Ajuntament de Meliana
/uploads/meliana/2017-04-04_15-57-14_melianas.jpg Ajuntament de Meliana

Amb aquesta eina des de l'Ajuntament de Meliana posem a disposició dels ciutadans, totes les sessions publiques realitzades així com els seus acords.

Inici | Sessions 2019 | 15-06-2019Ubicació
Sala de sessions plenàries de l'Ajuntament

Descripció de la sessió
Sessió de data 15 d'juny de 2019

Duració 00:00

 • PARTIT POLITIC/GRUPINTERVENCIONSTEMPS
  Alcalde 8 00:08:53
  Compromís 9 00:07:24
  PSPV-PSOE 4 00:02:58
  Grup Popular 6 00:03:07
  Asamblea Ciutadana Meliana 0 00:00:00
  Ajuntament 21 00:22:56
  Públic 0 00:00:00
  C'S 2 00:01:45
  EUPV 5 00:03:04

  INTERVENCIONS


  Joaquin Ribes Valero (00:00:12)
  Càrrec: Secretario | Pertany a: Ajuntament
  1. Constitució de l’Ajuntament (legislatura 2019 – 2023).

  Rafael Plà López (00:02:28)
  Càrrec: Regidor | Pertany a: EUPV
  1. Constitució de l’Ajuntament (legislatura 2019 – 2023).

  Joaquin Ribes Valero (00:02:39)
  Càrrec: Secretario | Pertany a: Ajuntament
  1. Constitució de l’Ajuntament (legislatura 2019 – 2023).

  Rafael Plà López (00:03:19)
  Càrrec: Regidor | Pertany a: EUPV
  1. Constitució de l’Ajuntament (legislatura 2019 – 2023).

  Joaquin Ribes Valero (00:03:38)
  Càrrec: Secretario | Pertany a: Ajuntament
  1. Constitució de l’Ajuntament (legislatura 2019 – 2023).

  Josep Antoni Riera Vicent (00:04:38)
  Càrrec: Alcalde | Pertany a: Compromís
  1. Constitució de l’Ajuntament (legislatura 2019 – 2023).

  Joaquin Ribes Valero (00:05:12)
  Càrrec: Secretario | Pertany a: Ajuntament
  1. Constitució de l’Ajuntament (legislatura 2019 – 2023).

  Mª. Pilar Asensio Margaix (00:05:30)
  Càrrec: Regidora | Pertany a: Compromís
  1. Constitució de l’Ajuntament (legislatura 2019 – 2023).

  Joaquin Ribes Valero (00:06:07)
  Càrrec: Secretario | Pertany a: Ajuntament
  1. Constitució de l’Ajuntament (legislatura 2019 – 2023).

  Amparo Martí Alfonso (00:06:20)
  Càrrec: Regidora | Pertany a: Compromís
  1. Constitució de l’Ajuntament (legislatura 2019 – 2023).

  Joaquin Ribes Valero (00:06:43)
  Càrrec: Secretario | Pertany a: Ajuntament
  1. Constitució de l’Ajuntament (legislatura 2019 – 2023).

  Marta Valero Gimeno (00:06:59)
  Càrrec: Regidora | Pertany a: Compromís
  1. Constitució de l’Ajuntament (legislatura 2019 – 2023).

  Joaquin Ribes Valero (00:07:24)
  Càrrec: Secretario | Pertany a: Ajuntament
  1. Constitució de l’Ajuntament (legislatura 2019 – 2023).

  Joan Orts Ruiz (00:07:39)
  Càrrec: Regidora | Pertany a: Compromís
  1. Constitució de l’Ajuntament (legislatura 2019 – 2023).

  Joaquin Ribes Valero (00:08:06)
  Càrrec: Secretario | Pertany a: Ajuntament
  1. Constitució de l’Ajuntament (legislatura 2019 – 2023).

  Rosa Peris Alfonso (00:08:25)
  Càrrec: Regidora | Pertany a: Compromís
  1. Constitució de l’Ajuntament (legislatura 2019 – 2023).

  Joaquin Ribes Valero (00:08:49)
  Càrrec: Secretario | Pertany a: Ajuntament
  1. Constitució de l’Ajuntament (legislatura 2019 – 2023).

  Rafael Antoni Comeche Palanques (00:09:06)
  Càrrec: Regidor | Pertany a: Compromís
  1. Constitució de l’Ajuntament (legislatura 2019 – 2023).

