Ajuntament de Meliana
/uploads/meliana/2017-04-04_15-57-14_melianas.jpg Ajuntament de Meliana

Con esta herramienta desde el Ayuntamiento de Meliana ponemos a disposición de los ciudadanos, todas las sesiones públicas así como sus acuerdos.

Inicio | Sesiones 2019 | 28-02-2019Ubicación
Sala de sesiones plenarias del Ayuntamiento

Descripción de la sesión
Sesión de fecha 28 de febrero de 2019

Duración 00:00

 • PARTIDO POLITICO/GRUPOINTERVENCIONESTIEMPO
  Alcalde 20 00:09:10
  Compromís 8 00:09:35
  PSPV-PSOE 4 00:19:10
  Grup Popular 6 00:07:04
  Asamblea Ciutadana Meliana 0 00:00:00
  Ajuntament 0 00:00:00
  Públic 1 00:00:30

  INTERVENCIONES


  Josep Antoni Riera Vicent (00:00:13)
  Cargo: Alcalde | Pertenece a: Compromís
  1. Lectura i aprovació de l’acta de la sessió anterior del Ple de 31 de gener de 2019 (minuta 1/ 2019), si procedeix.
  2. Donar compte de les resolucions d’Alcaldia dictades des de l’últim Ple.

  Joan Orts Ruiz (00:02:57)
  Cargo: 4rt. Tinent d'Alcalde. Foment Econòmic i Foment de l'Ocupació. | Pertenece a: Compromís
  2. Donar compte de les resolucions d’Alcaldia dictades des de l’últim Ple.

  Josep Antoni Riera Vicent (00:06:51)
  Cargo: Alcalde | Pertenece a: Compromís
  2. Donar compte de les resolucions d’Alcaldia dictades des de l’últim Ple.

  Joan Orts Ruiz (00:07:18)
  Cargo: 4rt. Tinent d'Alcalde. Foment Econòmic i Foment de l'Ocupació. | Pertenece a: Compromís
  2. Donar compte de les resolucions d’Alcaldia dictades des de l’últim Ple.

  Josep Antoni Riera Vicent (00:08:19)
  Cargo: Alcalde | Pertenece a: Compromís
  2. Donar compte de les resolucions d’Alcaldia dictades des de l’últim Ple.
  3. Donar compte dels reparos d’Intervenció.
  4. Donar compte del període mig de pagament a proveïdors del quart trimestre de 2018 de l’Ajuntament i de l’IMC, en compliment del Reial Decret 635/2014.

  Mª. Pilar Asensio Margaix (00:08:57)
  Cargo: 1a. Tinent d'Alcalde. Hisenda, Personal i Festes. | Pertenece a: Compromís
  4. Donar compte del període mig de pagament a proveïdors del quart trimestre de 2018 de l’Ajuntament i de l’IMC, en compliment del Reial Decret 635/2014.

  Josep Antoni Riera Vicent (00:10:06)
  Cargo: Alcalde | Pertenece a: Compromís
  4. Donar compte del període mig de pagament a proveïdors del quart trimestre de 2018 de l’Ajuntament i de l’IMC, en compliment del Reial Decret 635/2014.
  5. Donar compte de l’informe de morositat del quart trimestre del 2018 de l’Ajuntament de Meliana i de l’IMC, en compliment de la Llei 15/2010.

  Mª. Pilar Asensio Margaix (00:10:26)
  Cargo: 1a. Tinent d'Alcalde. Hisenda, Personal i Festes. | Pertenece a: Compromís
  5. Donar compte de l’informe de morositat del quart trimestre del 2018 de l’Ajuntament de Meliana i de l’IMC, en compliment de la Llei 15/2010.

  Josep Antoni Riera Vicent (00:11:43)
  Cargo: Alcalde | Pertenece a: Compromís
  5. Donar compte de l’informe de morositat del quart trimestre del 2018 de l’Ajuntament de Meliana i de l’IMC, en compliment de la Llei 15/2010.
  6. Modificació de l’Ordenança del Medi Rural.

  Amparo Martí Alfonso (00:11:53)
  Cargo: 3a. Tinent d'Alcalde. Agricultura, Roca, Fires i Mercat. | Pertenece a: Compromís
  6. Modificació de l’Ordenança del Medi Rural.

