00:02:19

  INTERVENCIONS


  Josep Antoni Riera Vicent (00:00:16)
  Càrrec: Alcalde | Pertany a: Compromís
  1. Lectura i aprovació de l’acta de les sessions anteriors del Ple de 29 de novembre de 2018 (minuta 12/ 2018), i del Ple extraordinari 17 de desembre de 2018 (minuta 13/2018), si procedeix.
  2. Donar compte de les resolucions d’Alcaldia dictades des de l’últim Ple.

  Joan Orts Ruiz (00:03:15)
  Càrrec: 4rt. Tinent d'Alcalde. Foment Econòmic i Foment de l'Ocupació. | Pertany a: Compromís
  2. Donar compte de les resolucions d’Alcaldia dictades des de l’últim Ple.

  Josep Antoni Riera Vicent (00:07:03)
  Càrrec: Alcalde | Pertany a: Compromís
  2. Donar compte de les resolucions d’Alcaldia dictades des de l’últim Ple.

  Juan J. Carbonell Molina (00:07:07)
  Càrrec: Regidor | Pertany a: Asamblea Ciutadana Meliana
  2. Donar compte de les resolucions d’Alcaldia dictades des de l’últim Ple.

  Joan Orts Ruiz (00:07:35)
  Càrrec: 4rt. Tinent d'Alcalde. Foment Econòmic i Foment de l'Ocupació. | Pertany a: Compromís
  2. Donar compte de les resolucions d’Alcaldia dictades des de l’últim Ple.

  Josep Antoni Riera Vicent (00:08:20)
  Càrrec: Alcalde | Pertany a: Compromís
  2. Donar compte de les resolucions d’Alcaldia dictades des de l’últim Ple.
  3. Donar compte dels reparos d’Intervenció.
  4. Modificació dels Convenis col·lectius en relació percentatge de I.T.. 4.1.- Regim retributiu dels empleats públics en situació d’incapacitat temporal.

  Mª. Pilar Asensio Margaix (00:11:10)
  Càrrec: 1a. Tinent d'Alcalde. Hisenda, Personal i Festes. | Pertany a: Compromís
  4. Modificació dels Convenis col·lectius en relació percentatge de I.T.. 4.1.- Regim retributiu dels empleats públics en situació d’incapacitat temporal.

  Josep Antoni Riera Vicent (00:14:20)
  Càrrec: Alcalde | Pertany a: Compromís
  4. Modificació dels Convenis col·lectius en relació percentatge de I.T.. 4.1.- Regim retributiu dels empleats públics en situació d’incapacitat temporal.

  Pedro A. Cuesta Tobajas (00:14:38)
  Càrrec: Regidor. Portaveu del PP | Pertany a: Grup Popular
  4. Modificació dels Convenis col·lectius en relació percentatge de I.T.. 4.1.- Regim retributiu dels empleats públics en situació d’incapacitat temporal.

  Josep Antoni Riera Vicent (00:16:39)
  Càrrec: Alcalde | Pertany a: Compromís
  4. Modificació dels Convenis col·lectius en relació percentatge de I.T.. 4.1.- Regim retributiu dels empleats públics en situació d’incapacitat temporal.

  Pedro A. Cuesta Tobajas (00:20:09)
  Càrrec: Regidor. Portaveu del PP | Pertany a: Grup Popular
  4. Modificació dels Convenis col·lectius en relació percentatge de I.T.. 4.1.- Regim retributiu dels empleats públics en situació d’incapacitat temporal.

  Josep Antoni Riera Vicent (00:21:31)
  Càrrec: Alcalde | Pertany a: Compromís
  4. Modificació dels Convenis col·lectius en relació percentatge de I.T.. 4.1.- Regim retributiu dels empleats públics en situació d’incapacitat temporal.
  4.2. Modificación del artículo 21 de las Normas reguladoras entre el Ayuntamiento de Meliana y el Personal Funcionario y del artículo 33 del Convenio Colectivo de Trabajo entre el Ayuntamiento de Meliana y su Personal Laboral. 4.2.1.- Votación de la urgencia de inclusión del punto en el orden del día 4.2.2. Modificación del artículo 21 de las Normas reguladoras entre el Ayuntamiento de Meliana y el Personal Funcionario y del artículo 33 del Convenio Colectivo de Trabajo entre el Ayuntamiento de Meliana y su Personal Laboral.

  Mª. Pilar Asensio Margaix (00:24:11)
  Càrrec: 1a. Tinent d'Alcalde. Hisenda, Personal i Festes. | Pertany a: Compromís
  4.2. Modificación del artículo 21 de las Normas reguladoras entre el Ayuntamiento de Meliana y el Personal Funcionario y del artículo 33 del Convenio Colectivo de Trabajo entre el Ayuntamiento de Meliana y su Personal Laboral. 4.2.1.- Votación de la urgencia de inclusión del punto en el orden del día 4.2.2. Modificación del artículo 21 de las Normas reguladoras entre el Ayuntamiento de Meliana y el Personal Funcionario y del artículo 33 del Convenio Colectivo de Trabajo entre el Ayuntamiento de Meliana y su Personal Laboral.

