Ajuntament de Meliana
/uploads/meliana/2017-04-04_15-57-14_melianas.jpg Ajuntament de Meliana

Amb aquesta eina des de l'Ajuntament de Meliana posem a disposició dels ciutadans, totes les sessions publiques realitzades així com els seus acords.

Inici | Sessions 2019 | 28-02-2019Ubicació
Sala de sessions plenàries de l'Ajuntament

Descripció de la sessió
Sessió de data 28 d'febrer de 2019

Duració 00:00

 • PARTIT POLITIC/GRUPINTERVENCIONSTEMPS
  Alcalde 20 00:09:10
  Compromís 8 00:09:35
  PSPV-PSOE 4 00:19:10
  Grup Popular 6 00:07:04
  Asamblea Ciutadana Meliana 0 00:00:00
  Ajuntament 0 00:00:00
  Públic 1 00:00:30

  INTERVENCIONS


  Josep Antoni Riera Vicent (00:00:13)
  Càrrec: Alcalde | Pertany a: Compromís
  1. Lectura i aprovació de l’acta de la sessió anterior del Ple de 31 de gener de 2019 (minuta 1/ 2019), si procedeix.
  2. Donar compte de les resolucions d’Alcaldia dictades des de l’últim Ple.

  Joan Orts Ruiz (00:02:57)
  Càrrec: 4rt. Tinent d'Alcalde. Foment Econòmic i Foment de l'Ocupació. | Pertany a: Compromís
  2. Donar compte de les resolucions d’Alcaldia dictades des de l’últim Ple.

  Josep Antoni Riera Vicent (00:06:51)
  Càrrec: Alcalde | Pertany a: Compromís
  2. Donar compte de les resolucions d’Alcaldia dictades des de l’últim Ple.

  Joan Orts Ruiz (00:07:18)
  Càrrec: 4rt. Tinent d'Alcalde. Foment Econòmic i Foment de l'Ocupació. | Pertany a: Compromís
  2. Donar compte de les resolucions d’Alcaldia dictades des de l’últim Ple.

  Josep Antoni Riera Vicent (00:08:19)
  Càrrec: Alcalde | Pertany a: Compromís
  2. Donar compte de les resolucions d’Alcaldia dictades des de l’últim Ple.
  3. Donar compte dels reparos d’Intervenció.
  4. Donar compte del període mig de pagament a proveïdors del quart trimestre de 2018 de l’Ajuntament i de l’IMC, en compliment del Reial Decret 635/2014.

  Mª. Pilar Asensio Margaix (00:08:57)
  Càrrec: 1a. Tinent d'Alcalde. Hisenda, Personal i Festes. | Pertany a: Compromís
  4. Donar compte del període mig de pagament a proveïdors del quart trimestre de 2018 de l’Ajuntament i de l’IMC, en compliment del Reial Decret 635/2014.

  Josep Antoni Riera Vicent (00:10:06)
  Càrrec: Alcalde | Pertany a: Compromís
  4. Donar compte del període mig de pagament a proveïdors del quart trimestre de 2018 de l’Ajuntament i de l’IMC, en compliment del Reial Decret 635/2014.
  5. Donar compte de l’informe de morositat del quart trimestre del 2018 de l’Ajuntament de Meliana i de l’IMC, en compliment de la Llei 15/2010.

  Mª. Pilar Asensio Margaix (00:10:26)
  Càrrec: 1a. Tinent d'Alcalde. Hisenda, Personal i Festes. | Pertany a: Compromís
  5. Donar compte de l’informe de morositat del quart trimestre del 2018 de l’Ajuntament de Meliana i de l’IMC, en compliment de la Llei 15/2010.

  Josep Antoni Riera Vicent (00:11:43)
  Càrrec: Alcalde | Pertany a: Compromís
  5. Donar compte de l’informe de morositat del quart trimestre del 2018 de l’Ajuntament de Meliana i de l’IMC, en compliment de la Llei 15/2010.
  6. Modificació de l’Ordenança del Medi Rural.

  Amparo Martí Alfonso (00:11:53)
  Càrrec: 3a. Tinent d'Alcalde. Agricultura, Roca, Fires i Mercat. | Pertany a: Compromís
  6. Modificació de l’Ordenança del Medi Rural.

