Ajuntament de Meliana
/uploads/meliana/2017-04-04_15-57-14_melianas.jpg Ajuntament de Meliana

Con esta herramienta desde el Ayuntamiento de Meliana ponemos a disposición de los ciudadanos, todas las sesiones públicas así como sus acuerdos.

Inicio | Sesiones 2022 | 28-07-2022Ubicación
Sala de sesiones plenarias del ayuntamiento

Descripción de la sesión
Sesión de fecha 28 de julio de 2022

Duración 00:00

 • PARTIDO POLITICO/GRUPOINTERVENCIONESTIEMPO
  Alcalde 43 01:14:07
  Compromís 14 00:30:09
  PSPV-PSOE 1 00:00:03
  Grup Popular 23 00:15:08
  Asamblea Ciutadana Meliana 0 00:00:00
  Ajuntament 0 00:00:00
  Públic 0 00:00:00
  C'S 0 00:00:00
  EUPV 0 00:00:00
  No adscrito 8 00:04:19

  INTERVENCIONES


  Josep Antoni Riera Vicent (00:00:09)
  Cargo: Alcalde | Pertenece a: Compromís
  1. Minut de silenci en record de Vicent Ahuir Cardells.
  2. Lectura i aprovació de l'acta anterior corresponent al Ple ordinari de 30 de juny de 2022 (minuta 07/2022). Expediente 1068062W
  3. Donar compte de les resolucions d’Alcaldia dictades des de l’últim Ple. Expediente 1068062W

  Joan Orts Ruiz (00:04:03)
  Cargo: Regidora | Pertenece a: Compromís
  3. Donar compte de les resolucions d’Alcaldia dictades des de l’últim Ple. Expediente 1068062W

  Josep Antoni Riera Vicent (00:09:00)
  Cargo: Alcalde | Pertenece a: Compromís
  3. Donar compte de les resolucions d’Alcaldia dictades des de l’últim Ple. Expediente 1068062W
  4. Donar compte de les objeccions de la Intervenció Municipal. Expediente 1068062W
  5. Donar compte de l’Informe de la Intervenció de fiscalització plena posterior de gastos e ingressos de 2021. Expediente 944076R

  Mª. Pilar Asensio Margaix (00:09:58)
  Cargo: Regidora | Pertenece a: Compromís
  5. Donar compte de l’Informe de la Intervenció de fiscalització plena posterior de gastos e ingressos de 2021. Expediente 944076R

  Josep Antoni Riera Vicent (00:11:23)
  Cargo: Alcalde | Pertenece a: Compromís
  5. Donar compte de l’Informe de la Intervenció de fiscalització plena posterior de gastos e ingressos de 2021. Expediente 944076R
  6. Aprovació definitiva del Compte General de 2021. Expediente 975909E

  Mª. Pilar Asensio Margaix (00:11:40)
  Cargo: Regidora | Pertenece a: Compromís
  6. Aprovació definitiva del Compte General de 2021. Expediente 975909E

  Josep Antoni Riera Vicent (00:12:22)
  Cargo: Alcalde | Pertenece a: Compromís
  6. Aprovació definitiva del Compte General de 2021. Expediente 975909E
  7. Modificació de la Relació de Llocs de Treball 2022 Expediente 1057250D

  Pedro A. Cuesta Tobajas (00:18:39)
  Cargo: Regidor. Portaveu del PP | Pertenece a: Grup Popular
  7. Modificació de la Relació de Llocs de Treball 2022 Expediente 1057250D

  Josep Antoni Riera Vicent (00:20:53)
  Cargo: Alcalde | Pertenece a: Compromís
  7. Modificació de la Relació de Llocs de Treball 2022 Expediente 1057250D

  José Manuel Zaragoza Segarra (00:27:45)
  Cargo: Regidor | Pertenece a: No adscrito
  7. Modificació de la Relació de Llocs de Treball 2022 Expediente 1057250D

  Josep Antoni Riera Vicent (00:28:08)
  Cargo: Alcalde | Pertenece a: Compromís
  7. Modificació de la Relació de Llocs de Treball 2022 Expediente 1057250D

  Pedro A. Cuesta Tobajas (00:28:11)
  Cargo: Regidor. Portaveu del PP | Pertenece a: Grup Popular
  7. Modificació de la Relació de Llocs de Treball 2022 Expediente 1057250D