  Josep Antoni Riera Vicent (00:26:23)
  Càrrec: Alcalde | Pertany a: Compromís
  4.2. Modificación del artículo 21 de las Normas reguladoras entre el Ayuntamiento de Meliana y el Personal Funcionario y del artículo 33 del Convenio Colectivo de Trabajo entre el Ayuntamiento de Meliana y su Personal Laboral. 4.2.1.- Votación de la urgencia de inclusión del punto en el orden del día 4.2.2. Modificación del artículo 21 de las Normas reguladoras entre el Ayuntamiento de Meliana y el Personal Funcionario y del artículo 33 del Convenio Colectivo de Trabajo entre el Ayuntamiento de Meliana y su Personal Laboral.

  Pedro A. Cuesta Tobajas (00:26:28)
  Càrrec: Regidor. Portaveu del PP | Pertany a: Grup Popular
  4.2. Modificación del artículo 21 de las Normas reguladoras entre el Ayuntamiento de Meliana y el Personal Funcionario y del artículo 33 del Convenio Colectivo de Trabajo entre el Ayuntamiento de Meliana y su Personal Laboral. 4.2.1.- Votación de la urgencia de inclusión del punto en el orden del día 4.2.2. Modificación del artículo 21 de las Normas reguladoras entre el Ayuntamiento de Meliana y el Personal Funcionario y del artículo 33 del Convenio Colectivo de Trabajo entre el Ayuntamiento de Meliana y su Personal Laboral.

  Josep Antoni Riera Vicent (00:27:50)
  Càrrec: Alcalde | Pertany a: Compromís
  4.2. Modificación del artículo 21 de las Normas reguladoras entre el Ayuntamiento de Meliana y el Personal Funcionario y del artículo 33 del Convenio Colectivo de Trabajo entre el Ayuntamiento de Meliana y su Personal Laboral. 4.2.1.- Votación de la urgencia de inclusión del punto en el orden del día 4.2.2. Modificación del artículo 21 de las Normas reguladoras entre el Ayuntamiento de Meliana y el Personal Funcionario y del artículo 33 del Convenio Colectivo de Trabajo entre el Ayuntamiento de Meliana y su Personal Laboral.

  Pedro A. Cuesta Tobajas (00:28:48)
  Càrrec: Regidor. Portaveu del PP | Pertany a: Grup Popular
  4.2. Modificación del artículo 21 de las Normas reguladoras entre el Ayuntamiento de Meliana y el Personal Funcionario y del artículo 33 del Convenio Colectivo de Trabajo entre el Ayuntamiento de Meliana y su Personal Laboral. 4.2.1.- Votación de la urgencia de inclusión del punto en el orden del día 4.2.2. Modificación del artículo 21 de las Normas reguladoras entre el Ayuntamiento de Meliana y el Personal Funcionario y del artículo 33 del Convenio Colectivo de Trabajo entre el Ayuntamiento de Meliana y su Personal Laboral.

  Josep Antoni Riera Vicent (00:28:55)
  Càrrec: Alcalde | Pertany a: Compromís
  4.2. Modificación del artículo 21 de las Normas reguladoras entre el Ayuntamiento de Meliana y el Personal Funcionario y del artículo 33 del Convenio Colectivo de Trabajo entre el Ayuntamiento de Meliana y su Personal Laboral. 4.2.1.- Votación de la urgencia de inclusión del punto en el orden del día 4.2.2. Modificación del artículo 21 de las Normas reguladoras entre el Ayuntamiento de Meliana y el Personal Funcionario y del artículo 33 del Convenio Colectivo de Trabajo entre el Ayuntamiento de Meliana y su Personal Laboral.

  Pedro A. Cuesta Tobajas (00:29:00)
  Càrrec: Regidor. Portaveu del PP | Pertany a: Grup Popular
  4.2. Modificación del artículo 21 de las Normas reguladoras entre el Ayuntamiento de Meliana y el Personal Funcionario y del artículo 33 del Convenio Colectivo de Trabajo entre el Ayuntamiento de Meliana y su Personal Laboral. 4.2.1.- Votación de la urgencia de inclusión del punto en el orden del día 4.2.2. Modificación del artículo 21 de las Normas reguladoras entre el Ayuntamiento de Meliana y el Personal Funcionario y del artículo 33 del Convenio Colectivo de Trabajo entre el Ayuntamiento de Meliana y su Personal Laboral.

  Mª. Pilar Asensio Margaix (00:29:19)
  Càrrec: 1a. Tinent d'Alcalde. Hisenda, Personal i Festes. | Pertany a: Compromís
  4.2. Modificación del artículo 21 de las Normas reguladoras entre el Ayuntamiento de Meliana y el Personal Funcionario y del artículo 33 del Convenio Colectivo de Trabajo entre el Ayuntamiento de Meliana y su Personal Laboral. 4.2.1.- Votación de la urgencia de inclusión del punto en el orden del día 4.2.2. Modificación del artículo 21 de las Normas reguladoras entre el Ayuntamiento de Meliana y el Personal Funcionario y del artículo 33 del Convenio Colectivo de Trabajo entre el Ayuntamiento de Meliana y su Personal Laboral.

