Ajuntament de Meliana
/uploads/meliana/2017-04-04_15-57-14_melianas.jpg Ajuntament de Meliana

Con esta herramienta desde el Ayuntamiento de Meliana ponemos a disposición de los ciudadanos, todas las sesiones públicas así como sus acuerdos.

Inicio | Sesiones 2021 | 28-10-2021Ubicación
Sala de sesiones plenarias del ayuntamiento

Descripción de la sesión
Sesión de fecha 28 de octubre de 2021

Duración 00:00

 • PARTIDO POLITICO/GRUPOINTERVENCIONESTIEMPO
  Alcalde 76 01:30:48
  Compromís 17 00:30:48
  PSPV-PSOE 4 00:02:20
  Grup Popular 33 00:34:07
  Asamblea Ciutadana Meliana 0 00:00:00
  Ajuntament 0 00:00:00
  Públic 26 00:19:06
  C'S 0 00:00:00
  EUPV 5 00:09:27
  No adscrito 7 00:04:21

  INTERVENCIONES


  Josep Antoni Riera Vicent (00:00:57)
  Cargo: Alcalde | Pertenece a: Compromís
  1. Lectura i aprovació de l'acta anterior corresponent al Ple ordinari de 30 de setembre de 2021 (minuta 8/2021).
  2. Donar compte de les resolucions d’Alcaldia dictades des de l’últim Ple.

  Joan Orts Ruiz (00:03:47)
  Cargo: Regidora | Pertenece a: Compromís
  2. Donar compte de les resolucions d’Alcaldia dictades des de l’últim Ple.

  Josep Antoni Riera Vicent (00:11:39)
  Cargo: Alcalde | Pertenece a: Compromís
  2. Donar compte de les resolucions d’Alcaldia dictades des de l’últim Ple.

  Joan Orts Ruiz (00:12:43)
  Cargo: Regidora | Pertenece a: Compromís
  2. Donar compte de les resolucions d’Alcaldia dictades des de l’últim Ple.

  Josep Antoni Riera Vicent (00:14:18)
  Cargo: Alcalde | Pertenece a: Compromís
  2. Donar compte de les resolucions d’Alcaldia dictades des de l’últim Ple.
  3. Donar compte de les objeccions de la Intervenció Municipal.
  4. Reconeixement extrajudicial de crèdit 3/2021.

  Mª. Pilar Asensio Margaix (00:15:55)
  Cargo: Regidora | Pertenece a: Compromís
  4. Reconeixement extrajudicial de crèdit 3/2021.

  Josep Antoni Riera Vicent (00:17:12)
  Cargo: Alcalde | Pertenece a: Compromís
  4. Reconeixement extrajudicial de crèdit 3/2021.
  5. Aprovació de l’expedient de crèdits i suplements de crèdits 6/2021.

  Mª. Pilar Asensio Margaix (00:17:35)
  Cargo: Regidora | Pertenece a: Compromís
  5. Aprovació de l’expedient de crèdits i suplements de crèdits 6/2021.

  Josep Antoni Riera Vicent (00:19:16)
  Cargo: Alcalde | Pertenece a: Compromís
  5. Aprovació de l’expedient de crèdits i suplements de crèdits 6/2021.

  Pedro A. Cuesta Tobajas (00:19:21)
  Cargo: Regidor. Portaveu del PP | Pertenece a: Grup Popular
  5. Aprovació de l’expedient de crèdits i suplements de crèdits 6/2021.

  Josep Antoni Riera Vicent (00:19:39)
  Cargo: Alcalde | Pertenece a: Compromís
  5. Aprovació de l’expedient de crèdits i suplements de crèdits 6/2021.
  6. Renovació del Conveni amb la Mancomunitat del Carraixet per al desenvolupament del Pla de Dinamització i Governança Turística del Carraixet.

  Amparo Martí Alfonso (00:20:10)
  Cargo: Regidora | Pertenece a: Compromís
  6. Renovació del Conveni amb la Mancomunitat del Carraixet per al desenvolupament del Pla de Dinamització i Governança Turística del Carraixet.

  Josep Antoni Riera Vicent (00:20:58)
  Cargo: Alcalde | Pertenece a: Compromís
  6. Renovació del Conveni amb la Mancomunitat del Carraixet per al desenvolupament del Pla de Dinamització i Governança Turística del Carraixet.