  Josep Antoni Riera Vicent (00:28:23)
  Cargo: Alcalde | Pertenece a: Compromís
  7. Modificació de la Relació de Llocs de Treball 2022 Expediente 1057250D

  Pedro A. Cuesta Tobajas (00:28:59)
  Cargo: Regidor. Portaveu del PP | Pertenece a: Grup Popular
  7. Modificació de la Relació de Llocs de Treball 2022 Expediente 1057250D

  Josep Antoni Riera Vicent (00:30:47)
  Cargo: Alcalde | Pertenece a: Compromís
  7. Modificació de la Relació de Llocs de Treball 2022 Expediente 1057250D
  8. Expedient de modificació de crèdits 06/2022 de crèdits extraordinaris i suplements de crèdits. Expediente 1064650F

  Mª. Pilar Asensio Margaix (00:36:39)
  Cargo: Regidora | Pertenece a: Compromís
  8. Expedient de modificació de crèdits 06/2022 de crèdits extraordinaris i suplements de crèdits. Expediente 1064650F

  Josep Antoni Riera Vicent (00:38:35)
  Cargo: Alcalde | Pertenece a: Compromís
  8. Expedient de modificació de crèdits 06/2022 de crèdits extraordinaris i suplements de crèdits. Expediente 1064650F

  José Manuel Zaragoza Segarra (00:39:12)
  Cargo: Regidor | Pertenece a: No adscrito
  8. Expedient de modificació de crèdits 06/2022 de crèdits extraordinaris i suplements de crèdits. Expediente 1064650F

  Josep Antoni Riera Vicent (00:39:49)
  Cargo: Alcalde | Pertenece a: Compromís
  8. Expedient de modificació de crèdits 06/2022 de crèdits extraordinaris i suplements de crèdits. Expediente 1064650F
  9. Recurs sobre la impugnació indirecta de l’Ordenança Fiscal Reguladora de la Taxa per Drets d’Examen de l’Ajuntament de Meliana, mitjançant la impugnació de la plaça de TAG de la “Convocatòria i bases específiques que regiran el procediment per a proveir en propietat varies places, vacants en la plantilla, per estabilització de l'ocupació temporal de llarga durada: administració – 1.” Expediente 1064173T
  11. Aprovació de l’adhesió a la Xarxa Pública de Serveis Lingüístics Valencians Expediente 1063982D

  Rafael Antoni Comeche Palanques (00:45:25)
  Cargo: Regidor | Pertenece a: Compromís
  11. Aprovació de l’adhesió a la Xarxa Pública de Serveis Lingüístics Valencians Expediente 1063982D

  Josep Antoni Riera Vicent (00:48:02)
  Cargo: Alcalde | Pertenece a: Compromís
  11. Aprovació de l’adhesió a la Xarxa Pública de Serveis Lingüístics Valencians Expediente 1063982D

  Pedro A. Cuesta Tobajas (00:48:22)
  Cargo: Regidor. Portaveu del PP | Pertenece a: Grup Popular
  11. Aprovació de l’adhesió a la Xarxa Pública de Serveis Lingüístics Valencians Expediente 1063982D

  Josep Antoni Riera Vicent (00:48:53)
  Cargo: Alcalde | Pertenece a: Compromís
  11. Aprovació de l’adhesió a la Xarxa Pública de Serveis Lingüístics Valencians Expediente 1063982D

  Josep Antoni Riera Vicent (00:48:53)
  Cargo: Alcalde | Pertenece a: Compromís
  11. Aprovació de l’adhesió a la Xarxa Pública de Serveis Lingüístics Valencians Expediente 1063982D

  José Manuel Zaragoza Segarra (00:49:49)
  Cargo: Regidor | Pertenece a: No adscrito
  11. Aprovació de l’adhesió a la Xarxa Pública de Serveis Lingüístics Valencians Expediente 1063982D

  Josep Antoni Riera Vicent (00:50:21)
  Cargo: Alcalde | Pertenece a: Compromís
  11. Aprovació de l’adhesió a la Xarxa Pública de Serveis Lingüístics Valencians Expediente 1063982D

  Pedro A. Cuesta Tobajas (00:50:22)
  Cargo: Regidor. Portaveu del PP | Pertenece a: Grup Popular
  11. Aprovació de l’adhesió a la Xarxa Pública de Serveis Lingüístics Valencians Expediente 1063982D