  Pedro A. Cuesta Tobajas (00:29:30)
  Càrrec: Regidor. Portaveu del PP | Pertany a: Grup Popular
  4.2. Modificación del artículo 21 de las Normas reguladoras entre el Ayuntamiento de Meliana y el Personal Funcionario y del artículo 33 del Convenio Colectivo de Trabajo entre el Ayuntamiento de Meliana y su Personal Laboral. 4.2.1.- Votación de la urgencia de inclusión del punto en el orden del día 4.2.2. Modificación del artículo 21 de las Normas reguladoras entre el Ayuntamiento de Meliana y el Personal Funcionario y del artículo 33 del Convenio Colectivo de Trabajo entre el Ayuntamiento de Meliana y su Personal Laboral.

  Mª. Pilar Asensio Margaix (00:29:32)
  Càrrec: 1a. Tinent d'Alcalde. Hisenda, Personal i Festes. | Pertany a: Compromís
  4.2. Modificación del artículo 21 de las Normas reguladoras entre el Ayuntamiento de Meliana y el Personal Funcionario y del artículo 33 del Convenio Colectivo de Trabajo entre el Ayuntamiento de Meliana y su Personal Laboral. 4.2.1.- Votación de la urgencia de inclusión del punto en el orden del día 4.2.2. Modificación del artículo 21 de las Normas reguladoras entre el Ayuntamiento de Meliana y el Personal Funcionario y del artículo 33 del Convenio Colectivo de Trabajo entre el Ayuntamiento de Meliana y su Personal Laboral.

  Josep Antoni Riera Vicent (00:29:38)
  Càrrec: Alcalde | Pertany a: Compromís
  4.2. Modificación del artículo 21 de las Normas reguladoras entre el Ayuntamiento de Meliana y el Personal Funcionario y del artículo 33 del Convenio Colectivo de Trabajo entre el Ayuntamiento de Meliana y su Personal Laboral. 4.2.1.- Votación de la urgencia de inclusión del punto en el orden del día 4.2.2. Modificación del artículo 21 de las Normas reguladoras entre el Ayuntamiento de Meliana y el Personal Funcionario y del artículo 33 del Convenio Colectivo de Trabajo entre el Ayuntamiento de Meliana y su Personal Laboral.
  4.3.- Modificación del artículo 2 de las Normas reguladoras entre el Ayuntamiento de Meliana y el Personal Funcionario y del artículo 20 del Convenio Colectivo de Trabajo entre el Ayuntamiento de Meliana y su Personal Laboral. 4.3.1.-Votación de la urgencia de inclusión del punto en el orden del día 4.3.2.- Modificación del artículo 2 de las Normas reguladoras entre el Ayuntamiento de Meliana y el Personal Funcionario y del artículo 20 del Convenio Colectivo de Trabajo entre el Ayuntamiento de Meliana y su Personal Laboral.

  Mª. Pilar Asensio Margaix (00:31:29)
  Càrrec: 1a. Tinent d'Alcalde. Hisenda, Personal i Festes. | Pertany a: Compromís
  4.3.- Modificación del artículo 2 de las Normas reguladoras entre el Ayuntamiento de Meliana y el Personal Funcionario y del artículo 20 del Convenio Colectivo de Trabajo entre el Ayuntamiento de Meliana y su Personal Laboral. 4.3.1.-Votación de la urgencia de inclusión del punto en el orden del día 4.3.2.- Modificación del artículo 2 de las Normas reguladoras entre el Ayuntamiento de Meliana y el Personal Funcionario y del artículo 20 del Convenio Colectivo de Trabajo entre el Ayuntamiento de Meliana y su Personal Laboral.

  Josep Antoni Riera Vicent (00:33:25)
  Càrrec: Alcalde | Pertany a: Compromís
  4.3.- Modificación del artículo 2 de las Normas reguladoras entre el Ayuntamiento de Meliana y el Personal Funcionario y del artículo 20 del Convenio Colectivo de Trabajo entre el Ayuntamiento de Meliana y su Personal Laboral. 4.3.1.-Votación de la urgencia de inclusión del punto en el orden del día 4.3.2.- Modificación del artículo 2 de las Normas reguladoras entre el Ayuntamiento de Meliana y el Personal Funcionario y del artículo 20 del Convenio Colectivo de Trabajo entre el Ayuntamiento de Meliana y su Personal Laboral.

  Pedro A. Cuesta Tobajas (00:33:35)
  Càrrec: Regidor. Portaveu del PP | Pertany a: Grup Popular
  4.3.- Modificación del artículo 2 de las Normas reguladoras entre el Ayuntamiento de Meliana y el Personal Funcionario y del artículo 20 del Convenio Colectivo de Trabajo entre el Ayuntamiento de Meliana y su Personal Laboral. 4.3.1.-Votación de la urgencia de inclusión del punto en el orden del día 4.3.2.- Modificación del artículo 2 de las Normas reguladoras entre el Ayuntamiento de Meliana y el Personal Funcionario y del artículo 20 del Convenio Colectivo de Trabajo entre el Ayuntamiento de Meliana y su Personal Laboral.