  Joaquin Ribes Valero (00:09:34)
  Càrrec: Secretario | Pertany a: Ajuntament
  1. Constitució de l’Ajuntament (legislatura 2019 – 2023).

  Manuel Ferrer Ramos (00:09:48)
  Càrrec: Regidor | Pertany a: PSPV-PSOE
  1. Constitució de l’Ajuntament (legislatura 2019 – 2023).

  Joaquin Ribes Valero (00:10:11)
  Càrrec: Secretario | Pertany a: Ajuntament
  1. Constitució de l’Ajuntament (legislatura 2019 – 2023).

  Alba Pilar Juanes Lorente (00:10:23)
  Càrrec: Regidora | Pertany a: PSPV-PSOE
  1. Constitució de l’Ajuntament (legislatura 2019 – 2023).

  Joaquin Ribes Valero (00:10:45)
  Càrrec: Secretario | Pertany a: Ajuntament
  1. Constitució de l’Ajuntament (legislatura 2019 – 2023).

  Josep Mateu Lahoz (00:10:54)
  Càrrec: Regidor | Pertany a: PSPV-PSOE
  1. Constitució de l’Ajuntament (legislatura 2019 – 2023).

  Joaquin Ribes Valero (00:11:17)
  Càrrec: Secretario | Pertany a: Ajuntament
  1. Constitució de l’Ajuntament (legislatura 2019 – 2023).

  Pedro A. Cuesta Tobajas (00:11:38)
  Càrrec: Regidor. Portaveu del PP | Pertany a: Grup Popular
  1. Constitució de l’Ajuntament (legislatura 2019 – 2023).

  Joaquin Ribes Valero (00:11:59)
  Càrrec: Secretario | Pertany a: Ajuntament
  1. Constitució de l’Ajuntament (legislatura 2019 – 2023).

  Trinidad Montañana Traver (00:12:11)
  Càrrec: Regidora | Pertany a: Grup Popular
  1. Constitució de l’Ajuntament (legislatura 2019 – 2023).

  Joaquin Ribes Valero (00:12:32)
  Càrrec: Secretario | Pertany a: Ajuntament
  1. Constitució de l’Ajuntament (legislatura 2019 – 2023).

  Alfonso Pérez Hernández (00:12:44)
  Càrrec: Regidor | Pertany a: Grup Popular
  1. Constitució de l’Ajuntament (legislatura 2019 – 2023).

  Joaquin Ribes Valero (00:13:09)
  Càrrec: Secretario | Pertany a: Ajuntament
  1. Constitució de l’Ajuntament (legislatura 2019 – 2023).

  Miguel Ángel Macias Amador (00:13:20)
  Càrrec: Regidor | Pertany a: Grup Popular
  1. Constitució de l’Ajuntament (legislatura 2019 – 2023).

  Joaquin Ribes Valero (00:13:44)
  Càrrec: Secretario | Pertany a: Ajuntament
  1. Constitució de l’Ajuntament (legislatura 2019 – 2023).

  Ana Isabel Beltrán López (00:13:53)
  Càrrec: Regidora | Pertany a: Grup Popular
  1. Constitució de l’Ajuntament (legislatura 2019 – 2023).

  Joaquin Ribes Valero (00:14:17)
  Càrrec: Secretario | Pertany a: Ajuntament
  1. Constitució de l’Ajuntament (legislatura 2019 – 2023).

  Rafael Plà López (00:14:33)
  Càrrec: Regidor | Pertany a: EUPV
  1. Constitució de l’Ajuntament (legislatura 2019 – 2023).

  Joaquin Ribes Valero (00:15:19)
  Càrrec: Secretario | Pertany a: Ajuntament
  1. Constitució de l’Ajuntament (legislatura 2019 – 2023).

  José Manuel Zaragoza Segarra (00:15:29)
  Càrrec: Regidor | Pertany a: C'S
  1. Constitució de l’Ajuntament (legislatura 2019 – 2023).

  Rafael Plà López (00:15:49)
  Càrrec: Regidor | Pertany a: EUPV
  1. Constitució de l’Ajuntament (legislatura 2019 – 2023).

  Joaquin Ribes Valero (00:16:21)
  Càrrec: Secretario | Pertany a: Ajuntament
  1. Constitució de l’Ajuntament (legislatura 2019 – 2023).
  2. Elecció de l’Alcalde.

  Rosa Peris Alfonso (00:31:11)
  Càrrec: Regidora | Pertany a: Compromís
  2. Elecció de l’Alcalde.

