Ajuntament de Meliana
/uploads/meliana/2017-04-04_15-57-14_melianas.jpg Ajuntament de Meliana

Amb aquesta eina des de l'Ajuntament de Meliana posem a disposició dels ciutadans, totes les sessions publiques realitzades així com els seus acords.

Inici | Sessions 2021 | 25-03-2021Ubicació
Sala de sessions plenàries de l'Ajuntament

Descripció de la sessió
Sessió de data 25 d'març de 2021

Duració 00:00

 • PARTIT POLITIC/GRUPINTERVENCIONSTEMPS
  Alcalde 27 00:22:43
  Compromís 10 00:34:52
  PSPV-PSOE 0 00:00:00
  Grup Popular 11 00:13:41
  Asamblea Ciutadana Meliana 0 00:00:00
  Ajuntament 4 00:02:10
  Públic 0 00:00:00
  C'S 0 00:00:00
  EUPV 5 00:06:56
  No adscrito 0 00:00:00

  INTERVENCIONS


  Josep Antoni Riera Vicent (00:00:07)
  Càrrec: Alcalde | Pertany a: Compromís

  Joaquin Ribes Valero (00:01:16)
  Càrrec: Secretario | Pertany a: Ajuntament
  2. Donar compte de les resolucions d’Alcaldia dictades des de l’últim Ple.

  Josep Antoni Riera Vicent (00:01:52)
  Càrrec: Alcalde | Pertany a: Compromís
  2. Donar compte de les resolucions d’Alcaldia dictades des de l’últim Ple.

  Joan Orts Ruiz (00:01:58)
  Càrrec: Regidora | Pertany a: Compromís
  2. Donar compte de les resolucions d’Alcaldia dictades des de l’últim Ple.

  Josep Antoni Riera Vicent (00:07:01)
  Càrrec: Alcalde | Pertany a: Compromís
  2. Donar compte de les resolucions d’Alcaldia dictades des de l’últim Ple.

  José Manuel Zaragoza Segarra (00:07:15)
  Càrrec: Regidor | Pertany a: No adscrito
  2. Donar compte de les resolucions d’Alcaldia dictades des de l’últim Ple.

  Josep Antoni Riera Vicent (00:07:52)
  Càrrec: Alcalde | Pertany a: Compromís
  2. Donar compte de les resolucions d’Alcaldia dictades des de l’últim Ple.

  Pedro A. Cuesta Tobajas (00:07:54)
  Càrrec: Regidor. Portaveu del PP | Pertany a: Grup Popular
  2. Donar compte de les resolucions d’Alcaldia dictades des de l’últim Ple.

  Joan Orts Ruiz (00:08:22)
  Càrrec: Regidora | Pertany a: Compromís
  2. Donar compte de les resolucions d’Alcaldia dictades des de l’últim Ple.

  Josep Antoni Riera Vicent (00:19:48)
  Càrrec: Alcalde | Pertany a: Compromís
  2. Donar compte de les resolucions d’Alcaldia dictades des de l’últim Ple.
  3. Donar compte de les objeccions de la Intervenció Municipal.
  4. Donar compte de les objeccions de la Intervenció Municipal corresponents a l’any 2020.
  5. Donar compte de la liquidació del pressupost 2020 de l’Ajuntament de Meliana i de l’Institut Municipal de Cultura.

  Mª. Pilar Asensio Margaix (00:21:08)
  Càrrec: Regidora | Pertany a: Compromís
  5. Donar compte de la liquidació del pressupost 2020 de l’Ajuntament de Meliana i de l’Institut Municipal de Cultura.

  Josep Antoni Riera Vicent (00:25:45)
  Càrrec: Alcalde | Pertany a: Compromís
  5. Donar compte de la liquidació del pressupost 2020 de l’Ajuntament de Meliana i de l’Institut Municipal de Cultura.