  Josep Antoni Riera Vicent (00:34:16)
  Càrrec: Alcalde | Pertany a: Compromís
  4.3.- Modificación del artículo 2 de las Normas reguladoras entre el Ayuntamiento de Meliana y el Personal Funcionario y del artículo 20 del Convenio Colectivo de Trabajo entre el Ayuntamiento de Meliana y su Personal Laboral. 4.3.1.-Votación de la urgencia de inclusión del punto en el orden del día 4.3.2.- Modificación del artículo 2 de las Normas reguladoras entre el Ayuntamiento de Meliana y el Personal Funcionario y del artículo 20 del Convenio Colectivo de Trabajo entre el Ayuntamiento de Meliana y su Personal Laboral.
  5. Bonificacions addicionals de l’IBI Rústica.

  Amparo Martí Alfonso (00:35:42)
  Càrrec: 3a. Tinent d'Alcalde. Agricultura, Roca, Fires i Mercat. | Pertany a: Compromís
  5. Bonificacions addicionals de l’IBI Rústica.

  Josep Antoni Riera Vicent (00:36:55)
  Càrrec: Alcalde | Pertany a: Compromís
  5. Bonificacions addicionals de l’IBI Rústica.
  6. Moció de la FVMP sobre l’aplicació de la clàusula de salvaguarda perquè no s’importen taronges de Sudàfrica.

  Amparo Martí Alfonso (00:37:23)
  Càrrec: 3a. Tinent d'Alcalde. Agricultura, Roca, Fires i Mercat. | Pertany a: Compromís
  6. Moció de la FVMP sobre l’aplicació de la clàusula de salvaguarda perquè no s’importen taronges de Sudàfrica.

  Josep Antoni Riera Vicent (00:42:32)
  Càrrec: Alcalde | Pertany a: Compromís
  6. Moció de la FVMP sobre l’aplicació de la clàusula de salvaguarda perquè no s’importen taronges de Sudàfrica.

  Juan J. Carbonell Molina (00:42:37)
  Càrrec: Regidor | Pertany a: Asamblea Ciutadana Meliana
  6. Moció de la FVMP sobre l’aplicació de la clàusula de salvaguarda perquè no s’importen taronges de Sudàfrica.

  Josep Antoni Riera Vicent (00:47:25)
  Càrrec: Alcalde | Pertany a: Compromís
  6. Moció de la FVMP sobre l’aplicació de la clàusula de salvaguarda perquè no s’importen taronges de Sudàfrica.

  Susana Marín Traura (00:47:27)
  Càrrec: 2a Tinent d'Alcalde. Educació, Igualtat i Joventut. | Pertany a: PSPV-PSOE
  6. Moció de la FVMP sobre l’aplicació de la clàusula de salvaguarda perquè no s’importen taronges de Sudàfrica.

  Josep Antoni Riera Vicent (00:47:57)
  Càrrec: Alcalde | Pertany a: Compromís
  6. Moció de la FVMP sobre l’aplicació de la clàusula de salvaguarda perquè no s’importen taronges de Sudàfrica.

  Pedro A. Cuesta Tobajas (00:47:58)
  Càrrec: Regidor. Portaveu del PP | Pertany a: Grup Popular
  6. Moció de la FVMP sobre l’aplicació de la clàusula de salvaguarda perquè no s’importen taronges de Sudàfrica.

  Josep Antoni Riera Vicent (00:48:24)
  Càrrec: Alcalde | Pertany a: Compromís
  6. Moció de la FVMP sobre l’aplicació de la clàusula de salvaguarda perquè no s’importen taronges de Sudàfrica.

  Amparo Martí Alfonso (00:48:28)
  Càrrec: 3a. Tinent d'Alcalde. Agricultura, Roca, Fires i Mercat. | Pertany a: Compromís
  6. Moció de la FVMP sobre l’aplicació de la clàusula de salvaguarda perquè no s’importen taronges de Sudàfrica.

  Josep Antoni Riera Vicent (00:49:20)
  Càrrec: Alcalde | Pertany a: Compromís
  6. Moció de la FVMP sobre l’aplicació de la clàusula de salvaguarda perquè no s’importen taronges de Sudàfrica.
  7. Moció del PSOE sobre declaració per la UNESCO del feminisme com a Patrimoni Immaterial de la Humanitat.

  Susana Marín Traura (00:49:50)
  Càrrec: 2a Tinent d'Alcalde. Educació, Igualtat i Joventut. | Pertany a: PSPV-PSOE
  7. Moció del PSOE sobre declaració per la UNESCO del feminisme com a Patrimoni Immaterial de la Humanitat.

  Josep Antoni Riera Vicent (00:53:34)
  Càrrec: Alcalde | Pertany a: Compromís
  7. Moció del PSOE sobre declaració per la UNESCO del feminisme com a Patrimoni Immaterial de la Humanitat.

  Juan J. Carbonell Molina (00:53:41)
  Càrrec: Regidor | Pertany a: Asamblea Ciutadana Meliana
  7. Moció del PSOE sobre declaració per la UNESCO del feminisme com a Patrimoni Immaterial de la Humanitat.

