Ajuntament de Massanassa
/uploads/massanassa/2018-03-14_16-15-09_massanassalogo.png

Amb aquesta eina des de l'Ajuntament de de Massanassa posem a disposició dels ciutadans, totes les sessions publiques realitzades així com els seus acords.

Inici | Sessions 2019 | 28-03-2019Ubicació
Sala de sessions plenàries de l'Ajuntament

Descripció de la sessió
Sessió de data 28 d'març de 2019

Duració 00:00

 • PARTIT POLITIC/GRUPINTERVENCIONSTEMPS
  Alcalde 26 00:52:46
  PP 1 00:00:49
  PSOE 6 00:10:58
  Sí es pot Massanassa 3 00:04:05
  Compromís 4 00:19:18
  Esquerra Unida 4 00:07:52
  Ciudadans 1 00:01:34
  Ajuntament 1 00:01:15
  Públic 10 00:09:07

  INTERVENCIONS


  Francisco A. Comes Monmeneu (00:02:53)
  Càrrec: Alcalde | Pertany a: PP
  1. Declaració Institucional sobre el Pla d'Igualtat de la Plantilla de l'Ajuntament.
  2. Aprovació de l'acta de la sessió de 28 de febrer de 2019.
  3. Dació de comptes de les Resolucions d'Alcaldia núm. 313/2018 a 434/2019.
  4. Aprovació de l'expedient i plecs del contracte de servicis de neteja viària i de transport i recollida de residus sòlids urbans.

  Javier Lorente Gual (00:05:24)
  Càrrec: Secretario | Pertany a: Ajuntament
  4. Aprovació de l'expedient i plecs del contracte de servicis de neteja viària i de transport i recollida de residus sòlids urbans.

  Francisco A. Comes Monmeneu (00:06:39)
  Càrrec: Alcalde | Pertany a: PP
  4. Aprovació de l'expedient i plecs del contracte de servicis de neteja viària i de transport i recollida de residus sòlids urbans.

  Clara Quiles Vila (00:18:29)
  Càrrec: Portaveu | Pertany a: PSOE
  4. Aprovació de l'expedient i plecs del contracte de servicis de neteja viària i de transport i recollida de residus sòlids urbans.

  Manuel Martínez Herraiz (00:24:47)
  Càrrec: Portaveu | Pertany a: Sí es pot Massanassa
  4. Aprovació de l'expedient i plecs del contracte de servicis de neteja viària i de transport i recollida de residus sòlids urbans.

  Josep Nàcher Ferrer (00:27:13)
  Càrrec: Portaveu | Pertany a: Compromís
  4. Aprovació de l'expedient i plecs del contracte de servicis de neteja viària i de transport i recollida de residus sòlids urbans.

  Antonia Valero Casañ (00:37:14)
  Càrrec: Portaveu | Pertany a: Esquerra Unida
  4. Aprovació de l'expedient i plecs del contracte de servicis de neteja viària i de transport i recollida de residus sòlids urbans.

  Jorge Román Aroca (00:41:07)
  Càrrec: Portaveu | Pertany a: Ciudadans
  4. Aprovació de l'expedient i plecs del contracte de servicis de neteja viària i de transport i recollida de residus sòlids urbans.

  Francisco A. Comes Monmeneu (00:42:41)
  Càrrec: Alcalde | Pertany a: PP
  4. Aprovació de l'expedient i plecs del contracte de servicis de neteja viària i de transport i recollida de residus sòlids urbans.
  Precs i Preguntes

  Clara Quiles Vila (00:48:58)
  Càrrec: Portaveu | Pertany a: PSOE
  Precs i Preguntes

  Francisco A. Comes Monmeneu (00:52:05)
  Càrrec: Alcalde | Pertany a: PP
  Precs i Preguntes

  Clara Quiles Vila (00:54:02)
  Càrrec: Portaveu | Pertany a: PSOE
  Precs i Preguntes

  Francisco A. Comes Monmeneu (00:54:20)
  Càrrec: Alcalde | Pertany a: PP
  Precs i Preguntes

  Clara Quiles Vila (00:54:22)
  Càrrec: Portaveu | Pertany a: PSOE
  Precs i Preguntes

  Francisco A. Comes Monmeneu (00:54:25)
  Càrrec: Alcalde | Pertany a: PP
  Precs i Preguntes

  Amparo Isabel Cebrián Carbonell (00:55:33)
  Càrrec: Regidor | Pertany a: PSOE
  Precs i Preguntes