  Mª. Pilar Asensio Margaix (00:25:56)
  Càrrec: Regidora | Pertany a: Compromís
  5. Donar compte de la liquidació del pressupost 2020 de l’Ajuntament de Meliana i de l’Institut Municipal de Cultura.

  Josep Antoni Riera Vicent (00:31:44)
  Càrrec: Alcalde | Pertany a: Compromís
  5. Donar compte de la liquidació del pressupost 2020 de l’Ajuntament de Meliana i de l’Institut Municipal de Cultura.
  6. Reconeixement extrajudicial de crèdt nº 2/2020-2021.

  Mª. Pilar Asensio Margaix (00:32:04)
  Càrrec: Regidora | Pertany a: Compromís
  6. Reconeixement extrajudicial de crèdt nº 2/2020-2021.

  Josep Antoni Riera Vicent (00:32:46)
  Càrrec: Alcalde | Pertany a: Compromís
  6. Reconeixement extrajudicial de crèdt nº 2/2020-2021.
  7. Modificació de crèdit nº 1/2021 de crèdit extraordinari i suplements de crèdit.

  Mª. Pilar Asensio Margaix (00:33:23)
  Càrrec: Regidora | Pertany a: Compromís
  7. Modificació de crèdit nº 1/2021 de crèdit extraordinari i suplements de crèdit.

  Josep Antoni Riera Vicent (00:34:28)
  Càrrec: Alcalde | Pertany a: Compromís
  7. Modificació de crèdit nº 1/2021 de crèdit extraordinari i suplements de crèdit.
  8. Declaració institucional contra la violència de gènere.

  Laura Enguidanos Calatayud (00:35:34)
  Càrrec: Regidora | Pertany a: EUPV
  8. Declaració institucional contra la violència de gènere.

  Josep Antoni Riera Vicent (00:39:40)
  Càrrec: Alcalde | Pertany a: Compromís
  9. Precs i preguntes

  José Manuel Zaragoza Segarra (00:40:06)
  Càrrec: Regidor | Pertany a: No adscrito
  9. Precs i preguntes

  Pedro A. Cuesta Tobajas (00:40:36)
  Càrrec: Regidor. Portaveu del PP | Pertany a: Grup Popular
  9. Precs i preguntes

  Josep Antoni Riera Vicent (00:43:47)
  Càrrec: Alcalde | Pertany a: Compromís
  9. Precs i preguntes

  Felix Manuel Escalona (00:43:59)
  Càrrec: Regidor | Pertany a: Grup Popular
  9. Precs i preguntes

  Josep Antoni Riera Vicent (00:45:09)
  Càrrec: Alcalde | Pertany a: Compromís
  9. Precs i preguntes

  Felix Manuel Escalona (00:45:11)
  Càrrec: Regidor | Pertany a: Grup Popular
  9. Precs i preguntes

  Josep Antoni Riera Vicent (00:45:15)
  Càrrec: Alcalde | Pertany a: Compromís
  9. Precs i preguntes

  Felix Manuel Escalona (00:45:19)
  Càrrec: Regidor | Pertany a: Grup Popular
  9. Precs i preguntes

  Josep Antoni Riera Vicent (00:45:31)
  Càrrec: Alcalde | Pertany a: Compromís
  9. Precs i preguntes

  Trinidad Montañana Traver (00:45:44)
  Càrrec: Regidora | Pertany a: Grup Popular
  9. Precs i preguntes

  Josep Antoni Riera Vicent (00:46:28)
  Càrrec: Alcalde | Pertany a: Compromís
  9. Precs i preguntes

  Laura Enguidanos Calatayud (00:47:10)
  Càrrec: Regidora | Pertany a: EUPV
  9. Precs i preguntes

  Josep Antoni Riera Vicent (00:48:28)
  Càrrec: Alcalde | Pertany a: Compromís
  9. Precs i preguntes

  Amparo Martí Alfonso (00:51:53)
  Càrrec: Regidora | Pertany a: Compromís
  9. Precs i preguntes

  Josep Antoni Riera Vicent (00:53:56)
  Càrrec: Alcalde | Pertany a: Compromís
  9. Precs i preguntes