  Josep Antoni Riera Vicent (00:55:24)
  Càrrec: Alcalde | Pertany a: Compromís
  7. Moció del PSOE sobre declaració per la UNESCO del feminisme com a Patrimoni Immaterial de la Humanitat.

  Pedro A. Cuesta Tobajas (00:55:27)
  Càrrec: Regidor. Portaveu del PP | Pertany a: Grup Popular
  7. Moció del PSOE sobre declaració per la UNESCO del feminisme com a Patrimoni Immaterial de la Humanitat.

  Josep Antoni Riera Vicent (00:56:13)
  Càrrec: Alcalde | Pertany a: Compromís
  7. Moció del PSOE sobre declaració per la UNESCO del feminisme com a Patrimoni Immaterial de la Humanitat.

  Joan Orts Ruiz (00:56:15)
  Càrrec: 4rt. Tinent d'Alcalde. Foment Econòmic i Foment de l'Ocupació. | Pertany a: Compromís
  7. Moció del PSOE sobre declaració per la UNESCO del feminisme com a Patrimoni Immaterial de la Humanitat.

  Josep Antoni Riera Vicent (00:56:52)
  Càrrec: Alcalde | Pertany a: Compromís
  7. Moció del PSOE sobre declaració per la UNESCO del feminisme com a Patrimoni Immaterial de la Humanitat.

  Susana Marín Traura (00:56:54)
  Càrrec: 2a Tinent d'Alcalde. Educació, Igualtat i Joventut. | Pertany a: PSPV-PSOE
  7. Moció del PSOE sobre declaració per la UNESCO del feminisme com a Patrimoni Immaterial de la Humanitat.

  Josep Antoni Riera Vicent (00:57:29)
  Càrrec: Alcalde | Pertany a: Compromís
  7. Moció del PSOE sobre declaració per la UNESCO del feminisme com a Patrimoni Immaterial de la Humanitat.
  8. Declaració Institucional contra la violència de gènere.

  Susana Marín Traura (00:57:53)
  Càrrec: 2a Tinent d'Alcalde. Educació, Igualtat i Joventut. | Pertany a: PSPV-PSOE
  8. Declaració Institucional contra la violència de gènere.

  Josep Antoni Riera Vicent (01:05:49)
  Càrrec: Alcalde | Pertany a: Compromís
  8. Declaració Institucional contra la violència de gènere.
  9. Precs i preguntes.

  Juan J. Carbonell Molina (01:05:56)
  Càrrec: Regidor | Pertany a: Asamblea Ciutadana Meliana
  9. Precs i preguntes.

  Josep Antoni Riera Vicent (01:06:41)
  Càrrec: Alcalde | Pertany a: Compromís
  9. Precs i preguntes.

  Susana Marín Traura (01:06:43)
  Càrrec: 2a Tinent d'Alcalde. Educació, Igualtat i Joventut. | Pertany a: PSPV-PSOE
  9. Precs i preguntes.

  Josep Antoni Riera Vicent (01:08:47)
  Càrrec: Alcalde | Pertany a: Compromís
  9. Precs i preguntes.

  Pedro A. Cuesta Tobajas (01:08:50)
  Càrrec: Regidor. Portaveu del PP | Pertany a: Grup Popular
  9. Precs i preguntes.

  Josep Antoni Riera Vicent (01:09:19)
  Càrrec: Alcalde | Pertany a: Compromís
  9. Precs i preguntes.

  Pere A. Cano Ferri (01:13:14)
  Càrrec: Cultura, Medi Ambient i Energia | Pertany a: Compromís
  9. Precs i preguntes.

  Josep Antoni Riera Vicent (01:14:35)
  Càrrec: Alcalde | Pertany a: Compromís
  9. Precs i preguntes.

  Pere A. Cano Ferri (01:14:42)
  Càrrec: Cultura, Medi Ambient i Energia | Pertany a: Compromís
  9. Precs i preguntes.

  Josep Antoni Riera Vicent (01:15:08)
  Càrrec: Alcalde | Pertany a: Compromís
  9. Precs i preguntes.

  Pedro A. Cuesta Tobajas (01:15:14)
  Càrrec: Regidor. Portaveu del PP | Pertany a: Grup Popular
  9. Precs i preguntes.

  Josep Antoni Riera Vicent (01:15:57)
  Càrrec: Alcalde | Pertany a: Compromís
  9. Precs i preguntes.

  Susana Marín Traura (01:15:57)
  Càrrec: 2a Tinent d'Alcalde. Educació, Igualtat i Joventut. | Pertany a: PSPV-PSOE
  9. Precs i preguntes.

