Ajuntament de Meliana
/uploads/meliana/2017-04-04_15-57-14_melianas.jpg Ajuntament de Meliana

Con esta herramienta desde el Ayuntamiento de Meliana ponemos a disposición de los ciudadanos, todas las sesiones públicas así como sus acuerdos.

Inicio | Sesiones 2019 | 25-09-2019Ubicación
Sala de sesiones plenarias del Ayuntamiento

Descripción de la sesión
Sesión de fecha 25 de septiembre de 2019

Duración 00:00

 • PARTIDO POLITICO/GRUPOINTERVENCIONESTIEMPO
  Alcalde 43 00:52:34
  Compromís 22 00:34:52
  PSPV-PSOE 0 00:00:00
  Grup Popular 16 00:11:23
  Asamblea Ciutadana Meliana 0 00:00:00
  Ajuntament 0 00:00:00
  Públic 4 00:04:39
  C'S 1 00:01:36
  EUPV 7 00:11:40

  INTERVENCIONES


  Josep Antoni Riera Vicent (00:00:07)
  Cargo: Alcalde | Pertenece a: Compromís
  1. Lectura i aprovació de l’acta de la sessió anterior corresponent al Ple ordinari de 31 de juliol de 2019 (minuta 10/ 2019).
  2. Donar compte de les resolucions d’Alcaldia dictades des de l’últim Ple.

  Joan Orts Ruiz (00:02:51)
  Cargo: Regidora | Pertenece a: Compromís
  2. Donar compte de les resolucions d’Alcaldia dictades des de l’últim Ple.

  Josep Antoni Riera Vicent (00:10:27)
  Cargo: Alcalde | Pertenece a: Compromís
  2. Donar compte de les resolucions d’Alcaldia dictades des de l’últim Ple.

  Pedro A. Cuesta Tobajas (00:10:34)
  Cargo: Regidor. Portaveu del PP | Pertenece a: Grup Popular
  2. Donar compte de les resolucions d’Alcaldia dictades des de l’últim Ple.

  Joan Orts Ruiz (00:10:57)
  Cargo: Regidora | Pertenece a: Compromís
  2. Donar compte de les resolucions d’Alcaldia dictades des de l’últim Ple.

  Pedro A. Cuesta Tobajas (00:11:13)
  Cargo: Regidor. Portaveu del PP | Pertenece a: Grup Popular
  2. Donar compte de les resolucions d’Alcaldia dictades des de l’últim Ple.

  Josep Antoni Riera Vicent (00:11:31)
  Cargo: Alcalde | Pertenece a: Compromís
  2. Donar compte de les resolucions d’Alcaldia dictades des de l’últim Ple.
  3. Donar compte de les objeccions de la Intervenció Municipal.
  4. Donar compte de l’informe d’estabilitat pressupostària.

  Mª. Pilar Asensio Margaix (00:16:44)
  Cargo: Regidora | Pertenece a: Compromís
  4. Donar compte de l’informe d’estabilitat pressupostària.

  Josep Antoni Riera Vicent (00:17:45)
  Cargo: Alcalde | Pertenece a: Compromís
  4. Donar compte de l’informe d’estabilitat pressupostària.
  5. Donar compte de l’informe de morositat corresponent al segon trimestre de 2019.

  Mª. Pilar Asensio Margaix (00:17:58)
  Cargo: Regidora | Pertenece a: Compromís
  5. Donar compte de l’informe de morositat corresponent al segon trimestre de 2019.

  Josep Antoni Riera Vicent (00:19:15)
  Cargo: Alcalde | Pertenece a: Compromís
  5. Donar compte de l’informe de morositat corresponent al segon trimestre de 2019.
  6. Donar compte del període mitjà de pagament a proveïdors del segon trimestre de 2019.

  Mª. Pilar Asensio Margaix (00:19:28)
  Cargo: Regidora | Pertenece a: Compromís
  6. Donar compte del període mitjà de pagament a proveïdors del segon trimestre de 2019.

  Josep Antoni Riera Vicent (00:20:35)
  Cargo: Alcalde | Pertenece a: Compromís
  6. Donar compte del període mitjà de pagament a proveïdors del segon trimestre de 2019.
  7. Ratificació de l’adhesió de l’Ajuntament de Meliana a la Declaració d’Oci Educatiu “Ens reunim amb uns altres valors”.

  Rosa Peris Alfonso (00:20:45)
  Cargo: Regidora | Pertenece a: Compromís
  7. Ratificació de l’adhesió de l’Ajuntament de Meliana a la Declaració d’Oci Educatiu “Ens reunim amb uns altres valors”.

