Ajuntament de Massanassa
/uploads/massanassa/2018-03-14_16-15-09_massanassalogo.png

Amb aquesta eina des de l'Ajuntament de de Massanassa posem a disposició dels ciutadans, totes les sessions publiques realitzades així com els seus acords.

Inici | Sessions 2019 | 11-04-2019



Ubicació
Sala de sessions plenàries de l'Ajuntament

Descripció de la sessió
Sessió de data 11 d'abril de 2019

Duració 00:00

 • PARTIT POLITIC/GRUPINTERVENCIONSTEMPS
  Alcalde 20 00:55:07
  PP 0 00:00:00
  PSOE 7 00:06:20
  Sí es pot Massanassa 2 00:04:41
  Compromís 5 00:12:48
  Esquerra Unida 4 00:04:19
  Ciudadans 1 00:00:22
  Ajuntament 4 00:02:04
  Públic 4 00:06:49

  INTERVENCIONS


  Francisco A. Comes Monmeneu (00:04:33)
  Càrrec: Alcalde | Pertany a: PP
  1. Aprovació de l'acta de la sessió de 28 de març de 2019 i de l'acta de la sessió de 3 d'abril de 2019.
  2. Dació de comptes de les Resolucions d'Alcaldia núm. 437/2019 a 489/2019
  3. Dació de comptes de l'Estat d'Execució del Pressupost del 4° trimestre de 2018
  4. Dació de comptes de la liquidació del Pressupost 2018 i dació de comptes de la Memòria Anual de la Funció Interventora
  5. Aprovació expedient reconeixement extrajudicial de crèdit 3/2019

  Javier Lorente Gual (00:06:42)
  Càrrec: Secretario | Pertany a: Ajuntament
  5. Aprovació expedient reconeixement extrajudicial de crèdit 3/2019

  Francisco A. Comes Monmeneu (00:07:00)
  Càrrec: Alcalde | Pertany a: PP
  5. Aprovació expedient reconeixement extrajudicial de crèdit 3/2019

  Clara Quiles Vila (00:07:49)
  Càrrec: Portaveu | Pertany a: PSOE
  5. Aprovació expedient reconeixement extrajudicial de crèdit 3/2019

  Francisco A. Comes Monmeneu (00:08:04)
  Càrrec: Alcalde | Pertany a: PP
  5. Aprovació expedient reconeixement extrajudicial de crèdit 3/2019

  Josep Nàcher Ferrer (00:08:11)
  Càrrec: Portaveu | Pertany a: Compromís
  5. Aprovació expedient reconeixement extrajudicial de crèdit 3/2019

  Francisco A. Comes Monmeneu (00:08:20)
  Càrrec: Alcalde | Pertany a: PP
  5. Aprovació expedient reconeixement extrajudicial de crèdit 3/2019
  6. Aprovació del Pla Econòmic Financer 2019-2020

  Javier Lorente Gual (00:08:58)
  Càrrec: Secretario | Pertany a: Ajuntament
  6. Aprovació del Pla Econòmic Financer 2019-2020

  Francisco A. Comes Monmeneu (00:09:54)
  Càrrec: Alcalde | Pertany a: PP
  6. Aprovació del Pla Econòmic Financer 2019-2020

  Clara Quiles Vila (00:11:57)
  Càrrec: Portaveu | Pertany a: PSOE
  6. Aprovació del Pla Econòmic Financer 2019-2020

  Josep Nàcher Ferrer (00:12:19)
  Càrrec: Portaveu | Pertany a: Compromís
  6. Aprovació del Pla Econòmic Financer 2019-2020

  Antonia Valero Casañ (00:13:19)
  Càrrec: Portaveu | Pertany a: Esquerra Unida
  6. Aprovació del Pla Econòmic Financer 2019-2020

  Francisco A. Comes Monmeneu (00:13:24)
  Càrrec: Alcalde | Pertany a: PP
  6. Aprovació del Pla Econòmic Financer 2019-2020
  7. Aprovació de la modificació de crèdit de suplement 1/2019

  Javier Lorente Gual (00:13:42)
  Càrrec: Secretario | Pertany a: Ajuntament
  7. Aprovació de la modificació de crèdit de suplement 1/2019

  Francisco A. Comes Monmeneu (00:14:01)
  Càrrec: Alcalde | Pertany a: PP
  7. Aprovació de la modificació de crèdit de suplement 1/2019

  Clara Quiles Vila (00:17:09)
  Càrrec: Portaveu | Pertany a: PSOE
  7. Aprovació de la modificació de crèdit de suplement 1/2019

  Josep Nàcher Ferrer (00:17:44)
  Càrrec: Portaveu | Pertany a: Compromís
  7. Aprovació de la modificació de crèdit de suplement 1/2019

  Antonia Valero Casañ (00:18:25)
  Càrrec: Portaveu | Pertany a: Esquerra Unida
  7. Aprovació de la modificació de crèdit de suplement 1/2019

  Francisco A. Comes Monmeneu (00:19:09)
  Càrrec: Alcalde | Pertany a: PP
  7. Aprovació de la modificació de crèdit de suplement 1/2019
  8. Aprovació inicial del Reglament d'Arxiu i Gestió Documental.