  Josep Antoni Riera Vicent (00:32:01)
  Càrrec: Alcalde | Pertany a: Compromís
  2. Elecció de l’Alcalde.

  Joaquin Ribes Valero (00:32:31)
  Càrrec: Secretario | Pertany a: Ajuntament
  2. Elecció de l’Alcalde.

  Rosa Peris Alfonso (00:32:57)
  Càrrec: Regidora | Pertany a: Compromís
  2. Elecció de l’Alcalde.

  Josep Antoni Riera Vicent (00:33:22)
  Càrrec: Alcalde | Pertany a: Compromís
  2. Elecció de l’Alcalde.

  José Manuel Zaragoza Segarra (00:33:55)
  Càrrec: Regidor | Pertany a: C'S
  2. Elecció de l’Alcalde.

  Josep Antoni Riera Vicent (00:35:20)
  Càrrec: Alcalde | Pertany a: Compromís
  2. Elecció de l’Alcalde.

  Rafael Plà López (00:35:36)
  Càrrec: Regidor | Pertany a: EUPV
  2. Elecció de l’Alcalde.

  Josep Antoni Riera Vicent (00:36:52)
  Càrrec: Alcalde | Pertany a: Compromís
  2. Elecció de l’Alcalde.

  Manuel Ferrer Ramos (00:36:57)
  Càrrec: Regidor | Pertany a: PSPV-PSOE
  2. Elecció de l’Alcalde.

  Josep Antoni Riera Vicent (00:38:47)
  Càrrec: Alcalde | Pertany a: Compromís
  2. Elecció de l’Alcalde.

  Pedro A. Cuesta Tobajas (00:38:53)
  Càrrec: Regidor. Portaveu del PP | Pertany a: Grup Popular
  2. Elecció de l’Alcalde.

  Josep Antoni Riera Vicent (00:40:05)
  Càrrec: Alcalde | Pertany a: Compromís
  2. Elecció de l’Alcalde.

  Joan Orts Ruiz (00:40:09)
  Càrrec: Regidora | Pertany a: Compromís
  2. Elecció de l’Alcalde.

  Josep Antoni Riera Vicent (00:43:34)
  Càrrec: Alcalde | Pertany a: Compromís
  2. Elecció de l’Alcalde.

  ORDRE DEL DIA


  1. Constitució de l’Ajuntament (legislatura 2019 – 2023). (00:00:15)


  Joaquin Ribes Valero (00:00:12)
  Càrrec: Secretario | Pertany a: Ajuntament

  Rafael Plà López (00:02:28)
  Càrrec: Regidor | Pertany a: EUPV

  Joaquin Ribes Valero (00:02:39)
  Càrrec: Secretario | Pertany a: Ajuntament

  Rafael Plà López (00:03:19)
  Càrrec: Regidor | Pertany a: EUPV

  Joaquin Ribes Valero (00:03:38)
  Càrrec: Secretario | Pertany a: Ajuntament

  Josep Antoni Riera Vicent (00:04:38)
  Càrrec: Alcalde | Pertany a: Compromís

  Joaquin Ribes Valero (00:05:12)
  Càrrec: Secretario | Pertany a: Ajuntament

  Mª. Pilar Asensio Margaix (00:05:30)
  Càrrec: Regidora | Pertany a: Compromís

  Joaquin Ribes Valero (00:06:07)
  Càrrec: Secretario | Pertany a: Ajuntament

  Amparo Martí Alfonso (00:06:20)
  Càrrec: Regidora | Pertany a: Compromís

  Joaquin Ribes Valero (00:06:43)
  Càrrec: Secretario | Pertany a: Ajuntament

  Marta Valero Gimeno (00:06:59)
  Càrrec: Regidora | Pertany a: Compromís

  Joaquin Ribes Valero (00:07:24)
  Càrrec: Secretario | Pertany a: Ajuntament

  Joan Orts Ruiz (00:07:39)
  Càrrec: Regidora | Pertany a: Compromís

  Joaquin Ribes Valero (00:08:06)
  Càrrec: Secretario | Pertany a: Ajuntament

  Rosa Peris Alfonso (00:08:25)
  Càrrec: Regidora | Pertany a: Compromís

  Joaquin Ribes Valero (00:08:49)
  Càrrec: Secretario | Pertany a: Ajuntament

  Rafael Antoni Comeche Palanques (00:09:06)
  Càrrec: Regidor | Pertany a: Compromís