  Pedro A. Cuesta Tobajas (00:50:22)
  Cargo: Regidor. Portaveu del PP | Pertenece a: Grup Popular
  11. Aprovació de l’adhesió a la Xarxa Pública de Serveis Lingüístics Valencians Expediente 1063982D

  Josep Antoni Riera Vicent (00:50:54)
  Cargo: Alcalde | Pertenece a: Compromís
  11. Aprovació de l’adhesió a la Xarxa Pública de Serveis Lingüístics Valencians Expediente 1063982D

  José Manuel Zaragoza Segarra (00:51:23)
  Cargo: Regidor | Pertenece a: No adscrito
  11. Aprovació de l’adhesió a la Xarxa Pública de Serveis Lingüístics Valencians Expediente 1063982D

  Josep Antoni Riera Vicent (00:51:52)
  Cargo: Alcalde | Pertenece a: Compromís
  11. Aprovació de l’adhesió a la Xarxa Pública de Serveis Lingüístics Valencians Expediente 1063982D

  Pedro A. Cuesta Tobajas (00:51:56)
  Cargo: Regidor. Portaveu del PP | Pertenece a: Grup Popular
  11. Aprovació de l’adhesió a la Xarxa Pública de Serveis Lingüístics Valencians Expediente 1063982D

  Josep Antoni Riera Vicent (00:52:08)
  Cargo: Alcalde | Pertenece a: Compromís
  11. Aprovació de l’adhesió a la Xarxa Pública de Serveis Lingüístics Valencians Expediente 1063982D

  Pedro A. Cuesta Tobajas (00:52:44)
  Cargo: Regidor. Portaveu del PP | Pertenece a: Grup Popular
  11. Aprovació de l’adhesió a la Xarxa Pública de Serveis Lingüístics Valencians Expediente 1063982D

  Josep Antoni Riera Vicent (00:52:46)
  Cargo: Alcalde | Pertenece a: Compromís
  11. Aprovació de l’adhesió a la Xarxa Pública de Serveis Lingüístics Valencians Expediente 1063982D

  José Manuel Zaragoza Segarra (00:53:08)
  Cargo: Regidor | Pertenece a: No adscrito
  11. Aprovació de l’adhesió a la Xarxa Pública de Serveis Lingüístics Valencians Expediente 1063982D

  Josep Antoni Riera Vicent (00:53:29)
  Cargo: Alcalde | Pertenece a: Compromís
  11. Aprovació de l’adhesió a la Xarxa Pública de Serveis Lingüístics Valencians Expediente 1063982D
  12. Aprovació del conveni amb la Diputació de València Central de Compres Expediente 1062907K
  13. Aprovació del conveni amb la Secretaria d’Estat (Direcció General de la Guardia Civil) en matèria de seguretat. Expediente 1064122Y
  14. Aprovació del conveni amb la Mancomunitat del Carraixet per al desenvolupament del Pla Territorial de Dinamització i Governança Turística i Programa d’accions de l’àrea de Turisme de la Mancomunitat del Carraixet Expediente 1061787E

  Amparo Martí Alfonso (00:56:38)
  Cargo: Regidora | Pertenece a: Compromís
  14. Aprovació del conveni amb la Mancomunitat del Carraixet per al desenvolupament del Pla Territorial de Dinamització i Governança Turística i Programa d’accions de l’àrea de Turisme de la Mancomunitat del Carraixet Expediente 1061787E

  Josep Antoni Riera Vicent (01:00:19)
  Cargo: Alcalde | Pertenece a: Compromís
  14. Aprovació del conveni amb la Mancomunitat del Carraixet per al desenvolupament del Pla Territorial de Dinamització i Governança Turística i Programa d’accions de l’àrea de Turisme de la Mancomunitat del Carraixet Expediente 1061787E

  Pedro A. Cuesta Tobajas (01:00:24)
  Cargo: Regidor. Portaveu del PP | Pertenece a: Grup Popular
  14. Aprovació del conveni amb la Mancomunitat del Carraixet per al desenvolupament del Pla Territorial de Dinamització i Governança Turística i Programa d’accions de l’àrea de Turisme de la Mancomunitat del Carraixet Expediente 1061787E

  Amparo Martí Alfonso (01:00:44)
  Cargo: Regidora | Pertenece a: Compromís
  14. Aprovació del conveni amb la Mancomunitat del Carraixet per al desenvolupament del Pla Territorial de Dinamització i Governança Turística i Programa d’accions de l’àrea de Turisme de la Mancomunitat del Carraixet Expediente 1061787E