  Javier Lorente Gual (00:19:25)
  Càrrec: Secretario | Pertany a: Ajuntament
  8. Aprovació inicial del Reglament d'Arxiu i Gestió Documental.

  Francisco A. Comes Monmeneu (00:19:56)
  Càrrec: Alcalde | Pertany a: PP
  8. Aprovació inicial del Reglament d'Arxiu i Gestió Documental.

  José Antonio Martos Ortiz (00:20:33)
  Càrrec: Regidor | Pertany a: PSOE
  8. Aprovació inicial del Reglament d'Arxiu i Gestió Documental.

  Manuel Martínez Herraiz (00:25:59)
  Càrrec: Portaveu | Pertany a: Sí es pot Massanassa
  8. Aprovació inicial del Reglament d'Arxiu i Gestió Documental.

  Josep Nàcher Ferrer (00:28:29)
  Càrrec: Portaveu | Pertany a: Compromís
  8. Aprovació inicial del Reglament d'Arxiu i Gestió Documental.

  Antonia Valero Casañ (00:30:47)
  Càrrec: Portaveu | Pertany a: Esquerra Unida
  8. Aprovació inicial del Reglament d'Arxiu i Gestió Documental.

  Jorge Román Aroca (00:31:23)
  Càrrec: Portaveu | Pertany a: Ciudadans
  8. Aprovació inicial del Reglament d'Arxiu i Gestió Documental.

  Francisco A. Comes Monmeneu (00:31:45)
  Càrrec: Alcalde | Pertany a: PP
  8. Aprovació inicial del Reglament d'Arxiu i Gestió Documental.
  9. Declaració Institucional Pla d'Igualtat
  10. Declaració Institucional 40 anys de Democràcia Local (FEMP)
  Precs i preguntes

  Clara Quiles Vila (00:42:58)
  Càrrec: Portaveu | Pertany a: PSOE
  Precs i preguntes

  Francisco A. Comes Monmeneu (00:46:49)
  Càrrec: Alcalde | Pertany a: PP
  Precs i preguntes

  Clara Quiles Vila (00:53:40)
  Càrrec: Portaveu | Pertany a: PSOE
  Precs i preguntes

  Francisco A. Comes Monmeneu (00:53:55)
  Càrrec: Alcalde | Pertany a: PP
  Precs i preguntes

  José Antonio Martos Ortiz (00:55:15)
  Càrrec: Regidor | Pertany a: PSOE
  Precs i preguntes

  Francisco A. Comes Monmeneu (00:56:17)
  Càrrec: Alcalde | Pertany a: PP
  Precs i preguntes

  Manuel Martínez Herraiz (00:57:30)
  Càrrec: Portaveu | Pertany a: Sí es pot Massanassa
  Precs i preguntes

  Francisco A. Comes Monmeneu (00:59:41)
  Càrrec: Alcalde | Pertany a: PP
  Precs i preguntes

  Josep Nàcher Ferrer (01:07:09)
  Càrrec: Portaveu | Pertany a: Compromís
  Precs i preguntes

  Francisco A. Comes Monmeneu (01:15:49)
  Càrrec: Alcalde | Pertany a: PP
  Precs i preguntes

  Antonia Valero Casañ (01:20:45)
  Càrrec: Portaveu | Pertany a: Esquerra Unida
  Precs i preguntes

  Francisco A. Comes Monmeneu (01:23:39)
  Càrrec: Alcalde | Pertany a: PP
  Precs i preguntes
  LA VOZ DEL PUEBLO

  Públic (01:27:38)
  Càrrec: Públic | Pertany a: Públic
  LA VOZ DEL PUEBLO

  Francisco A. Comes Monmeneu (01:30:02)
  Càrrec: Alcalde | Pertany a: PP
  LA VOZ DEL PUEBLO