  Josep Antoni Riera Vicent (00:12:25)
  Càrrec: Alcalde | Pertany a: Compromís
  6. Modificació de l’Ordenança del Medi Rural.

  Pedro A. Cuesta Tobajas (00:12:44)
  Càrrec: Regidor. Portaveu del PP | Pertany a: Grup Popular
  6. Modificació de l’Ordenança del Medi Rural.

  Josep Antoni Riera Vicent (00:13:01)
  Càrrec: Alcalde | Pertany a: Compromís
  6. Modificació de l’Ordenança del Medi Rural.
  7. Ratificació de la resolució d’Alcaldia de petició de subvenció per al polígon industrial.

  Joan Orts Ruiz (00:13:29)
  Càrrec: 4rt. Tinent d'Alcalde. Foment Econòmic i Foment de l'Ocupació. | Pertany a: Compromís
  7. Ratificació de la resolució d’Alcaldia de petició de subvenció per al polígon industrial.

  Josep Antoni Riera Vicent (00:14:10)
  Càrrec: Alcalde | Pertany a: Compromís
  7. Ratificació de la resolució d’Alcaldia de petició de subvenció per al polígon industrial.
  8. Sol·licitud d’ajudes a càrrec del projecte EDIFICANT de la Generalitat Valenciana.

  Susana Marín Traura (00:14:55)
  Càrrec: 2a Tinent d'Alcalde. Educació, Igualtat i Joventut. | Pertany a: PSPV-PSOE
  8. Sol·licitud d’ajudes a càrrec del projecte EDIFICANT de la Generalitat Valenciana.

  Josep Antoni Riera Vicent (00:21:59)
  Càrrec: Alcalde | Pertany a: Compromís
  8. Sol·licitud d’ajudes a càrrec del projecte EDIFICANT de la Generalitat Valenciana.

  Pedro A. Cuesta Tobajas (00:22:25)
  Càrrec: Regidor. Portaveu del PP | Pertany a: Grup Popular
  8. Sol·licitud d’ajudes a càrrec del projecte EDIFICANT de la Generalitat Valenciana.

  Josep Antoni Riera Vicent (00:22:53)
  Càrrec: Alcalde | Pertany a: Compromís
  8. Sol·licitud d’ajudes a càrrec del projecte EDIFICANT de la Generalitat Valenciana.
  9. Moció del PSOE sobre aprovació del 8 de març vaga feminista. 9.1. Ratificació de la inclusió per urgència de la moció presentada pel PSOE.
  9.2. Moció del PSOE sobre aprovació del 8 de març vaga feminista.

  Susana Marín Traura (00:23:35)
  Càrrec: 2a Tinent d'Alcalde. Educació, Igualtat i Joventut. | Pertany a: PSPV-PSOE
  9.2. Moció del PSOE sobre aprovació del 8 de març vaga feminista.

  Josep Antoni Riera Vicent (00:26:51)
  Càrrec: Alcalde | Pertany a: Compromís
  9.2. Moció del PSOE sobre aprovació del 8 de març vaga feminista.

  Pedro A. Cuesta Tobajas (00:26:55)
  Càrrec: Regidor. Portaveu del PP | Pertany a: Grup Popular
  9.2. Moció del PSOE sobre aprovació del 8 de març vaga feminista.

  Josep Antoni Riera Vicent (00:27:40)
  Càrrec: Alcalde | Pertany a: Compromís
  9.2. Moció del PSOE sobre aprovació del 8 de març vaga feminista.

  Joan Orts Ruiz (00:27:45)
  Càrrec: 4rt. Tinent d'Alcalde. Foment Econòmic i Foment de l'Ocupació. | Pertany a: Compromís
  9.2. Moció del PSOE sobre aprovació del 8 de març vaga feminista.

  Josep Antoni Riera Vicent (00:28:41)
  Càrrec: Alcalde | Pertany a: Compromís
  9.2. Moció del PSOE sobre aprovació del 8 de març vaga feminista.
  10. Moció del P.P. sobre els bous al carrer. 10.1. Ratificació de la inclusió per urgència de la moció presentada pel P.P.
  10.2. Moció del P.P. sobre els bous al carrer.