  Pedro A. Cuesta Tobajas (00:21:41)
  Cargo: Regidor. Portaveu del PP | Pertenece a: Grup Popular
  6. Renovació del Conveni amb la Mancomunitat del Carraixet per al desenvolupament del Pla de Dinamització i Governança Turística del Carraixet.

  Josep Antoni Riera Vicent (00:22:05)
  Cargo: Alcalde | Pertenece a: Compromís
  6. Renovació del Conveni amb la Mancomunitat del Carraixet per al desenvolupament del Pla de Dinamització i Governança Turística del Carraixet.

  Amparo Martí Alfonso (00:22:44)
  Cargo: Regidora | Pertenece a: Compromís
  6. Renovació del Conveni amb la Mancomunitat del Carraixet per al desenvolupament del Pla de Dinamització i Governança Turística del Carraixet.

  Pedro A. Cuesta Tobajas (00:22:55)
  Cargo: Regidor. Portaveu del PP | Pertenece a: Grup Popular
  6. Renovació del Conveni amb la Mancomunitat del Carraixet per al desenvolupament del Pla de Dinamització i Governança Turística del Carraixet.

  Amparo Martí Alfonso (00:25:26)
  Cargo: Regidora | Pertenece a: Compromís
  6. Renovació del Conveni amb la Mancomunitat del Carraixet per al desenvolupament del Pla de Dinamització i Governança Turística del Carraixet.

  Pedro A. Cuesta Tobajas (00:25:52)
  Cargo: Regidor. Portaveu del PP | Pertenece a: Grup Popular
  6. Renovació del Conveni amb la Mancomunitat del Carraixet per al desenvolupament del Pla de Dinamització i Governança Turística del Carraixet.

  Amparo Martí Alfonso (00:25:59)
  Cargo: Regidora | Pertenece a: Compromís
  6. Renovació del Conveni amb la Mancomunitat del Carraixet per al desenvolupament del Pla de Dinamització i Governança Turística del Carraixet.

  Pedro A. Cuesta Tobajas (00:26:05)
  Cargo: Regidor. Portaveu del PP | Pertenece a: Grup Popular
  6. Renovació del Conveni amb la Mancomunitat del Carraixet per al desenvolupament del Pla de Dinamització i Governança Turística del Carraixet.

  Amparo Martí Alfonso (00:26:10)
  Cargo: Regidora | Pertenece a: Compromís
  6. Renovació del Conveni amb la Mancomunitat del Carraixet per al desenvolupament del Pla de Dinamització i Governança Turística del Carraixet.

  Pedro A. Cuesta Tobajas (00:26:37)
  Cargo: Regidor. Portaveu del PP | Pertenece a: Grup Popular
  6. Renovació del Conveni amb la Mancomunitat del Carraixet per al desenvolupament del Pla de Dinamització i Governança Turística del Carraixet.

  Amparo Martí Alfonso (00:27:10)
  Cargo: Regidora | Pertenece a: Compromís
  6. Renovació del Conveni amb la Mancomunitat del Carraixet per al desenvolupament del Pla de Dinamització i Governança Turística del Carraixet.

  Pedro A. Cuesta Tobajas (00:27:30)
  Cargo: Regidor. Portaveu del PP | Pertenece a: Grup Popular
  6. Renovació del Conveni amb la Mancomunitat del Carraixet per al desenvolupament del Pla de Dinamització i Governança Turística del Carraixet.

  Josep Antoni Riera Vicent (00:27:37)
  Cargo: Alcalde | Pertenece a: Compromís
  6. Renovació del Conveni amb la Mancomunitat del Carraixet per al desenvolupament del Pla de Dinamització i Governança Turística del Carraixet.

  José Manuel Zaragoza Segarra (00:32:20)
  Cargo: Regidor | Pertenece a: No adscrito
  6. Renovació del Conveni amb la Mancomunitat del Carraixet per al desenvolupament del Pla de Dinamització i Governança Turística del Carraixet.

  Josep Antoni Riera Vicent (00:32:27)
  Cargo: Alcalde | Pertenece a: Compromís
  6. Renovació del Conveni amb la Mancomunitat del Carraixet per al desenvolupament del Pla de Dinamització i Governança Turística del Carraixet.