  Josep Antoni Riera Vicent (00:12:25)
  Cargo: Alcalde | Pertenece a: Compromís
  6. Modificació de l’Ordenança del Medi Rural.

  Pedro A. Cuesta Tobajas (00:12:44)
  Cargo: Regidor. Portaveu del PP | Pertenece a: Grup Popular
  6. Modificació de l’Ordenança del Medi Rural.

  Josep Antoni Riera Vicent (00:13:01)
  Cargo: Alcalde | Pertenece a: Compromís
  6. Modificació de l’Ordenança del Medi Rural.
  7. Ratificació de la resolució d’Alcaldia de petició de subvenció per al polígon industrial.

  Joan Orts Ruiz (00:13:29)
  Cargo: 4rt. Tinent d'Alcalde. Foment Econòmic i Foment de l'Ocupació. | Pertenece a: Compromís
  7. Ratificació de la resolució d’Alcaldia de petició de subvenció per al polígon industrial.

  Josep Antoni Riera Vicent (00:14:10)
  Cargo: Alcalde | Pertenece a: Compromís
  7. Ratificació de la resolució d’Alcaldia de petició de subvenció per al polígon industrial.
  8. Sol·licitud d’ajudes a càrrec del projecte EDIFICANT de la Generalitat Valenciana.

  Susana Marín Traura (00:14:55)
  Cargo: 2a Tinent d'Alcalde. Educació, Igualtat i Joventut. | Pertenece a: PSPV-PSOE
  8. Sol·licitud d’ajudes a càrrec del projecte EDIFICANT de la Generalitat Valenciana.

  Josep Antoni Riera Vicent (00:21:59)
  Cargo: Alcalde | Pertenece a: Compromís
  8. Sol·licitud d’ajudes a càrrec del projecte EDIFICANT de la Generalitat Valenciana.

  Pedro A. Cuesta Tobajas (00:22:25)
  Cargo: Regidor. Portaveu del PP | Pertenece a: Grup Popular
  8. Sol·licitud d’ajudes a càrrec del projecte EDIFICANT de la Generalitat Valenciana.

  Josep Antoni Riera Vicent (00:22:53)
  Cargo: Alcalde | Pertenece a: Compromís
  8. Sol·licitud d’ajudes a càrrec del projecte EDIFICANT de la Generalitat Valenciana.
  9. Moció del PSOE sobre aprovació del 8 de març vaga feminista. 9.1. Ratificació de la inclusió per urgència de la moció presentada pel PSOE.
  9.2. Moció del PSOE sobre aprovació del 8 de març vaga feminista.

  Susana Marín Traura (00:23:35)
  Cargo: 2a Tinent d'Alcalde. Educació, Igualtat i Joventut. | Pertenece a: PSPV-PSOE
  9.2. Moció del PSOE sobre aprovació del 8 de març vaga feminista.

  Josep Antoni Riera Vicent (00:26:51)
  Cargo: Alcalde | Pertenece a: Compromís
  9.2. Moció del PSOE sobre aprovació del 8 de març vaga feminista.

  Pedro A. Cuesta Tobajas (00:26:55)
  Cargo: Regidor. Portaveu del PP | Pertenece a: Grup Popular
  9.2. Moció del PSOE sobre aprovació del 8 de març vaga feminista.

  Josep Antoni Riera Vicent (00:27:40)
  Cargo: Alcalde | Pertenece a: Compromís
  9.2. Moció del PSOE sobre aprovació del 8 de març vaga feminista.

  Joan Orts Ruiz (00:27:45)
  Cargo: 4rt. Tinent d'Alcalde. Foment Econòmic i Foment de l'Ocupació. | Pertenece a: Compromís
  9.2. Moció del PSOE sobre aprovació del 8 de març vaga feminista.

  Josep Antoni Riera Vicent (00:28:41)
  Cargo: Alcalde | Pertenece a: Compromís
  9.2. Moció del PSOE sobre aprovació del 8 de març vaga feminista.
  10. Moció del P.P. sobre els bous al carrer. 10.1. Ratificació de la inclusió per urgència de la moció presentada pel P.P.
  10.2. Moció del P.P. sobre els bous al carrer.