  Marta Valero Gimeno (00:57:33)
  Càrrec: Regidora | Pertany a: Compromís
  9. Precs i preguntes

  Josep Antoni Riera Vicent (00:58:45)
  Càrrec: Alcalde | Pertany a: Compromís
  9. Precs i preguntes

  José Manuel Zaragoza Segarra (00:58:54)
  Càrrec: Regidor | Pertany a: No adscrito
  9. Precs i preguntes

  Josep Antoni Riera Vicent (00:59:21)
  Càrrec: Alcalde | Pertany a: Compromís
  9. Precs i preguntes

  Pedro A. Cuesta Tobajas (00:59:24)
  Càrrec: Regidor. Portaveu del PP | Pertany a: Grup Popular
  9. Precs i preguntes

  Josep Antoni Riera Vicent (01:02:04)
  Càrrec: Alcalde | Pertany a: Compromís
  9. Precs i preguntes

  Pedro A. Cuesta Tobajas (01:02:09)
  Càrrec: Regidor. Portaveu del PP | Pertany a: Grup Popular
  9. Precs i preguntes

  Josep Antoni Riera Vicent (01:02:27)
  Càrrec: Alcalde | Pertany a: Compromís
  9. Precs i preguntes

  Felix Manuel Escalona (01:02:45)
  Càrrec: Regidor | Pertany a: Grup Popular
  9. Precs i preguntes

  Amparo Martí Alfonso (01:04:26)
  Càrrec: Regidora | Pertany a: Compromís
  9. Precs i preguntes

  Felix Manuel Escalona (01:04:40)
  Càrrec: Regidor | Pertany a: Grup Popular
  9. Precs i preguntes

  Josep Antoni Riera Vicent (01:06:02)
  Càrrec: Alcalde | Pertany a: Compromís
  9. Precs i preguntes

  Laura Enguidanos Calatayud (01:06:13)
  Càrrec: Regidora | Pertany a: EUPV
  9. Precs i preguntes

  Josep Antoni Riera Vicent (01:06:58)
  Càrrec: Alcalde | Pertany a: Compromís
  9. Precs i preguntes

  Amparo Martí Alfonso (01:11:56)
  Càrrec: Regidora | Pertany a: Compromís
  9. Precs i preguntes

  Josep Antoni Riera Vicent (01:14:38)
  Càrrec: Alcalde | Pertany a: Compromís
  9. Precs i preguntes

  Laura Enguidanos Calatayud (01:17:04)
  Càrrec: Regidora | Pertany a: EUPV
  9. Precs i preguntes

  Josep Antoni Riera Vicent (01:17:39)
  Càrrec: Alcalde | Pertany a: Compromís
  9. Precs i preguntes

  Pedro A. Cuesta Tobajas (01:17:42)
  Càrrec: Regidor. Portaveu del PP | Pertany a: Grup Popular
  9. Precs i preguntes

  Josep Antoni Riera Vicent (01:19:33)
  Càrrec: Alcalde | Pertany a: Compromís
  9. Precs i preguntes

  Laura Enguidanos Calatayud (01:19:42)
  Càrrec: Regidora | Pertany a: EUPV
  9. Precs i preguntes

  Josep Antoni Riera Vicent (01:19:54)
  Càrrec: Alcalde | Pertany a: Compromís
  9. Precs i preguntes

  ORDRE DEL DIA


  2. Donar compte de les resolucions d’Alcaldia dictades des de l’últim Ple. (00:01:50)

  Donar compte

  Josep Antoni Riera Vicent (00:00:07)
  Càrrec: Alcalde | Pertany a: Compromís

  Joaquin Ribes Valero (00:01:16)
  Càrrec: Secretario | Pertany a: Ajuntament

  Josep Antoni Riera Vicent (00:01:52)
  Càrrec: Alcalde | Pertany a: Compromís

  Joan Orts Ruiz (00:01:58)
  Càrrec: Regidora | Pertany a: Compromís

  Josep Antoni Riera Vicent (00:07:01)
  Càrrec: Alcalde | Pertany a: Compromís

  José Manuel Zaragoza Segarra (00:07:15)
  Càrrec: Regidor | Pertany a: No adscrito