  Josep Antoni Riera Vicent (01:16:35)
  Càrrec: Alcalde | Pertany a: Compromís
  9. Precs i preguntes.
  LA VOZ DEL PUEBLO

  Assistent a la sessió (01:18:22)
  Càrrec: Públic | Pertany a: Públic
  LA VOZ DEL PUEBLO

  Josep Antoni Riera Vicent (01:18:46)
  Càrrec: Alcalde | Pertany a: Compromís
  LA VOZ DEL PUEBLO

  Assistent a la sessió (01:18:56)
  Càrrec: Públic | Pertany a: Públic
  LA VOZ DEL PUEBLO

  Josep Antoni Riera Vicent (01:19:05)
  Càrrec: Alcalde | Pertany a: Compromís
  LA VOZ DEL PUEBLO

  Assistent a la sessió (01:21:53)
  Càrrec: Públic | Pertany a: Públic
  LA VOZ DEL PUEBLO

  Josep Antoni Riera Vicent (01:22:19)
  Càrrec: Alcalde | Pertany a: Compromís
  LA VOZ DEL PUEBLO

  Assistent a la sessió (01:22:28)
  Càrrec: Públic | Pertany a: Públic
  LA VOZ DEL PUEBLO

  Josep Antoni Riera Vicent (01:22:47)
  Càrrec: Alcalde | Pertany a: Compromís
  LA VOZ DEL PUEBLO

  Assistent a la sessió (01:22:49)
  Càrrec: Públic | Pertany a: Públic
  LA VOZ DEL PUEBLO

  Josep Antoni Riera Vicent (01:22:58)
  Càrrec: Alcalde | Pertany a: Compromís
  LA VOZ DEL PUEBLO

  Assistent a la sessió (01:23:08)
  Càrrec: Públic | Pertany a: Públic
  LA VOZ DEL PUEBLO

  Josep Antoni Riera Vicent (01:24:00)
  Càrrec: Alcalde | Pertany a: Compromís
  LA VOZ DEL PUEBLO

  ORDRE DEL DIA


  1. Lectura i aprovació de l’acta de les sessions anteriors del Ple de 29 de novembre de 2018 (minuta 12/ 2018), i del Ple extraordinari 17 de desembre de 2018 (minuta 13/2018), si procedeix. (00:02:09)

  Aprovat

  Josep Antoni Riera Vicent (00:00:16)
  Càrrec: Alcalde | Pertany a: Compromís

  2. Donar compte de les resolucions d’Alcaldia dictades des de l’últim Ple. (00:03:10)

  Donar compte

  Josep Antoni Riera Vicent (00:00:16)
  Càrrec: Alcalde | Pertany a: Compromís

  Joan Orts Ruiz (00:03:15)
  Càrrec: 4rt. Tinent d'Alcalde. Foment Econòmic i Foment de l'Ocupació. | Pertany a: Compromís

  Josep Antoni Riera Vicent (00:07:03)
  Càrrec: Alcalde | Pertany a: Compromís

  Juan J. Carbonell Molina (00:07:07)
  Càrrec: Regidor | Pertany a: Asamblea Ciutadana Meliana

  Joan Orts Ruiz (00:07:35)
  Càrrec: 4rt. Tinent d'Alcalde. Foment Econòmic i Foment de l'Ocupació. | Pertany a: Compromís

  Josep Antoni Riera Vicent (00:08:20)
  Càrrec: Alcalde | Pertany a: Compromís

  3. Donar compte dels reparos d’Intervenció. (00:08:59)

  Donar compte

  Josep Antoni Riera Vicent (00:08:20)
  Càrrec: Alcalde | Pertany a: Compromís

  4. Modificació dels Convenis col·lectius en relació percentatge de I.T..

  4.1.- Regim retributiu dels empleats públics en situació d’incapacitat temporal.
  (00:10:11)

  Aprovat

  Josep Antoni Riera Vicent (00:08:20)
  Càrrec: Alcalde | Pertany a: Compromís

  Mª. Pilar Asensio Margaix (00:11:10)
  Càrrec: 1a. Tinent d'Alcalde. Hisenda, Personal i Festes. | Pertany a: Compromís

  Josep Antoni Riera Vicent (00:14:20)
  Càrrec: Alcalde | Pertany a: Compromís

  Debate (00:14:35)

  Josep Antoni Riera Vicent (00:14:20)
  Càrrec: Alcalde | Pertany a: Compromís

  Pedro A. Cuesta Tobajas (00:14:38)
  Càrrec: Regidor. Portaveu del PP | Pertany a: Grup Popular

  Josep Antoni Riera Vicent (00:16:39)
  Càrrec: Alcalde | Pertany a: Compromís

  Pedro A. Cuesta Tobajas (00:20:09)
  Càrrec: Regidor. Portaveu del PP | Pertany a: Grup Popular

  Josep Antoni Riera Vicent (00:21:31)
  Càrrec: Alcalde | Pertany a: Compromís

  4.2. Modificación del artículo 21 de las Normas reguladoras entre el Ayuntamiento de Meliana y el Personal Funcionario y del artículo 33 del Convenio Colectivo de Trabajo entre el Ayuntamiento de Meliana y su Personal Laboral.