  Alfonso Pérez Hernández (00:29:29)
  Cargo: Regidor | Pertenece a: Grup Popular
  10.2. Moció del P.P. sobre els bous al carrer.

  Josep Antoni Riera Vicent (00:33:20)
  Cargo: Alcalde | Pertenece a: Compromís
  10.2. Moció del P.P. sobre els bous al carrer.

  Susana Marín Traura (00:34:29)
  Cargo: 2a Tinent d'Alcalde. Educació, Igualtat i Joventut. | Pertenece a: PSPV-PSOE
  11. Declaració Institucional contra la violència de gènere.

  Josep Antoni Riera Vicent (00:38:42)
  Cargo: Alcalde | Pertenece a: Compromís
  11. Declaració Institucional contra la violència de gènere.
  12. Precs i preguntes.

  Pedro A. Cuesta Tobajas (00:38:52)
  Cargo: Regidor. Portaveu del PP | Pertenece a: Grup Popular
  12. Precs i preguntes.

  Josep Antoni Riera Vicent (00:39:24)
  Cargo: Alcalde | Pertenece a: Compromís
  12. Precs i preguntes.

  César Rodríguez Martínez (00:39:33)
  Cargo: Regidor | Pertenece a: Grup Popular
  12. Precs i preguntes.

  Josep Antoni Riera Vicent (00:40:44)
  Cargo: Alcalde | Pertenece a: Compromís
  12. Precs i preguntes.

  Pere A. Cano Ferri (00:40:56)
  Cargo: Cultura, Medi Ambient i Energia | Pertenece a: Compromís
  12. Precs i preguntes.

  Josep Antoni Riera Vicent (00:41:01)
  Cargo: Alcalde | Pertenece a: Compromís
  12. Precs i preguntes.
  LA VOZ DEL PUEBLO

  Assistent a la sessió (00:41:26)
  Cargo: Públic | Pertenece a: Públic
  LA VOZ DEL PUEBLO

  Josep Antoni Riera Vicent (00:41:56)
  Cargo: Alcalde | Pertenece a: Compromís
  LA VOZ DEL PUEBLO

  Susana Marín Traura (00:41:59)
  Cargo: 2a Tinent d'Alcalde. Educació, Igualtat i Joventut. | Pertenece a: PSPV-PSOE
  LA VOZ DEL PUEBLO

  Josep Antoni Riera Vicent (00:46:36)
  Cargo: Alcalde | Pertenece a: Compromís
  LA VOZ DEL PUEBLO

  ORDEN DEL DÍA


  1. Lectura i aprovació de l’acta de la sessió anterior del Ple de 31 de gener de 2019 (minuta 1/ 2019), si procedeix. (00:01:56)

  Aprobada

  Josep Antoni Riera Vicent (00:00:13)
  Cargo: Alcalde | Pertenece a: Compromís

  2. Donar compte de les resolucions d’Alcaldia dictades des de l’últim Ple. (00:02:50)

  Dar cuenta

  Josep Antoni Riera Vicent (00:00:13)
  Cargo: Alcalde | Pertenece a: Compromís

  Joan Orts Ruiz (00:02:57)
  Cargo: 4rt. Tinent d'Alcalde. Foment Econòmic i Foment de l'Ocupació. | Pertenece a: Compromís

  Josep Antoni Riera Vicent (00:06:51)
  Cargo: Alcalde | Pertenece a: Compromís

  Joan Orts Ruiz (00:07:18)
  Cargo: 4rt. Tinent d'Alcalde. Foment Econòmic i Foment de l'Ocupació. | Pertenece a: Compromís

  Josep Antoni Riera Vicent (00:08:19)
  Cargo: Alcalde | Pertenece a: Compromís

  3. Donar compte dels reparos d’Intervenció. (00:08:21)

  Dar cuenta

  Josep Antoni Riera Vicent (00:08:19)
  Cargo: Alcalde | Pertenece a: Compromís

  4. Donar compte del període mig de pagament a proveïdors del quart trimestre de 2018 de l’Ajuntament i de l’IMC, en compliment del Reial Decret 635/2014. (00:08:46)