  Alfonso Pérez Hernández (00:29:29)
  Càrrec: Regidor | Pertany a: Grup Popular
  10.2. Moció del P.P. sobre els bous al carrer.

  Josep Antoni Riera Vicent (00:33:20)
  Càrrec: Alcalde | Pertany a: Compromís
  10.2. Moció del P.P. sobre els bous al carrer.

  Susana Marín Traura (00:34:29)
  Càrrec: 2a Tinent d'Alcalde. Educació, Igualtat i Joventut. | Pertany a: PSPV-PSOE
  11. Declaració Institucional contra la violència de gènere.

  Josep Antoni Riera Vicent (00:38:42)
  Càrrec: Alcalde | Pertany a: Compromís
  11. Declaració Institucional contra la violència de gènere.
  12. Precs i preguntes.

  Pedro A. Cuesta Tobajas (00:38:52)
  Càrrec: Regidor. Portaveu del PP | Pertany a: Grup Popular
  12. Precs i preguntes.

  Josep Antoni Riera Vicent (00:39:24)
  Càrrec: Alcalde | Pertany a: Compromís
  12. Precs i preguntes.

  César Rodríguez Martínez (00:39:33)
  Càrrec: Regidor | Pertany a: Grup Popular
  12. Precs i preguntes.

  Josep Antoni Riera Vicent (00:40:44)
  Càrrec: Alcalde | Pertany a: Compromís
  12. Precs i preguntes.

  Pere A. Cano Ferri (00:40:56)
  Càrrec: Cultura, Medi Ambient i Energia | Pertany a: Compromís
  12. Precs i preguntes.

  Josep Antoni Riera Vicent (00:41:01)
  Càrrec: Alcalde | Pertany a: Compromís
  12. Precs i preguntes.
  LA VOZ DEL PUEBLO

  Assistent a la sessió (00:41:26)
  Càrrec: Públic | Pertany a: Públic
  LA VOZ DEL PUEBLO

  Josep Antoni Riera Vicent (00:41:56)
  Càrrec: Alcalde | Pertany a: Compromís
  LA VOZ DEL PUEBLO

  Susana Marín Traura (00:41:59)
  Càrrec: 2a Tinent d'Alcalde. Educació, Igualtat i Joventut. | Pertany a: PSPV-PSOE
  LA VOZ DEL PUEBLO

  Josep Antoni Riera Vicent (00:46:36)
  Càrrec: Alcalde | Pertany a: Compromís
  LA VOZ DEL PUEBLO

  ORDRE DEL DIA


  1. Lectura i aprovació de l’acta de la sessió anterior del Ple de 31 de gener de 2019 (minuta 1/ 2019), si procedeix. (00:01:56)

  Aprovat

  Josep Antoni Riera Vicent (00:00:13)
  Càrrec: Alcalde | Pertany a: Compromís

  2. Donar compte de les resolucions d’Alcaldia dictades des de l’últim Ple. (00:02:50)

  Donar compte

  Josep Antoni Riera Vicent (00:00:13)
  Càrrec: Alcalde | Pertany a: Compromís

  Joan Orts Ruiz (00:02:57)
  Càrrec: 4rt. Tinent d'Alcalde. Foment Econòmic i Foment de l'Ocupació. | Pertany a: Compromís

  Josep Antoni Riera Vicent (00:06:51)
  Càrrec: Alcalde | Pertany a: Compromís

  Joan Orts Ruiz (00:07:18)
  Càrrec: 4rt. Tinent d'Alcalde. Foment Econòmic i Foment de l'Ocupació. | Pertany a: Compromís

  Josep Antoni Riera Vicent (00:08:19)
  Càrrec: Alcalde | Pertany a: Compromís

  3. Donar compte dels reparos d’Intervenció. (00:08:21)

  Donar compte

  Josep Antoni Riera Vicent (00:08:19)
  Càrrec: Alcalde | Pertany a: Compromís

  4. Donar compte del període mig de pagament a proveïdors del quart trimestre de 2018 de l’Ajuntament i de l’IMC, en compliment del Reial Decret 635/2014. (00:08:46)