  Josep Antoni Riera Vicent (00:07:52)
  Càrrec: Alcalde | Pertany a: Compromís

  Pedro A. Cuesta Tobajas (00:07:54)
  Càrrec: Regidor. Portaveu del PP | Pertany a: Grup Popular

  Joan Orts Ruiz (00:08:22)
  Càrrec: Regidora | Pertany a: Compromís

  Josep Antoni Riera Vicent (00:19:48)
  Càrrec: Alcalde | Pertany a: Compromís

  3. Donar compte de les objeccions de la Intervenció Municipal. (00:19:51)

  Donar compte

  Josep Antoni Riera Vicent (00:19:48)
  Càrrec: Alcalde | Pertany a: Compromís

  4. Donar compte de les objeccions de la Intervenció Municipal corresponents a l’any 2020. (00:20:12)

  Donar compte

  Josep Antoni Riera Vicent (00:19:48)
  Càrrec: Alcalde | Pertany a: Compromís

  5. Donar compte de la liquidació del pressupost 2020 de l’Ajuntament de Meliana i de l’Institut Municipal de Cultura. (00:20:59)

  Donar compte

  Josep Antoni Riera Vicent (00:19:48)
  Càrrec: Alcalde | Pertany a: Compromís

  Mª. Pilar Asensio Margaix (00:21:08)
  Càrrec: Regidora | Pertany a: Compromís

  Josep Antoni Riera Vicent (00:25:45)
  Càrrec: Alcalde | Pertany a: Compromís

  Mª. Pilar Asensio Margaix (00:25:56)
  Càrrec: Regidora | Pertany a: Compromís

  Josep Antoni Riera Vicent (00:31:44)
  Càrrec: Alcalde | Pertany a: Compromís

  6. Reconeixement extrajudicial de crèdt nº 2/2020-2021. (00:31:46)

  Aprovat

  Josep Antoni Riera Vicent (00:31:44)
  Càrrec: Alcalde | Pertany a: Compromís

  Mª. Pilar Asensio Margaix (00:32:04)
  Càrrec: Regidora | Pertany a: Compromís

  Josep Antoni Riera Vicent (00:32:46)
  Càrrec: Alcalde | Pertany a: Compromís

  7. Modificació de crèdit nº 1/2021 de crèdit extraordinari i suplements de crèdit. (00:33:10)

  Aprovat

  Josep Antoni Riera Vicent (00:32:46)
  Càrrec: Alcalde | Pertany a: Compromís

  Mª. Pilar Asensio Margaix (00:33:23)
  Càrrec: Regidora | Pertany a: Compromís

  Josep Antoni Riera Vicent (00:34:28)
  Càrrec: Alcalde | Pertany a: Compromís

  8. Declaració institucional contra la violència de gènere. (00:35:06)

  Aprovat

  Josep Antoni Riera Vicent (00:34:28)
  Càrrec: Alcalde | Pertany a: Compromís

  Laura Enguidanos Calatayud (00:35:34)
  Càrrec: Regidora | Pertany a: EUPV

  9. Precs i preguntes (00:39:40)


  Josep Antoni Riera Vicent (00:39:40)
  Càrrec: Alcalde | Pertany a: Compromís

  José Manuel Zaragoza Segarra (00:40:06)
  Càrrec: Regidor | Pertany a: No adscrito

  Pedro A. Cuesta Tobajas (00:40:36)
  Càrrec: Regidor. Portaveu del PP | Pertany a: Grup Popular

