Ajuntament de Massanassa
/uploads/massanassa/2018-03-14_16-15-09_massanassalogo.png

Amb aquesta eina des de l'Ajuntament de de Massanassa posem a disposició dels ciutadans, totes les sessions publiques realitzades així com els seus acords.

Inici | Sessions 2019 | 25-04-2019Ubicació
Sala de sessions plenàries de l'Ajuntament

Descripció de la sessió
Sessió de data 25 d'abril de 2019

Duració 00:00

 • PARTIT POLITIC/GRUPINTERVENCIONSTEMPS
  Alcalde 8 00:24:21
  PP 0 00:00:00
  PSOE 4 00:07:25
  Sí es pot Massanassa 2 00:04:06
  Compromís 3 00:08:28
  Esquerra Unida 3 00:06:12
  Ciudadans 3 00:05:11
  Ajuntament 2 00:10:37
  Públic 0 00:00:00

  INTERVENCIONS


  Francisco A. Comes Monmeneu (00:01:28)
  Càrrec: Alcalde | Pertany a: PP
  1. Aprovació de la declaració d'urgència de la convocatòria.
  2. Modificació dels plecs que regeixen el contracte de servicis de neteja viària i recollida sel·lectiva de residus.

  Javier Lorente Gual (00:03:06)
  Càrrec: Secretario | Pertany a: Ajuntament
  2. Modificació dels plecs que regeixen el contracte de servicis de neteja viària i recollida sel·lectiva de residus.

  Francisco A. Comes Monmeneu (00:03:36)
  Càrrec: Alcalde | Pertany a: PP
  2. Modificació dels plecs que regeixen el contracte de servicis de neteja viària i recollida sel·lectiva de residus.

  Clara Quiles Vila (00:08:00)
  Càrrec: Portaveu | Pertany a: PSOE
  2. Modificació dels plecs que regeixen el contracte de servicis de neteja viària i recollida sel·lectiva de residus.

  Manuel Martínez Herraiz (00:11:48)
  Càrrec: Portaveu | Pertany a: Sí es pot Massanassa
  2. Modificació dels plecs que regeixen el contracte de servicis de neteja viària i recollida sel·lectiva de residus.

  Josep Nàcher Ferrer (00:13:29)
  Càrrec: Portaveu | Pertany a: Compromís
  2. Modificació dels plecs que regeixen el contracte de servicis de neteja viària i recollida sel·lectiva de residus.

  Antonia Valero Casañ (00:17:46)
  Càrrec: Portaveu | Pertany a: Esquerra Unida
  2. Modificació dels plecs que regeixen el contracte de servicis de neteja viària i recollida sel·lectiva de residus.

  Jorge Román Aroca (00:21:12)
  Càrrec: Portaveu | Pertany a: Ciudadans
  2. Modificació dels plecs que regeixen el contracte de servicis de neteja viària i recollida sel·lectiva de residus.

  Francisco A. Comes Monmeneu (00:24:20)
  Càrrec: Alcalde | Pertany a: PP
  2. Modificació dels plecs que regeixen el contracte de servicis de neteja viària i recollida sel·lectiva de residus.

  Altres participants (00:26:38)
  Càrrec: Altres participants | Pertany a: Ajuntament
  2. Modificació dels plecs que regeixen el contracte de servicis de neteja viària i recollida sel·lectiva de residus.

  Francisco A. Comes Monmeneu (00:36:45)
  Càrrec: Alcalde | Pertany a: PP
  2. Modificació dels plecs que regeixen el contracte de servicis de neteja viària i recollida sel·lectiva de residus.

  Clara Quiles Vila (00:37:57)
  Càrrec: Portaveu | Pertany a: PSOE
  2. Modificació dels plecs que regeixen el contracte de servicis de neteja viària i recollida sel·lectiva de residus.

  Manuel Martínez Herraiz (00:39:44)
  Càrrec: Portaveu | Pertany a: Sí es pot Massanassa
  2. Modificació dels plecs que regeixen el contracte de servicis de neteja viària i recollida sel·lectiva de residus.

  Josep Nàcher Ferrer (00:42:09)
  Càrrec: Portaveu | Pertany a: Compromís
  2. Modificació dels plecs que regeixen el contracte de servicis de neteja viària i recollida sel·lectiva de residus.

  Antonia Valero Casañ (00:45:46)
  Càrrec: Portaveu | Pertany a: Esquerra Unida
  2. Modificació dels plecs que regeixen el contracte de servicis de neteja viària i recollida sel·lectiva de residus.

  Jorge Román Aroca (00:47:27)
  Càrrec: Portaveu | Pertany a: Ciudadans
  2. Modificació dels plecs que regeixen el contracte de servicis de neteja viària i recollida sel·lectiva de residus.

  Francisco A. Comes Monmeneu (00:49:13)
  Càrrec: Alcalde | Pertany a: PP
  2. Modificació dels plecs que regeixen el contracte de servicis de neteja viària i recollida sel·lectiva de residus.

  Clara Quiles Vila (01:01:22)
  Càrrec: Portaveu | Pertany a: PSOE
  2. Modificació dels plecs que regeixen el contracte de servicis de neteja viària i recollida sel·lectiva de residus.