  Joaquin Ribes Valero (00:09:34)
  Càrrec: Secretario | Pertany a: Ajuntament

  Manuel Ferrer Ramos (00:09:48)
  Càrrec: Regidor | Pertany a: PSPV-PSOE

  Joaquin Ribes Valero (00:10:11)
  Càrrec: Secretario | Pertany a: Ajuntament

  Alba Pilar Juanes Lorente (00:10:23)
  Càrrec: Regidora | Pertany a: PSPV-PSOE

  Joaquin Ribes Valero (00:10:45)
  Càrrec: Secretario | Pertany a: Ajuntament

  Josep Mateu Lahoz (00:10:54)
  Càrrec: Regidor | Pertany a: PSPV-PSOE

  Joaquin Ribes Valero (00:11:17)
  Càrrec: Secretario | Pertany a: Ajuntament

  Pedro A. Cuesta Tobajas (00:11:38)
  Càrrec: Regidor. Portaveu del PP | Pertany a: Grup Popular

  Joaquin Ribes Valero (00:11:59)
  Càrrec: Secretario | Pertany a: Ajuntament

  Trinidad Montañana Traver (00:12:11)
  Càrrec: Regidora | Pertany a: Grup Popular

  Joaquin Ribes Valero (00:12:32)
  Càrrec: Secretario | Pertany a: Ajuntament

  Alfonso Pérez Hernández (00:12:44)
  Càrrec: Regidor | Pertany a: Grup Popular

  Joaquin Ribes Valero (00:13:09)
  Càrrec: Secretario | Pertany a: Ajuntament

  Miguel Ángel Macias Amador (00:13:20)
  Càrrec: Regidor | Pertany a: Grup Popular

  Joaquin Ribes Valero (00:13:44)
  Càrrec: Secretario | Pertany a: Ajuntament

  Ana Isabel Beltrán López (00:13:53)
  Càrrec: Regidora | Pertany a: Grup Popular

  Joaquin Ribes Valero (00:14:17)
  Càrrec: Secretario | Pertany a: Ajuntament

  Rafael Plà López (00:14:33)
  Càrrec: Regidor | Pertany a: EUPV

  Joaquin Ribes Valero (00:15:19)
  Càrrec: Secretario | Pertany a: Ajuntament

  José Manuel Zaragoza Segarra (00:15:29)
  Càrrec: Regidor | Pertany a: C'S

  Rafael Plà López (00:15:49)
  Càrrec: Regidor | Pertany a: EUPV

  Joaquin Ribes Valero (00:16:21)
  Càrrec: Secretario | Pertany a: Ajuntament

  2. Elecció de l’Alcalde. (00:16:37)


  Joaquin Ribes Valero (00:16:21)
  Càrrec: Secretario | Pertany a: Ajuntament

  Rosa Peris Alfonso (00:31:11)
  Càrrec: Regidora | Pertany a: Compromís

  Josep Antoni Riera Vicent (00:32:01)
  Càrrec: Alcalde | Pertany a: Compromís

  Joaquin Ribes Valero (00:32:31)
  Càrrec: Secretario | Pertany a: Ajuntament

  Rosa Peris Alfonso (00:32:57)
  Càrrec: Regidora | Pertany a: Compromís

  Josep Antoni Riera Vicent (00:33:22)
  Càrrec: Alcalde | Pertany a: Compromís

  José Manuel Zaragoza Segarra (00:33:55)
  Càrrec: Regidor | Pertany a: C'S

  Josep Antoni Riera Vicent (00:35:20)
  Càrrec: Alcalde | Pertany a: Compromís

  Rafael Plà López (00:35:36)
  Càrrec: Regidor | Pertany a: EUPV

  Josep Antoni Riera Vicent (00:36:52)
  Càrrec: Alcalde | Pertany a: Compromís

  Manuel Ferrer Ramos (00:36:57)
  Càrrec: Regidor | Pertany a: PSPV-PSOE

  Josep Antoni Riera Vicent (00:38:47)
  Càrrec: Alcalde | Pertany a: Compromís

  Pedro A. Cuesta Tobajas (00:38:53)
  Càrrec: Regidor. Portaveu del PP | Pertany a: Grup Popular

  Josep Antoni Riera Vicent (00:40:05)
  Càrrec: Alcalde | Pertany a: Compromís

  Joan Orts Ruiz (00:40:09)
  Càrrec: Regidora | Pertany a: Compromís

  Josep Antoni Riera Vicent (00:43:34)
  Càrrec: Alcalde | Pertany a: Compromís

  Ajuntament de Meliana