  Josep Antoni Riera Vicent (00:43:47)
  Càrrec: Alcalde | Pertany a: Compromís

  Felix Manuel Escalona (00:43:59)
  Càrrec: Regidor | Pertany a: Grup Popular

  Josep Antoni Riera Vicent (00:45:09)
  Càrrec: Alcalde | Pertany a: Compromís

  Felix Manuel Escalona (00:45:11)
  Càrrec: Regidor | Pertany a: Grup Popular

  Josep Antoni Riera Vicent (00:45:15)
  Càrrec: Alcalde | Pertany a: Compromís

  Felix Manuel Escalona (00:45:19)
  Càrrec: Regidor | Pertany a: Grup Popular

  Josep Antoni Riera Vicent (00:45:31)
  Càrrec: Alcalde | Pertany a: Compromís

  Trinidad Montañana Traver (00:45:44)
  Càrrec: Regidora | Pertany a: Grup Popular

  Josep Antoni Riera Vicent (00:46:28)
  Càrrec: Alcalde | Pertany a: Compromís

  Laura Enguidanos Calatayud (00:47:10)
  Càrrec: Regidora | Pertany a: EUPV

  Josep Antoni Riera Vicent (00:48:28)
  Càrrec: Alcalde | Pertany a: Compromís

  Amparo Martí Alfonso (00:51:53)
  Càrrec: Regidora | Pertany a: Compromís

  Josep Antoni Riera Vicent (00:53:56)
  Càrrec: Alcalde | Pertany a: Compromís

  Marta Valero Gimeno (00:57:33)
  Càrrec: Regidora | Pertany a: Compromís

  Josep Antoni Riera Vicent (00:58:45)
  Càrrec: Alcalde | Pertany a: Compromís

  José Manuel Zaragoza Segarra (00:58:54)
  Càrrec: Regidor | Pertany a: No adscrito

  Josep Antoni Riera Vicent (00:59:21)
  Càrrec: Alcalde | Pertany a: Compromís

  Pedro A. Cuesta Tobajas (00:59:24)
  Càrrec: Regidor. Portaveu del PP | Pertany a: Grup Popular

  Josep Antoni Riera Vicent (01:02:04)
  Càrrec: Alcalde | Pertany a: Compromís

  Pedro A. Cuesta Tobajas (01:02:09)
  Càrrec: Regidor. Portaveu del PP | Pertany a: Grup Popular

  Josep Antoni Riera Vicent (01:02:27)
  Càrrec: Alcalde | Pertany a: Compromís

  Felix Manuel Escalona (01:02:45)
  Càrrec: Regidor | Pertany a: Grup Popular

  Amparo Martí Alfonso (01:04:26)
  Càrrec: Regidora | Pertany a: Compromís

  Felix Manuel Escalona (01:04:40)
  Càrrec: Regidor | Pertany a: Grup Popular

  Josep Antoni Riera Vicent (01:06:02)
  Càrrec: Alcalde | Pertany a: Compromís

  Laura Enguidanos Calatayud (01:06:13)
  Càrrec: Regidora | Pertany a: EUPV

  Josep Antoni Riera Vicent (01:06:58)
  Càrrec: Alcalde | Pertany a: Compromís

  Amparo Martí Alfonso (01:11:56)
  Càrrec: Regidora | Pertany a: Compromís

  Josep Antoni Riera Vicent (01:14:38)
  Càrrec: Alcalde | Pertany a: Compromís

  Laura Enguidanos Calatayud (01:17:04)
  Càrrec: Regidora | Pertany a: EUPV

  Josep Antoni Riera Vicent (01:17:39)
  Càrrec: Alcalde | Pertany a: Compromís

  Pedro A. Cuesta Tobajas (01:17:42)
  Càrrec: Regidor. Portaveu del PP | Pertany a: Grup Popular

  Josep Antoni Riera Vicent (01:19:33)
  Càrrec: Alcalde | Pertany a: Compromís

  Laura Enguidanos Calatayud (01:19:42)
  Càrrec: Regidora | Pertany a: EUPV

  Josep Antoni Riera Vicent (01:19:54)
  Càrrec: Alcalde | Pertany a: Compromís