  Donar compte

  Josep Antoni Riera Vicent (00:08:19)
  Càrrec: Alcalde | Pertany a: Compromís

  Mª. Pilar Asensio Margaix (00:08:57)
  Càrrec: 1a. Tinent d'Alcalde. Hisenda, Personal i Festes. | Pertany a: Compromís

  Josep Antoni Riera Vicent (00:10:06)
  Càrrec: Alcalde | Pertany a: Compromís

  5. Donar compte de l’informe de morositat del quart trimestre del 2018 de l’Ajuntament de Meliana i de l’IMC, en compliment de la Llei 15/2010. (00:10:19)

  Donar compte

  Josep Antoni Riera Vicent (00:10:06)
  Càrrec: Alcalde | Pertany a: Compromís

  Mª. Pilar Asensio Margaix (00:10:26)
  Càrrec: 1a. Tinent d'Alcalde. Hisenda, Personal i Festes. | Pertany a: Compromís

  Josep Antoni Riera Vicent (00:11:43)
  Càrrec: Alcalde | Pertany a: Compromís

  6. Modificació de l’Ordenança del Medi Rural. (00:11:47)

  Aprovat

  Josep Antoni Riera Vicent (00:11:43)
  Càrrec: Alcalde | Pertany a: Compromís

  Amparo Martí Alfonso (00:11:53)
  Càrrec: 3a. Tinent d'Alcalde. Agricultura, Roca, Fires i Mercat. | Pertany a: Compromís

  Josep Antoni Riera Vicent (00:12:25)
  Càrrec: Alcalde | Pertany a: Compromís

  Debate (00:12:41)

  Josep Antoni Riera Vicent (00:12:25)
  Càrrec: Alcalde | Pertany a: Compromís

  Pedro A. Cuesta Tobajas (00:12:44)
  Càrrec: Regidor. Portaveu del PP | Pertany a: Grup Popular

  Josep Antoni Riera Vicent (00:13:01)
  Càrrec: Alcalde | Pertany a: Compromís

  7. Ratificació de la resolució d’Alcaldia de petició de subvenció per al polígon industrial. (00:13:18)

  Aprovat

  Josep Antoni Riera Vicent (00:13:01)
  Càrrec: Alcalde | Pertany a: Compromís

  Joan Orts Ruiz (00:13:29)
  Càrrec: 4rt. Tinent d'Alcalde. Foment Econòmic i Foment de l'Ocupació. | Pertany a: Compromís

  Josep Antoni Riera Vicent (00:14:10)
  Càrrec: Alcalde | Pertany a: Compromís

  8. Sol·licitud d’ajudes a càrrec del projecte EDIFICANT de la Generalitat Valenciana. (00:14:45)

  Aprovat

  Josep Antoni Riera Vicent (00:14:10)
  Càrrec: Alcalde | Pertany a: Compromís

  Susana Marín Traura (00:14:55)
  Càrrec: 2a Tinent d'Alcalde. Educació, Igualtat i Joventut. | Pertany a: PSPV-PSOE

  Josep Antoni Riera Vicent (00:21:59)
  Càrrec: Alcalde | Pertany a: Compromís

  Debate (00:22:23)

  Josep Antoni Riera Vicent (00:21:59)
  Càrrec: Alcalde | Pertany a: Compromís

  Pedro A. Cuesta Tobajas (00:22:25)
  Càrrec: Regidor. Portaveu del PP | Pertany a: Grup Popular

  Josep Antoni Riera Vicent (00:22:53)
  Càrrec: Alcalde | Pertany a: Compromís

  9. Moció del PSOE sobre aprovació del 8 de març vaga feminista.

  9.1. Ratificació de la inclusió per urgència de la moció presentada pel PSOE.
  (00:23:11)

  Aprovat

  Josep Antoni Riera Vicent (00:22:53)
  Càrrec: Alcalde | Pertany a: Compromís

  9.2. Moció del PSOE sobre aprovació del 8 de març vaga feminista. (00:23:33)

  Aprovat

  Josep Antoni Riera Vicent (00:22:53)
  Càrrec: Alcalde | Pertany a: Compromís

  Susana Marín Traura (00:23:35)
  Càrrec: 2a Tinent d'Alcalde. Educació, Igualtat i Joventut. | Pertany a: PSPV-PSOE