  Josep Antoni Riera Vicent (00:22:46)
  Cargo: Alcalde | Pertenece a: Compromís
  7. Ratificació de l’adhesió de l’Ajuntament de Meliana a la Declaració d’Oci Educatiu “Ens reunim amb uns altres valors”.

  Pedro A. Cuesta Tobajas (00:22:53)
  Cargo: Regidor. Portaveu del PP | Pertenece a: Grup Popular
  7. Ratificació de l’adhesió de l’Ajuntament de Meliana a la Declaració d’Oci Educatiu “Ens reunim amb uns altres valors”.

  Rosa Peris Alfonso (00:23:27)
  Cargo: Regidora | Pertenece a: Compromís
  7. Ratificació de l’adhesió de l’Ajuntament de Meliana a la Declaració d’Oci Educatiu “Ens reunim amb uns altres valors”.

  Pedro A. Cuesta Tobajas (00:24:10)
  Cargo: Regidor. Portaveu del PP | Pertenece a: Grup Popular
  7. Ratificació de l’adhesió de l’Ajuntament de Meliana a la Declaració d’Oci Educatiu “Ens reunim amb uns altres valors”.

  Josep Antoni Riera Vicent (00:25:05)
  Cargo: Alcalde | Pertenece a: Compromís
  7. Ratificació de l’adhesió de l’Ajuntament de Meliana a la Declaració d’Oci Educatiu “Ens reunim amb uns altres valors”.
  8. Aprovació del Compte General de 2018.

  Mª. Pilar Asensio Margaix (00:26:26)
  Cargo: Regidora | Pertenece a: Compromís
  8. Aprovació del Compte General de 2018.

  Josep Antoni Riera Vicent (00:27:08)
  Cargo: Alcalde | Pertenece a: Compromís
  8. Aprovació del Compte General de 2018.
  9. Aprovació de documents dins del pacte d’alcaldies.

  Rosa Peris Alfonso (00:27:27)
  Cargo: Regidora | Pertenece a: Compromís
  9. Aprovació de documents dins del pacte d’alcaldies.

  Josep Antoni Riera Vicent (00:28:30)
  Cargo: Alcalde | Pertenece a: Compromís
  9. Aprovació de documents dins del pacte d’alcaldies.
  10. Designació de festes locals per a l’any 2020.

  Amparo Martí Alfonso (00:28:53)
  Cargo: Regidora | Pertenece a: Compromís
  10. Designació de festes locals per a l’any 2020.

  Josep Antoni Riera Vicent (00:29:28)
  Cargo: Alcalde | Pertenece a: Compromís
  10. Designació de festes locals per a l’any 2020.
  11. Modificació de l’acord plenari sobre retribucions de càrrecs electes.
  12. Reconeixement oficial a la col·laboració ciutadana, felicitació i agraïment a agents de la Policia Local, a altres cossos i forces de seguretat de l’Estat i als servicis sanitaris per actuacions realitzades.

  Pedro A. Cuesta Tobajas (00:32:07)
  Cargo: Regidor. Portaveu del PP | Pertenece a: Grup Popular
  12. Reconeixement oficial a la col·laboració ciutadana, felicitació i agraïment a agents de la Policia Local, a altres cossos i forces de seguretat de l’Estat i als servicis sanitaris per actuacions realitzades.

  Josep Antoni Riera Vicent (00:32:44)
  Cargo: Alcalde | Pertenece a: Compromís
  12. Reconeixement oficial a la col·laboració ciutadana, felicitació i agraïment a agents de la Policia Local, a altres cossos i forces de seguretat de l’Estat i als servicis sanitaris per actuacions realitzades.
  13. Renúncia a l’ajuda concedida per l’IVACE destinada a la millora, modernització i dotació d’infraestructures i serveis en polígons, àrees industrials i enclavaments tecnològics, per a l’exercici 2019.

  Rafael Plà López (00:36:50)
  Cargo: Regidor | Pertenece a: EUPV
  13. Renúncia a l’ajuda concedida per l’IVACE destinada a la millora, modernització i dotació d’infraestructures i serveis en polígons, àrees industrials i enclavaments tecnològics, per a l’exercici 2019.

  Josep Antoni Riera Vicent (00:38:08)
  Cargo: Alcalde | Pertenece a: Compromís
  13. Renúncia a l’ajuda concedida per l’IVACE destinada a la millora, modernització i dotació d’infraestructures i serveis en polígons, àrees industrials i enclavaments tecnològics, per a l’exercici 2019.