  Francisco A. Comes Monmeneu (00:56:31)
  Càrrec: Alcalde | Pertany a: PP
  Precs i Preguntes

  Amparo Isabel Cebrián Carbonell (00:56:37)
  Càrrec: Regidor | Pertany a: PSOE
  Precs i Preguntes

  Francisco A. Comes Monmeneu (00:56:51)
  Càrrec: Alcalde | Pertany a: PP
  Precs i Preguntes

  Manuel Martínez Herraiz (01:00:20)
  Càrrec: Portaveu | Pertany a: Sí es pot Massanassa
  Precs i Preguntes

  Francisco A. Comes Monmeneu (01:01:41)
  Càrrec: Alcalde | Pertany a: PP
  Precs i Preguntes

  Manuel Martínez Herraiz (01:01:52)
  Càrrec: Portaveu | Pertany a: Sí es pot Massanassa
  Precs i Preguntes

  Francisco A. Comes Monmeneu (01:02:10)
  Càrrec: Alcalde | Pertany a: PP
  Precs i Preguntes

  Josep Nàcher Ferrer (01:04:18)
  Càrrec: Portaveu | Pertany a: Compromís
  Precs i Preguntes

  Francisco A. Comes Monmeneu (01:13:24)
  Càrrec: Alcalde | Pertany a: PP
  Precs i Preguntes

  Josep Nàcher Ferrer (01:14:50)
  Càrrec: Portaveu | Pertany a: Compromís
  Precs i Preguntes

  Francisco A. Comes Monmeneu (01:14:59)
  Càrrec: Alcalde | Pertany a: PP
  Precs i Preguntes

  Josep Nàcher Ferrer (01:15:08)
  Càrrec: Portaveu | Pertany a: Compromís
  Precs i Preguntes

  Francisco A. Comes Monmeneu (01:15:10)
  Càrrec: Alcalde | Pertany a: PP
  Precs i Preguntes

  Antonia Valero Casañ (01:22:27)
  Càrrec: Portaveu | Pertany a: Esquerra Unida
  Precs i Preguntes

  Francisco A. Comes Monmeneu (01:26:06)
  Càrrec: Alcalde | Pertany a: PP
  Precs i Preguntes

  Antonia Valero Casañ (01:29:09)
  Càrrec: Portaveu | Pertany a: Esquerra Unida
  Precs i Preguntes

  Francisco A. Comes Monmeneu (01:29:18)
  Càrrec: Alcalde | Pertany a: PP
  Precs i Preguntes
  LA VOZ DEL PUEBLO

  Públic (01:30:44)
  Càrrec: Públic | Pertany a: Públic
  LA VOZ DEL PUEBLO

  Francisco A. Comes Monmeneu (01:31:17)
  Càrrec: Alcalde | Pertany a: PP
  LA VOZ DEL PUEBLO

  Patricia Piqueres Alfonso (01:33:49)
  Càrrec: Regidora | Pertany a: PP
  LA VOZ DEL PUEBLO

  Francisco A. Comes Monmeneu (01:34:38)
  Càrrec: Alcalde | Pertany a: PP
  LA VOZ DEL PUEBLO

  Públic (01:34:57)
  Càrrec: Públic | Pertany a: Públic
  LA VOZ DEL PUEBLO

  Antonia Valero Casañ (01:35:20)
  Càrrec: Portaveu | Pertany a: Esquerra Unida
  LA VOZ DEL PUEBLO

  Francisco A. Comes Monmeneu (01:35:31)
  Càrrec: Alcalde | Pertany a: PP
  LA VOZ DEL PUEBLO

  Públic (01:36:15)
  Càrrec: Públic | Pertany a: Públic
  LA VOZ DEL PUEBLO

  Francisco A. Comes Monmeneu (01:36:50)
  Càrrec: Alcalde | Pertany a: PP
  LA VOZ DEL PUEBLO

  Públic (01:38:04)
  Càrrec: Públic | Pertany a: Públic
  LA VOZ DEL PUEBLO

  Francisco A. Comes Monmeneu (01:38:12)
  Càrrec: Alcalde | Pertany a: PP
  LA VOZ DEL PUEBLO

  Públic (01:39:00)
  Càrrec: Públic | Pertany a: Públic
  LA VOZ DEL PUEBLO

  Francisco A. Comes Monmeneu (01:39:12)
  Càrrec: Alcalde | Pertany a: PP
  LA VOZ DEL PUEBLO