  Dar cuenta

  Josep Antoni Riera Vicent (00:08:19)
  Cargo: Alcalde | Pertenece a: Compromís

  Mª. Pilar Asensio Margaix (00:08:57)
  Cargo: 1a. Tinent d'Alcalde. Hisenda, Personal i Festes. | Pertenece a: Compromís

  Josep Antoni Riera Vicent (00:10:06)
  Cargo: Alcalde | Pertenece a: Compromís

  5. Donar compte de l’informe de morositat del quart trimestre del 2018 de l’Ajuntament de Meliana i de l’IMC, en compliment de la Llei 15/2010. (00:10:19)

  Dar cuenta

  Josep Antoni Riera Vicent (00:10:06)
  Cargo: Alcalde | Pertenece a: Compromís

  Mª. Pilar Asensio Margaix (00:10:26)
  Cargo: 1a. Tinent d'Alcalde. Hisenda, Personal i Festes. | Pertenece a: Compromís

  Josep Antoni Riera Vicent (00:11:43)
  Cargo: Alcalde | Pertenece a: Compromís

  6. Modificació de l’Ordenança del Medi Rural. (00:11:47)

  Aprobada

  Josep Antoni Riera Vicent (00:11:43)
  Cargo: Alcalde | Pertenece a: Compromís

  Amparo Martí Alfonso (00:11:53)
  Cargo: 3a. Tinent d'Alcalde. Agricultura, Roca, Fires i Mercat. | Pertenece a: Compromís

  Josep Antoni Riera Vicent (00:12:25)
  Cargo: Alcalde | Pertenece a: Compromís

  Debate (00:12:41)

  Josep Antoni Riera Vicent (00:12:25)
  Cargo: Alcalde | Pertenece a: Compromís

  Pedro A. Cuesta Tobajas (00:12:44)
  Cargo: Regidor. Portaveu del PP | Pertenece a: Grup Popular

  Josep Antoni Riera Vicent (00:13:01)
  Cargo: Alcalde | Pertenece a: Compromís

  7. Ratificació de la resolució d’Alcaldia de petició de subvenció per al polígon industrial. (00:13:18)

  Aprobada

  Josep Antoni Riera Vicent (00:13:01)
  Cargo: Alcalde | Pertenece a: Compromís

  Joan Orts Ruiz (00:13:29)
  Cargo: 4rt. Tinent d'Alcalde. Foment Econòmic i Foment de l'Ocupació. | Pertenece a: Compromís

  Josep Antoni Riera Vicent (00:14:10)
  Cargo: Alcalde | Pertenece a: Compromís

  8. Sol·licitud d’ajudes a càrrec del projecte EDIFICANT de la Generalitat Valenciana. (00:14:45)

  Aprobada

  Josep Antoni Riera Vicent (00:14:10)
  Cargo: Alcalde | Pertenece a: Compromís

  Susana Marín Traura (00:14:55)
  Cargo: 2a Tinent d'Alcalde. Educació, Igualtat i Joventut. | Pertenece a: PSPV-PSOE

  Josep Antoni Riera Vicent (00:21:59)
  Cargo: Alcalde | Pertenece a: Compromís

  Debate (00:22:23)

  Josep Antoni Riera Vicent (00:21:59)
  Cargo: Alcalde | Pertenece a: Compromís

  Pedro A. Cuesta Tobajas (00:22:25)
  Cargo: Regidor. Portaveu del PP | Pertenece a: Grup Popular

  Josep Antoni Riera Vicent (00:22:53)
  Cargo: Alcalde | Pertenece a: Compromís

  9. Moció del PSOE sobre aprovació del 8 de març vaga feminista.

  9.1. Ratificació de la inclusió per urgència de la moció presentada pel PSOE.
  (00:23:11)

  Aprobada

  Josep Antoni Riera Vicent (00:22:53)
  Cargo: Alcalde | Pertenece a: Compromís

  9.2. Moció del PSOE sobre aprovació del 8 de març vaga feminista. (00:23:33)

  Aprobada

  Josep Antoni Riera Vicent (00:22:53)
  Cargo: Alcalde | Pertenece a: Compromís

  Susana Marín Traura (00:23:35)
  Cargo: 2a Tinent d'Alcalde. Educació, Igualtat i Joventut. | Pertenece a: PSPV-PSOE