  Públic (01:33:25)
  Càrrec: Públic | Pertany a: Públic
  LA VOZ DEL PUEBLO

  Francisco A. Comes Monmeneu (01:33:32)
  Càrrec: Alcalde | Pertany a: PP
  LA VOZ DEL PUEBLO

  Públic (01:33:49)
  Càrrec: Públic | Pertany a: Públic
  LA VOZ DEL PUEBLO

  Francisco A. Comes Monmeneu (01:34:57)
  Càrrec: Alcalde | Pertany a: PP
  LA VOZ DEL PUEBLO

  Públic (01:37:34)
  Càrrec: Públic | Pertany a: Públic
  LA VOZ DEL PUEBLO

  Francisco A. Comes Monmeneu (01:40:44)
  Càrrec: Alcalde | Pertany a: PP
  LA VOZ DEL PUEBLO

  ORDRE DEL DIA


  1. Aprovació de l'acta de la sessió de 28 de març de 2019 i de l'acta de la sessió de 3 d'abril de 2019. (00:04:45)

  Aprovat

  Francisco A. Comes Monmeneu (00:04:33)
  Càrrec: Alcalde | Pertany a: PP

  2. Dació de comptes de les Resolucions d'Alcaldia núm. 437/2019 a 489/2019 (00:05:19)

  Donar compte

  Francisco A. Comes Monmeneu (00:04:33)
  Càrrec: Alcalde | Pertany a: PP

  3. Dació de comptes de l'Estat d'Execució del Pressupost del 4° trimestre de 2018 (00:05:44)

  Donar compte

  Francisco A. Comes Monmeneu (00:04:33)
  Càrrec: Alcalde | Pertany a: PP

  4. Dació de comptes de la liquidació del Pressupost 2018 i dació de comptes de la Memòria Anual de la Funció Interventora (00:06:11)

  Donar compte

  Francisco A. Comes Monmeneu (00:04:33)
  Càrrec: Alcalde | Pertany a: PP

  5. Aprovació expedient reconeixement extrajudicial de crèdit 3/2019 (00:06:32)

  Aprovat

  Francisco A. Comes Monmeneu (00:04:33)
  Càrrec: Alcalde | Pertany a: PP

  Javier Lorente Gual (00:06:42)
  Càrrec: Secretario | Pertany a: Ajuntament

  Francisco A. Comes Monmeneu (00:07:00)
  Càrrec: Alcalde | Pertany a: PP

  Debate (00:07:49)

  Clara Quiles Vila (00:07:49)
  Càrrec: Portaveu | Pertany a: PSOE

  Francisco A. Comes Monmeneu (00:08:04)
  Càrrec: Alcalde | Pertany a: PP

  Josep Nàcher Ferrer (00:08:11)
  Càrrec: Portaveu | Pertany a: Compromís

  Francisco A. Comes Monmeneu (00:08:20)
  Càrrec: Alcalde | Pertany a: PP

  6. Aprovació del Pla Econòmic Financer 2019-2020 (00:08:28)

  Aprovat

  Francisco A. Comes Monmeneu (00:08:20)
  Càrrec: Alcalde | Pertany a: PP

  Javier Lorente Gual (00:08:58)
  Càrrec: Secretario | Pertany a: Ajuntament

  Francisco A. Comes Monmeneu (00:09:54)
  Càrrec: Alcalde | Pertany a: PP

  Debate (00:11:56)

  Francisco A. Comes Monmeneu (00:09:54)
  Càrrec: Alcalde | Pertany a: PP

  Clara Quiles Vila (00:11:57)
  Càrrec: Portaveu | Pertany a: PSOE

  Josep Nàcher Ferrer (00:12:19)
  Càrrec: Portaveu | Pertany a: Compromís

  Antonia Valero Casañ (00:13:19)
  Càrrec: Portaveu | Pertany a: Esquerra Unida

  Francisco A. Comes Monmeneu (00:13:24)
  Càrrec: Alcalde | Pertany a: PP

  7. Aprovació de la modificació de crèdit de suplement 1/2019 (00:13:35)

  Aprovat

  Francisco A. Comes Monmeneu (00:13:24)
  Càrrec: Alcalde | Pertany a: PP

  Javier Lorente Gual (00:13:42)
  Càrrec: Secretario | Pertany a: Ajuntament

  Francisco A. Comes Monmeneu (00:14:01)
  Càrrec: Alcalde | Pertany a: PP

  Debate (00:17:07)