  4.2.1.- Votación de la urgencia de inclusión del punto en el orden del día

  4.2.2. Modificación del artículo 21 de las Normas reguladoras entre el Ayuntamiento de Meliana y el Personal Funcionario y del artículo 33 del Convenio Colectivo de Trabajo entre el Ayuntamiento de Meliana y su Personal Laboral. (00:23:19)

  Aprovat

  Josep Antoni Riera Vicent (00:21:31)
  Càrrec: Alcalde | Pertany a: Compromís

  Mª. Pilar Asensio Margaix (00:24:11)
  Càrrec: 1a. Tinent d'Alcalde. Hisenda, Personal i Festes. | Pertany a: Compromís

  Josep Antoni Riera Vicent (00:26:23)
  Càrrec: Alcalde | Pertany a: Compromís

  Debate (00:26:27)

  Josep Antoni Riera Vicent (00:26:23)
  Càrrec: Alcalde | Pertany a: Compromís

  Pedro A. Cuesta Tobajas (00:26:28)
  Càrrec: Regidor. Portaveu del PP | Pertany a: Grup Popular

  Josep Antoni Riera Vicent (00:27:50)
  Càrrec: Alcalde | Pertany a: Compromís

  Pedro A. Cuesta Tobajas (00:28:48)
  Càrrec: Regidor. Portaveu del PP | Pertany a: Grup Popular

  Josep Antoni Riera Vicent (00:28:55)
  Càrrec: Alcalde | Pertany a: Compromís

  Pedro A. Cuesta Tobajas (00:29:00)
  Càrrec: Regidor. Portaveu del PP | Pertany a: Grup Popular

  Mª. Pilar Asensio Margaix (00:29:19)
  Càrrec: 1a. Tinent d'Alcalde. Hisenda, Personal i Festes. | Pertany a: Compromís

  Pedro A. Cuesta Tobajas (00:29:30)
  Càrrec: Regidor. Portaveu del PP | Pertany a: Grup Popular

  Mª. Pilar Asensio Margaix (00:29:32)
  Càrrec: 1a. Tinent d'Alcalde. Hisenda, Personal i Festes. | Pertany a: Compromís

  Josep Antoni Riera Vicent (00:29:38)
  Càrrec: Alcalde | Pertany a: Compromís

  4.3.- Modificación del artículo 2 de las Normas reguladoras entre el Ayuntamiento de Meliana y el Personal Funcionario y del artículo 20 del Convenio Colectivo de Trabajo entre el Ayuntamiento de Meliana y su Personal Laboral.

  4.3.1.-Votación de la urgencia de inclusión del punto en el orden del día

  4.3.2.- Modificación del artículo 2 de las Normas reguladoras entre el Ayuntamiento de Meliana y el Personal Funcionario y del artículo 20 del Convenio Colectivo de Trabajo entre el Ayuntamiento de Meliana y su Personal Laboral. (00:30:35)

  Aprovat

  Josep Antoni Riera Vicent (00:29:38)
  Càrrec: Alcalde | Pertany a: Compromís

  Mª. Pilar Asensio Margaix (00:31:29)
  Càrrec: 1a. Tinent d'Alcalde. Hisenda, Personal i Festes. | Pertany a: Compromís

  Josep Antoni Riera Vicent (00:33:25)
  Càrrec: Alcalde | Pertany a: Compromís

  Debate (00:33:33)

  Josep Antoni Riera Vicent (00:33:25)
  Càrrec: Alcalde | Pertany a: Compromís

  Pedro A. Cuesta Tobajas (00:33:35)
  Càrrec: Regidor. Portaveu del PP | Pertany a: Grup Popular

  Josep Antoni Riera Vicent (00:34:16)
  Càrrec: Alcalde | Pertany a: Compromís

  5. Bonificacions addicionals de l’IBI Rústica. (00:35:37)

  Aprovat

  Josep Antoni Riera Vicent (00:34:16)
  Càrrec: Alcalde | Pertany a: Compromís

  Amparo Martí Alfonso (00:35:42)
  Càrrec: 3a. Tinent d'Alcalde. Agricultura, Roca, Fires i Mercat. | Pertany a: Compromís

  Josep Antoni Riera Vicent (00:36:55)
  Càrrec: Alcalde | Pertany a: Compromís

  6. Moció de la FVMP sobre l’aplicació de la clàusula de salvaguarda perquè no s’importen taronges de Sudàfrica. (00:37:08)

  Aprovat

  Josep Antoni Riera Vicent (00:36:55)
  Càrrec: Alcalde | Pertany a: Compromís

  Amparo Martí Alfonso (00:37:23)
  Càrrec: 3a. Tinent d'Alcalde. Agricultura, Roca, Fires i Mercat. | Pertany a: Compromís

  Josep Antoni Riera Vicent (00:42:32)
  Càrrec: Alcalde | Pertany a: Compromís

  Debate (00:42:36)

  Josep Antoni Riera Vicent (00:42:32)
  Càrrec: Alcalde | Pertany a: Compromís

  Juan J. Carbonell Molina (00:42:37)
  Càrrec: Regidor | Pertany a: Asamblea Ciutadana Meliana

  Josep Antoni Riera Vicent (00:47:25)
  Càrrec: Alcalde | Pertany a: Compromís

  Susana Marín Traura (00:47:27)
  Càrrec: 2a Tinent d'Alcalde. Educació, Igualtat i Joventut. | Pertany a: PSPV-PSOE