  Pedro A. Cuesta Tobajas (00:38:46)
  Cargo: Regidor. Portaveu del PP | Pertenece a: Grup Popular
  13. Renúncia a l’ajuda concedida per l’IVACE destinada a la millora, modernització i dotació d’infraestructures i serveis en polígons, àrees industrials i enclavaments tecnològics, per a l’exercici 2019.

  Josep Antoni Riera Vicent (00:40:42)
  Cargo: Alcalde | Pertenece a: Compromís
  13. Renúncia a l’ajuda concedida per l’IVACE destinada a la millora, modernització i dotació d’infraestructures i serveis en polígons, àrees industrials i enclavaments tecnològics, per a l’exercici 2019.

  Pedro A. Cuesta Tobajas (00:43:59)
  Cargo: Regidor. Portaveu del PP | Pertenece a: Grup Popular
  13. Renúncia a l’ajuda concedida per l’IVACE destinada a la millora, modernització i dotació d’infraestructures i serveis en polígons, àrees industrials i enclavaments tecnològics, per a l’exercici 2019.

  Josep Antoni Riera Vicent (00:44:23)
  Cargo: Alcalde | Pertenece a: Compromís
  13. Renúncia a l’ajuda concedida per l’IVACE destinada a la millora, modernització i dotació d’infraestructures i serveis en polígons, àrees industrials i enclavaments tecnològics, per a l’exercici 2019.
  14. Revisió de preus del contracte amb Vivers Centre Verd SAU dels servicis de jardineria, manteniment i neteja de parcs, zones verdes enjardinades i arbrat urbà de Meliana.

  Rosa Peris Alfonso (00:47:27)
  Cargo: Regidora | Pertenece a: Compromís
  14. Revisió de preus del contracte amb Vivers Centre Verd SAU dels servicis de jardineria, manteniment i neteja de parcs, zones verdes enjardinades i arbrat urbà de Meliana.

  Josep Antoni Riera Vicent (00:48:02)
  Cargo: Alcalde | Pertenece a: Compromís
  14. Revisió de preus del contracte amb Vivers Centre Verd SAU dels servicis de jardineria, manteniment i neteja de parcs, zones verdes enjardinades i arbrat urbà de Meliana.

  Rafael Plà López (00:48:07)
  Cargo: Regidor | Pertenece a: EUPV
  14. Revisió de preus del contracte amb Vivers Centre Verd SAU dels servicis de jardineria, manteniment i neteja de parcs, zones verdes enjardinades i arbrat urbà de Meliana.

  Josep Antoni Riera Vicent (00:48:36)
  Cargo: Alcalde | Pertenece a: Compromís
  14. Revisió de preus del contracte amb Vivers Centre Verd SAU dels servicis de jardineria, manteniment i neteja de parcs, zones verdes enjardinades i arbrat urbà de Meliana.

  Rosa Peris Alfonso (00:48:50)
  Cargo: Regidora | Pertenece a: Compromís
  14. Revisió de preus del contracte amb Vivers Centre Verd SAU dels servicis de jardineria, manteniment i neteja de parcs, zones verdes enjardinades i arbrat urbà de Meliana.

  Josep Antoni Riera Vicent (00:49:03)
  Cargo: Alcalde | Pertenece a: Compromís
  14. Revisió de preus del contracte amb Vivers Centre Verd SAU dels servicis de jardineria, manteniment i neteja de parcs, zones verdes enjardinades i arbrat urbà de Meliana.

  Pedro A. Cuesta Tobajas (00:49:06)
  Cargo: Regidor. Portaveu del PP | Pertenece a: Grup Popular
  14. Revisió de preus del contracte amb Vivers Centre Verd SAU dels servicis de jardineria, manteniment i neteja de parcs, zones verdes enjardinades i arbrat urbà de Meliana.

  Josep Antoni Riera Vicent (00:49:24)
  Cargo: Alcalde | Pertenece a: Compromís
  14. Revisió de preus del contracte amb Vivers Centre Verd SAU dels servicis de jardineria, manteniment i neteja de parcs, zones verdes enjardinades i arbrat urbà de Meliana.
  15. Moció del consell agrari sobre medides de suport del sector agrari valencià

  Amparo Martí Alfonso (00:49:54)
  Cargo: Regidora | Pertenece a: Compromís
  15. Moció del consell agrari sobre medides de suport del sector agrari valencià

  Josep Antoni Riera Vicent (00:54:29)
  Cargo: Alcalde | Pertenece a: Compromís
  15. Moció del consell agrari sobre medides de suport del sector agrari valencià

  Rafael Plà López (00:54:38)
  Cargo: Regidor | Pertenece a: EUPV
  15. Moció del consell agrari sobre medides de suport del sector agrari valencià