  Josep Antoni Riera Vicent (00:26:51)
  Cargo: Alcalde | Pertenece a: Compromís

  Debate (00:26:54)

  Josep Antoni Riera Vicent (00:26:51)
  Cargo: Alcalde | Pertenece a: Compromís

  Pedro A. Cuesta Tobajas (00:26:55)
  Cargo: Regidor. Portaveu del PP | Pertenece a: Grup Popular

  Josep Antoni Riera Vicent (00:27:40)
  Cargo: Alcalde | Pertenece a: Compromís

  Joan Orts Ruiz (00:27:45)
  Cargo: 4rt. Tinent d'Alcalde. Foment Econòmic i Foment de l'Ocupació. | Pertenece a: Compromís

  Josep Antoni Riera Vicent (00:28:41)
  Cargo: Alcalde | Pertenece a: Compromís

  10. Moció del P.P. sobre els bous al carrer.

  10.1. Ratificació de la inclusió per urgència de la moció presentada pel P.P. (00:28:59)

  Aprobada

  Josep Antoni Riera Vicent (00:28:41)
  Cargo: Alcalde | Pertenece a: Compromís

  10.2. Moció del P.P. sobre els bous al carrer. (00:29:20)

  Aprobada

  Josep Antoni Riera Vicent (00:28:41)
  Cargo: Alcalde | Pertenece a: Compromís

  Alfonso Pérez Hernández (00:29:29)
  Cargo: Regidor | Pertenece a: Grup Popular

  Josep Antoni Riera Vicent (00:33:20)
  Cargo: Alcalde | Pertenece a: Compromís

  Debate (00:33:24)

  Josep Antoni Riera Vicent (00:33:20)
  Cargo: Alcalde | Pertenece a: Compromís

  11. Declaració Institucional contra la violència de gènere. (00:34:21)


  Josep Antoni Riera Vicent (00:33:20)
  Cargo: Alcalde | Pertenece a: Compromís

  Susana Marín Traura (00:34:29)
  Cargo: 2a Tinent d'Alcalde. Educació, Igualtat i Joventut. | Pertenece a: PSPV-PSOE

  Josep Antoni Riera Vicent (00:38:42)
  Cargo: Alcalde | Pertenece a: Compromís

  12. Precs i preguntes. (00:38:44)


  Josep Antoni Riera Vicent (00:38:42)
  Cargo: Alcalde | Pertenece a: Compromís

  Pedro A. Cuesta Tobajas (00:38:52)
  Cargo: Regidor. Portaveu del PP | Pertenece a: Grup Popular

  Josep Antoni Riera Vicent (00:39:24)
  Cargo: Alcalde | Pertenece a: Compromís

  César Rodríguez Martínez (00:39:33)
  Cargo: Regidor | Pertenece a: Grup Popular

  Josep Antoni Riera Vicent (00:40:44)
  Cargo: Alcalde | Pertenece a: Compromís

  Pere A. Cano Ferri (00:40:56)
  Cargo: Cultura, Medi Ambient i Energia | Pertenece a: Compromís

  Josep Antoni Riera Vicent (00:41:01)
  Cargo: Alcalde | Pertenece a: Compromís

  ************** LA VOZ DEL PUEBLO ************** (00:41:09)

  Josep Antoni Riera Vicent (00:41:01)
  Cargo: Alcalde | Pertenece a: Compromís

  Assistent a la sessió (00:41:26)
  Cargo: Públic | Pertenece a: Públic

  Josep Antoni Riera Vicent (00:41:56)
  Cargo: Alcalde | Pertenece a: Compromís

  Susana Marín Traura (00:41:59)
  Cargo: 2a Tinent d'Alcalde. Educació, Igualtat i Joventut. | Pertenece a: PSPV-PSOE

  Josep Antoni Riera Vicent (00:46:36)
  Cargo: Alcalde | Pertenece a: Compromís

  Ajuntament de Meliana