  Pedro A. Cuesta Tobajas (01:01:09)
  Cargo: Regidor. Portaveu del PP | Pertenece a: Grup Popular
  14. Aprovació del conveni amb la Mancomunitat del Carraixet per al desenvolupament del Pla Territorial de Dinamització i Governança Turística i Programa d’accions de l’àrea de Turisme de la Mancomunitat del Carraixet Expediente 1061787E

  Amparo Martí Alfonso (01:01:15)
  Cargo: Regidora | Pertenece a: Compromís
  14. Aprovació del conveni amb la Mancomunitat del Carraixet per al desenvolupament del Pla Territorial de Dinamització i Governança Turística i Programa d’accions de l’àrea de Turisme de la Mancomunitat del Carraixet Expediente 1061787E

  Josep Antoni Riera Vicent (01:01:38)
  Cargo: Alcalde | Pertenece a: Compromís
  14. Aprovació del conveni amb la Mancomunitat del Carraixet per al desenvolupament del Pla Territorial de Dinamització i Governança Turística i Programa d’accions de l’àrea de Turisme de la Mancomunitat del Carraixet Expediente 1061787E

  Pedro A. Cuesta Tobajas (01:04:06)
  Cargo: Regidor. Portaveu del PP | Pertenece a: Grup Popular
  14. Aprovació del conveni amb la Mancomunitat del Carraixet per al desenvolupament del Pla Territorial de Dinamització i Governança Turística i Programa d’accions de l’àrea de Turisme de la Mancomunitat del Carraixet Expediente 1061787E

  Josep Antoni Riera Vicent (01:04:25)
  Cargo: Alcalde | Pertenece a: Compromís
  14. Aprovació del conveni amb la Mancomunitat del Carraixet per al desenvolupament del Pla Territorial de Dinamització i Governança Turística i Programa d’accions de l’àrea de Turisme de la Mancomunitat del Carraixet Expediente 1061787E
  15. Modificació de l’Ordenança fiscal reguladora de l’Impost sobre Construccions, Instal·lacions i Obres. Expediente 1065217T
  16. Pla d’Inversions 2022-2023 de la Diputació Provincial de València Expediente 1006855K

  Pedro A. Cuesta Tobajas (01:11:38)
  Cargo: Regidor. Portaveu del PP | Pertenece a: Grup Popular
  16. Pla d’Inversions 2022-2023 de la Diputació Provincial de València Expediente 1006855K

  Josep Antoni Riera Vicent (01:11:53)
  Cargo: Alcalde | Pertenece a: Compromís
  16. Pla d’Inversions 2022-2023 de la Diputació Provincial de València Expediente 1006855K

  Pedro A. Cuesta Tobajas (01:12:27)
  Cargo: Regidor. Portaveu del PP | Pertenece a: Grup Popular
  16. Pla d’Inversions 2022-2023 de la Diputació Provincial de València Expediente 1006855K

  Josep Antoni Riera Vicent (01:12:32)
  Cargo: Alcalde | Pertenece a: Compromís
  16. Pla d’Inversions 2022-2023 de la Diputació Provincial de València Expediente 1006855K

  Pedro A. Cuesta Tobajas (01:13:29)
  Cargo: Regidor. Portaveu del PP | Pertenece a: Grup Popular
  16. Pla d’Inversions 2022-2023 de la Diputació Provincial de València Expediente 1006855K

  Josep Antoni Riera Vicent (01:13:35)
  Cargo: Alcalde | Pertenece a: Compromís
  16. Pla d’Inversions 2022-2023 de la Diputació Provincial de València Expediente 1006855K

  Pedro A. Cuesta Tobajas (01:13:40)
  Cargo: Regidor. Portaveu del PP | Pertenece a: Grup Popular
  16. Pla d’Inversions 2022-2023 de la Diputació Provincial de València Expediente 1006855K

  Josep Antoni Riera Vicent (01:14:10)
  Cargo: Alcalde | Pertenece a: Compromís
  16. Pla d’Inversions 2022-2023 de la Diputació Provincial de València Expediente 1006855K

  Josep Mateu Lahoz (01:14:34)
  Cargo: Regidor | Pertenece a: PSPV-PSOE
  16. Pla d’Inversions 2022-2023 de la Diputació Provincial de València Expediente 1006855K