  Amparo Martí Alfonso (00:56:21)
  Cargo: Regidora | Pertenece a: Compromís
  15. Moció del consell agrari sobre medides de suport del sector agrari valencià

  Josep Antoni Riera Vicent (00:56:42)
  Cargo: Alcalde | Pertenece a: Compromís
  15. Moció del consell agrari sobre medides de suport del sector agrari valencià

  Pedro A. Cuesta Tobajas (00:58:38)
  Cargo: Regidor. Portaveu del PP | Pertenece a: Grup Popular
  15. Moció del consell agrari sobre medides de suport del sector agrari valencià

  Amparo Martí Alfonso (00:59:11)
  Cargo: Regidora | Pertenece a: Compromís
  15. Moció del consell agrari sobre medides de suport del sector agrari valencià

  Pedro A. Cuesta Tobajas (00:59:16)
  Cargo: Regidor. Portaveu del PP | Pertenece a: Grup Popular
  15. Moció del consell agrari sobre medides de suport del sector agrari valencià

  Josep Antoni Riera Vicent (00:59:27)
  Cargo: Alcalde | Pertenece a: Compromís
  15. Moció del consell agrari sobre medides de suport del sector agrari valencià
  16. Declaració emergencia climàtica

  Rosa Peris Alfonso (01:01:41)
  Cargo: Regidora | Pertenece a: Compromís
  16. Declaració emergencia climàtica

  Josep Antoni Riera Vicent (01:06:33)
  Cargo: Alcalde | Pertenece a: Compromís
  16. Declaració emergencia climàtica

  Rafael Plà López (01:06:56)
  Cargo: Regidor | Pertenece a: EUPV
  16. Declaració emergencia climàtica

  Josep Antoni Riera Vicent (01:10:08)
  Cargo: Alcalde | Pertenece a: Compromís
  16. Declaració emergencia climàtica

  Pedro A. Cuesta Tobajas (01:10:14)
  Cargo: Regidor. Portaveu del PP | Pertenece a: Grup Popular
  16. Declaració emergencia climàtica

  Josep Antoni Riera Vicent (01:11:38)
  Cargo: Alcalde | Pertenece a: Compromís
  16. Declaració emergencia climàtica

  Joan Orts Ruiz (01:14:12)
  Cargo: Regidora | Pertenece a: Compromís
  16. Declaració emergencia climàtica

  Josep Antoni Riera Vicent (01:14:54)
  Cargo: Alcalde | Pertenece a: Compromís
  16. Declaració emergencia climàtica

  Pedro A. Cuesta Tobajas (01:15:12)
  Cargo: Regidor. Portaveu del PP | Pertenece a: Grup Popular
  16. Declaració emergencia climàtica

  Josep Antoni Riera Vicent (01:15:17)
  Cargo: Alcalde | Pertenece a: Compromís
  16. Declaració emergencia climàtica

  Pedro A. Cuesta Tobajas (01:15:36)
  Cargo: Regidor. Portaveu del PP | Pertenece a: Grup Popular
  16. Declaració emergencia climàtica

  Josep Antoni Riera Vicent (01:15:40)
  Cargo: Alcalde | Pertenece a: Compromís
  16. Declaració emergencia climàtica
  17. Declaració institucional contra la violència de gènere

  Rafael Plà López (01:16:34)
  Cargo: Regidor | Pertenece a: EUPV
  17. Declaració institucional contra la violència de gènere

  Mª. Pilar Asensio Margaix (01:18:40)
  Cargo: Regidora | Pertenece a: Compromís
  17. Declaració institucional contra la violència de gènere

  Josep Antoni Riera Vicent (01:22:38)
  Cargo: Alcalde | Pertenece a: Compromís
  18. Precs i preguntes

  Rafael Plà López (01:22:55)
  Cargo: Regidor | Pertenece a: EUPV
  18. Precs i preguntes

  Josep Antoni Riera Vicent (01:24:35)
  Cargo: Alcalde | Pertenece a: Compromís
  18. Precs i preguntes

  Pedro A. Cuesta Tobajas (01:24:39)
  Cargo: Regidor. Portaveu del PP | Pertenece a: Grup Popular
  18. Precs i preguntes

  Josep Antoni Riera Vicent (01:25:24)
  Cargo: Alcalde | Pertenece a: Compromís
  18. Precs i preguntes

  Miguel Ángel Macias Amador (01:25:32)
  Cargo: Regidor | Pertenece a: Grup Popular
  18. Precs i preguntes

  Josep Antoni Riera Vicent (01:25:58)
  Cargo: Alcalde | Pertenece a: Compromís
  18. Precs i preguntes