  Josep Antoni Riera Vicent (00:26:51)
  Càrrec: Alcalde | Pertany a: Compromís

  Debate (00:26:54)

  Josep Antoni Riera Vicent (00:26:51)
  Càrrec: Alcalde | Pertany a: Compromís

  Pedro A. Cuesta Tobajas (00:26:55)
  Càrrec: Regidor. Portaveu del PP | Pertany a: Grup Popular

  Josep Antoni Riera Vicent (00:27:40)
  Càrrec: Alcalde | Pertany a: Compromís

  Joan Orts Ruiz (00:27:45)
  Càrrec: 4rt. Tinent d'Alcalde. Foment Econòmic i Foment de l'Ocupació. | Pertany a: Compromís

  Josep Antoni Riera Vicent (00:28:41)
  Càrrec: Alcalde | Pertany a: Compromís

  10. Moció del P.P. sobre els bous al carrer.

  10.1. Ratificació de la inclusió per urgència de la moció presentada pel P.P. (00:28:59)

  Aprovat

  Josep Antoni Riera Vicent (00:28:41)
  Càrrec: Alcalde | Pertany a: Compromís

  10.2. Moció del P.P. sobre els bous al carrer. (00:29:20)

  Aprovat

  Josep Antoni Riera Vicent (00:28:41)
  Càrrec: Alcalde | Pertany a: Compromís

  Alfonso Pérez Hernández (00:29:29)
  Càrrec: Regidor | Pertany a: Grup Popular

  Josep Antoni Riera Vicent (00:33:20)
  Càrrec: Alcalde | Pertany a: Compromís

  Debate (00:33:24)

  Josep Antoni Riera Vicent (00:33:20)
  Càrrec: Alcalde | Pertany a: Compromís

  11. Declaració Institucional contra la violència de gènere. (00:34:21)


  Josep Antoni Riera Vicent (00:33:20)
  Càrrec: Alcalde | Pertany a: Compromís

  Susana Marín Traura (00:34:29)
  Càrrec: 2a Tinent d'Alcalde. Educació, Igualtat i Joventut. | Pertany a: PSPV-PSOE

  Josep Antoni Riera Vicent (00:38:42)
  Càrrec: Alcalde | Pertany a: Compromís

  12. Precs i preguntes. (00:38:44)


  Josep Antoni Riera Vicent (00:38:42)
  Càrrec: Alcalde | Pertany a: Compromís

  Pedro A. Cuesta Tobajas (00:38:52)
  Càrrec: Regidor. Portaveu del PP | Pertany a: Grup Popular

  Josep Antoni Riera Vicent (00:39:24)
  Càrrec: Alcalde | Pertany a: Compromís

  César Rodríguez Martínez (00:39:33)
  Càrrec: Regidor | Pertany a: Grup Popular

  Josep Antoni Riera Vicent (00:40:44)
  Càrrec: Alcalde | Pertany a: Compromís

  Pere A. Cano Ferri (00:40:56)
  Càrrec: Cultura, Medi Ambient i Energia | Pertany a: Compromís

  Josep Antoni Riera Vicent (00:41:01)
  Càrrec: Alcalde | Pertany a: Compromís

  ************** LA VEU DELS VEÏNS ************** (00:41:09)

  Josep Antoni Riera Vicent (00:41:01)
  Càrrec: Alcalde | Pertany a: Compromís

  Assistent a la sessió (00:41:26)
  Càrrec: Públic | Pertany a: Públic

  Josep Antoni Riera Vicent (00:41:56)
  Càrrec: Alcalde | Pertany a: Compromís

  Susana Marín Traura (00:41:59)
  Càrrec: 2a Tinent d'Alcalde. Educació, Igualtat i Joventut. | Pertany a: PSPV-PSOE

  Josep Antoni Riera Vicent (00:46:36)
  Càrrec: Alcalde | Pertany a: Compromís

  Ajuntament de Meliana