  Josep Antoni Riera Vicent (01:14:37)
  Cargo: Alcalde | Pertenece a: Compromís
  16. Pla d’Inversions 2022-2023 de la Diputació Provincial de València Expediente 1006855K
  17. Aprovació de l’addenda al contracte programa 2021-2024, entre la Vicepresidència i Conselleria d'Igualtat i Polítiques Inclusives i l’Ajuntament de Meliana, per a la col·laboració i coordinació interadministrativa i financera en matèria de serveis socials en els exercicis 2022-2023-2024.Expediente 1041321E

  Marta Valero Gimeno (01:17:14)
  Cargo: Regidora | Pertenece a: Compromís
  17. Aprovació de l’addenda al contracte programa 2021-2024, entre la Vicepresidència i Conselleria d'Igualtat i Polítiques Inclusives i l’Ajuntament de Meliana, per a la col·laboració i coordinació interadministrativa i financera en matèria de serveis socials en els exercicis 2022-2023-2024.Expediente 1041321E

  Pedro A. Cuesta Tobajas (01:22:31)
  Cargo: Regidor. Portaveu del PP | Pertenece a: Grup Popular
  17. Aprovació de l’addenda al contracte programa 2021-2024, entre la Vicepresidència i Conselleria d'Igualtat i Polítiques Inclusives i l’Ajuntament de Meliana, per a la col·laboració i coordinació interadministrativa i financera en matèria de serveis socials en els exercicis 2022-2023-2024.Expediente 1041321E

  Josep Antoni Riera Vicent (01:24:28)
  Cargo: Alcalde | Pertenece a: Compromís
  17. Aprovació de l’addenda al contracte programa 2021-2024, entre la Vicepresidència i Conselleria d'Igualtat i Polítiques Inclusives i l’Ajuntament de Meliana, per a la col·laboració i coordinació interadministrativa i financera en matèria de serveis socials en els exercicis 2022-2023-2024.Expediente 1041321E

  José Manuel Zaragoza Segarra (01:29:10)
  Cargo: Regidor | Pertenece a: No adscrito
  17. Aprovació de l’addenda al contracte programa 2021-2024, entre la Vicepresidència i Conselleria d'Igualtat i Polítiques Inclusives i l’Ajuntament de Meliana, per a la col·laboració i coordinació interadministrativa i financera en matèria de serveis socials en els exercicis 2022-2023-2024.Expediente 1041321E

  Josep Antoni Riera Vicent (01:29:54)
  Cargo: Alcalde | Pertenece a: Compromís
  17. Aprovació de l’addenda al contracte programa 2021-2024, entre la Vicepresidència i Conselleria d'Igualtat i Polítiques Inclusives i l’Ajuntament de Meliana, per a la col·laboració i coordinació interadministrativa i financera en matèria de serveis socials en els exercicis 2022-2023-2024.Expediente 1041321E

  Pedro A. Cuesta Tobajas (01:29:56)
  Cargo: Regidor. Portaveu del PP | Pertenece a: Grup Popular
  17. Aprovació de l’addenda al contracte programa 2021-2024, entre la Vicepresidència i Conselleria d'Igualtat i Polítiques Inclusives i l’Ajuntament de Meliana, per a la col·laboració i coordinació interadministrativa i financera en matèria de serveis socials en els exercicis 2022-2023-2024.Expediente 1041321E

  Josep Antoni Riera Vicent (01:30:40)
  Cargo: Alcalde | Pertenece a: Compromís
  17. Aprovació de l’addenda al contracte programa 2021-2024, entre la Vicepresidència i Conselleria d'Igualtat i Polítiques Inclusives i l’Ajuntament de Meliana, per a la col·laboració i coordinació interadministrativa i financera en matèria de serveis socials en els exercicis 2022-2023-2024.Expediente 1041321E
  18. Declaració institucional contra la violència de gènere.

  Marta Valero Gimeno (01:35:33)
  Cargo: Regidora | Pertenece a: Compromís
  18. Declaració institucional contra la violència de gènere.

  Josep Antoni Riera Vicent (01:39:21)
  Cargo: Alcalde | Pertenece a: Compromís
  18. Declaració institucional contra la violència de gènere.
  19. Precs i preguntes.

  José Manuel Zaragoza Segarra (01:39:38)
  Cargo: Regidor | Pertenece a: No adscrito
  19. Precs i preguntes.

  Josep Antoni Riera Vicent (01:40:18)
  Cargo: Alcalde | Pertenece a: Compromís
  19. Precs i preguntes.