  Antonio Rodríguez Marí (00:32:37)
  Cargo: Regidor | Pertenece a: EUPV
  6. Renovació del Conveni amb la Mancomunitat del Carraixet per al desenvolupament del Pla de Dinamització i Governança Turística del Carraixet.

  Josep Antoni Riera Vicent (00:33:09)
  Cargo: Alcalde | Pertenece a: Compromís
  6. Renovació del Conveni amb la Mancomunitat del Carraixet per al desenvolupament del Pla de Dinamització i Governança Turística del Carraixet.
  7. Ratificació de la Resolució d’Alcaldia nº 572/2021 de l’adhesió al dia 25 d’octubre com “Dia del comerç local”.

  Amparo Martí Alfonso (00:34:23)
  Cargo: Regidora | Pertenece a: Compromís
  7. Ratificació de la Resolució d’Alcaldia nº 572/2021 de l’adhesió al dia 25 d’octubre com “Dia del comerç local”.

  Josep Antoni Riera Vicent (00:37:46)
  Cargo: Alcalde | Pertenece a: Compromís
  7. Ratificació de la Resolució d’Alcaldia nº 572/2021 de l’adhesió al dia 25 d’octubre com “Dia del comerç local”.

  Pedro A. Cuesta Tobajas (00:38:36)
  Cargo: Regidor. Portaveu del PP | Pertenece a: Grup Popular
  7. Ratificació de la Resolució d’Alcaldia nº 572/2021 de l’adhesió al dia 25 d’octubre com “Dia del comerç local”.

  Josep Antoni Riera Vicent (00:39:07)
  Cargo: Alcalde | Pertenece a: Compromís
  7. Ratificació de la Resolució d’Alcaldia nº 572/2021 de l’adhesió al dia 25 d’octubre com “Dia del comerç local”.
  8.1. Votació de la inclusió per urgència del Conveni de cessió de terrenys dotacionals i restauració d’immoble “Azulejera Valenciana Bernado-Vidal” 8.2. Conveni de cessió de terrenys dotacionals i restauració d’immoble “Azulejera Valenciana Bernado-Vidal”

  Felix Manuel Escalona (00:44:19)
  Cargo: Regidor | Pertenece a: Grup Popular
  8.1. Votació de la inclusió per urgència del Conveni de cessió de terrenys dotacionals i restauració d’immoble “Azulejera Valenciana Bernado-Vidal” 8.2. Conveni de cessió de terrenys dotacionals i restauració d’immoble “Azulejera Valenciana Bernado-Vidal”

  Josep Antoni Riera Vicent (00:45:14)
  Cargo: Alcalde | Pertenece a: Compromís
  8.1. Votació de la inclusió per urgència del Conveni de cessió de terrenys dotacionals i restauració d’immoble “Azulejera Valenciana Bernado-Vidal” 8.2. Conveni de cessió de terrenys dotacionals i restauració d’immoble “Azulejera Valenciana Bernado-Vidal”
  9. Moció presentada per PP per a que l’Ajuntament de Meliana col·labore en solucionar el problema d’inundacions en els garatges dels edificis de la Av. Constitució i C/ Rei En Jaume de Meliana.

  Pedro A. Cuesta Tobajas (00:45:45)
  Cargo: Regidor. Portaveu del PP | Pertenece a: Grup Popular
  9. Moció presentada per PP per a que l’Ajuntament de Meliana col·labore en solucionar el problema d’inundacions en els garatges dels edificis de la Av. Constitució i C/ Rei En Jaume de Meliana.

  Josep Antoni Riera Vicent (00:49:04)
  Cargo: Alcalde | Pertenece a: Compromís
  9. Moció presentada per PP per a que l’Ajuntament de Meliana col·labore en solucionar el problema d’inundacions en els garatges dels edificis de la Av. Constitució i C/ Rei En Jaume de Meliana.

  José Manuel Zaragoza Segarra (00:49:09)
  Cargo: Regidor | Pertenece a: No adscrito
  9. Moció presentada per PP per a que l’Ajuntament de Meliana col·labore en solucionar el problema d’inundacions en els garatges dels edificis de la Av. Constitució i C/ Rei En Jaume de Meliana.