  Francisco A. Comes Monmeneu (00:14:01)
  Càrrec: Alcalde | Pertany a: PP

  Clara Quiles Vila (00:17:09)
  Càrrec: Portaveu | Pertany a: PSOE

  Josep Nàcher Ferrer (00:17:44)
  Càrrec: Portaveu | Pertany a: Compromís

  Antonia Valero Casañ (00:18:25)
  Càrrec: Portaveu | Pertany a: Esquerra Unida

  Francisco A. Comes Monmeneu (00:19:09)
  Càrrec: Alcalde | Pertany a: PP

  8. Aprovació inicial del Reglament d'Arxiu i Gestió Documental. (00:19:16)

  Aprovat

  Francisco A. Comes Monmeneu (00:19:09)
  Càrrec: Alcalde | Pertany a: PP

  Javier Lorente Gual (00:19:25)
  Càrrec: Secretario | Pertany a: Ajuntament

  Francisco A. Comes Monmeneu (00:19:56)
  Càrrec: Alcalde | Pertany a: PP

  Debate (00:20:33)

  José Antonio Martos Ortiz (00:20:33)
  Càrrec: Regidor | Pertany a: PSOE

  Manuel Martínez Herraiz (00:25:59)
  Càrrec: Portaveu | Pertany a: Sí es pot Massanassa

  Josep Nàcher Ferrer (00:28:29)
  Càrrec: Portaveu | Pertany a: Compromís

  Antonia Valero Casañ (00:30:47)
  Càrrec: Portaveu | Pertany a: Esquerra Unida

  Jorge Román Aroca (00:31:23)
  Càrrec: Portaveu | Pertany a: Ciudadans

  Francisco A. Comes Monmeneu (00:31:45)
  Càrrec: Alcalde | Pertany a: PP

  9. Declaració Institucional Pla d'Igualtat (00:33:59)


  Francisco A. Comes Monmeneu (00:31:45)
  Càrrec: Alcalde | Pertany a: PP

  10. Declaració Institucional 40 anys de Democràcia Local (FEMP) (00:37:43)


  Francisco A. Comes Monmeneu (00:31:45)
  Càrrec: Alcalde | Pertany a: PP

  Precs i preguntes (00:42:49)


  Francisco A. Comes Monmeneu (00:31:45)
  Càrrec: Alcalde | Pertany a: PP

  Clara Quiles Vila (00:42:58)
  Càrrec: Portaveu | Pertany a: PSOE

  Francisco A. Comes Monmeneu (00:46:49)
  Càrrec: Alcalde | Pertany a: PP

  Clara Quiles Vila (00:53:40)
  Càrrec: Portaveu | Pertany a: PSOE

  Francisco A. Comes Monmeneu (00:53:55)
  Càrrec: Alcalde | Pertany a: PP

  José Antonio Martos Ortiz (00:55:15)
  Càrrec: Regidor | Pertany a: PSOE

  Francisco A. Comes Monmeneu (00:56:17)
  Càrrec: Alcalde | Pertany a: PP

  Manuel Martínez Herraiz (00:57:30)
  Càrrec: Portaveu | Pertany a: Sí es pot Massanassa

  Francisco A. Comes Monmeneu (00:59:41)
  Càrrec: Alcalde | Pertany a: PP

  Josep Nàcher Ferrer (01:07:09)
  Càrrec: Portaveu | Pertany a: Compromís

  Francisco A. Comes Monmeneu (01:15:49)
  Càrrec: Alcalde | Pertany a: PP

  Antonia Valero Casañ (01:20:45)
  Càrrec: Portaveu | Pertany a: Esquerra Unida

  Francisco A. Comes Monmeneu (01:23:39)
  Càrrec: Alcalde | Pertany a: PP

  ************** LA VEU DELS VEÏNS ************** (01:27:26)

  Francisco A. Comes Monmeneu (01:23:39)
  Càrrec: Alcalde | Pertany a: PP

  Públic (01:27:38)
  Càrrec: Públic | Pertany a: Públic

  Francisco A. Comes Monmeneu (01:30:02)
  Càrrec: Alcalde | Pertany a: PP

  Públic (01:33:25)
  Càrrec: Públic | Pertany a: Públic

  Francisco A. Comes Monmeneu (01:33:32)
  Càrrec: Alcalde | Pertany a: PP

  Públic (01:33:49)
  Càrrec: Públic | Pertany a: Públic

  Francisco A. Comes Monmeneu (01:34:57)
  Càrrec: Alcalde | Pertany a: PP

  Públic (01:37:34)
  Càrrec: Públic | Pertany a: Públic

  Francisco A. Comes Monmeneu (01:40:44)
  Càrrec: Alcalde | Pertany a: PP