  Felix Manuel Escalona (01:40:22)
  Cargo: Regidor | Pertenece a: Grup Popular
  19. Precs i preguntes.

  Josep Antoni Riera Vicent (01:41:17)
  Cargo: Alcalde | Pertenece a: Compromís
  19. Precs i preguntes.

  Trinidad Montañana Traver (01:41:19)
  Cargo: Regidora | Pertenece a: Grup Popular
  19. Precs i preguntes.

  Josep Antoni Riera Vicent (01:41:49)
  Cargo: Alcalde | Pertenece a: Compromís
  19. Precs i preguntes.

  Pedro A. Cuesta Tobajas (01:41:50)
  Cargo: Regidor. Portaveu del PP | Pertenece a: Grup Popular
  19. Precs i preguntes.

  Josep Antoni Riera Vicent (01:42:28)
  Cargo: Alcalde | Pertenece a: Compromís
  19. Precs i preguntes.

  Mª. Pilar Asensio Margaix (01:42:36)
  Cargo: Regidora | Pertenece a: Compromís
  19. Precs i preguntes.

  Josep Antoni Riera Vicent (01:43:22)
  Cargo: Alcalde | Pertenece a: Compromís
  19. Precs i preguntes.

  Marta Valero Gimeno (01:44:38)
  Cargo: Regidora | Pertenece a: Compromís
  19. Precs i preguntes.

  Josep Antoni Riera Vicent (01:45:47)
  Cargo: Alcalde | Pertenece a: Compromís
  19. Precs i preguntes.

  Rosa Peris Alfonso (01:46:08)
  Cargo: Regidora | Pertenece a: Compromís
  19. Precs i preguntes.

  Josep Antoni Riera Vicent (01:47:10)
  Cargo: Alcalde | Pertenece a: Compromís
  19. Precs i preguntes.

  Alfonso Pérez Hernández (01:49:51)
  Cargo: Regidor | Pertenece a: Grup Popular
  19. Precs i preguntes.

  Josep Antoni Riera Vicent (01:50:20)
  Cargo: Alcalde | Pertenece a: Compromís
  19. Precs i preguntes.

  José Manuel Zaragoza Segarra (01:50:51)
  Cargo: Regidor | Pertenece a: No adscrito
  19. Precs i preguntes.

  Josep Antoni Riera Vicent (01:51:24)
  Cargo: Alcalde | Pertenece a: Compromís
  19. Precs i preguntes.

  Trinidad Montañana Traver (01:51:28)
  Cargo: Regidora | Pertenece a: Grup Popular
  19. Precs i preguntes.

  Josep Antoni Riera Vicent (01:53:12)
  Cargo: Alcalde | Pertenece a: Compromís
  19. Precs i preguntes.

  Pedro A. Cuesta Tobajas (01:53:16)
  Cargo: Regidor. Portaveu del PP | Pertenece a: Grup Popular
  19. Precs i preguntes.

  Josep Antoni Riera Vicent (01:54:15)
  Cargo: Alcalde | Pertenece a: Compromís
  19. Precs i preguntes.

  Rosa Peris Alfonso (01:55:27)
  Cargo: Regidora | Pertenece a: Compromís
  19. Precs i preguntes.

  Josep Antoni Riera Vicent (01:57:28)
  Cargo: Alcalde | Pertenece a: Compromís
  19. Precs i preguntes.

  ORDEN DEL DÍA


  1. Minut de silenci en record de Vicent Ahuir Cardells. (00:00:59)


  Josep Antoni Riera Vicent (00:00:09)
  Cargo: Alcalde | Pertenece a: Compromís

  2. Lectura i aprovació de l'acta anterior corresponent al Ple ordinari de 30 de juny de 2022 (minuta 07/2022). Expediente 1068062W (00:03:15)

  Aprobada

  Josep Antoni Riera Vicent (00:00:09)
  Cargo: Alcalde | Pertenece a: Compromís

  3. Donar compte de les resolucions d’Alcaldia dictades des de l’últim Ple. Expediente 1068062W (00:03:53)

  Dar cuenta

  Josep Antoni Riera Vicent (00:00:09)
  Cargo: Alcalde | Pertenece a: Compromís

  Joan Orts Ruiz (00:04:03)
  Cargo: Regidora | Pertenece a: Compromís

  Josep Antoni Riera Vicent (00:09:00)
  Cargo: Alcalde | Pertenece a: Compromís