  Antonio Rodríguez Marí (00:49:33)
  Cargo: Regidor | Pertenece a: EUPV
  9. Moció presentada per PP per a que l’Ajuntament de Meliana col·labore en solucionar el problema d’inundacions en els garatges dels edificis de la Av. Constitució i C/ Rei En Jaume de Meliana.

  Josep Antoni Riera Vicent (00:52:45)
  Cargo: Alcalde | Pertenece a: Compromís
  9. Moció presentada per PP per a que l’Ajuntament de Meliana col·labore en solucionar el problema d’inundacions en els garatges dels edificis de la Av. Constitució i C/ Rei En Jaume de Meliana.

  Pedro A. Cuesta Tobajas (01:01:31)
  Cargo: Regidor. Portaveu del PP | Pertenece a: Grup Popular
  9. Moció presentada per PP per a que l’Ajuntament de Meliana col·labore en solucionar el problema d’inundacions en els garatges dels edificis de la Av. Constitució i C/ Rei En Jaume de Meliana.

  Josep Antoni Riera Vicent (01:05:14)
  Cargo: Alcalde | Pertenece a: Compromís
  9. Moció presentada per PP per a que l’Ajuntament de Meliana col·labore en solucionar el problema d’inundacions en els garatges dels edificis de la Av. Constitució i C/ Rei En Jaume de Meliana.

  José Manuel Zaragoza Segarra (01:05:15)
  Cargo: Regidor | Pertenece a: No adscrito
  9. Moció presentada per PP per a que l’Ajuntament de Meliana col·labore en solucionar el problema d’inundacions en els garatges dels edificis de la Av. Constitució i C/ Rei En Jaume de Meliana.

  Pedro A. Cuesta Tobajas (01:06:04)
  Cargo: Regidor. Portaveu del PP | Pertenece a: Grup Popular
  9. Moció presentada per PP per a que l’Ajuntament de Meliana col·labore en solucionar el problema d’inundacions en els garatges dels edificis de la Av. Constitució i C/ Rei En Jaume de Meliana.

  José Manuel Zaragoza Segarra (01:06:09)
  Cargo: Regidor | Pertenece a: No adscrito
  9. Moció presentada per PP per a que l’Ajuntament de Meliana col·labore en solucionar el problema d’inundacions en els garatges dels edificis de la Av. Constitució i C/ Rei En Jaume de Meliana.

  Josep Antoni Riera Vicent (01:06:21)
  Cargo: Alcalde | Pertenece a: Compromís
  9. Moció presentada per PP per a que l’Ajuntament de Meliana col·labore en solucionar el problema d’inundacions en els garatges dels edificis de la Av. Constitució i C/ Rei En Jaume de Meliana.

  Pedro A. Cuesta Tobajas (01:10:29)
  Cargo: Regidor. Portaveu del PP | Pertenece a: Grup Popular
  9. Moció presentada per PP per a que l’Ajuntament de Meliana col·labore en solucionar el problema d’inundacions en els garatges dels edificis de la Av. Constitució i C/ Rei En Jaume de Meliana.

  Josep Antoni Riera Vicent (01:13:33)
  Cargo: Alcalde | Pertenece a: Compromís
  9. Moció presentada per PP per a que l’Ajuntament de Meliana col·labore en solucionar el problema d’inundacions en els garatges dels edificis de la Av. Constitució i C/ Rei En Jaume de Meliana.
  10. Moció presentada per PP per a la denominació del Pavelló Multi usos “Vicent Palau Arnau”.

  Ramón Bosque Navarro (01:15:17)
  Cargo: Regidor | Pertenece a: Grup Popular
  10. Moció presentada per PP per a la denominació del Pavelló Multi usos “Vicent Palau Arnau”.

  Josep Antoni Riera Vicent (01:17:32)
  Cargo: Alcalde | Pertenece a: Compromís
  10. Moció presentada per PP per a la denominació del Pavelló Multi usos “Vicent Palau Arnau”.

  Ramón Bosque Navarro (01:19:14)
  Cargo: Regidor | Pertenece a: Grup Popular
  10. Moció presentada per PP per a la denominació del Pavelló Multi usos “Vicent Palau Arnau”.

  Josep Antoni Riera Vicent (01:22:10)
  Cargo: Alcalde | Pertenece a: Compromís