  Josep Antoni Riera Vicent (00:47:57)
  Càrrec: Alcalde | Pertany a: Compromís

  Pedro A. Cuesta Tobajas (00:47:58)
  Càrrec: Regidor. Portaveu del PP | Pertany a: Grup Popular

  Josep Antoni Riera Vicent (00:48:24)
  Càrrec: Alcalde | Pertany a: Compromís

  Amparo Martí Alfonso (00:48:28)
  Càrrec: 3a. Tinent d'Alcalde. Agricultura, Roca, Fires i Mercat. | Pertany a: Compromís

  Josep Antoni Riera Vicent (00:49:20)
  Càrrec: Alcalde | Pertany a: Compromís

  7. Moció del PSOE sobre declaració per la UNESCO del feminisme com a Patrimoni Immaterial de la Humanitat. (00:49:36)

  Aprovat

  Josep Antoni Riera Vicent (00:49:20)
  Càrrec: Alcalde | Pertany a: Compromís

  Susana Marín Traura (00:49:50)
  Càrrec: 2a Tinent d'Alcalde. Educació, Igualtat i Joventut. | Pertany a: PSPV-PSOE

  Josep Antoni Riera Vicent (00:53:34)
  Càrrec: Alcalde | Pertany a: Compromís

  Debate (00:53:39)

  Josep Antoni Riera Vicent (00:53:34)
  Càrrec: Alcalde | Pertany a: Compromís

  Juan J. Carbonell Molina (00:53:41)
  Càrrec: Regidor | Pertany a: Asamblea Ciutadana Meliana

  Josep Antoni Riera Vicent (00:55:24)
  Càrrec: Alcalde | Pertany a: Compromís

  Pedro A. Cuesta Tobajas (00:55:27)
  Càrrec: Regidor. Portaveu del PP | Pertany a: Grup Popular

  Josep Antoni Riera Vicent (00:56:13)
  Càrrec: Alcalde | Pertany a: Compromís

  Joan Orts Ruiz (00:56:15)
  Càrrec: 4rt. Tinent d'Alcalde. Foment Econòmic i Foment de l'Ocupació. | Pertany a: Compromís

  Josep Antoni Riera Vicent (00:56:52)
  Càrrec: Alcalde | Pertany a: Compromís

  Susana Marín Traura (00:56:54)
  Càrrec: 2a Tinent d'Alcalde. Educació, Igualtat i Joventut. | Pertany a: PSPV-PSOE

  Josep Antoni Riera Vicent (00:57:29)
  Càrrec: Alcalde | Pertany a: Compromís

  8. Declaració Institucional contra la violència de gènere. (00:57:44)


  Josep Antoni Riera Vicent (00:57:29)
  Càrrec: Alcalde | Pertany a: Compromís

  Susana Marín Traura (00:57:53)
  Càrrec: 2a Tinent d'Alcalde. Educació, Igualtat i Joventut. | Pertany a: PSPV-PSOE

  Josep Antoni Riera Vicent (01:05:49)
  Càrrec: Alcalde | Pertany a: Compromís

  9. Precs i preguntes. (01:05:50)


  Josep Antoni Riera Vicent (01:05:49)
  Càrrec: Alcalde | Pertany a: Compromís

  Juan J. Carbonell Molina (01:05:56)
  Càrrec: Regidor | Pertany a: Asamblea Ciutadana Meliana

  Josep Antoni Riera Vicent (01:06:41)
  Càrrec: Alcalde | Pertany a: Compromís

  Susana Marín Traura (01:06:43)
  Càrrec: 2a Tinent d'Alcalde. Educació, Igualtat i Joventut. | Pertany a: PSPV-PSOE

  Josep Antoni Riera Vicent (01:08:47)
  Càrrec: Alcalde | Pertany a: Compromís

  Pedro A. Cuesta Tobajas (01:08:50)
  Càrrec: Regidor. Portaveu del PP | Pertany a: Grup Popular

  Josep Antoni Riera Vicent (01:09:19)
  Càrrec: Alcalde | Pertany a: Compromís

  Pere A. Cano Ferri (01:13:14)
  Càrrec: Cultura, Medi Ambient i Energia | Pertany a: Compromís

  Josep Antoni Riera Vicent (01:14:35)
  Càrrec: Alcalde | Pertany a: Compromís

  Pere A. Cano Ferri (01:14:42)
  Càrrec: Cultura, Medi Ambient i Energia | Pertany a: Compromís

  Josep Antoni Riera Vicent (01:15:08)
  Càrrec: Alcalde | Pertany a: Compromís

  Pedro A. Cuesta Tobajas (01:15:14)
  Càrrec: Regidor. Portaveu del PP | Pertany a: Grup Popular

  Josep Antoni Riera Vicent (01:15:57)
  Càrrec: Alcalde | Pertany a: Compromís

  Susana Marín Traura (01:15:57)
  Càrrec: 2a Tinent d'Alcalde. Educació, Igualtat i Joventut. | Pertany a: PSPV-PSOE

  Josep Antoni Riera Vicent (01:16:35)
  Càrrec: Alcalde | Pertany a: Compromís