  Francisco A. Comes Monmeneu (01:02:34)
  Càrrec: Alcalde | Pertany a: PP
  2. Modificació dels plecs que regeixen el contracte de servicis de neteja viària i recollida sel·lectiva de residus.

  Clara Quiles Vila (01:03:46)
  Càrrec: Portaveu | Pertany a: PSOE
  2. Modificació dels plecs que regeixen el contracte de servicis de neteja viària i recollida sel·lectiva de residus.

  Francisco A. Comes Monmeneu (01:04:24)
  Càrrec: Alcalde | Pertany a: PP
  2. Modificació dels plecs que regeixen el contracte de servicis de neteja viària i recollida sel·lectiva de residus.

  Josep Nàcher Ferrer (01:04:38)
  Càrrec: Portaveu | Pertany a: Compromís
  2. Modificació dels plecs que regeixen el contracte de servicis de neteja viària i recollida sel·lectiva de residus.

  Antonia Valero Casañ (01:05:12)
  Càrrec: Portaveu | Pertany a: Esquerra Unida
  2. Modificació dels plecs que regeixen el contracte de servicis de neteja viària i recollida sel·lectiva de residus.

  Jorge Román Aroca (01:06:17)
  Càrrec: Portaveu | Pertany a: Ciudadans
  2. Modificació dels plecs que regeixen el contracte de servicis de neteja viària i recollida sel·lectiva de residus.

  Francisco A. Comes Monmeneu (01:06:34)
  Càrrec: Alcalde | Pertany a: PP
  2. Modificació dels plecs que regeixen el contracte de servicis de neteja viària i recollida sel·lectiva de residus.

  ORDRE DEL DIA


  1. Aprovació de la declaració d'urgència de la convocatòria. (00:01:45)

  Aprovat

  Francisco A. Comes Monmeneu (00:01:28)
  Càrrec: Alcalde | Pertany a: PP

  2. Modificació dels plecs que regeixen el contracte de servicis de neteja viària i recollida sel·lectiva de residus. (00:02:47)

  Aprovat

  Francisco A. Comes Monmeneu (00:01:28)
  Càrrec: Alcalde | Pertany a: PP

  Javier Lorente Gual (00:03:06)
  Càrrec: Secretario | Pertany a: Ajuntament

  Francisco A. Comes Monmeneu (00:03:36)
  Càrrec: Alcalde | Pertany a: PP

  Debate (00:07:58)

  Francisco A. Comes Monmeneu (00:03:36)
  Càrrec: Alcalde | Pertany a: PP

  Clara Quiles Vila (00:08:00)
  Càrrec: Portaveu | Pertany a: PSOE

  Manuel Martínez Herraiz (00:11:48)
  Càrrec: Portaveu | Pertany a: Sí es pot Massanassa

  Josep Nàcher Ferrer (00:13:29)
  Càrrec: Portaveu | Pertany a: Compromís

  Antonia Valero Casañ (00:17:46)
  Càrrec: Portaveu | Pertany a: Esquerra Unida

  Jorge Román Aroca (00:21:12)
  Càrrec: Portaveu | Pertany a: Ciudadans

  Francisco A. Comes Monmeneu (00:24:20)
  Càrrec: Alcalde | Pertany a: PP

  Altres participants (00:26:38)
  Càrrec: Altres participants | Pertany a: Ajuntament

  Francisco A. Comes Monmeneu (00:36:45)
  Càrrec: Alcalde | Pertany a: PP

  Clara Quiles Vila (00:37:57)
  Càrrec: Portaveu | Pertany a: PSOE

  Manuel Martínez Herraiz (00:39:44)
  Càrrec: Portaveu | Pertany a: Sí es pot Massanassa

  Josep Nàcher Ferrer (00:42:09)
  Càrrec: Portaveu | Pertany a: Compromís

  Antonia Valero Casañ (00:45:46)
  Càrrec: Portaveu | Pertany a: Esquerra Unida

  Jorge Román Aroca (00:47:27)
  Càrrec: Portaveu | Pertany a: Ciudadans

  Francisco A. Comes Monmeneu (00:49:13)
  Càrrec: Alcalde | Pertany a: PP

  Clara Quiles Vila (01:01:22)
  Càrrec: Portaveu | Pertany a: PSOE

  Francisco A. Comes Monmeneu (01:02:34)
  Càrrec: Alcalde | Pertany a: PP

  Clara Quiles Vila (01:03:46)
  Càrrec: Portaveu | Pertany a: PSOE

  Francisco A. Comes Monmeneu (01:04:24)
  Càrrec: Alcalde | Pertany a: PP

  Josep Nàcher Ferrer (01:04:38)
  Càrrec: Portaveu | Pertany a: Compromís

  Antonia Valero Casañ (01:05:12)
  Càrrec: Portaveu | Pertany a: Esquerra Unida

  Jorge Román Aroca (01:06:17)
  Càrrec: Portaveu | Pertany a: Ciudadans

  Francisco A. Comes Monmeneu (01:06:34)
  Càrrec: Alcalde | Pertany a: PP

  Ajuntament de Massanassa