  José Manuel Zaragoza Segarra (01:26:01)
  Cargo: Regidor | Pertenece a: C'S
  18. Precs i preguntes

  Josep Antoni Riera Vicent (01:27:37)
  Cargo: Alcalde | Pertenece a: Compromís
  18. Precs i preguntes

  Joan Orts Ruiz (01:27:54)
  Cargo: Regidora | Pertenece a: Compromís
  18. Precs i preguntes

  Josep Antoni Riera Vicent (01:28:29)
  Cargo: Alcalde | Pertenece a: Compromís
  18. Precs i preguntes

  Marta Valero Gimeno (01:28:43)
  Cargo: Regidora | Pertenece a: Compromís
  18. Precs i preguntes

  Josep Antoni Riera Vicent (01:29:09)
  Cargo: Alcalde | Pertenece a: Compromís
  18. Precs i preguntes

  Mª. Pilar Asensio Margaix (01:36:25)
  Cargo: Regidora | Pertenece a: Compromís
  18. Precs i preguntes

  Josep Antoni Riera Vicent (01:37:51)
  Cargo: Alcalde | Pertenece a: Compromís
  18. Precs i preguntes

  Mª. Pilar Asensio Margaix (01:37:55)
  Cargo: Regidora | Pertenece a: Compromís
  18. Precs i preguntes

  Josep Antoni Riera Vicent (01:38:38)
  Cargo: Alcalde | Pertenece a: Compromís
  18. Precs i preguntes

  Pedro A. Cuesta Tobajas (01:38:43)
  Cargo: Regidor. Portaveu del PP | Pertenece a: Grup Popular
  18. Precs i preguntes

  Josep Antoni Riera Vicent (01:41:13)
  Cargo: Alcalde | Pertenece a: Compromís
  18. Precs i preguntes
  LA VOZ DEL PUEBLO

  Assistent a la sessió (01:46:37)
  Cargo: Públic | Pertenece a: Públic
  LA VOZ DEL PUEBLO

  Josep Antoni Riera Vicent (01:47:11)
  Cargo: Alcalde | Pertenece a: Compromís
  LA VOZ DEL PUEBLO

  Assistent a la sessió (01:47:16)
  Cargo: Públic | Pertenece a: Públic
  LA VOZ DEL PUEBLO

  Josep Antoni Riera Vicent (01:49:34)
  Cargo: Alcalde | Pertenece a: Compromís
  LA VOZ DEL PUEBLO

  Rafael Plà López (01:49:40)
  Cargo: Regidor | Pertenece a: EUPV
  LA VOZ DEL PUEBLO

  Josep Antoni Riera Vicent (01:50:52)
  Cargo: Alcalde | Pertenece a: Compromís
  LA VOZ DEL PUEBLO

  Assistent a la sessió (01:54:52)
  Cargo: Públic | Pertenece a: Públic
  LA VOZ DEL PUEBLO

  Josep Antoni Riera Vicent (01:56:15)
  Cargo: Alcalde | Pertenece a: Compromís
  LA VOZ DEL PUEBLO

  Assistent a la sessió (01:56:24)
  Cargo: Públic | Pertenece a: Públic
  LA VOZ DEL PUEBLO

  Josep Antoni Riera Vicent (01:56:48)
  Cargo: Alcalde | Pertenece a: Compromís
  LA VOZ DEL PUEBLO

  ORDEN DEL DÍA


  1. Lectura i aprovació de l’acta de la sessió anterior corresponent al Ple ordinari de 31 de juliol de 2019 (minuta 10/ 2019). (00:02:10)

  Aprobada

  Josep Antoni Riera Vicent (00:00:07)
  Cargo: Alcalde | Pertenece a: Compromís

  2. Donar compte de les resolucions d’Alcaldia dictades des de l’últim Ple. (00:02:32)

  Dar cuenta

  Josep Antoni Riera Vicent (00:00:07)
  Cargo: Alcalde | Pertenece a: Compromís

  Joan Orts Ruiz (00:02:51)
  Cargo: Regidora | Pertenece a: Compromís

  Josep Antoni Riera Vicent (00:10:27)
  Cargo: Alcalde | Pertenece a: Compromís

  Pedro A. Cuesta Tobajas (00:10:34)
  Cargo: Regidor. Portaveu del PP | Pertenece a: Grup Popular

  Joan Orts Ruiz (00:10:57)
  Cargo: Regidora | Pertenece a: Compromís

  Pedro A. Cuesta Tobajas (00:11:13)
  Cargo: Regidor. Portaveu del PP | Pertenece a: Grup Popular

  Josep Antoni Riera Vicent (00:11:31)
  Cargo: Alcalde | Pertenece a: Compromís