  Públic (01:39:23)
  Càrrec: Públic | Pertany a: Públic
  LA VOZ DEL PUEBLO

  Francisco A. Comes Monmeneu (01:39:43)
  Càrrec: Alcalde | Pertany a: PP
  LA VOZ DEL PUEBLO

  Públic (01:40:02)
  Càrrec: Públic | Pertany a: Públic
  LA VOZ DEL PUEBLO

  Francisco A. Comes Monmeneu (01:40:39)
  Càrrec: Alcalde | Pertany a: PP
  LA VOZ DEL PUEBLO

  Públic (01:40:52)
  Càrrec: Públic | Pertany a: Públic
  LA VOZ DEL PUEBLO

  Francisco A. Comes Monmeneu (01:41:01)
  Càrrec: Alcalde | Pertany a: PP
  LA VOZ DEL PUEBLO

  Públic (01:41:45)
  Càrrec: Públic | Pertany a: Públic
  LA VOZ DEL PUEBLO

  Francisco A. Comes Monmeneu (01:42:15)
  Càrrec: Alcalde | Pertany a: PP
  LA VOZ DEL PUEBLO

  Públic (01:42:44)
  Càrrec: Públic | Pertany a: Públic
  LA VOZ DEL PUEBLO

  Francisco A. Comes Monmeneu (01:48:24)
  Càrrec: Alcalde | Pertany a: PP
  LA VOZ DEL PUEBLO

  ORDRE DEL DIA


  1. Declaració Institucional sobre el Pla d'Igualtat de la Plantilla de l'Ajuntament. (00:03:26)

  Retirat de l´ordre del dia

  Francisco A. Comes Monmeneu (00:02:53)
  Càrrec: Alcalde | Pertany a: PP

  2. Aprovació de l'acta de la sessió de 28 de febrer de 2019. (00:04:22)

  Aprovat

  Francisco A. Comes Monmeneu (00:02:53)
  Càrrec: Alcalde | Pertany a: PP

  3. Dació de comptes de les Resolucions d'Alcaldia núm. 313/2018 a 434/2019. (00:04:38)

  Donar compte

  Francisco A. Comes Monmeneu (00:02:53)
  Càrrec: Alcalde | Pertany a: PP

  4. Aprovació de l'expedient i plecs del contracte de servicis de neteja viària i de transport i recollida de residus sòlids urbans. (00:05:12)

  Aprovat

  Francisco A. Comes Monmeneu (00:02:53)
  Càrrec: Alcalde | Pertany a: PP

  Javier Lorente Gual (00:05:24)
  Càrrec: Secretario | Pertany a: Ajuntament

  Francisco A. Comes Monmeneu (00:06:39)
  Càrrec: Alcalde | Pertany a: PP

  Clara Quiles Vila (00:18:29)
  Càrrec: Portaveu | Pertany a: PSOE

  Manuel Martínez Herraiz (00:24:47)
  Càrrec: Portaveu | Pertany a: Sí es pot Massanassa

  Josep Nàcher Ferrer (00:27:13)
  Càrrec: Portaveu | Pertany a: Compromís

  Antonia Valero Casañ (00:37:14)
  Càrrec: Portaveu | Pertany a: Esquerra Unida

  Jorge Román Aroca (00:41:07)
  Càrrec: Portaveu | Pertany a: Ciudadans

  Francisco A. Comes Monmeneu (00:42:41)
  Càrrec: Alcalde | Pertany a: PP

  Precs i Preguntes (00:48:51)


  Francisco A. Comes Monmeneu (00:42:41)
  Càrrec: Alcalde | Pertany a: PP

  Clara Quiles Vila (00:48:58)
  Càrrec: Portaveu | Pertany a: PSOE

  Francisco A. Comes Monmeneu (00:52:05)
  Càrrec: Alcalde | Pertany a: PP

  Clara Quiles Vila (00:54:02)
  Càrrec: Portaveu | Pertany a: PSOE

  Francisco A. Comes Monmeneu (00:54:20)
  Càrrec: Alcalde | Pertany a: PP

  Clara Quiles Vila (00:54:22)
  Càrrec: Portaveu | Pertany a: PSOE

  Francisco A. Comes Monmeneu (00:54:25)
  Càrrec: Alcalde | Pertany a: PP

  Amparo Isabel Cebrián Carbonell (00:55:33)
  Càrrec: Regidor | Pertany a: PSOE

  Francisco A. Comes Monmeneu (00:56:31)
  Càrrec: Alcalde | Pertany a: PP

  Amparo Isabel Cebrián Carbonell (00:56:37)
  Càrrec: Regidor | Pertany a: PSOE

  Francisco A. Comes Monmeneu (00:56:51)
  Càrrec: Alcalde | Pertany a: PP

  Manuel Martínez Herraiz (01:00:20)
  Càrrec: Portaveu | Pertany a: Sí es pot Massanassa

