Ajuntament de Massanassa
/uploads/massanassa/2018-03-14_16-15-09_massanassalogo.png

Amb aquesta eina des de l'Ajuntament de de Massanassa posem a disposició dels ciutadans, totes les sessions publiques realitzades així com els seus acords.

Inici | Sessions 2019 | 07-05-2019Ubicació
Sala de sessions plenàries de l'Ajuntament

Descripció de la sessió
Sessió de data 07 d'maig de 2019

Duració 00:00

 • PARTIT POLITIC/GRUPINTERVENCIONSTEMPS
  Alcalde 4 00:02:57
  PP 0 00:00:00
  PSOE 1 00:05:13
  Sí es pot Massanassa 0 00:00:00
  Compromís 1 00:01:56
  Esquerra Unida 0 00:00:00
  Ciudadans 0 00:00:00
  Ajuntament 3 00:05:33
  Públic 0 00:00:00

  INTERVENCIONS


  Francisco A. Comes Monmeneu (00:03:34)
  Càrrec: Alcalde | Pertany a: PP
  1. Aprobación de la declaración de urgencia de la convocatoria
  2. Informe del órgano de contratación-recurso especial materia de contratación del contrato de servicios de limpieza viaria y recogida selectiva de residuos

  Javier Lorente Gual (00:05:14)
  Càrrec: Secretario | Pertany a: Ajuntament
  2. Informe del órgano de contratación-recurso especial materia de contratación del contrato de servicios de limpieza viaria y recogida selectiva de residuos

  Altres participants (00:07:26)
  Càrrec: Altres participants | Pertany a: Ajuntament
  2. Informe del órgano de contratación-recurso especial materia de contratación del contrato de servicios de limpieza viaria y recogida selectiva de residuos

  Javier Lorente Gual (00:10:08)
  Càrrec: Secretario | Pertany a: Ajuntament
  2. Informe del órgano de contratación-recurso especial materia de contratación del contrato de servicios de limpieza viaria y recogida selectiva de residuos

  Francisco A. Comes Monmeneu (00:10:47)
  Càrrec: Alcalde | Pertany a: PP
  2. Informe del órgano de contratación-recurso especial materia de contratación del contrato de servicios de limpieza viaria y recogida selectiva de residuos

  José Antonio Martos Ortiz (00:10:53)
  Càrrec: Regidor | Pertany a: PSOE
  2. Informe del órgano de contratación-recurso especial materia de contratación del contrato de servicios de limpieza viaria y recogida selectiva de residuos

  Francisco A. Comes Monmeneu (00:16:06)
  Càrrec: Alcalde | Pertany a: PP
  2. Informe del órgano de contratación-recurso especial materia de contratación del contrato de servicios de limpieza viaria y recogida selectiva de residuos

  Josep Nàcher Ferrer (00:16:11)
  Càrrec: Portaveu | Pertany a: Compromís
  2. Informe del órgano de contratación-recurso especial materia de contratación del contrato de servicios de limpieza viaria y recogida selectiva de residuos

  Francisco A. Comes Monmeneu (00:18:07)
  Càrrec: Alcalde | Pertany a: PP
  2. Informe del órgano de contratación-recurso especial materia de contratación del contrato de servicios de limpieza viaria y recogida selectiva de residuos

  ORDRE DEL DIA


  1. Aprobación de la declaración de urgencia de la convocatoria (00:03:56)

  Aprovat

  Francisco A. Comes Monmeneu (00:03:34)
  Càrrec: Alcalde | Pertany a: PP

  2. Informe del órgano de contratación-recurso especial materia de
  contratación del contrato de servicios de limpieza viaria y recogida
  selectiva de residuos (00:04:56)

  Aprovat

  Francisco A. Comes Monmeneu (00:03:34)
  Càrrec: Alcalde | Pertany a: PP

  Javier Lorente Gual (00:05:14)
  Càrrec: Secretario | Pertany a: Ajuntament

  Altres participants (00:07:26)
  Càrrec: Altres participants | Pertany a: Ajuntament

  Javier Lorente Gual (00:10:08)
  Càrrec: Secretario | Pertany a: Ajuntament

  Francisco A. Comes Monmeneu (00:10:47)
  Càrrec: Alcalde | Pertany a: PP

  José Antonio Martos Ortiz (00:10:53)
  Càrrec: Regidor | Pertany a: PSOE

  Francisco A. Comes Monmeneu (00:16:06)
  Càrrec: Alcalde | Pertany a: PP

  Josep Nàcher Ferrer (00:16:11)
  Càrrec: Portaveu | Pertany a: Compromís

  Francisco A. Comes Monmeneu (00:18:07)
  Càrrec: Alcalde | Pertany a: PP

  Ajuntament de Massanassa