  Francisco A. Comes Monmeneu (01:01:41)
  Càrrec: Alcalde | Pertany a: PP

  Manuel Martínez Herraiz (01:01:52)
  Càrrec: Portaveu | Pertany a: Sí es pot Massanassa

  Francisco A. Comes Monmeneu (01:02:10)
  Càrrec: Alcalde | Pertany a: PP

  Josep Nàcher Ferrer (01:04:18)
  Càrrec: Portaveu | Pertany a: Compromís

  Francisco A. Comes Monmeneu (01:13:24)
  Càrrec: Alcalde | Pertany a: PP

  Josep Nàcher Ferrer (01:14:50)
  Càrrec: Portaveu | Pertany a: Compromís

  Francisco A. Comes Monmeneu (01:14:59)
  Càrrec: Alcalde | Pertany a: PP

  Josep Nàcher Ferrer (01:15:08)
  Càrrec: Portaveu | Pertany a: Compromís

  Francisco A. Comes Monmeneu (01:15:10)
  Càrrec: Alcalde | Pertany a: PP

  Antonia Valero Casañ (01:22:27)
  Càrrec: Portaveu | Pertany a: Esquerra Unida

  Francisco A. Comes Monmeneu (01:26:06)
  Càrrec: Alcalde | Pertany a: PP

  Antonia Valero Casañ (01:29:09)
  Càrrec: Portaveu | Pertany a: Esquerra Unida

  Francisco A. Comes Monmeneu (01:29:18)
  Càrrec: Alcalde | Pertany a: PP

  ************** LA VEU DELS VEÏNS ************** (01:29:55)

  Francisco A. Comes Monmeneu (01:29:18)
  Càrrec: Alcalde | Pertany a: PP

  Públic (01:30:44)
  Càrrec: Públic | Pertany a: Públic

  Francisco A. Comes Monmeneu (01:31:17)
  Càrrec: Alcalde | Pertany a: PP

  Patricia Piqueres Alfonso (01:33:49)
  Càrrec: Regidora | Pertany a: PP

  Francisco A. Comes Monmeneu (01:34:38)
  Càrrec: Alcalde | Pertany a: PP

  Públic (01:34:57)
  Càrrec: Públic | Pertany a: Públic

  Antonia Valero Casañ (01:35:20)
  Càrrec: Portaveu | Pertany a: Esquerra Unida

  Francisco A. Comes Monmeneu (01:35:31)
  Càrrec: Alcalde | Pertany a: PP

  Públic (01:36:15)
  Càrrec: Públic | Pertany a: Públic

  Francisco A. Comes Monmeneu (01:36:50)
  Càrrec: Alcalde | Pertany a: PP

  Públic (01:38:04)
  Càrrec: Públic | Pertany a: Públic

  Francisco A. Comes Monmeneu (01:38:12)
  Càrrec: Alcalde | Pertany a: PP

  Públic (01:39:00)
  Càrrec: Públic | Pertany a: Públic

  Francisco A. Comes Monmeneu (01:39:12)
  Càrrec: Alcalde | Pertany a: PP

  Públic (01:39:23)
  Càrrec: Públic | Pertany a: Públic

  Francisco A. Comes Monmeneu (01:39:43)
  Càrrec: Alcalde | Pertany a: PP

  Públic (01:40:02)
  Càrrec: Públic | Pertany a: Públic

  Francisco A. Comes Monmeneu (01:40:39)
  Càrrec: Alcalde | Pertany a: PP

  Públic (01:40:52)
  Càrrec: Públic | Pertany a: Públic

  Francisco A. Comes Monmeneu (01:41:01)
  Càrrec: Alcalde | Pertany a: PP

  Públic (01:41:45)
  Càrrec: Públic | Pertany a: Públic

  Francisco A. Comes Monmeneu (01:42:15)
  Càrrec: Alcalde | Pertany a: PP

  Públic (01:42:44)
  Càrrec: Públic | Pertany a: Públic

  Francisco A. Comes Monmeneu (01:48:24)
  Càrrec: Alcalde | Pertany a: PP

  Ajuntament de Massanassa